Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumi Nr. 245 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 31.03.2009., Nr. 50 https://www.vestnesis.lv/ta/id/189932-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-grantu-shemas-pilsoniskas-sabiedribas-stiprinasana-un-sabiedribas-integracijas-vei...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.255

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.129 "Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem"

Vēl šajā numurā

31.03.2009., Nr. 50

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 245

Pieņemts: 24.03.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.245

Rīgā 2009.gada 24.martā (prot. Nr.21 12.§)

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 18.panta 4.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta gran­tu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” (turpmāk – grantu shēma) apakšprojektu iesniegumu atklāta kon­kursa (turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu, kurā ietverti apakšprojektu iesnie­gumu vērtēšanas kritēriji.

2. Grantu shēmas mērķis ir veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tau­tību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus sociālos, kultūras un informācijas nosa­cījumus Latvijas mazākumtautībām, kā arī veicināt mazākumtautību biedrību un nodibinājumu attīstību, līdzfinansējot apakšprojektus šo noteikumu 3.punktā mi­nē­tajās grantu shēmas atbalsta jomās. Apakšprojekts šo noteikumu izpratnē ir akti­vitāšu kopums, kas vērsts uz mērķa sasniegšanu noteiktā laikposmā ar noteiktiem finanšu, materiāli tehniskajiem un cilvēku resursiem.

3. Grantu shēmas atbalsta jomas ir:

3.1. mazākumtautību biedrību un nodibinājumu darbības kapacitātes stip­rināšana:

3.1.1. aprīkojuma iegāde;

3.1.2. telpu remonts;

3.1.3. biedru un darbinieku apmācība;

3.1.4. līdzdalība citu organizāciju vai institūciju rīkotajos pasākumos mazākumtautību biedrību un nodibinājumu dar­bības pilnveidošanai un attīstībai;

3.2. atbalsts mazākumtautību kultūras pasākumiem:

3.2.1. kultūras pasākumu, tai skaitā festivālu un koncertu, organizēšana;

3.2.2. kultūras pasākumu organizēšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde (piemēram, mūzikas instrumenti, tautas tērpi un skatuves tehnika);

3.3. atbalsts pasākumiem plašākas sabiedrības informēšanai par ma­zākum­tautību kultūru, tradīcijām un reliģiju:

3.3.1. grāmatu izdošana;

3.3.2. dažādu veidu plašsaziņas līdzekļiem paredzētu materiālu, kā arī audio un video materiālu sagata­vošana un izdošana;

3.3.3. televīzijas programmu sagatavošana;

3.3.4. mazākumtautību avīžu, žurnālu izdošana;

3.4. atbalsts literāro darbu tulkošanai no mazākumtautību valodām lat­vie­šu valodā un no latviešu valodas mazākumtautību valodās;

3.5. atbalsts pasākumiem plašākas sabiedrības informēšanai par sabied­rības etniskās integrācijas jautājumiem:

3.5.1. grāmatu izdošana;

3.5.2. dažādu veidu plašsaziņas līdzekļiem paredzētu materiālu, kā arī audio un video materiālu sagata­vo­šana un izdošana;

3.5.3. televīzijas programmu sagatavošana;

3.5.4. rakstu sēriju sagatavošana lielākajās avīzēs un žurnālos;

3.6. atbalsts ārpusskolas pasākumu programmām, lai veicinātu sadarbību starp dažādu tautību skolēniem:

3.6.1. sadarbības pasākumi starp skolām;

3.6.2. vasaras nometnes;

3.6.3. skolu pasākumi.

4. Grantu shēmas apsaimniekotājs ir Sabiedrības integrācijas fonds (turp­māk – apsaimniekotājs).

5. Grantu shēmas apakšprojektu (turpmāk – apakšprojekts) iesniegumu atklātajam konkursam pieejamo līdzfinansējumu (turpmāk – grantu shēmas līdzfinansējums) veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts budžeta finansējums.

II. Apakšprojekta finansējums

6. Kopējais apakšprojektiem pieejamais grantu shēmas līdzfinansējums ir EUR 688 236 ekvivalents latos, no kuriem:

6.1. ne vairāk kā 40 % grantu shēmas līdzfinansējuma jeb EUR 275 294 ek­­vivalentu latos drīkst piešķirt apakšprojektiem šo noteikumu 3.1.apakšpunktā norādītajā atbalsta jomā;

6.2. ne vairāk kā 20 % grantu shēmas līdzfinansējuma jeb EUR 137 647 ek­vivalentu latos drīkst piešķirt apakšprojektiem šo noteikumu 3.6.apakšpunktā norādītajā atbalsta jomā;

6.3. pārējo grantu shēmas līdzfinansējumu piešķir apakšprojektiem šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā norādītajās atbalsta jomās.

7. Maksimālais apakšprojektam pieprasītais grantu shēmas līdzfinan­sējums ir EUR 30 000 ekvivalents latos. Minimālais apakšprojektam pieprasītais grantu shēmas līdzfinansējums nav noteikts.

8. Apakšprojektam pieprasītais grantu shēmas līdzfinansējums nepār­sniedz 90 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

9. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja, sadarbības partnera (ja attiecināms) un citu finansētāju kopējais finansējums ir vismaz 10 % no apakš­projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Daļu šā finansējuma var nodrošināt kā ieguldījumu natūrā, bet tas nedrīkst pārsniegt 50 %.

10. Ja apakšprojekta īstenošanas gaitā kopējās attiecināmās izmaksas pār­sniedz maksimālo apakšprojektam apstiprināto attiecināmo izmaksu summu, šo star­pību sedz no apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja līdzekļiem. Ja apakš­projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir mazākas par apakšprojektam apstip­rināto attiecināmo izmaksu summu, grantu shēmas līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli apakšprojekta ieviešanas līgumā noteiktajai līdzfinansējuma attiecībai no kopējām attiecināmajām izmaksām.

11. Apakšprojekta finanšu aprēķinus veic Eiropas Savienības vienotajā valūtā.

III. Apakšprojekta avansa maksājumi

12. Apsaimniekotājs apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējam var pie­šķirt avansa maksājumu.

13. Apakšprojektam, kura īstenošanas periods nepārsniedz trīs mēnešus:

13.1. avansa maksājumu piešķir 80 % apmērā no apakšprojektam piešķir­tās grantu shēmas līdzfinansējuma summas, ko izmaksā pēc apakšprojekta ievie­šanas līguma parakstīšanas starp apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēju un apsaimniekotāju;

13.2. atlikušo grantu shēmas līdzfinansējuma daļu apsaimniekotājs izmak­sā, kad tas ir apstiprinājis apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto apakšprojekta noslēguma pārskatu.

