• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rīgas domes 2008. gada 2. septembra saistošie noteikumi Nr. 134 "Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 9.10.2008., Nr. 157 https://www.vestnesis.lv/ta/id/182175-kartiba-bernu-registresanai-un-uznemsanai-1-klase-rigas-pasvaldibas-visparejas-izglitibas-iestades

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par Baltijas asamblejas balvas kandidātiem literatūrā, mākslā un zinātnē

Vēl šajā numurā

09.10.2008., Nr. 157

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rīgas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 134

Pieņemts: 02.09.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.134

Rīgā 2008.gada 2.septembrī (prot. Nr.107, 4.§)

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu
un 43.panta trešo daļu un Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību mācību uzsākšanai Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – Iestādes).

2. Vecāki vai aizbildņi (turpmāk – vecāki) var pieteikt bērnu mācībām Iestādes 1.klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi).

3. Vecāki bērnu pamatizglītības programmas apguvei var pieteikt vairākās Iestādēs.

4. Ja īpašu apstākļu dēļ bērns nav uzsācis mācības vecumā, kurā jāuzsāk pamatizglītības programmas apguve, jautājumu par viņa izglītošanu pēc saskaņošanas ar vecākiem koordinē Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments (turpmāk – Departaments).

5. Departaments līdz katra gada 1.janvārim nosaka un paziņo Iestādei atveramo 1.klašu skaitu.

6. Katrai Iestādei ir noteikts mikrorajons (1.pielikums). Par mikrorajonu šo saistošo noteikumu izpratnē uzskatāms Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas sadalījums teritoriālās vienībās, kurās deklarētajiem bērniem ir prioritāras tiesības tikt uzņemtiem šajā teritoriālajā vienībā esošajā Iestādē.

7. Ja nepieciešams, līdz katra gada 1.janvārim Rīgas dome ir tiesīga veikt izmaiņas Iestādei noteiktajā mikrorajonā. Iestāžu mikrorajonu elektroniskās datu bāzes uzturēšanu un datu atjaunināšanu nodrošina Departaments.

8. Izmaiņu veikšana Iestādei noteiktajā mikrorajonā neietekmē līdz attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās brīdim Iestādē pieteikto bērnu vietu pretendentu rindā.

9. Mikrorajons netiek noteikts šādām Iestādēm:

9.1. Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolai;

9.2. Š.Dubnova v.n. Rīgas Ebreju vidusskolai;

9.3. Rīgas Ukraiņu vidusskolai;

9.4. Rīgas Lietuviešu vidusskolai;

9.5. Rīgas Igauņu vidusskolai;

9.6. Rīgas Baltkrievu pamatskolai;

9.7. Rīgas Lastādijas internātvidusskolai;

9.8. Rīgas 7.internātpamatskolai;

9.9. Rīgas Mūzikas internātvidusskolai;

9.10. Rīgas 1.speciālajai internātpamatskolai;

9.11. Rīgas 2.speciālajai internātpamatskolai;

9.12. Rīgas 3.speciālajai pamatskolai;

9.13. Rīgas 4.speciālajai internātpamatskolai;

9.14. Rīgas 5.speciālajai internātpamatskolai;

9.15. Rīgas speciālajai pamatskolai – Attīstības centram;

9.16. Rīgas speciālajai internātpamatskolai;

9.17. Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolai;

9.18. Rīgas sanatorijas internātpamatskolai;

9.19. Strazdumuižas internātvidusskolai – attīstības centram vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem;

9.20. Rīgas 66.speciālajai vidusskolai;

9.21. Rīgas sākumskolai “Valodiņa”;

9.22. Rīgas Valdorfskolai.

II. Bērnu reģistrēšana Iestādēs

10. Bērnu reģistrācija Iestādēs notiek visu gadu, vecākiem iesniedzot iesniegumu (2.pielikums), kā arī uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai dokumentu, kurā norādīts bērna personas kods, un vecāka personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu).

11. Iesniegumu Iestādes direktors vai elektroniskās datu bāzes administrators reģistrē Iestādes izglītojamo elektroniskajā datu bāzē (turpmāk – elektroniskā datu bāze) iesniedzēja klātbūtnē, elektroniski aizpildot pieteikuma veidlapu, pirms tam informējot vecākus par Iestādē īstenotajām pamatizglītības programmām un noskaidrojot, kādā pamatizglītības programmā vecāks vēlas bērnu reģistrēt.

12. Elektroniskajā datu bāzē izdara ierakstu par bērnu, norādot iesnieguma iesniegšanas datumu, bērna un vecāka vārdu un uzvārdu, bērna deklarēto dzīvesvietas adresi un vecāka deklarēto dzīvesvietas adresi saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamenta (turpmāk – Iedzīvotāju reģistrs) datiem un deklarētās dzīvesvietas iesnieguma reģistrēšanas datumu, kā arī izglītības programmu, norādot statusu “gatavojas iestāties”.

13. Elektroniskajā datu bāzē aizpildītais pieteikums tiek izdrukāts 2 eksemplāros. Vecāks pārbauda pieteikumā ierakstīto informāciju un apstiprina to ar savu parakstu. Viens pieteikuma eksemplārs, kuru paraksta Iestādes direktors vai datu bāzes administrators, tiek izsniegts vecākam, otrs tiek iereģistrēts un uzglabāts Iestādes lietvedībā kopā ar vecāka iesniegumu.

14. Ja tehnisku iemeslu dēļ elektroniskajā datu bāzē nav iespējams elektroniski aizpildīt pieteikuma veidlapu un nav iespējams pārbaudīt bērna deklarētās dzīvesvietas adresi un vecāka deklarētās dzīvesvietas adresi, Iestādes direktors vai elektroniskās datu bāzes administrators:

14.1. par tehnisko problēmu ziņo Departamenta Administratīvās pārvaldes Informācijas tehnoloģiju nodaļai;

14.2. pieteikumu aizpilda, rakstot ar roku;

14.3. trīs darba dienu laikā pēc tehnisko problēmu novēršanas pieteikumu ievada elektroniskajā datu bāzē.

15. Ja pēc tehnisko problēmu novēršanas tiek konstatēta neatbilstība starp iesniegumā norādīto bērna deklarētās dzīvesvietas adresi, vecāka deklarētās dzīvesvietas adresi un Iedzīvotāju reģistrā deklarētās dzīvesvietas adresi, Iestāde rakstiski paziņo par šo neatbilstību vecākiem un informē, ka ieraksts elektroniskajā datu bāzē tiks izdarīts saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem.

16. Iestāde katru gadu līdz 1.jūnijam pārbauda, vai pretendenta uzņemšanas 1.klasē dzīvesvietas adrese un vecāka dzīvesvietas adrese saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem atbilst Iestādes mikrorajonam.

17. Ja pretendentam uzņemšanai 1.klasē, kuram iesnieguma iesniegšanas brīdī saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem deklarētā dzīvesvieta bija Iestādes mikrorajonā, mainījusies deklarētā dzīvesvieta un tā vairs nav Iestādes mikrorajonā, tad Iestādes pretendentu uzņemšanai 1.klasē elektroniskajā datu bāzē tiek izdarītas izmaiņas atbilstoši šo saistošo noteikumu 19.punktam.

18. Ja pretendentam uzņemšanai 1.klasē, kuram iesnieguma iesniegšanas brīdī saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem deklarētā dzīvesvieta nav bijusi Iestādes mikrorajonā, mainījusies deklarētā dzīvesvieta un tā ir Iestādes mikrorajonā, tad Iestādes pretendentu uzņemšanai 1.klasē elektroniskajā datu bāzē tiek izdarītas izmaiņas atbilstoši šo saistošo noteikumu 19.punktam.

III. Bērnu uzņemšana Iestādēs

19. Komplektējot 1.klasi, Iestāde ievēro šādu prioritāro secību bērnu uzņemšanai:

19.1. dzīvesvietas deklarēšanas iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuriem kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Iestādes mikrorajonā un kuriem Iestādē pamatizglītības programmā mācās brāļi vai māsas;

19.2. dzīvesvietas deklarēšanas iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuriem kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Iestādes mikrorajonā;

19.3. Iestādes pretendentu iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuriem Iestādē pamatizglītības programmā mācās brāļi vai māsas;

19.4. Iestādes pretendentu iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem Iestādē strādājošo darbinieku bērnus;

19.5. Iestādes pretendentu iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuriem kopā ar vecākiem dzīvesvieta deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

19.6. Iestādes pretendentu iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

20. Ja dzīvesvietas deklarēšanas iesniegumu reģistrēšanas datums vairākiem bērniem ir vienāds, tad prioritāte, uzņemot bērnu Iestādē, ir tam bērnam, kura vecāka iesniegums par bērna uzņemšanu Iestādes 1.klasē ir reģistrēts agrāk.

21. Ja vecāki reģistrē Iestādes mikrorajonā deklarētu bērnu uzņemšanai Iestādes 1.klasē pēc tam, kad Iestādes direktors izdevis rīkojumu par bērnu uzņemšanu Iestādes 1.klasē un Iestādes 1.klasē brīvu vietu nav, Departaments koordinē bērna uzņemšanu citā dzīvesvietai tuvākajā Iestādē, kurā ir brīvas vietas.

