Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 521 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.3.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 2.07.2009., Nr. 102 https://www.vestnesis.lv/ta/id/194219

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.578

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"

Vēl šajā numurā

02.07.2009., Nr. 102

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 521

Pieņemts: 09.06.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.521

Rīgā 2009.gada 9.jūnijā (prot. Nr.39 17.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.3.apakšaktivitāti “Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana”
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbi­nātība” papildinājuma 1.2.prioritātes “Izglītība un prasmes” 1.2.1.pasākuma “Pro­fe­sionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” 1.2.1.2.aktivitātes “Vis­pā­rējo zināšanu un prasmju uzlabošana” 1.2.1.2.3.apakšaktivitāti “Vispārējās iz­glī­tības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana” (turp­māk – apakšaktivitāte);

1.2. prasības projekta iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.
2. Apakšaktivitātes mērķis ir paaugstināt vispārējā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetenci un nodrošināt prasmju atjaunošanu, īpaši saistībā ar modernizēto izglītības saturu, inovācijām un uz zināšanām balstītu sabiedrību.
3. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā minē­tās darbības un veicinot šādu uzraudzības rādītāju sasniegšanu:

3.1. iznākuma rādītāju – 20 000 vispārējās izglītības pedagogu, kas pilnveidojuši kompetenci un kvalifikāciju, no kuriem:

3.1.1. Rīgas plānošanas reģionā – 8200;

3.1.2. Vidzemes plānošanas reģionā – 2700;

3.1.3. Kurzemes plānošanas reģionā – 3200;

3.1.4. Zemgales plānošanas reģionā – 2700;

3.1.5. Latgales plānošanas reģionā – 3200;

3.2. rezultāta rādītāju – 50 procentu vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu, kas pilnveidojuši kompetenci profesionālajā un vispārējā izglī­tībā (īpatsvars attiecībā pret kopējo pedagogu skaitu).
4. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir vispārējās izglītības pedagogi.
5. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

5.1. vispārējā izglītībā iesaistīto pedagogu profesionālās un pedagoģiskās kompetences paaugstināšanai nepieciešamo tālākizglītības programmu vai kursu izstrāde;

5.2. vispārējā izglītībā iesaistīto pedagogu tālākizglītības īstenošana profesionālās un pedagoģiskās kompetences paaugstināšanai;

5.3. vispārējā izglītībā iesaistīto pedagogu tālākizglītība saistībā ar uzlaboto vispārējās izglītības saturu, mācību metodēm un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu, tai skaitā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā;

5.4. vispārējā izglītībā iesaistīto pedagogu tālākizglītība valsts valodas mācīšanā (īpaši jauniešiem, kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda) un mācību priekšmetu pasniegšanā valsts valodā mazākumtautību izglītības programmās, tai skaitā saistībā ar uzlabotajiem vispārējās izglītības standartiem, programmām, mācību metodēm valsts valodā un mācību materiāliem darbam e-vidē;

5.5. atbalsta pasākumi vispārējās izglītības pedagogu sagatavošanai, tai skaitā alternatīvu modeļu īstenošana, kas pamatota uz pedagogu darbu un praksi izglītības iestādē, pedagogu studiju programmu izstrāde vai pilnveide, tai skaitā saistībā ar uzlaboto vispārējās izglītības saturu un mācību metodēm, kā arī studiju programmu īstenošanas uzlabošana.
6. Apakšaktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Apakšaktivitātei pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 4 564 706 lati, ko veido Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 3 880 000 latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 684 706 latu apmērā. Līdz šo noteikumu 66.punktā minētā netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai maksimālā projektu attiecināmo izmaksu kopsumma ir 4 108 235 lati.
7. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Nacionālo publisko finansējumu 15 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem.
8. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Atbildīgā iestāde ierobežoto projektu iesniegumu atlasi organizē par visu apakšaktivitātē pieejamo finansējumu un ne vairāk kā divās projektu iesniegumu atlases kārtās. Atbildīgajai iestādei ir tiesības atkārtoti organizēt projektu iesniegumu atlases kārtu, ja nav apgūts viss apakšaktivitātē pieejamais finan­sējums, nosūtot uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu projekta iesnie­dzējam, kura projekta iesniegums nav iesniegts noteiktajā termiņā vai ticis noraidīts.
9. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglī­tības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