14. Apakšprojektam, kura īstenošanas periods pārsniedz trīs mēnešus:

14.1. pirmo avansa maksājumu piešķir 25 % apmērā no apakšprojektam piešķirtās grantu shēmas līdzfinansējuma summas, ko izmaksā pēc apakš­projekta ieviešanas līguma parakstīšanas starp apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēju un apsaimniekotāju;

14.2. nākamos avansa maksājumus, kuru kopējā summa nepārsniedz 55 % no apakšprojektam piešķirtās grantu shēmas līdzfinansējuma summas, apsaim­niekotājs izmaksā vienādās daļās pēc katra ceturk­šņa informatīvā pārskata saņemšanas un pieņemšanas zināšanai. Ceturkšņa informatīvo pārskatu periodus un iesniegšanas termiņus nosaka apakšprojekta ieviešanas līgumā. Kopējā visu avansa maksājumu summa nepārsniedz 80 % no apakšprojektam piešķirtās gran­tu shēmas līdzfinansējuma summas;

14.3. atlikušo grantu shēmas līdzfinansējuma daļu apsaimniekotājs izmak­sā, kad tas ir apstiprinājis apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto apakšprojekta noslēguma pārskatu.

IV. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs un sadarbības partneris

15. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir:

15.1. Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas ie­sniedz apakšprojekta iesniegumu šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakš­­punktā norādītajās atbalsta jomās un atbilst vienam no šādiem nosa­cījumiem:

15.1.1. apvieno Latvijas Republikā reģistrētas mazākumtautību kultūras bied­rības un veicina mazākumtautību kultūras biedrību integrāciju Latvijas sa­biedrībā;

15.1.2. vismaz 50 % biedrības biedru vai nodibinājuma dibinātāju ir fi­ziskas personas, kas pieder pie attiecīgās mazākumtautības, un statūtos noteiktie mērķi ir vērsti uz kādas mazākumtautības integrāciju Latvijas sabiedrībā vai uz šīs tautības nacionālās kultūras, valodas un tradīciju veicināšanu;

15.1.3. vismaz 80 % biedrības biedru vai nodibinājuma dibinātāju ir fiziskas personas, kas pieder pie kādas no mazākumtautībām;

15.2. Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums, kapitāl­sabied­rība vai atvasināta publiska persona, kas iesniedz apakšprojekta iesnie­gumu šo noteikumu 3.3. un 3.5.apakšpunktā norādītajās atbalsta jomās un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

15.2.1. raidorganizācija, kas darbojas televīzijas vai radio programmu veido­­šanā un nodrošina to pārraidi patstāvīgi vai ar partneru palīdzību ēterā, kabeļtele­vīzijā vai internetā;

15.2.2. izdod valsts vai reģionāla mēroga avīzes vai žurnālus;

15.2.3. uztur interneta portālu ziņu, kultūras, politikas un pilsoniskās sabied­rības jomā, un tam ir vismaz 20 000 ikmēneša lasītāju;

15.3. Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums, kapitāl­sabied­rība vai atvasināta publiska persona, kas iesniedz apakšprojekta iesniegumu šo noteikumu 3.4.apakšpunktā norādītajā atbalsta jomā un kuras darbības joma ir izdevējdarbība;

15.4. šo noteikumu 3.6.apakšpunktā norādītajā atbalsta jomā – Lat­vijas Republikas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta izglītības iestāde, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

15.4.1. īsteno pamatizglītības programmas;

15.4.2. īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas;

15.4.3. īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas.

16. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs var izstrādāt apakšprojekta iesnie­gumu un īstenot apakšprojektu patstāvīgi vai piesaistot sadarbības part­nerus. Sadarbības partneris var būt Latvijas Republikā vai citā Eiropas Eko­nomikas zonas valstī reģistrēta juridiska persona vai šādu personu apvienība, tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde.

17. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs uzskaita savā grāmatvedībā un sedz no tam piešķirtā grantu shēmas līdzfinansējuma sadarbības partnera iz­mak­sas, kas nepieciešamas apakšprojekta īstenošanai un administrēšanai un atbilst šo noteikumu 23. un 24.punktā minētajiem nosacījumiem.

18. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera savstar­pējās attiecības nosaka rakstiska vienošanās par pušu atbildību apakšprojekta īstenošanā, ieguldījuma apjomu un apakšprojekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto intelektuālo un materiālo labumu īpašumtiesībām.

19. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs un sadarbības partneri ir tieši iesaistīti apakšprojekta iesnieguma izstrādāšanā un apakšprojekta īstenošanā, tie projektu pamatā īsteno ar saviem cilvēkresursiem (pastāvīgiem vai piesaistītiem) un ne vairāk kā pusi aktivitāšu vai finansējuma var nodot apakšuzņēmējiem (fi­zis­kām vai juridiskām personām).

20. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja atbildīgā amatpersona, parak­stot apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecinājumu (1.pielikuma 6.sadaļa), apliecina, ka uz apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienu apakšprojekta iesnie­­­guma iesniedzējs, kā arī sadarbības partneris (partneri), ja apakšprojekts paredz partnerības veidošanu:

20.1. ir iepazinies ar visiem grantu shēmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas ir noteikti šajos noteikumos, un apakšprojekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot;

20.2. uzņemas atbildību par apakšprojekta iesnieguma sagatavošanu, apakšprojekta īstenošanu un vadību, kā arī par apakšprojekta rezultātiem;

20.3. atbild, ka apakšprojekts tiks īstenots sabiedrības interesēs, ievērojot ilgtspējīgas attīstības, dzimumu līdztiesības un labas pārvaldības principus;

20.4. nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu (neattiecas uz valsts, pašvaldību iestādēm un citām publisko tiesību juridiskajām personām);

20.5. tam nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

20.6. tā profesionālajā darbībā nav konstatēti pārkāpumi un tas nav atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar profesionālo darbību ar spēkā esošu lēmumu;

