Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 24.10.2008., Nr. 166 https://www.vestnesis.lv/ta/id/182814

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Vēl šajā numurā

24.10.2008., Nr. 166

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

 

Paziņojums par detālplānojumu

Daugmales pagasta padome saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19. oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 64. punktu, paziņo, ka Daugmales pagasta padomē 2008.gada 24. septembrī ir pieņēmusi lēmumu (sēdes prot. 9-3.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Svelmes” atbilstoši Daugmales pagasta teritorijas plānojumam”. Detālplānojumu izstrādes vadītājs – Daugmales pagasta arhitekts Gints Zvejnieks. Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Daugmales pagasta padomes būvvaldei, trīs nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstos “Rīgas Apriņķa Avīze” un “Latvijas Vēstnesis”, norādot: fiziskām personām - vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar Daugmales pagasta teritorijas plānojumu, kā arī ar jautājumiem un priekšlikumiem var vērsties Daugmales pagasta būvvaldē “Salnās”, Daugmales pag., Rīgas raj., LV-2124. Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst. 8 līdz 12 un no 13 līdz 19 un ceturtdienās no plkst. 8 līdz 12 un no 13 līdz 17.


Paziņojums par teritorijas plānojumu

Garkalnes novada dome, saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, Teritorijas plānošanas likuma 12.panta 3.punktu un 6.panta 5.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 21.maija noteikumu nr.367 “Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojumu izstrādes kārtību un finansēšanas kārtību” 4.punktu, paziņo, ka 2008.gada 24.septembrī ir pieņemts lēmums (prot.nr.9, 3.§) par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Kaiceles ielā 3A, (kad. nr. 8060-012-0223). Detālplānojuma izstrādes vadītāja - arhitekte Dace Bērziņa, sert. nr.10-0925. Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Garkalnes novada domē, trīs nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Rīgas Apriņķa Avīze”, norādot: fiziskām personām vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar Garkalnes novada teritorijas plānojumu, kā arī ar jautājumiem un priekšlikumiem var vērsties Garkalnes novada būvvaldē, Brīvības gatvē 455, Rīgā. Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst. 11 līdz 13 un no 14 līdz 19 un ceturtdienās plkst. 9 līdz 13 un no 14 līdz 17.


Paziņojums par detālplānojumu un saistošajiem noteikumiem

Pamatojoties uz Valgundes novada domes lēmumu nr.16, 4.§, 09.10.2008. “Par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu nekustamajam īpašumam “Rītiņi” ”nolemts:

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma “Rītiņi”, kadastra nr.5486 013 0083, detālplānojuma redakciju kā galīgo redakciju.

2.Izdot nekustamā īpašuma “Rītiņi”, kadastra nr.5486 013 0083, detālplānojuma galīgās redakcijas grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā pašvaldības saistošos noteikumus nr. D-1.

3.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma par to apstiprināšanu publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Iepazīties ar izstrādāto detālplānojumu var katru darbdienu Valgundes novada domē Celtnieku ielā 35, Valgundes novadā, Jelgavas rajonā, LV-3017.


Paziņojums par detālplānojumu

Saldus pilsētas dome informē, ka, pamatojoties uz domes 09.10.2008. lēmumu /prot.nr.19, 35.§/, tiek nodota nekustamā īpašuma Aroniju ielā 12, Saldū, detālplānojuma pirmā redakcija sabiedriskās apspriešanas otrajam posmam un atzinumu saņemšanai.

Sabiedriskās apspriešanas otrais posms notiks no 24.10.2008. līdz 17.11.2008.

Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Saldus pilsētas domē. Priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt katru darba dienu Saldus pilsētas domē vai SIA “Projekti un vadība” Liepājas ielā 1-1, Kuldīgā, tālr. 63322601.


Mežotnes pagasta padome paziņo:

Saskaņā ar Mežotnes pagasta 2008.gada 20.oktobra padomes sēdes lēmumu, protokola nr.10, ir pieņemts lēmums pilnveidot Mežotnes pagasta teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot teritorijas plānojuma galīgo redakciju.

Mežotnes pagasta teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, grafiskā daļa un paskaidrojuma raksts, vides pārskats apskatāmi atkārtoti no 30. oktobra līdz 20. novambrim, iesniedzamas atsauksmes un atzinumi katru darba dienu no plkst.9 līdz 17 Mežotnes pagasta padomē Mežotnes pamatskolā Mežotnē, Bauskas rajonā, LV-3918.