22. Iestāde katru gadu pēc 1.jūnija 2 nedēļu laikā rakstiski paziņo vecākiem, kuru bērni pieteikti mācību uzsākšanai 1.klasē, par bērna iekļaušanu Iestādes pretendentu uzņemšanai 1.klasē sarakstā vai par atteikumu.

23. Ja bērns netiek iekļauts Iestādes pretendentu uzņemšanai 1.klasē sarakstā, Iestādes direktors par to informē Departamentu, iesniedzot vecākiem atbildes kopiju. Departaments sniedz vecākiem informāciju par brīvajām vietām citās Iestādēs.

24. Pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par iespēju uzņemt bērnu Iestādē vecāki līdz 1.jūlijam Iestādē iesniedz šādus dokumentus:

24.1. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);

24.2. izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) par iepriekš veiktajām profilaktiskajām vakcinācijām;

24.3. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu (uzrādot oriģinālu);

24.4. izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītībai programmas apguvi.

25. Izziņas par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītībai programmas apguvi neesamība nedrīkst būt iemesls atteikumam uzņemt bērnu Iestādē.

26. Ja Iestādes pretendentu uzņemšanai 1.klasē vai Iestādē uzņemto bērnu sarakstā veidojas vakantas vietas, Iestādes direktors, ievērojot šo saistošo noteikumu 19.punktā noteikto prioritāro secību, rakstiski uzaicina nākamos Iestādes iesniegumu rindā reģistrēto bērnu vecākus iesniegt nepieciešamos dokumentus.

27. Ne vēlāk kā līdz katra gada 31.augustam Iestādes direktors ar rīkojumu apstiprina Iestādē uzņemto bērnu sarakstus, iepriekš elektroniskajā datu bāzē pārliecinoties, vai bērns nav uzņemts citā Iestādē. Iestādes direktors pirms rīkojuma parakstīšanas ir tiesīgs pārliecināties, vai bērna deklarētā dzīvesvieta nav mainījusies. Iestādē var uzņemt tikai tos bērnus, par kuriem iesniegti 24.1, 24.2. un 24.3.punktā minētie dokumenti. Iestādes direktors atbild par to, ka bērns tiek uzņemts tikai vienā Iestādē.

28. Saraksti, kuros norādīti uzņemto bērnu vārdi, uzvārdi, dzīvesvietas deklarēšanas datums un piezīme par papildu nosacījumiem uzņemšanai, tiek izvietoti Iestādes informācijas stendā.

29. Speciālās izglītības iestādē vai Iestādē īstenotajā speciālās izglītības programmā bērnu uzņem programmas apguves uzsākšanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un Iestādes nolikumam, pamatojoties uz pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas vai Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un vecāku iesniegumu.

30. Bērnu uzņemšanu internātskolas 1.klasē nosaka normatīvie akti un internātskolas nolikums.

31. Jautājumus, kas saistīti ar bērnu uzņemšanu Iestādē, pēc 1.jūnija koordinē Departaments.

32. Iestādei 2 darba dienu laikā pēc bērna uzņemšanas Iestādē vai izstāšanās no Iestādes jāveic attiecīgas izmaiņas elektroniskajā datu bāzē.

33. Lēmumu par bērna iekļaušanu vai atteikumu iekļaut pretendentu sarakstā, par bērna uzņemšanu Iestādē vai atteikumu bērnu uzņemt Iestādē var apstrīdēt Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta direktoram mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, bet Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

34. Departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

35. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Laikrakstā “5 min” saistošie noteikumi publicējami, norādot, ka ar dokumenta pielikumiem var iepazīties portālā www.riga.lv, kā arī Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” likumā noteiktajā kārtībā.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā 2008.gada 4.septembrī

 
 

1.pielikums
Rīgas domes 02.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.134

Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu mikrorajoni

Centra rajons

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Artilērijas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 15

