Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumi Nr. 228 "Dabas parka "Salacas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.03.2009., Nr. 41 https://www.vestnesis.lv/ta/id/189076

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.229

Liellopu gaļas, teļa gaļas, cūkgaļas, aitu un kazu gaļas tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība

Vēl šajā numurā

13.03.2009., Nr. 41

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 228

Pieņemts: 10.03.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.228

Rīgā 2009.gada 10.martā (prot. Nr.17 30.§)
Dabas parka “Salacas ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām” 14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas parka “Salacas ieleja” (turpmāk – dabas parks) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas parka apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību.
2. Dabas parks izveidots, lai:

2.1. nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzību, īpaši – lašveidīgo zivju un nēģu nārsta un dzīvesvietu aizsardzību;

2.2. nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamu biotopu (tai skaitā nogāžu un gravu mežu, smilšakmens atsegumu, upju straujteču) aizsardzību;

2.3. saglabātu teritoriju sabiedrības atpūtai un izglītošanai un nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu attīstību.
3. Dabas parka platība ir 6307 hektāri. Dabas parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.
4. Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvu zīmi. Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.
5. Dabas parka teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (turpmāk – biosfēras rezervāts) individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
6. Dabas parkā ir šādas funkcionālās zonas:

6.1. dabas lieguma zona;

6.2. dabas parka zona;

6.3. ainavu aizsardzības zona;

6.4. neitrālā zona.
II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas parka teritorijā
7. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa virszemes ūdensobjektiem, izņemot privātos un dabiskos virszemes ūdensobjektus, kas pilnībā atrodas vienā zemes īpašumā vai valdījumā un ir atbilstoši norobežoti un norādīti ar speciālām zīmēm.
8. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par dabas parkā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Minēto informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.
9. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:

9.1. ierīkot atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;

9.2. novadīt neattīrītus ražošanas, sadzīves un komunālos notekūdeņus uz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, kā arī neattīrītus notekūdeņus infiltrēt gruntī;

9.3. būvēt ēkas uz virszemes ūdensobjektiem vai virs tiem, izņemot privātos mākslīgos virszemes ūdensobjektus, kas pilnībā atrodas vienā zemes īpašumā;

9.4. no 1.maija līdz 31.maijam un no 1.septembra līdz 15.novembrim ņemt no Salacas upes un izgāzt Salacas upē grunti;

9.5. bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, kā arī informācijas stendus un labiekārtojuma objektus;

9.6. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdens­tilpēm (izņemot neitrālo zonu) ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kilovatus, un ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

9.7. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

9.8. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām un izņemot darbības, kas saistītas ar īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas pasākumu veikšanu, ja ir saņemta biosfēras rezervāta administrācijas rakstiska atļauja.
10. Ūdensputnu medības dabas parka teritorijā atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, ievērojot medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos medījamo ūdensputnu sugu medīšanas termiņus.
11. Visā dabas parka teritorijā bez Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – reģionālā vides pārvalde) rakstiskas atļaujas aizliegts izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un zemes dzīļu izmantošanas licenci.
12. Visā dabas parka teritorijā bez bio­sfēras rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas aizliegts:

12.1. ierīkot skatu vietas, izziņas un atpūtas takas, kā arī citus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, tai skaitā ierīkot jaunas vai labiekārtot esošās tūristu atpūtas vietas;

12.2. ierīkot jaunas vai labiekārtot esošās laivu piestātņu vietas;

12.3. no 1.jūnija līdz 31.augustam un no 16.novembra līdz 30.aprīlim ņemt no Salacas upes un izgāzt Salacas upē grunti;

12.4. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;

12.5. veikt upju straujteču un nārsta vietu uzturēšanu un atjaunošanu;

12.6. ielaist Salacā un tās pietekās taimiņu mazuļus.
13. Visā dabas parka teritorijā meža zemēs aizliegts:

13.1. cirst kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla pārsniedz 60 centimetru;

13.2. iegūt celmus;

13.3. izvākt sausus stāvošus kokus un kritalas, ja to kopējais skaits ir mazāks par 20 kokiem uz vienu hektāru. Kokus saglabā visā to garumā, vispirms saglabājot resnākos kokus.
14. Zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, kurš sniedz tūrisma pakalpojumus, nodrošina tūristu atpūtas vietās šādu minimālo labiekārtojumu – labiekārtotu ugunskura vietu un malku ugunskuram, tualeti, kā arī atkritumu savākšanu un izvešanu no minētajām atpūtas vietām.
15. Zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, kurš sniedz tūrisma pakalpojumus, nodrošina laivu piestātņu vietās šādu minimālo labiekārtojumu – laipu vai papildu aprīkojumu laivu izcelšanai krastā, tualeti, kā arī atkritumu savākšanu un izvešanu no laivu piestātņu vietām.
16. Lai nodrošinātu Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīgas aizsardzības statusu, visā dabas parka teritorijā ir atļauta esošo meliorācijas sistēmu vai to daļu izslēgšana no meliorācijas kadastra saskaņā ar meliorācijas kadastra noteikumiem.
17. Būvniecība dabas parkā ir jāveic atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.
III. Dabas lieguma zona
18. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu retos un īpaši aizsargājamos meža biotopus (piemēram, nogāžu un gravu meži, jaukti ozolu, gobu un ošu meži upju krastos) uz Salacas ielejas nogāzēm, virspalu terasēm un Salacas pieteku gravās.
19. Dabas lieguma zonā aizliegts:

19.1. pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru, izņemot gadījumus, ja nelīdzena reljefa apstākļos tas nav iespējams darba drošības dēļ;

19.2. veikt zemes transformāciju, izņemot zemes transformāciju šo noteikumu 26.punktā minēto darbību veikšanai un zemes transformāciju šo noteikumu 1.pielikumā norādīto tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanai;

19.3. dedzināt sausās zāles un niedru platības;

19.4. ierīkot jaunus komersantu (mežsaimniecības) ceļus;

19.5. mainīt komersantu (mežsaimniecības) ceļu platumu un ceļa trases novietojumu;

19.6. nosusināt mežaudzes slapjās kūdras augsnēs un slapjās minerālaugsnēs un purvus;

19.7. ierīkot hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo biotopu vai sugu dzīvotņu saglabāšanas vai atjaunošanas pasākumu veikšanai un ir saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja;

19.8. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

19.9. lietot minerālmēslus, pesticīdus un citas ķimikālijas mežaudzēs un zālājos (pļavās un ganībās), izņemot repelentus pārnadžu atbaidīšanai un feromonu lamatas kukaiņu pievilināšanai;

19.10. uzstādīt vēja elektrostacijas;

19.11. būvēt elektronisko sakaru tīklu torņus;

19.12. iegūt derīgos izrakteņus;

19.13. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

19.14. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem;

19.15. pārveidot dabiskās reljefa formas un veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

19.16. veikt jebkādu darbību, kas būtiski vai neatgriezeniski (tādā pakāpē, ka dabiskā ainava nespēj atjaunoties dabiskā ceļā) pārveido reģionam raksturīgo ainavu, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību;

19.17. nobraukt no ceļiem vai meža kvartālstigām vai pārvietoties ar motorizētiem transportlīdzekļiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;

19.18. cirst kokus galvenajā cirtē, rekonstruktīvajā cirtē un kopšanas cirtē;

19.19. ieaudzēt mežu lauksaimniecības zemēs un pieļaut lauksaimniecības zemju dabisko apmežošanos;

19.20. cirst sausos kokus, izņemot bīstamos kokus šo noteikumu 23.punktā noteiktajā kārtībā.
20. Dabas lieguma zonā aizliegts bojāt bebru aizsprostus, izņemot šādus gadījumus, ja ir saņemta biosfēras rezervāta administrācijas rakstiska atļauja:

20.1. bebru aizsprostu uzpludinājumi rada saimnieciskus zaudējumus dabas lieguma zonai piegulošajās teritorijās vai apgrūtina to apsaimniekošanu;

20.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu, biotopu vai bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanu;

20.3. bebru darbības dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi;

20.4. bebru darbības dēļ tiek appludinātas agrāk bebru darbības neskartas dabas parka zonas mežaudzes.
21. Dabas lieguma zonā atļauts cirst kokus citā cirtē šādos gadījumos, ja ir saņemta biosfēras rezervāta administrācijas rakstiska atļauja:

21.1. koku, pameža vai krūmu izciršanai ap platlapju kokiem, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no zemes ir vismaz trīs metri, platībā, kas līdz vienam metram pārsniedz attiecīgo koku vainagu projekciju;

21.2. koku, pameža vai krūmu izciršanai ap pārējo sugu kokiem, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā ir par 20 % mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem aizsargājamo koku kritērijiem, platībā, kas līdz vienam metram pārsniedz attiecīgo koku vainagu projekciju;

21.3. skatu punktu veidošanai.
22. Slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus dabas lieguma zonā atļauts cirst, ja ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums un biosfēras rezervāta administrācijas rakstiska atļauja.
23. Bīstamos kokus atļauts cirst un novākt, ja ir saņemta biosfēras rezervāta administrācijas rakstiska atļauja.
24. Dabas lieguma zonā meža zemēs aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību no 15.marta līdz 31.jūlijam, izņemot:

24.1. meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumus;

24.2. meža atjaunošanu un mežaudžu kopšanu, izmantojot rokas darbarīkus bez motora;

24.3. bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu.
25. Dabas lieguma zonā bez biosfēras rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas aizliegts:

25.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 60 cilvēku, izņemot speciāli ierīkotu infrastruktūras un izglītojošu objektu apmeklēšanu un pārvietošanos pa ceļiem;

25.2. ierīkot nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotajām vietām, kuras norādītas šo noteikumu 1.pielikumā;

25.3. atjaunot mežu stādot vai sējot;

25.4. vākt ārstniecības vai dekoratīvos augus, kā arī dabas materiālus kolekcijām;

25.5. veikt zinātniskos pētījumus;

25.6. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, velosacensības un orientēšanās sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

25.7. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektrolīniju uzturēšanai vai satiksmes drošībai uz ceļiem.
26. Dabas lieguma zonā bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju vai periodisko uzturēšanu.
27. Ja dabas lieguma zonā konstatē apdzīvotu ligzdu, kuras diametrs lielāks par 50 centimetriem, nekavējoties pārtrauc mežsaimniecisko darbību 200 metru rādiusā ap ligzdu un par atrasto ligzdu informē Valsts meža dienestu un biosfēras rezervāta administrāciju. Mežsaimniecisko darbību pārtrauc līdz brīdim, kamēr Valsts meža dienests mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un izmantošanas regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par mikrolieguma izveidošanu vai noraida nepieciešamību izveidot mikroliegumu.
IV. Dabas parka zona
28. Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu Salacas ielejas biotopu kompleksu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes un ielejas ainavisko daudzveidību.
29. Dabas parka zonā aizliegts:

29.1. pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru, izņemot gadījumus, ja nelīdzena reljefa apstākļos tas nav iespējams darba drošības dēļ;

29.2. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

29.3. ieaudzēt mežu lauksaimniecības zemēs, laucēs un pieļaut lauksaimniecības zemju dabisko apmežošanos;

29.4. nosusināt purvus;

29.5. ierīkot hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo biotopu vai sugu dzīvotņu saglabāšanas vai atjaunošanas pasākumu veikšanai un ir saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja;

29.6. dedzināt sausās zāles un niedru platības;

29.7. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

29.8. mainīt komersantu (mežsaimniecības) ceļu platumu un ceļa trases novietojumu;

29.9. ierīkot nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotajām vietām, kuras norādītas šo noteikumu 1.pielikumā, bez biosfēras rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas, izņemot ugunskuru ierīkošanu pagalmos, ciršanas atlieku sadedzināšanu atbilstoši meža apsaimniekošanu un ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ugunskuru ierīkošanu tādu ciršanas atlieku sadedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus pļavu atjaunošanas darbos;

29.10. veikt jebkādu darbību, kas būtiski vai neatgriezeniski (tādā pakāpē, ka dabiskā ainava nespēj atjaunoties dabiskā ceļā) pārveido reģionam raksturīgo ainavu, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību;

29.11. būvēt jaunas un paplašināt esošas būves, kas neiekļaujas ainavā un ieņem tām neatbilstošu dominējošu lomu;

29.12. aizsegt skatus uz ainavai raksturīgajiem elementiem un vērtībām, būvējot jaunas būves;

