• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 6. janvāra noteikumi Nr. 5 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.126 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 9.01.2009., Nr. 4 https://www.vestnesis.lv/ta/id/186213

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.6

Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums"

Vēl šajā numurā

09.01.2009., Nr. 4

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 5

Pieņemts: 06.01.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.5

Rīgā 2009.gada 6.janvārī (prot. Nr.1   9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.126 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība”

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 18.panta 1.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.126 “Ei­ro­pas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 36.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 9.2.apakšpunktā vārdus “kvalitātes un specifiskās” ar vārdiem “projektu iesniegumu atklātu konkursu nolikumos noteikto”.

2. Izteikt 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.3. starpniekinstitūcijas atzinumu par administratīvās vērtēšanas kritē­rijiem atbilstošo projektu iesniegumu novērtēšanu pēc projektu iesniegumu atklātu konkursu nolikumos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem;”.

3. Aizstāt 9.4.apakšpunktā vārdus “kvalitātes un specifiskās vērtēšanas” ar vārdiem “projektu iesniegumu atklātu konkursu nolikumos noteikto”.

4. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Vadošā iestāde izvērtē šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto projektu iesniegumu atbilstību finanšu instrumentu vadības dokumentiem un starpniekinstitūciju iesniegtos atzinumus par projektu iesniegumu novērtēšanu atbilstoši projektu iesniegumu atklātu konkursu nolikumos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un, ja nepieciešams, pieprasa starpniekinstitūcijai papildu skaidro­jumu par projekta iesniegumu vai lūdz precizēt projekta iesniegumu, ja tas neatbilst finanšu instrumentu vadības dokumentiem.”

5. Papildināt noteikumus ar 10.1 un 10.2 punktu šādā redakcijā:

“10.1 Pēc vadošās iestādes pieprasījuma starpniekinstitūcija rakstiskā formā pie­prasa, lai projekta iesnieguma iesniedzējs precizē projekta iesniegumu vai iesniedz papildu informāciju.

10.2 Vadošā iestāde šo noteikumu 9.2., 9.3. un 9.4.apakšpunktā minētos dokumentus iesniedz izskatīšanai vadības komitejā.”

6. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Vadošā iestāde pēc projektu iesniegumu izskatīšanas vadības komi­tejā pieņem lēmumu par projekta iesnieguma atbalstīšanu vai noraidīšanu un piecu darbdienu laikā informē par to starpniekinstitūciju.”

7. Papildināt noteikumus ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:

“11.1 Vadošā iestāde tos atbalstītos projektu iesniegumus, kuru apstip­rinā­šanai ir pietiekams finansējums, nosūta birojam, lai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja vai Norvēģijas Ārlietu ministrija pieņemtu galīgo lēmumu par to apstiprināšanu vai noraidīšanu, un piecu darbdienu laikā par to informē starpniek­institūciju.

11.2 Vadošā iestāde pēc biroja pieprasījuma nosūta birojam atbalstītu projekta iesniegumu, kura apstiprināšanai nav pietiekama finansējuma, bet kurš ir ieguvis nākamo augstāko novērtējumu attiecīgās prioritātes ietvaros, un piecu darbdienu laikā informē par to starpniekinstitūciju. Vadošā iestāde pirms pro­jekta nosūtīšanas pieprasa starpniek­institūcijai, lai tā iesniedz pamatotu atzi­numu par attiecīgo projekta iesniegumu.”

8. Aizstāt 12.punktā vārdu “virzību” ar vārdiem “noraidīšanu vai atbalstīšanu, norādot, vai projekta iesnieguma apstiprināšanai ir pietiekams finansējums un vai tas ir nosūtīts birojam”.

9. Svītrot 13.punktu.

10. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

“19. Vadošā iestāde, ņemot vērā attiecīgās prioritātes atklātā konkursā pieejamā finansējuma apjomu, pieņem lēmumu nosūtīt birojam projekta iesnie­gumu, kurš ieguvis nākamo augstāko novērtējumu, un pieprasa starpniek­institūcijai iesniegt pamatotu atzinumu par attiecīgo projekta iesniegumu. Va­došā iestāde, ja nepieciešams, pieprasa no individuālā projekta iesniedzēja papildu informāciju par projekta iesniegumu.”

11. Svītrot 20.punktu.

12. Izteikt 43. un 44.punktu šādā redakcijā:

“43. Pēc programmas vai grantu shēmas iesnieguma izskatīšanas vadības komitejā vadošā iestāde pieņem lēmumu par programmas vai grantu shēmas atbalstīšanu vai noraidīšanu un piecu darbdienu laikā informē apsaimniekotāju un starpniek­institūciju par pieņemto lēmumu.

44. Vadošā iestāde pēc lēmuma pieņemšanas par programmas vai grantu shēmas iesnieguma atbalstīšanu minēto iesniegumu nosūta birojam, lai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja vai Norvēģijas Ārlietu minis­trija pieņemtu gala lēmumu par tā apstiprināšanu vai noraidīšanu.”

