Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumi Nr. 478 "Dabas lieguma "Sedas purvs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 2.06.2009., Nr. 85 https://www.vestnesis.lv/ta/id/192672

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.479

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1018 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība"

Vēl šajā numurā

02.06.2009., Nr. 85

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 478

Pieņemts: 26.05.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.478

Rīgā 2009.gada 26.maijā (prot. Nr.33 38.§)
Dabas lieguma “Sedas purvs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām” 14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma “Sedas purvs” (turpmāk – dabas liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību.
2. Dabas liegums izveidots, lai nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzību, ūdens resursu un ūdensputnu migrācijai un ligzdošanai nozīmīgu biotopu aizsardzību. Dabas liegumā sastopami šādi biotopi: neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšņas, boreālie meži, purvaini meži, upju palieņu pļavas un vecupes.
3. Dabas lieguma platība ir 7240 hektāru. Dabas lieguma funkcionālo zonu shēma ir noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.
4. Dabas lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvo zīmi. Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.
5. Dabas lieguma teritorijā nav spēkā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (turpmāk – biosfēras rezervāts) individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
6. Dabas liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

6.1. regulējamā režīma zona;

6.2. dabas lieguma zona;

6.3. dabas parka zona;

6.4. neitrālā zona.
II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas lieguma teritorijā
7. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, kas minēti šo noteikumu 1.pielikumā un paredzēti dabas lieguma apskatei.
8. Dabas aizsardzības pārvalde var noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par dabas liegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Minēto informāciju drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.
9. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:

9.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;

9.2. novadīt neattīrītus ražošanas, sadzīves un komunālos notekūdeņus uz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, kā arī neattīrītus notekūdeņus infiltrēt gruntī;

9.3. būvēt ēkas uz virszemes ūdensobjektiem vai virs tiem, izņemot privātos mākslīgos virszemes ūdensobjektus, kas pilnībā atrodas vienā zemes īpašumā;

9.4. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm (izņemot neitrālo zonu) ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kilovatus, un ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

9.5. no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam pārvietoties ar peldošiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar zinātnisko pētniecību un teritorijas apsaimniekošanu un kontroli;

9.6. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

9.7. dedzināt sauso zāli;

9.8. no 1.marta līdz 1.decembrim dedzināt niedres, ja nav saņemta biosfēras rezervāta administrācijas un par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgās institūcijas rakstiska atļauja;

9.9. veikt rūpniecisko zveju;

9.10. no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam makšķerēt;

9.11. uzstādīt vēja elektrostacijas;

9.12. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa (izņemot medības).
10. Visā dabas lieguma teritorijā bez Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – reģionālā vides pārvalde) rakstiskas atļaujas aizliegts izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un zemes dzīļu izmantošanas licenci.
11. Visā dabas lieguma teritorijā bez biosfēras rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas aizliegts:

11.1. veikt arheoloģisko izpēti;

11.2. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot esošās hidroloģiskās sistēmas uzturēšanu (bebru dambju nojaukšanu, aizsargdambju atjaunošanu, ceļu (tai skaitā sliežu ceļu) uzturēšanu un kūdras ieguves lauku ekspluatāciju).
12. Būvniecība dabas liegumā ir jāveic atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.
III. Regulējamā režīma zona
13. Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu bioloģiski vērtīgāko teritoriju aizsardzību.
14. Regulējamā režīma zonā aizliegta saimnieciskā darbība un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:

14.1. aizsardzības režīma ievērošanas kontrole;

14.2. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumu īstenošana, cilvēku glābšana un meklēšana;

14.3. šo noteikumu 1.pielikumā norādīto ceļu (tai skaitā esošo sliežu ceļu) uzturēšana.
15. Regulējamā režīma zonā aizliegts makšķerēt, izņemot šo noteikumu 1.pielikumā minētās valsts meža 32. un 38.kvartāla ūdenstilpes. Valsts meža 32. un 38.kvartāla ūdenstilpēs aizliegts makšķerēt no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam.
16. Regulējamā režīma zonā bez bio­sfēras rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas aizliegts:

16.1. veikt zinātniski pētniecisko darbu (tai skaitā vides monitoringu);

16.2. īstenot paredzētos apsaimniekošanas pasākumus, kas nepieciešami ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai.
17. Regulējamā režīma zonā atļautas medības saskaņā ar medības regulējošajiem normatīvajiem aktiem, izņemot ūdens­putnu medības. Ūdensputnu medības 21.meža kvartālā atļautas saskaņā ar medības regulējošiem normatīvajiem aktiem, izņemot pirmdienas un otrdienas laikposmā no 15.septembra līdz 15.novembrim.
18. Regulējamā režīma zonā bez reģionālās vides pārvaldes atļaujas aizliegts veikt šo noteikumu 1.pielikumā minēto ceļu (tai skaitā esošo sliežu ceļu) rekonstrukciju. Aizliegti ceļu un sliežu ceļu rekonstrukcijas darbi, kuru veikšanai nepieciešama zemes transformācija.
IV. Dabas lieguma zona
19. Dabas lieguma zona izveidota, lai nodrošinātu ornitoloģiski vērtīgāko teritoriju un īpaši aizsargājamo mežu, purvu un pļavu biotopu aizsardzību.
20. Dabas lieguma zonā aizliegts:

20.1. medīt ūdensputnus pirmdienās un otrdienās laikposmā no 15.septembra līdz 15.novembrim;