20.7. nav veicis krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas pretlikumīgas darbības (neattiecas uz valsts, pašvaldību iestādēm un citām publisko tiesību juridiskajām personām);

20.8. nav centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ietekmēt apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas procesā iesais­tītās personas;

20.9. var nodrošināt apakšprojekta īstenošanai nepieciešamo cilvēku skaitu, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un pieredze;

20.10. tam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu apakšprojekta finansējuma daļu, kā arī apakšprojekta ieviešanas nepārtrauktību;

20.11. apņemas nodrošināt granta shēmas līdzfinansējuma publicitātes pra­sību ievērošanu ar apakšprojekta īstenošanu saistītajās aktivitātēs un informatīvajos materiālos;

20.12. apņemas saglabāt visu ar apakšprojekta īstenošanu saistīto dokumentāciju līdz 2021.gada 30.aprīlim, kā arī piekrīt Latvijas vai donorvalstu institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem apakšprojekta īstenošanas laikā vai pēc tā beigām līdz 2021.gada 30.aprīlim;

20.13. atbild par apakšprojekta iesniegumā sniegto ziņu pareizību un precizitāti;

20.14. atbild, ka apsaimniekotājam iesniegtās apakšprojekta iesnieguma kopijas pilnībā atbilst apakšprojekta iesnieguma oriģinālam;

20.15. nav iesniedzis vienu un to pašu apakšprojekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem, tas ir, tas nepretendē saņemt dubultu līdzfinansējumu viena un tā paša apakšprojekta īstenošanai.

21. Ja tiek konstatēts, ka apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs vai sadar­bības partneris (ja attiecināms) apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam tiek liegta iespēja saņemt grantu shēmas līdzfinansējumu, un apsaimniekotājs var vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

V. Apakšprojekta izmaksas

22. Grantu shēmas līdzfinansējuma apjomu apakšprojektam aprēķina, ņemot vērā attiecināmās izmaksas.

23. Apakšprojekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās:

23.1. ir nepieciešamas apakšprojekta aktivitāšu īstenošanai un ir pare­dzē­tas apstiprinātajā apakšprojekta iesniegumā, kā arī ir veiktas, ievērojot drošas finanšu vadības principus, tai skaitā ievērojot izmaksu lietderības, ekonomis­kuma un efektivitātes principus;

23.2. ir radušās apakšprojekta īstenošanas laikā, kas noteikts apakš­pro­jekta ieviešanas līgumā, ir faktiski veiktas, reāli apmaksātas (izņemot iegul­dījumu natūrā) līdz apakšprojekta noslēguma pārskata iesniegšanas dienai;

23.3. ir uzskaitītas apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli.

24. Attiecināmās izmaksas ir:

24.1. apakšprojekta administratīvā personāla (apakšprojekta vadītājs, asistents, grāmatvedis) un apakšprojekta īstenošanas personāla atalgojums un ar to saistītās izmaksas, kas nepārsniedz atbilstošas kvalifikācijas un profila per­sonāla tirgus cenas attiecīgajā valstī. Attiecināmās atalgojuma izmaksas nedrīkst pārsniegt likmi – EUR 12 ekvivalents latos stundā (neieskaitot darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas). Ja izmaksas pārsniedz no­teikto maksimālo atalgojuma likmi, starpību sedz no citiem finansējuma avotiem kā neattiecināmās izmaksas;

24.2. konsultantu un ekspertu izmaksas, ko veido atlīdzība apakšprojekta ietvaros piesaistītajiem konsultantiem un ekspertiem (fiziskām vai juridiskām personām) specifisku jautājumu risināšanai un ko pamato noslēgtais uzņēmuma vai pakalpojuma līgums. Izmaksas nedrīkst pārsniegt atbilstošas kvalifikācijas konsultantu un ekspertu pakalpojumu tirgus cenas;

24.3. darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

24.4. apakšprojekta administrēšanai un īstenošanai nepieciešamie trans­porta izdevumi;

24.5. apakšprojekta administrēšanai un īstenošanai nepieciešamie pasta, tālruņa un citi sakaru pakalpojumu izdevumi;

24.6. apakšprojekta administrēšanai un īstenošanai nepieciešamie izde­vumi komunālajiem maksājumiem;

24.7. vietējo un ārvalstu komandējumu un darba (dienesta) braucienu izde­­vumi atbilstoši attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām izdevumu nor­mām. Lidmašīnu biļešu cenas nedrīkst pārsniegt cenas, kas attiecīgajā lido­jumā noteiktas ekonomiskajā klasē:

24.7.1. komandējumu izdevumi apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam un Latvijas Republikā reģistrēto sadarbības partneru darbiniekiem atlīdzināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām komandējumu un darba (dienesta) braucienu izdevumu normām;

24.7.2. komandējumu izdevumi citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrēto sadarbības partneru darbiniekiem atlīdzināmi saskaņā ar Eiropas Ko­misijas apstiprinātajām izdevumu normām;

24.8. apakšprojekta administrēšanai un īstenošanai nepieciešamās kance­lejas un biroja preču izmaksas;

24.9. informācijas un publicitātes izmaksas;

24.10. ar apakšprojekta ieviešanu un apakšprojekta ieviešanas līguma pra­sību izpildi saistīto pakalpojumu izmaksas;

24.11. apakšprojekta administrēšanai un īstenošanai nepieciešamā inven­tāra iegādes izmaksas;

24.12. apakšprojekta administrēšanai un īstenošanai nepieciešamo telpu, materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma nomas izmaksas;

24.13. apakšprojekta administrēšanai un īstenošanai nepieciešamo telpu, materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma uzturēšanas izdevumi;

24.14. apakšprojekta administrēšanai un īstenošanai nepieciešamo telpu, ma­teriāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma amortizācijas izmaksas, kas aprē­ķinātas pēc lineārās metodes atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedību tikai tām telpām, materiāli tehniskajiem līdzekļiem un aprīkojumam, kas tiek izmantots apakšprojektā tā īstenošanas laikā ar nosacījumu, ka tie nav iegādāti par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības div­pusējā finanšu instrumenta, Eiropas Savienības un jebkuriem citiem ārvalstu palīdzības finanšu līdzekļiem, kā arī valsts un pašvaldības līdzekļiem;