9.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

9.1.1. izstrādā projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapu un projekta iesnie­guma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

9.1.2. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

9.1.3. izstrādā un apstiprina komisijas nolikumu;

9.1.4. nosūta ierobežotam projekta iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

9.1.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

9.2. uzkrāj datus par projekta iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.3. saskaņo šo noteikumu 59.punktā minētos projekta grozījumus;

9.4. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īstenošanu;

9.5. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 6.punktā minētais apakšaktivitātes īstenošanai pieejamais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī.
10. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

10.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izstrādā vienošanās projektu par projekta īstenošanu saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz to saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

10.2. slēdz ar finansējuma saņēmēju vienošanos par projekta īstenošanu un nosaka projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam;

10.3. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

10.4. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

10.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkumu plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

10.6. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajai iestādei par apakšaktivitātes īstenošanu un tai pieejamā finansējuma apguvi, pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedzot informāciju par atsevišķu projektu;

10.7. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

10.8. sagatavo Eiropas Sociālā fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

10.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

10.10. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vienošanās noteikumu izpildes prasībām un izpildi;

10.11. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 58. un 59.punktā minētos nosacījumus;

10.12. uzkrāj datus par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

10.13. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par noslēgto vienošanos ar finansējuma saņēmēju.
11. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.
II. Prasības projekta iesniedzējam
12. Projekta iesniedzējs var būt:

12.1. valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas funkcijas vispārējās izglītības satura un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas izstrādē nacionālā līmenī;

12.2. valsts pārvaldes iestāde, kas nodrošina valsts valodas apguves sistēmu;

12.3. valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas funkcijas vispārējās izglītības kvalitātes un tās vērtēšanas nodrošināšanā nacionālā līmenī;

12.4. augstākās izglītības institūcijas, kas īsteno pedagogu sagatavošanas studiju programmas.
13. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt un projektu īstenot individuāli vai partnerībā, noslēdzot ar partneri sadarbības līgumu par projekta īstenošanu. Ja projektu īsteno partnerībā, projekta iesniegumu iesniedz vadošais partneris, kurš ir atbildīgs par projekta īstenošanu un ir uzskatāms par projekta iesniedzēju un, ja projekts tiek apstiprināts, par finansējuma saņēmēju. Ja projektā iesaistīti sadarbības partneri, to izvēle ir pamatota (sadarbības partneru kompetence atbilst projektā plānotajām aktivitātēm, un projekta iesniegumā ir sniegts pamatojums, kāpēc partneru iesaiste ir nepieciešama).
14. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 351 402 lati, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 2 811 216 latu.
III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana
15. Atbildīgā iestāde ne vēlāk kā 60 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) projekta iesniedzējam, kas atbilst šo noteikumu 12.punktā minētajām prasībām.
16. Uzaicinājumā norāda:

16.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darb­dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

16.2. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

16.3. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

16.4. citu informāciju, kuru atbildīgā iestāde uzskata par nepieciešamu norādīt uzaicinājumā.
17. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

17.1. atļauts iesniegt vienu projekta iesniegumu vienā projektu iesniegumu atlases kārtā;

17.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums) un šādi pielikumi:

17.2.1. projekta iesniedzēja sagatavots finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (ja projekta iesniedzējs ir valsts budžeta iestāde) (2.pielikums);

17.2.2. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

17.2.3. sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (ja projekta īstenošanā ir paredzēts iesaistīt sadarbības partneri) (3.pielikums);

17.2.4. sadarbības līguma projekts, norādot sadarbības partnera pienā­kumus, tiesības un atbildību (ja projekta īstenošanā ir paredzēts iesaistīt sadarbības partneri);

17.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzējas institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona. Ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarota persona, tam pievieno attiecīgo pilnvarojumu.
18. Lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 28.5.apakš­punktā minētajam kritērijam, projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus nemaina un nedzēš.
19. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

19.1. papīra formā trijos eksemplāros (viens oriģināleksemplārs ar norādi “oriģināls” un divas kopijas ar norādi “kopija”). Visus dokumentus ievieto iepakojumā un aizzīmogo;