20.2. pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru, izņemot gadījumus, ja nelīdzena reljefa apstākļos tas nav iespējams darba drošības dēļ;

20.3. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) pļavas, tai skaitā palieņu pļavas, terašu un meža pļavas un lauces;

20.4. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

20.5. nosusināt purvus;

20.6. veikt zemes transformāciju, izņemot zemes transformāciju šo noteikumu 23.punktā minēto darbību veikšanai un zemes transformāciju šo noteikumu 1.pielikumā minēto tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanai;

20.7. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, pajūgiem un zirgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;

20.8. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

20.9. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām un speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ugunskurus tādu ciršanas atlieku dedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus pļavu atjaunošanā, un ugunskurus palu ūdeņu atstāto sanesumu sadedzināšanai uz pļavām un laukiem;

20.10. rīkot autosacensības, motosacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

20.11. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdošanas un iepirkšanas punktus;

20.12. izmantot speciālās vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā;

20.13. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;

20.14. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hekt­āriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem;

20.15. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

20.16. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

20.17. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

20.18. cirst kokus galvenajā cirtē, rekonstruktīvajā cirtē un kopšanas cirtē;

20.19. no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu.
21. Dabas lieguma zonā aizliegts cirst un izvākt kokus vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir 25 centimetri, izņemot:

21.1. koku ciršanu meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumu īstenošanai;

21.2. bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu, kokus atstājot mežaudzē;

21.3. darbības dabas aizsardzības plānā paredzēto apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai.
22. Dabas lieguma zonā bez biosfēras rezervāta atļaujas aizliegts:

22.1. organizēt brīvā dabā publiskos pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

22.2. ierīkot izziņas un atpūtas takas, kā arī citus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, tai skaitā ierīkot jaunas vai labiekārtot esošās tūristu atpūtas vietas;

22.3. sēt un stādīt mežu;

22.4. vākt dabas materiālus kolekcijām;

22.5. veikt zinātniskos pētījumus;

22.6. ierīkot un paplašināt ūdenstransporta līdzekļu bāzes.
23. Slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus dabas lieguma zonā atļauts cirst sanitārā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, ja ciršana rakstiski saskaņota ar biosfēras rezervāta administrāciju.
24. Dabas lieguma zonā bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

24.1. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju būvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu (tai skaitā esošo sliežu ceļu) rekonstrukciju un periodisko uzturēšanu;

24.2. celt un ierīkot jaunas hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo biotopu vai sugu dzīvotņu saglabāšanas vai atjaunošanas pasākumu īstenošanai.
25. Dabas lieguma zonā pēc kūdras lauka izstrādes jāveic renaturalizācijas darbi, lai veicinātu gruntsūdens līmeņa dabisku atjaunošanos.
V. Dabas parka zona
26. Dabas parka zona izveidota, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu, biotopu un to dzīvotņu saglabāšanu, vienlaikus veicinot sabiedrības atpūtu, izglītošanu un audzināšanu.
27. Dabas parka zonā aizliegts:

27.1. medīt ūdensputnus pirmdienās un otrdienās laikposmā no 15.septembra līdz 15.novembrim;

27.2. pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru, izņemot gadījumus, ja nelīdzena reljefa apstākļos tas nav iespējams darba drošības dēļ;

27.3. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, pajūgiem un zirgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;

27.4. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām un speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ugunskurus tādu ciršanas atlieku dedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus pļavu atjaunošanā, un ugunskurus palu ūdeņu atstāto sanesumu sadedzināšanai uz pļavām un laukiem;

27.5. sadalīt mežus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, bet lauksaimniecībā izmantojamās zemes un pārējās zemes – zemes vienībās, kas mazākas par trim hektāriem;

27.6. nosusināt purvus;

27.7. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē.
28. Dabas parka zonā bez biosfēras rezervāta atļaujas aizliegts:

28.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

28.2. ierīkot izziņas un atpūtas takas, kā arī citus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, tai skaitā ierīkot jaunas vai labiekārtot esošās tūristu atpūtas vietas.
29. Dabas parka zonā bez reģionālās vides pārvaldes atļaujas aizliegts:

29.1. veikt zemes transformāciju;

29.2. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju būvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu (tai skaitā esošo sliežu ceļu) rekonstrukciju un periodisko uzturēšanu;

29.3. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē.
VI. Neitrālā zona
30. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu teritorijas attīstību un ilgtspējīgu saimniecisko izmantošanu viensētās (ar lauksaimniecībā intensīvi izmantojamu zemi) un kūdras ieguves teritorijā.
31. Neitrālajā zonā:

31.1. atļauta kūdras ieguve atbilstoši izsniegtajai zemes dzīļu izmantošanas licencei;

31.2. pēc kūdras lauka izstrādes jāveic renaturalizācijas darbi, lai veicinātu dabīgā gruntsūdens līmeņa atjaunošanos.
Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.478
Dabas lieguma “Sedas purvs” funkcionālo zonu shēma
KN478P1.JPG (146755 bytes)
Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.478
Dabas lieguma “Sedas purvs” funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts

I. Dabas lieguma zona

1. Dabas lieguma “Sedas purvs” teritorija, kas neietilpst regulējamā režīma zonā, dabas parka zonā un neitrālajā zonā, ir dabas lieguma   zona.

II. Regulējamā režīma zona

2. Regulējamā režīma zonas 1.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

2.1.

1.1.

600983

6398550

2.2.

1.2.

600792

6398550

2.3.

1.3.