24.15. apakšprojektos, kas tiek īstenoti šo noteikumu 3.1.apakšpunktā no­rā­­dītajā atbalsta jomā, apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja darbības no­dro­­šināšanai nepieciešamo telpu remonta, tajā skaitā renovācijas, izmaksas, ja tās ir attiecīgi pamatotas apakšprojekta iesniegumā ar noteikumu, ka izmaksas atbilst tirgus cenām:

24.15.1. ja remonta izmaksas pārsniedz EUR 2000 ekvivalentu latos, izmaksas ir attiecināmas tikai tad, ja telpas ir apakšprojekta līdzfinansējuma sa­ņēmēja īpašumā vai arī ja par telpu nomu ir noslēgts ilgtermiņa nomas līgums, kas ir spēkā vismaz sešus gadus pēc apakšprojekta beigu datuma;

24.15.2. telpu remonta izmaksas nedrīkst pārsniegt 50 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

24.15.3. apakšprojekta iesniegumam pievieno detalizētu telpu remonta izmaksu tāmi;

24.16. apakšprojekta īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma (jauna vai lietota) iegādes izmaksas ar noteikumu, ka tās atbilst tirgus cenām:

24.16.1. ja tiek iegādāti pamatlīdzekļi un to izmaksas pārsniedz attiecīgā aprīkojuma nomas maksu par attiecīgo aktivitāšu īstenošanas periodu vai arī to amortizācijas laiks pārsniedz apakšprojekta īstenošanas periodu, apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs, iesniedzot apakšprojekta noslēguma pārskatu, tam pievieno pamatlīdzekļu uzskaites kartīti un dokumentu, kas apliecina, ka ie­pirktie pamatlīdzekļi pēc apakšprojekta beigām tiks izmantoti tiem pašiem mēr­ķiem kā apakšprojekta īstenošanas laikā līdz to vērtības pilnīgai amortizācijai un tie netiks pārdoti vai atsavināti līdz to amortizācijas perioda beigām, vai iesniedz bankas garantiju pamatlīdzekļa iegādei izlietotā finan­sējuma apjomā, kura ir spēkā līdz pamatlīdzekļa amortizācijas perioda beigām;

24.16.2. ja tiek iegādāts lietots aprīkojums, tā cena nepārsniedz aprīkojuma tirgus vērtību, ņemot vērā aprīkojuma amortizāciju, un ir mazāka par līdzīga jauna aprīkojuma cenu. Aprīkojums atbilst piemērojamām normām un standartiem, aprīkojuma pārdevējs deklarē aprīkojuma izcelsmi un apliecina, ka tas nav iegādāts, izmantojot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Eiropas Savienības vai jebkuras citas ārvalstu palīdzības, kā arī nacionālo finansējumu;

24.17. ieguldījumi natūrā, kas nepārsniedz 50 % no apakšprojekta iesnie­guma iesniedzēja finansējuma un ko veido iekārtu, materiālu vai telpu pie­šķīrums, izpētes vai profesionāla rakstura darbības vai neapmaksāts brīvprātīgs darbs, un kuru vērtību ir iespējams neatkarīgi novērtēt un auditēt. Ja ieguldījums ir neapmaksāts brīvprātīgs darbs, darba vērtība ir noteikta, ņemot vērā nostrā­dāto laiku un parasto stundas vai dienas likmi par paveikto darbu.

25. Apakšprojekta administrēšanai nepieciešamās izmaksas nedrīkst pār­sniegt 10 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām, un to skaidri nodala apakšprojekta budžetā.

26. Ar aktivitāšu īstenošanu saistītie nodokļi un nodevas (izņemot pievie­notās vērtības nodokli) ir attiecināmās izmaksas. Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmās izmaksas, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta atbilstoši attie­cīgajiem normatīvajiem aktiem par nodokļiem un nodevām.

27. Neattiecināmās izmaksas ir:

27.1. apakšprojekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas;

27.2. personālam izmaksātās prēmijas un dāvanas vai jebkurš cits gūtais labums, tajā skaitā veselības apdrošināšana, apmaksātas ēdienreizes vai trans­porta izdevumu kompensācija nokļūšanai no dzīvesvietas līdz darbavietai;

27.3. aizdevuma pamatsummas un procentu maksājumu vai citu saistību segšanas izmaksas;

27.4. debeta procentu maksājumi par finanšu darījumiem;

27.5. valūtas maiņas komisijas maksas un valūtas kursu svārstību radītie zaudējumi;

27.6. bankas komisijas maksas;

27.7. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesvedības izdevumi;

27.8. zemes un nekustamā īpašuma iegādes izmaksas;

27.9. izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem;

27.10. citas izmaksas, kas neatbilst šo noteikumu 23., 24. un 26.punktā minētajiem nosacījumiem.

VI. Apakšprojekta īstenošanas periods un vieta

28. Pirmā atklātā konkursa ietvaros iesniegtajiem apakšprojektu iesnie­gu­miem maksimālais apakšprojekta īstenošanas periods ir 12 mēneši. Apakš­projekta sākuma datumu nedrīkst plānot agrāk kā 2009.gada 1.jūlijā. Minimālais apakšprojekta īstenošanas periods nav noteikts. Visas apakšprojekta aktivitātes īsteno un visus maksājumus veic līdz 2010.gada 30.jūnijam.

29. Ja saskaņā ar šo noteikumu 34.punktu izsludina otro atklāto konkursu, tā ietvaros iesniegtajiem apakšprojektu iesniegumiem maksimālais apakš­pro­jekta īstenošanas periods ir septiņi mēneši. Apakšprojekta sākuma datumu nedrīkst plānot agrāk kā 2009.gada 1.decembrī. Minimālais apakšprojekta īste­­­nošanas periods nav noteikts. Visas apakšprojekta aktivitātes īsteno un visus maksājumus veic līdz 2010.gada 30.jūnijam.

30. Ja saskaņā ar šo noteikumu 34.punktu izsludina trešo atklāto kon­kursu, tā ietvaros iesniegtajiem apakšprojektu iesniegumiem maksimālais apakš­projekta īstenošanas periods ir četri mēneši. Apakšprojekta sākuma datumu nedrīkst plānot agrāk kā 2010.gada 1.aprīlī. Minimālais apakšprojekta īste­nošanas periods nav noteikts. Visas apakšprojekta aktivitātes īsteno un visus maksājumus veic līdz 2010.gada 31.jūlijam.

