Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 3. marta noteikumi Nr. 211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.03.2009., Nr. 38 https://www.vestnesis.lv/ta/id/188820-spirta-denaturesanas-un-denatureta-spirta-aprites-kartiba

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.212

Noteikumi par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā

Vēl šajā numurā

10.03.2009., Nr. 38

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 211

Pieņemts: 03.03.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.211

Rīgā 2009.gada 3.martā (prot. Nr.15 11.§)
Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 16.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtību.
2. Izmantot denaturēto spirtu Latvijas Republikas teritorijā ir atļauts denaturētā spirta lietotājam, izņemot fizisko personu, kas nav komersants (turpmāk – lietotājs), kurš saskaņā ar šiem noteikumiem ir saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta atļauju denaturētā spirta iegādei (turpmāk – lietotāja atļauja) un kurš izmanto denaturēto spirtu nepārtikas preču ražošanā (arī iepilda, pievieno vai izstrādā denaturēto spirtu nepārtikas precēs) vai tehniskām vajadzībām (izņemot denaturētā spirta izmantošanu par degvielu vai kurināmo).
3. Denaturēt spirtu Latvijas Republikas teritorijā atļauts tikai akcīzes preču noliktavā (turpmāk – noliktava) komersantam, kurš saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisijas izsniegtu speciālo atļauju (licenci) noliktavas turētāja darbībai ar norādītu darbības veidu – spirta denaturēšana.
4. Ievest denaturēto spirtu Latvijas Republikas teritorijā ir atļauts:

4.1. komersantam, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci) noliktavas turētāja darbībai ar norādītu akcīzes preču veidu – denaturēts spirts;

4.2. importētājam, ja denaturēto spirtu ieved Latvijas Republikā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, piemērojot muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā;

4.3. apstiprinātam tirgotājam, ja denaturēto spirtu ieved no Eiropas Savienības dalībvalsts;

4.4. lietotājam, kas ir saņēmis lietotāja atļauju.
5. Denaturēto spirtu Latvijas Republikas teritorijā ir atļauts ievest, ja ir testēšanas pārskats (vai tā tulkojums valsts valodā, ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī), kuru izsniegusi Latvijas Republikas Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūrā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” akreditēta institūcija, par kuru publicēts paziņojums laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – paziņotā institūcija), vai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā institūcija, norādot denaturētā spirta atbilstību Komisijas 1993.gada 22.novembra Regulā (EK) Nr.3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpēju atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa (turpmāk – Komisijas regula Nr.3199/93) noteiktajām denaturēšanas vielām, attiecīgo vielu nosaukumu un procentuālo daudzumu produktā, kā arī deklarētā denaturētā spirta daudzumu litros un absolūtā spirta daudzumu litros (turpmāk – testēšanas pārskats).
6. Ievedot denaturēto spirtu no Eiropas Savienības dalībvalsts, izmanto dokumentus, kuri noteikti Komisijas 1992.gada 17.decembra Regulā (EEK) Nr.3649/92 par vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītāja dalībvalstī. Savukārt, ievedot denaturēto spirtu, kas ievests no valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, uz noliktavu Latvijas Republikā vai pārvietojot denaturēto spirtu starp noliktavām Latvijas Republikā, noformē dokumentus, kas noteikti Komisijas 1992.gada 11.septembra Regulā (EEK) Nr.2719/92 par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, trans­portējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā.
7. Lietotājs ir tiesīgs iegādāties denaturēto spirtu Latvijas Republikā no noliktavas turētāja, apstiprināta tirgotāja, no lietotāja, kurš saņēmis šo noteikumu 39.punktā minēto atļauju.
8. Ja denaturētais spirts neatbilst šo noteikumu prasībām vai spirts netiek denaturēts, piegādāts vai izvests šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, tam piemēro akcīzes nodokli saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli” (turpmāk – likums). Šādā gadījumā par akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likumu ir atbildīgs noliktavas turētājs.
9. Ja denaturēto spirtu izmanto persona, kura nav saņēmusi lietotāja atļauju, vai denaturētais spirts tiek izmantots mērķiem, kas nav norādīti lietotāja atļaujā, denaturētais spirts tiek ievests, piegādāts vai izvests, neievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību, vai lietotājs neievēro šajos noteikumos noteikto denaturētā spirta aprites kārtību, par izmantotā spirta daudzumu ir atbildīgs lietotājs vai persona, kura saņēmusi denaturēto spirtu.
10. Persona, kura veic darbības ar denaturēto spirtu, nodrošina saņemtā, izlietotā un izsniegtā denaturētā spirta daudzuma uzskaiti. Minētā persona deklarētajā darba laikā Valsts ieņēmumu dienestam nodrošina iespēju salīdzināt faktisko denaturētā spirta daudzumu ar uzskaites datiem.
11. Noliktavas turētājs deklarētajā darba laikā Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām personām nodrošina iespēju kontrolēt denaturētā spirta apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju.
12. Denaturētā spirta piegādes pavadzīmē ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem norāda arī denaturētā spirta saņēmēja lietotāja atļaujas numuru.
II. Spirta denaturēšana
13. Spirtu denaturē, pievienojot tam Komisijas regulā Nr.3199/93 minētās denaturēšanas vielas norādītajā daudzumā.
14. Noliktavas turētājs:

14.1. ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pirms paredzētās denaturēšanas rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par denaturēšanas laiku un vietu;

14.2. spirtu denaturē, kā arī testēšanai nepieciešamo denaturētā spirta paraugu no uzglabāšanas tvertnes, tilpnes, rezervuāra vai cisternas (turpmāk – tvertne) ņem Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotās amatpersonas klātbūtnē.
15. Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotā amatpersona aizzīmogo un paraksta parauga iepakojumu. Minētās darbības apstiprina ar aktu (1.pielikums).
16. Spirtu denaturē un katra veida denaturēto spirtu (ja denaturētajam spirtam ir dažāds absolūtā spirta daudzums vai spirts denaturēts ar dažādām denaturēšanas vielām) uzglabā tam īpaši paredzētās atsevišķās stacionārās Valsts ieņēmumu dienestā deklarētās tvertnēs, kuras noliktavas turētājs ir norādījis noliktavas plānā. Uz tvertnēm ir norāde “Denaturēts spirts”, un tajās aizliegts glabāt nedenaturētu spirtu vai citus alkoholiskos dzērienus.
17. Noliktavas turētājs, kurš veic komercdarbību ar denaturēto spirtu, nodrošina, lai spirta denaturēšanas un denaturētā spirta uzglabāšanas vietās būtu denaturētā spirta daudzuma mērīšanas līdzekļi, kas atbilst normatīvajos aktos par mērījumu vienotību noteiktajām prasībām.
III. Denaturētā spirta piegāde
18. Lietotājam piegādātā kopējā denaturētā spirta daudzums nedrīkst pārsniegt lietotāja atļaujā norādīto denaturētā spirta daudzumu.
19. Denaturētā spirta izvešana no noliktavas, piegāde vai realizācija bez testēšanas pārskata ir aizliegta.
20. Lai saņemtu testēšanas pārskatu, noliktavas turētājs iesniedz paziņotajā institūcijā denaturētā spirta paraugu Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas aizzīmogotā un parakstītā iepakojumā un šo noteikumu 15.punktā minētā akta kopiju. Paziņotā institūcija triju darbdienu laikā pēc parauga saņemšanas pārbauda denaturētā spirta paraugu un izsniedz noliktavas turētājam testēšanas pārskatu.
21. Testēšanas pārskatā norāda šādu informāciju:

21.1. noliktavas turētāja nosaukums, juridiskā adrese un akcīzes identifikācijas numurs;

21.2. noliktavas adrese;

21.3. deklarētā denaturētā spirta daudzums litros un absolūtā spirta daudzums litros;

21.4. spirta denaturēšanas vielas un to procentuālais daudzums produktā;

21.5. šo noteikumu 15.punktā minētā akta numurs;

21.6. testēšanas pārskata izsniegšanas datums;