601017

6399070

2.4.

1.4.

601096

6399150

2.5.

1.5.

601250

6399310

2.6.

1.6.

601302

6399390

2.7.

1.7.

601425

6399600

2.8.

1.8.

601485

6399770

2.9.

1.9.

601740

6399620

2.10.

1.10.

601663

6399500

2.11.

1.11.

601833

6399480

2.12.

1.12.

602105

6399990

2.13.

1.13.

602335

6399840

2.14.

1.14.

602590

6399660

2.15.

1.15.

602749

6399680

2.16.

1.16.

602960

6399670

2.17.

1.17.

603323

6399500

2.18.

1.18.

603676

6399600

2.19.

1.19.

603763

6399610

2.20.

1.20.

603938

6399690

2.21.

1.21.

604141

6399720

2.22.

1.22.

604539

6399880

2.23.

1.23.

604722

6399980

2.24.

1.24.

605148

6400130

2.25.

1.25.

605252

6400160

2.26.

1.26.

605284

6400150

2.27.

1.27.

605453

6400160

2.28.

1.28.

605480

6400180

2.29.

1.29.

605587

6400570

2.30.

1.30.

605637

6400590

2.31.

1.31.

606393

6399800

2.32.

1.32.

606758

6400140

2.33.

1.33.

607578

6399290

2.34.

1.34.

605858

6397650

2.35.

1.35.

605751

6397620

2.36.

1.36.

605693

6397650

2.37.

1.37.

604502

6398890

2.38.

1.38.

604397

6398950

2.39.

1.39.

604310

6398940

2.40.

1.40.

603663

6398320

2.41.

1.41.

602483

6399570

2.42.

1.42.

602433

6399560

2.43.

1.43.

602287

6399710

2.44.

1.44.

602344

6399760

2.45.

1.45.

602296

6399800

 3. Regulējamā režīma zonas 2.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

3.1.

2.1.

602372

6396910

3.2.

2.2.

602362

6396990

3.3.

2.3.

602382

6397040

3.4.

2.4.

604343

6398900

3.5.

2.5.

604393

6398910

3.6.

2.6.

604472

6398870

3.7.

2.7.

605144

6398160

3.8.

2.8.

605089

6398150

3.9.

2.9.

604743

6397860

3.10.

2.10.

604520

6398080

3.11.

2.11.

603773

6397410

3.12.

2.12.

603980

6397190

3.13.

2.13.

603317

6396610

3.14.

2.14.

602914

6396230

3.15.

2.15.

602911

6396290

3.16.

2.16.

602888

6396340

 4. Regulējamā režīma zonas 3.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

4.1.

3.1.

604559

6397310

4.2.

3.2.

604692

6397440

4.3.

3.3.

604849

6397240

4.4.

3.4.

604740

6397120

4.5.

3.5.

604726

6397140

4.6.

3.6.

604616

6397040

4.7.

3.7.

604508

6397180

4.8.

3.8.

604603

6397270

 5. Regulējamā režīma zonas 4.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

5.1.

4.1.

604624

6395790

5.2.

4.2.

604988

6396080

5.3.

4.3.

604961

6396160

5.4.

4.4.

605082

6396280

5.5.

4.5.

605207

6396220

5.6.

4.6.

605432

6395980

5.7.

4.7.

605275

6395830

5.8.

4.8.

605317

6395780

5.9.

4.9.

604961

6395440

 6. Regulējamā režīma zonas 5.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

6.1.

5.1.

605874

6397460

6.2.

5.2.

605859

6397570

6.3.

5.3.

605910

6397650

6.4.

5.4.

607606

6399260

6.5.

5.5.

608247

6398590

6.6.

5.6.

608336

6398490

6.7.

5.7.

608236

6398400

6.8.

5.8.

608248

6398250

6.9.

5.9.

608040

6398090

6.10.

5.10.

608228

6397890

6.11.

5.11.

607135

6396810

6.12.

5.12.

606634

6397330

6.13.

5.13.

606598

6397390

6.14.

5.14.

606514

6397370

6.15.

5.15.

606502

6397350

6.16.

5.16.

606457

6397340

6.17.

5.17.

606365

6397320

6.18.

5.18.

606310

6397280

6.19.

5.19.

606287

6397300

6.20.

5.20.

606197

6397290

6.21.

5.21.

606083

6397240

 7. Regulējamā režīma zonas 6.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

7.1.

6.1.

604774

6397830

7.2.

6.2.

605111

6398120

7.3.

6.3.

605194

6398110

7.4.

6.4.

606038

6397230

7.5.

6.5.

606001

6397210

7.6.

6.6.

605674

6396890

7.7.

6.7.

604963

6397630

7.8.

6.8.

604931

6397670

 

III. Dabas parka zona

8. Dabas parka zonas 1.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

8.1.

1.1.

601755

6401530

8.2.

1.2.

602564

6401520

8.3.

1.3.

602554

6400720

8.4.

1.4.

602318

6400820

8.5.

1.5.

602301

6400860

8.6.

1.6.

602274

6400890

8.7.

1.7.

602303

6400900

8.8.

1.8.

602293

6400930

8.9.

1.9.

602261

6400920

8.10.

1.10.

602242

6400880

8.11.

1.11.

602163

6400880

8.12.

1.12.

602148

6400900

8.13.

1.13.

602211

6400910

8.14.

1.14.

602207

6400990

8.15.

1.15.

602233

6400990

8.16.

1.16.

602306

6401080

8.17.

1.17.