31. Apakšprojekta aktivitātes īsteno Latvijā. Dažas apakšprojekta akti­vitātes var īstenot citās valstīs, ja tas nodrošina šo noteikumu 2.punktā no­teiktā grantu shēmas mērķa sasniegšanu, ir nepieciešams apakšprojektā izvirzīto mēr­ķu sasniegšanai un šo aktivitāšu īstenošanai paredzētais finansējums nepār­sniedz 10 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

VII. Atklāta konkursa izsludināšanas kārtība

32. Katru atklātu konkursu apsaimniekotājs izsludina, ievietojot sludi­nā­jumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos latviešu valodā un divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos krievu valodā, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.lsif.lv) un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instru­menta mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv). Pirmo atklāto konkursu apsaim­niekotājs izsludina 2009.gada 1.ceturksnī.

33. Apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir vismaz divi mēneši pēc atklāta konkursa izsludināšanas. Apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas ter­miņu norāda atklāta konkursa sludinājumā.

34. Ja pirmā atklātā konkursa ietvaros netiek izlietots viss grantu shēmas ietvaros pieejamais līdzfinansējums, apsaimniekotājs izsludina otro atklāto konkursu. Ja otrā atklātā konkursa ietvaros netiek izlietots viss atlikušais grantu shēmas ietvaros pieejamais līdzfinansējums, apsaimniekotājs izsludina trešo at­klāto konkursu. Šie noteikumi ir saistoši otrajam un trešajam atklātajam konkursam, ja tādus izsludina.

VIII. Apakšprojekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

35. Apakšprojekta iesniegumu sagatavo datorrakstā latviešu valodā, aizpildot apakšprojekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) elektronisko versiju, kas pieejama apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.lsif.lv).

36. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs drīkst iesniegt vienu apakšprojekta iesniegumu šo noteikumu 3.1.apakšpunktā norādītajā atbalsta jo­mā, vienu apakšprojekta iesniegumu šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakš­punktā norādītajās atbalsta jomās un vienu apakšprojekta iesniegumu šo notei­kumu 3.6.apakšpunktā norādītajā atbalsta jomā.

37. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apakšprojekta iesniegumam pie­­vieno šādus pielikumus:

37.1. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecināta reģistrācijas aplie­cības kopija;

37.2. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecināta ar pievienotās vēr­tības nodokli apliekamās personas reģistrācijas apliecības kopija vai apakš­projekta iesnieguma iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstīts aplie­cinā­jums, ka apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs;

37.3. apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecināta statūtu vai noli­kuma kopija;

37.4. apakšprojekta administrēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla dzīves gaitu apraksts (CV);

37.5. šo noteikumu 15.1.2. un 15.1.3.apakš­punktā minētajiem apakš­projektu iesniedzējiem – apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja atbildīgās amat­personas parakstīts apliecinājums, kurā norādīts biedrības biedru vai nodi­binājuma dibinātāju skaits un viņu etniskā piederība;

37.6.  telpu remonta (renovācijas) izmaksu tāme (ja attiecināms).

38. Ja apakšprojekts paredz partnerības veidošanu, apakšprojekta iesnie­guma iesniedzējs par katru sadarbības partneri, kas norādīts apakšprojekta iesnie­guma veidlapā (1.pielikums 1.C sadaļa), pievieno šādus pielikumus:

38.1. juridiskai personai – sadarbības partnera apliecināta reģistrācijas apliecības kopija, atvasinātai publiskai personai, tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādei vai citai valsts iestādei – sadarbības partnera apliecināta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija vai tai ekvivalenta dokumenta kopija un tās tulkojums latviešu valodā, ja sadarbības partneris ir reģistrēts kādā citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī;

38.2. sadarbības partnera apliecināta statūtu vai nolikuma kopija vai tai ekvivalenta dokumenta kopija un tās tulkojums latviešu valodā, ja sadarbības partneris ir reģistrēts kādā citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī;

38.3. apakšprojekta administrēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla dzīves gaitu apraksts (CV) un to tulkojums latviešu valodā (ja attiecināms).

39. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona iesniedz apakšprojekta iesniegumu apsaimniekotājam personīgi vai nosūta pa pastu kā ierakstītu sūtījumu uz šo noteikumu 42.1.apakšpunktā norādīto adresi, vai nosūta to apsaimniekotājam uz sludinājumā norādīto elektroniskā pasta adresi elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

40. Ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz papīra formā, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs iesniedz aizpildīto iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 37.pun­ktā minētos pielikumus, kā arī šo noteikumu 38.punktā minētos pieli­kumus, ja apakšprojekts paredz partnerības veidošanu, piecos eksemplāros – vienu oriģinālu un četras kopijas, uz iesnieguma veidlapas attiecīgi norādot “oriģināls” vai “kopija”. Apakšprojekta iesnieguma veidlapu, tai skaitā budžetu, iesniedz arī elektroniskā veidā elektroniskā datu nesējā.

41. Apakšprojekta iesnieguma oriģinālu un kopijas noformē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām lietvedības prasībām. Apakšprojekta iesnieguma oriģināls ir sanumurēts, cauršūts (caurauklots), apzīmogots (ja attiecināms) un parakstīts, paraksts ir atšifrēts, kā arī norādīts lappušu skaits un caurauklošanas datums. Apakšprojekta iesnieguma kopijas ir apliecinātas, ir norādīts uzraksts “Kopija pareiza”, kopijas apliecinātājas amatpersonas amata nosaukums, sniegts paraksts, paraksta atšifrējums un datums.

42. Apakšprojekta iesniegumu iesniedz vienā vai vairākās aizlīmētās ap­lok­snēs vai kastēs, uz kurām norāda:

42.1. adresātu – apsaimniekotāja nosaukumu un adresi;

42.2. grantu shēmas nosaukumu (“Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”);

42.3. sludinājumā norādīto atklāta konkursa numuru;

42.4. pilnu apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja nosaukumu un adresi;

42.5. apakšprojekta nosaukumu;

42.6. norādi “neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas”.

43. Ja apakšprojekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, iesnieguma veidlapu, tai skaitā budžetu, kā arī nepieciešamos pielikumus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņa atbilstoši Elektronisko doku­mentu likumā noteiktajām prasībām.

44. Apsaimniekotājs izskata tos apakšprojektu iesniegumus, kuri ir iesniegti apsaimniekotājam līdz atklāta konkursa sludinājumā norādītajam termiņam.