Brīvības iela, pāra Nr. no 112 līdz 200

Krišjāņa Barona iela, nepāra Nr. no 77 līdz 135

Pērnavas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 7

Pērnavas iela, pāra Nr. no 2 līdz 16

Tallinas iela, nepāra Nr. no 29 līdz 55

Tallinas iela, pāra Nr. no 26 līdz 52

Tērbatas iela, nepāra Nr. no 93 līdz 99

Tērbatas iela, pāra Nr. no 80 līdz 88

Rīgas Ļ.Tolstoja krievu vidusskola

Aleksandra Čaka iela, nepāra Nr. no 71 līdz 127

Artilērijas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 23

Artilērijas iela, pāra Nr. no 2 līdz 26

Brīvības iela, pāra Nr. no 90 līdz 128

Bruņinieku iela, nepāra Nr. no 17 līdz 23

Dainas iela

Krišjāņa Barona iela, nepāra Nr. no 69 līdz 93

Krišjāņa Barona iela, pāra Nr. no 80 līdz 114

Matīsa iela, nepāra Nr. no 1 līdz 35

Tallinas iela, pāra Nr. no 26 līdz 52

Tērbatas iela, nepāra Nr. no 69 līdz 99

Tērbatas iela, pāra Nr. no 72 līdz 88

Rīgas M.Lomonosova krievu vidusskola

11.novembra krastmala

13.janvāra iela

Akas iela

Aklā iela

Alberta laukums

Aldaru iela

Aleksandra Čaka iela, nepāra Nr. no 27 līdz 53

Alfrēda Kalniņa iela

Alksnāja iela

Amatu iela

Anglikāņu iela

Arhitektu iela

Arsenāla iela

Aspazijas bulvāris

Atgriežu iela

Audēju iela

Basteja bulvāris

Baumaņa skvērs

Bīskapa gāte

Blaumaņa iela, pāra Nr., sākot no 28

Blaumaņa iela, nepāra Nr. no 1 līdz 31

Brīvības bulvāris

Brīvības iela, pāra Nr. no 58 līdz 74

Daugavas gāte

Doma laukums

Dzirnavu iela, nepāra Nr. no 97 līdz 109

Dzirnavu iela, pāra Nr. no 78 līdz 92

Elizabetes iela, nepāra Nr. no 79 līdz 87

Elizabetes iela, pāra Nr. no 14 līdz 22

Gleznotāju iela

Grēcinieku iela

Ģertrūdes iela, nepāra Nr. no 13 līdz 47

Ģertrūdes iela, pāra Nr. no 14 līdz 46

Herdera laukums

Inženieru iela

Jāņa iela

Jāņa sēta

Jaunavu iela

Jauniela

Jēkaba iela

Jēkaba laukums

Kalēju iela

Kalpaka bulvāris, nepāra Nr., sākot no 13

Kalpaka bulvāris, pāra Nr. no 2 līdz 10

Kaļķu iela

Klostera iela

Konventa sēta

Krāmu iela

Krišjāņa Barona iela, nepāra Nr. no 29 līdz 47

Krišjāņa Barona iela, pāra Nr. no 16 līdz 64

Krišjāņa Valdemāra iela, pāra Nr. no 2 līdz 10

Kungu iela

Ķēniņu iela

Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 17 līdz 47

Lāčplēša iela, pāra Nr. no 14 līdz 50

Laipu iela

Latviešu Strēlnieku laukums

Līvu laukums

Maisa iela

Marijas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 25

Mārstaļu iela

Martas iela

Mazā Jaunavu iela

Mazā Jauniela

Mazā Miesnieku iela

Mazā Monētu iela

Mazā Muzeja iela

Mazā Peitavas iela

Mazā Pils iela

Mazā Skolas iela

Mazā Smilšu iela

Mazā Trokšņu iela

Meistaru iela

Miesnieku iela

Minsterejas iela

Mucenieku iela

Mūku iela

Palasta iela

Pasta iela

Peitavas iela

Peldu iela

Pērses iela

Pēterbaznīcas iela

Pils iela

Pils laukums

Poļu gāte

Radio iela

Raiņa bulvāris

Rātslaukums

Reimersa iela

Rīdzenes iela

Riharda Vāgnera iela

Rozena iela

Skārņu iela

Smilšu iela

Stabu iela, pāra Nr. no 14 līdz 46

Svaru iela

Šķūņu iela

Teātra iela

Tērbatas iela, nepāra Nr. no 23 līdz 53

Tērbatas iela, pāra Nr. no 26 līdz 52

Tirgoņu iela

Torņa iela

Trokšņu iela

Ūdensvada iela

Vaļņu iela

Vecpilsētas iela

Zirgu iela

Rīgas 22.vidusskola

Aleksandra Čaka iela, nepāra Nr. no 55 līdz 69

Brīvības iela, pāra Nr. no 76 līdz 88

Bruņinieku iela, nepāra Nr. no 25 līdz 51

Bruņinieku iela, pāra Nr. no 10 līdz 36

Krišjāņa Barona iela, nepāra Nr. no 49 līdz 63

Krišjāņa Barona iela, pāra Nr. no 66 līdz 78

Matīsa iela, pāra Nr. no 2 līdz 32

Stabu iela, nepāra Nr. no 17 līdz 49

Tērbatas iela, nepāra Nr. no 55 līdz 65

Tērbatas iela, pāra Nr. no 54 līdz 68

Rīgas 40.vidusskola

Blaumaņa iela, pāra Nr. no 6 līdz 26

Brīvības iela, pāra Nr. no 38 līdz 54

Dzirnavu iela, nepāra Nr. no 63 līdz 95

Dzirnavu iela, pāra Nr. no 58 līdz 76

Elizabetes iela, nepāra Nr. no 57 līdz 87

Elizabetes iela, pāra Nr. no 20 līdz 22

Krišjāņa Barona iela, nepāra Nr. no 3 līdz 25

Merķeļa iela

Pērses iela

Tērbatas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 21

Tērbatas iela, pāra Nr. no 2 līdz 24

Rīgas 99.vidusskola

Aleksandra Čaka iela, nepāra Nr. no 39 līdz 151

Artilērijas iela, pāra Nr. no 22 līdz 26

Artilērijas iela, nepāra Nr. no 17 līdz 23

Bruņinieku iela, pāra Nr. no 26 līdz 36

Bruņinieku iela, nepāra Nr. no 41 līdz 53

Dainas iela

Dārzaugļu iela

Ērgļu iela

Ģertrūdes iela, nepāra Nr. no 39 līdz 47

Ģertrūdes iela, pāra Nr. no 36 līdz 46

Krišjāņa Barona iela, pāra Nr. no 34 līdz 142

Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 35 līdz 47

Matīsa iela, pāra Nr. no 26 līdz 32

Matīsa iela, nepāra Nr. no 25 līdz 35

Pērnavas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 9

Pērnavas iela, pāra Nr. no 2 līdz 18

Stabu iela, nepāra Nr. no 41 līdz 49

Stabu iela, pāra Nr. no 38 līdz 50

Tallinas iela, pāra Nr. no 44 līdz 52

Tallinas iela 57

Zemitāna iela

Rīgas Valda Zālīša pamatskola

Aleksandra Čaka iela, nepāra Nr. no 27 līdz 37

Andreja Pumpura iela

Antonijas iela

Blaumaņa iela, nepāra Nr. no 1 līdz 31

Blaumaņa iela, pāra Nr. no 6 līdz 40

Brīvības bulvāris

Brīvības iela, pāra Nr. no 32 līdz 56

Dzirnavu iela, nepāra Nr. no 63 līdz 95

Dzirnavu iela, pāra Nr. no 58 līdz 76

Elizabetes iela, nepāra Nr. no 57 līdz 63

Jura Alunāna iela

Kalpaka bulvāris, nepāra Nr., sākot no 13

Kalpaka bulvāris, pāra Nr. no 2 līdz 10

Krišjāņa Barona iela, pāra Nr. no 14 līdz 32

Krišjāņa Barona iela, nepāra Nr. no 1 līdz 25

Krišjāņa Valdemāra iela, pāra Nr. no 4 līdz 8

Lāčplēša iela, pāra Nr. no 14 līdz 50

Marijas iela, nepāra Nr. no 11 līdz 25

Raiņa bulvāris, nepāra Nr. no 1 līdz 9

Reimersa iela

Tērbatas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 25

Tērbatas iela, pāra Nr. no 2 līdz 28

Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola

11. novembra krastmala

13.janvāra iela

Aklā iela

Alberta iela

Alberta laukums

Alfrēda Kalniņa iela

Alksnāja iela

Amatu iela

Arhitektu iela

Aspazijas bulvāris

Audēju iela

Dzirnavu iela, nepāra Nr. no 97 līdz 109

Dzirnavu iela, pāra Nr. no 78 līdz 92

Elizabetes iela, nepāra Nr. no 65 līdz 87

Gleznotāju iela

Grēcinieku iela

Inženieru iela

Jāņa iela

Jāņa sēta

Jaunavu iela

Jauniela

Kalēju iela

Kaļķu iela

Konventa sēta

Krāmu iela

Krišjāņa Barona iela, pāra Nr. no 2 līdz 12

Kungu iela

Laipu iela

Latviešu Strēlnieku laukums

Līvu laukums

Maisa iela

Marijas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 19

Mārstaļu iela

Mazā Jaunavu iela

Mazā Monētu iela

Mazā Smilšu iela

Meistaru iela

Merķeļa iela

Minsterejas iela

Mucenieku iela

Palasta iela

Pasta iela

Peitavas iela

Peldu iela

Pērses iela

Pēterbaznīcas iela

Radio iela

Raiņa bulvāris, sākot no Nr.27 līdz 31

Rīdzenes iela

Riharda Vāgnera iela

Rozena iela

Skārņu iela

Svaru iela

Šķūņu iela

Teātra iela

Tirgoņu iela

Ūdensvada iela

Vaļņu iela

Vecpilsētas iela

Zirgu iela

Rīgas 24.pamatskola

Aleksandra Čaka iela, nepāra Nr. no 129 līdz 151

Brīvības iela, pāra Nr. no 130 līdz 200

Dārzaugļu iela

Ērgļu iela

Krišjāņa Barona iela, nepāra Nr. no 95 līdz 135

Krišjāņa Barona iela, pāra Nr. no 118 līdz 142

Pērnavas iela, pāra Nr. no 2 līdz 20

Pērnavas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 9

Tallinas iela, nepāra Nr. no 29 līdz 57

Zemitāna iela

Pamatskola “Rīdze”

Aldaru iela

Anglikāņu iela

Arsenāla iela

Atgriežu iela

Basteja bulvāris

Baumaņa skvērs

Bīskapa gāte

Citadeles iela

Daugavas gāte

Doma laukums

Eksporta iela

Elizabetes iela 1

Elizabetes iela, pāra Nr. no 2 līdz 22

Herdera laukums

Jēkaba iela

Jēkaba laukums

Klostera iela

Kronvalda bulvāris

Ķēniņu iela

Mazā Jauniela

Mazā Miesnieku iela

Mazā Muzeja iela

Mazā Peitavas iela

Mazā Pils iela

Mazā Skolas iela

Mazā Trokšņu iela

Miesnieku iela

Miķeļa iela

Muitas iela

Mūku iela

Noliktavas iela

Pils iela

Pils laukums

Poļu gāte

Raiņa bulvāris, sākot no Nr.10 līdz 26

Rātslaukums

Republikas laukums

Smilšu iela

Torņa iela

Trokšņu iela

Rīgas Centra sākumskola

Akas iela

Artilērijas iela, pāra Nr. no 2 līdz 20

Brīvības iela, pāra Nr. no 56 līdz 110

Bruņinieku iela, nepāra Nr. no 17 līdz 39

Bruņinieku iela, pāra Nr. no 10 līdz 36

Ģertrūdes iela, nepāra Nr. no 13 līdz 37

Ģertrūdes iela, pāra Nr. no 14 līdz 34

Krišjāņa Barona iela, nepāra Nr. no 27 līdz 75

Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 17 līdz 33

Lielgabalu iela

Martas iela

Matīsa iela, nepāra Nr. no 1 līdz 25

Matīsa iela, pāra Nr. no 2 līdz 24

Stabu iela, nepāra Nr. no 17 līdz 39

Stabu iela, pāra Nr. no 14 līdz 36

Tērbatas iela, nepāra Nr. no 33 līdz 91

Tērbatas iela, pāra Nr. no 26 līdz 78

Kurzemes rajons

Iļģuciema vidusskola

Baltā iela

Bēnes iela

Buļļu iela; nepāra Nr. no 9 līdz 39

Cementa iela

Daugavgrīvas iela, nepāra Nr. no 77 līdz 91

Daugavgrīvas iela, pāra Nr. no 112

Daugavgrīvas šoseja

Dāvida iela

Dzirciema iela, pāra Nr., sākot no 70

Dzirciema iela, nepāra Nr., sākot no 87

Eduarda Šmita iela

Garā iela

Grīvas iela

Iļģuciema iela

Lidoņu iela

Lilijas iela

Motoru iela

Olaines iela

Palangas iela

Podraga iela

Reņģes iela

Riekstu iela

Saulgožu iela

Skodas iela

Skujenes iela

Spilves iela

Stūres iela

Šauļu iela

Šķērsiela

Vaidelotes iela

Vērdiņu iela

Virbu iela

Voleri

Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Anniņmuižas bulvāris

Bebru iela

Imantas iela

Imantas 1.līnija

Imantas 2.līnija

Imantas 3.līnija

Imantas 4.līnija

Imantas 5.līnija

Imantas 6.līnija

Imantas 7.līnija

Imantas 8.līnija

Kleistu iela, pāra Nr.

