• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 9.01.2009., Nr. 4 https://www.vestnesis.lv/ta/id/186236

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Vēl šajā numurā

09.01.2009., Nr. 4

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

 

Paziņojums par Mazzalves pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

Aizkraukles rajona Mazzalves pagasta padome informē, ka saskaņā ar Mazzalves pagasta padomes 2008.gada 18.decembra sēdes lēmumu (protokols nr.12, 5.§) nolemts nodot teritorijas plānojuma 2009.–2021.gadam vides pārskatu sabiedriskajai apspriešanai.

Mazzalves pagasta padome paziņo, ka vides pārskata sabiedriskās apspriešanas posmam noteikts termiņš – septiņas nedēļas no publikācijas “Latvijas Vēstnesī”.

Apmeklētāju, kā arī atzinumu un atsauksmju pieņemšana notiek Mazzalves pagasta padomē Liepu ielā 2, Ērberģē, darbdienās no pulksten 9 līdz 16. Tālr. 65175241, 65175132.


Paziņojums par detālplānojuma zemes īpašumam “Krieviņi” Ikšķiles novadā pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 64.punktu un pamatojoties uz Ikšķiles novada domes lēmumu 2008.gada 17.decembrī (sēdes protokols nr.13, 11.punkts), ir uzsākta detālplānojuma zemes īpašumam “Krieviņi” Ikšķiles novadā (kadastra nr.7494 015 0047 un 7494 015 0049) sabiedriskā apspriešana, kas noteikta trīs nedēļas no paziņojuma publikācijas laikrakstos “Ogres Vēstis” un “Latvijas Vēstnesis”.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Anda Kauliņa (SIA “AR ASIS”), tālr. 26441847.

Ar detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas materiāliem var iepazīties Ikšķiles novada domes Būvvaldē Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, katru darbdienu domes darba laikā. Ierosinājumus un priekšlikumus iesniegt rakstiski Ikšķiles novada domes Būvvaldē vai SIA “AR ASIS” Brīvības ielā 21, Ogrē, tālr. 65023429, no pulksten 9 līdz 17, norādot: fiziskām personām vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

Olita Korfa

Paziņojums par detālplānojumu

Saskaņā ar Sējas novada domes 16.12.2008. lēmumu (sēdes protokols nr.15., 5.9.p.) sabiedriskajai apspriešanai nodota Sējas novada zemes gabalu “Meitiņas” (kad.nr.80920020601), “Māras” (kad.nr.80920020692) un “Zentas” (kad.nr.80920020606) detālplānojuma 1.redakcija. Sabiedriskās apspriešanas termiņš no 05.01.2009. līdz 25.01.2009. Iepazīties ar detālplānojuma 1.redakciju un sniegt rakstiskus priekšlikumus iespējams Sējas novada domē, domes darba laikā. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 21.01.2009. pulksten 17 SIA “Reģionālie projekti” telpās, Rūpniecības ielā 32b-502, Rīgā.


Paziņojums par Kuldīgas pilsētas Jelgavas ielas 88 un Jelgavas ielas 90 detālplānojuma uzsākšanu

Saskaņā ar Kuldīgas pilsētas domes 2008.gada 26.novembra lēmumu (prot. nr.17. 3.p.) uzsākta Kuldīgas pilsētas Jelgavas ielas 88 un 90 detālplānojuma izstrāde.

Pēc Kuldīgas pilsētas teritorijas plānojuma plānotā (atjautā) izmantošana – ģimeņu māju apbūves teritorija.

Izstrādes vadītāja – Kuldīgas pilsētas domes Pilsētbūvniecības nodaļas plānotāja Aiga Tetere, tālr. 63350078.

Rakstiski priekšlikumi adresējami vai iesniedzami 2 nedēļu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā Kuldīgas pilsētas domei Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, ar norādi “Kuldīgas pilsētas Jelgavas ielas 88 un 90 detālplānojuma”. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tad fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs.

Informācija par sabiedriskās apspriešanas pasākumiem tiks publicēta laikrakstā “Kuldīgas vēstis” un “Kuldīgas vēstis”.


Paziņojums par detālplānojuma un saistošo noteikumu apstiprināšanu zemes īpašumam “Ikšķiles evaņģēliski luteriskās draudzes saimniecība” Daugavmalā, Ikšķiles novadā, Ogres rajonā

Ar Ikšķiles novada domes 2008.gada 17.decembra sēdes protokola izraksta nr.13 10.punktu apstiprināts detālplānojums un izdoti saistošie noteikumi nr.44 „Par detālplānojuma zemes īpašumam „Ikšķiles ev. lut. draudzes saimniecības “Daugavmalā” projekta grafiskās daļas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (īpašuma kadastra nr.7494 012 0033). Ar pilnu detālplānojuma dokumentāciju un saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ikšķiles novada domē Strēlnieku ielā 10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.


Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1.p. un 72.p. Babītes pagasta padome 17.12.2008 ir pieņēmusi lēmumu (protokols nr.16, 16.§) apstiprināt detālplānojuma 1.redakciju kā galīgo nekustamo īpašumu “Kapenieki”, kad.nr.8048 004 0251, un “Darvnieki”, kad.nr.8048 004 0281, robežās un izdot kā pašvaldības saistošos noteikumus (saistošie noteikumi nr.23) detālplānojuma grafisko daļu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Nekustamos īpašumus “Kapenieki”, 0,2354 ha platībā, un “Darvnieki”, 0,2629 ha platībā, atļauts sadalīt un apbūvēt saskaņā ar 2008.gada 17.decembrī apstiprināto detālplānojumu. Ar detālplānojumu var iepazīties Babītes pagasta būvvaldē Centra ielā 4, Piņķos, apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Ģibuļu pagasta padome 2008.gada 25.septembra sēdē pieņēmusi lēmumu nr.10 (protokols nr.10.§) apstiprināt detālplānojumu zemes vienībai Ģibuļu pagasta “Krūkļi”, kad.nr.8854 019 0025, un izdot saistošos noteikumus nr.15/2008 “Par detālplānojuma zemes vienībai Ģibuļu pagasta “Krūkļi” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Ar detālplānojumu var iepazīties Ģibuļu pagasta padomē Skolas ielā 2, p.n. Pastende, Talsu raj.


Paziņojums

Saskaņā ar Babītes pagasta padomes 17.12.2008. lēmumu (protokols nr.16, 4.§) tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “ŠIRMAS” 3.z.v. (kad. apz. 8048-007-0204).Teritorijas izmantošanas veids saskaņā ar teritorijas plānojumu 2008.–2020.gadam – jauktas ražošanas un komerciestāžu teritorijas. Detālplānojumu izstrādā SIA “Halmers”, izstrādes vadītājs – pagasta pašvaldības Būvvaldes Teritorijas plānotāja projektu vadītāja Dace Ansena. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt no 15.01.2009.–29.01.2009. SIA “Halmers” (Elijas iela 19, Rīga, LV-1050) katru darbdienu no pulksten 9 līdz 17 (tālr. 67224671).


Paziņojums par teritorijas plānojumu

Saskaņā ar 19.10.2004. MK noteikumiem nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 43.4 punktu, 2009.gada 22.janvārī plkst. 14 Sidrabenes pagasta padomē notiks Sidrabenes pagasta padomes sēde, kurā tiks apstiprināta gala redakcija Sidrabenes pagasta teritorijas plānojumam.


Paziņojums par detālplānojumu

Saskaņā ar MK noteikumiem nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem” 70.4 punktu informējam, ka detālplānojuma zemesgabalam “Ziedlapas” Sēmes pagastā, Tukuma rajonā, galīgās redakcijas izskatīšanas sēde notiks 2009.gada 22.janvārī plkst.16 Sēmes pagasta padomē Ezera ielā 1a, Sēmē, Tukuma raj. Iesniedza Zane Skrūzkalne.


Paziņojums par detālplānojuma 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu nekustamajam īpašumam “Sportiņš” Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā

Saskaņā ar Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 17.12.2008. lēmumu 7.§ 7.2.p. (protokols nr.28) trīs nedēļas no publikācijas tiek izsludināta sabiedriskā apspriešana detālplānojuma 1.redakcijai nekustamajam īpašumam “Sportiņš” (kadastra numurs 8070 007 0360) – pirmskolas izglītības iestādes būvniecībai.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas pagasta pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte. Detālplānojumu izstrādā SIA “Reģionālie projekti”.

Ar detālplānojuma 1.redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas pagasta pašvaldībā Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Ķekavas pagasta pašvaldībā (21.kab., tālr. 67935802). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00–13.00, ceturtdienās plkst. 14.00–19.00.


Par detālplānojuma “Zeltozoli” tiesisko statusu Rīgas rajona Ķekavas pagastā

2008.gada 17.decembrī (prot. nr.28, Lēmums 8.§8.1.p.)

Ķekavas pagasta pagaidu administrācija izvērtēja detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Zeltozoli” (kad.nr.8070-005-0147), kas apstiprināts 2003.gada 19.septembrī ar Ķekavas pagasta padomes lēmumu (prot. nr.21, 2.17.14.§). Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes principu un vienlīdzības principu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu, Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija nolēma apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Zeltozoli” (kad.nr.8070-005-0147) un izdot saistošos noteikumus nr.18/2008 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zeltozoli” (kad.nr.8070-005-0147).


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Sakas novada domes 2008.gada 18.decembra sēdes lēmumu (prot. nr.16, 25.2§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumiem “Jaunāķīši” (kad.nr.6486 013 0057), “Jūrāķīši” (kad.nr.6486 013 0058), “Lielāķīši” (kad.nr.6486 013 0068), “Mežāķīši” (kad.nr.6486 013 0059),”Mazāķīši” (kad.nr.6486 013 0043), “Priežāķīši” (kad.nr. 6486 013 0064), “Silāķīši” (kad.nr. 6486 013 0062), “Smilšāķīši” (kad.nr.6486 013 0066) Sakas pagastā, Sakas novadā, Liepājas rajonā.

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – mežsaimniecībā izmantojamā teritorija, meža zona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Sakas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.

Ierosinājums, priekšlikumus detālplānojuma izstrādei iesniegt rakstiskā veidā SIA “Māju projekti” (Fabrikas iela 6B-501, Ventspils, LV-3601) trīs nedēļu laikā pēc publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Sīkāku informāciju var saņemt no projekta vadītājas Anetes Dimzas (tālr. 29466621).

Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.


Paziņojums par Saunas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Saunas pagasta padome 22.12.2008. padomes sēdē pieņēma lēmumu (sēdes protokols nr.17, 1.§) “Par Saunas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu nr.6 “Saunas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”:

1. Apstiprināt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.

2. Izdot saistošos noteikumus nr.6 “Saunas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Ar apstiprināto Saunas pagasta teritorijas plānojumu var iepazīties Saunas pagasta padomē Brīvības ielā 9, Prīkuļos, Saunas pagasts, Preiļu rajons.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!