45. Apakšprojekta iesniegumu, kas saņemts pēc atklāta konkursa sludi­nājumā noteiktā iesniegšanas termiņa, neizskata un nosūta neatvērtu atpakaļ apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam.

46. Jautājumus par atklāto konkursu un apakšprojekta iesnieguma sagata­vošanu var nosūtīt apsaimniekotājam pa pastu, faksu vai elektronisko pastu uz atklāta konkursa sludinājumā norādīto adresi ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņa, norādot atsauci uz attie­cīgo atklāto konkursu. Atbildes uz jautājumiem sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā septiņas dienas pirms apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņa. Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes tiek publicētas apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.lsif.lv).

IX. Apakšprojektu iesniegumu izvērtēšana, lēmumu pieņemšana un rezultātu paziņošana

47. Apakšprojektu iesniegumus vērtē divos posmos:

47.1. apakšprojektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši administratīvās un atbilstības vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums);

47.2. apakšprojektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums).

48. Apsaimniekotājs:

48.1. reģistrē apakšprojektu iesniegumus to iesniegšanas secībā;

48.2. atver apakšprojektu iesniegumus un katram apakšprojekta iesnie­gumam piešķir identifikācijas numuru;

48.3. izvērtē apakšprojektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 2.pieli­kumā noteiktajiem administratīvās un atbilstības vērtēšanas kritērijiem.

49. Ja apakšprojekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pieli­kuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētajiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem, apsaimniekotājs pieņem lēmumu par apakšprojekta iesnieguma noraidīšanu.

50. Ja apakšprojekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pieli­kuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16. un 1.17.apakšpunktā minētajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem vai 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. un 2.13.apakšpunktā minētajiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem, apsaimniekotājs ne vēlāk kā 15 darb­dienu laikā pēc apakšprojektu iesniegumu iesniegšanas termiņa vienu reizi rakstiski pieprasa apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam iesniegt papildu informāciju vai precizēt apakšprojekta iesniegumu (vai attiecīgās sadaļas), nosūtot pieprasījumu pa pastu kā ierakstītu sūtījumu, kā arī uz iesnieguma veidlapā norādīto faksa numuru un elektroniskā pasta adresi. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc apsaimniekotāja pieprasījuma saņemšanas iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu (uz sūtījuma obligāts pasta zīmogs) nepieciešamo papildu informāciju vai preci­zējumus.

51. Ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs noteiktajā termiņā iesniedz nepieciešamo papildu informāciju vai precizējumus personīgi vai nosūtot pa pastu, apakšprojekta iesniegumu vērtē atkārtoti atbilstoši attiecīgajiem adminis­tratīvās vai atbilstības vērtēšanas kritērijiem.

52. Ja pēc atkārtotas vērtēšanas apakšprojekta iesniegums neatbilst vismaz vienam administratīvās vai atbilstības vērtēšanas kritērijam vai ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs noteiktajā termiņā nav iesniedzis nepieciešamo papildu infor­māciju vai precizējumus, apsaimniekotājs pieņem lēmumu par apakš­projekta iesnieguma noraidīšanu.

53. Apakšprojektu iesniegumus, kuri atbilst administratīvās un atbilstības vērtēšanas kritērijiem, apsaimniekotājs nodod atklāta konkursa apakšprojektu iesniegumu vērtēšanas komisijai (turpmāk – komisija) apakšprojektu iesnie­gumu izvērtēšanai atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

54. Komisijas sastāvā ar balsstiesībām iekļauj pa vienam pārstāvim no Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas, Naturalizācijas pārvaldes, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības. Komisiju apstiprina Sabiedrības integrācijas fonda padome.

55. Komisija darbojas saskaņā ar apsaimniekotāja apstiprināto komisijas nolikumu, kas nosaka komisijas darbības kārtību. Komisijas darbam var pie­saistīt neatkarīgus ekspertus, kuri izvērtē apakšprojektu iesniegumus atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Komisijas darbā novērotāja statusā var piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Finanšu instrumentu biroja vai vadošās iestādes pārstāvji.

56. Komisija izvērtē apakšprojekta iesniegumu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un vērtēšanas ziņojumā apstiprina katra kvalitātes vērtēšanas kritērija galīgo vērtējumu. Galīgo vērtē­jumu veido visu vērtētāju katram kvalitātes vērtēšanas kritērijam piešķirto punktu vidējā aritmētiskā vērtība. Ja kādā no šo noteikumu 3.pielikumā norādītajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (izņemot minētā pielikuma 3.3.apakšpunktā minēto kritēriju) iegūtais galīgais vērtējums ir mazāks par 2,5 punktiem vai visu kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopvērtējumā iegūtais galīgais vērtējums ir mazāks par 27 pun­ktiem, komisija rekomendē apsaimniekotājam apakšprojektu noraidīt.

57. Apakšprojektu iesniegumus, kuru iegūtais galīgais vērtējums šo noteikumu 3.pielikumā norādītajos kvalitātes vērtēšanas kritērijos (izņemot minētā pielikuma 3.3.apakš­punktā minēto kritēriju) ir vienāds ar 2,5 punktiem vai lielāks un kuru iegūtais galīgais vērtējums visos kvalitātes vērtēšanas kritērijos kopā ir vienāds ar 27 punktiem vai lielāks, komisija sakārto dilstošā secībā pēc to iegūtā kopējā punktu skaita. Atbilstoši pieejamā grantu shēmas līdzfinansējuma apjomam komisija izveido apstiprināšanai ieteikto apakšpro­jektu iesniegumu sarakstu. Sarakstu veido, katrā grantu shēmas atbalsta jomā iekļaujot trīs apakšprojektu iesniegumus, kuri ieguvuši lielāko kopējo punktu skaitu, kā arī ievērojot šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā noteikto procen­tuālo sadalījumu. Pēc tam sarakstā iekļauj nākamos apakšprojektu iesniegumus ar nākamo lielāko kopējo punktu skaitu.

58. Komisija sagatavo un iesniedz apsaim­niekotājam vērtēšanas ziņo­jumu, kurā ietverts apstiprināšanai, apstiprināšanai ar nosacījumu vai noraidī­šanai ieteikto apakšprojektu iesniegumu saraksts.

