Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sludinājumi, paziņojumi, reklāma. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.07.1999., Nr. 233 https://www.vestnesis.lv/ta/id/19280

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts un pašvaldību pasūtījumi

Vēl šajā numurā

17.07.1999., Nr. 233

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Akciju sabiedrība "Druva"

Reģ.Nr. LR UR 000300708. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV-40003007087. Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 27, LV-1045, tālrunis 7332506.

Pamatdarbības veids: maizes un miltu izstrādājumu ražošana un tirdzniecība. Mēra vienība - Ls.

 

Bilance

Aktīvs 31.12.98. 31.12.98.
Ilgtermiņa ieguldījumi
Pamatlīdzekļi 1 692 745 2 655 630
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 9901 3772
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 1 702 646 2 659 402
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi 266 430 289 550
Debitori 279 848 253 351
Naudas līdzekļi 29 189 195 018
Apgrozāmie līdzekļi kopā 575 467 737 919
Aktīvs kopā 2 278 113 3 397 321
Pasīvs
Pašu kapitāls 1 525 299 2 956 014
Uzkrājumi 4336 4860
Kreditori 748 478 436 447
Pasīvs kopā 2 278 113 3 397 321

 

Peļņas un zaudējumu aprēķins

Nosaukums 31.12.98. 31.12.97.
Neto apgrozījums 3 210 710 3 333 714
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 611 526 2 728 117
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 599 184 605 597
Pārdošanas izmaksas 339 523 332 126
Administrācijas izmaksas 218 091 211 128
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības
ieņēmumi 41 330 21 771
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 6742 8009
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem
un nodokļiem 76 158 76 105
Ārkārtas ieņēmumi 108 156 98 434
Ārkārtas izmaksas 94 233 68 427
Ārkārtas peļņa vai zaudējumi 13 923 30 007
Peļņas nodoklis par pārskata periodu - 3504
Pārējie nodokļi 36 431 24 103
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi
pēc nodokļiem 53 650 78 505

A/s "Druva" ģenerāldirektors V.Jukna

A/s "Druva" ģenerāldirektoram V.Juknas kungam

Revidenta atzinums

1999.gada 30.aprīlī

Pamatojoties uz 1999.gada 6.aprīļa līgumu, mēs esam revidējuši klātpielikto uzņēmuma finansu atskaiti par 1998.gadu (bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu). Par šīs finansu atskaites datu pareizību atbild uzņēmums. Mūsu uzdevums ir revidēt finansu pārskatu un sniegt par to revidenta atzinumu.

Revīziju esam veikuši saskaņā ar pieņemtajiem grāmatvedības principiem, un esam veikuši nepieciešamās pārbaudes. No uzņēmuma esam saņēmuši visu nepieciešamo informāciju gada pārskata apstiprināšanai.

Uzskatām, ka uzņēmuma gada pārskats atbilst likumam "Par grāmatvedību" un likumam "Par uzņēmumu gada pārskatiem", kā arī dod patiesu un skaidru priekšstatu par gada rezultātiem un uzņēmuma finansu stāvokli pārskata gada beigās.

SIA "Ilva-audits" direktore, zvērinātā revidenta sert.Nr.37, Dr.oec. Valda Baleviča

TIRDZ.JPG (22082 BYTES)

Akciju sabiedrība "Latvijas Tirdzniecības   banka" , reģ. Nr.000304323

Bilance 1999.gada 30.jūnijā

Aktīvi (tīrā vērtība) tūkst. Ls
Kase, noguldījumi Latvijas Bankā 1218
Latvijas valsts parādzīmes -
Prasības pret kredītiestādēm 4799
Kredīti 3255
Pārējie aktīvi 1505
Aktīvi pārvaldīšanā -
Kopā aktīvi 10 777
Pasīvi
Saistības pret kredītiestādēm 1200
Noguldījumi 5961
t.sk., privātpersonu noguldījumi 511
Pārējās saistības 1182
Pasīvi pārvaldīšanā -
Kapitāls un rezerves 2434
Kopā pasīvi 10 777