602277

6401110

8.18.

1.18.

602192

6401100

8.19.

1.19.

602164

6401170

8.20.

1.20.

602169

6401210

8.21.

1.21.

602161

6401220

8.22.

1.22.

602128

6401240

8.23.

1.23.

602094

6401310

8.24.

1.24.

602071

6401320

8.25.

1.25.

601913

6401490

9. Dabas parka zonas 2.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

9.1.

2.1.

602649

6400740

9.2.

2.2.

602783

6400870

9.3.

2.3.

602952

6400850

9.4.

2.4.

603009

6400860

9.5.

2.5.

603178

6400900

9.6.

2.6.

603178

6400880

9.7.

2.7.

603222

6400860

9.8.

2.8.

603226

6400790

9.9.

2.9.

603259

6400780

9.10.

2.10.

603276

6400750

9.11.

2.11.

603353

6400750

9.12.

2.12.

603365

6400770

9.13.

2.13.

603507

6400770

9.14.

2.14.

603563

6400790

9.15.

2.15.

603687

6400730

9.16.

2.16.

603702

6400690

9.17.

2.17.

603719

6400590

9.18.

2.18.

603708

6400480

9.19.

2.19.

603727

6400510

9.20.

2.20.

603752

6400490

9.21.

2.21.

603736

6400450

9.22.

2.22.

603744

6400430

9.23.

2.23.

603804

6400420

9.24.

2.24.

603803

6400510

9.25.

2.25.

603862

6400520

9.26.

2.26.

603961

6400510

9.27.

2.27.

604027

6400440

9.28.

2.28.

604042

6400380

9.29.

2.29.

604086

6400360

9.30.

2.30.

604109

6400360

9.31.

2.31.

604137

6400390

9.32.

2.32.

604157

6400380

9.33.

2.33.

604209

6400370

9.34.

2.34.

604236

6400350

9.35.

2.35.

604428

6400350

9.36.

2.36.

604429

6400300

9.37.

2.37.

604779

6400260

9.38.

2.38.

604751

6400250

9.39.

2.39.

604718

6400240

9.40.

2.40.

604699

6400260

9.41.

2.41.

604657

6400280

9.42.

2.42.

604648

6400240

9.43.

2.43.

604589

6400210

9.44.

2.44.

604524

6400250

9.45.

2.45.

604444

6400190

9.46.

2.46.

604429

6400230

9.47.

2.47.

604219

6400340

9.48.

2.48.

604069

6400320

9.49.

2.49.

603427

6400380

9.50.

2.50.

603412

6400610

9.51.

2.51.

603115

6400600

9.52.

2.52.

603078

6400530

9.53.

2.53.

602647

6400690

 10. Dabas parka zonas 3.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

10.1.

3.1.

604779

6400260

10.2.

3.2.

605073

6400250

10.3.

3.3.

605029

6400240

10.4.

3.4.

604996

6400250

10.5.

3.5.

604921

6400250

10.6.

3.6.

604860

6400230

10.7.

3.7.

604823

6400210

10.8.

3.8.

604788

6400230

11. Dabas parka zonas 4.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

11.1.

4.1.

605084

6400260

11.2.

4.2.

605441

6400570

11.3.

4.3.

605493

6400570

11.4.

4.4.

605433

6400420

11.5.

4.5.

605396

6400380

11.6.

4.6.

605401

6400330

11.7.

4.7.

605377

6400280

11.8.

4.8.

605351

6400260

11.9.

4.9.

605330

6400260

11.10.

4.10.

605321

6400320

11.11.

4.11.

605284

6400330

11.12.

4.12.

605277

6400270

11.13.

4.13.

605197

6400210

11.14.

4.14.

605113

6400270

 12. Dabas parka zonas 5.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

12.1.

5.1.

605548

6401260

12.2.

5.2.

606224

6401260

12.3.

5.3.

606219

6401230

12.4.

5.4.

605969

6400980

12.5.

5.5.

606097

6400850

12.6.

5.6.

605878

6400640

12.7.

5.7.

605789

6400650

12.8.

5.8.

605584

6400710

12.9.

5.9.

605538

6400740

12.10.

5.10.

605518

6400840

12.11.

5.11.

605477

6400870

12.12.

5.12.

605417

6400870

12.13.

5.13.

605383

6400900

12.14.

5.14.

605366

6401050

12.15.

5.15.

605414

6401050

12.16.

5.16.

605454

6401140

12.17.

5.17.

605515

6401170

 13. Dabas parka zonas 6.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

13.1.

6.1.

606350

6401360

13.2.

6.2.

606451

6401460

13.3.

6.3.

606727

6401590

13.4.

6.4.

606939

6401800

13.5.

6.5.

607047

6401940

13.6.

6.6.

607310

6401860

13.7.

6.7.

607382

6401870

13.8.

6.8.

607376

6401820

13.9.

6.9.

607332

6401720

13.10.

6.10.

607290

6401670

13.11.

6.11.

607325

6401590

13.12.

6.12.

607271

6401550

13.13.

6.13.

607227

6401590

13.14.

6.14.

607236

6401620

13.15.

6.15.

607138

6401670

13.16.

6.16.

607140

6401690

13.17.

6.17.

607058

6401720

13.18.

6.18.

606939

6401540

13.19.

6.19.

606836

6401420

13.20.

6.20.

607061

6401080

13.21.

6.21.

607042

6401000

13.22.

6.22.

606970

6400930

13.23.

6.23.

606876

6400910

13.24.