29.13. uzstādīt vēja elektrostacijas;

29.14. būvēt elektronisko sakaru tīklu torņus;

29.15. lietot minerālmēslus, pesticīdus un citas ķimikālijas mežaudzēs un zālājos (pļavās un ganībās), izņemot repelentus pārnadžu atbaidīšanai un feromonu lamatas kukaiņu pievilināšanai;

29.16. veikt darbības, kas pārveido dabiskās virszemes un zemūdens reljefa formas (izņemot šo noteikumu 31.4.apakšpunktā minētos gadījumus);

29.17. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju (izņemot augsnes sagatavošanu lauksaimniecības vajadzībām);

29.18. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem;

29.19. nobraukt no ceļiem vai meža kvartālstigām vai pārvietoties ar motorizētiem transportlīdzekļiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību.
30. Dabas parka zonā meža zemēs aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību no 15.marta līdz 31.jūlijam, izņemot:

30.1. meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumus;

30.2. meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem bez motora;

30.3. bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu.
31. Dabas parka zonā bez biosfēras rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas aizliegts:

31.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 60 cilvēku, izņemot speciāli ierīkotu infrastruktūras un izglītojošu objektu apmeklēšanu un pārvietošanos pa ceļiem;

31.2. cirst kokus citā cirtē ainavas veidošanai;

31.3. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta, ūdensslēpošanas, velosacensības un orientēšanās sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

31.4. atjaunot un uzturēt zivju nārstam piemērotas vietas upēs.
32. Dabas parka zonā bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

32.1. veikt zemes transformāciju;

32.2. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju vai periodisko uzturēšanu;

32.3. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē.
33. Veicot koku ciršanu kopšanas un galvenajā cirtē, aizliegts:

33.1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4 (neskaitot stāvošus sausus kokus);

33.2. veidot mežaudzē lielākus atvērumus par 0,1 hektāru.
34. Ja pirms kopšanas vai sanitārās cirtes uzsākšanas ir paredzams, ka, izcērtot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citu iemeslu dēļ bojātos kokus, mežaudzes šķērslaukums būs mazāks par kritisko šķērslaukumu, mežaudzi drīkst nocirst galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas, ja saņemta biosfēras rezervāta administrācijas rakstiska atļauja.
35. Galvenajā un kopšanas cirtē, rēķinot uz cirsmas hektāru, saglabā vismaz 10 dzīvotspējīgākos vecākos un lielākā izmēra kokus (ekoloģiskos kokus), vispirms izvēloties resnākos (koku caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru) ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas un kļavas. Ja šādu koku mežaudzē nav, vispirms saglabā apses un bērzus, kā arī kokus ar lieliem un resniem zariem, dobumainus kokus un kokus ar deguma rētām.
36. Ja dabas parka zonā konstatē apdzīvotu ligzdu, kuras diametrs lielāks par 50 centimetriem, nekavējoties pārtrauc mežsaimniecisko darbību 200 metru rādiusā ap ligzdu un par atrasto ligzdu informē Valsts meža dienestu un biosfēras rezervāta administrāciju. Mežsaimniecisko darbību pārtrauc līdz brīdim, kamēr Valsts meža dienests mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un izmantošanas regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par mikrolieguma izveidošanu vai noraida nepieciešamību izveidot mikroliegumu.
37. Izmantojot visu veidu mēslojumu dabas parka zonā ietilpstošajās lauksaimniecības zemēs 100 metru joslā no Salacas, ievēro šādas prasības:

37.1. mēslojumu neizkliedē uz sasalušas, pārmitras un ar sniegu klātas augsnes;

37.2. palienēs un plūdu apdraudētajās teritorijās mēslojumu izkliedē tikai pēc iespējamās plūdu sezonas beigām. Minerālmēslus minētajās teritorijās izsēj tikai kultūraugu veģetācijas laikā;

37.3. mēslojumu izkliedē, ja lauku klāj augu sega vai ja mēslojums nekavējoties tiek iestrādāts augsnē;

37.4. mēslojumu izkliedē ne tuvāk par 50 metriem no ūdensteces krasta līnijas, ja nogāzes slīpums uz ūdensteces pusi ir lielāks par 10 grādiem.
38. Nogāzēs visu veidu augsnes apstrādi (tai skaitā vagu ierīkošanu) veic perpendikulāri nogāzes slīpumam.
V. Ainavu aizsardzības zona
39. Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai nodrošinātu dabas parka ainavu daudzveidības saglabāšanu un teritorijas ilgtspējīgu izmantošanu.
40. Ainavu aizsardzības zonā aizliegts:

40.1. veikt jebkādu darbību, kas būtiski vai neatgriezeniski (tādā pakāpē, ka dabiskā ainava nespēj atjaunoties dabiskā ceļā) pārveido reģionam raksturīgo ainavu, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību;

40.2. uzstādīt vēja elektrostacijas;

40.3. būvēt elektronisko sakaru tīklu torņus;

40.4. nobraukt no ceļiem vai meža kvartālstigām vai pārvietoties ar motorizētiem transportlīdzekļiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;

40.5. mainīt komersantu (mežsaimniecības) ceļu platumu un ceļa trases novietojumu;

40.6. ierīkot hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo biotopu vai sugu dzīvotņu saglabāšanas vai atjaunošanas pasākumu veikšanai un ir saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja.
41. Ainavu aizsardzības zonā bez bio­sfēras rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas aizliegts:

41.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 60 cilvēku, izņemot speciāli ierīkotu infrastruktūras un izglītojošu objektu apmeklēšanu un pārvietošanos pa ceļiem;

41.2. cirst kokus citā cirtē ainavas veidošanai;

41.3. rīkot autosacensības, motosacensības, velosacensības un orientēšanās sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus.
42. Veicot koku ciršanu galvenajā cirtē:

42.1. kailcirtes maksimālā platība purvājā, niedrājā, dumbrājā, liekņā, slapjajā gāršā, gāršā un vērī ir viens hektārs vai maksimālais platums – 50 metru;

42.2. kailcirtei piegulošo mežaudzi drīkst nocirst, ja kailcirtes platībā mežaudze atzīta par atjaunotu un atjaunotās mežaudzes koku vidējais augstums skuju kokiem ir viens metrs un vairāk un lapu kokiem – divi metri un vairāk, bet ne agrāk kā 10 gadus pēc kailcirtes skuju koku mežaudzēs un piecus gadus pēc kailcirtes lapu koku mežaudzēs.
43. Galvenajā un kopšanas cirtē, rēķinot uz cirsmas hektāru, saglabā vismaz 10 dzīvotspējīgākos vecākos un lielāko izmēru kokus (ekoloģiskos kokus), vispirms izvēloties resnākos (koku caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru) ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas un kļavas. Ja šādu koku mežaudzē nav, vispirms saglabā apses un bērzus, kā arī kokus ar lieliem un resniem zariem, dobumainus kokus un kokus ar deguma rētām.
VI. Neitrālā zona
44. Neitrālā zona izveidota apdzīvotās vietās, kā arī potenciālajos satiksmes attīstības mezglos (pie ceļu krustojumiem un tiltiem), lai veicinātu to ilgtspējīgu attīstību.
45. Neitrālajā zonā aizliegts uzstādīt vēja elektrostacijas, kuru augstākais punkts pārsniedz 30 metru.
46. Katrā kadastra vienībā drīkst uzstādīt vienu vēja elektrostaciju atbilstoši šo noteikumu 45.punktam.
47. Neitrālajā zonā bez biosfēras rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas aizliegts rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, velosacensības un orientēšanās sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus pa Salacu un Salacas upes aizsargjoslā.
VII. Dabas pieminekļi
48. Dabas parkā ir šādi dabas pieminekļi:

48.1. aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi, tai skaitā dižakmeņi (laukakmeņi, kuru virszemes daļas tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru) un teritorija 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem akmeņiem;

48.2. aizsargājamie koki – vietējo un svešzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem) un teritorija zem kokiem (no stumbra līdz vainaga projekcijas ārējai malai), kā arī 10 metru rādiusā no koka vainaga projekcijas ārējās malas.
49. Dabas pieminekļu teritorijā aizliegts:

49.1. veikt jebkādu saimniecisko vai citu veidu darbību, kura bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt dabas pieminekli vai mazināt tā dabisko estētisko nozīmi;

49.2. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām;

49.3. ierīkot atpūtas vietas, nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām (izņemot pagalmus).
50. Dabas pieminekļu teritorijā bez biosfēras rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas aizliegts veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākai aizsardzībai un saglabāšanai.
51. Dabas pieminekļu teritorijā bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts veikt tādu pazemes būvju būvniecību un ekspluatāciju, kuras nav saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi.
52. Papildus šo noteikumu 49., 50. un 51.punktā noteiktajām prasībām aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijā aizliegts:

52.1. rakstīt, zīmēt un gravēt uz dabas pieminekļiem un tos pārvietot;

52.2. cirst kokus kailcirtē.
53. Aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijā bez biosfēras rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas aizliegts:

53.1. tīrīt dabas pieminekļus;

53.2. rīkot nodarbības un sacensības klinšu kāpšanā;

53.3. veikt zemes transformāciju;

53.4. cirst kokus galvenajā cirtē, kā arī cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas.
54. Ja ģeoloģiskais vai ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis ir valsts aizsardzībā un tam piešķirts kultūras pieminekļa statuss, šo noteikumu 53.punktā minēto darbību veikšanai papildus nepieciešama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstiska atļauja.
55. Papildus šo noteikumu 49., 50. un 51.punktā noteiktajām prasībām dabas pieminekļu – aizsargājamo koku – teritorijā aizliegts:

55.1. veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

55.2. apkraut aizsargājamos kokus;

55.3. mainīt vides apstākļus – ūdens režīmu un koku barošanās režīmu;

55.4. veikt zemes transformāciju;

55.5. iznīcināt vai bojāt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem vides aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

55.6. cirst kokus bez biosfēras rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas.
56. Aizsargājamo koku nocirst (novākt) drīkst tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un saņemta biosfēras rezervāta administrācijas rakstiska atļauja.
Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.228

KN228P1_PAGE_01.JPG (74857 bytes)

KN228P1_PAGE_02.JPG (172224 bytes)

KN228P1_PAGE_03.JPG (109209 bytes)

KN228P1_PAGE_04.JPG (94485 bytes)

KN228P1_PAGE_05.JPG (92789 bytes)

KN228P1_PAGE_06.JPG (127115 bytes)

KN228P1_PAGE_07.JPG (84411 bytes)

KN228P1_PAGE_08.JPG (134443 bytes)

KN228P1_PAGE_09.JPG (158435 bytes)

 

Piezīme.

Kadastra informācija pēc stāvokļa uz 2007.gadu.

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.228
Dabas parka “Salacas ieleja“ funkcionālo zonu robežu apraksts

I. Dabas parka zona

1. Dabas parka “Salacas ieleja” teritorija, kas neietilpst dabas lieguma, ainavu aizsardzības un neitrālajā zonā, ir dabas parka zona.

II. Dabas lieguma zona

2. Dabas lieguma zonas 1.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

2.1.

1.1

525775

6401632

2.2.

1.2

525796

6401628

2.3.

1.3

525811

6401630

2.4.

1.4

525825

6401637

2.5.

1.5

525872

6401585

2.6.

1.6

525930

6401552

2.7.

1.7

526011

6401531

2.8.

1.8

525992

6401488

2.9.

1.9

525822

6401571

3. Dabas lieguma zonas 2.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

3.1.

2.1

526387

6401418

3.2.

2.2

526454

6401411

3.3.

2.3

526540

6401452

3.4.

2.4

526559

6401410

3.5.

2.5

526508

6401398

3.6.

2.6

526450

6401370

3.7.

2.7

526419

6401282

3.8.

2.8

526374

6401286

4. Dabas lieguma zonas 3.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

4.1.

3.1

527056

6402271

4.2.

3.2

527210

6402387

4.3.

3.3

527233

6402431

4.4.

3.4

527273

6402626

4.5.

3.5

527314

6402644

4.6.

3.6

527339

6402573

4.7.

3.7

527295

6402513

4.8.

3.8

527294

6402454

4.9.

3.9

527251

6402394

4.10.

3.10

527125

6402272

4.11.

3.11

527045

6402125

4.12.