19.2. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.
20. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai 10 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
IV. Projektu iesniegumu vērtēšana
21. Projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē šādā secībā –atbilstoši šo noteikumu 28.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, 29.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, 30.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem un 31.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.
22. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projekta iesniegumu vērtē šo noteikumu 9.1.2.apakšpunktā minētā komisija. Komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus.
23. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji. Komisija var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus (bez balsstiesībām).
24. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts komisijas nolikums.
25. Uzsākot darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām, kā arī komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajai personai un kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrētā projekta iesnieguma apstiprināšanā.
26. Projekta iesniegumu vērtē, ievērojot šos noteikumus, atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projektu iesnie­gumu vērtēšanas kārtību un normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, kā arī izmantojot projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnie­guma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.
27. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.
28. Administratīvie kritēriji (projekta iesnieguma noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

28.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

28.2. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

28.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

28.4. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

28.5. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas;

28.6. projekta iesniegums ir iesniegts atbilstoši noteiktajām prasībām – papīra formā (nepieciešamajā projekta iesnieguma eksemplāru skaitā), iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas), vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā;

28.7. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

28.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētie pielikumi;

28.9. projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 55.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

28.10. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos;

28.11. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums procentos nepārsniedz šo noteikumu 7.punktā minēto pieļaujamo apmēru;

28.12. projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par šo noteikumu 14.punktā minēto minimālo attiecināmo izmaksu summu un nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā minēto maksimālo attiecināmo izmaksu summu;

28.13. projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām;

28.14. projekta iesniegumā norādītās attiecināmo izmaksu pozīcijas atbilst šo noteikumu 43. un 51.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām;

28.15. projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 46., 49. un 50.punktā minētos izmaksu ierobežojumus.
29. Atbilstības kritēriji (projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstības kritēriji):

29.1. projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 12.punktā minētā iestāde vai institūcija;

29.2. projekta mērķis atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajam apakšaktivitātes mērķim;

29.3. projekts paredz īstenot vienu vai vairākas šo noteikumu 5.punktā minētās atbalstāmās darbības;

29.4. projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības;

29.5. projektā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

29.6. projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu;

29.7. projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi formulēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām);

29.8. projektā plānotie rezultāti un to rādītāji sniedz ieguldījumu šo noteikumu 3.punktā minētā iznākuma rādītāja sasniegšanā;

29.9. projekta iesniedzējs apņemas projekta īstenošanā nepieļaut diskrimināciju (dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ);

29.10. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie atbilst projekta vajadzībām;

29.11. projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas;

29.12. projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta mērķus un īstenotu plānotās darbības;

29.13. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanā noteiktajām publicitātes prasībām.
30. Kvalitātes kritēriji (specifiskie ieviešanas un horizontālo prioritāšu atbilstības kritēriji):

30.1. savstarpējā sadarbība starp finansējuma saņēmējiem projektu īstenošanā un apakšaktivitātes mērķa sasniegšanā:

30.1.1. savstarpējā sadarbība nav paredzēta (0 punktu);

30.1.2. sadarbība starp finansējuma saņēmējiem tikai projektu iesniegumu sagatavošanā, lai novērstu projektos plānoto aktivitāšu pārklāšanos (viens punkts);

30.1.3. sadarbība starp finansējuma saņēmējiem projektu iesniegumu sagatavošanā, paredzēta savstarpējās informācijas apmaiņa par projektu īstenošanu un rezultātiem (divi punkti);

30.1.4. sadarbība starp finansējuma saņēmējiem projektu iesniegumu sagatavošanā, paredzēta savstarpējās informācijas apmaiņa par projektu īstenošanu un rezultātiem, kā arī iesaiste konkrētu projektu aktivitāšu īstenošanā (trīs punkti);

30.2. projekta gatavība īstenošanas uzsākšanai:

30.2.1. mērķa grupas apmācību vajadzības nav noteiktas, un tās plānots apzināt, uzsākot projekta īstenošanu (0 punktu);

30.2.2. mērķa grupas apmācību vajadzības ir apzinātas vispārīgi, izstrādāts nepieciešamo tālākizglītības kursu vispārīgais apraksts, apmācību vajadzības attiecīgajām pedagogu grupām paredzēts precizēt, uzsākot projekta īstenošanu (viens punkts);

30.2.3. mērķa grupas apmācību vajadzības attiecīgajām pedagogu grupām ir apzinātas, un izstrādāts nepieciešamo tālākizglītības kursu apraksts (divi punkti);

