Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra rīkojums Nr. 128 "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 25.02.2009., Nr. 31 https://www.vestnesis.lv/ta/id/188243

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru prezidenta rīkojums Nr.70

Par bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministra vietas izpildītāju

Vēl šajā numurā

25.02.2009., Nr. 31

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: rīkojums

Numurs: 128

Pieņemts: 24.02.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta rīkojums Nr.128

Rīgā 2009.gada 24.februārī (prot. Nr.11 18.§)

Grozījumi darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā

 

1. Izdarīt darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.197 “Par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apstiprināšanu”) (Latvijas Vēstnesis, 2008, 57., 149., 175.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt sadaļu “Saīsinājumi” ar jaunu rindu šādā redakcijā:

“MK – Ministru kabinets”;

1.2. izteikt 189.punktu šādā redakcijā:

“189. Finansējuma saņēmēji: Biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci vienas nozares saimnieciskās darbības veicēji; saimnieciskās darbības veicēju apvienības, kas apvieno vismaz piecus saimnieciskās darbības veicējus.”;

1.3. svītrot 191., 192., 193., 194., 195. un 196.punktu;

1.4. izteikt 202.punktu šādā redakcijā:

“202. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālā attiecināmā izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 28 711 620 EUR projektam, kura ietvaros finansējuma saņēmējs organizē pasākumus atbilstoši apakšaktivitātes mērķim.”;

1.5. izteikt 207.punktu šādā redakcijā:

“207. Finansējuma saņēmēji: Komersanti, pašnodarbinātu personu apvie nības pēc profesionālās darbības principa, kas izveidotas uz līguma pamata un atbilstoši likumam reģistrētas pašpārvaldes publisko tiesību autonoma subjekta izpildinstitūcijā.”;

1.6. izteikt 212.punktu šādā redakcijā:

“212. Atbalsta veids: Apmācības, ieskaitot zināšanu līmeņa noteikšanu, konsultācijas saimnieciskās darbības sākuma posmā un finansiāls atbalsts (grants, aizdevums) saimnieciskās darbības uzsākšanai.”;

1.7. izteikt 271.punktu šādā redakcijā:

“271. Valsts atbalsts tiks sniegts šādu aktivitāšu īstenošanā:

• 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” un 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām” ietvaros valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulai (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula);

• 1.3.1.2.aktivitātē “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulai (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulai (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam;

• 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” un 1.3.1.8.aktivitātes “Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos” ietvaros valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulai (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam;

• 1.3.1.5.aktivitātes “Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” ietvaros valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulai (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula);

• 1.3.1.9.aktivitātes “Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste” ietvaros valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulai (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam.”;

1.8. izteikt 1.3.1.pasākuma tabulu “Ieviešana” šādā redakcijā:

“Aktivitātes/
apakšaktivitātes nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Starpniek-institūcija/ atbildīgā iestāde

Funkcijas

Sadarbības iestāde

Funkcijas

Plānotais projektu iesniegumu pieņemšanas datums

1.3.1.1.1.

Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām

Atklāta projektu iesnie gumu atlase

Ekonomi kas ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

1. Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana (sadarbībā ar EM)

2. Projektu iesniegumu atlase un apstiprinā šana (sadarbībā ar EM)

3. Projektu ievie šanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

4. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

5. Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarā ciju sagatavošana

6. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

2008.gada 2.ceturksnis

1.3.1.1.3.

Bezdarb nieku un darba meklētāju apmācība

Iero bežota projektu iesniegu mu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana

Nodarbinā tības valsts aģentūra

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksā jumu pieprasījumu pārbaude un apstipri nāšana, izdevumu deklarā ciju sagatavošana

4. Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

2008.gada 1.ceturksnis

1.3.1.1.4.

Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurēt spējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām

Atklāta projektu iesnie gumu atlase

Ekonomi kas ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

1. Ievie šanas nosacījumu izstrādāšana (sadarbībā ar EM)

2. Projektu iesniegumu atlase un apstipri nāšana (sadarbībā ar EM)

3. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

4. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

5. Maksā jumu piepra sījumu pārbaude un apstiprin āšana, izdevumu deklarā ciju sagatavo šana

6. Infor mācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

2008.gada 2.ceturksnis

1.3.1.2.

