Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 28. aprīļa noteikumi Nr. 369 "Dabas lieguma "Ābeļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 7.05.2009., Nr. 70 https://www.vestnesis.lv/ta/id/191503-dabas-lieguma-abeli-individualie-aizsardzibas-un-izmantosanas-noteikumi

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.370

Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Dabas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi

Vēl šajā numurā

07.05.2009., Nr. 70

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 369

Pieņemts: 28.04.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.369

Rīgā 2009.gada 28.aprīlī (prot. Nr.27 60.§)
Dabas lieguma “Ābeļi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma “Ābeļi” (turpmāk – dabas liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās izveidošanas un lietošanas kārtību.
2. Dabas liegums izveidots, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo putnu sugu un to dzīvotņu un īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību.
3. Dabas lieguma platība ir 3275 hektāri. Dabas lieguma funkcionālo zonu shēma ir noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.
4. Dabas lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvu zīmi. Informatīvās zīmes paraugs, lietošanas un izveidošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.
5. Dabas liegumā ir šādas funkcionālās zonas:

5.1. regulējamā režīma zona;

5.2. dabas lieguma zona;

5.3. ainavu aizsardzības zona.
II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas lieguma teritorijā
6. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ūdenstecēm, kā arī pa ceļiem, kas minēti šo noteikumu 1.pielikumā un paredzēti dabas lieguma apskatei.
7. Dabas aizsardzības pārvalde var noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par dabas liegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Minēto informāciju drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.
8. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:

8.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;

8.2. piesārņot ūdenstilpes un ūdensteces ar neattīrītiem ražošanas, sadzīves un komunālajiem notekūdeņiem;

8.3. pārvietoties ar motorizētu ūdenstransportu;

8.4. dedzināt sauso zāli un niedres;

8.5. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

8.6. uzstādīt vēja ģeneratorus.
9. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts bojāt bebru aizsprostus un mītnes bez Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – reģionālā vides pārvalde) rakstiskas atļaujas, izņemot gadījumus, ja:

9.1. bebru aizsprosti ietekmē grunts­ūdens līmeni vai virszemes ūdens noteci vai līmeni liegumam piegulošajās teritorijās;

9.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu saglabāšanu;

9.3. bebru darbības dēļ nevar veikt saimniecisko darbību, kas saskaņā ar šiem noteikumiem nav aizliegta.
10. Ja dabas lieguma teritorijā bebru darbības dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi, pieļaujams, ja nepieciešams, bojāt un nojaukt bebru aizsprostus un mītnes.
11. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus (piemēram, takas, informācijas stendus, skatu torņus, telšu vietas, stāvlaukumus, tualetes, atkritumu tvertnes).
III. Regulējamā režīma zona
12. Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu bioloģiski vērtīgāko teritoriju aizsardzību.
13. Regulējamā režīma zonā aizliegta saimnieciskā darbība un cita veida darbība, izņemot:

13.1. aizsardzības režīma ievērošanas kontrolēšanu;

13.2. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības, cilvēku glābšanas un meklēšanas pasākumus;

13.3. ogu un sēņu vākšanu.
14. Regulējamā režīma zonā bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

14.1. veikt zinātnisko pētniecību (tai skaitā vides monitoringu);

14.2. īstenot dabas aizsardzības plānā paredzētos apsaimniekošanas pasākumus, kas nepieciešami ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai;

14.3. organizēt brīvā dabā publiskos pasākumus (tai skaitā ekskursijas), kuros piedalās vairāk nekā 20 cilvēku;

14.4. veikt esošo ceļu periodisko uzturēšanu un rekonstrukciju.
15. Regulējamā režīma zonā atļautas medības saskaņā ar medības regulējošajiem normatīvajiem aktiem, izņemot ūdens­putnu medības Kraukļu purvā.
IV. Dabas lieguma zona
16. Dabas lieguma zona izveidota, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo mežu, purvu un pļavu biotopu aizsardzību.
17. Dabas lieguma zonā aizliegts:

17.1. pļaut pļavas virzienā no lauka malām uz centru, izņemot gadījumus, ja citādi pļaušanu veikt nav iespējams un tiek ievēroti papildu nosacījumi dzīvnieku drošībai – vismaz uz trijām diennaktīm lauka vidū tiek atstātas vismaz 20 x 20 metru lielas nenopļautas platības vai 20 metru platas nenopļautas joslas;

17.2. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) pļavas, tai skaitā palieņu pļavas, terašu un meža pļavas un lauces;

17.3. nosusināt purvus un ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

17.4. veikt zemes transformāciju, izņemot zemes transformāciju šo noteikumu 19.3. un 19.4.apakšpunktā minēto darbību veikšanai un šo noteikumu 1.pielikumā minēto tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanai;