Pārskata gada nesadalītā peļņa (zaudējumi)              &n 48

Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankā

J.Osokins , bankas padomes priekšsēdētājs

I.Priedītis , bankas valdes priekšsēdētājs

VEREIN~1.JPG (12606 BYTES)

Reģ. Nr.000332395, Rīgā, Elizabetes ielā 63, LV-1050

 

Bilance par 1999.gada 30.jūniju (tūkst. Ls)

Aktīvi

Kase un noguldījumi Latvijas Bankā 2516
Prasības pret kredītiestādēm 12 489
Kredīti - tīrā vērtība 36 400
Obligācijas un citi parāda vērtspapīri 6773
Pārējie aktīvi 2167
Aktīvi pārvaldīšanā -
Kopā 60 345
Pasīvi
Saistības pret kredītiestādēm 22 969
Noguldījumi 22 327
(t.sk. privātpersonām) 1319
Pārējās saistības 3248
Pakārtotās saistības -
Kapitāls un rezerves 11 801
Pasīvi pārvaldīšanā -

Kopā 60 345

Peļņa periodā no 1999.gada janvāra līdz jūnijam - Ls 505 tūkst.

Šie dati atbilst informācijai, kas tiek iesniegta Latvijas Bankā

Dītrihs Šute (Dietrich Schūtte), prezidents Jeļena Holodkova , galvenā grāmatvede

Uzņēmēji ziņo - uzņēmumi izbeidz darbību

Firmas "RIJNSTAAL B.V." (Holande) pārstāvniecība Latvijas Republikā , akreditēta Tieslietu ministrijā 1994.gada 22.septembrī ar Nr.291, atbilstoši firmas prezidenta V.Zvierstras 1999.gada 16.jūnija lēmumam tiek likvidēta.l

 

SIA "CENTRA OPTIKA" Rīgā, Stabu ielā 55-11, LV-1011, reģistrēta 1997.gada 18.martā ar Nr.000333374, atbilstoši vienīgās dibinātājas lēmumam tiek likvidēta. Uzziņām mobilais tālr. 9456239.l

Noslēgts pirkuma līgums

Olaines dome paziņo, ka noslēgti pirkuma līgumi par šādu Olaines pašvaldības nekustamā īpašuma objektu pārdošanu.

Objekta nosaukums un adrese Pircējs
1) Atsevišķa apbūvēta zemesgabala SIA "Simplekss SV"

(kadastra Nr.80090020701)

Olainē, Zemgales ielā 4a,

kopīpašuma 62,10/579,20 domājamā daļa
2) Atsevišķs apbūvēts zemesgabals SIA "Olainīte"

(kadastra Nr.80090042010)

Olainē, Jelgavas ielā 17

3) Atsevišķa apbūvēta zemesgabala i/u "Vilma"

(kadastra Nr.80090042002)

Olainē, Kūdras ielā 12,

kopīpašuma 68,9/296,5 domājamā daļa

4)Atsevišķa apbūvēta zemesgabala SIA "Farmovet"

(kadastra Nr.80090042002)

Olainē, Kūdras ielā 12,

kopīpašuma 227,6/296,5 domājamā daļa

5) Atsevišķs apbūvēts zemesgabals a/s "Restaurators"

(kadastra Nr.80090020704)

Olainē, Zeiferta ielā 7

6) Atsevišķs apbūvēts zemesgabals a/s "Restaurators"

(kadastra Nr.80090041809)

Olainē, Zeiferta ielā 12

Privatizācijas pamatnosacījumi - privatizācijas subjektiem jāievēro Olaines pilsētas Attīstības komitejas 1997. gada 19. novembrī pieņemtais lēmums par Olaines pilsētas sociāli ekonomiskās un arhitektoniski telpiskās attīstības koncepciju un pirkuma-pārdevuma līguma nosacījumus.

Kreditoru sapulce

Maksātnespējīgās SIA "BMMC" , reģistrācijas Nr. 000306017, pirmā kreditoru sapulce notiks 1999.gada 3.augustā pulksten 10 Rīgā, Bezdelīgu ielā 12, 2.stāvā. Informācija pa tālruni 9254834.

