Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 24.02.2009., Nr. 30 https://www.vestnesis.lv/ta/id/188188

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Vēl šajā numurā

24.02.2009., Nr. 30

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

 

Paziņojums par detālplānojumiem Salas pagastā

Paziņojam, ka Salas pagasta padome, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, ir pieņēmusi 2008.gada 28.janvārī lēmumus:

“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 80880080159 “Hari”, un līguma slēgšanu” (sēdes protokols nr.2, 9.§).

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 80880030066 “Vecstūrmaņi” un līguma slēgšanu” (sēdes protokols nr.2, 10.§).

Detālplānojumu projektu vadītāja Salas pagasta būvvaldes vadītāja - Inese Aizstrauta.

Detālplānojuma sabiedriskās apspriedes pirmā posma termiņš - divas nedēļas no sludinājuma publicēšanas laikrakstos “Rīgas Apriņķa Avīze” un “Latvijas Vēstnesis”.

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Salas pagasta padomē “Kļavās”, p.n. “Salas”, katru darbdienu no plkst.9 līdz 17 divu nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstos. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, prasības pieteikums nosūtāms Salas pagasta padomes Būvvaldei “Kļavās”, p.n. “Salas”, Rīgas rajonā, LV-2105, norādot fiziskām personām - vārdu, uzvārdu, personas kodu, patstāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar spēkā esošo Salas pagasta teritorijas plānojumu, kā arī ar jautājumiem un priekšlikumiem par detālplānojumiem var vērsties Salas pagasta padomes Būvvaldē. Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst.9 līdz 18, pusdienas pārtraukums no plkst.12 līdz 13.


Paziņojums par detālplānojumu

Pamatojoties uz Bauskas rajona Iecavas novada 2009.gada 10.februāra sēdes lēmumu, protokols nr.2,5.p., detālplānojums nekustamajam īpašumam “Kupenas” (kad. nr. 4064 012 0177) tiek nodots sabiedriskās apspriešanas 1.posmam.

Sabiedriskās apspriešanas 1.posms noteikts no 2009.gada 24.februāra līdz 2009.gada 12.martam. Šajā laikā var iepazīties ar detālplānojuma materiāliem un iesniegt rakstiskus priekšlikumus Iecavas novada domē Skolas ielā 4, darba dienās no plkst. 9 līdz 16. Tikšanās ar detālplānojuma izstrādes vadītāju Aiju Grandsbergu notiks 2009.gada 11.martā no plkst. 14 līdz 17 Iecavas novada domes Mazajā zālē.


Paziņojums par detālplānojumu sabiedrisko apspriešanu Olaines pagastā

Olaines pagasta padome 04.02.2009. pieņēma lēmumus (sēde nr.2, prot. izr. 1.§.1.8.p.-9.p.) “Par nekustamā īpašuma “RUDZI” un “LIEPULAPIŅAS” detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana notiek trīs nedēļas, skaitot no šī paziņojuma publikācijas. Apmeklētāju pieņemšana apspriešanas laikā padomē pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 13 un no14 līdz 16, pirmdienās “Zeifertos” 1.stāvā no pulksten 11 līdz13 un no 14 līdz 16.

Iedzīvotāju sanāksme notiks 2009.gada 2.martā no pulksten 17.30 līdz 18 Olaines pagasta padomes 2.stāva zālē Meža ielā 2, Jaunolainē, Olaines pag., Rīgas raj.

Apspriežamie grafiskie materiāli izstādīti Olaines pagasta padomes vestibilā uz ziņojuma dēļa, Meža ielā 2, Jaunolaine, Olaines pag., teksta materiālus pieprasīt padomes kancelejā.

Rakstiskus priekšlikumus iesniegt, norādot dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi, reģistrācijas numuru, pagasta padomes kancelejā pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 13 un no 14 līdz 18 vai pa pastu, adrese: Olaines pagasta padome, Meža ielā 2, Jaunolaine, Olaines pag., Rīgas raj., LV-2127.

Projektu sagatavo SIA “NAGLA IF”, Grīvas prospekts 4-17, Ogre, tālr./fakss 65022417.


Paziņojums par Valmieras rajona Burtnieku novada teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam sabiedriskās apspriešanas 2.posmu

Burtnieku novada dome ir pieņēmusi lēmumu (protokola nr.2.,5., 11.02.2009.) par Burtnieku novada teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 2.posmu 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas otrais posms noteikts no 04.03.2009. - 17.04.2009.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme 2009.gada 16.aprīlī plkst.13 Burtnieku novada domes ēkā.