Par Ķekavas pagasta 2003.gada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Ķekavā 2008. gada 22. oktobrī (prot. nr.17, 14.§)

Pamatojoties uz 2004.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu un 2008.gada 21.oktobra Rīgas plānošanas reģiona atzinumu Nr.02-08/121 “Atzinums par Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2003.-2015.g. grozījumu galīgo redakciju”, pagaidu administrācija, nolēma:

1. apstiprināt Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumus;

2. izdot teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā saistošos noteikumus Nr.14 “Ķekavas pagasta teritorijas plānojums 2003.-2015.gadam”;

3. uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt lēmumu laikrakstā “Mūsu Ķekava” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot vietu, kur var iepazīties ar apstiprināto vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu;

4. divu nedēļu laikā būvvaldei iesniegt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai tā grozījumus zināšanai:

4.1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā - teritorijas plānojuma eksemplāru papīra formā un elektroniski, kā arī apliecinājumu šo noteikumu 3.punktā minētajai publikācijai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

4.2. Valsts zemes dienestā - grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu eksemplāru papīra formā, kā arī grafiskās daļas karti (plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (elektroniski vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā);

4.3. Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē - teritorijas plānojumu elektroniski;

4.4. Rīgas plānošanas reģionā - teritorijas plānojuma eksemplāru papīra formā un elektroniski, kā arī apliecinājumu šo noteikumu 3.punktā minētajai publikācijai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Vadītājs A.Krūms

Paziņojumi par detālplānojumiem Ķekavā

Ķekavā 2008. gada 15. oktobrī (prot. nr.16)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtēja detālplānojumus nekustamajiem īpašumiem:

1) “Rakari” (kad.nr. 8070-008-0210), kas apstiprināts 2004.gada 17.decembrī ar Ķekavas pagasta padomes saistošajiem noteikumiem (prot.Nr.16, 3.20.5.§). Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu, Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija nolēma:

1. Atstāt spēkā Ķekavas pagasta padomes 2004.gada 17.decembra saistošos noteikumus (prot.Nr.16, 3.20.5.§).

2. Izdarīt grozījumus Ķekavas pagasta padomes 2004.gada 17.decembra saistošajos noteikumos (prot.Nr.16, 3.20.5.§) un izdot saistošos noteikumus “Grozījumi Ķekavas pagasta padomes 2004.gada 17.decembra saistošajos noteikumos “Detālam plānojumam zemesgabalam “Rakari” (kad.Nr.8070-008-0210) Ķekavas pagasts, Rīgas rajons” (prot.Nr.16, 3.20.5.§).

2) “Lejasolektes” (kad.Nr. 8070-007-0933), kas apstiprināts 2004.gada 17.decembrī ar Ķekavas pagasta padomes saistošajiem noteikumiem (prot. Nr.16, 3.20.3.§). Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu un Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu, Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija nolēma:

1. Atstāt spēkā Ķekavas pagasta padomes 2004.gada 17.decembra saistošos noteikumus (prot. Nr.16, 3.20.3.§).

Ar pilnu lēmumu tekstu var iepazīties Ķekavas pagasta pašvaldības mājaslapā www.kekava.lv.


Par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Mērsragā

Rojas novada dome 14.10.2008. pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.7, 18.punkts) – nodot sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 1.redakciju detālplānojumam ar kodu M/03/2008 Mērsraga ciema nekustamajam īpašumam “Vecčunčas”, (kad.nr. 8878-003-0635).

No 30.10.2008. līdz 20.11.2008. notiks detālplānojuma sabiedriskā apspriešana, un šajā laikā detālplānojuma 1.redakcija tiks izstādīta Rojas novada domes Mērsraga pagasta pārvaldes ēkā.

Rakstiskus priekšlikumus, norādot dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi un reģistrācijas numuru, līdz 20.11.2008. var iesniegt Rojas novada domē Talsu rajonā, Rojā, Zvejnieku ielā 3, LV-3264, vai Rojas novada domes Mērsraga pagasta pārvaldē – Talsu rajonā, Mērsragā, Lielajā ielā 35, LV-3284. Priekšlikumus var iesniegt arī personīgi Rojas novada domē vai Mērsraga pagasta pārvaldē darbdienās no plkst.9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Apmeklētājus pieņems 07.11.2008. no plkst. 9 līdz 13 un sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008.gada 7.novembrī plkst. 13 Rojas novada domes Mērsraga pagasta pārvaldē.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!