Kooperatīva iela

Kurzemes prospekts, līdz Nr.61

Loka iela

Majoru iela

Mazā Kandavas iela

Mazā Loka iela

Mazā Šķērsiela

Mellužu iela

Nīcas iela

Observatorijas iela

Pīlādžu iela

Progresa iela

Pūres iela

Purva iela

Raktes iela

Rātsupītes iela

Riņķa iela

Sakas iela

Sidraba iela

Slokas iela, nepāra Nr. no 111 līdz 179

Slokas iela, pāra Nr. no 118 līdz 124

Spodras iela

Šķērsiela

Trīsstūra iela

Užavas iela

Varkaļu iela

Vārves iela

Vecumnieku iela

Zārdu iela

Rīgas Daugavgrīvas vidusskola

Asnu iela

Birzes iela

Dolomīta iela

Dzelmes iela

Dzelzs iela

Dziesmas iela

Dzintara iela

Esplanādes iela

Flotes iela

Ielejas iela

Ilmeņa iela

Kaimiņu iela

Lēpju iela

Ošu iela

Parādes iela

Plēksnes iela

Rītabuļļi

Rojas iela

Roņu iela

Slimnīcas iela

Vakarbuļļi

Vētras iela

Zēģeļu iela

Zvīņu iela

Rīgas Imantas vidusskola

Airītes iela

Akāciju iela

Anniņmuižas bulvāris, sākot no Nr.28

Auru iela

Beberbeķu iela

Ceriņu iela

Dammes iela

Dubultu iela

Dunalkas iela

Ēnas iela

Ērkšķu iela

Jūrmalas gatve, sākot no Nr.74

Kleistu iela, nepāra Nr.

Kurzemes prospekts, sākot no Nr.61

Ķiburgas iela

Lazdu iela

Mazā Krūmu iela

Mazā Zolitūdes iela

Pīlādžu iela

Pureņu iela

Rāvas iela

Rigondas gatve

Slokas iela, nepāra Nr., sākot no 181

Slokas iela, pāra Nr., sākot no 128

Tālavas gatve

Tāšu iela

Vībotņu iela

Vīksnes iela

Zentenes iela

Ziedoņa iela

Zolitūdes iela, līdz Nr.30

Rīgas Ostvalda vidusskola

Buļļu iela, sākot no Nr.49

Dammes iela, pāra Nr.

Kleistu iela, nepāra Nr.