Atbalsts pašnodarbinā tības un uzņēmēj darbības uzsākšanai

 

Iero bežota projektu iesnie gumu atlase

Ekono mikas ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompe tences ietvaros)

2. Ievie šanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzrau dzība prioritātes līmenī

Latvijas Investī ciju un attīstības aģentūra

1. Ievie šanas nosacījumu izstrādāšana (sadarbībā ar EM)

2. Projektu iesniegumu atlase un apstipri nāšana (sadarbībā ar EM)

3. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

4. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

5. Maksā jumu pieprasījumu pārbaude un apstipri nāšana, izdevumu deklarā ciju sagatavošana

6. Infor mācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

2009.gada 2.ceturksnis

1.3.1.3.1.

Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnvei došana

Iero bežota projektu iesnie gumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegumu atlase un apstipri nāšana

Nodarbinā tības valsts aģentūra

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksā jumu pieprasījumu pārbaude un apstipri nāšana, izdevumu deklarā ciju sagatavošana

4. Informā cijas un publicitātes pasā kumi aktivitāšu līmenī

2008.gada 1.ceturksnis

1.3.1.3.2

Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos

Iero bežota projektu iesnie gumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegumu atlase un apstipri nāšana

Nodarbinā tības valsts aģentūra

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksā jumu pieprasījumu pārbaude un apstipri nāšana, izdevumu deklarā ciju sagatavošana

4. Infor mācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

2008.gada 1.ceturksnis

1.3.1.4.

Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām

 

Iero bežota projektu iesnie gumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegumu atlase un apstipri nāšana

Nodarbinā tības valsts aģentūra

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksā jumu pieprasījumu pārbaude un apstipri nāšana, izdevumu deklarā ciju sagatavošana

4. Infor mācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

2008.gada 1.ceturksnis

1.3.1.5.

Vietējo nodarbi nātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts

Atklāta projektu iesnie gumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

Nodarbinā tības valsts aģentūra

1. Projektu iesniegumu atlase un apstipri nāšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksā jumu pieprasījumu pārbaude un apstipri nāšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Infor mācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

2009.gada 2.ceturksnis

1.3.1.6.

Atbalsts dzimumu līdztiesības veicināšanai darba tirgū

Iero bežota projektu iesnie gumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegumu atlase un apstipri nāšana

Nodarbinā tības valsts aģentūra

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksā jumu pieprasījumu pārbaude un apstipri nāšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Infor mācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

2009.gada 1.ceturksnis

1.3.1.7.

Darba tirgus piepra sījuma īstermiņa un ilgtermiņa progno zēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība

Iero bežota projektu iesnie gumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

5. Projektu iesniegumu atlase un apstipri nāšana

Nodarbinā tības valsts aģentūra

1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

3. Maksā jumu pieprasījumu pārbaude un apstipri nāšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

4. Infor mācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

2009.gada 2.ceturksnis

1.3.1.8.

Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumen tārijos

Atklāta projektu iesnie gumu atlase

Labklājības ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

Nodarbinā tības valsts aģentūra

1. Projektu iesniegumu atlase un apstipri nāšana

2. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

3. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

4. Maksā jumu pieprasījumu pārbaude un apstipri nāšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana

5. Infor mācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

2009.gada 4.ceturksnis

1.3.1.9.

Augstas kvalifi kācijas darbinieku piesaiste

Atklāta projektu iesnie gumu atlase

Ekono mikas ministrija

1. ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde (nozares kompetences ietvaros)

2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, MK noteikumu u.c.) izstrādāšana

3. Finanšu plānošana

4. Uzraudzība prioritātes līmenī

LIAA

1. Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana (sadarbībā ar EM)

2. Projektu iesniegumu atlase un apstipri nāšana (sadarbībā ar EM)

3. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība

4. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās

5. Maksā jumu pieprasījumu pārbaude un apstipri nāšana, izdevumu deklarā ciju sagatavošana

6. Infor mācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī

2008.gada 2.ceturksnis” 

1.9. izteikt 1.3.1.pasākuma tabulu “Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei” šādā redakcijā:

“Aktivitātes/apakšaktivitātes nr. un nosaukums

Projektu atlases veids

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei

1.3.1.1.1.

Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām

APIA

Tā kā nav pamatojuma noteikt ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, noteikta atklāta projektu iesniegumu atlase

1.3.1.1.3.

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība

IPIA

Atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā īsteno Labklājības ministrijas pārraudzībā esošā Nodarbinātības valsts aģentūra.

Izvēlētais projektu iesniegumu atlases veids ļauj aktivitātei paredzēto finansējumu piešķirt institūcijai, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir pilnvarota to īstenot

1.3.1.1.4.

Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām

APIA

Tā kā nav pamatojuma noteikt ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, noteikta atklāta projektu iesniegumu atlase

1.3.1.2.

Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai

IPIA

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 1.novembra rīkojuma Nr.841 “Par koncepciju “Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” attīstību 2007.–2013.gadam”” 3.4.apakšpunktu Latvijas Hipotēku un zemes banka kā attīstības banka papildina komercbanku sniegtos pakalpojumus [...], tai skaitā nodarbinātības un komercdarbības uzsākšanas finansēšanā.

Izvēlētais projektu iesniegumu atlases veids ļauj aktivitātei paredzēto finansējumu piešķirt institūcijai, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir pilnvarota sniegt atbalstu nodarbinātības un komercdarbības uzsākšanas finansēšanā

1.3.1.3.1.

Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana

IPIA

Latvijas nacionālā Lisabonas programma 2005.–2008.gadam kā vienu no nodarbinātības politikas pamatnostādņu sadaļas prioritātēm nosaka darba drošības un darba attiecību uzraudzības sistēmas pilnveidošanu.

Atbilstoši Valsts darba inspekcijas likumam inspekcija īsteno valsts uzraudzības un kontroles funkciju darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā.

Izvēlētais projektu iesniegumu atlases veids ļauj aktivitātei paredzēto finansējumu piešķirt institūcijai, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir pilnvarota to īstenot

1.3.1.3.2

Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos

IPIA

Latvijas nacionālā Lisabonas programma 2005.–2008.gadam kā vienu no nodarbinātības politikas pamatnostādņu sadaļas prioritātēm nosaka veicināt normatīvo aktu praktisku ieviešanu uzņēmumos darba drošības un veselības aizsardzības darbā jomā, informēt sabiedrību par šiem jautājumiem, stiprinot sociālo partneru lomu.

Projektu iesniedzēju loks šīs aktivitātes gadījumā ir iepriekš noteikts un ierobežots, proti, tie ir sociālie partneri – nacionālā līmeņa darba devēju un arodbiedrību organizācijas, kas arī pamato ierobežotas projektu iesniegumu atlases veida izvēli

1.3.1.4.

Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām

 

IPIA

Eiropas Padomes 2005.gada 12.jūlija Integrēto pamatnostādņu izaugsmei un nodarbinātībai 20.pamatnostādnes “Uzlabot saskaņotību starp darba tirgus vajadzībām” viens no virzieniem ir “Modernizēt un stiprināt darba tirgus institūcijas, jo īpaši nodarbinātības dienestus, arī lai nodrošinātu labāku nodarbinātības un apmācības iespēju pārskatāmību valsts un Eiropas līmenī”. Atbilstoši pasākumi iekļauti arī Latvijas nacionālajā Lisabonas programmā 2005.–2008.gadam.

Projektu iesniedzēju loks šīs aktivitātes gadījumā ir iepriekš noteikts un ierobežots, proti, tās ir institūcijas, kas atbilstoši politikas plānošanas un normatīvajiem dokumentiem īsteno valsts politiku bezdarba prevencijas, bezdarba samazināšanas un karjeras attīstības atbalsta sistēmas jomā darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Minētais pamato ierobežotas projektu iesniegumu atlases veida izvēli

1.3.1.5.

Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts

APIA

Tā kā finansējumu nevarēs saņemt visas vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanā iesaistītās institūcijas (pašvaldības), kā projektu iesniegumu atlases veids izvēlēta atklāta projektu iesniegumu atlase, paredzot brīvu sacensību starp projektu iesniedzējiem saskaņā ar projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem un citiem nosacījumiem, kas ietverti Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes ieviešanu

1.3.1.6.

Atbalsts dzimumu līdztiesības veicināšanai darba tirgū

IPIA

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases veids izvēlēts, jo ir tikai viena institūcija, kurai normatīvajos aktos deleģēta dzimumu līdztiesības politikas izstrāde un īstenošanas koordinēšana

1.3.1.7.

Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība

IPIA

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases veids izvēlēts, jo atbildība par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izveidi un uzturēšanu, kā arī nodarbinātības politikas izstrāde un īstenošana deleģēta normatīvajos aktos noteiktām institūcijām

1.3.1.8.

Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos

APIA

Tā kā projektu iesniedzēju loks nav iepriekš noteikts, izvēlēts atklātas projektu iesniegumu atlases veids

1.3.1.9.

Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste

APIA

Tā kā nav pamatojuma noteikt ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, noteikta atklāta projektu iesniegumu atlase”1.10. izteikt 1.3.1.pasākuma tabulu “Finanšu plāns” šādā redakcijā:

Gads/
investīcijas joma

Kopā,

EUR

Publiskais finansējums, EUR

ESF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums,
EUR

 

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.3.1. Nodarbinātība

176 576 803

158 134 316

142 329 656

15 804 660

18 442 487

2007.

19 195 114

17 676 260

15 591 075

2 085 185

1 518 854

2008.

21 048 492

19 100 296

17 027 323

2 072 973

1 948 196

2009.

22 996 160

20 768 800

18 578 717

2 190 083

2 227 360

2010.

25 053 915

22 444 277

20 196 437

2 247 840

2 609 638

2011.

27 234 745

24 065 864

21 873 221

2 192 643

3 168 881

2012.

29 468 245

25 857 829

23 622 596

2 235 233

3 610 416

2013.

31 580 132

28 220 990

25 440 287

2 780 703

3 359 142

1.3.1.1. Darbspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk. nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinā tības pasākumi

95 993 983

84 551 496

78 734 262

5 817 234

11 442 487

2007.

10 418 179

9 666 119

8 667 437

998 682

752 060

2008.

10 570 407

9 459 642

8 707 153

752 489

1 110 765

2009.

11 399 498

10 085 869

9 361 166

724 703

1 313 629

2010.

13 785 232

12 168 887

11 313 361

855 526

1 616 345

2011.

14 672 077

12 578 956

11 947 986

630 970

2 093 121

2012.

17 621 033

15 172 414

14 365 724

806 690

2 448 619

2013.

17 527 557

15 419 609

14 371 435

1 048 174

2 107 948

 

1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmā cī bām komersantu konkurētspējas vei cināšanai – atbalsts partnerībās organi zētām apmācībām

17 163 728

13 730 982

13 730 982

0

3 432 746

2007.

1 880 149

1 504 119

1 504 119

0

376 030

2008.

2 053 349

1 642 679

1 642 679

0

410 670

2009.

2 240 433

1 792 346

1 792 346

0

448 087

2010.

2 435 516

1 948 413

1 948 413

0

487 103

2011.

2 637 721

2 110 177

2 110 177

0

527 544

2012.

2 848 681

2 278 945

2 278 945

0

569 736

2013.

3 067 879

2 454 303

2 454 303

0

613 576

 

1.3.1.1.3. Bezdarb nieku un darba meklētāju apmācība

47 935 545

47 935 545

42 118 311

5 817 234

0

2007.

6 657 881

6 657 881

5 659 199

998 682

0

2008.

5 595 436

5 595 436

4 842 947

752 489

0

2009.

5 666 267

5 666 267

4 941 564

724 703

0

2010.

6 987 784

6 987 784

6 132 258

855 526

0

2011.

6 282 535

6 282 535

5 651 565

630 970

0

2012.

7 996 230

7 996 230

7 189 540

806 690

0

2013.

8 749 414

8 749 414

7 701 240

1 048 174

0

1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmā cībām komersantu konkurētspējas vei cināšanai – atbalsts komersantu indivi duāli organizētām apmācībām

30 894 710

22 884 969

22 884 969

0

8 009 741

2007.

1 880 149

1 504 119

1 504 119

0

376 030

2008.

2 921 622

2 221 527

2 221 527

0

700 095

2009.

3 492 799

2 627 257

2 627 257

0

865 542

2010.

4 361 933

3 232 691

3 232 691

0

1 129 242

2011.

5 751 822

4 186 245

4 186 245

0

1 565 577

2012.

