Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.02.2009., Nr. 29 https://www.vestnesis.lv/ta/id/188078

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Vēl šajā numurā

20.02.2009., Nr. 29

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

 

2009.gada 12.februārī

Nr.4, 28.§

Lēmums nr. 92

Par detālplānojuma zemegabaliem Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā redakcijas apstiprināšanu par galīgo un saistošo noteikumu nr.4 “Zemesgabalu, Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu

Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 2.punktu, LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1.apakšpunktu un 72.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 13.decembra lēmumu nr.1104 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabaliem Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā”, Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 25.septembra lēmumu nr.832 “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 13.decembra lēmumā nr.1104 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu zemesgabaliem Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā””, Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 25.septembra lēmumu nr.833 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, Daugavpils pilsētas dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm “par” - V.Butāns, R.Draba, R.Eigims, I.Folkmane, L.Jankovska, E.Kleščinska, J.Lāčplēsis, G.Ņemcovs, L.Smikova, I.Šķinčs, O.Tolmačovs, J.Vasiļjevs, “pret” - nav, “atturas” - nav, nolemj:

Apstiprināt zemesgabalu Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā detālplānojuma redakciju par galīgo redakciju un izdot tā grafisko daļu un zemesgabalu Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Daugavpils pilsētas domes saistošos noteikumus nr.4 ‘Zemesgabalu Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi nr.4 “Zemesgabalu Daugavpilī, Dzintaru ielas rajonā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Domes priekšsēdētājas 1.vietniece E.Kleščinska

Pielikums netiek publicēts. Ar detālplānojumu var iepazīties Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī darba dienās no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 vai interneta lapā www.daugavpils.lv.


Paziņojums par Ventspils rajona Puzes pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Atbilstoši 19.10.2004. MK Noteikumu Nr. 883 “Vietējas pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 33. punkta prasībām un Puzes pagasta padomes 30.12.2008. lēmumam nr.14, 7.§ Puzes pagasta padome uzsāk pagasta teritorijas plānojuma izstrādi. Izstrādes vadītāja - pagasta padomes priekšsēdētāja vietniece G.Roderte.

Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš ir noteikts no 20.02.2009. līdz 20.03.2009. Ar teritorijas plānojuma materiāliem varēs iepazīties darba dienās no plkst. 9 līdz 16 (piektdienās līdz plkst. 14) Puzes pagasta padomē.

Tikšanas ar iedzīvotājiem notiks 21.02.2009. plkst. 11 Puzes pagasta kultūras namā.

Rakstiskus priekšlikumus jāiesniedz Puzes pagasta padomē teritorijas plānojuma koordinatorei S. Rozenbergai (tālr.26424159) vai pa pastu (adrese: “Valde”, Puzes pagasts, Ventspils raj., LV-3613) attiecīgi noformējot: fiziskās personas norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un pastāvīgo dzīves vietas adresi; juridiskās personas norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, reģistrācijas vietu (adresi).


Paziņojums par detālplānojumiem

Tiek uzsākta zemes gabalu Bauskas rajonā Iecavas novadā, “Mazvāveres” (kad.nr.40640060027), “Meža Vāveres” (kad.nr.40640060028), “Anniņas” (kad.nr.40640020146) un “Kalna Vāveres” (kad.nr.40640060026) detālplānojuma projekta 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana saskaņā ar Iecavas novada domes 10.02.2009. lēmumu, prot.nr.2, 4.§. Detālplānojuma izstrādes vadītājs SIA “Ģeodēzija”. Sabiedriskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 02.03.2009. līdz 23.03.2009. Ar detālplānojuma projektu 1.redakciju iespējams iepazīties Iecavas novada Būvvaldē vai SIA “Ģeodēzija”, Rīga, Mūkusalas iela 41b, LV-1004, katru dienu darba laikā no pulksten 9 līdz 17. Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 02.03.2009. no pulksten 14 līdz 17 Iecavas novada domes zālē. Apmeklētāju pieņemšana un rakstiskus priekšlikumus par detālplānojuma projektu iesniegt līdz 2009.gada 23.martam (ieskaitot) SIA “Ģeodēzija” Rīgā, Mūkuslas ielā 41b, LV-1004, katru dienu darba laikā no pulksten 9 līdz 17, norādot iesniedzēja vārdu uzvārdu, personas kodu un atpakaļadresi.

Neskaidrību gadījumā lūdzu griezties SIA “Ģeodēzija” (tālr. 67496829, 29275154).