Kurzemes prospekts, sākot no Nr.62 līdz 111

Rigondas gatve

Slokas iela, nepāra Nr. no 181 līdz 203

Slokas iela, pāra Nr. no 128 līdz 130

Rīgas 19.vidusskola

Ādama iela

Admirāļu iela

Apakšgrāvja iela

Asnu iela

Bangu iela

Birzes iela

Brūžu iela

Bungu iela

Dolomīta iela

Dzelmes iela

Dzelzs iela

Dziesmas iela

Dzintara iela

Esplanādes iela

Flotes iela

Gaigalas iela

Galdnieku iela

Gobas iela

Grunduļu iela

Guberņciema iela

Gundegas iela

Ielejas iela

Ievas iela

Ilmeņa iela

Jātnieku iela

Jomas iela

Jūrnieku iela

Kaimiņu iela

Kangaru iela

Kaņepju iela

Kapļu iela

Kapteiņu iela

Kastaņu iela

Keramikas iela

Kodola iela

Krēmeri

Kvarca iela

Ķemmdziju iela

Lemešu iela

Lēpju iela

Lielā iela

Lielupes iela

Lignuma iela

Loma iela

Mencu iela

Meniķu iela

Mežrozīšu iela

Miglas iela

Ošu iela

Parādes iela

Piestātnes iela

Platā iela

Plēksnes iela

Rītabuļļi

Rojas iela

Roņu iela

Silikātu iela

Slimnīcas iela

Spailes iela

Stagaru iela

Stūrmaņu iela

Tekstilnieku iela

Vakarbuļļi

Velkoņu iela

Vētras iela

Viesnīcas iela

Zēģeļu iela

Zemkopju iela

Zilā iela

Zvīņu iela

Rīgas 33.vidusskola

Ādama iela

Admirāļu iela

Apakšgrāvja iela

Bangu iela

Brūžu iela

Bungu iela

Daugavgrīvas šoseja

Gaigalas iela

Galdnieku iela

Gobas iela

Grunduļu iela

Guberņciema iela

Gundegas iela

Ievas iela

Jātnieku iela

Jomas iela

Jūrnieku iela

Kangaru iela

Kaņepju iela

Kapļu iela

Kapteiņu iela

Kastaņu iela

Keramikas iela

Kodola iela

Krēmeri

Kvarca iela

Ķemmdziju iela

Lemešu iela

Lielā iela

Lielupes iela

Lignuma iela

Loma iela

Mencu iela

Meniķu iela

Mežrozīšu iela

Miglas iela

Piestātnes iela

Platā iela

Silikātu iela

Spailes iela

Spilves iela

Stagaru iela

Stūrmaņu iela

Tekstilnieku iela

Velkoņu iela

Viesnīcas iela

Zemkopju iela

Zilā iela

Rīgas 34.vidusskola

Āgenskalna iela

Aleksandra Grīna bulvāris

Alīses iela

Auces iela

Baldones iela

Baložu iela

Bezdelīgu iela

Buršu iela

Darba iela

Dreiliņu iela, sākot no Nr.19

Dzirciema iela, līdz Nr.2

Elvīras iela

Ērģeļu iela

Gregora iela

Griezes iela

Jūrmalas gatve, Nr.1 un 2

Kaktu iela

Kandavas iela

Klīveru iela

Kristapa iela

Krogus iela

Krūtes iela

Kūdras iela

Kuģu iela

Kuldīgas iela

Kurpnieku iela

Margrietas iela, pāra Nr., sākot no 12

Margrietas iela, nepāra Nr., sākot no 9

Mārtiņa iela

Mazā Bezdelīgu iela

Mazā Kaiju iela

Mazā Kandavas iela

Mazā Kuldīgas iela

Mazais Balasta dambis

Melnsila iela, sākot no Nr.12

Meža iela

Puķu iela

Raņķa dambis

Rododendru iela

Roņsalas iela

Sētas iela

Skrīveru iela

Slokas iela, pāra Nr. no 2 līdz 14

Slokas iela, nepāra Nr. no 15 līdz 45

Staraja Rusas iela

Tapešu iela, no Nr. 1 līdz 25

Tirgus iela

Trijādības iela

Uzvaras bulvāris

Valentīna iela

Valguma iela, sākot no Nr.6

Vecā Jūrmalas gatve

Vīlipa iela

Zārdu iela

Rīgas 41.vidusskola

Aleksandra Grīna bulvāris

Auces iela

Āzenes iela

Balasta dambis

Bezdelīgu iela

Buļļu iela, pāra Nr. no 46

Bumbieru iela

Buršu iela

Dagmāras iela

Dārza iela

Daugavgrīvas iela, nepāra Nr. līdz 75

Daugavgrīvas iela, pāra Nr. līdz 110

Dzegužu iela

Dzirciema iela, nepāra Nr. no 3 līdz 85

Dzirciema iela, pāra Nr. no 4 līdz 68

Eiženijas iela

Embūtes iela

Enkura iela

Ērģeļu iela

Griezes iela

Grodņas iela

Ģipša iela

Hāmaņa iela

Iecavas iela

Jaunsaules iela

Jūrmalas gatve, nepāra Nr. no 1 līdz 21

Kaiju iela

Kaktu iela

Kandavas iela

Kliņģeru iela

Klīveru iela

Konsula iela

Krēslas iela

Krogus iela

Kuģu iela

Kuldīgas iela, līdz Nr.16

Ķīpsalas iela

Ķiršu iela

Lielezeres iela

Loču iela

Maiznieku iela

Mārtiņa iela, no Nr.1 līdz 67

Matrožu iela

Mazā Bezdelīgu iela

Mazā Dārza iela

Mazā Kaiju iela

Mazā Stacijas iela

Mazā Ūdens iela

Mazais Balasta dambis

Meža iela

Morica iela

Ogļu iela

Puķu iela

Pulka iela

Purva iela

Raņķa dambis

Roņsalas iela

Rundāles iela

Saldus iela

Saukas iela

Sēlpils iela

Sētas iela

Skrīveru iela

Skrundas iela

Slokas iela, pāra Nr. līdz 116

Slokas iela, nepāra Nr. no 47 līdz 109

Stacijas iela

Staraja Rusas iela

Tapešu iela, sākot no Nr.32

Tīklu iela

Tirgus iela

Trijādības iela

Tvaikoņu iela

Ūdens iela

Uzvaras bulvāris

Valguma iela, sākot no Nr.6

Vilhelma Kreslera iela

Viļņas iela

Vircavas iela

Zvejnieku iela

Rīgas 54.vidusskola

Baltā iela

Bēnes iela

Buļļu iela, nepāra Nr. no 9 līdz 39

Cementa iela

Daugavgrīvas iela, nepāra Nr. no 77 līdz 91

Daugavgrīvas iela, pāra Nr., sākot no 112

Daugavgrīvas šoseja

Dāvida iela

Dzirciema iela, nepāra Nr., sākot no 87

Dzirciema iela, pāra Nr., sākot no 70

Eduarda Šmita iela

Garā iela

Grīvas iela

Iļģuciema iela

Lidoņu iela

Motoru iela

Olaines iela

Palangas iela

Podraga iela

Pulka iela

Reņģes iela

Riekstu iela

Saulgožu iela

Skodas iela

Skujenes iela

Spilves iela

Stūres iela

Šauļu iela

Šķērsiela

Vaidelotes iela

Vērdiņu iela

Virbu iela

Voleri

Rīgas 68.vidusskola

Āzenes iela

Balasta dambis

Bumbieru iela

Dārza iela

Daugavgrīvas iela, nepāra Nr. līdz 49

Daugavgrīvas iela, pāra Nr. līdz 76

Dzirciema iela, nepāra Nr. no 3 līdz 53

Dzirciema iela, pāra Nr. no 4 līdz 46

Eiženijas iela

Enkura iela

Ģipša iela

Hāmaņa iela

Iecavas iela

Jaunsaules iela

Kaiju iela

Kliņģeru iela

Konsula iela

Krēslas iela

Ķīpsalas iela

Ķiršu iela

Lielezeres iela

Loču iela

Matrožu iela

Mazā Dārza iela

Mazā Stacijas iela

Mazā Ūdens iela

Morica iela

Ogļu iela

Purva iela

Rundāles iela

Sēlpils iela

Slokas iela, nepāra Nr. no 47 līdz 109

Slokas iela, pāra Nr. no 16 līdz 58

Stacijas iela

Tīklu iela

Ūdens iela

Zvejnieku iela

Rīgas 69.vidusskola

Anniņmuižas bulvāris

Apuzes iela

Bebru iela

Bolderājas iela

Dumbrāja iela

Imantas iela

Imantas 1.līnija

Imantas 2.līnija

Imantas 3.līnija

Imantas 4.līnija

Imantas 5.līnija

Imantas 6.līnija

Imantas 7.līnija

Imantas 8.līnija

Jūrmalas gatve, no Nr.14 līdz 73

Kleistu iela, pāra Nr.

Kooperatīva iela

Kurzemes prospekts, līdz Nr.61

Loka iela

Majoru iela

Mazā Bolderājas iela

Mazā Buļļu iela

Mazā Kandavas iela

Mazā Loka iela

Mazā Šķērsiela

Mellužu iela

Nīcas iela

Observatorijas iela

Pīlādžu iela

Progresa iela

Pūres iela

Raktes iela

Rigondas gatve

Riņķa iela

Sakas iela

Seces iela

Sidraba iela

Slokas iela, pāra Nr. no 118 līdz 126

Slokas iela, nepāra Nr. no 111 līdz 179

Sniķeres iela

Spodras iela

Šķērsiela

Trīsstūra iela

Užavas iela

Varkaļu iela

Vārves iela

Vecumnieku iela

Virbu iela

Zārdu iela

Rīgas 71.vidusskola

Bolderājas iela

Buļļu iela, pāra Nr. no 18 līdz 46

Dagmāras iela

Daugavgrīvas iela; pāra Nr. no 78 līdz 108

Daugavgrīvas iela, nepāra Nr. no 51 līdz 73

Dāvida iela

Dzegužu iela

Dzirciema iela, pāra Nr. no 48 līdz 68

Dzirciema iela, nepāra Nr. no 55 līdz 85

Embūtes iela

Grīvas iela

Grodņas iela

Iļģuciema iela

Lilijas iela

Mazā Bolderājas iela

Mazā Buļļu iela

Mazā Ūdens iela

Mellužu iela

Saldus iela

Saukas iela

Saulgožu iela

Skrundas iela

Skujenes iela

Slokas iela, pāra Nr. no 60 līdz 116

Sniķeres iela

Šķērsiela

Tvaikoņu iela

Vaidelotes iela

Vērdiņu iela

Vilhelma Kreslera iela

Viļņas iela

Virbu iela

Rīgas 96.vidusskola

Airītes iela

Akāciju iela

Anniņmuižas bulvāris

Apuzes iela

Auru iela

Beberbeķu iela

Ceriņu iela

Dammes iela, nepāra Nr.

Dubultu iela

Dunalkas iela

Ēnas iela

Ērkšķu iela

Jūrmalas gatve, sākot no Nr.64

Kurzemes prospekts, sākot no Nr.112

Ķiburgas iela

Lazdu iela

Mazā Krūmu iela

Mazā Zolitūdes iela

Pureņu iela

Rātsupītes iela

Rāvas iela

Slokas iela, nepāra Nr. no 205

Slokas iela, pāra Nr. no 132

Tālavas gatve

Tāšu iela

Vībotņu iela

Vīksnes iela

Zentenes iela

Ziedoņa iela

Zolitūdes iela, līdz Nr.30

Āgenskalna sākumskola

Āgenskalna iela

Alīses iela

Baldones iela

Baložu iela

Darba iela

Dreiliņu iela, sākot no Nr.18

Dzirciema iela, līdz Nr.2

Elvīras iela

Gregora iela

Jūrmalas gatve, pāra Nr. no 2 līdz 12

Kalnciema iela, nepāra Nr. no 1 līdz 67

Kalnciema iela, pāra Nr. no 2 līdz 12

Kandavas iela

Kristapa iela

Krūtes iela

Kūdras iela

Kuldīgas iela, sākot no Nr.17

Kurpnieku iela

Margrietas iela, nepāra Nr., sākot no 9

Margrietas iela, pāra Nr., sākot no 12

Mārtiņa iela, sākot no Nr.8

Mazā Kandavas iela

Mazā Kuldīgas iela

Melnsila iela, sākot no Nr.12

Posma iela

Rododendru iela

Slokas iela, nepāra Nr. no 15 līdz 45

Tapešu iela, līdz Nr.30

Valentīna iela

Vecā Jūrmalas gatve

Vīlipa iela

Zārdu iela

Iļģuciema sākumskola

Baltā iela, no Nr.1 līdz 24

Bēnes iela

Buļļu iela, pāra Nr. no 18 līdz 46

Buļļu iela, nepāra Nr. no 9 līdz 39

Cementa iela

Daugavgrīvas iela, pāra Nr., sākot no 112

Daugavgrīvas iela, nepāra Nr. no 77 līdz 91

Dzirciema iela, pāra Nr., sākot no 70

Dzirciema iela, nepāra Nr., sākot no 87

Eduarda Šmita iela

Garā iela

Lidoņu iela

Motoru iela

Palangas iela

Reņģes iela

Riekstu iela

Spilves iela

Stūres iela

Rīgas Imantas sākumskola

Anniņmuižas bulvāris

Dammes iela, pāra Nr.

Dumbrāja iela

Jūrmalas gatve, pāra Nr., sākot no 64

Jūrmalas gatve, nepāra Nr., sākot no 69

Kleistu iela, līdz Nr.21

Kurzemes prospekts

Rigondas gatve

Seces iela

Slokas iela, nepāra Nr. no 181 līdz 203

Slokas iela Nr.128 un Nr.130

Vecumnieku iela

Latgales priekšpilsēta

Rīgas Krievu vidusskola

Alauksta iela

Aleksandra Čaka iela, sākot no Nr.72 līdz 156

Artilērijas iela, nepāra Nr. no 29 līdz 73

Artilērijas iela, pāra Nr. no 34 līdz 70

Ata iela

Augšiela

Augusta Deglava iela, nepāra Nr. no 1 līdz 23

Augusta Deglava iela, pāra Nr. no 2 līdz 32

Avotu iela, nepāra Nr. no 53 līdz 75

Avotu iela, pāra Nr. no 58 līdz 76

Bruņinieku iela, pāra Nr. no 38 līdz 170

Ģertrūdes iela, no Nr.48 līdz 64

Jāņa Asara iela, nepāra Nr. no 5 līdz 15

Jāņa Asara iela, pāra Nr. no 2 līdz 24

Krāsotāju iela

Laboratorijas iela

Lauku iela

Lienes iela

Matīsa iela, sākot no Nr.37

Mūrnieku iela

Narvas iela

Pērnavas iela, nepāra Nr. no 11 līdz 83

Pērnavas iela, pāra Nr. no 22 līdz 84

Pļavas iela

Rūdolfa iela

Rūjienas iela

Sapieru iela

Sparģeļu iela

Stadiona iela

Strenču iela

Suntažu iela

Tallinas iela, nepāra Nr. no 59

Tallinas iela, pāra Nr., sākot no 54

Terēzes iela

Vagonu iela

Valmieras iela, nepāra Nr. no 21 līdz 47

Valmieras iela, pāra Nr. no 16 līdz 34

Vārnu iela

Zaķu iela

Zvaigžņu iela

Rīgas Kristīgā vidusskola

Augšiela

Augusta Deglava iela, sākot no Nr.1 līdz 30

Jāņa Asara iela, nepāra Nr.