6 776 123

4 897 240

4 897 240

0

1 878 883

2013.

5 710 264

4 215 892

4 215 892

0

1 494 372

 

1.3.1.2. Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai

20 368 750

20 368 750

17 313 438

3 055 312

0

2007.

2 231 234

2 231 234

1 896 549

334 685

0

2008.

2 436 774

2 436 774

2 071 258

365 516

0

2009.

2 658 794

2 658 794

2 259 975

398 819

0

2010.

2 890 306

2 890 306

2 456 760

433 546

0

2011.

3 130 269

3 130 269

2 660 729

469 540

0

2012.

3 380 622

3 380 622

2 873 529

507 093

0

2013.

3 640 751

3 640 751

3 094 638

546 113

0

 

1.3.1.3. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana un uzraudzības pilnveidošana

14 000 703

14 000 703

11 900 597

2 100 106

0

2007.

2 722 353

2 722 353

2 314 000

408 353

0

2008.

2 000 042

2 000 042

1 700 036

300 006

0

2009.

1 804 418

1 804 418

1 533 755

270 663

0

2010.

1 925 687

1 925 687

1 636 834

288 853

0

2011.

1 962 924

1 962 924

1 668 485

294 439

0

2012.

1 375 500

1 375 500

1 169 175

206 325

0

2013.

2 209 779

2 209 779

1 878 312

331 467

0

 

1.3.1.3.1. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana

4 112 101

4 112 101

3 495 285

616 816

0

2007.

769 412

769 412

654 000

115 412

0

2008.

656 115

656 115

557 698

98 417

0

2009.

428 158

428 158

363 934

64 224

0

2010.

471 031

471 031

400 376

70 655

0

2011.

702 752

702 752

597 339

105 413

0

2012.

495 955

495 955

421 562

74 393

0

2013.

588 678

588 678

500 376

88 302

0

 

1.3.1.3.2. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska pie mērošana nozarēs un uzņēmumos

9 888 602

9 888 602

8 405 312

1 483 290

0

2007.

1 952 941

1 952 941

1 660 000

292 941

0

2008.

1 343 927

1 343 927

1 142 338

201 589

0

2009.

1 376 260

1 376 260

1 169 821

206 439

0

2010.

1 454 656

1 454 656

1 236 458

218 198

0

2011.

1 260 172

1 260 172

1 071 146

189 026

0

2012.

879 545

879 545

747 613

131 932

0

2013.

1 621 101

1 621 101

1 377 936

243 165

0

 

1.3.1.4. Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām

3 381 812

3 381 812

2 874 539

507 273

0

2007.

345 344

345 344

293 542

51 802

0

2008.

770 151

770 151

654 628

115 523

0

2009.

489 646

489 646

416 199

73 447

0

2010.

425 378

425 378

361 571

63 807

0

2011.

489 646

489 646

416 199

73 447

0

2012.

371 999

371 999

316 199

55 800

0

2013.

489 648

489 648

416 201

73 447

0

 

1.3.1.5. Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts

20 000 000

20 000 000

17 000 000

3 000 000

0

2007.

1 944 416

1 944 416

1 652 753

291 663

0

2008.

2 379 694

2 379 694

2 022 740

356 954

0

2009.

2 876 634

2 876 634

2 445 139

431 495

0

2010.

2 402 235

2 402 235

2 041 900

360 335

0

2011.

3 128 786

3 128 786

2 659 468

469 318

0

2012.

2 695 974

2 695 974

2 291 578

404 396

0

2013.

4 572 261

4 572 261

3 886 422

685 839

0

 

1.3.1.6. Atbalsts dzimumu līdztiesības veicināšanai darba tirgū

1 319 714

1 319 714

1 121 757

197 957

0

2007.

0

0

0

0

0

2008.

290 406

290 406

246 845

43 561

0

2009.

205 861

205 861

174 982

30 879

0

2010.

205 861

205 861

174 982

30 879

0

2011.

205 861

205 861

174 982

30 879

0

2012.

205 861

205 861

174 982

30 879

0

2013.

205 864

205 864

174 984

30 880

0

1.3.1.7. Darba tirgus pieprasījuma īster miņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība

2 845 745

2 845 745

2 418 882

426 863

0

2007.

0

0

0

0

0

2008.