Ar Burtnieku novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiāliem var iepazīties Burtnieku novada domes un Vecates pagasta centra telpās.

Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas laiks un vieta - Burtnieku novada dome Upes ielā 22, Matīšu pagastā vai “Pagastmājā”, Vecates pagastā, Valmieras rajonā, darba dienās no plkst.9 līdz 16. Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, kā arī anonīmi iesniegumi, netiks ņemti vērā.


Paziņojums par detālplānojumu 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Liepājas rajona Dunikas pagasta padome 2009.gada 18.februārī ir pieņēmusi lēmumus (prot.nr.2 2.§1-16) par detālplānojumu 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai šādiem nekustamajiem īpašumiem: “Tilti” (kad.nr.64520070213), “Vecdobeļi” (kad.nr. 64520070064), “Dobeļi” (kad.nr.64520070009), “Balbārži” (kad.nr.64520120055), “Zālītes” (kad.nr.64520120185), “Lankas Kalni” (kad.nr.64520120043), „Mežmaļi” (kad.Nr.6452 012 0026), “Dzintari” (kad.nr.64520070074), “Kurzemītes” (kad.nr.64520120109), “Mežroļi” (kad.nr. 64520060028), “Veldzes” (kad.nr.64520100147), “Lejas Roļi” (kad.nr.64520100037), “Kļavas” (kad.nr.64520050064), “Jaunie Bergmaņi” (kad.nr.64520100267), “Liepas” (kad.nr.64520100012), “Lejas” (kad.nr.64520100028), “Vītoli” (kad.nr.64520100031), “Skujas” (kad.nr.64520100159), “Mazvītoli” (kad. nr.64520100152), “Kodoli” (kad. nr.64520150028, 64520150029).

Sabiedriskās apspriešanas laikā no 26.02.2009. līdz 20.03.2009. ar izstrādāto detālplānojuma 1.redakciju var iepazīties un rakstiskas atsauksmes var iesniegt Dunikas pagasta padomē: “Purenītes”, p/n Sikšņi, Liepājas raj., LV - 3480, darba dienās no plkst. 8 līdz 16. Sīkāka informācija pie detālplānojuma izstrādātājas arhitektes I.Butānes (tālr. 29283768).

Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

2009.gada 19.martā plkst. 11 Dunikas pagasta padomes telpās notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme, uz kuru aicināti visi interesenti.


DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS nr.4, 29.§

Lēmums nr. 93

Daugavpilī 2009.gada 12.februārī

Par Daugavpils teritorijas plānojuma grozījumu 2006.-2018.gadam apstiprināšanu

un saistošo noteikumu nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006. -2018. gadam” izdošanu

Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 44., 45 un 47.5.punktu un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 11.janvāra lēmumu nr.2 “Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”, Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 1.marta lēmumu nr.175 “Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu”, Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmumu nr.2 “Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, 2008.gada 14.augusta lēmumu nr.666 “Par Daugavpils teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas pilnveidošanu”, 2008. gada 9.oktobra lēmumu nr. 870 “Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu”, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2009.gada 10.janvāra atzinumu nr.7-22/13218/152 par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju”, Daugavpils pilsētas dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm “par” - V.Butāns, R.Draba, R.Eigims, I.Folkmane, L.Jankovska, E.Kleščinska, J.Lāčplēsis, G.Ņemcovs, L.Smikova, I.Šķinčs, O.Tolmačovs, J.Vasiļjevs, “pret” - nav, “atturas” - nav, nolemj:

1. Apstiprināt Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumus 2006.-2018.gadam un to grafisko daļu un apbūves noteikumus izdot kā Daugavpils pilsētas domes saistošos noteikumus nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006 -2018 gadam”.

2. Atzīt par spēku zaudējušus Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 8.jūnija saistošos noteikumus nr.8 “Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

3. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018. gadam”.

Domes priekšsēdētājas 1.vietniece E.Kleščinska

Ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem, vides pārskatu, informatīvo ziņojumu par grozījumiem, atzinumu par vides pārskatu un informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā Raiņa ielā 28, Daugavpilī, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17 vai interneta lapā: www. daugavpils.lv.

Grozījumu izstrādātājs: SIA Arhitektūrinženieru kompānija “Arhis”, Daugavpils, Raiņa iela 26B, LV 5403, tālr.(+371) 65426349, e-pasta adrese: www.arhis.eu.


Paziņojums

Rīgas rajona Mārupes pagasta padome saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 43.4.punktu paziņo, ka 2009.gada 11.marta padomes sēdē tiks izskatīts jautājums par Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu.

Mārupes pagasta padomes sēdes sākums plkst.15 Daugavas ielā 29, Mārupē.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!