3.12

527022

6402040

4.13.

3.13

526975

6402049

5. Dabas lieguma zonas 4.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

5.1.

4.1

527831

6403861

5.2.

4.2

528036

6404238

5.3.

4.3

527944

6404661

5.4.

4.4

527915

6404742

5.5.

4.5

527990

6404757

5.6.

4.6

528011

6404752

5.7.

4.7

527999

6404719

5.8.

4.8

527995

6404613

5.9.

4.9

528053

6404537

5.10.

4.10

528041

6404452

5.11.

4.11

528045

6404397

5.12.

4.12

528033

6404320

5.13.

4.13

528077

6404249

5.14.

4.14

528058

6404119

5.15.

4.15

528066

6404035

5.16.

4.16

528005

6403891

5.17.

4.17

527929

6403802

5.18.

4.18

527915

6403736

5.19.

4.19

527794

6403730

6. Dabas lieguma zonas 5.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

6.1.

5.1

528139

6404531

6.2.

5.2

528215

6404505

6.3.

5.3

528245

6404445

6.4.

5.4

528252

6404289

6.5.

5.5

528183

6404289

6.6.

5.6

528198

6404399

7. Dabas lieguma zonas 6.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

7.1.

6.1

527583

6406450

7.2.

6.2

527606

6406459

7.3.

6.3

527735

6406383

7.4.

6.4

527744

6406364

7.5.

6.5

527743

6406307

7.6.

6.6

527810

6406141

7.7.

6.7

527830

6406058

7.8.

6.8

527851

6405952

7.9.

6.9

527905

6405858

7.10.

6.10

527912

6405811

7.11.

6.11

527884

6405674

7.12.

6.12

527913

6405573

7.13.

6.13

527923

6405463

7.14.

6.14

527990

6405259

7.15.

6.15

527953

6405054

7.16.

6.16

527966

6405000

7.17.

6.17

527903

6405000

7.18.

6.18

527885

6405128

7.19.

6.19

527881

6405217

7.20.

6.20

527925

6405221

7.21.

6.21

527885

6405292

7.22.

6.22

527880

6405439

7.23.

6.23

527863

6405438

7.24.

6.24

527853

6405595

7.25.

6.25

527838

6405634

7.26.

6.26

527836

6405763

7.27.

6.27

527865

6405809

7.28.

6.28

527837

6405884

7.29.

6.29

527854

6405888

7.30.

6.30

527816

6405928

7.31.

6.31

527804

6405959

7.32.

6.32

527799

6406057

7.33.

6.33

527759

6406111

7.34.

6.34

527681

6406294

8. Dabas lieguma zonas 7.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

8.1.

7.1

527421

6407199

8.2.

7.2

527504

6407172

8.3.

7.3

527486

6407107

8.4.

7.4

527501

6406964

8.5.

7.5

527481

6406944

8.6.

7.6

527487

6406891

8.7.

7.7

527448

6406885

8.8.

7.8

527427

6407000

9. Dabas lieguma zonas 8.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

9.1.

8.1

527362

6408415

9.2.

8.2

527501

6408452

9.3.

8.3

527465

6408363

9.4.

8.4

527463

6408310

9.5.

8.5

527525

6408199

9.6.

8.6

527530

6408077

9.7.

8.7

527611

6407962

9.8.

8.8

527611

6407917

9.9.

8.9

527517

6407782

9.10.

8.10

527511

6407711

9.11.

8.11

527600

6407525

9.12.

8.12

527488

6407514

9.13.

8.13

527465

6407815

9.14.

8.14

527522

6407906

9.15.

8.15

527514

6408013

9.16.

8.16

527438

6408085

9.17.

8.17

527391

6408194

9.18.

8.18

527364

6408287

10. Dabas lieguma zonas 9.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

10.1.

9.1

527290

6408975

10.2.

9.2

527661

6409043

10.3.

9.3

527639

6408973

10.4.

9.4

527599

6408944

10.5.

9.5

527498

6408918

10.6.

9.6

527448

6408872

10.7.

9.7

527449

6408798

10.8.

9.8

527424

6408795

10.9.

9.9

527407

6408898

11. Dabas lieguma zonas 10.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

11.1.

10.1

527539

527539

11.2.

10.2

527539

527539

11.3.

10.3

527539

527539

11.4.

10.4

527539

527539

11.5.

10.5

527539

527539

11.6.

10.6

527539

527539

11.7.

10.7

527539

527539

11.8.

10.8

527539

527539

11.9.

10.9

527539

527539

11.10.

10.10

527539

527539

11.11.

10.11

527539

527539

11.12.

10.12

527539

527539

11.13.

10.13

527539

527539

11.14.

10.14

527539

527539

11.15.

10.15

527539

527539

11.16.

10.16

527539

527539

11.17.

10.17

527539

527539

11.18.

10.18

527539

527539

11.19.

10.19

527539

527539

11.20.

10.20

527539

527539

11.21.

10.21

527539

527539

11.22.

10.22

527539

527539

11.23.

10.23

527539

527539

11.24.

10.24

527539

527539

11.25.

10.25

527539

527539

11.26.

10.26

527539

527539

11.27.

10.27

527539

527539

11.28.

10.28

527539

527539

11.29.

10.29

527539

527539

11.30.

10.30

527539

527539

11.31.

10.31

527539

527539

11.32.

10.32

527539

527539

11.33.

10.33

527539

527539

11.34.

10.34

527539

527539

11.35.

10.35

527539

527539

11.36.

10.36

527539

527539

11.37.

10.37

527539

527539

11.38.

10.38

527539

527539

11.39.

10.39

527539

527539

12. Dabas lieguma zonas 11.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

12.1.

11.1

528340

6409446

12.2.

11.2

528497

6409609

12.3.

11.3

528503

6409643

12.4.

11.4

528552

6409701

12.5.

11.5

528575

6409654

12.6.

11.6

528550

6409625

12.7.

11.7

528444

6409433

12.8.

11.8

528355

6409367

13. Dabas lieguma zonas 12.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

13.1.

12.1

528593

6409622

13.2.

12.2

528618

6409644

13.3.

12.3

528664

6409640

13.4.

12.4

528677

6409633

13.5.

12.5

528685

6409611

13.6.

12.6

528705

6409597

13.7.

12.7

528731

6409601

13.8.

12.8

528748

6409637

13.9.

12.9

528756

6409640

13.10.

12.10

528777

6409635

13.11.

12.11

528790

6409638

13.12.

12.12

528826

6409636

13.13.

12.13

528832

6409646

13.14.

12.14

528831

6409655

13.15.

12.15

528811

6409680

13.16.

12.16

528816

6409697

13.17.

12.17

528833

6409699

13.18.

12.18

528921

6409660

13.19.

12.19

528939

6409630

13.20.

12.20

528943

6409625

13.21.

12.21

528949

6409624

13.22.

12.22

528981

6409646

13.23.

12.23

528994

6409645

13.24.

12.24

529030

6409636

13.25.

12.25

529045

6409639

13.26.

12.26

529050

6409655

13.27.

12.27

529023

6409684

13.28.

12.28

529026

6409694

13.29.

12.29

529065

6409707

13.30.

12.30

529082

6409734

13.31.

12.31

529072

6409749

13.32.

12.32

529054

6409747

13.33.

12.33

529030

6409755

13.34.

12.34

529014

6409773

13.35.

12.35

529025

6409792

13.36.

12.36

529050

6409801

13.37.

12.37

529113

6409802

13.38.

12.38

529115

6409827

13.39.

12.39

529060

6409884

13.40.

12.40

529060

6409894

13.41.

12.41

529113

6409942

13.42.

12.42

529147

6409803

13.43.

12.43

529097

6409622

13.44.

12.44

528967

6409557

13.45.

12.45

528920

6409613

13.46.

12.46

528690

6409527

14. Dabas lieguma zonas 13.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

14.1.

13.1

528626

6409651

14.2.

13.2

528669

6409705

14.3.

13.3

528712

6409823

14.4.

13.4

528741

6409959

14.5.

13.5

528722

6410086

14.6.

13.6

528734

6410332

14.7.

13.7

528715

6410528

14.8.

13.8

528662

6410559

14.9.

13.9

528664

6410598

14.10.

13.10

528729

6410693

14.11.

13.11

528873

6410786

14.12.

13.12

528905

6410889

14.13.

13.13

528917

6411014

14.14.

13.14

528859

6411247

14.15.

13.15

528755

6411385

14.16.

13.16

528772

6411435

14.17.

13.17

528957

6411537

14.18.

13.18

528974

6411509

14.19.

13.19

528861

6411404

14.20.

13.20

528908

6411265

14.21.

13.21

528893

6411214

14.22.

13.22

528950

6411107

14.23.

13.23

528946

6410876

14.24.

13.24

528885

6410745

14.25.

13.25

528812

6410652

14.26.

13.26

528810

6410330

14.27.

13.27

528845

6410298

14.28.

13.28

528823

6410201

14.29.

13.29

528808

6409977

14.30.

13.30

528785

6409874

14.31.

13.31

528717

6409754

14.32.

13.32

528735

6409725

14.33.

13.33

528751

6409716

14.34.

13.34

528797

6409746

14.35.

13.35

528827

6409758

14.36.

13.36

528865

6409749

14.37.

13.37

528916

6409719

14.38.

13.38

528891

6409683

14.39.

13.39

528869

6409695

14.40.

13.40

528819

6409709

14.41.

13.41

528809

6409701

14.42.

13.42

528805

6409677

14.43.

13.43

528825

6409652

14.44.

13.44

528822

6409643

14.45.

13.45

528790

6409644

14.46.

13.46

528774

6409640

14.47.

13.47

528755

6409648

14.48.

13.48

528743

6409641

14.49.

13.49

528730

6409610

14.50.

13.50

528721

6409603

14.51.

13.51

528707

6409604

14.52.

13.52

528691

6409614

14.53.

13.53

528684

6409638

14.54.

13.54

528674

6409645

15. Dabas lieguma zonas 14.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

15.1.

14.1

529191

6412242

15.2.

14.2

529255

6412320

15.3.

14.3

529420

6412437

15.4.

14.4

529492

6412530

15.5.

14.5

529624

6412654

15.6.

14.6

529765

6412821

15.7.

14.7

529790

6412860

15.8.

14.8

529815

6412905

15.9.

14.9

529847

6412936

15.10.

14.10

529911

6412975

15.11.

14.11

529976

6412998

15.12.

14.12

530044

6413009

15.13.

14.13

530078

6413025

15.14.

14.14

530125

6413024

15.15.

14.15

530144

6412986

15.16.

14.16

530163

6412865

15.17.

14.17

530132

6412812

15.18.

14.18

530059

6412903

15.19.

14.19

530009

6412919

15.20.

14.20

529905

6412875

15.21.

14.21

529858

6412836

15.22.

14.22

529795

6412801

15.23.

14.23

529666

6412635

15.24.

14.24

529577

6412543

15.25.

14.25

529515

6412445

15.26.

14.26

529244

6412243

16. Dabas lieguma zonas 15.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

16.1.

15.1

529607

6412780

16.2.

15.2

529680

6412850

16.3.

15.3

529742

6412913

16.4.

15.4

529782

6412971

16.5.

15.5

529838

6413033

16.6.

15.6

529856

6413009

16.7.

15.7

529774

6412906

16.8.

15.8

529751

6412880

16.9.

15.9

529683

6412793

16.10.

15.10

529669

6412769

16.11.

15.11

529645

6412734

17. Dabas lieguma zonas 16.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

17.1.

16.1

529974

6413146

17.2.

16.2

530093

6413132

17.3.

16.3

530308

6412998

17.4.

16.4

530301

6412882

17.5.

16.5

530221

6412907

17.6.

16.6

530197

6412927

17.7.

16.7

530184

6413029

17.8.

16.8

530154

6413048

17.9.

16.9

530073

6413062

17.10.

16.10

530007

6413052

17.11.

16.11

529969

6413116

18. Dabas lieguma zonas 17.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

18.1.

17.1

530497

6412488

18.2.

17.2

530521

6412499

18.3.

17.3

530518

6412459

18.4.

17.4

530551

6412401

18.5.

17.5

530637

6412336

18.6.

17.6

530683

6412330

18.7.

17.7

530738

6412286

18.8.

17.8

530800

6412284

18.9.

17.9

530847

6412259

18.10.