21.7. atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts.
IV. Atļaujas izsniegšana, pārreģistrēšana un anulēšana
22. Lai saņemtu lietotāja atļauju, lietotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu atļaujas saņemšanai denaturēta spirta iegādei (turpmāk – lietotāja iesniegums) saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Lietotāja iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

22.1. denaturētā spirta izmantošanas aprakstu, kurā ietverta informācija par konkrētajā pieprasītajā laikposmā (piemēram, mēnesī, gadā) izmantojamā denaturētā spirta daudzumu (litros un absolūtā spirta litros), ziņas par tās produkcijas veidu un kopējo daudzumu, kuras ražošanai tiks izmantots denaturētais spirts;

22.2. tehnisko dokumentāciju (vai attiecīgo dokumentu kopijas), kas reglamentē tehnoloģiskā procesa norisi, norādot denaturētā spirta daudzumu, kāds atbilstoši tehniskajai dokumentācijai ir nepieciešams, lai saražotu vienu gatavās produkcijas vienību vai veiktu citas iesniegumā minētās darbības (piemēram, konkrētas iekārtas tehniskajai apkopei nepieciešamā denaturētā spirta daudzums);

22.3. ar atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprinātu teritorijas plānu (vai tā kopiju), kurā norādītas stacionārās tvertnes denaturētā spirta uzglabāšanai, to tilpums (m3) un numurs plānā, ja plānots uzglabāt vienlaikus vairāk nekā 1000 litru denaturētā spirta.
23. Lai atkārtoti saņemtu lietotāja atļauju, lietotājs saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu iesniedz lietotāja iesniegumu un pievieno iepriekš izsniegto lietotāja atļauju. Ja mainījušies nosacījumi, kas minēti iepriekš izsniegtās lietotāja atļaujas saņemšanai iesniegtajā lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos, pievieno dokumentus, kas apstiprina jaunos nosacījumus.
24. Valsts ieņēmumu dienests izskata šo noteikumu 22., 23. vai 30.punktā minētos dokumentus un 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz vai pārreģistrē lietotāja atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt lietotāja atļauju. Lietotāja atļaujā norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.
25. Lietotāja atļauju izsniedz uz gadu par katru denaturēšanas vielu un par katru adresi, kurā denaturēto spirtu uzglabā un izmanto.
26. Ja denaturēto spirtu lietotājam piegādā Latvijas Republikas akcīzes nodokļa maksātājs, piegādātājs un lietotājs aizpilda denaturētā spirta uzskaites tabulu, kas ir lietotāja atļaujas neatņemama sastāvdaļa. Ja denaturēto spirtu Latvijas Republikā ieved lietotājs vai piegādā persona, kas nav Latvijas Republikas akcīzes nodokļa maksātāja, denaturētā spirta uzskaites tabulu aizpilda lietotājs, saņemot denaturēto spirtu. Kopējais saņemtā denaturētā spirta daudzums nedrīkst pārsniegt lietotāja atļaujā noteikto denaturētā spirta daudzumu.
27. Ja pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt lietotāja atļauju, lietotāja iesniegums un tam pievienojamie dokumenti iesniedzami no jauna.
28. Lietotājam, kurš denaturēto spirtu pievieno naftas produktiem, Valsts ieņēmumu dienests izsniedz lietotāja atļauju, ja viņam ir speciālā atļauja (licence) noliktavas turētāja darbībai ar norādītu darbības veidu – naftas produktu sajaukšana, ražošana, apstrāde vai pārstrāde.
29. Lietotāja atļauja stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma par lietotāja atļaujas izsniegšanu vai pārreģistrāciju pieņemšanas, ja lēmumā nav noteikts citādi.
30. Ja mainās lietotāja atļaujā norādītie rekvizīti, lietotājs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārreģistrācijas iesniegumu, lietotāja atļauju un dokumentus vai to kopijas, kas apliecina attiecīgās izmaiņas. Pārreģistrācijas iesniegumā norāda šādas ziņas:

30.1. lietotāja atļaujas sērija un numurs;