Darba kārtībā:

1. Kreditoru pretenziju apstiprināšana.

2. Administratora pārskata apstiprināšana.

3. Maksātnespējas stāvokļa risinājuma pieņemšana.

4. Administrācijas procesa finansēšana.

5. Citi jautājumi.

Kreditoru sapulce

1999. gada 10. augustā pulksten 11 Rīgā, Strēlnieku ielā 1, otrajā stāvā, notiks maksātnespējīgā Rīgas kopuzņēmuma SIA "LAT-VEST IST" kreditoru sapulce ar šādu darba kārtību:

1. Kreditoru prasījumu izskatīšana.

2. Administratora pārskats.

3. Maksātnespējas stāvokļa risinājums.

4. Administrācijas procesa finansēšana.

5. Citi jautājumi.

Kontakttālrunis 7222241.

Maksātnespējas atzīšana

Latgales apgabaltiesa 1999.gada 1.jūlijā ar spriedumu civillietā Nr.2-422/08 pasludināja SIA "ENAGRO un KO" (reģ.Nr.680300086 no 1992.gada 10.jūlija, adrese: Zilupē, Tautas ielā 2) par maksātnespējīgu ar 1999.gada 3.maiju. SIA "ENagro un Ko" zīmogs uzskatāms par nederīgu.

Par maksātnespējīgās SIA "ENagro un Ko" administratoru apstiprināts SIA "Audit", reģ.Nr.010303234.

Kreditoru pretenzijas lūdzu pieteikt administratora pārstāvei S.Reizniecei Rīgā, Dzirnavu ielā 147/2-11, SIA "Audit", triju mēnešu laikā no sludinājuma publikācijas. Pēc minētā termiņa iesniegtās pretenzijas netiks iekļautas kreditoru sarakstā.

Maksātnespējas atzīšana

Ar Latgales apgabaltiesas 1999.gada 15.jūnija spriedumu atzīta par maksātnespējīgu sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOHŅUKS" ar reģistrācijas Nr.320300251.

Kreditoru pretenzijas jāpiesaka administratoram - VID Balvu rajona nodaļai - Balvos, Brīvības ielā 81, LV-4501, trīs mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas.

Maksātnespējas atzīšana

Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu no 1999.gada 16.jūnija lietā Nr. C-1564/11 SIA "Vērdiņš" , reģ.Nr.000308032, juridiskā adrese - Rīgā, Avotu ielā 43, ir atzīta par maksātnespējīgu no 1999.gada 13.maija. Kreditoriem prasījumi piesakāmi administratora - auditorsabiedrības "Visa Vērte" - pilnvarotajam pārstāvim, licencētam juristam Monvīdam Spalim darba dienās no pulksten 9 līdz 16 Rīgā, Lāčplēša ielā 38, 4.stāvā, auditorsabiedrībā "Visa Vērte", tālr.9265888, trīs mēnešu laikā no šī sludinājuma publikācijas dienas. Termiņā neiesniegtie prasījumi tiks apmierināti pēdējā maksājumu kārtā.

Maksātnespējas atzīšana

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 1999.gada 16.jūnija spriedumu civillietā Nr.C-1566/11, 1999.g., SIA "Cēzijs" , reģ.Nr.000318346, ir pasludināta par maksātnespējīgu no 1999.gada 17.maija. Kreditoru prasījumi piesakāmi administratora - SIA "Visa Vērte" - pārstāvim Egmontam Ekartam Rīgā, Kalēju ielā 39-3, rakstiski divu mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas. Termiņā neiesniegtie prasījumi tiks apmierināti pēdējā maksājumu kārtā. Informācija pa tālruni 9240014.

Maksātnespējas atzīšana

Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu no 1999.gada 28.maija civillietā Nr. C-1472/11, 1999.g., SIA "SIGULDAS GALDNIEKS" , reģistrācijas Nr.010311910, juridiskā adrese - Rīgas rajonā, Siguldas pagastā, Vidzemes šosejas 50. km, atzīta par maksātnespējīgu no 1997.gada 28.novembra.