184 404

184 404

156 743

27 661

0

2009.

933 821

933 821

793 748

140 073

0

2010.

431 868

431 868

367 088

64 780

0

2011.

431 884

431 884

367 101

64 783

0

2012.

431 884

431 884

367 101

64 783

0

2013.

431 884

431 884

367 101

64 783

0

 

1.3.1.8. Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklē jumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos

4 666 096

4 666 096

3 966 181

699 915

0

2007.

0

0

0

0

0

2008.

741 752

741 752

630 489

111 263

0

2009.

800 026

800 026

680 022

120 004

0

2010.

1 000 762

1 000 762

850 648

150 114

0

2011.

1 061 778

1 061 778

902 511

159 267

0

2012.

1 061 778

1 061 778

902 511

159 267

0

2013.

0

0

0

0

0

 

1.3.1.9. Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste

14 000 000

7 000 000

7 000 000

0

7 000 000

2007.

1 533 588

766 794

766 794

0

766 794

2008.

1 674 862

837 431

837 431

0

837 431

2009.

1 827 462

913 731

913 731

0

913 731

2010.

1 986 586

993 293

993 293

0

993 293

2011.

2 151 520

1 075 760

1 075 760

0

1 075 760

2012.

2 323 594

1 161 797

1 161 797

0

1 161 797

2013.

2 502 388

1 251 194

1 251 194

0

1 251 194”


1.11. izteikt 1.3.1.pasākuma tabulu “Uzraudzības rādītāji” šādā redakcijā:

Rādītājs

Bāzes vērtība

Kvanti fikācija 2009.gadā

Kvanti fikācija 2013.gadā

Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums

Aprēķina skaidrojums

Iznākuma rādītāji

Apmācībās iesaistīto nodarbināto personu skaits

4744
(2006.g.)

6 080

28 400

1.3.1.1.aktivitāte

Vidējās vienas personas apmācību izmaksas plānotas 2000 EUR

Modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits

17897 (2006.g.)

13 374

36 000

1.3.1.1.3.apakš aktivitāte

Modulārajā apmācībā tiks iesaistīti 25 500 darba meklētāju un bezdarbnieku (vidēji 460,74 EUR uz vienu personu); profesionālo apmācību pabeigušo bezdarbnieku skaits – 10500 (vidēji 2017 EUR vienas personas atbalstam; mācības uzsākušo skaits ir lielāks, tiek pieņemts, ka kursus pabeidz 90 % no uzsākušajiem). Pieņemot, ka NVA piešķirs bezdarbnieka statusu vidēji 85 000 personām gadā, ESF atbalstu būs iespējams sniegt ap 6 % no bezdarbnieka statusu saņēmušo personu skaita

Apmācības uzņēmējdarbības un pašnodarbinā tības uzsākšanai saņēmušo personu skaits

527
(2006.g.)

1 200

5 000

1.3.1.2.aktivitāte

Vidējās vienas personas apmācību izmaksas plānotas 350 EUR. 25 % no apmācību beigušajiem saņem finansiālu atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai. Maksimālais atbalsts, uz ko var pretendēt viena persona, ir konsultācijas līdz 5000 EUR, aizdevums līdz 76 800 EUR, granti līdz 8100 EUR

Apmācībās un kvalifikācijas celšanas pasākumos iesaistīto darba tirgus institūciju, kas īsteno valsts politiku darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, darbinieku un amatpersonu skaits

Dati netika apkopoti

100

280

1.3.1.3.1.apakš aktivitāte

Vienas amatpersonas apmācību izmaksas vidēji 2000 EUR, viena inspektora apmācību izmaksas vidēji 800 EUR, vienas jaunpieņemtas amatpersonas vai darbinieka pamatapmācību vidējās izmaksas 500 EUR, vienas pieredzējušas amatpersonas vai darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanas izmaksas 500 EUR

Darba vietu skaits, kam veikts darba vides risku novērtējums

Bāzes vērtību veido kopējais darba vietu skaits bīstamajās nozarēs 2006.gadā – ap 80 tūkst., kas palieli nāsies pēc izmaiņām normatīva jos aktos

40000

100000

1.3.1.3.2.apakš-aktivitāte

Vidēji 20 EUR vienas darba vietas novērtēšanai

Darba tirgus institūciju, kas īsteno valsts politiku bezdarb nieku un darba meklētāju atbalsta jomā un karjeras attīstības atbalsta sistēmas jomā, apmācīto darbi nieku skaits gadā