30.2. lietotāja nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

30.3. izmaiņas lietotāja atļaujā norādītajos rekvizītos un dokumentos, kas pievienoti iesniegumam lietotāja atļaujas saņemšanai vai pārreģistrācijai, vai to derīguma laikā pievienotajos dokumentos;

30.4. pievienoto dokumentu saraksts;

30.5. pārreģistrācijas iesnieguma iesniegšanas datums;

30.6. lietotāja vai atbildīgās personas vārds, uzvārds un paraksts.
31. Ja mainās informācija, kas norādīta lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos, lietotājs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgajām izmaiņām par to informē Valsts ieņēmumu dienestu un iesniedz izmaiņas apliecinošus dokumentus vai to kopijas.
32. Valsts ieņēmumu dienests neizsniedz lietotāja atļauju šādos gadījumos:

32.1. lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa vai nepilnīga informācija;

32.2. lietotājam gada laikā pirms lietotāja iesnieguma iesniegšanas ir anulēta lietotāja atļauja par šo noteikumu pārkāpumiem;

32.3. lietotājs nav samaksājis naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar denaturētā spirta apriti saistīto normatīvo aktu pārkāpumiem;

32.4. lietotājam ir nodokļu parāds, izņemot gadījumus, ja nodokļu parāda samaksas termiņš ir pagarināts un nodokļu parāda saistības tiek pildītas;

32.5. lietotāja izpildinstitūcijā ir personas, kas ir vai triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijušas tāda komersanta izpildinstitūcijā, kurš ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas.
33. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs anulēt lietotāja atļauju šādos gadījumos:

33.1. lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepilnīga informācija;

33.2. lietotājs noteiktajā laikā nav iesniedzis šo noteikumu 41.punktā minēto pārskatu vai iesniegtajā pārskatā ir sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas;

33.3. tiek traucētas valsts institūciju amatpersonas ar denaturētā spirta aprites uzraudzību saistīto pienākumu pildīšanas laikā;

33.4. Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām amatpersonām deklarētajā darba laikā netiek nodrošināta iespēja piekļūt denaturētā spirta uzglabāšanas un izmantošanas vietām vai dokumentācijai;

33.5. lietotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis pēc atkārtota uzaicinājuma nav ieradies Valsts ieņēmumu dienestā;

33.6. lietotājs nav samaksājis naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu pārkāpumiem;

33.7. lietotājam ir nodokļu parāds, izņemot gadījumu, ja nodokļu parāda samaksas termiņš ir pagarināts un nodokļu parāda saistības tiek pildītas;

33.8. lietotāja izpildinstitūcijā ir personas, kas ir vai triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijušas tā komersanta izpildinstitūcijā, kurš ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;

33.9. lietotājs ir pārkāpis citas šajos noteikumos noteiktās prasības.
34. Valsts ieņēmumu dienests anulē lietotāja atļauju šādos gadījumos:

34.1. lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija;

34.2. Valsts ieņēmumu dienests konstatējis, ka lietotājs izmanto denaturēto spirtu mērķiem, kas nav norādīti atļaujā;

34.3. lietotājs ir iesniedzis iesniegumu par lietotāja atļaujas anulēšanu.
35. Lēmums par lietotāja atļaujas anulēšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas, ja lēmumā nav noteikts citādi.
36. Lietotājam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 35.punktā minētā lēmuma saņemšanas iesniegt atļaujas oriģinālu Valsts ieņēmumu dienestā.
37. Pēc lietotāja atļaujas anulēšanas (izņemot šo noteikumu 34.3.apakš­punktā minēto gadījumu) darbības ar denaturēto spirtu (izņemot uzglabāšanu) ir aizliegtas. Ja lietotāja atļauja ir zaudējusi spēku vai anulēta saskaņā ar šo noteikumu 34.3.apakš­punktu, lietotājs drīkst denaturēto spirtu uzglabāt un izmantot atbilstoši lietotāja atļaujā norādītajam denaturētā spirta izmantošanas mērķim.
38. Ja lietotāja atļauja tiek anulēta vai tā zaudē spēku, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 35.punktā minētā lēmuma saņemšanas vai dienas, kad atļauja zaudējusi spēku, lietotājs veic inventarizāciju un Valsts ieņēmumu dienestā deklarē denaturētā spirta atlikumu.
39. Ja lietotāja atļauja ir anulēta vai zaudējusi spēku, denaturētā spirta iznīcināšana, atgriešana piegādātājam, realizācija vai nodošana citam lietotājam, kuram ir izsniegta lietotāja atļauja, vai pārvietošana uz citām lietotāja struktūrvienībām no denaturētā spirta uzglabāšanas un izmantošanas vietas ir atļauta ar Valsts ieņēmumu dienesta atļauju. Atļauju izsniedz, pamatojoties uz iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