13. Aizstāt 81.punktā vārdus “iesniegto pārskatu” ar vārdiem “tā progresa daļu”.

14. Izteikt 82.punktu šādā redakcijā:

“82. Aģentūra pēc projekta starpposma pārskata saņemšanas no indi­viduālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja vai apsaimniekotāja 17 darbdienu laikā pārbauda projekta starpposma pārskatu un pamatojošos dokumentus, apstiprina projekta starpposma pārskatu un iesniedz to papīra formā un elektroniski vadošajā iestādē. Ja pārskata apstiprināšanai to nepieciešams precizēt vai pieprasīt papildu informāciju, aģentūra precizēto pārskatu vai papildus iesniegto informāciju izskata 10 darbdienu laikā. Aģentūra informē starpniekinstitūciju un vadošo iestādi par individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam vai apsaimniekotājam pieprasīto papildu informāciju vai nepie­ciešamajiem precizējumiem.”

15. Papildināt noteikumus ar 82.1 un 82.2 punktu šādā redakcijā:

“82.1 Aģentūra šo noteikumu 82.punktā minēto pamatojošo dokumentu pārbaudi veic izlases veidā, pamatojoties uz risku novērtējumu, kas saskaņots ar vadošo iestādi.

82.2 Aģentūra pirms projekta starpposma pārskata nosūtīšanas vadošajai iestādei ir tiesīga veikt labojumus starpposma pārskatā (papīra un elektroniskajā formā), par to informējot individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju vai apsaimniekotāju. Projekta starpposma pārskatā (papīra formā) norāda, ka labojumus veikusi aģentūra.”

16. Izteikt 84. un 85.punktu šādā redakcijā:

“84. Aģentūra pēc apstiprinātā projekta starpposma pārskata saņemšanas piecu darbdienu laikā sagatavo maksājuma uzdevumu par finanšu instrumentu līdzfinansējuma pārskaitīšanu un iesniedz to papīra formā maksājumu iestādē, bet projekta starpposma pārskatu maksājumu iestādē iesniedz gan papīra formā, gan elektroniski un par to elektroniski informē individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju un apsaimniekotāju.

85. Maksājumu iestāde pēc projekta starpposma pārskata saņemšanas 15 darbdienu laikā (termiņš tiek pagarināts par precizējumu veikšanai un pie­prasītās papildu informācijas sniegšanai nepieciešamo laiku) apstiprina tā finanšu daļu un nosūta projekta starpposma pārskatu papīra formā un elektroniski birojam, kā arī projekta starpposma pārskatu elektroniski nosūta vadošajai iestādei, aģentūrai, starpniekinstitūcijai, individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam un apsaimniekotājam.”

17. Svītrot V nodaļu.

18. Aizstāt 97.punktā vārdus “iesniegto pārskatu” ar vārdiem “tā rezultātu daļu”.

19. Izteikt 98.punktu šādā redakcijā:

“98. Aģentūra pēc projekta noslēguma pārskata saņemšanas no indivi­duālā projekta līdzfinansējuma saņēmēja vai apsaimniekotāja 17 darbdienu laikā pārbauda un apstiprina projekta noslēguma pārskatu un iesniedz to papīra formā un elektroniski vadošajā iestādē. Ja pārskata apstiprināšanai nepieciešams to precizēt vai pieprasīt papildu informāciju, aģentūra precizēto pārskatu vai papildu iesniegto informāciju izskata 10 darbdienu laikā. Aģentūra informē starpniek­institūciju un vadošo iestādi par individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam vai apsaimniekotājam pieprasīto papildu informāciju vai nepieciešamajiem precizējumiem.”

20. Izteikt 100. un 101.punktu šādā redakcijā:

“100. Aģentūra pēc apstiprināta projekta noslēguma pārskata saņemšanas piecu darbdienu laikā iesniedz projekta noslēguma pārskatu papīra formā un elektroniski maksājumu iestādē un par to elektroniski informē individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju vai apsaimniekotāju.

101. Maksājumu iestāde pēc projekta noslēguma pārskata saņemšanas 15 darb­dienu laikā (termiņš tiek pagarināts par precizējumu veikšanai un pieprasītās papildu informācijas sniegšanai nepieciešamo laiku) apstiprina projekta noslēguma pārskata finanšu daļu un nosūta projekta noslēguma pārskatu papīra formā un elektroniski birojam, kā arī projekta noslēguma pārskatu elektroniski nosūta vadošajai iestādei, aģentūrai, starpniekinstitūcijai, indivi­duālā projekta līdzfinansējuma saņēmējam un apsaimniekotājam.”