Narvas iela

Pērnavas iela, sākot no Nr.33 līdz 92

Rūjienas iela

Suntažu iela

Vagonu iela, nepāra Nr. no 23 līdz 35

Valmieras iela, Nr.28, 30, 32, 34, 39B, 41, 43, 45, 47

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola

Aizvaru iela

Augusta Deglava iela, pāra Nr. no 36 līdz Ilūkstes ielai

Dārzciema iela, pāra Nr. no 2 līdz 48

Dārzciema iela, nepāra Nr. no 3 līdz 117

Gaismas iela

Grīšļu iela

Istras iela, nepāra Nr. no 17 līdz 23

Istras iela, pāra Nr. no 14 līdz 20

Jaunrozes iela

Jenotu iela

Kaibalas iela

Kārsavas iela

Kraukļu iela, nepāra Nr. no 11 līdz 23

Kraukļu iela, pāra Nr. no 30 līdz 36

Lapsu iela

Nīcgales iela

Papardes iela

Piedrujas iela

Pildas iela, nepāra Nr. no 17 līdz 95

Rēzeknes iela, sākot no Nr.1 līdz Dārzciema ielai

Rēznas iela

Rumbulas iela

Sesku iela

Skaņu iela

Steigas iela

Stopiņu iela

Vestienas iela

Vietalvas iela

Zeltiņu iela

Rīgas Universālā vidusskola

Jāņavārtu iela

Katlakalna iela

Maskavas iela, nepāra Nr. no 265 līdz 287, 291 un 293

Prūšu iela, sākot no Nr.3 līdz 7

Salaspils iela, Nr.2, 6, 7, 9, 12, 18

Rīgas 6.vidusskola

Alauksta iela

Aleksandra Čaka iela, pāra Nr. no 72 līdz 160

Artilērijas iela, nepāra Nr. no 29 līdz 73

Artilērijas iela, pāra Nr. no 34 līdz 70

Ata iela

Augšiela

Avotu iela, sākot no Nr.61 līdz 76

Jāņa Asara iela, pāra Nr.

Krāsotāju iela

Laboratorijas iela

Lauku iela

Lienes iela, sākot no Nr.1 līdz 9

Matīsa iela, nepāra Nr. no 37 līdz 83

Mūrnieku iela

Pērnavas iela, nepāra Nr. no 11 līdz 53

Pērnavas iela, pāra Nr. no 20 līdz 62

Pļavas iela

Rūdolfa iela

Sapieru iela

Sparģeļu iela

Stadiona iela

Strenču iela

Tallinas iela, nepāra Nr., sākot no 59

Tallinas iela, pāra Nr., sākot no 54

Terēzes iela

Vagonu iela

Vārnu iela

Zaķu iela

Zvaigžņu iela

Rīgas 15. vidusskola

Abrenes iela

Ādmiņu iela

Akadēmijas laukums

Aleksandra Čaka iela, pāra Nr. no 6 līdz 70

Aleksandra Čaka iela, pāra Nr. no 34 līdz 52

Avotu iela, pāra Nr. līdz 56

Avotu iela, nepāra Nr. līdz 51

Bruņinieku iela, nepāra Nr. no 57 līdz 157

Bruņinieku iela, pāra Nr. no 70 līdz 104

Daugavpils iela, pāra Nr., sākot no 54

Daugavpils iela, nepāra Nr., sākot no 41

Dzirnavu iela, nepāra Nr. no 113 līdz 173

Dzirnavu iela, pāra Nr. no 96 līdz 140

Elijas iela

Elizabetes iela, nepāra Nr. no 89 līdz 103

Elizabetes iela, pāra Nr. no 24 līdz 26

Ernesta Birznieka-Upīša iela, nepāra Nr. no 1 līdz 29

Ernesta Birznieka-Upīša iela, pāra Nr. no 2 līdz 28

Gaiziņa iela

Gogoļa iela, nepāra Nr. no 11 līdz 31

Gogoļa iela, pāra Nr. no 12 līdz 28

Ģertrūdes iela, pāra Nr., sākot no 60

Ģertrūdes iela, nepāra Nr., sākot no 51

Jēkabpils iela, no Nr.1 līdz 29

Jēzusbaznīcas iela

Kalupes iela

Katoļu iela, pāra Nr., sākot no 10

Katoļu iela, nepāra Nr., sākot no 5

Krāslavas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 15

Krāslavas iela, pāra Nr. no 2 līdz 12

Krasta iela, nepāra Nr. no 3 līdz 39

Kurbada iela

Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 49 līdz 135

Marijas iela, pāra Nr.

Mazā Krasta iela

Nēģu iela

Prāgas iela

Pūpolu iela

Riepnieku iela

Rūsiņa iela

Satekles iela, nepāra Nr. no 1 līdz 15

Skrindu iela

Spīdolas iela

Spīķeru iela

Stabu iela, nepāra Nr. no 41 līdz 119

Stabu iela, pāra Nr. no 38 līdz 96

Stacijas laukums

Turgeņeva iela

Valmieras iela, pāra Nr. no 2 līdz 14

Valmieras iela, nepāra Nr. no 1 līdz 17

Visvalža iela

Rīgas 25.vidusskola

Aglonas iela

Austuves iela

Bultu iela, nepāra Nr.

Glūdas iela

Izvaltas iela

Jāņavārtu iela

Kaņiera iela

Ķengaraga iela

Linavas iela

Lokomotīves iela, līdz Nr.44

Malnavas iela

Maltas iela

Maskavas iela, pāra Nr. no 228 līdz 324

Maskavas iela, nepāra Nr. no 257 līdz 375

Naujenes iela

Pārmiju iela

Prūšu iela, līdz Nr.42

Rušonu iela

Salaspils iela

Rīgas 32.vidusskola

Aiviekstes iela

Bārddziņu iela

Dagdas iela

Daugavpils iela, pāra Nr. no 2 līdz 52

Daugavpils iela, nepāra Nr. līdz 39

Dricānu iela

Ebreju iela

Elijas iela

Firsa Sadovņikova iela

Gogoļa iela

Grebenščikova iela

Īsā iela

Jēkabpils iela

Jersikas iela

Jēzusbaznīcas iela

Kalna iela

Katoļu iela

Krasta iela, līdz Nr.73

Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 139 līdz 161

Lāčplēša iela, pāra Nr. no 110 līdz 118

Lauvas iela

Lazdonas iela

Līksnas iela

Lomonosova iela

Ludzas iela

Maskavas iela, pāra Nr. no 2 līdz 160

Maskavas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 163

Mazā Kalna iela

Mazā Lāčplēša iela

Mazā Matīsa iela, nepāra Nr.

Nēģu iela

Pirts iela

Puškina iela

Rēznas iela

Riepnieku iela

Rūsiņa iela

Sarkanā iela

Skrundas iela

Speķa iela

Spīdolas iela

Strūgu iela

Šaurā iela

Tējas iela

Timoteja iela

Toma iela

Varakļānu iela

Viļānu iela

Virsaišu iela

Zaķusalas krastmala

Žaņa Lipkes iela

Rīgas 51. vidusskola

Aglonas iela, pāra Nr.

Austuves iela

Glūdas iela

Izvaltas iela

Kaņiera iela

Ķengaraga iela

Maskavas iela, pāra Nr. no 250 līdz 260, 266, 268 un nepāra Nr. no 307 līdz 317 un 321

Naujenes iela

Rušonu iela

Rīgas 62.vidusskola

Ābeļu iela

Aglonas iela, nepāra Nr. no 67 līdz 77

Aglonas iela, pāra Nr. no 56 līdz 66

Aizsprosta iela

Aroniju iela

Aviācijas iela

Bultu iela, pāra Nr.

