Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 785 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.07.2009., Nr. 118 https://www.vestnesis.lv/ta/id/195353

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.787

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība"

Vēl šajā numurā

28.07.2009., Nr. 118

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 785

Pieņemts: 14.07.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.785

Rīgā 2009.gada 14.jūlijā (prot. Nr.48 62.§)

Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti “Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai”

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.prioritātes “Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.1.pasākuma “Nodarbinātība” 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti “Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir veicināt cilvēkresursu attīstību, paaugstinot bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspēju darba tirgū un palīdzot viņiem saglabāt darba vietu.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā noteiktās atbalstāmās darbības un izpildot iznākuma rādītāju – atbalstīto bezdarba riskam pakļauto personu skaits ir 11 000.

4. Aktivitātes mērķa grupa ir komersantu nodarbinātās personas (izņemot valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbiniekus), kuru noteiktais darba laiks nepārsniedz 20 stundas nedēļā.

5. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

5.1. ar darba devēja profesionālo darbību saistītā apmācība (maksimālais apmācības ilgums seši mēneši), kas īstenojama atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi;

5.2. projekta administrēšana;

5.3. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā vienā kārtā, izņemot šo noteikumu 18.punktā minētos gadījumus.

7. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 9 970 643 lati, tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 7 639 444 lati un valsts budžeta finansējums 2 331 199 lati.

II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes atbildība un to kompetences sadalījums

8. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

8.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

8.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

8.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

8.4. nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.5. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

8.7. saskaņo šo noteikumu 51.punktā noteiktos projekta grozījumus un, ja ir iebildumi, sniedz atzinumu sadarbības iestādei par konstatētajiem trūkumiem projekta grozījumos;

8.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tajā skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais attiecināmais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr.1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi aktivitātes līmenī.

9. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

9.1. izstrādā vienošanās projektu;

9.2. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmējiem;

9.3. izstrādā metodiskos palīgmateriālus finansējuma saņēmējam, kurš projekta ietvaros veic iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un kurš ir pasūtītājs minētā likuma izpratnē;

9.4. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

9.5. sniedz Labklājības ministrijai informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai;

9.6. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās un vada Padomes regulas Nr.1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi projektu līmenī;

9.7. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

9.8. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei vadošajai iestādei;

9.9. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 50. un 52.punkta nosacījumus, bet šo noteikumu 51.punktā noteiktajos gadījumos grozījumus apstiprina tad, ja tie saskaņoti ar atbildīgo iestādi atbilstoši šo noteikumu 8.7.apakšpunktam;

9.10. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

9.11. uzkrāj datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.12. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu;

9.13. izskata un apstiprina Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus.

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Projekta iesniedzējs un projekta izmaksu kopsumma

11. Projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde (darba tirgus institūcija), kas atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.

12. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 76,62 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā noteikts šo noteikumu 7.punktā.

13. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 9 970 643 lati.

IV. Projektu iesniegumu atlase

14. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums).

15. Uzaicinājumā norāda:

15.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību, ja to iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski;

15.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu. Termiņš nav īsāks par 10 darbdienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

15.3. tīmekļa vietni, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

15.4. tīmekļa vietni, kurā ievietots vienošanās projekts.

16. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šādus nosacījumus:

16.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

16.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu, aprīkojuma un telpu īres un nomas izmaksu aprēķinus pamatojošiem dokumentiem (attiecināms, ja projekta īstenošanai plāno minētās izmaksas);

16.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

16.4. projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

16.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina informācijas savstarpēju atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas noteikumiem;

16.6.  aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. un 43.punktā noteiktajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

16.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

16.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

16.7.2. elektroniska dokumenta formā (projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām);

16.8. projekta iesniegumu iesniedz uzaicinājumā norādītajā termiņā personīgi, pa pastu vai elektroniski.

17. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai divu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

18. Atbildīgajai iestādei ir tiesības organizēt papildu ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, ja:

18.1. šo noteikumu 15.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā projekta iesniegums nav iesniegts;

18.2. projekta iesniegums ir noraidīts;

18.3. projekta iesniegums apstiprināts par summu, kas ir mazāka par šo noteikumu 7.punktā noteikto aktivitātei pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

19. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

19.1. komisijas priekšsēdētājs, balsstiesīgie komisijas locekļi un to aizvietotāji ir no Labklājības ministrijas, komisijas locekļi novērotāja statusā bez balsstiesībām – no vadošās iestādes un sadarbības iestādes. Komisijas personālsastāvu apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

19.2. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

20. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

21. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto procedūru aprakstu par projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas izstrādātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību un Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Šajā punktā minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē tīmekļa vietnē (www.lm.gov.lv/sf).

22. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

VI. Pārvaldes lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

23. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja:

23.1. projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem;

23.2. projekta iesniegums šo noteikumu 2.pielikumā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu.

24. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

25. Šo noteikumu 24.punktā minētie nosacījumi var ietvert:

25.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

25.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

25.3. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 39., 40.punktā un 37.1., 37.2. un 38.3.apakšpunktā noteiktos izmaksu ierobežojumus;

25.4. citas tiesiski pamatotas darbības, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

26. Atbildīgā iestāde neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

26.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kurus neizpildot projekta iesniegumu noraida;

26.2. projekta iesniegumam nav pievienoti šo noteikumu 16.2.apakšpunktā noteiktie dokumenti;

26.3. projekta iesnieguma vērtējums kādā no šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem saņēmis zemāku vērtējumu par minimālo punktu skaitu.

27. Pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstipri­nāšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

28. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas nosacījumiem.

29. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

30. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 24. un 25.punktu.

31. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Minēto informāciju projekta iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

31.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

31.2. elektroniska dokumenta formā (informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

32. Komisija izvērtē šo noteikumu 31.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes noteiktā informācijas iesniegšanas termiņa beigām.

33. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā noteiktā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei četru darbdienu laikā – pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas, kā arī divas projekta iesniedzēja iesniegtās dokumenta kopijas ar informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakš­punktā noteiktajā kārtībā.

34. Ja projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus vai nav izpildījis tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minētā termiņa beigām.

35. Ja pieņemts pārvaldes lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 27.punktā noteiktajam dokumentam projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

VII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

36. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

36.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas, kas ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

36.1.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

36.1.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

36.1.3. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

36.1.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

36.1.5. neparedzētās izmaksas;

36.2. netiešās izmaksas kā vienu izmaksu pozīciju šādās izmaksu apakšpozīcijās:

36.2.1. projekta administrēšanas izmaksas;

36.2.2. projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas.

37. Šo noteikumu 36.1.1.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

37.1. apmācību izmaksas vienai personai ne vairāk kā 500 latu apmērā;

37.2. ikmēneša stipendiju 70 latu apmērā par kalendāra mēnesi.

38. Šo noteikumu 36.1.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

38.1. iepirkumu procedūru īstenošanas izmaksas;

38.2. atlīdzības (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) izmaksas un uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.1. un 5.3.apakšpunktā noteikto darbību īstenošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzēja (finansējuma saņēmēja) darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

38.3. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi) projekta īstenošanas personālam, biroja preču un inventāra izmaksas (kancelejas preču un inventāra priekšmetu izmaksas vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas.

39. Šo noteikumu 36.1.3.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver telpu īres un nomas izmaksas, kā arī iekārtu, inventāra un aparatūras remonta, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas. Šīs izmaksu apakšpozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt divus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

40. Šo noteikumu 36.1.5.apakšpunktā noteiktās izmaksu apakšpozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlieto iepriekš neplānotu izmaksu segšanai projekta attiecināmo tiešo izmaksu ietvaros.