17.5. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, pajūgiem un zirgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;

17.6. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

17.7. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai, kuras rodas, izcērtot kokus un krūmus, lai atjaunotu pļavas, kā arī ugunskurus palu ūdeņu atstāto sanesumu sadedzināšanai uz pļavām un laukiem;

17.8. rīkot autosacensības, motosacensības, kā arī rallijus, treniņ­braucienus un izmēģinājuma braucienus;

17.9. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdošanas un iepirkšanas punktus;

17.10. izmantot speciālās vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā;

17.11. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām;

17.12. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas ir mazākas par
10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem;

17.13. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

17.14. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

17.15. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

17.16. cirst kokus galvenajā un rekon­struktīvajā cirtē;

17.17. no 1.marta līdz 31.augustam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

17.18. cirst kokus kopšanas cirtē, ja valdaudzes vecums pārsniedz:

17.18.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadu;

17.18.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadu;

17.18.3. apšu audzēm – 30 gadu;

17.19. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, virszemes ūdeņu un grunts­ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām.
18. Dabas lieguma zonā aizliegts cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušos kokus vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir 25 centimetri, izņemot:

18.1. koku ciršanu meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumu veikšanai;

18.2. bīstamo koku ciršanu un novākšanu, kokus atstājot mežaudzē;

18.3. darbības dabas aizsardzības plānā paredzēto apsaimniekošanas pasākumu veikšanai.
19. Dabas lieguma zonā bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

19.1. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz šo noteikumu 17.18.apakšpunktā minēto vecumu, sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, izņemot egļu astoņzobu mizgrauža Ips Typographus invadētās līdz 60 gadu vecas mežaudzes;

19.2. organizēt brīvā dabā publiskos pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

19.3. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju un rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju un periodisko uzturēšanu;

19.4. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai;

19.5. sēt un stādīt mežu;

19.6. mainīt zemes lietošanas veidu;

19.7. vākt dabas materiālus kolekcijām;

19.8. veikt zinātniskos pētījumus.
V. Ainavu aizsardzības zona
20. Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai saglabātu Ziemeļsusējas un tās pļavu kompleksa ainavu.
21. Ainavu aizsardzības zonā aizliegts veikt darbības, kas neatgriezeniski pārveido Ziemeļsusējai raksturīgo ainavu, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti.
22. Ainavu aizsardzības zonā aizliegts:

22.1. transformēt lauksaimniecībā izmantojamo zemi par meža zemi;

22.2. ierīkot aramzemes dabas aizsardzības plānā norādītajos aizsar­gājamos pļavu biotopos, griežu ligzdošanai un mazā ērgļa barības ieguvei nozīmīgajās pļavās, kā arī Ziemeļsusējas pļavās;

22.3. cirst kokus kailcirtē;

22.4. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot kokus tehnoloģiskajos koridoros), ja valdaudzes vecums pārsniedz:

22.4.1. priežu un ozolu audzēm – 80 gadu;

22.4.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 60 gadu;

22.4.3. apšu audzēm – 35 gadus.
23. Ainavu aizsardzības zonā bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz šo noteikumu 22.4.apakšpunktā minēto vecumu, sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, izņemot egļu astoņzobu mizgrauža Ips Typographus invadētās līdz 60 gadu vecas mežaudzes.
24. Ainavu aizsardzības zonā būvniecība pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.
VI. Noslēguma jautājums
25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumus Nr.348 “Dabas lieguma “Ābeļi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2000, 350./352.nr.).
Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.369
Dabas lieguma “Ābeļi” funkcionālo zonu shēma
01.JPG (305821 bytes)
Vides ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.369
Dabas lieguma “Ābeļi” funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts

I. Regulējamā režīma zona

1. Privātā zeme

Nr.
p.k.

Zemesgabala kadastra numurs

Īpašuma nosaukums

Kvartāls

Nogabali

1.1.

56480070019

“Timerkalns”

1.

8., 13.

 

2. Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdījumā esošā zeme

Nr.
p.k.

Zemesgabala kadastra numurs

Kvartāls

Nogabali

2.1.

56480040148

13.

18., 20.

2.2.

56480040148

14.

18., 19., 21., 24., 25., 26.

2.3.

56480040148

15.

15., 16., 17., 18., 21., 22., 27., 28., 29., 30., 31.

2.4.

56480040148

16.

6., 10., 11., 13., 14., 16., 18., 19., 20., 25., 26., 27., 29.

2.5.

56480040148

17.

26.

2.6.

56480040148

25.

1., 6., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16.

2.7.

56480040148

26.

viss kvartāls

2.8.

56480040148

27.

viss kvartāls

2.9.

56480040148

28.