6.24.

606563

6401330

13.25.

6.25.

606429

6401220

 14. Dabas parka zonas 7.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

14.1.

7.1.

601079

6395100

14.2.

7.2.

601107

6395130

14.3.

7.3.

601157

6395110

14.4.

7.4.

601459

6394790

14.5.

7.5.

601479

6394840

14.6.

7.6.

602864

6396190

14.7.

7.7.

602877

6396240

14.8.

7.8.

602873

6396280

14.9.

7.9.

602854

6396320

14.10.

7.10.

602255

6396980

14.11.

7.11.

603663

6398320

14.12.

7.12.

604310

6398940

14.13.

7.13.

604397

6398950

14.14.

7.14.

604502

6398890

14.15.

7.15.

605693

6397650

14.16.

7.16.

605751

6397620

14.17.

7.17.

605858

6397650

14.18.

7.18.

607578

6399290

14.19.

7.19.

608640

6400290

14.20.

7.20.

608668

6400260

14.21.

7.21.

607606

6399260

14.22.

7.22.

605910

6397650

14.23.

7.23.

605859

6397570

14.24.

7.24.

605874

6397460

14.25.

7.25.

606083

6397240

14.26.

7.26.

606197

6397290

14.27.

7.27.

606287

6397300

14.28.

7.28.

606310

6397280

14.29.

7.29.

606365

6397320

14.30.

7.30.

606457

6397340

14.31.

7.31.

606502

6397350

14.32.

7.32.

606514

6397370

14.33.

7.33.

606598

6397390

14.34.

7.34.

606634

6397330

14.35.

7.35.

607135

6396810

14.36.

7.36.

608228

6397890

14.37.

7.37.

608412

6397700

14.38.

7.38.

608769

6398040

14.39.

7.39.

608860

6397940

14.40.

7.40.

609095

6398170

14.41.

7.41.

608729

6398550

14.42.

7.42.

608490

6398330

14.43.

7.43.

608336

6398490

14.44.

7.44.

608247

6398590

14.45.

7.45.

608584

6398900

14.46.

7.46.

608689

6398790

14.47.

7.47.

608726

6398800

14.48.

7.48.

609098

6398410

14.49.

7.49.

609149

6398650

14.50.

7.50.

609002

6398680

14.51.

7.51.

608971

6398770

14.52.

7.52.

609007

6398800

14.53.

7.53.

609034

6398800

14.54.

7.54.

609051

6398820

14.55.

7.55.

609050

6398860

14.56.

7.56.

608984

6398880

14.57.

7.57.

608858

6398830

14.58.

7.58.

608793

6398820

14.59.

7.59.

608789

6398860

14.60.

7.60.

608840

6398910

14.61.

7.61.

608852

6398950

14.62.

7.62.

608997

6398940

14.63.

7.63.

609028

6398960

14.64.

7.64.

609039

6399020

14.65.

7.65.

609019

6399090

14.66.

7.66.

609017

6399130

14.67.

7.67.

609048

6399180

14.68.

7.68.

609058

6399170

14.69.

7.69.

609114

6399220

14.70.

7.70.

609180

6399300

14.71.

7.71.

609256

6399260

14.72.

7.72.

609283

6399300

14.73.

7.73.

609300

6399300

14.74.

7.74.

609336

6399330

14.75.

7.75.

609409

6399710

14.76.

7.76.

609445

6399760

14.77.

7.77.

608779

6396280

14.78.

7.78.

608724

6396290

14.79.

7.79.

608681

6396270

14.80.

7.80.

608675

6396220

14.81.

7.81.

608637

6396200

14.82.

7.82.

608610

6396270

14.83.

7.83.

608626

6396290

14.84.

7.84.

608616

6396310

14.85.

7.85.

608579

6396280

14.86.

7.86.

608508

6396270

14.87.

7.87.

608457

6396290

14.88.

7.88.

608424

6396250

14.89.

7.89.

608406

6396260

14.90.

7.90.

608363

6396240

14.91.

7.91.

608375

6396190

14.92.

7.92.

608343

6396180

14.93.

7.93.

608339

6396190

14.94.

7.94.

608299

6396190

14.95.

7.95.

608307

6396210

14.96.

7.96.

608292

6396210

14.97.

7.97.

608278

6396220

14.98.

7.98.

608295

6396240

14.99.

7.99.

608279

6396240

14.100.

7.100.

608267

6396240

14.101.

7.101.

608256

6396230

14.102.

7.102.

608208

6396240

14.103.

7.103.

608132

6396320

14.104.

7.104.

608130

6396650

14.105.

7.105.

605689

6393560

14.106.

7.106.

605845

6393530

14.107.

7.107.

605915

6393450

14.108.

7.108.

605991

6393420

14.109.

7.109.

606086

6393330

14.110.

7.110.

606115

6393240

14.111.

7.111.

606197

6393190

14.112.

7.112.

606042

6393120

14.113.

7.113.

605896

6393080

14.114.

7.114.

605888

6393020

14.115.

7.115.

605853

6393060

14.116.

7.116.

605819

6393050

14.117.

7.117.

605787

6393080

14.118.

7.118.

605741

6393040

14.119.

7.119.

605695

6393070

14.120.

7.120.

605668

6393070

14.121.

7.121.

605624

6392990

14.122.

7.122.

605602

6393000

14.123.

7.123.

605638

6393070

14.124.

7.124.

605561

6393110

14.125.

7.125.

605495

6393110

14.126.

