Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par Zvārtavas pagasta padomes priekšsēdētāja Raita Priedes atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.01.2009., Nr. 10 https://www.vestnesis.lv/ta/id/186637

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.30

Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem

Vēl šajā numurā

20.01.2009., Nr. 10

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Veids: rīkojums

Pieņemts: 14.01.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojums Nr.2-02/09

Rīgā 2009.gada 14.janvārī

Par Zvārtavas pagasta padomes priekšsēdētāja Raita Priedes atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas

 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 93.panta pirmajai daļai atstādinu Raiti Priedi no Zvārtavas pagasta padomes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas par šādiem pieļautiem normatīvo aktu pārkāpumiem:

1. No Teritorijas plānošanas likuma Pārejas noteikumu 3.punkta izriet, ka visām vietējām pašvaldībām līdz 2007.gada 31.decembrim bija jābūt izstrādātiem un apstiprinātiem teritorijas plānojumiem. Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 1.punktu vietējā pašvaldība teritorijas plānošanas jomā, cita starp, vada, uzrauga un nodrošina attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu. Savukārt saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 1.pantu teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments vai plānošanas dokumentu kopums, kurš izstrādāts un stājies spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurā atbilstoši plānošanas līmenim un plānojuma veidam rakstveidā un grafiski attēlota teritorijas pašreizējā un noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu viena no vietējo pašvaldību autonomajām funkcijām ir saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību. Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktā, lai izpildītu noteiktās funkcijas, pašvaldībām paredzēts pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu. Prasība izstrādāt teritorijas plānojumu pastāv jau no 1994.gada 9.jūnija, kad spēkā stājās likums “Par pašvaldībām”.

Zvārtavas pagasta pašvaldībai līdz šim brīdim teritorijas plānojums nav stājies spēkā un joprojām atrodas izstrādes stadijā. Līdz ar to pašvaldība 15 gadu laikā nav spējusi izpildīt normatīvajos aktos noteikto pienākumu – izstrādāt teritorijas plānojumu.

2. Zvārtavas pagasta padomes priekšsēdētājam likuma “Par pašvaldībām” 93.panta un 94.1panta kārtībā pieprasīti paskaidrojumi 2008.gada 29.janvārī (Nr.7.1-06/705) un 22.decembrī (Nr.7.1-11/9890). 2008.gada 21.februārī paskaidrojumā Nr.43 Zvārtavas pagasta padomes priekšsēdētājs informē, ka saskaņā ar Zvārtavas pagasta padomes 2008.gada 30.janvāra lēmumu (prot. Nr.1, 5.§) no 12.02.2008. līdz 25.03.2008. tiek nodots sabiedriskai apspriešanai Zvārtavas pagasta padomes teritorijas plānojums 2007. – 2019.gadam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008.gada 18.martā. Savukārt paskaidrojums par to, kāpēc Zvārtavas pagasta padome nav izpildījusi Teritorijas plānošanas likuma prasības, vispār nav sniegts.

Zvārtavas pagasta padome 2008.gada 29.oktobrī pieņēma lēmumu “Par Zvārtavas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (prot. Nr.10, 1.§), ar kuru apstiprināts Zvārtavas pagasta teritorijas plānojums 2008. – 2020.gadiem un izdoti saistošie noteikumi Nr.1-2008 “Zvārtavas pagasta plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Saskaņā ar Zvārtavas pagasta padomes priekšsēdētāja 2009.gada 5.janvāra paskaidrojumu Nr.2 Zvārtavas pagasta padomes 2008.gada 29.oktobra lēmums “Par Zvārtavas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (prot. Nr.10, 1.§) neatbilda Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām un 2008.gada 26.novembra sēdē ir atcelts, jo plānojums nebija izsūtīts, lai saņemtu atzinumus no darba uzdevumā ietvertajām institūcijām.