59. Pamatojoties uz komisijas iesniegto vērtēšanas ziņojumu, apsaim­niekotājs pieņem lēmumu par katra apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

60. Lēmumā par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu norāda apakšprojekta iesniegumā veicamos precizējumus, kas var ietvert:

60.1. informācijas pretrunu novēršanu dažādās apakšprojekta iesnieguma sadaļās;

60.2. apakšprojekta aktivitāšu plānojuma precizēšanu;

60.3. apakšprojekta budžeta precizēšanu, novēršot tajā pieļautās aritmē­tiskās kļūdas, samazinot izmaksas, kas pārsniedz vidējās tirgus cenas, izslēdzot izmaksas, kas nav nepieciešamas apakšprojekta aktivitāšu īstenošanai vai kas šo noteikumu 27.punktā noteiktas kā neattiecināmās izmaksas;

60.4. papildu informācijas iesniegšanu, ja apakšprojekta iesniegumā nav iekļauta pilnīga informācija vai iekļautā informācija ir neskaidra vai pretrunīga;

60.5. citas tiesiski pamatotas darbības, lai novērstu vērtēšanas procesa gaitā apakšprojekta iesnie­gumā konstatētās nepilnības.

61. Apsaimniekotājs lēmumu par apakšprojekta iesniegumu pieņem Eiro­pas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā noteiktajā termiņā.

62. Apsaimniekotājs piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par apakšpro­jekta iesniegumu rakstiski informē apakšprojekta iesnieguma iesnie­dzēju par pieņemto lēmumu, nosūtot to pa pastu kā ierakstītu sūtījumu.

63. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs lēmumu par apakšprojekta iesniegumu var pārsūdzēt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvē­ģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā noteiktajā kārtībā.

X. Apakšprojekta ieviešanas līguma slēgšana

64. Apsaimniekotājs slēdz apakšprojekta ieviešanas līgumu ar apakšpro­jekta līdzfinansējuma saņēmēju.

65. Ja pieņemts lēmums par apakšprojekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi apsaimniekotāja noteik­tajā termiņā, kas nepārsniedz 20 darb­dienas. Apsaimniekotājs izvērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darb­dienu laikā. Ja apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nav nodrošinājis lē­mumā ietverto nosacījumu izpildi vai nav to nodrošinājis noteiktajā termiņā, apakšprojekta iesniegumu noraida.

66. Apsaimniekotājs piecu darbdienu laikā pēc visu apakšprojektu ieviešanas līgumu noslēgšanas publicē noslēgto līgumu sarakstu latviešu un angļu valodā savā mājaslapā internetā (www.lsif.lv), kurā norāda apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja nosaukumu un juridisko adresi, apakšprojekta nosaukumu, īstenošanas vietu, īstenošanas periodu, piešķirtā grantu shēmas līdzfinansējuma apjomu un kopsavilkumu par apakšprojekta ietvaros veicamajiem pasākumiem. Vadošā iestāde publicē noslēgto līgumu sarakstu Eiro­pas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības div­pusējā finanšu instrumenta Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv).

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.aprīli.

1.pielikums

PDF 382kb

Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.245

KN245P1_PAGE_01.JPG (95983 bytes)

KN245P1_PAGE_02.JPG (92516 bytes)

KN245P1_PAGE_03.JPG (93694 bytes)

KN245P1_PAGE_04.JPG (91244 bytes)

KN245P1_PAGE_05.JPG (106332 bytes)

KN245P1_PAGE_06.JPG (82220 bytes)

KN245P1_PAGE_07.JPG (49900 bytes)

KN245P1_PAGE_08.JPG (136627 bytes)

KN245P1_PAGE_09.JPG (88174 bytes)

KN245P1_PAGE_10.JPG (109140 bytes)

KN245P1_PAGE_11.JPG (33304 bytes)

KN245P1_PAGE_12.JPG (177616 bytes)

KN245P1_PAGE_13.JPG (160611 bytes)

KN245P1_PAGE_14.JPG (211161 bytes)

KN245P1_PAGE_15.JPG (166327 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe


 

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.245

Administratīvās un atbilstības vērtēšanas kritēriji

Nr.

p.k.

Kritērijs

1. administratīvās vērtēšanas kritēriji

1.1.

Apakšprojekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

1.2.

Ir iesniegts apakšprojekta iesnieguma oriģināls un četras kopijas; apakšprojekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots), ar visiem pielikumiem (ja attiecināms)

1.3.

Apakšprojekta iesnieguma elektroniskā versija ir iesniegta elektro­niskā datu nesējā, un tā ir nolasāma

1.4.

Apakšprojekta iesniegums ir datorrakstā un ir latviešu valodā

1.5.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir parakstījis apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja apliecinājumu (apakšprojekta iesnieguma veidlapa (1.pielikuma 6.sadaļa))

1.6.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir parakstījis partnerības apliecinājumu (ja attiecināms) (apakšprojekta iesnieguma veidlapa (1.pielikuma 5.sadaļa))

1.7.

Visi sadarbības partneri ir parakstījuši partnerības apliecinājumus (ja attiecināms) (apakšprojekta iesnieguma veidlapa (1.pielikuma 5.sadaļa))

1.8.

Budžets (izdevumu un ieņēmumu tāme) ir iesniegts iesnieguma veidlapas formā (apakšprojekta iesnieguma veidlapa (1.pielikuma 4.sadaļa)), tabulas ir aizpildītas, un summas norādītas Eiropas Savienības vienotajā valūtā

1.9.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija ir pievienota (ja attiecināms)

1.10.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas apliecības kopija vai apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstīts aplie­cinājums, ka apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, ir pievienots (ja attiecināms)

1.11.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja statūtu vai nolikuma kopija ir pievienota (ja attiecināms)

1.12.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstīts apliecinājums, kurā norādīts biedru skaits un viņu etniskā piederība, ir pievienots (ja attiecināms)

1.13.

Sadarbības partneru reģistrācijas apliecību kopijas ir pievienotas (ja attiecināms)

1.14.

Sadarbības partneru statūtu vai nolikumu kopijas ir pievienotas (ja attiecināms)

1.15.

Apakšprojektā iesaistīto apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partneru (ja attiecināms) darbinieku dzīves gaitu apraksti (CV) ir pievienoti

1.16.

Detalizēta telpu remonta (renovācijas) izmaksu tāme ir pievienota (ja attiecināms)

1.17.