1., 2., 3., 9.

2.10.

56480050250

29.

14.

2.11.

56480050250

30.

28., 29., 30.

2.12.

56480070026

35.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 11., 15.

2.13.

56480070026

36.

viss kvartāls

2.14.

56480070026

37.

viss kvartāls

2.15.

56480080118

38.

viss kvartāls

2.16.

56480050250

39.

1., 2., 3., 6., 7., 11., 12.

2.17.

56480070026

43.

23., 29., 30.

2.18.

56480070026

44.

1., 2., 4., 13., 14., 15., 18., 24., 25., 29.

2.19.

56480070026

45.

3., 4., 5., 8., 10., 12., 17., 20., 22., 25.

2.20.

56480070026

46.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 21., 25., 26.

2.21.

56480080118

47.

1., 2., 3., 9., 10., 11., 13., 16., 17.

2.22.

56480080118

48.

1., 2., 3., 4., 6., 8.

2.23.

56480070026

50.

1., 4., 5., 6., 14., 16., 18., 20., 22., 26.

2.24.

56480070026

51.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 16., 18.

2.25.

56480070026

52.

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.

2.26.

56480070026

53.

1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 18., 23., 25., 26., 33.

2.27.

56480070026

54.

2., 9., 10., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.

2.28.

56480070026

59.

8., 10., 11., 12., 13., 15., 20., 21., 22., 28.

2.29.

56480070026

60.

3., 4., 5., 6., 7., 15., 18., 19.

2.30.

56480070026

61.

1., 7., 8., 14., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34.

2.31.

56480070026

62.

viss kvartāls

2.32.

56480070026

63.

1., 2., 3., 4., 6., 7., 9., 10., 11., 13., 14., 19., 21.

2.33.

56480070026

64.

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 14., 16., 17.

2.34.

56480070026

65.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 14., 15., 16., 18., 21., 27., 28.

2.35.

56660010148

105.

20.

2.36.

56660010148

110.

2., 4., 5., 12.

2.37.

56660010148

111.

1., 5., 6., 7., 8., 17.

2.38.

56660010148

112.

viss kvartāls

2.39.

56480070026

113.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 16., 19.

2.40.

56480070026

114.

17., 18.

2.41.

56480070026

115.

1., 4., 5., 8., 12., 15., 16., 17., 18., 19., 22., 24.

2.42.

56660010148

128.

2., 3., 7., 8., 10., 19.

2.43.

56480090018

129.

7., 8., 11., 12., 14., 15., 16., 18., 20., 21., 22.

2.44.

56660010148

147.

5.

2.45.

56660010148

148.

2., 4., 6., 7.

2.46.

56480090018

149.

1., 2., 3., 7., 8., 9., 12., 13., 15., 16., 17., 18.

2.47.

56740010002

170.

2., 14., 16., 17., 20., 23.

2.48.

56520010005

171.

1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.

2.49.

56740010002

191.

viss kvartāls

 

II. Dabas lieguma zona

3. Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdījumā esošā zeme

Nr.
p.k.

Zemesgabala kadastra numurs

Kvartāls

Nogabali

3.1.

56480040148

13.

19.

3.2.

56480040148

14.

17., 20., 22., 23.

3.3.

56480040148

15.

10., 11., 19., 20., 23., 24., 25., 26.

3.4.

56480040148

16.

5., 7., 8., 15., 17., 21., 22., 23., 24., 28.

3.5.

56480040148

17.

27., 28., 30., 31.

3.6.

56480040148

25.

2., 3., 4., 5., 7., 8., 11.

3.7.

56480040148

28.

4., 5., 6., 7., 8., 51.

3.8.

56480050250

29.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.

3.9.

56480050250

30.

21., 22., 24., 25., 26., 27.

3.10.

56480070026

32.

22., 23., 24.

3.11.

56480070026

33.

19., 20.

3.12.

56480070026

35.

8., 10., 12., 13., 14.

3.13.

56480050250

39.

4., 5., 8., 9., 10.

3.14.

56480070026

43.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28.

3.15.

56480070026

44.

3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 35.

3.16.

56480070026

45.

1., 2., 6., 7., 9., 11., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 21., 23., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34.

3.17.

56480070026

46.

7., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 27.

3.18.

56480080118

47.

4., 5., 6., 7., 8., 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26.

3.19.

56480080118

48.

5., 7., 9., 10.

3.20.

56480070026

50.

2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 24., 25.

3.21.

56480070026

51.

12., 13., 15., 17.

3.22.

56480070026

52.

1.

3.23.

56480070026

53.

6., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 22., 24., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 34., 35., 36., 37.

3.24.

56480070026

54.

1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 13., 21.

3.25.

56480070026

59.