7.126.

605415

6393180

14.127.

7.127.

605440

6393250

14.128.

7.128.

605212

6392960

14.129.

7.129.

604973

6392470

14.130.

7.130.

604936

6392460

14.131.

7.131.

605186

6392980

14.132.

7.132.

607160

6395490

14.133.

7.133.

607020

6395450

14.134.

7.134.

607013

6395460

14.135.

7.135.

607099

6395500

14.136.

7.136.

607075

6395550

14.137.

7.137.

607046

6395560

14.138.

7.138.

607026

6395630

14.139.

7.139.

607144

6395620

14.140.

7.140.

607145

6395700

14.141.

7.141.

607095

6395710

14.142.

7.142.

607084

6395750

14.143.

7.143.

607025

6395760

14.144.

7.144.

606984

6395710

14.145.

7.145.

606870

6395700

14.146.

7.146.

606781

6395610

14.147.

7.147.

606725

6395600

14.148.

7.148.

606765

6395640

14.149.

7.149.

606742

6395640

14.150.

7.150.

606752

6395710

14.151.

7.151.

606791

6395770

14.152.

7.152.

606723

6395780

14.153.

7.153.

606588

6395920

14.154.

7.154.

606700

6396020

14.155.

7.155.

606784

6396020

14.156.

7.156.

606768

6396040

14.157.

7.157.

606743

6396040

14.158.

7.158.

606799

6396060

14.159.

7.159.

606804

6396090

14.160.

7.160.

606669

6396260

14.161.

7.161.

606710

6396230

14.162.

7.162.

606723

6396260

14.163.

7.163.

606618

6396320

14.164.

7.164.

606769

6396470

14.165.

7.165.

606074

6397190

14.166.

7.166.

606028

6397180

14.167.

7.167.

605702

6396860

14.168.

7.168.

605674

6396890

14.169.

7.169.

606001

6397210

14.170.

7.170.

606038

6397230

14.171.

7.171.

605194

6398110

14.172.

7.172.

605111

6398120

14.173.

7.173.

604774

6397830

14.174.

7.174.

604743

6397860

14.175.

7.175.

605089

6398150

14.176.

7.176.

605144

6398160

14.177.

7.177.

604472

6398870

14.178.

7.178.

604393

6398910

14.179.

7.179.

604343

6398900

14.180.

7.180.

602382

6397040

14.181.

7.181.

602362

6396990

14.182.

7.182.

602372

6396910

14.183.

7.183.

602888

6396340

14.184.

7.184.

602911

6396290

14.185.

7.185.

602914

6396230

14.186.

7.186.

603317

6396610

14.187.

7.187.

603787

6396010

14.188.

7.188.

603786

6395980

14.189.

7.189.

604987

6394700

14.190.

7.190.

605011

6394720

14.191.

7.191.

605259

6394460

14.192.

7.192.

605271

6394460

14.193.

7.193.

605328

6394420

14.194.

7.194.

605308

6394450

14.195.

7.195.

605324

6394450

14.196.

7.196.

605328

6394460

14.197.

7.197.

605303

6394480

14.198.

7.198.

605303

6394560

14.199.

7.199.

605334

6394570

14.200.

7.200.

605346

6394610

14.201.

7.201.

605319

6394640

14.202.

7.202.

605344

6394690

14.203.

7.203.

605314

6394740

14.204.

7.204.

605384

6394790

14.205.

7.205.

605392

6394880

14.206.

7.206.

605424

6394970

14.207.

7.207.

605509

6395030

14.208.

7.208.

605544

6395040

14.209.

7.209.

605555

6395060

14.210.

7.210.

605585

6395080

14.211.

7.211.

605691

6395130

14.212.

7.212.

605730

6395170

14.213.

7.213.

605756

6395140

14.214.

7.214.

605849

6395180

14.215.

7.215.

605885

6395170

14.216.

7.216.

605941

6395180

14.217.

7.217.

606140

6395180

14.218.

7.218.

606096

6395130

14.219.

7.219.

606120

6395120

14.220.

7.220.

606091

6395090

14.221.

7.221.

606133

6395050

14.222.

7.222.

606287

6395200

14.223.

7.223.

606366

6395120

14.224.

7.224.

606330

6395110

14.225.

7.225.

606298

6395080

14.226.

7.226.

606216

6395040

14.227.

7.227.

606173

6395020

14.228.

7.228.

606117

6394940

14.229.

7.229.

606072

6394820

14.230.

7.230.

606046

6394580

14.231.

7.231.

606009

6394520

14.232.

7.232.

606006

6394460

14.233.

7.233.

606062

6394410

14.234.

7.234.

605974

6394410

14.235.

7.235.

605959

6394420

14.236.

7.236.

605946

6394400

14.237.

7.237.

605930

6394410

14.238.

7.238.

605910

6394390

14.239.

7.239.

605899

6394400

14.240.

7.240.

605793

6394330

14.241.

7.241.

605663

6394470

14.242.

7.242.

605542

6394470

14.243.

7.243.

605419

6394350

14.244.

7.244.

605408

6394300

14.245.

7.245.

605353

6394360

14.246.

7.246.

603321

6392410

14.247.

7.247.

603379

6392370

14.248.

7.248.

603585

6392440

14.249.

7.249.

604248

6391800

14.250.

7.250.

603007

6390880

14.251.

7.251.

602848

6390770

14.252.

7.252.

602691

6391270

14.253.

7.253.

602235

6392060

14.254.

7.254.