Ir iesniegts pielikumu oriģināls vai kopijas (kopiju atbilstību ori­ģinālam apliecinājusi apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja atbildīgā amat­persona vai cita persona, kurai saskaņā ar apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja darbību reglamentējošiem dokumentiem ir šādas pilnvaras); ja šie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievienots precīzs tulko­jums

2. Atbilstības vērtēšanas kritēriji

2.1.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir ievērojis Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumu Nr.245 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums” 36.punktā noteiktos nosa­cījumus

2.2.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs atbilst Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumu Nr.245 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums” 15. un 19.punktā noteiktajiem nosacījumiem

2.3.

Sadarbības partneri atbilst Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumu Nr.245 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums” 16. un 19.punktā noteiktajiem nosacījumiem (ja attie­cināms)

2.4.

Apakšprojekts atbilst Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumu Nr.245 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums” 2.punktā minētajam grantu shēmas mērķim

2.5.

Apakšprojekts attiecas uz kādu no Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumu Nr.245 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums” 3.punktā minētajām grantu shēmas atbalsta jomām

2.6.

Apakšprojekta aktivitāšu īstenošanas vieta atbilst Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumu Nr.245 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums” 31.punktā noteiktajiem nosacījumiem

2.7.

Paredzētais finansējuma apjoms aktivitātēm, kas tiks īstenotas citās valstīs, nepārsniedz 10 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām (ja attiecināms)

2.8.

Apakšprojekta īstenošanas periods nepārsniedz Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumu Nr.245 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums” 28., 29. un 30.punktā noteikto maksimālo īstenošanas periodu un iekļaujas norādītajā sākuma un beigu datumā

2.9.

Pieprasītais grantu shēmas līdzfinansējums nav lielāks par
EUR 30 000 ekvivalentu latos

2.10.

Pieprasītais grantu shēmas līdzfinansējums nepārsniedz 90 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām

2.11.

Telpu remonta, tajā skaitā renovācijas, izmaksas nepārsniedz 50 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām

2.12.

Ieguldījums natūrā nepārsniedz 50 % no apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja finansējuma

2.13.

Apakšprojekta administrēšanai nepieciešamās izmaksas nepārsniedz 10 % no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe


 

3.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.245

Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Sadaļa

Maksimālais punktu skaits

Iesnieguma veidlapa

1. Finanšu un vadības kapacitāte

10

1.1. Apakšprojekta vadītājam un grāmatvedim ir pietiekama projektu vadības un finanšu uzskaites pieredze

5

3.1.; CV

1.2. Apakšprojekta īstenošanā iesaistītajam personālam ir pietiekama profesionālā kompetence (īpaši zināšanas par jautājumiem, kas tiks risināti)

5

3.2.; CV

Apakšprojekta iesniegums tiks noraidīts, ja kādā no šīs sadaļas kritērijiem tas saņems mazāk par 2,5 punktiem

2. Projekta nozīmīgums

10

2.1. Apakšprojekta nozīmīgums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas ‘’Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana’’ mērķa sasniegšanai un vismaz vienas atbalsta jomas veicināšanai

5

2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.

2.2. Apakšprojekta nozīmīgums konkrētās mazākumtautības īpašo vajadzību un problēmu risināšanai

5

1.11.; 2.1.; 2.6.

Apakšprojekta iesniegums tiks noraidīts, ja kādā no šīs sadaļas kritērijiem tas saņems mazāk par 2,5 punktiem

3. Metodoloģija

11

3.1. Paredzētās aktivitātes ir atbilstošas, praktiskas, un tās saskan ar apakšprojekta mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem

5

2.2.; 2.5.; 2.7.

3.2. Apakšprojekta iesniegums ietver objektīvi pārbaudāmus rezultātu rādītājus

5

2.7.

3.3. Apakšprojektā kā sadarbības partneris ir iesaistīta kāda Norvēģijas, Īslandes vai Lihtenšteinas organizācija vai institūcija

1

1.12.; 1.13.

Apakšprojekta iesniegums tiks noraidīts, ja šīs sadaļas 3.1. vai 3.2.apakšpunktā minētajā kritērijā tas saņems mazāk par 2,5 punktiem

4. Rezultātu ilgtspēja

5

4.1. Apakšprojekta rezultātu ietekme uz mērķa grupām

5

2.6.; 2.8.

Apakšprojekta iesniegums tiks noraidīts, ja 4.1.apakšpunktā minētajā kritērijā tas saņems mazāk par 2,5 punktiem

5. Budžets un ekonomiskums

10

5.1. Plānotās izmaksas ir samērīgas attiecībā pret sagaidāmajiem apakšprojekta rezultātiem

5

2.6.–2.7.; budžets

5.2. Plānotās izmaksas ir nepieciešamas apakšprojekta ieviešanai, kā arī atbilst vidējām tirgus cenām

5

2.5.; budžets

Apakšprojekta iesniegums tiks noraidīts, ja kādā no šīs sadaļas kritērijiem tas saņems mazāk par 2,5 punktiem

Apakšprojekta iesniegums tiks noraidīts arī tad, ja kritēriju kopvērtējumā tas saņems mazāk par 27 punktiem

Maksimālais kopējais punktu skaits

46

Piezīmes.

1. Katram vērtēšanas kritērijam (izņemot 3.3.apakšpunktā minēto kritēriju) piešķir punktus no 1 līdz 5 atbilstoši šādam vērtējumam: 1 – ļoti vāji; 2 – vāji; 3 – apmierinoši; 4 – labi; 5 – ļoti labi. 3.3.apakšpunktā minētajā kritērijā piešķir vienu punktu, ja apakšprojektā kā sadarbības partneris ir iesaistīta kāda Norvēģijas, Īslandes vai Lihtenšteinas organizācija vai institūcija.

2. Kritērija galīgais vērtējums ir visu vērtētāju šajā kritērijā piešķirto punktu vidējā aritmētiskā vērtība.

3. Ja kādā no kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, izņemot 3.3.apakšpunktā minēto kritēriju, iegūtais galīgais vērtējums būs mazāks par 2,5 punktiem, apakšprojekta iesniegums tiks noraidīts.

4. Ja visu kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopvērtējumā iegūtais galīgais vērtējums būs mazāks par 27 punktiem, apakšprojekta iesniegums tiks noraidīts.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!