Paziņojums par detālplānojumu

Saskaņā ar Rīgas rajona Olaines pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra lēmumu (protokola nr.1. 4.§. 3.p.4.) tiek uzsākta nekustamā īpašuma “Svīres” (kad.nr.8080 011 0408) 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Sabiedriskā apspriešana tiek organizēta 3 nedēļas no paziņojuma publikācijas “Latvijas Vēstnesī”.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Olaines pagasta padomes telpās Meža ielā 2, Jaunolainē, Rīgas rajonā.

Sabiedriskās apspriešanas laikā rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Olaines pagasta padomes kancelejā pirmdienās un ceturtdienās plkst. 9.30-13.00, 14.00-18.00 un SIA “Livland” Brīvības ielā 47, Rīgā, LV-1010, tālr. 67482920, darbdienās plkst. 9.00-18.00 vai nosūtīt pa pastu, norādot dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi, reģistrācijas numuru.

Sabiedriskās apspriešanas sēde notiks 04.03.2009. Olaines pagasta padomē 2.stāva zālē Meža ielā 2, Jaunolainē, Olaines pagastā, Rīgas rajonā, tālr. 17.30-18.00.


Par saistošo noteikumu nr.6. “Par saistošo noteikumu nr.5. Raiskuma pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam atcelšanu”, izdošanu

Pamatojoties uz 2008.gada 23.oktobra sēdes lēmumu nr.12, 3.§ un 2008.gada 24.aprīļa Vidzemes plānošanas reģiona atzinumu nr.1-15.1/291 un 2008.gada 4.augusta Vidzemes plānošanas reģiona vēstuli nr.1-15.1/387 “Par saistošajiem noteikumiem nr.5.” Raiskuma pagasta padome nolemj:

Atcelt saistošos noteikumus nr.5. “Raiskuma pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam”.

Atcelt 2008.gada 13.marta sēdes lēmumu nr.3, 1.§ Par Raiskuma pagasta teritorijas plānojuma redakcijas noteikšanu par galīgo redakciju.

Veikt teritorijas plānojuma labojumus un precizējumus atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona sniegtajam atzinumam.

Veikt sabiedrības informēšanas pasākumus atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 43.punkta prasībām.


Par Raiskuma pagasta teritorijas plānojuma precizēto redakciju

Pamatojoties uz 2009.gada 12.februāra sēdes lēmumu nr.2. 1.§, 2008.gada 24.aprīļa Vidzemes plānošanas reģiona atzinumu nr.1-15.1/291 un 2008.gada 4.augusta Vidzemes plānošanas reģiona vēstuli nr.1-15.1/387 “Par saistošajiem noteikumiem nr.5.”, kā arī saskaņā Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.2. un 43. punktiem, Raiskuma pagasta padome izsludina teritorijas plānojuma precizētās gala redakcijas sabiedrisko apspriešanu laika posmā no 2009.gada 23.februāra līdz 16.martam. Iepazīties ar plānojumu var otrdienās no plkst.9 līdz 13. Adrese: “Pagastmāja”, Raiskums, Cēsu rajons. Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas izskatīšanas sēde notiks 2009.gada 26.martā plkst. 17 Raiskuma pagasta padomes ēkā.


Par “Variņu pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.” apstiprināšanu un

saistošo noteikumu nr.1/2009 “Variņu pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.

grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. un 43.pantu, Teritorijas plānošanas likuma 7.pantu un Ministru kabineta noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41., 45. un 46.pantu, Variņu pagasta padome 27.01.2009. pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols nr.1.1.§.):

1) Apstiprināt „Variņu pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.”.

2) Izdot saistošos noteikumus Nr.1/2009 „Variņu pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

3) Ne vēlāk kā divas nedēļas pēc lēmuma pieņemšanas publicēt to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Valkas rajona padomes mājas lapā.

4) Variņu pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par pagasta padomes saistošo noteikumu izdošanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Valkas rajona padomes mājas lapā.

5) Ar apstiprināto Variņu pagasta teritorijas plānojumu var iepazīties Variņu pagasta padomē, pagasta padomes darba laikā.


Paziņojums par detālplānojumu

Saskaņā ar Olaines pagasta padomes 04.02.2009. lēmumu (protokols nr.1, 1.§ 3.p.) sabiedriskai apspriešanai nodota Olaines pagasta zemes gabala “Gulbīši” (kad.nr.80800120134) detālplānojuma 1.redakcija. Sabiedriskās apspriešanas termiņš - 3 nedēļas no publikācijas laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Rīgas Apriņķa Avīze”.

Priekšlikumi adresējami Olaines pagasta padomei Meža ielā 2, Jaunolainē, Olaines pagastā, Rīgas rajonā, LV-2127; priekšlikumos jānorāda adrese, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, personīgi pagasta ēkā kancelejā pirmdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-13.00, 14.00-18.00.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!