17.10

530926

6412246

18.11.

17.11

530972

6412269

18.12.

17.12

531058

6412236

18.13.

17.13

531200

6412270

18.14.

17.14

531254

6412314

18.15.

17.15

531299

6412322

18.16.

17.16

531313

6412294

18.17.

17.17

531280

6412288

18.18.

17.18

531207

6412228

18.19.

17.19

530998

6412181

18.20.

17.20

530912

6412219

18.21.

17.21

530813

6412211

18.22.

17.22

530761

6412221

18.23.

17.23

530631

6412307

18.24.

17.24

530531

6412380

18.25.

17.25

530501

6412437

19. Dabas lieguma zonas 18.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

19.1.

18.1

530468

6412722

19.2.

18.2

530606

6412689

19.3.

18.3

530657

6412624

19.4.

18.4

530642

6412497

19.5.

18.5

530682

6412475

19.6.

18.6

530761

6412539

19.7.

18.7

530827

6412556

19.8.

18.8

530933

6412514

19.9.

18.9

531056

6412428

19.10.

18.10

531102

6412499

19.11.

18.11

531161

6412549

19.12.

18.12

531365

6412640

19.13.

18.13

531449

6412522

19.14.

18.14

531509

6412476

19.15.

18.15

531540

6412482

19.16.

18.16

531563

6412538

19.17.

18.17

531592

6412538

19.18.

18.18

531792

6412702

19.19.

18.19

531965

6412792

19.20.

18.20

531995

6412643

19.21.

18.21

531971

6412546

19.22.

18.22

531882

6412525

19.23.

18.23

531754

6412538

19.24.

18.24

531604

6412493

19.25.

18.25

531531

6412453

19.26.

18.26

531433

6412447

19.27.

18.27

531347

6412422

19.28.

18.28

531274

6412383

19.29.

18.29

531222

6412402

19.30.

18.30

531062

6412347

19.31.

18.31

530960

6412356

19.32.

18.32

530933

6412475

19.33.

18.33

530881

6412507

19.34.

18.34

530781

6412515

19.35.

18.35

530727

6412470

19.36.

18.36

530685

6412378

19.37.

18.37

530602

6412396

19.38.

18.38

530560

6412475

19.39.

18.39

530612

6412581

19.40.

18.40

530591

6412638

19.41.

18.41

530542

6412672

19.42.

18.42

530454

6412685

20. Dabas lieguma zonas 19.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

20.1.

19.1

532073

6412543

20.2.

19.2

532160

6412569

20.3.

19.3

532236

6412615

20.4.

19.4

532280

6412682

20.5.

19.5

532286

6412745

20.6.

19.6

532316

6412845

20.7.

19.7

532343

6412880

20.8.

19.8

532394

6413137

20.9.

19.9

532426

6413148

20.10.

19.10

532443

6413187

20.11.

19.11

532441

6413235

20.12.

19.12

532374

6413342

20.13.

19.13

532410

6413360

20.14.

19.14

532516

6413326

20.15.

19.15

532651

6413390

20.16.

19.16

532705

6413456

20.17.

19.17

532715

6413521

20.18.

19.18

532754

6413559

20.19.

19.19

532826

6413573

20.20.

19.20

532913

6413632

20.21.

19.21

533038

6413610

20.22.

19.22

533072

6413629

20.23.

19.23

533074

6413673

20.24.

19.24

533097

6413702

20.25.

19.25

533104

6413678

20.26.

19.26

533247

6413630

20.27.

19.27

533133

6413597

20.28.

19.28

532933

6413489

20.29.

19.29

532778

6413311

20.30.

19.30

532540

6412960

20.31.

19.31

532401

6412795

20.32.

19.32

532254

6412578

20.33.

19.33

532279

6412569

20.34.

19.34

532309

6412541

20.35.

19.35

532355

6412552

20.36.

19.36

532372

6412533

20.37.

19.37

532366

6412508

20.38.

19.38

532357

6412511

20.39.

19.39

532359

6412534

20.40.

19.40

532293

6412510

20.41.

19.41

532242

6412529

20.42.

19.42

532176

6412541

20.43.

19.43

532139

6412516

20.44.

19.44

532138

6412474

20.45.

19.45

532118

6412476

20.46.

19.46

532101

6412510

21. Dabas lieguma zonas 20.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

21.1.

20.1

533742

6413557

21.2.

20.2

533750

6413576

21.3.

20.3

533782

6413596

21.4.

20.4

533837

6413599

21.5.

20.5

533882

6413607

21.6.

20.6

533908

6413619

21.7.

20.7

533938

6413654

21.8.

20.8

533947

6413709

21.9.

20.9

533930

6413830

21.10.

20.10

533942

6413988

21.11.

20.11

533991

6414119

21.12.

20.12

534007

6414190

21.13.

20.13

534052

6414236

21.14.

20.14

534104

6414337

21.15.

20.15

534133

6414316

21.16.

20.16

534083

6414243

21.17.

20.17

534026

6414184

21.18.

20.18

534003

6414043

21.19.

20.19

533975

6413962

21.20.

20.20

533987

6413877

21.21.

20.21

533996

6413735

21.22.

20.22

533950

6413579

22. Dabas lieguma zonas 21.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

22.1.

21.1

534817

6414706

22.2.

21.2

534840

6414758

22.3.

21.3

534946

6414727

22.4.

21.4

535014

6414699

22.5.

21.5

535062

6414745

22.6.

21.6

535138

6414728

22.7.

21.7

535227

6414723

22.8.

21.8

535267

6414687

22.9.

21.9

535262

6414648

22.10.

21.10

535243

6414611

22.11.

21.11

535174

6414604

22.12.

21.12

535133

6414621

22.13.

21.13

535111

6414625

22.14.

21.14

535077

6414617

22.15.

21.15

535024

6414641

22.16.

21.16

535005

6414633

22.17.

21.17

534954

6414683

23. Dabas lieguma zonas 22.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

23.1.

22.1

534686

6414977

23.2.

22.2

534745

6414990

23.3.

22.3

534768

6415018

23.4.

22.4

534770

6415059

23.5.

22.5

534808

6415131

23.6.

22.6

534854

6415193

23.7.

22.7

534918

6415241

23.8.

22.8

534947

6415275

23.9.

22.9

534991

6415292

23.10.

22.10

535043

6415315

23.11.

22.11

535096

6415319

23.12.

22.12

535169

6415365

23.13.

22.13

535229

6415394

23.14.

22.14

535275

6415397

23.15.

22.15

535332

6415433

23.16.

22.16

535368

6415398

23.17.

22.17

535340

6415364

23.18.

22.18

535303

6415364

23.19.

22.19

535282

6415376

23.20.

22.20

535177

6415326

23.21.

22.21

535138

6415265

23.22.

22.22

535122

6415294

23.23.

22.23

535023

6415255

23.24.

22.24

534907

6415205

23.25.

22.25

534857

6415170

23.26.

22.26

534796

6415062

23.27.

22.27

534785

6414981

23.28.

22.28

534806

6414930

23.29.

22.29

534747

6414922

23.30.

22.30

534698

6414944

24. Dabas lieguma zonas 23.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

24.1.

23.1

535193

6415245

24.2.

23.2

535217

6415262

24.3.

23.3

535247

6415316

24.4.

23.4

535304

6415323

24.5.

23.5

535428

6415300

24.6.

23.6

535479

6415306

24.7.

23.7

535683

6415369

24.8.

23.8

535766

6415397

24.9.

23.9

535814

6415435

24.10.

23.10

535849

6415475

24.11.

23.11

535937

6415606

24.12.

23.12

535944

6415673

24.13.

23.13

535933

6415722

24.14.

23.14

535914

6415744

24.15.

23.15

535905

6415769

24.16.

23.16

536136

6415826

24.17.

23.17

536036

6415734

24.18.

23.18

535989

6415648

24.19.

23.19

535951

6415568

24.20.

23.20

535918

6415499

24.21.

23.21

535878

6415458

24.22.

23.22

535820

6415382

24.23.

23.23

535748

6415346

24.24.

23.24

535212

6415221

25. Dabas lieguma zonas 24.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

25.1.

24.1

535687

6415574

25.2.

24.2

535731

6415600

25.3.

24.3

535768

6415688

25.4.

24.4

535819

6415779

25.5.

24.5

535832

6415873

25.6.

24.6

535829

6415890

25.7.

24.7

535807

6415877

25.8.

24.8

535780

6415894

25.9.

24.9

536059

6416165

25.10.

24.10

536082

6416156

25.11.

24.11

536137

6416182

25.12.

24.12

536148

6416164

25.13.

24.13

536089

6416136

25.14.

24.14

535915

6415936

25.15.

24.15

535879

6415875

25.16.

24.16

535881

6415728

25.17.

24.17

535895

6415656

25.18.

24.18

535876

6415588

25.19.

24.19

535774

6415457

25.20.

24.20

535688

6415408

26. Dabas lieguma zonas 25.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

26.1.

25.1

535966

6415954

26.2.

25.2

536067

6416076

26.3.

25.3

536170

6416138

26.4.

25.4

536218

6416147

26.5.

25.5

536372

6416135

26.6.

25.6

536466

6416136

26.7.

25.7

536540

6416116

26.8.

25.8

536594

6416107

26.9.

25.9

536748

6416108

26.10.

25.10

536814

6416130

26.11.

25.11

536870

6416178

26.12.

25.12

536902

6416158

26.13.

25.13

536873

6416120

26.14.

25.14

536822

6416088

26.15.

25.15

536618

6416054

26.16.

25.16

536489

6416064

26.17.

25.17

536405

6416074

26.18.

25.18

536289

6416048

26.19.

25.19

536169

6415995

26.20.

25.20

536079

6415946

26.21.

25.21

536047

6415914

27. Dabas lieguma zonas 26.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

27.1.

26.1

536250

6416177

27.2.

26.2

536248

6416219

27.3.

26.3

536531

6416305

27.4.

26.4

536652

6416302

27.5.

26.5

536829

6416359

27.6.

26.6

536849

6416343

27.7.

26.7

536887

6416412

27.8.

26.8

536930

6416462

27.9.

26.9

536981

6416420

27.10.

26.10

536833

6416196

27.11.

26.11

536751

6416144

27.12.

26.12

536672

6416132

27.13.

26.13

536576

6416135

27.14.

26.14

536454

6416164

27.15.

26.15

536409

6416158

28. Dabas lieguma zonas 27.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

28.1.

27.1

537134

6416505

28.2.

27.2

537200

6416568

28.3.

27.3

537228

6416618

28.4.

27.4

537265

6416642

28.5.

27.5

537318

6416652

28.6.

27.6

537407

6416653

28.7.

27.7

537482

6416492

28.8.

27.8

537427

6416448

28.9.

27.9

537346

6416411

28.10.

27.10

537269

6416343

29. Dabas lieguma zonas 28.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

29.1.

28.1

537386

6417098

29.2.

28.2

537446

6417120

29.3.

28.3

537520

6417137

29.4.

28.4

537549

6417136

29.5.

28.5

537545

6417058

29.6.

28.6

537501

6417027

29.7.

28.7

537518

6416994

29.8.

28.8

537501

6416865

29.9.

28.9

537478

6416852

29.10.

28.10

537457

6416874

29.11.

28.11

537470

6416880

29.12.

28.12

537478

6416894

29.13.

28.13

537470

6416919

29.14.

28.14

537473

6416932

29.15.

28.15

537463

6416938

29.16.

28.16

537439

6416944

29.17.

28.17

537435

6416955

29.18.

28.18

537445

6417022

29.19.

28.19

537413

6417017

30. Dabas lieguma zonas 29.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

30.1.

29.1

537787

6416889

30.2.

29.2

537838

6416913

30.3.

29.3

537902

6416906

30.4.

29.4

537972

6416960

30.5.

29.5

538063

6416893

30.6.

29.6

537925

6416766

30.7.

29.7

538152

6416646

30.8.

29.8

538261

6416566

30.9.

29.9

538233

6416542

30.10.

29.10

538148

6416571

30.11.

29.11

537997

6416642

30.12.

29.12

537762

6416712

30.13.

29.13

537764

6416731

30.14.

29.14

537741

6416824

31. Dabas lieguma zonas 30.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

31.1.

30.1

558049

6420164

31.2.

30.2

558072

6420179

31.3.

30.3

558117

6420129

31.4.