41. Šo noteikumu 36.2.1.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas, ko izmanto šo noteikumu 5.2.apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai:

41.1. atlīdzības (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) izmaksas;

41.2. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes, transporta un degvielas izdevumi);

41.3. pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu izmaksas;

41.4. komunālo pakalpojumu (tai skaitā telpu apsaimniekošanas un uzturēšanas) izmaksas;

41.5. telpu īres un nomas izmaksas;

41.6. biroja preču un inventāra (nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) izmaksas.

42. Šo noteikumu 36.2.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver atlīdzības izmaksas projekta iesnieguma sagatavošanai.

43. Neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

44. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas noteikti šo noteikumu 7.punktā, neattiecina izmaksas:

44.1. kas nav norādītas šo noteikumu 36.1.4.apakšpunktā, 37., 38., 39., 40., 41., 42. un 43.punktā vai neatbilst šo noteikumu 37.1., 37.2., 38.3.apakš­punktā, 39. un 40.punktā noteiktajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

44.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 42.punktā minētās izmaksas).

VIII. Projekta īstenošanas nosacījumi

45. Projekta īstenošanu plāno no vienošanās noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 31.decembrim.

46. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

47. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā arī normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

48. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

49. Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus plāno, projekta īstenošanu finansē un maksājumus valsts budžeta iestādei veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības fonda finansējuma saņemšanas nosacījumus.

50. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

51. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

51.1. projekta mērķi;

51.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

51.3. projekta īstenošanas termiņu;

51.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

51.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

52. Nepārsniedzot šo noteikumu 37.1., 37.2., 38.3.apakšpunktā un 39. un 40.punktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš saskaņojot to ar sadarbības iestādi, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

52.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 36.1.1., 36.1.2., 36.1.3. un 36.1.4.apakš­punktā noteiktajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

52.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 37., 38. un 39.punktā no­teiktajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 36.1.1., 36.1.2. un 36.1.3.apakšpunktā noteikto izmaksu apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

52.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 36.1.4.apakšpunktā minētās izmaksu apakš­pozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

52.4. izmaksu pārdali šo noteikumu 37.1., 37.2., 38.1., 38.2. un 38.3.apakšpunktā minēto izmaksu ietvaros, nepārsniedzot 20 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

52.5. šo noteikumu 40.punktā noteikto izmaksu pārdali.

IX. Noslēguma jautājumi

53. Par šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minēto izmaksu attiecināmību un apmēru lemj Ministru kabinets.

54. Līdz šo noteikumu 53.punktā minēto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai:

54.1. šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētās izmaksas plāno ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

54.2. projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 8 973 579 lati;

54.3. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 54.1. un 54.2.apakšpunkta nosacījumiem;

54.4. vērtējot projektu iesniegumus, šo noteikumu 2.pielikuma 1.15. un 1.17.apakšpunktā minētajā kritērijā papildus izvērtē arī projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 54.1. un 54.2.apakšpunkta nosacījumiem;

54.5. izvirzot šo noteikumu 25.4.apakš­punktā minētos nosacījumus, ievēro šo noteikumu 54.1.apakšpunktā noteikto izmaksu apmēra ierobežojumu.

55. Ja projekta īstenošana ir uzsākta, pirms noteikts šo noteikumu 53.punktā minētais netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmērs, netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro no vienošanās noslēgšanas dienas.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 29.jūliju.

 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.785

KN785P1_PAGE_01.JPG (67525 bytes)

KN785P1_PAGE_02.JPG (81196 bytes)

KN785P1_PAGE_03.JPG (116553 bytes)

KN785P1_PAGE_04.JPG (117146 bytes)

KN785P1_PAGE_05.JPG (94355 bytes)

KN785P1_PAGE_06.JPG (72037 bytes)

 

KN785P1_PAGE_07.JPG (40328 bytes)

KN785P1_PAGE_08.JPG (53369 bytes)

KN785P1_PAGE_09.JPG (53497 bytes)

KN785P1_PAGE_10.JPG (68733 bytes)

KN785P1_PAGE_11.JPG (26016 bytes)

KN785P1_PAGE_12.JPG (153870 bytes)

KN785P1_PAGE_13.JPG (17686 bytes)

Labklājības ministrs U.Augulis


 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.785

PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

( P*, N** )

Jā/ Nē

1.1.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

X

N

1.2.

Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

X

N

1.3.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona)

X

N

1.4.

Iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā)

X

N

1.5.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

X

N

1.6.

Projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā

X

N

1.7.

Ir iesniegts šo noteikumu 16.7.1.punktā noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.8.

Projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.9.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 16.2.punktā noteiktie pielikumi

X

P

1.10.

Projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.11.

Visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.12.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos

X

P

1.13.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām

X

P

1.14.

Projekta iesniegumā paredzētais ESF finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 7.punktā noteikto finansējuma apmēru

X

P

1.15.

Projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 13.punktā noteikto maksimālo projekta finansējuma apmēru

X

P

1.16.

Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 37., 38., 39., 40., 41., 42. un 43.punktā un 36.1.4.apakšpunktā noteiktajām izmaksām

X

P

1.17.

Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 39., 40.punktā, 37.1., 37.2. un 38.3.apakšpunktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus

X

P

1.18.

Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalī­jums pa gadiem atbilst šo noteikumu 45.punktā noteiktam projekta īstenošanas periodam

X

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

( P*, N** )

2.1.

Projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā noteiktā aktivitātes mērķa sasniegšanu

X

N

2.2.

Projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota

X

P

2.3.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas

X

P

2.4.

Projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu

X

P

2.5.

Projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji sekmē šo noteikumu 3.punktā noteikto iznākuma rādītāju sasniegšanu

X

P

2.6.

Projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas

X

P

2.7.

Projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.8.

Projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.9.

Projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums)

X

P

2.10.

Projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu

X

P

2.11.

Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu 47. un 48.punktā noteiktajām prasībām

X

P

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Mini­mālais nepiecie­šamais punktu skaits

Apakškritēriji/Punktu skala

Maksi­mālais iegūs­tamais punktu skaits un punktu piešķir­šanas kārtība

3.1.

Projekta iesniedzējs var nodrošināt bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā

3.1.1. projekta iesniedzējs var nodrošināt bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā – 8 punkti

8V

8 punkti

3.1.2. projekta iesniedzējs nevar nodrošināt bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā – 0

3.2.

Projektā iesniegumā ir ietverts projekta aktivitāšu dalībnieku izvēles mehānisms

3.2.1. projekta iesniegumā ir ietverts projekta aktivitāšu dalībnieku izvēles mehānisms – 4 punkti

4V

4 punkti

3.2.2. projekta iesniegumā nav ietverts projekta aktivitāšu dalībnieku izvēles mehānisms – 0

3.3.

Projektā paredzēti jauni bezdarba prevencijas pasākumi atbilstoši ekonomiskajai un sociālajai situācijai

3.3.1. projektā paredzēti jauni bezdarba prevencijas pasākumi atbilstoši ekonomiskajai un sociālajai situācijai – 4

4V

4 punkti

3.3.2. projektā nav paredzēti jauni bezdarba prevencijas pasākumi atbilstoši ekonomiskajai un sociālajai situācijai – 0

3.4.

Projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi

3.4.1. Projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi – 2

6S

4 punkti

3.4.2. Projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi – 2

3.4.3. Projekta iesniegums satur projekta aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi – 2

3.5.

Projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti.

3.5.1. projektam ir tieša pozitīva ietekme – 5

5V

3 punkti

3.5.2. projektam ir netieša pozitīva ietekme – 3

3.5.3. projekts neattiecas uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti – 0

* Kritērija neatbilstības gadījumā atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.785 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti „Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai” noteikto.

** Kritērija neatbilstības gadījumā atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

V Piemēro vienu atbilstošo kritēriju.

S Piemēro visus atbilstošos kritērijus (summējot tiem piemērojamo punktu skaitu).

Labklājības ministrs U.Augulis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!