30.3. inovatīvu risinājumu izstrāde un ieviešana pedagogu sagatavošanā un tālākizglītībā (modernu mācību metožu, radošu un interaktīvu pieeju, modernu tehnoloģiju izmantošana un apguve mācību procesā, alternatīvu modeļu izveide pedagogu sagatavošanai, kas pamatota uz pedagoga darbu un praksi izglītības iestādē, tādu sadarbības partneru iesaiste, kuriem ir pieredze un zināšanas inovatīvu risinājumu īstenošanā):

30.3.1. nav paredzēta projektā (0 punktu);

30.3.2. ir paredzēta projektā (divi punkti);

30.4. projekta iesniegumā paredzētie risinājumi mērķauditorijas informētības nodrošināšanai par projekta ietvaros īstenotajiem tālākizglītības un kompetences paaugstināšanas pasākumiem:

30.4.1. nav sniegts skaidrojums, kā tiks nodrošināta mērķauditorijas informētība (0 punktu);

30.4.2. paredzēti vispārīgi informēšanas pasākumi, kas nav tieši vērsti uz konkrēto mērķauditoriju un tās vajadzībām (viens punkts);

30.4.3. paredzēti informēšanas pasākumi, kas ir vērsti uz konkrēto mērķauditoriju un tās vajadzībām (divi punkti);

30.5. projektā ir ņemtas vērā tiešās mērķauditorijas iespējas piedalīties tālākizglītības un kompetences paaugstināšanas pasākumos, paredzot apmācību iespēju dažādošanu un pielāgošanu mērķauditorijas vajadzībām (elastīgs apmācību grafiks, sabiedriskā transporta pieejamība un citi faktori):

30.5.1. nav ņemtas vērā (0 punktu);

30.5.2. mērķauditorijas vajadzības apzinātas daļēji, iespēju dažādošana un pielāgošana ņemta vērā daļēji (viens punkts);

30.5.3. ir apzinātas mērķauditorijas vajadzības, paredzēta iespēju dažādošana un pielāgošana atbilstoši vajadzībām (trīs punkti);

30.6. projekta īstenošanas risku izvērtējums:

30.6.1. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski vai projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi, un pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts (0 punktu);

30.6.2. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti kvalitatīvi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi (viens punkts);

30.6.3. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti kvalitatīvi, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (divi punkti);

30.7. projekta ietekme uz teritorijas līdzsvarotas attīstības horizontālo prioritāti:

30.7.1. projekta iesniegumā nav norādīts, kā tiks ievērots teritorijas līdzsvarotas attīstības princips projekta īstenošanā (0 punktu);

30.7.2. projektā teritorijas līdzsvarotas attīstības princips ievērots, paredzot atbalsta sniegšanu vispārējā izglītībā iesaistītajiem pedagogiem visos plānošanas reģionos vai paredzot savstarpējo sadarbību ar vismaz vienu augstākās izglītības institūciju, kas nodrošina pedagogu sagatavošanu konkrētajā studiju virzienā (viens punkts);

30.7.3. projektā teritorijas līdzsvarotas attīstības princips ievērots, paredzot atbalsta sniegšanu vispārējā izglītībā iesaistītajiem pedagogiem visos plānošanas reģionos, ņemot vērā vispārējās izglītības iestādēs esošo izglītojamo un pedagogu skaitu, vai paredzot savstarpējo sadarbību ar visām augstākās izglītības institūcijām, kas nodrošina pedagogu sagatavošanu konkrētajā studiju virzienā (divi punkti);

30.8. projektā paredzētās aktivitātes sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu:

30.8.1. nesekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu (0 punktu);

30.8.2. sekmē viena pamatprincipa ievērošanu (viens punkts);

30.8.3. sekmē divu pamatprincipu ievērošanu (divi punkti);

30.8.4. sekmē triju pamatprincipu ievērošanu (trīs punkti);

30.9. projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti:

30.9.1. projekts neparedz mērķa grupas apmācību darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām (0 punktu);

30.9.2. projektā paredzēta mērķa grupas apmācība informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošanai un izmantošanai mācību procesā (viens punkts);