30.4

558131

6420149

31.5.

30.5

558154

6420153

31.6.

30.6

558149

6420068

31.7.

30.7

558091

6420106

32. Dabas lieguma zonas 31.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

32.1.

31.1

538278

6416107

32.2.

31.2

538317

6416111

32.3.

31.3

538343

6415984

32.4.

31.4

538362

6415748

32.5.

31.5

538376

6415676

32.6.

31.6

538393

6415618

32.7.

31.7

538433

6415546

32.8.

31.8

538451

6415447

32.9.

31.9

538461

6415419

32.10.

31.10

538489

6415374

32.11.

31.11

538492

6415329

32.12.

31.12

538492

6415275

32.13.

31.13

538507

6415208

32.14.

31.14

538535

6415165

32.15.

31.15

538577

6415133

32.16.

31.16

538582

6415118

32.17.

31.17

538550

6415033

32.18.

31.18

538573

6414920

32.19.

31.19

538618

6414851

32.20.

31.20

538599

6414828

32.21.

31.21

538545

6414917

32.22.

31.22

538520

6415010

32.23.

31.23

538501

6415160

32.24.

31.24

538480

6415235

32.25.

31.25

538464

6415354

32.26.

31.26

538447

6415410

32.27.

31.27

538415

6415493

32.28.

31.28

538413

6415528

32.29.

31.29

538379

6415587

32.30.

31.30

538362

6415659

32.31.

31.31

538332

6415730

32.32.

31.32

538296

6416055

33. Dabas lieguma zonas 32.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

33.1.

32.1

538617

6415745

33.2.

32.2

538628

6415758

33.3.

32.3

538636

6415760

33.4.

32.4

538649

6415757

33.5.

32.5

538686

6415730

33.6.

32.6

538682

6415720

33.7.

32.7

538700

6415711

33.8.

32.8

538716

6415686

33.9.

32.9

538702

6415665

33.10.

32.10

538722

6415636

33.11.

32.11

538766

6415611

33.12.

32.12

538796

6415607

33.13.

32.13

538784

6415586

33.14.

32.14

538782

6415569

33.15.

32.15

538794

6415560

33.16.

32.16

538818

6415551

33.17.

32.17

538833

6415548

33.18.

32.18

538845

6415545

33.19.

32.19

538846

6415526

33.20.

32.20

538755

6415528

33.21.

32.21

538698

6415539

33.22.

32.22

538635

6415512

34. Dabas lieguma zonas 33.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

34.1.

33.1

539432

6414304

34.2.

33.2

539475

6414319

34.3.

33.3

539499

6414370

34.4.

33.4

539618

6414447

34.5.

33.5

539634

6414381

34.6.

33.6

539606

6414343

34.7.

33.7

539621

6414225

34.8.

33.8

539511

6414214

34.9.

33.9

539493

6414269

34.10.

33.10

539434

6414254

35. Dabas lieguma zonas 34.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

35.1.

34.1

540461

6414104

35.2.

34.2

540529

6414142

35.3.

34.3

540567

6414110

35.4.

34.4

540683

6414066

35.5.

34.5

540747

6414098

35.6.

34.6

540751

6414060

35.7.

34.7

540694

6414014

36. Dabas lieguma zonas 35.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

36.1.

35.1

541492

6413379

36.2.

35.2

541530

6413394

36.3.

35.3

541562

6413285

36.4.

35.4

541560

6413193

36.5.

35.5

541531

6413102

36.6.

35.6

541511

6413102

36.7.

35.7

541507

6413137

36.8.

35.8

541531

6413207

36.9.

35.9

541527

6413309

36.10.

35.10

541516

6413340

37. Dabas lieguma zonas 36.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

37.1.

36.1

541453

6412020

37.2.

36.2

541490

6412064

37.3.

36.3

541645

6411925

37.4.

36.4

541706

6411918

37.5.

36.5

541796

6411961

37.6.

36.6

541828

6411900

37.7.

36.7

541836

6411836

37.8.

36.8

541810

6411854

37.9.

36.9

541736

6411884

37.10.

36.10

541709

6411887

37.11.

36.11

541664

6411881

37.12.

36.12

541610

6411898

37.13.

36.13

541571

6411922

38. Dabas lieguma zonas 37.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

38.1.

37.1

542050

6412279

38.2.

37.2

542161

6412296

38.3.

37.3

542148

6412241

38.4.

37.4

542072

6412220

38.5.

37.5

542016

6412126

38.6.

37.6

542047

6412106

38.7.

37.7

542101

6412133

38.8.

37.8

542132

6412097

38.9.

37.9

542189

6412105

38.10.

37.10

542338

6411905

38.11.

37.11

542274

6411889

38.12.

37.12

542258

6411955

38.13.

37.13

542144

6412062

38.14.

37.14

542040

6412079

38.15.

37.15

541925

6412055

38.16.

37.16

541930

6412166

38.17.

37.17

542000

6412212

39. Dabas lieguma zonas 38.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

39.1.

38.1

542367

6411297

39.2.

38.2

542381

6411316

39.3.

38.3

542616

6411091

39.4.

38.4

542683

6411053

39.5.

38.5

542839

6411013

39.6.

38.6

542924

6411004

39.7.

38.7

543022

6411013

39.8.

38.8

543033

6410983

39.9.

38.9

542968

6410974

39.10.

38.10

542786

6410996

39.11.

38.11

542635

6411049

39.12.

38.12

542453

6411196

40. Dabas lieguma zonas 39.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

40.1.

39.1

542592

6411330

40.2.

39.2

542655

6411368

40.3.

39.3

542839

6411178

40.4.

39.4

542779

6411148

40.5.

39.5

542685

6411182

40.6.

39.6

542592

6411271

41. Dabas lieguma zonas 40.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

41.1.

40.1

543535

6410749

41.2.

40.2

543565

6410768

41.3.

40.3

543585

6410718

41.4.

40.4

543620

6410669

41.5.

40.5

543709

6410624

41.6.

40.6

543692

6410600

41.7.

40.7

543688

6410586

41.8.

40.8

543581

6410662

42. Dabas lieguma zonas 41.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

42.1.

41.1

546770

6411248

42.2.

41.2

546807

6411284

42.3.

41.3

546860

6411289

42.4.

41.4

546901

6411265

42.5.

41.5

546908

6411236

42.6.

41.6

546888

6411203

42.7.

41.7

546841

6411192

42.8.

41.8

546873

6411125

42.9.

41.9

547002

6410976

42.10.

41.10

546972

6410960

42.11.

41.11

546878

6411005

42.12.

41.12

546866

6410986

42.13.

41.13

546866

6410856

42.14.

41.14

546775

6410587

42.15.

41.15

546830

6410501

42.16.

41.16

546762

6410314

42.17.

41.17

546757

6410265

42.18.

41.18

546714

6410232

42.19.

41.19

546674

6410180

42.20.

41.20

546636

6410226

42.21.

41.21

546636

6410305

42.22.

41.22

546713

6410452

42.23.

41.23

546676

6410484

42.24.

41.24

546392

6410321

42.25.

41.25

546378

6410288

42.26.

41.26

546387

6410255

42.27.

41.27

546324

6410182

42.28.

41.28

546305

6410087

42.29.

41.29

546269

6410045

42.30.

41.30

546190

6409900

42.31.

41.31

545932

6409688

42.32.

41.32

545991

6409612

42.33.

41.33

545959

6409604

42.34.

41.34

545828

6409583

42.35.

41.35

545795

6409676

42.36.

41.36

545803

6409698

42.37.

41.37

546087

6409903

42.38.

41.38

546298

6410307

42.39.

41.39

546596

6410520

42.40.

41.40

546733

6410697

42.41.

41.41

546780

6410799

42.42.

41.42

546821

6411030

42.43.

41.43

546799

6411205

43. Dabas lieguma zonas 42.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

43.1.

42.1

546603

6412062

43.2.

42.2

546666

6412126

43.3.

42.3

546713

6412337

43.4.

42.4

546728

6412380

43.5.

42.5

546741

6412405

43.6.

42.6

546778

6412405

43.7.

42.7

546804

6412376

43.8.

42.8

546774

6412252

43.9.

42.9

546760

6412209

43.10.

42.10

546713

6412112

43.11.

42.11

546696

6412043

43.12.

42.12

546667

6412030

44. Dabas lieguma zonas 43.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

44.1.

43.1

547534

6415166

44.2.

43.2

547590

6415208

44.3.

43.3

547596

6415195

44.4.

43.4

547612

6415194

44.5.

43.5

547610

6415179

44.6.

43.6

547585

6415168

44.7.

43.7

547581

6415146

44.8.

43.8

547591

6415051

44.9.

43.9

547578

6414932

44.10.

43.10

547549

6414940

44.11.

43.11

547559

6415048

45. Dabas lieguma zonas 44.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

45.1.

44.1

547958

6416438

45.2.

44.2

547996

6416456

45.3.

44.3

548041

6416432

45.4.

44.4

548057

6416469

45.5.

44.5

548135

6416466

45.6.

44.6

548176

6416495

45.7.

44.7

548190

6416495

45.8.

44.8

548214

6416466

45.9.

44.9

548211

6416449

45.10.

44.10

548174

6416432

45.11.

44.11

548088

6416412

45.12.

44.12

548055

6416389

45.13.

44.13

548052

6416364

45.14.

44.14

548027

6416305

45.15.

44.15

548017

6416243

45.16.

44.16

547978

6416183

45.17.

44.17

547942

6416178

46. Dabas lieguma zonas 45.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

46.1.

45.1

548333

6417652

46.2.

45.2

548360

6417736

46.3.

45.3

548404

6417790

46.4.

45.4

548499

6417873

46.5.

45.5

548543

6417900

46.6.

45.6

548585

6417838

46.7.

45.7

548522

6417745

46.8.

45.8

548449

6417700

46.9.

45.9

548402

6417635

47. Dabas lieguma zonas 46.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

47.1.

46.1

548883

6418337

47.2.

46.2

548939

6418349

47.3.

46.3

548980

6418199

47.4.

46.4

549072

6418095

47.5.

46.5

549055

6418044

47.6.

46.6

549061

6417972

47.7.

46.7

548992

6418005

47.8.

46.8

548922

6418138

47.9.

46.9

548892

6418250

47.10.

46.10

548898

6418302

48. Dabas lieguma zonas 47.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

48.1.

47.1

550460

6418431

48.2.

47.2

550472

6418469

48.3.

47.3

550820

6418455

48.4.

47.4

550974

6418437

48.5.

47.5

551161

6418435

48.6.

47.6

551234

6418414

48.7.

47.7

551284

6418419

48.8.

47.8

551386

6418476

48.9.

47.9

551496

6418504

48.10.

47.10

551546

6418464

48.11.

47.11

551602

6418388

48.12.

47.12

551652

6418376

48.13.

47.13

551739

6418402

48.14.

47.14

551751

6418377

48.15.

47.15

551674

6418340

48.16.

47.16

551622

6418327

48.17.

47.17

551556

6418356

48.18.

47.18

551523

6418444

48.19.

47.19

551503

6418459

48.20.

47.20

551441

6418457

48.21.

47.21

551510

6418325

48.22.

47.22

551570

6418282

48.23.

47.23

551501

6418255

48.24.

47.24

551595

6418183

48.25.

47.25

551652

6418181

48.26.

47.26

551660

6418133

48.27.

47.27

551639

6418037

48.28.

47.28

551684

6417989

48.29.

47.29

551706

6417899

48.30.

47.30

551701

6417871

48.31.

47.31

551602

6417931

48.32.

47.32

551569

6417932

48.33.

47.33

551492

6418016

48.34.

47.34

551476

6418060

48.35.

47.35

551463

6418071

48.36.

47.36

551483

6418102

48.37.

47.37

551602

6418109

48.38.

47.38

551618

6418130

48.39.

47.39

551536

6418183

48.40.

47.40

551504

6418194

48.41.

47.41

551486

6418205

48.42.

47.42

551460

6418247

48.43.

47.43

551387

6418268

48.44.

47.44

551348

6418265

48.45.

47.45

551313

6418354

48.46.

47.46

551285

6418337

48.47.

47.47

551178

6418392

48.48.

47.48

551069

6418403

48.49.

47.49

550952

6418353

48.50.

47.50

550716

6418380

48.51.

47.51

550685

6418356

48.52.