601736

6392630

14.255.

7.255.

601903

6393120

14.256.

7.256.

601617

6393590

14.257.

7.257.

601675

6394340

14.258.

7.258.

601460

6394700

14.259.

7.259.

601530

6394660

14.260.

7.260.

601494

6394740

14.261.

7.261.

601514

6394820

14.262.

7.262.

602989

6396240

14.263.

7.263.

603335

6395880

14.264.

7.264.

602637

6395210

14.265.

7.265.

603325

6394490

14.266.

7.266.

602483

6393680

14.267.

7.267.

607341

6396050

14.268.

7.268.

607360

6396090

14.269.

7.269.

607385

6396130

14.270.

7.270.

607379

6396160

14.271.

7.271.

607378

6396240

14.272.

7.272.

607909

6396750

14.273.

7.273.

607904

6396760

14.274.

7.274.

607989

6396850

14.275.

7.275.

607978

6396870

14.276.

7.276.

608020

6396910

14.277.

7.277.

608128

6396800

14.278.

7.278.

607487

6395880

14.279.

7.279.

607470

6395900

14.280.

7.280.

607387

6395940

15. Dabas parka zonas 8.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

15.1.

8.1.

605594

6392600

15.2.

8.2.

605594

6392610

15.3.

8.3.

605775

6392510

15.4.

8.4.

605832

6392530

15.5.

8.5.

606051

6392540

15.6.

8.6.

606207

6392690

15.7.

8.7.

606273

6392630

15.8.

8.8.

606336

6392680

15.9.

8.9.

606387

6392670

15.10.

8.10.

606453

6392740

15.11.

8.11.

606569

6392850

15.12.

8.12.

606530

6392920

15.13.

8.13.

606468

6392890

15.14.

8.14.

606463

6392920

15.15.

8.15.

606567

6393010

15.16.

8.16.

606627

6393040

15.17.

8.17.

606349

6393320

15.18.

8.18.

606401

6393380

15.19.

8.19.

606575

6393340

15.20.

8.20.

606720

6393350

15.21.

8.21.

606836

6393280

15.22.

8.22.

606940

6393370

15.23.

8.23.

607215

6393080

15.24.

8.24.

607072

6392960

15.25.

8.25.

607095

6392870

15.26.

8.26.

607118

6392860

15.27.

8.27.

607110

6392820

15.28.

8.28.

607127

6392780

15.29.

8.29.

607160

6392720

15.30.

8.30.

607074

6392640

15.31.

8.31.

607164

6392550

15.32.

8.32.

607207

6392580

15.33.

8.33.

607256

6392540

15.34.

8.34.

607230

6392490

15.35.

8.35.

607248

6392420

15.36.

8.36.

607312

6392360

15.37.

8.37.

607251

6392300

15.38.

8.38.

607146

6392410

15.39.

8.39.

607125

6392390

15.40.

8.40.

607032

6392450

15.41.

8.41.

606966

6392390

15.42.

8.42.

606937

6392290

15.43.

8.43.

606895

6392270

15.44.

8.44.

606859

6392190

15.45.

8.45.

607000

6392100

15.46.

8.46.

606990

6392010

15.47.

8.47.

607124

6391860

15.48.

8.48.

607202

6391790

15.49.

8.49.

607211

6391720

15.50.

8.50.

607321

6391640

15.51.

8.51.

607243

6391610

15.52.

8.52.

606489

6392100

15.53.

8.53.

606386

6391900

15.54.

8.54.

606360

6391920

15.55.

8.55.

606183

6391790

15.56.

8.56.

606114

6391700

15.57.

8.57.

606078

6391700

15.58.

8.58.

605986

6391570

15.59.

8.59.

606010

6391570

15.60.

8.60.

605864

6391390

15.61.

8.61.

605923

6391370

15.62.

8.62.

605949

6391280

15.63.

8.63.

605981

6391280

15.64.

8.64.

605978

6391230

15.65.

8.65.

606018

6391260

15.66.

8.66.

606113

6391140

15.67.

8.67.

606122

6391090

15.68.

8.68.

606046

6391060

15.69.

8.69.

606024

6391110

15.70.

8.70.

605955

6391100

15.71.

8.71.

605900

6391050

15.72.

8.72.

605919

6391010

15.73.

8.73.

605531

6390860

15.74.

8.74.

605659

6391830

15.75.

8.75.

606316

6392080

15.76.

8.76.

606391

6392160

 16. Dabas parka zonas 9.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

16.1.

9.1.

607486

6394960

16.2.

9.2.

607883

6395350

16.3.

9.3.

607893

6395330

16.4.

9.4.

607824

6395260

16.5.

9.5.

607849

6395150

16.6.

9.6.

607808

6395140

16.7.

9.7.

607708

6395060

16.8.

9.8.

607700

6394920

16.9.

9.9.

607890

6394910

16.10.

9.10.

608019

6394770

16.11.

9.11.

608082

6394790

16.12.

9.12.

608022

6394860

16.13.

9.13.

608095

6395070

16.14.

9.14.

608250

6395180

16.15.

9.15.

608193

6395220

16.16.

9.16.

608129

6395230

16.17.

9.17.

608343

6395310

16.18.

9.18.

608416

6395210

16.19.

9.19.

608413

6395210

16.20.

9.20.

608137

6393690

16.21.

9.21.

607795

6393620

16.22.

9.22.

607696

6393720

16.23.

9.23.

607630

6393800

16.24.

9.24.

607656

6393830

16.25.