3. Pašvaldības padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs, kā tas noteikts likuma “Par pašvaldībām” 25.panta pirmajā daļā un 62.panta otrās daļas 1.punktā. Vietējās pašvaldības padomes priekšsēdētāja pienākums ir nodrošināt pašvaldības darbu tādā veidā, lai tiktu izpildītas likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, dotajā gadījumā likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmajā daļā 13.punktā noteiktā vietējās pašvaldības autonomā funkcija – noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību saskaņā ar teritorijas plānojumu, kā arī 14.panta otrās daļas 1.punktā noteiktais pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmo daļu valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 62.panta otrās daļas 1.punktu viens no domes (padomes) priekšsēdētāja pienākumiem ir vadīt domes (padomes) darbu, koordinēt jautājumu izskatīšanu komitejās. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu attiecībā uz pastarpinātās pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās daļas un 17.panta pirmās un otrās daļas noteikumi. Savukārt, kā to nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta pirmā daļa, iestādes vadītājs organizē iestādes funkciju pildīšanu un atbild par to, vada iestādes administratīvo darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu.

Kā to secinājusi Administratīvā apgabaltiesa (2006.gada 16.jūnija spriedums lietā Nr.A 42078304; AA 877-06/2 [18]), pašvaldības vadītājs likuma “Par pašvaldībām” 62.panta otrās daļas 1.punktā minēto pienākumu – vadīt vietējās pašvaldības domes (padomes) darbu, pilnībā ir izpildījis tikai tad, kad ir nodrošinājis tās darbības tiesiskumu tik lielā mērā, cik tas ir atkarīgs no viņa.

Ņemot vērā iepriekš minēto un ņemot vērā to, ka vairāk kā gadu pēc Teritorijas plānošanas likuma Pārejas noteikumu 3.punktā noteiktā termiņa teritorijas plānojuma apstiprināšanai Zvārtavas pagastam teritorijas plānojums aizvien ir izstrādes stadijā, Zvārtavas pagasta padomes priekšsēdētājs ir pārkāpis likuma “Par pašvaldībām” 62.panta otrās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo daļu.

4. Izvērtējot Zvārtavas pagasta padomes priekšsēdētāja Raita Priedes atbildību par pieļautajiem pārkāpumiem, ņemts vērā tas, ka:

1) vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir svarīgs pašvaldības teritorijas attīstības dokuments, bez kura nevar notikt pašvaldības līdzsvarota un ilgtspējīgā attīstība. Daudzos gadījumos nekustamo īpašumu īpašnieki nevar izmantot savus nekustamos īpašumus, jo nav iespējams veikt lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes transformāciju citos zemes lietošanas veidos bez spēkā esoša teritorijas plānojuma. Līdz ar to likumā noteiktā pienākuma nepildīšana tieši skar pašvaldības iedzīvotāju intereses;

2) reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs no 2008.gadā divas reizes ir prasījis Zvārtavas pagasta padomes priekšsēdētājam paskaidrojumu likuma “Par pašvaldībām” 93.pantā un 94.1pantā noteiktajā kārtībā. Zvārtavas pagasta padomes priekšsēdētājs nav sniedzis juridiski argumentētus paskaidrojumus;

3) saskaņā ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2008.gada 15.decembra rīkojumu Nr.2-02/569 atcelts Zvārtavas pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmuma “Par lauku apvidus zemes piekritību Zvārtavas pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” (prot. Nr.9, 2.§) 2.1. un 2.2.punkts, jo teritorijas plānojuma neesamības dēļ pašvaldība nevar pilnībā izpildīt Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumu Nr.453 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” prasības un pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekrītošajām zemēm saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2. un 5.punktu.

Zvārtavas pagasta padomes priekšsēdētājam Raitim Priedem, turpinot vadīt Zvārtavas pagasta padomes darbu, ir apdraudēta pašvaldības turpmāka tiesiska darbība un Zvārtavas pagasta iedzīvotāju likumīgo tiesību un interešu tiesiska realizēšana, it īpaši teritorijas plānošanas un būvniecības jomā. Tāpēc padomes priekšsēdētāja atstādināšana no amata ir nepieciešama, lai nodrošinātu Zvārtavas pagasta padomes turpmāku tiesisku darbību.

Zvārtavas pagasta padomes priekšsēdētāja atstādināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu un tiesību ievērošanu un radītu sabiedrībā apziņu, ka valsts aizsargā indivīdu intereses un tiesības, veicina politiskās un tiesiskās kultūras izaugsmi, personu atbildības un tiesiskās kārtības noturību, kā arī tiek reaģēts uz pieļautiem būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta otro daļu rīkojumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!