2., 6., 7., 9., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 25., 26., 27., 29., 30., 31., 32.

3.26.

56480070026

60.

1., 2., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17.

3.27.

56480070026

61.

2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17.

3.28.

56480070026

63.

5., 8., 12., 15., 16., 17., 18., 20., 22., 23., 24., 25.

3.29.

56480070026

64.

1., 9., 10., 11., 13., 15., 18., 19., 20.

3.30.

56480070026

65.

7., 9., 10., 11., 12., 13., 17., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30.

3.31.

56660010148

105.

19.

3.32.

56660010148

110.

1., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14.

3.33.

56660010148

111.

2., 3., 4., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.

3.34.

56480070026

113.

14., 15., 17., 18., 20.

3.35.

56480070026

114.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 19., 20., 21.

3.36.

56480070026

115.

2., 3., 6., 7., 9., 11., 13., 14., 20., 21., 23., 51.

3.37.

56660010148

128.

1., 4., 5., 6., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.

3.38.

56480090018

129.

2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 13., 17., 19.

3.39.

56660010148

147.

1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.

3.40.

56660010148

148.

1., 3., 5., 8., 9.

3.41.

56480090018

149.

4., 5., 6., 10., 11., 14.

3.42.

56740010002

170.

1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 21., 22.

3.43.

56520010005

171.

5.

 

III. Ainavu aizsardzības zona

4. Privātā un pagastu zeme

Nr. p.k.

Zemesgabala kadastra numurs

Īpašuma nosaukums

Ainavu aizsardzības zonā iekļautā
īpašuma daļa

4.1.

56480070001

“Noras”

viss īpašums

4.2.

56480070002

“Dailes”

viss īpašums

4.3.

56480070003

“Senči”

viss īpašums

4.4.

56480070004

“Pīlādzis”

viss īpašums

4.5.

56480070006

“Smoļi”

viss īpašums

4.6.

56480070007

“Smoļi”

viss īpašums

4.7.

56480070008

“Cukuriņi”

viss īpašums

4.8.

56480070009

“Svarāni”

viss īpašums

4.9.

56480070010

“Silacaunes”

viss īpašums

4.10.

56480070011

“Mežsētas”

viss īpašums

4.11.

56480070012

“Kastaņi”

viss īpašums

4.12.

56480070014

“Ozolkalns”

viss īpašums

4.13.

56480070015

“Pie Biķerniekiem”

viss īpašums

4.14.

56480070016

“Pavasari”

viss īpašums

4.15.

56480070017

“Arāji”

viss īpašums

4.16.

56480070018

“Toraks”

viss īpašums

4.17.

56480070019

“Timerkalns”

visa nemeža zeme un meža zemes 1.kvartāla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16.nogabals

4.18.

56480070020

“Ringlas”

viss īpašums

4.19.

56480070021

“Mežsētas”

viss īpašums

4.20.

56480070022

“Caunes Biķernieki”

viss īpašums

4.21.

56480070023

“Līdakas”

viss īpašums

4.22.

56480070024

“Slavieši”

viss īpašums

4.23.

56480070025

“Ieviņas”

viss īpašums

4.24.

56480070030

“Piļku kapi”

viss īpašums

4.25.

56480070031

“Vecslokas”

viss īpašums

4.26.

56480070034

“Slokas”

viss īpašums

4.27.

56480070035

viss īpašums

4.28.

56480070036

viss īpašums

4.29.

56480070037

“Zariņi”

viss īpašums

4.30.

56480070038

“Pie Ziemeļsusējas”

viss īpašums

4.31.

56480070039

“VAS “Latvijas meži”–”Svarāni””

viss īpašums

4.32.

56480070042

“Ozolkalns”

viss īpašums

4.33.

56480070043

“Sveķi–Smoļi”

viss īpašums

4.34.

56520010007

“Kāres”

viss īpašums

4.35.

56520010015

“Bebri”

viss īpašums

 

5. Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdījumā esošā zeme

Nr. p.k.

Zemesgabala kadastra numurs

Kvartāls

Nogabali

5.1.

56480070026

33.

52., 53., 54., 55.

5.2.

56480070026

44.

36.

5.3.

56480070026

45.

35.

5.4.

56480070026

50.

27.

5.5.

56480070026

51.

19.

5.6.

56480070026

64.

21.

5.7.

56480070026

65.

31.

5.8.

56480070026

113.

21., 51.

5.9.

56480070026

114.

22., 51., 52., 53.

5.10.

56660010148

128.

20.

5.11.

56480090018

129.

23., 51.

5.12.

56660010148

147.

32.

Vides ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.369
Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai, tās lietošanas un izveidošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

02.JPG (7300 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1.  uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem.

4. Zīmes izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!