21. Izteikt 104., 105. un 106.punktu šādā redakcijā:

“104. Apsaimniekotājs veic šo noteikumu 103.1.apakšpunktā minētās pār­baudes pie apakšprojektu līdzfinansējuma saņēmējiem. Apsaimniekotājs izlases veidā, pamatojoties uz tā veikto risku novērtējumu, veic piegāžu un pakalpojumu, būvdarbu, kā arī līdzekļu pieprasījumu atbilstības pārbaudes apakšprojektu īstenošanas vietās. Pārbaužu rezultātus pievieno projekta starp­posma pārskatam.

105. Starpniekinstitūcija veic šo noteikumu 103.1.apakšpunktā minētās pārbaudes pie apsaimniekotājiem un individuālo projektu līdzfinansējuma saņē­mējiem. Starpniekinstitūcija izlases veidā, pamatojoties uz tās veikto risku novērtējumu, veic programmu, grantu shēmu un individuālo projektu ieviešanas progresa un rezultātu pārbaudes to īstenošanas vietās un 20 darbdienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas nosūta pārbaudes rezultātus vadošajai iestādei un aģentūrai. Starpniekinstitūcija pirms šo noteikumu 103.1.apakšpunktā minētās pārbaudes informē aģentūru, apsaimniekotāju un individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju par plānoto pārbaudi.

106. Aģentūra veic šo noteikumu 103.1. un 103.4.apakšpunktā minētās pārbaudes pie apsaimniekotājiem un individuālo projektu līdzfinansējuma saņēmējiem un 20 darbdienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas nosūta pārbaudes rezultātus vadošajai iestādei un starpniekinstitūcijai. Aģentūra pirms šo noteikumu 103.1.apakšpunktā minētās pārbaudes informē starpniekinstitūciju, apsaimniekotāju un individuālā projekta līdzfinansējuma saņēmēju par plānoto pārbaudi. Šo noteikumu 103.4.apakšpunktā minētās pārbaudes veic aģentūra vai tās pilnvarotās auditoru kompānijas.”

22. Aizstāt 108.punktā skaitli “100.3.” ar skaitli “103.3.”.

23. Papildināt noteikumus ar 110.1, 110.2 un 110.punktu šādā redakcijā:

“110.1 Finanšu instrumentu vadībā iesaistītās institūcijas iekšējā audita darba apjomā iekļauj šo noteikumu 103.2.apakš­punktā minētos auditus.

110.2 Finanšu instrumentu vadībā iesaistīto institūciju iekšējā audita struktūrvienības darbības pārskatā iekļauj kopsavilkumu par šo noteikumu 103.2.apakšpunktā minēto auditu ieteikumu ieviešanu (1.pielikums).

110.3 Finanšu instrumentu vadībā iesaistītās institūcijas 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 103.2.apakšpunktā minētā audita slēgšanas nodrošina iekšējā audita ziņojuma kopijas un audita izpildes kopsavilkuma (2.pielikums) iesniegšanu Finanšu ministrijā.”

24. Izteikt 111.punktu šādā redakcijā:

“111. Visas institūcijas, kuras veic šo noteikumu 103.2.apakšpunktā minē­tos auditus, katru gadu normatīvajos aktos par iekšējo auditu noteiktajos termiņos iesniedz Finanšu ministrijā audita plānus un pārskatus par iepriekšējā gadā veiktajiem auditiem.”

25. Papildināt noteikumus ar 1.pielikumu šādā redakcijā:

“1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.126

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vai Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu, grantu shēmu un individuālo projektu iekšējo auditu ieteikumu izpildes kopsavilkums
(ministrijas vai iestādes iekšējā audita struktūrvienība)

Audita nosaukums

Audita numurs

Finanšu instruments

Auditētā institūcija

Plānotais audita laiks

no...līdz…

Faktiskais audita laiks

no...līdz…

Nr.
p.k.1

Auditoru konstatētie trūkumi

Ieteikums2

Prioritāte

Ieviešanas termiņš3

Atbildīgā amatpersona

Informācija par ieteikuma izpildi4

Apliecinājums par izpildi5

Piezīmes.

1 Ieteikuma numurs atbilstoši iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikam.

2 Norāda visus ieteikumus, kas ietverti apstiprinātajā iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikā.

3 Apstiprinātajā iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikā norādītais ieteikumu ieviešanas termiņš.

4 Norāda informāciju par ieteikuma izpildi (jā/nē) un faktisko ieteikuma izpildes datumu.

5 Norāda informāciju par veiktajiem pasākumiem ieteikuma īstenošanai.”

26. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

“2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.126

Audita izpildes kopsavilkums

1.

Par auditu atbildīgā ministrija vai iestāde

2.

Finanšu instruments

3.

Auditētās institūcijas

4.

Audita mērķis

5.

Galvenie konstatējumi un secinājumi

Ieteikumi

6.

Viedoklis par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 10.janvāri.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!