Ceļteku iela

Cidoniju iela

Dārziņu iela

Dārziņu 1.līnija

Dārziņu 2.līnija

Dārziņu 3.līnija

Dārziņu 4.līnija

Dārziņu 5.līnija

Dārziņu 6.līnija

Dārziņu 7.līnija

Dārziņu 8.līnija

Dārziņu 9.līnija

Dārziņu 10.līnija

Dārziņu 11.līnija

Dārziņu 12.līnija

Dārziņu 13.līnija

Dārziņu 14.līnija

Dārziņu 15.līnija

Dārziņu 16.līnija

Dārziņu 17.līnija

Dārziņu 18.līnija

Dārziņu 19.līnija

Dārziņu 20.līnija

Dārziņu 21.līnija

Dārziņu 22.līnija

Dārziņu 23.līnija

Dārziņu 24.līnija

Dārziņu 25.līnija

Dārziņu 26.līnija

Dārziņu 27.līnija

Dārziņu 28.līnija

Dārziņu 29.līnija

Dārziņu 30.līnija

Dārziņu 31.līnija

Dārziņu 32.līnija

Dārziņu 33.līnija

Dārziņu 34.līnija

Dārziņu 35.līnija

Dārziņu 36.līnija

Dārziņu 37.līnija

Dārziņu 38.līnija

Dārziņu 39.līnija

Dārziņu 40.līnija

Dārziņu 41.līnija

Dārziņu 42.līnija

Dārziņu 43.līnija

Dārziņu 44.līnija

Dārziņu 45.līnija

Dārziņu 46.līnija

Dārziņu 47.līnija

Dārziņu 48.līnija

Dārziņu 49.līnija

Dārziņu 50.līnija

Dārziņu 51.līnija

Dārziņu 52.līnija

Dārziņu 53.līnija

Dārziņu 54.līnija

Dārziņu 55.līnija

Dārziņu 56.līnija

Dārziņu 57.līnija

Dārziņu 58.līnija

Dārziņu 59.līnija

Dārziņu 60.līnija

Dārziņu 61.līnija

Dārznieku iela

Daugavmalas iela

Dubnas iela

Eglaines iela

Festivāla iela

Granīta iela

Gravas iela

Grāvju iela

Ikšķiles iela

Jāņogu iela

Jasmīnu iela

Jaunsaimnieku iela

Kazragu iela

Krāču iela

Kristīnes iela

Krustpils iela, sākot no Nr.73 līdz 77

Kvadrāta iela

Kviešu iela

Līņu iela

Lokomotīves iela, sākot no Nr.50

Malēju iela

Malkas iela

Maltas iela, sākot no Nr.47 līdz 63

Mārsila iela

Maskavas iela, pāra Nr., sākot no 326

Maskavas iela, nepāra Nr., sākot no 377

Nātru iela

Pārmiju iela, sākot no Nr.6 līdz 28

Pelnu iela

Pieneņu iela

Plostnieku iela

Plostu iela, sākot no Nr.2 līdz 12

Prūšu iela, nepāra Nr., sākot no 29

Prūšu iela, pāra Nr., sākot no 48

Ragatu iela

Rājumsila iela

Rasas iela

Ratnieku iela

Rinkuļu iela

Rožlapu iela

Rubeņkalna iela

Saites iela

Salnavas iela

Siena iela

Sila iela, nepāra Nr.

Silpureņu iela

Spaļu iela

Šķirotavas iela

Taču iela

Taisnā iela

Tomātu iela

Urgu iela

Vērmeļu iela

Višķu iela

Vizbuļu iela

Vizlas iela

Zvirbuļu iela

Rīgas 65.vidusskola

Aglonas iela, nepāra Nr.

Bultu iela, sākot no Nr.4 līdz 8

Izvaltas iela

Krustpils iela, nepāra Nr. no 65 līdz 71

Linavas iela

Lokomotīves iela, sākot no Nr.16 līdz 50

Malnavas iela, sākot no Nr.4 līdz 22

Pārmiju iela

Plostu iela, nepāra Nr.

Prūšu iela, nepāra Nr. no 9 līdz 25

Prūšu iela, pāra Nr. no 20 līdz 46

Rīgas 72.vidusskola

Aizsprosta iela

Aroniju iela

Aviācijas iela

Ābeļu iela

Bultu iela, sākot no Nr.8

Ceļteku iela

Cidoniju iela

Dārziņu iela

Dārziņu 1.līnija

Dārziņu 2.līnija

Dārziņu 3.līnija

Dārziņu 4.līnija

Dārziņu 5.līnija

Dārziņu 6.līnija

Dārziņu 7.līnija

Dārziņu 8.līnija

Dārziņu 9.līnija

Dārziņu 10.līnija

Dārziņu 11.līnija

Dārziņu 12.līnija

Dārziņu 13.līnija

Dārziņu 14.līnija

Dārziņu 15.līnija

Dārziņu 16.līnija

Dārziņu 17.līnija

Dārziņu 18.līnija

Dārziņu 19.līnija

Dārziņu 20.līnija

Dārziņu 21.līnija

Dārziņu 22.līnija

Dārziņu 23.līnija

Dārziņu 24.līnija

Dārziņu 25.līnija

Dārziņu 26.līnija

Dārziņu 27.līnija

Dārziņu 28.līnija

Dārziņu 29.līnija

Dārziņu 30.līnija

Dārziņu 31.līnija

Dārziņu 32.līnija

Dārziņu 33.līnija

Dārziņu 34.līnija

Dārziņu 35.līnija

Dārziņu 36.līnija

Dārziņu 37.līnija

Dārziņu 38.līnija

Dārziņu 39.līnija

Dārziņu 40.līnija

Dārziņu 41.līnija

Dārziņu 42.līnija

Dārziņu 43.līnija

Dārziņu 44.līnija

Dārziņu 45.līnija

Dārziņu 46.līnija

Dārziņu 47.līnija

Dārziņu 48.līnija

Dārziņu 49.līnija

Dārziņu 50.līnija

Dārziņu 51.līnija

Dārziņu 52.līnija

Dārziņu 53.līnija

Dārziņu 54.līnija

Dārziņu 55.līnija

Dārziņu 56.līnija

Dārziņu 57.līnija

Dārziņu 58.līnija

Dārziņu 59.līnija

Dārziņu 60.līnija

Dārziņu 61.līnija

Dārznieku iela

Daugavmalas iela

Dubnas iela

Eglaines iela

Festivāla iela

Granīta iela

Gravas iela

Grāvju iela

Ikšķiles iela

Jāņogu iela

Jasmīnu iela

Jaunsaimnieku iela

Kazragu iela

Krāču iela

Kristīnes iela

Krustpils iela, sākot no Nr.73

Kvadrāta iela

Kviešu iela

Līņu iela

Lokomotīves iela, sākot no Nr.52

Malēju iela

Malkas iela

Maltas iela

Mārsila iela

Maskavas iela, sākot no Nr.377

Nātru iela

Pelnu iela

Pieneņu iela

Plostnieku iela

Plostu iela, pāra Nr.

Prūšu iela, sākot no Nr.44

Ragatu iela

Rājumsila iela

Rasas iela

Ratnieku iela

Rinkuļu iela

Rožlapu iela

Rubeņkalna iela

Saites iela

Salnavas iela

Siena iela

Sila iela

Silpureņu iela

Spaļu iela

Šķirotavas iela

Taču iela

Taisnā iela

Tomātu iela

Urgu iela

Vērmeļu iela

Višķu iela

Vizbuļu iela

Vizlas iela

Zvirbuļu iela

Rīgas 75.vidusskola

Balvu iela

Dunavas iela

Dzērvju iela

Fridriķa iela

Grēdu iela

Indrupes iela

Kojusalas iela

Krīdenera dambis

Lubānas iela

Maskavas iela, nepāra Nr. no 163 līdz 261

Maskavas iela, pāra Nr. no 162 līdz 226

Mazā Lubānas iela

Ogres iela

Rītupes iela

Saikavas iela

Salacas iela

Slāvu iela

Zilupes iela

Kārļa Videnieka Rīgas 77. vidusskola

Ādmiņu iela

Akadēmijas laukums

Aleksandra Čaka iela, pāra Nr. no 6līdz 70

Augusta Deglava iela, nepāra Nr. no 1 līdz 23

Augusta Deglava iela, pāra Nr. no 2 līdz 32

Avotu iela, nepāra Nr. līdz 59

Avotu iela, pāra Nr. līdz 64

Bruņinieku iela, nepāra Nr., sākot no 57

Bruņinieku iela, pāra Nr., sākot no 38

Dzirnavu iela, nepāra Nr., sākot no 113

Dzirnavu iela, pāra Nr., sākot no 96

Elizabetes iela, nepāra Nr., sākot no 89

Elizabetes iela, pāra Nr., sākot no 24

Ernesta Birznieka-Upīša iela

Gaiziņa iela

Ģertrūdes iela, sākot no Nr.48

Kalupes iela

Kurbada iela

Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 51 līdz 87

Lāčplēša iela, pāra Nr. no 52 līdz 80

Marijas iela, pāra Nr.

Matīsa iela, nepāra Nr., sākot no 85

Matīsa iela, pāra Nr., sākot no 34

Mazā Matīsa iela

Prāgas iela

Pūpolu iela

Satekles iela

Spīķeru iela

Stabu iela, sākot no Nr.45

Stacijas laukums

Valmieras iela

Visvalža iela

Rīgas 86.vidusskola

Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela

Andreja Saharova iela, sākot no Nr.1 līdz 21

Apmetņu iela

Dārzciema iela, Nr.131 un 133

Ilūkstes iela

Jāņa Grestes iela

Jasmuižas iela

Jukuma Vācieša iela

Klāņu iela

Kupravas iela

Latgales iela

Lubānas iela

Ļaudonas iela

Pavasara gatve

Plaužu iela

Praulienas iela

Preiļu iela

Raicenes iela

Rēzeknes ielas posms līdz Dārzciema ielai

Rudens iela

Sitas iela

Skudru iela

Straupes iela

Strautu iela

Tīnūžu iela

Ūbeles iela

Virānes iela

Zvārtavas iela

Rīgas 88.vidusskola

Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela, nepāra Nr.