Kreditoru prasījumi iesniedzami trīs mēnešu laikā no šī sludinājuma publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", ar ierakstītu vēstuli nosūtot savu pretenziju un prasījumu apliecinošu dokumentu kopijas administratorei Niārai Vīndedzei Rīgā, Palsas ielā 26, LV-1079, tālr.2538554, mob.9251207.

Pēc minētā termiņa iesniegtie kreditoru prasījumi netiks izskatīti.

SIA "Siguldas galdnieks" apaļais zīmogs tiek pasludināts par nederīgu.

Maksātnespējas atzīšana

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu kolēģijas 1999.gada 12.jūlija spriedumu lietā Nr.C-1589 b/o SIA "Jaunatnes teātris" , reģ. Nr.000309231, juridiskā adrese Rīgā, Ropažu ielā 1, atzīta par maksātnespējīgu no 1999.gada 25.maija.

Pretenzijas var pieteikt trīs mēnešu laikā no šī sludinājuma publicēšanas administratora - LR Uzņēmumu reģistra - pilnvarotai pārstāvei Inesei Pomaskovai SIA "Rīgas tirdzniecības serviss" birojā Rīgā, Stabu ielā 18, LV-1011, tālr. 2-278316, mob. 9539918. Pēc noteiktā termiņa iesniegtās pretenzijas netiks atzītas. B/o SIA "Jaunatnes teātris" zīmogs uzskatāms par nederīgu.

Maksātnespējas atzīšana

Maltas pagasta padome paziņo, ka ir noslēgts "Latvijas mobilais telefons SIA" iznomātā pašvaldībai piederošā zemesgabala , kurš atrodas Rēzeknes rajonā, Maltā, Raiņa ielā 21 (kadastra Nr.7870-003-0018), pirkuma līgums.

Pircējs: "Latvijas mobilais telefons SIA", reģ. Nr.000305093.

Privatizācijas pamatnoteikumi:

Zemesgabala privatizācijas paņēmiens - pārdošana ar tūlītēju samaksu.

Pircējiem jāievēro vides aizsardzības nosacījumi saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

Izsole

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesu izpildītāju kantoris pirmajā izsolē pārdod Vladimiram Bodrovam , dzīv. Rīgas rajonā, Garkalnes pagastā, Plostiņu ielā 5a, piederošo nekustamo īpašumu , kas atrodas Rīgā, Alberta ielā 8 -1.

Nekustamais īpašums (dzīvoklis) sastāv no: gaitenis - 5m 2 ; dzīvojamā telpa 9,10 m 2 ; dzīvojamā telpa 25,20 m 2 ; dzīvojamā telpa 7,30m 2 ; vannas istaba 6,40m 2 ; tualete 1m 2 ;dzīvojamā telpa 5,10m 2 ; virtuve 10,13m 2 ; gaitenis 2, 60m 2 ; gaitenis 8,10m 2 ; dzīvojamā telpa 37,30m 2 . Kopējā platība 117,23m 2 , dzīvojamā platība 84m 2 .

Nekustamā īpašuma novērtējums - Ls 6559,28 (seši tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi lati, 28 santīmi).

Piedzinējs - Sergejs Muiziniks.

Hipotekārie kreditori un viņu prasījumi nav reģistrēti.

Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai Rīgas Vidzemes priekšpilsētas TIK, reģ. Nr. 90000072262, depozīta rēķinā, VKD Rīgas NC AKB "Parekss banka" Citadeles filiālē, kods 310101708, konts 4001000001, subkonts 81912200000, jāiemaksā 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 1999.gada 23.augustā pulksten 11 Rīgas Vidzemes priekšpilsētas TIK telpās Rīgā, Antonijas ielā 6, 3.stāvā, 31.kabinetā.

Dokumenta atsaukums

SIA "Elis - VK" paziņo, ka 1999.gada 2.jūlijā tika nozagta firmai piederošā licence Nr. 000079 kravu starptautisko pārvadājumu veikšanai .

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!