9.25.

607674

6393830

16.26.

9.26.

607688

6393870

16.27.

9.27.

607730

6393920

16.28.

9.28.

607780

6393970

16.29.

9.29.

607819

6393940

16.30.

9.30.

607845

6393950

16.31.

9.31.

607839

6393980

16.32.

9.32.

607880

6394020

16.33.

9.33.

607903

6393990

16.34.

9.34.

607918

6394000

16.35.

9.35.

607931

6394030

16.36.

9.36.

607915

6394060

16.37.

9.37.

607896

6394060

16.38.

9.38.

607828

6394020

16.39.

9.39.

608123

6394300

 17. Dabas parka zonas 10.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

17.1.

10.1.

608827

6395260

17.2.

10.2.

608828

6395270

17.3.

10.3.

608817

6395300

17.4.

10.4.

608761

6395300

17.5.

10.5.

608811

6395350

17.6.

10.6.

608824

6395390

17.7.

10.7.

608896

6395360

17.8.

10.8.

608999

6395340

17.9.

10.9.

609021

6395360

17.10.

10.10.

609062

6395370

17.11.

10.11.

609064

6395410

17.12.

10.12.

609101

6395430

17.13.

10.13.

609036

6395520

17.14.

10.14.

609048

6395540

17.15.

10.15.

609044

6395560

17.16.

10.16.

609024

6395560

17.17.

10.17.

609022

6395580

17.18.

10.18.

609080

6395570

17.19.

10.19.

609111

6395500

17.20.

10.20.

609139

6395500

17.21.

10.21.

609195

6395410

17.22.

10.22.

609215

6395300

17.23.

10.23.

609390

6395250

17.24.

10.24.

609401

6395300

17.25.

10.25.

609422

6395280

17.26.

10.26.

609445

6395380

17.27.

10.27.

609543

6395480

17.28.

10.28.

609575

6395480

17.29.

10.29.

609499

6395130

17.30.

10.30.

609368

6395150

17.31.

10.31.

609367

6395140

 18. Dabas parka zonas 11.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

18.1.

11.1.

609110

6396120

18.2.

11.2.

609692

6396010

18.3.

11.3.

609616

6395660

18.4.

11.4.

609513

6395640

18.5.

11.5.

609442

6395710

18.6.

11.6.

609441

6395740

18.7.

11.7.

609413

6395760

18.8.

11.8.

609372

6395770

18.9.

11.9.

609358

6395680

18.10.

11.10.

609322

6395660

18.11.

11.11.

609268

6395650

18.12.

11.12.

609235

6395700

18.13.

11.13.

609205

6395710

18.14.

11.14.

609186

6395760

18.15.

11.15.

609134

6395810

18.16.

11.16.

609101

6395880

18.17.

11.17.

608930

6395900

18.18.

11.18.

608892

6395980

18.19.

11.19.

608914

6396040

18.20.

11.20.

608966

6396040

18.21.

11.21.

609036

6396090

18.22.

11.22.

609072

6396110

18.23.

11.23.

609098

6396120

 

IV. Neitrālā zona

19. Neitrālās zonas 1.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

19.1.

1.1.

603317

6396610

19.2.

1.2.

603980

6397190

19.3.

1.3.

603773

6397410

19.4.

1.4.

604520

6398080

19.5.

1.5.

604743

6397860

19.6.

1.6.

604774

6397830

19.7.

1.7.

604931

6397670

19.8.

1.8.

604963

6397630

19.9.

1.9.

605674

6396890

19.10.

1.10.

605702

6396860

19.11.

1.11.

606413

6396120

19.12.

1.12.

605888

6395620

19.13.

1.13.

605916

6395590

19.14.

1.14.

605011

6394720

19.15.

1.15.

604987

6394700

19.16.

1.16.

603786

6395980

19.17.

1.17.

603787

6396010

19.18.

1.18.

604508

6397180

19.19.

1.19.

604603

6397270

19.20.

1.20.

604559

6397310

19.21.

1.21.

604692

6397440

19.22.

1.22.

604849

6397240

19.23.

1.23.

604740

6397120

19.24.

1.24.

604726

6397140

19.25.

1.25.

604616

6397040

19.26.

1.26.

604624

6395790

19.27.

1.27.

604988

6396080

19.28.

1.28.

604961

6396160

19.29.

1.29.

605082

6396280

19.30.

1.30.

605207

6396220

19.31.

1.31.

605432

6395980

19.32.

1.32.

605275

6395830

19.33.

1.33.

605317

6395780

19.34.

1.34.

604961

6395440

20. Neitrālās zonas 2.daļas ārējo robežu koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

20.1.

2.1.

607332

6401720

20.2.

2.2.

607376

6401820

20.3.

2.3.

607382

6401870

20.4.

2.4.

607410

6401960

20.5.

2.5.

607447

6402000

20.6.

2.6.

607943

6402140

20.7.

2.7.

607992

6401910

20.8.

2.8.

607718

6401920

20.9.

2.9.

607704

6401810

21. Dabas lieguma funkcionālo zonu robežu apraksti un shēmas sastādītas un robežpunktu koordinātas aprēķinātas bez robežu uzmērīšanas dabā. Jebkuru darbību robežu novirzes no noteikumos noteiktajām robežām pieļaujamas izmantotās kartes mērogā noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija noteikumiem Nr.478
Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

OZOLLAPA.JPG (8826 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu prasības norādītas PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1.  uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem.

4. Zīmes izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!