47.52

550563

6418381

49. Dabas lieguma zonas 48.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

49.1.

48.1

552932

6418923

49.2.

48.2

552980

6418911

49.3.

48.3

553131

6418917

49.4.

48.4

553238

6418905

49.5.

48.5

553287

6418925

49.6.

48.6

553364

6418993

49.7.

48.7

553412

6419076

49.8.

48.8

553453

6419064

49.9.

48.9

553463

6418998

49.10.

48.10

553412

6418931

49.11.

48.11

553245

6418826

49.12.

48.12

553088

6418814

49.13.

48.13

552941

6418874

50. Dabas lieguma zonas 49.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

50.1.

49.1

553659

6420371

50.2.

49.2

553707

6420345

50.3.

49.3

553739

6420199

50.4.

49.4

553715

6420153

50.5.

49.5

553713

6420111

50.6.

49.6

553699

6420081

50.7.

49.7

553656

6420042

50.8.

49.8

553660

6419988

50.9.

49.9

553766

6419992

50.10.

49.10

553847

6420042

50.11.

49.11

553858

6420116

50.12.

49.12

553868

6420121

50.13.

49.13

553894

6420094

50.14.

49.14

553970

6420122

50.15.

49.15

554231

6419969

50.16.

49.16

554286

6419999

50.17.

49.17

554270

6419940

50.18.

49.18

554281

6419926

50.19.

49.19

554176

6419862

50.20.

49.20

554119

6419969

50.21.

49.21

554055

6420032

50.22.

49.22

553945

6420056

50.23.

49.23

553884

6420044

50.24.

49.24

553816

6419957

50.25.

49.25

553770

6419924

50.26.

49.26

553755

6419897

50.27.

49.27

553754

6419877

50.28.

49.28

553779

6419797

50.29.

49.29

553779

6419773

50.30.

49.30

553757

6419734

50.31.

49.31

553696

6419703

50.32.

49.32

553674

6419720

50.33.

49.33

553659

6419746

50.34.

49.34

553653

6419794

50.35.

49.35

553656

6419824

50.36.

49.36

553589

6419925

50.37.

49.37

553609

6420022

50.38.

49.38

553623

6420050

50.39.

49.39

553617

6420075

50.40.

49.40

553669

6420118

50.41.

49.41

553649

6420187

50.42.

49.42

553677

6420250

50.43.

49.43

553667

6420265

50.44.

49.44

553677

6420297

50.45.

49.45

553635

6420316

51. Dabas lieguma zonas 50.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

51.1.

50.1

553800

6419921

51.2.

50.2

553850

6419927

51.3.

50.3

553841

6419748

51.4.

50.4

553833

6419704

51.5.

50.5

553808

6419666

51.6.

50.6

553769

6419684

51.7.

50.7

553758

6419703

51.8.

50.8

553783

6419720

51.9.

50.9

553804

6419759

51.10.

50.10

553808

6419794

51.11.

50.11

553794

6419833

51.12.

50.12

553781

6419890

52. Dabas lieguma zonas 51.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

52.1.

51.1

554041

6419944

52.2.

51.2

554096

6419950

52.3.

51.3

554293

6419559

52.4.

51.4

554401

6419455

52.5.

51.5

554340

6419441

52.6.

51.6

554246

6419529

52.7.

51.7

554078

6419920

53. Dabas lieguma zonas 52.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

53.1.

52.1

554598

6419331

53.2.

52.2

554745

6419323

53.3.

52.3

554777

6419330

53.4.

52.4

554903

6419343

53.5.

52.5

554955

6419361

53.6.

52.6

555003

6419395

53.7.

52.7

555028

6419442

53.8.

52.8

555057

6419512

53.9.

52.9

555079

6419543

53.10.

52.10

555107

6419524

53.11.

52.11

555038

6419421

53.12.

52.12

555049

6419365

53.13.

52.13

555000

6419354

53.14.

52.14

555000

6419319

53.15.

52.15

554760

6419268

53.16.

52.16

554658

6419263

53.17.

52.17

554626

6419270

54. Dabas lieguma zonas 53.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

54.1.

53.1

555389

6419501

54.2.

53.2

555420

6419544

54.3.

53.3

555471

6419549

54.4.

53.4

555582

6419304

54.5.

53.5

555642

6419265

54.6.

53.6

555646

6419241

54.7.

53.7

555573

6419261

54.8.

53.8

555536

6419361

54.9.

53.9

555506

6419375

54.10.

53.10

555471

6419410

54.11.

53.11

555468

6419467

54.12.

53.12

555437

6419502

55. Dabas lieguma zonas 54.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

55.1.

54.1

556158

6420252

55.2.

54.2

556192

6420387

55.3.

54.3

556217

6420428

55.4.

54.4

556329

6420517

55.5.

54.5

556395

6420537

55.6.

54.6

556462

6420565

55.7.

54.7

556484

6420591

55.8.

54.8

556527

6420544

55.9.

54.9

556547

6420492

55.10.

54.10

556499

6420510

55.11.

54.11

556452

6420503

55.12.

54.12

556386

6420481

55.13.

54.13

556320

6420468

55.14.

54.14

556302

6420453

55.15.

54.15

556233

6420409

55.16.

54.16

556197

6420357

55.17.

54.17

556179

6420271

55.18.

54.18

556192

6420253

56. Dabas lieguma zonas 55.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

56.1.

55.1

557134

6421081

56.2.

55.2

557150

6421083

56.3.

55.3

557156

6421052

56.4.

55.4

557212

6421039

56.5.

55.5

557236

6421026

56.6.

55.6

557245

6420988

56.7.

55.7

557237

6420948

56.8.

55.8

557249

6420921

56.9.

55.9

557255

6420874

56.10.

55.10

557273

6420840

56.11.

55.11

557276

6420786

56.12.

55.12

557294

6420746

56.13.

55.13

557296

6420685

56.14.

55.14

557244

6420662

56.15.

55.15

557194

6420649

56.16.

55.16

557180

6420627

56.17.

55.17

557160

6420611

56.18.

55.18

557141

6420610

56.19.

55.19

557115

6420627

56.20.

55.20

557142

6420635

56.21.

55.21

557153

6420644

56.22.

55.22

557144

6420650

56.23.

55.23

557108

6420656

56.24.

55.24

557108

6420667

56.25.

55.25

557173

6420678

56.26.

55.26

557205

6420706

56.27.

55.27

557190

6420796

56.28.

55.28

557143

6420823

56.29.

55.29

557114

6420858

56.30.

55.30

557113

6420897

56.31.

55.31

557143

6420952

57. Dabas lieguma zonas 56.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

57.1.

56.1

559096

6415370

57.2.

56.2

559153

6415378

57.3.

56.3

559129

6415248

57.4.

56.4

559129

6415228

57.5.

56.5

559089

6415148

57.6.

56.6

559088

6415111

57.7.

56.7

559117

6415046

57.8.

56.8

559207

6414999

57.9.

56.9

559372

6415000

57.10.

56.10

559570

6414834

57.11.

56.11

559617

6414827

57.12.

56.12

559681

6414827

57.13.

56.13

559724

6414796

57.14.

56.14

559749

6414749

57.15.

56.15

559741

6414645

57.16.

56.16

559732

6414605

57.17.

56.17

559734

6414379

57.18.

56.18

559800

6414246

57.19.

56.19

559824

6414236

57.20.

56.20

559855

6414185

57.21.

56.21

559858

6414128

57.22.

56.22

559834

6414092

57.23.

56.23

559819

6413994

57.24.

56.24

559848

6413901

57.25.

56.25

559920

6413790

57.26.

56.26

560045

6413700

57.27.

56.27

560272

6413746

57.28.

56.28

560429

6413810

57.29.

56.29

560505

6413817

57.30.

56.30

560604

6413849

57.31.

56.31

560696

6413886

57.32.

56.32

560851

6413816

57.33.

56.33

560954

6413709

57.34.

56.34

561048

6413620

57.35.

56.35

561077

6413604

57.36.

56.36

561196

6413579

57.37.

56.37

561193

6413513

57.38.

56.38

561201

6413470

57.39.

56.39

561228

6413445

57.40.

56.40

561256

6413425

57.41.

56.41

561284

6413367

57.42.

56.42

561268

6413344

57.43.

56.43

561297

6413267

57.44.

56.44

561297

6413221

57.45.

56.45

561321

6413185

57.46.

56.46

561301

6413174

57.47.

56.47

561332

6413090

57.48.

56.48

561304

6413044

57.49.

56.49

561306

6412944

57.50.

56.50

561251

6412870

57.51.

56.51

561206

6412871

57.52.

56.52

561196

6412945

57.53.

56.53

561221

6412964

57.54.

56.54

561221

6413003

57.55.

56.55

561204

6413021

57.56.

56.56

561232

6413057

57.57.

56.57

561230

6413174

57.58.

56.58

561196

6413203

57.59.

56.59

561230

6413230

57.60.

56.60

561220

6413277

57.61.

56.61

561186

6413290

57.62.

56.62

561188

6413357

57.63.

56.63

561161

6413416

57.64.

56.64

561150

6413494

57.65.

56.65

561149

6413543

57.66.

56.66

561106

6413538

57.67.

56.67

561039

6413608

57.68.

56.68

561018

6413614

57.69.

56.69

560995

6413597

57.70.

56.70

560981

6413565

57.71.

56.71

560967

6413562

57.72.

56.72

560967

6413597

57.73.

56.73

560985

6413639

57.74.

56.74

560967

6413664

57.75.

56.75

560939

6413680

57.76.

56.76

560772

6413726

57.77.

56.77

560708

6413758

57.78.

56.78

560652

6413666

57.79.

56.79

560660

6413603

57.80.

56.80

560288

6413604

57.81.

56.81

560172

6413648

57.82.

56.82

560080

6413636

57.83.

56.83

559994

6413654

57.84.

56.84

559935

6413688

57.85.

56.85

559864

6413763

57.86.

56.86

559798

6413881

57.87.

56.87

559785

6413831

57.88.

56.88

559829

6413721

57.89.

56.89

559805

6413700

57.90.

56.90

559772

6413715

57.91.

56.91

559759

6413707

57.92.

56.92

559742

6413661

57.93.

56.93

559735

6413718

57.94.

56.94

559695

6413722

57.95.

56.95

559677

6413711

57.96.

56.96

559641

6413659

57.97.

56.97

559604

6413615

57.98.

56.98

559610

6413553

57.99.

56.99

559604

6413528

57.100.

56.100

559581

6413519

57.101.

56.101

559554

6413517

57.102.

56.102

559579

6413634

57.103.

56.103

559605

6413691

57.104.

56.104

559669

6413748

57.105.

56.105

559667

6413837

57.106.

56.106

559584

6414013

57.107.

56.107

559599

6414133

57.108.

56.108

559631

6414121

57.109.

56.109

559642

6414180

57.110.

56.110

559630

6414212

57.111.

56.111

559438

6414172

57.112.

56.112

559376

6414126

57.113.

56.113

559330

6414116

57.114.

56.114

559169

6414933

57.115.

56.115

559084

6414914

57.116.

56.116

559069

6414954

57.117.

56.117

559069

6415033

57.118.

56.118

559051

6415153

57.119.

56.119

559059

6415194

57.120.

56.120

559094

6415271

58. Dabas lieguma zonas 57.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

58.1.

57.1

557600

6420528

58.2.

57.2

557693

6420631

58.3.

57.3

557741

6420708

58.4.

57.4

557752

6420768

58.5.

57.5

557794

6420814

58.6.

57.6

557819

6420827

58.7.

57.7

557832

6420857

58.8.

57.8

557812

6420937

58.9.

57.9

557897

6420963

58.10.

57.10

557963

6421060

58.11.

57.11

558012

6421070

58.12.

57.12

558021

6421032

58.13.

57.13

557964

6420945

58.14.

57.14

558045

6420887

58.15.

57.15

558204

6420939

58.16.

57.16

558197

6420854

58.17.

57.17

558179

6420582

58.18.

57.18

558136

6420605

58.19.

57.19

558080

6420618

58.20.

57.20

558028

6420680

58.21.

57.21

557924

6420690

58.22.

57.22

557866

6420708

58.23.

57.23

557796

6420660

58.24.

57.24

557744

6420646

58.25.

57.25

557838

6420584

58.26.

57.26

557840

6420526

58.27.

57.27

557864

6420529

58.28.