30.9.3. projektā paredzēta mērķa grupas apmācība informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošanai un izmantošanai mācību procesā, kā arī e-resursu un e-mācību vides risinājumu ieviešanai pedagogu tālākizglītības procesā (divi punkti).
31. Finansējuma piešķiršanas kritērijs – ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.5., 29.1., 29.2., 29.3., 29.8. un 29.9.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī šo noteikumu 30.1., 30.2., 30.4., 30.5., 30.6., 30.7., 30.8. un 30.9.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz vienu punktu, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek apakšaktivitātes ietvaros pieejamā finansējuma.
V. Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana
32. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja atbilstība visiem šo noteikumu 28., 29. un 31.punktā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”.
33. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt un tālāk nevērtēt projekta iesniegumu, ja:

33.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.5., 29.1., 29.2., 29.3., 29.8. vai 29.9.apakš­punktā minētajiem kritērijiem;

33.2. vērtējumā par atbilstību kādā no šo noteikumu 30.1., 30.2., 30.4., 30.5., 30.6., 30.7., 30.8. vai 30.9.apakšpunktā minē­tajiem projekta iesnieguma kvalitātes kritērijiem saņemts mazāk par vienu punktu.
34. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu, ja tas šo noteikumu 31.punktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar “Nē”.
35. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos par projekta īstenošanu. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

35.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 28.6., 28.7., 28.8., 28.9., 28.10., 28.11., 28.12., 28.13., 28.14., 28.15., 29.4., 29.5., 29.6., 29.7., 29.10., 29.11., 29.12. vai 29.13.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

35.2. izmaksu precizēšana, bet nepārsniedzot šo noteikumu 46., 49. un 50.punktā minētos izmaksu ierobežojumus;

35.3. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, lai noslēgtu vienošanos par projekta īstenošanu.
36. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas nosūta:

36.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, projekta iesnieguma noraidīšanu vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

36.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un projekta iesniegumu:

36.2.1. ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, nosūta tā oriģināl­eksemplāru;

36.2.2. ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā, to nosūta atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.
37. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, nodrošina nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.
38. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).
39. Ja projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

39.1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

39.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu un apstiprināto projekta iesniegumu:

39.2.1. ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, nosūta tā oriģināl­eksemplāru;

39.2.2. ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā, to nosūta atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.
40. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.
41. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts, sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos par projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.
42. 20 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu vai šo noteikumu 40.punktā minētajos gadījumos projekta iesniedzējam ir tiesības pieprasīt atbildīgajai iestādei informācijas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt divas iesniegtā projekta iesnieguma kopijas.
VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
43. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas iedala šādās izmaksu pozīcijās:

43.1. projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;

43.2. projekta administratīvās izmaksas;

43.3. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas šo noteikumu 5.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

43.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

43.5. neparedzētās izmaksas.
44. Šo noteikumu 43.1. un 43.2.apakš­punktā minētās izmaksas ir projekta netiešās izmaksas. Šo noteikumu 43.3., 43.4. un 43.5.apakšpunktā minētās izmaksas ir projekta tiešās izmaksas.
45. Šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja uz uzņēmuma līguma pamata iesaistītā persona nav reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja.
46. Šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 1000 latu.
47. Šo noteikumu 43.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

47.1. atlīdzības izmaksas projekta administrēšanas darbu veikšanai, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja projekta administrēšanā iesais­tītā persona nav reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja;

47.2. komandējumu un darba braucienu izdevumi;

47.3. sakaru pakalpojumu izmaksas (pasta, telekomunikāciju, interneta pakalpojumi);

47.4. biroja preces un inventārs (vērtībā līdz 150 latiem par vienību), izņemot mēbeles;

47.5. telpu un mēbeļu īre, ja projekta administrēšanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja juridiskās adreses;

47.6. projekta vadībai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju aprīkojuma (datortehnika, programmatūra, printeris, datu glabāšanas aprīkojums) īre;

47.7. projekta ieviešanas informācijas sistēmas izstrādes un uzturēšanas izmaksas.
48. Šo noteikumu 43.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

48.1. atlīdzības izmaksas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām personām, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja projekta īstenošanā iesaistītā persona nav reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja;

48.2. komandējumu un darba braucienu izdevumi;

48.3. sakaru pakalpojumu izmaksas (pasta, telekomunikāciju un interneta pakalpojumi);

48.4. biroja preces un inventārs (vērtībā līdz 150 latiem par vienību), izņemot mēbeles;

