• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumi Nr. 190 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.280 "Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.03.2009., Nr. 34 https://www.vestnesis.lv/ta/id/188508-grozijumi-ministru-kabineta-2008-gada-15-aprila-noteikumos-nr-280-noteikumi-par-finansiali-atbalstamajam-kvotam-biodegvielai-

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.135

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība"" rektora vietas izpildītāja iecelšanu

Vēl šajā numurā

03.03.2009., Nr. 34

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 190

Pieņemts: 24.02.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.190

Rīgā 2009.gada 24.februārī (prot. Nr.14 42.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.280 “Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai”

Izdoti saskaņā ar Biodegvielas likuma 8.panta pirmo un otro daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.280 “Notei­kumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 63., 201.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.8. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka komersantam nav nodokļu parādu, vai komersanta rakstisku piekrišanu, kurā viņš pilnvaro Eko­nomikas ministriju saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgo Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļu, kurā iesniedzējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs.”

2. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

“14.Ja pretendents ir saņēmis atbalstu ieguldījumiem ražošanas pamat­līdzekļos citu atbalsta programmu ietvaros, Ekonomikas ministrija tiešā atbalsta apmēru šim pretendentam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

Ng
L1 = L – ––––, kur
Bv

L1 – tiešā atbalsta apmēra likme attiecīgajā gadā, ja pretendents ir saņēmis atbalstu ieguldījumiem ražošanas pamatlīdzekļos citu atbalsta programmu ietva­ros (Ls);

L – šo noteikumu 14.punktā noteiktā kārtībā apstiprinātā tiešā atbalsta apmēra likme attiecīgajā gadā (Ls);

Ng – par saņemto atbalstu izveidoto pamatlīdzekļu gada nolietojums (Ls);

Bv – plānotais attiecīgajā gadā saražojamās biodegvielas apjoms (litros).”

3. Papildināt noteikumus ar 29.punktu šādā redakcijā:

“29. Lai saņemtu finansiāli atbalstāmo kvotu 2009.gadā, pretendents šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus iesniedz Ekonomikas ministrijā līdz 2009.gada 16.martam.”

4. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

“2.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.280

Iesniegums finansiāli atbalstāmās kvotas saņemšanai biodegvielas ražošanai _________.gadā

Ekonomikas ministrijai

________________________________________________________________________________
(firma, vienotais reģistrācijas numurs, tālruņa numurs)

 

________________________________________________________________________________
(juridiskā adrese)

Norēķinu rekvizīti

 
 

 (IBAN konta numurs)


Speciālā atļauja (licence) akcīzes preču

noliktavas turētāja darbībai

 

(numurs)


Lūdzu piešķirt finansiāli atbalstāmo kvotu ___________ litru apmērā biodegvielas ražošanai, pamatojoties uz šādu informāciju un dokumentiem:

1) speciālās atļaujas (licences) kopiju akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai (uzrāda oriģinālu);

2) akta kopiju par ražotnes pieņemšanu ekspluatācijā (uzrāda oriģinālu);

3) akta kopiju par ražošanas tehnoloģiju un ražošanas jaudām vai atbil­stības deklarācijas kopiju (uzrāda oriģinālu);

4) dokumentu, kuru atbilstības novērtēšanas institūcija izsniegusi par vienu kārtējā gadā saražotu kvalitātes prasībām atbilstošu partiju;

5) apliecinājumu, ka biodegvielas ražošanā izmantotas rapšu sēklas, rapšu eļļa vai graudi;

6) apliecinājumu, ka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielas ražošanas kārtējo izdevumu segšanai nesaņem atbalstu citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

7) Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka komersantam nav nodokļu parādu, vai komersanta rakstisku piekrišanu, kurā viņš pilnvaro Eko­nomikas ministriju saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgo Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļu, kurā iesniedzējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs;

8) informāciju par veiktajiem ieguldījumiem biodegvielas ražošanai ne­pie­ciešamajos pamatlīdzekļos un to finansēšanas avotiem:

1.tabula

2008.gadā

2009.gadā

2010.gadā

1. Kopējie ieguldījumi, kas veikti biodegvielas ražošanai nepiecieša­majos pamatlīdzekļos (Ls):

1.1. tai skaitā ieguldījumi, kas veikti, izmantojot finansējumu no ieguldījumu atbalsta programmām* (Ls):

1.1.1. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētās valsts atbalsta programmas

1.1.2. citas programmas

Piezīme.

* Ja ieguldījumi veikti no citām atbalsta programmām, jānorāda programmas nosaukums.

 

2.tabula

 

Informācija par biodegvielas ražošanai nepieciešamo pamatlīdzekļu bilances vērtību, ja pamatlīdzekļu izveidošanai izmantots finansējums no citām atbalsta programmām

Pozīcija

Sākotnējā vērtība ekspluatācijā nodošanas dienā (Ls)

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums
(Ls)

Atlikusī vērtība uz pārskata perioda beigām (Ls)

1. Ēkas un būves, kas attiecināmas uz biodegvielas ražošanu

2. Iekārtas un mašīnas, kas attiecināmas uz biodegvielas ražošanu

3. Pārējie pamatlīdzekļi, kas attiecināmi uz biodegvielas ražošanu

 

3.tabula

Informācija par plānoto attiecīgajā gadā saražojamo biodegvielas apjomu (litros)*

Nr.
p.k.

Biodegvielas veids

Plānotais gadā saražojamās biodegvielas apjoms (litros)

1.

2.

Piezīme.

* Aizpilda, ja veikti ieguldījumi biodegvielas ražošanai nepieciešamajos pamatlīdzekļos, izmantojot finansējumu no citām atbalsta programmām.

 

4.tabula

 

Zvērināta revidenta apliecināta informācija par biodegvielas ražošanas izmaksām par pēdējo noslēgto periodu (gadu)

Pozīcija

Kopējās izmaksas
(Ls)

Ls uz 1 litru biodegvielas

1. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, kas attiecināmas uz rapša eļļas ražošanu:

1.1. tai skaitā izejvielas iegādes izmaksas

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, kas attiecināmas uz biodīzeļdegvielas ražošanu:

2.1. tai skaitā izejvielas (rapšu eļļas) iegā­des izmaksas

3. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, kas gūti biodīzeļdegvielas ražošanas procesā (ieņēmumi no jēlglicerīna pārdošanas)

4. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, kas attiecināmas uz bioetanola ražošanu:

4.1. tai skaitā izejvielas iegādes izmaksas

________________________________________________________________________________
(komersanta pilnvarotā persona)

Z.v.*


   

(datums*)

 

(paraksts*)

 

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus “paraksts”, “datums” un “zīmoga vieta” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”

5. Izteikt 5.pielikuma 1.tabulas 1.piezīmi un 2.tabulas 1.piezīmi šādā redakcijā:

“1.* MATIF biržas vidējā cena iepriekšējā kalendāra gadā.”

6. Izteikt 5.pielikuma 1.tabulas 2.piezīmi un 2.tabulas 2.piezīmi šādā redakcijā:

“2. ** Vidējā mazumtirdzniecības cena iepriekšējā kalendāra gadā.”

7. Aizstāt 6.pielikumā skaitli un vārdus “I. Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam” ar skaitļiem un vārdiem “I. Biodīzeļdegvielas ražošanas izmaksas tiešā atbalsta aprēķinam 2008.gada 2.pusgadam”.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 4.martu.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!