57.28

557885

6420496

58.29.

57.29

557941

6420497

58.30.

57.30

557976

6420512

58.31.

57.31

557995

6420481

58.32.

57.32

557982

6420472

58.33.

57.33

557998

6420411

58.34.

57.34

557992

6420393

58.35.

57.35

557955

6420419

58.36.

57.36

557954

6420409

58.37.

57.37

557893

6420451

58.38.

57.38

557754

6420475

58.39.

57.39

557641

6420524

59. Dabas lieguma zonas 58.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

59.1.

58.1

558149

6420068

59.2.

58.2

558183

6420101

59.3.

58.3

558225

6420063

59.4.

58.4

558254

6420065

59.5.

58.5

558272

6420038

59.6.

58.6

558270

6420019

59.7.

58.7

558243

6420026

59.8.

58.8

558227

6420035

59.9.

58.9

558206

6420040

60. Dabas lieguma zonas 59.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

60.1.

59.1

558334

6419940

60.2.

59.2

558355

6419945

60.3.

59.3

558450

6419849

60.4.

59.4

558487

6419833

60.5.

59.5

558497

6419762

60.6.

59.6

558454

6419762

60.7.

59.7

558443

6419748

60.8.

59.8

558438

6419732

60.9.

59.9

558440

6419716

60.10.

59.10

558449

6419688

60.11.

59.11

558456

6419620

60.12.

59.12

558438

6419563

60.13.

59.13

558463

6419490

60.14.

59.14

558437

6419476

60.15.

59.15

558436

6419490

60.16.

59.16

558428

6419496

60.17.

59.17

558401

6419500

60.18.

59.18

558396

6419557

60.19.

59.19

558383

6419584

60.20.

59.20

558372

6419641

60.21.

59.21

558351

6419655

60.22.

59.22

558345

6419668

60.23.

59.23

558357

6419688

60.24.

59.24

558351

6419748

60.25.

59.25

558346

6419768

60.26.

59.26

558344

6419858

60.27.

59.27

558357

6419867

60.28.

59.28

558375

6419893

61. Dabas lieguma zonas 60.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

61.1.

60.1

559480

6419895

61.2.

60.2

559572

6419870

61.3.

60.3

559620

6419890

61.4.

60.4

559684

6419941

61.5.

60.5

559713

6419952

61.6.

60.6

559724

6419911

61.7.

60.7

559701

6419900

61.8.

60.8

559617

6419824

61.9.

60.9

559610

6419733

61.10.

60.10

559622

6419738

61.11.

60.11

559742

6419612

61.12.

60.12

559773

6419561

61.13.

60.13

559749

6419545

61.14.

60.14

559675

6419565

61.15.

60.15

559633

6419638

61.16.

60.16

559553

6419727

61.17.

60.17

559473

6419787

62. Dabas lieguma zonas 61.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

62.1.

61.1

559856

6417629

62.2.

61.2

559876

6417688

62.3.

61.3

559898

6417703

62.4.

61.4

559920

6417699

62.5.

61.5

560141

6417577

62.6.

61.6

560232

6417478

62.7.

61.7

560206

6417301

62.8.

61.8

560061

6417294

62.9.

61.9

560120

6417393

62.10.

61.10

560114

6417477

62.11.

61.11

560045

6417591

62.12.

61.12

559990

6417606

62.13.

61.13

559938

6417601

62.14.

61.14

559883

6417628

63. Dabas lieguma zonas 62.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

63.1.

62.1

559279

6417144

63.2.

62.2

559349

6417159

63.3.

62.3

559277

6416925

63.4.

62.4

559170

6416933

63.5.

62.5

559192

6416954

63.6.

62.6

559235

6417033

64. Dabas lieguma zonas 63.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

64.1.

63.1

559007

6416343

64.2.

63.2

559030

6416354

64.3.

63.3

559028

6416317

64.4.

63.4

559056

6416272

64.5.

63.5

559098

6416235

64.6.

63.6

559155

6416221

64.7.

63.7

559192

6416196

64.8.

63.8

559241

6416107

64.9.

63.9

559214

6416038

64.10.

63.10

559267

6415999

64.11.

63.11

559318

6415896

64.12.

63.12

559220

6415878

64.13.

63.13

559112

6416167

64.14.

63.14

559045

6416203

64.15.

63.15

559017

6416232

65. Dabas lieguma zonas 64.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

65.1.

64.1

559291

6416174

65.2.

64.2

559362

6416139

65.3.

64.3

559409

6416252

65.4.

64.4

559456

6416172

65.5.

64.5

559454

6416091

65.6.

64.6

559548

6416074

65.7.

64.7

559502

6415937

65.8.

64.8

559464

6415930

65.9.

64.9

559473

6416023

65.10.

64.10

559456

6416057

65.11.

64.11

559431

6416067

65.12.

64.12

559400

6416071

65.13.

64.13

559299

6416114

65.14.

64.14

559284

6416155

66. Dabas lieguma zonas 65.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

66.1.

65.1

543433

6411135

66.2.

65.2

543448

6411187

66.3.

65.3

543544

6411268

66.4.

65.4

543566

6411261

66.5.

65.5

543570

6411232

66.6.

65.6

543478

6411146

66.7.

65.7

543523

6411099

66.8.

65.8

543491

6411071

III. Ainavu aizsardzības zona

67. Ainavu aizsardzības zonas 1.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

67.1.

1.1

528033

6406955

67.2.

1.2

528353

6407026

67.3.

1.3

528499

6406336

67.4.

1.4

528063

6406430

68. Ainavu aizsardzības zonas 2.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

68.1.

2.1

527907

6409100

68.2.

2.2

528546

6409254

68.3.

2.3

528776

6408213

68.4.

2.4

528133

6408068

69. Ainavu aizsardzības zonas 3.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

69.1.

3.1

545907

6411231

69.2.

3.2

546113

6411388

69.3.

3.3

546213

6411337

69.4.

3.4

546196

6411292

69.5.

3.5

546207

6411059

69.6.

3.6

546199

6411008

69.7.

3.7

546080

6410740

69.8.

3.8

545947

6410596

69.9.

3.9

545977

6410570

69.10.

3.10

546012

6410360

69.11.

3.11

545847

6410325

69.12.

3.12

545781

6410473

69.13.

3.13

545859

6410579

69.14.

3.14

545917

6411171

70. Ainavu aizsardzības zonas 4.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

70.1.

4.1

546112

6409598

70.2.

4.2

546448

6409898

70.3.

4.3

546476

6409616

70.4.

4.4

546119

6409573

71. Ainavu aizsardzības zonas 5.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

71.1.

5.1

547102

6410728

71.2.

5.2

547255

6410979

71.3.

5.3

547302

6410699

71.4.

5.4

547050

6410668

72. Ainavu aizsardzības zonas 6.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

72.1.

6.1

554291

6420122

72.2.

6.2

554657

6419926

72.3.

6.3

554802

6420172

72.4.

6.4

554902

6420176

72.5.

6.5

554820

6419990

72.6.

6.6

554831

6419950

72.7.

6.7

554905

6419975

72.8.

6.8

555062

6419969

72.9.

6.9

555205

6419957

72.10.

6.10

555361

6419926

72.11.

6.11

555323

6419878

72.12.

6.12

555162

6419899

72.13.

6.13

554989

6419905

72.14.

6.14

554846

6419891

72.15.

6.15

554666

6419871

72.16.

6.16

554588

6419889

72.17.

6.17

554286

6420051

73. Ainavu aizsardzības zonas 7.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

73.1.

7.1

556686

6420000

73.2.

7.2

556850

6420000

73.3.

7.3

556961

6419856

73.4.

7.4

556978

6419840

73.5.

7.5

556997

6419875

73.6.

7.6

557023

6419884

73.7.

7.7

557032

6419911

73.8.

7.8

557070

6419961

73.9.

7.9

557101

6419983

73.10.

7.10

557093

6420000

73.11.

7.11

557168

6420001

73.12.

7.12

557224

6419642

73.13.

7.13

556841

6419642

73.14.

7.14

556834

6419747

73.15.

7.15

556746

6419913

74. Ainavu aizsardzības zonas 8.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

74.1.

8.1

558916

6419302

74.2.

8.2

559339

6419368

74.3.

8.3

559397

6419324

74.4.

8.4

559439

6418797

74.5.

8.5

559478

6418803

74.6.

8.6

559489

6418680

74.7.

8.7

559374

6418193

74.8.

8.8

559146

6418142

75. Ainavu aizsardzības zonas 9.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

75.1.

9.1

558302

6416315

75.2.

9.2

558596

6416369

75.3.

9.3

558567

6416154

75.4.

9.4

558562

6415697

75.5.

9.5

558552

6415553

75.6.

9.6

558618

6415509

75.7.

9.7

558632

6415442

75.8.

9.8

558508

6415248

75.9.

9.9

558514

6415180

75.10.

9.10

558589

6415019

75.11.

9.11

558605

6414812

75.12.

9.12

558488

6414787

75.13.

9.13

558375

6415485

75.14.

9.14

558423

6415543

76. Ainavu aizsardzības zonas 10.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

76.1.

10.1

560323

6414976

76.2.

10.2

560561

6414958

76.3.

10.3

560628

6414660

76.4.

10.4

560525

6414659

76.5.

10.5

560531

6414387

76.6.

10.6

560504

6414372

76.7.

10.7

560504

6414351

76.8.

10.8

560276

6414368

IV. Neitrālā zona

77. Neitrālās zonas 1.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

77.1.

1.1

521351

6400888

77.2.

1.2

521318

6401170

77.3.

1.3

521537

6401559

77.4.

1.4

521700

6401496

77.5.

1.5

523948

6401478

77.6.

1.6

523885

6401086

77.7.

1.7

523998

6400947

77.8.

1.8

523969

6400861

77.9.

1.9

523857

6400759

77.10.

1.10

523809

6400668

77.11.

1.11

523609

6400477

77.12.

1.12

523554

6400298

77.13.

1.13

521825

6400833

78. Neitrālās zonas 2.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

78.1.

2.1

523988

6401497

78.2.

2.2

524436

6401750

78.3.

2.3

524711

6401849

78.4.

2.4

524917

6401892

78.5.

2.5

525031

6401956

78.6.

2.6

525111

6401791

78.7.

2.7

525081

6401761

78.8.

2.8

525000

6401728

78.9.

2.9

525000

6401695

78.10.

2.10

524899

6401662

78.11.

2.11

524849

6401638

78.12.

2.12

524818

6401615

78.13.

2.13

524774

6401597

78.14.

2.14

524737

6401566

78.15.

2.15

524671

6401507

78.16.

2.16

524648

6401504

78.17.

2.17

524650

6401490

78.18.

2.18

524638

6401488

78.19.

2.19

524592

6401467

78.20.

2.20

524514

6401449

78.21.

2.21

524491

6401451

78.22.

2.22

524425

6401416

78.23.

2.23

524399

6401385

78.24.

2.24

524356

6401322

78.25.

2.25

524276

6401231

78.26.

2.26

524241

6401311

78.27.

2.27

524386

6401437

78.28.

2.28

524377

6401446

78.29.

2.29

524376

6401465

78.30.

2.30

524343

6401494

79. Neitrālās zonas 3.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

79.1.

3.1

529102

6411849

79.2.

3.2

529272

6411763

79.3.

3.3

529253

6411724

79.4.

3.4

529083

6411810

80. Neitrālās zonas 4.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

80.1.

4.1

529858

6413148

80.2.

4.2

529881

6413148

80.3.

4.3

529857

6413136

80.4.

4.4

529855

6413115

80.5.

4.5

529907

6413094

80.6.

4.6

529912

6413083

80.7.

4.7

529892

6413066

80.8.

4.8

529902

6413035

80.9.

4.9

529870

6413021

80.10.

4.10

529856

6413009

80.11.

4.11

529838

6413033

80.12.

4.12

529825

6413070

80.13.

4.13

529824

6413110

80.14.

4.14

529831

6413137

81. Neitrālās zonas 5.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

81.1.

5.1

529886

6413148

81.2.

5.2

529974

6413146

81.3.

5.3

529969

6413116

81.4.

5.4

530007

6413052

81.5.

5.5

529906

6413037

81.6.

5.6

529897

6413064

81.7.

5.7

529917

6413080

81.8.

5.8

529910

6413099

81.9.

5.9

529859

6413118

81.10.