48.5. telpu un mēbeļu īre, ja nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja juridiskās adreses;

48.6. projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamā informācijas tehnoloģiju aprīkojuma (datortehnika, programmatūra, printeris, datu glabāšanas aprīkojums) īre;

48.7. transporta izmaksas (degvielas izmaksas, transportlīdzekļu īre, transporta pakalpojumu pirkšana, maksa par sabiedriskā transporta izmantošanu);

48.8. ar apmācību un semināru organizēšanu un īstenošanu saistītas izmaksas, tai skaitā atlīdzība lektoriem, izdales materiālu nodrošinājums;

48.9. pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu.
49. Šo noteikumu 43.4.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz vienu procentu no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.
50. Šo noteikumu 43.5.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz 0,5 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, un to izmanto šo noteikumu 43.3.apakšpunktā minēto izmaksu segšanai.
51. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.
52. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kuras nav norādītas šo noteikumu 43. vai 51.punktā.
53. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda vai valsts budžeta līdzekļiem nav attiecināmas izmaksas, kuras:

53.1. neatbilst šo noteikumu 46., 49. vai 50.punktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumam;

53.2. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētās izmaksas) vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēnesi pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

53.3. nav pamatotas ar izmaksas attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

53.4. neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei un nav saistītas ar projekta īstenošanas aktivitātēm.
VII. Projekta īstenošanas nosacījumi
54. Finansējuma saņēmējs vispārējā izglītībā iesaistīto pedagogu profesionālās un pedagoģiskās kompetences paaugstināšanai nepieciešamo tālākizglītības programmu vai kursu saturu attiecīgajā mācību priekšmetā saskaņo ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju profesionālo asociāciju.
55. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu var uzsākt, pirms noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pēc vieno­šanās noslēgšanas. Projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.
56. Sadarbības iestāde atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību, pārskaita finansējuma saņēmējam (kas nav valsts budžeta iestāde) avansa maksājumu, nepārsniedzot 20 procentu no projektam paredzētā Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma apmēra, ņemot vērā termiņus un kārtību, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.
57. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.
58. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, izņemot šo noteikumu 59.punktā minētos gadījumus.
59. Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

59.1. projekta mērķi;

59.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

59.3. projekta sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem;

59.4. projekta kopējo izmaksu apmēru.
60. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt projekta izmaksu pārdali:

60.1. starp šo noteikumu 43.3. un 43.4.apakšpunktā noteiktajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas un ievērojot šo noteikumu 49.punktā noteikto izmaksu ierobežojumu;

60.2. šo noteikumu 43.3. un 43.4.apakš­punktā minēto pozīciju ietvaros.
61. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 60.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai nav pamatots, sadarbības iestāde izmaksu pārdali var uzskatīt par nenotikušu.
62. Atbildīgajai iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no finansējuma saņēmēja par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem.
63. Atbildīgajai iestādei, ja nepieciešams, ir tiesības ierosināt grozījumus projektā, sagatavojot un nosūtot sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem projektā.
64. Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā no šo noteikumu 63.punktā minēto priekšlikumu saņemšanas dienas sagatavo un iesniedz projekta grozījumu pieprasījumu sadarbības iestādē vai arī sniedz argumentētu pamatojumu atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei par lēmumu neierosināt grozījumus projektā.
65. Ja finansējuma saņēmējs nesasniedz projekta iesniegumā norādīto iznākuma rādītāju vai nenodrošina finansējuma apguvi vienošanās par projekta īstenošanu noteiktajā apmērā un termiņos, vai nepilda citas vienošanās par projekta īstenošanu noteiktās saistības, sadarbības iestāde informē atbildīgo iestādi.
VIII. Noslēguma jautājumi
66. Lai noteiktu šo noteikumu 43.2.apakš­punktā minēto administratīvo izmaksu attiecināmību un apmēru, Ministru kabinets lemj par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.
67. Līdz šo noteikumu 66.punktā minētā netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai administratīvās izmaksas netiek plānotas.
68. Pēc šo noteikumu 66.punktā minētā netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanas administratīvās izmaksas plāno saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.
69. Ja projekta īstenošana ir uzsākta, pirms noteikts šo noteikumu 66.punktā minētais netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmērs, netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.
Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.521
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.521
Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.521
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!