39.1. lietotāja nosaukums;

39.2. lietotāja atļaujas numurs;

39.3. denaturētā spirta atlikums;

39.4. plānotās darbības ar denaturētā spirta atlikumu;

39.5. denaturētā spirta saņēmēja nosaukums un piegādes vietas adrese, ja denaturētā spirta atlikumu plānots atgriezt denaturētā spirta piegādātājam, realizēt vai nodot citam denaturētā spirta lietotājam;

39.6. piegādes vietas adrese, ja denaturētā spirta atlikumu no norādītās uzglabāšanas un izmantošanas vietas plānots pārvietot uz citām lietotāja struktūrvienībām;

39.7. firma, kas iznīcinās denaturētā spirta atlikumu, spirta iznīcināšanas veids, vieta un laiks, ja denaturētā spirta atlikumu plānots iznīcināt;

39.8. iesnieguma iesniegšanas datums, atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts un zīmogs, izņemot gadījumu, ja iesniedz elektronisko dokumentu, kas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
40. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas pamato plānotās darbības ar denaturētā spirta atlikumu (piemēram, līgums par denaturētā spirta realizāciju vai iznīcināšanu).
V. Prasības lietotājam
41. Lietotājs katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par iepriekšējā mēnesī saņemto un izlietoto denaturēto spirtu (līdz brīdim, kad izlietots viss saņemtais denaturētais spirts) (4.pielikums). Pārskatu sniedz arī gadījumā, ja lietotāja atļauja ir zaudējusi spēku.
42. Lietotājs deklarētajā darba laikā Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām personām nodrošina iespēju kontrolēt denaturētā spirta apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju denaturētā spirta uzglabāšanas un izmantošanas vietās, kā arī produkcijas (kas ražota, izmantojot denaturēto spirtu) uzglabāšanas un tirdzniecības vietās.
43. Lietotājs nodrošina, lai denaturētā spirta uzglabāšanas un izmantošanas vietās būtu denaturētā spirta daudzuma mērīšanas līdzekļi, kas atbilst normatīvajos aktos par mērījumu vienotību noteiktajām prasībām.
44. Lietotājs nodrošina, lai Valsts ieņēmumu dienestā deklarētajās denaturētā spirta uzglabāšanas un izmantošanas vietās būtu izvietota norāde valsts valodā par lietotāja nosaukumu un darba laiku attiecīgajā darbības vietā.
VI. Noslēguma jautājumi
45. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumus Nr.389 “Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.).
46. Lietotāja atļaujas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz 2009.gada 1.jūlijam.
47. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 16.martā.
Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.marta noteikumiem Nr.211
KN211P1.JPG (59786 bytes)
Finanšu ministrs A.Slakteris
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.marta noteikumiem Nr.211
KN211P2.JPG (75671 bytes)
Finanšu ministrs A.Slakteris
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.marta noteikumiem Nr.211

KN211P3_PAGE_1.JPG (55676 bytes)

KN211P3_PAGE_2.JPG (51784 bytes)

Finanšu ministrs A.Slakteris
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.marta noteikumiem Nr.211
KN211P4_PAGE_1.JPG (53258 bytes)

KN211P4_PAGE_2.JPG (27715 bytes)

Finanšu ministrs A.Slakteris

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!