5.10

529860

6413131

82. Neitrālās zonas 6.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

82.1.

6.1

530308

6412998

82.2.

6.2

530546

6412838

82.3.

6.3

530468

6412722

82.4.

6.4

530437

6412728

82.5.

6.5

530441

6412743

82.6.

6.6

530431

6412775

82.7.

6.7

530405

6412799

82.8.

6.8

530337

6412845

82.9.

6.9

530313

6412877

82.10.

6.10

530301

6412882

83. Neitrālās zonas 7.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

83.1.

7.1

538576

6416529

83.2.

7.2

538713

6416393

83.3.

7.3

538798

6416276

83.4.

7.4

538929

6416016

83.5.

7.5

539029

6415858

83.6.

7.6

539209

6415635

83.7.

7.7

539262

6415583

83.8.

7.8

539171

6415473

83.9.

7.9

539128

6415509

83.10.

7.10

539113

6415495

83.11.

7.11

539087

6415506

83.12.

7.12

539065

6415497

83.13.

7.13

539045

6415501

83.14.

7.14

538966

6415493

83.15.

7.15

538952

6415487

83.16.

7.16

538943

6415516

83.17.

7.17

538919

6415526

83.18.

7.18

538912

6415554

83.19.

7.19

538872

6415545

83.20.

7.20

538857

6415553

83.21.

7.21

538845

6415545

83.22.

7.22

538818

6415551

83.23.

7.23

538806

6415560

83.24.

7.24

538782

6415569

83.25.

7.25

538796

6415607

83.26.

7.26

538716

6415648

83.27.

7.27

538724

6415696

83.28.

7.28

538678

6415784

83.29.

7.29

538714

6415864

83.30.

7.30

538688

6415894

83.31.

7.31

538657

6415907

83.32.

7.32

538594

6415946

83.33.

7.33

538516

6416087

83.34.

7.34

538461

6416189

83.35.

7.35

538515

6416202

83.36.

7.36

538512

6416249

83.37.

7.37

538496

6416295

83.38.

7.38

538465

6416285

83.39.

7.39

538444

6416313

83.40.

7.40

538460

6416328

83.41.

7.41

538400

6416387

83.42.

7.42

538456

6416414

83.43.

7.43

538397

6416478

83.44.

7.44

538426

6416502

83.45.

7.45

538500

6416466

84. Neitrālās zonas 8.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

84.1.

8.1

543773

6411243

84.2.

8.2

544008

6410983

84.3.

8.3

544381

6411089

84.4.

8.4

544391

6411037

84.5.

8.5

544999

6410985

84.6.

8.6

545055

6411243

84.7.

8.7

545476

6411488

84.8.

8.8

545906

6411230

84.9.

8.9

545917

6411171

84.10.

8.10

545859

6410579

84.11.

8.11

545781

6410473

84.12.

8.12

545847

6410325

84.13.

8.13

546012

6410360

84.14.

8.14

545977

6410570

84.15.

8.15

545947

6410596

84.16.

8.16

546080

6410740

84.17.

8.17

546199

6411008

84.18.

8.18

546386

6411002

84.19.

8.19

546486

6411077

84.20.

8.20

546529

6411075

84.21.

8.21

546595

6411111

84.22.

8.22

546611

6411173

84.23.

8.23

546641

6411212

84.24.

8.24

546709

6411234

84.25.

8.25

546761

6411187

84.26.

8.26

546783

6411040

84.27.

8.27

546774

6410975

84.28.

8.28

546719

6410759

84.29.

8.29

546662

6410661

84.30.

8.30

546529

6410528

84.31.

8.31

546288

6410357

84.32.

8.32

546165

6410199

84.33.

8.33

546099

6410002

84.34.

8.34

546058

6409936

84.35.

8.35

545986

6409883

84.36.

8.36

545709

6409776

84.37.

8.37

545757

6409578

84.38.

8.38

545841

6409583

84.39.

8.39

545959

6409604

84.40.

8.40

545967

6409576

84.41.

8.41

546107

6409613

84.42.

8.42

546112

6409598

84.43.

8.43

546119

6409573

84.44.

8.44

546187

6409350

84.45.

8.45

545862

6409185

84.46.

8.46

545727

6409250

84.47.

8.47

545765

6409447

84.48.

8.48

545736

6409487

84.49.

8.49

545647

6409539

84.50.

8.50

545534

6409658

84.51.

8.51

545482

6409635

84.52.

8.52

545418

6409766

84.53.

8.53

545380

6409773

84.54.

8.54

545156

6409521

84.55.

8.55

544440

6409894

84.56.

8.56

544389

6409935

84.57.

8.57

544327

6410022

84.58.

8.58

544215

6410011

84.59.

8.59

544083

6410035

84.60.

8.60

543852

6410297

84.61.

8.61

543907

6410346

84.62.

8.62

543805

6410460

84.63.

8.63

543681

6410566

84.64.

8.64

543692

6410600

84.65.

8.65

543709

6410624

84.66.

8.66

543620

6410669

84.67.

8.67

543585

6410718

84.68.

8.68

543495

6410923

84.69.

8.69

543470

6411067

84.70.

8.70

543432

6411134

84.71.

8.71

543464

6411190

84.72.

8.72

543505

6411213

84.73.

8.73

543539

6411253

84.74.

8.74

543556

6411246

84.75.

8.75

543578

6411261

84.76.

8.76

543584

6411242

84.77.

8.77

543669

6411269

85. Neitrālās zonas 9.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

85.1.

9.1

547434

6414039

85.2.

9.2

547580

6414040

85.3.

9.3

547776

6413917

85.4.

9.4

547879

6413915

85.5.

9.5

547878

6413874

85.6.

9.6

547848

6413795

85.7.

9.7

547922

6413780

85.8.

9.8

547758

6413501

85.9.

9.9

547705

6413443

85.10.

9.10

547583

6413382

85.11.

9.11

547555

6413437

85.12.

9.12

547531

6413435

85.13.

9.13

547510

6413470

85.14.

9.14

547479

6413450

85.15.

9.15

547488

6413554

85.16.

9.16

547416

6413507

85.17.

9.17

547386

6413550

85.18.

9.18

547372

6413645

85.19.

9.19

547427

6413774

85.20.

9.20

547418

6413911

86. Neitrālās zonas 10.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

86.1.

10.1

538236

6416151

86.2.

10.2

538402

6416191

86.3.

10.3

538409

6416161

86.4.

10.4

538243

6416121

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.228
Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība

OZO.JPG (8552 bytes)

1. Speciālā informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

2. Zīmes krāsas (krāsu prasības norādītas PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1.  uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.228
Aizsargājamie koki – vietējo un svešzemju sugu dižkoki
(pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.
p.k.

Suga

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

1

2

3

4

I. Vietējās sugas

1.

Apse (Populus tremula L.)

3,5

35

2.

Baltalksnis (Alnus incana (L.) Moench)

1,6

25

3.

Āra bērzs (Betula pendula Roth)

3,0

33

4.

Purva bērzs (Betula pubescens Ehrh.)

3,0

32

5.

Pūpolvītols (Salix caprea L.)

1,9

22

6.

Egle (Picea abies (L.) Karst.)

3,0

37

7.

Hibrīdais alksnis (Alnus x pubescens Tausch)

1,5

32

8.

Parastā goba (Ulmus glabra Huds.)

4,0

28

9.

Parastā ieva (Padus avium Mill.)

1,7

22

10.

Parastā kļava (Acer platanoides L.)

3,5

27

11.

Parastā liepa (Tilia cordata Mill.)

4,0

33

12.

Parastā vīksna (Ulmus laevis Pall.)

4,0

30

13.

Melnalksnis (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)

3,0

30

14.

Parastais osis (Fraxinus excelsior L.)

4,0

34

15.

Parastais ozols (Quercus robur L.)

5,0

32

16.

Parastais skābardis (Carpinus betulus L.)

1,9

20

17.

Parastais pīlādzis (Sorbus aucuparia L.)

1,7

21

18.

Parastā priede (Pinus sylvestris L.)

3,0

38

19.

Šķetra (Salix pentandra L.)

1,6

22

20.

Zviedrijas kadiķis (Juniperus communis L. var. suecica Ait.)

0,8

11

II. Svešzemju sugas

21.

Skujkoki

21.1.

Balzama baltegle (Abies balsamea (L.) Mill.)

1,5

24

21.2.

Eiropas baltegle (Abies alba Mill.)

2,7

32

21.3.

Eiropas ciedrupriede (Pinus cembra L.)

1,6

22

21.4.

Eiropas lapegle (Larix decidua Mill.)

3,2

39

21.5.

Kanādas tsuga (hemlokegle) (Tsuga canadensis (L.) Carr.)

1,3

15

21.6.

Krievijas lapegle (Larix ledebourii (Rupr.) Cin.)

3,0

34

21.7.

Melnā priede (Pinus nigra Arnold)

1,9

23

21.8.

Menzīsa duglāzija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)

2,4

-

21.9.

Rietumu tūja (Thuja occidentalis L.)

1,4

16

21.10.

Sibīrijas baltegle (Abies sibirica Ledeb.)

1,8

30

21.11.

Sibīrijas ciedrupriede (Pinus sibirica Du Tour)

1,9

22

21.12.

Veimutpriede (Pinus strobus L.)

2,7

36

21.13.

Vienkrāsas baltegle (Abies concolor (Gord. & Glend) Lindl. ex Hildebr.)

1,7

32

22.

Lapu koki

22.1.

Ailantlapu riekstkoks (Juglans ailanthifolia Carr.)

1,4

20

22.2.

Āra bērzs, šķeltlapu (Betula pendula ‘Crispa’)

1,6

25

22.3.

Baltā robīnija (Robinia pseudoacacia L.)

1,9

20

22.4.

Baltais vītols (Salix alba L.)

4,5

20

22.5.

Britānijas goba (Ulmus glabra var. montana Lindquist)

3,2

30

22.6.

Duglasa krustābele (Crataegus douglasii Lindl.)

0,8

10

22.7.

Dzeltenais bērzs (Betula aleghaniensis Britt.)

1,2

15

22.8.

Hibrīdpīlādzis (Sorbus hybrida (L.) L.)

1,0

10

22.9.

Holandes liepa (Tilia x europaea L.)

2,8

26

22.10.

Kalnu kļava (Acer pseudoplatanus L.)

2,2

20

22.11.

Krimas liepa (Tilia x euchlora K. Koch)

1,9

20

22.12.

Lauku kļava (Acer campestre L.)

1,5

18

22.13.

Mandžūrijas riekstkoks (Juglans mandshurica Maxim.)

1,6

18

22.14.

Papeles un to hibrīdi (Populus ģints)

5,0

35

22.15.

Papīra bērzs (Betula papyrifera Marsh.)

1,6

20

22.16.

Parastais dižskābardis (Fagus sylvatica L.)

3,8

-

22.17.

Parastais dižskābardis, purpurlapu (Fagus sylvatica ‘Purpurea Latifolia’)

3,1

30

22.18.

Parastais ozols, piramidālais (Quercus robur ‘Fastigiata’)

2,4

24

22.19.

Parastā goba, lietussargveida (Ulmus glabra ‘Camperdown’)

1,9

-

22.20.

Parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum L.)

3,0

23

22.21.

Pelēkais riekstkoks (Juglans cinerea L.)

2,8

20

22.22.

Pensilvānijas osis (Fraxinus pennsylvanica Marsh.)

2,0

23

22.23.

Platlapu liepa (Tilia platyphyllos Scop.)

3,1

27

22.24.

Punktainā krustābele (Crataegus punctata Jacq.)

1,0

8

22.25.

Saldķirsis (Cerasus avium (L.) Moench)

1,6

12

22.26.

Sarkanais ozols (Quercus rubra L.)

1,9

27

22.27.

Sarkstošais vītols (Salix x rubens Schrank)

3,1

25

22.28.

Stepju goba (Ulmus minor L.)

2,2

20

22.29.

Sudraba kļava (Acer saccharinum L.)

3,2

26

22.30.

Sudrabvītols (Salix alba ‘Sericea’)

4,5

20

22.31.

Vācijas krustābele (Crataegus alemanniensis Cin.)

0,7

10

22.32.

Zaļais osis (Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima (Vahl) Fern.)

2,0

23

22.33.

Zviedrijas pīlādzis (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.)

1,9

12

Vides ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!