Dati netika apkopoti

200

200

1.3.1.4.aktivitāte

Katru gadu tiek apmācīti 200 esošie un jaunpieņemtie darbinieki. Vidējās viena darbinieka apmācību izmaksas 1900 EUR

Līdzfinansēto vietējo nodarbinā tības veicināšanas pasākumu plānu skaits

0

120

170

1.3.1.5.aktivitāte

Viena plāna atbalsts (līdzfinansēšana) plānots vidēji 34 tūkst. EUR apmērā līdz administratīvi teritoriālās reformas noslēgumam un vidēji 164 tūkst. EUR apmērā pēc administratīvi teritoriālās reformas noslēguma

Darba tirgus pētījumu, aptauju un sagatavoto darba tirgus prognožu skaits

16

50

1.3.1.7.aktivitāte

Vienas aptaujas vidējās izmaksas 35300 EUR, ilgtermiņa prognozes sagatavošanas vidējās izmaksas 200 000 EUR

Atbalstīto inova tīvo risinājumu meklējumu un labas prakses piemēru integrē šanas darba tirgū projektu skaits

Uzsākti 10 Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekti

2

15

1.3.1.8.aktivitāte

Viena projekta vidējās izmaksas 300000 EUR

Piesaistīto augstas kvalifikā cijas darbinieku skaits jaunradītās darba vietās uzņēmumos

0

60

280

1.3.1.9.aktivitāte

Viena darbinieka vidējās izmaksas 25 000 EUR

Rezultāta rādītāji

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu īpatsvars procentos, kuri apmācījuši darbiniekus ar ESF atbalstu

0,3 %

0,35 %

0,4 %

1.3.1.1.1. un 1.3.1.1.4.apakšaktivitāte

Bāzes vērtību 0,3 % veido 2004.–2006.gada plānošanas periodā noslēgto ~180 līgumu par nodarbināto apmācību īpatsvars no kopējā ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita Latvijā (~53 tūkst.). Plānots, ka 2007.–2013.g. plānošanas periodā ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits pieaugs (līdz ~65 tūkst.) un ka atbalstu saņems vismaz 260 uzņēmumi (260 no 65000 ir 0,4 %)

Atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kas iekārtojas darbā sešu mēnešu laikā pēc saņemtajām apmācībām

36 %
(2005.g.)

37 %

40 %

1.3.1.1.3.apakšaktivitāte

Sasniedzamā rādītāja kvantifi kācija noteikta, izmantojot empīriskos datus par līdzvērtīgu projektu īstenošanas rezultātiem 2005.gadā. Turklāt augstāks darbā iekārtošanās rādītājs sagaidāms pārkvalifikācijas un tālākizglītības programmas beigušo personu vidū, savukārt zemāks – personu konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos iesaistīto personu vidū

Pašnodarbinātību un komercdarbību uzsākušo personu īpatsvars no konsultācijas un apmācības saņēmušajām personām

20 %

25 %

1.3.1.2.aktivitāte

Sasniedzamā rādītāja kvantifi kācija noteikta, izmantojot informāciju par citu ES dalībvalstu pieredzi līdzīgu pasākumu īstenošanā

Atklāto darba attiecību un darba tirgus normatīvo aktu pārkāpumu skaita samazinā jums Valsts darba inspekcijas apsekotajos uzņēmumos

3,67 pārkāpumi vienā apseko jumā
(2004.g.)

samazi nājums par 5 %

samazi nājums par 15 %

1.3.1.3.aktivitāte

Projekta gaitā sniedzot konsultatīvo atbalstu darba attiecību un darba drošības likumdošanas piemērošanā līdz 15 % strādājošo un darba devēju, izvirzīts rezultāta rādītājs par proporcionālu konstatēto darba attiecību un darba tirgus likumdošanas pārkāpumu skaita samazināšanos”

1.12. izteikt 310.punktu šādā redakcijā:

“310. Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus institūcija, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā, sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām.”

2. Ekonomikas ministrijai iesniegt precizēto darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumu Valsts kancelejā.

Ministru prezidenta vietā – vides ministrs R.Vējonis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!