Akotu iela

Andreja Saharova iela, Nr.25, 27

Augusta Deglava iela, pāra Nr. no 96 līdz 126

Barkavas iela

Cielavu iela

Dārzciema iela, nepāra Nr. no 1 līdz 17

Dzeņu iela

Ilūkstes iela, pāra Nr. no 24 līdz 38

Ilūkstes iela, nepāra Nr. no 39 līdz 99

Istras iela

Jenotu iela

Kameņu iela

Kārsavas iela

Kraukļu iela

Latgales iela

Preiļu iela

Sesku iela, sākot no Nr.21

Strautu iela

Ulbrokas iela

Virānes iela

Zebiekstes iela

Zemes iela

Zvārtavas iela

Rīgas 90.vidusskola

Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela

Andreja Saharova iela

Dārzciema iela, nepāra Nr. no 119 līdz 133

Dravnieku iela, Nr. 3, 5, 8, 12, 13, 14

Dzeņu iela

Jāņa Grestes iela

Jasmuižas iela

Jukuma Vācieša iela

Lubānas iela, sākot no Nr.70

Pavasara gatve

Pļavnieku iela, Nr.4, 9, 11

Praulienas iela

Rencēnu iela

Rēzeknes iela

Rudens iela

Salnas iela, Nr.8, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35

Tīnūžu iela

Žīguru iela

Rīgas 92.vidusskola

Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela, Nr.20, 24, 28, 36

Andreja Saharova iela, Nr.20 un 22

Aroniju iela

Augusta Deglava iela, pāra Nr., sākot no 128

Baltinavas iela

Dravnieku iela, no Nr.1 līdz 14

Dzeņu iela, no Nr.1 līdz 14

Dzilnas iela

Ēvalda Valtera iela

Pļavnieku iela, no Nr.1 līdz 12

Rencēnu iela

Salnas iela, no Nr.1 līdz 36

Ulbrokas iela, no Nr.1 līdz 22

Žīguru iela

Rīgas 93.vidusskola

Aizvaru iela

Akotu iela

Apmetņu iela

Augusta Deglava iela, pāra Nr., sākot no 34

Barkavas iela

Cielavu iela

Dārzciema iela, pāra Nr. no 2 līdz 52

Dārzciema iela, nepāra Nr. no 1 līdz 117

Gaismas iela

Grīšļu iela

Istras iela

Jaunrozes iela

Jenotu iela

Kaibalas iela

Kameņu iela

Kārsavas iela

Klāņu iela

Kraukļu iela

Kupravas iela

Lapsu iela

Latgales iela

Ļaudonas iela

Papardes iela

Piedrujas iela

Pildas iela

Plaužu iela

Preiļu iela

Raicenes iela

Rumbulas iela

Sesku iela

Sitas iela

Skaņu iela

Skudru iela

Steigas iela

Stopiņu iela

Strautu iela

Ūbeles iela

Vestienas iela

Vietalvas iela

Virānes iela

Zebiekstes iela

Zeltiņu iela

Zemes iela

Zvārtavas iela

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

Aiviekstes iela

Balvu iela

Bārddziņu iela

Daugavpils iela

Dricānu iela

Dunavas iela

Dzērvju iela

Ebreju iela

Firsa Sadovņikova iela

Fridriķa iela

Grebenščikova iela

Grēdu iela

Indrupes iela

Īsā iela

Jēkabpils iela

Jersikas iela

Kalna iela

Katoļu iela

Kojusalas iela

Krāslavas iela

Krasta iela

Krīdenera dambis

Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 107 līdz 161

Lauvas iela

Lazdonas iela

Līksnas iela

Līvānu iela

Lomonosova iela

Lubānas iela, sākot no Nr.1 līdz 60

Ludzas iela

Maskavas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 255

Maskavas iela, pāra Nr. no 2 līdz 226

Mazā Kalna iela

Mazā Krasta iela

Mazā Lāčplēša iela

Mazā Lubānas iela

Ogres iela

Pirts iela

Pļaviņu iela

Rēzeknes iela, pāra Nr. no 2 līdz 5

Rēznas iela

Rītupes iela

Saikavas iela

Salacas iela

Salaspils iela, sākot no Nr.1 līdz Slāvu tiltam

Sarkanā iela

Slāvu iela

Speķa iela

Spīdolas iela

Šaurā iela

Tējas iela

Toma iela

Varakļānu iela

Viļānu iela

Virsaišu iela

Zilupes iela

Žaņa Lipkes iela

O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola

Abrenes iela

Dagdas iela

Dzirnavu iela, nepāra Nr. no 143 līdz 173

Dzirnavu iela, pāra Nr. no 118 līdz 138

Elijas iela

Firsa Sadovņikova iela, nepāra Nr. no 9 līdz 13

Gaiziņa iela

Gogoļa iela

Jēzusbaznīcas iela

Lāčplēša iela, pāra Nr. no 86 līdz 124

Maskavas iela, pāra Nr. no 2 līdz 68

Maskavas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 49

Puškina iela, Nr.19, 20, 20A, 21, 22

Riepnieku iela

Rūsiņa iela

Skrindu iela

Spīķeru iela

Straupes iela

Strūgu iela

Timoteja iela

Turgeņeva iela, Nr.16, 21A, 23

Zaķusalas krastmala

Rīgas Pļavnieku sākumskola

Aronas iela

Augusta Deglava iela, pāra Nr. no 154 līdz 188

Baltinavas iela

Dravnieku iela, Nr.1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Dzilnas iela

Ēvalda Valtera iela

Pļavnieku iela, no Nr.1 līdz 12

Salnas iela, no Nr.1 līdz 36

Ulbrokas iela

Vidzemes priekšpilsēta

Rīgas Ezerkrastu vidusskola

Abzas iela

Apogu iela

Celmu iela

Druvienas iela

Ežupes iela

Gaiļezera iela

Hipokrāta iela, Nr. 1 un 3

Irbupītes iela

Juglas iela

Juglasciema bulvāris

Kalējgrāvja iela

Krēgermuižas iela

Kvēles iela

Lēvenstrauta iela

Līduma iela

Liepkalna iela

Lorupes iela

Malienas iela, nepāra Nr., sākot no 41

Malienas iela, pāra Nr., sākot no 38

Mazā Juglas iela

Mežciema iela

Murjāņu iela

Ošupītes iela

Padebešu iela

Palsas iela

Pečorītes iela

Pelēdu iela

Pietēnupes iela

Pikukalna iela

Rotkalnu iela

Sedas iela

Sidraburgas iela

Smilškalnu iela

Strazdumuižas iela

Šmerļa iela

Tebras iela

Trūvertu iela

Ūdeļu iela

Urdziņas iela

Veldres iela

Rīgas Franču licejs

Cēsu iela

Elku iela

Mēness iela

Miera iela, pāra Nr. no 48 līdz 62

Senču iela

Tallinas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 23

Rīgas Hanzas vidusskola

Alojas iela

Annas iela

Arēnas iela

Aristida Briāna iela, no Nr.4 līdz 22

Aristida Briāna iela, nepāra Nr. no 1 līdz 17

Brīvības iela, nepāra Nr. no 83 līdz 167

Duntes iela, no Nr.5 līdz 11

Ēveles iela

Grostonas iela

Hanzas iela, pāra Nr. no 10 līdz 12

Hospitāļu iela

Ierēdņu iela

Ieroču iela

Invalīdu iela

Jāņa Dikmaņa iela

Jāņa Krūmiņa iela

Kareivju iela

Kazarmu iela

Klusā iela

Krišjāņa Valdemāra iela, nepāra Nr., sākot no 79

Krišjāņa Valdemāra iela, pāra Nr., sākot no 48

Lāču iela

Laktas iela

Lejas iela

Mālpils iela

Miera iela, visi nepāra Nr.

Miera iela, no Nr.2 līdz 46, no Nr.64 līdz 94

Nītaures iela

Palīdzības iela

Skanstes iela

Sporta iela, sākot no Nr.7

Sporta iela, pāra Nr., sākot no 2

Straumes iela

Šarlotes iela, no Nr.4 līdz 9

Tallinas iela, pāra Nr. no 2 līdz 24

Tomsona iela

Upes iela

Vesetas iela, no Nr.8 līdz 12

Vesetas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 13

Zirņu iela

Rīgas Herdera vidusskola

Alberta iela

Antonijas iela, pāra Nr., sākot no 8

Antonijas iela, nepāra Nr., sākot no 11

Aristida Briāna iela, pāra Nr.

Baznīcas iela

Brīvības iela, nepāra Nr. līdz 107

Bruņinieku iela, līdz Nr.8

Dzirnavu iela, no Nr.16 līdz 57

Elizabetes iela, no Nr.21 līdz 55

Ģertrūdes iela, no Nr.1 līdz 12

Hanzas iela, Nr. 1 un 3

Hanzas iela, pāra Nr. no 2 līdz 12

Jeruzalemes iela

Krišjāņa Valdemāra iela, nepāra Nr. no 21 līdz 77

Krišjāņa Valdemāra iela, pāra Nr. no 12 līdz 46

Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 1 līdz 13

Lāčplēša iela, pāra Nr. no 2 līdz 12

Skanstes iela

Skolas iela

Sporta iela, pāra Nr.

Stabu iela, līdz Nr.15

Šarlotes iela

Zaļā iela

Rīgas Juglas vidusskola

Acāliju iela

Ainažu iela

Amoliņa iela

Andreja iela

Augstienes iela

Avotkalnu iela

Baibas iela

Bākūžu iela

Baltezera iela

Baņutas iela

Berģu iela

Bērzkalnes iela

Brīvdabas iela

Brīvības gatve, nepāra Nr., sākot no 387

Brīvības gatve, pāra Nr., sākot no 386

Ciemupes iela

Cīnītāju iela

Dzirnupes iela

Egļu iela

Foreļu iela

Garkalnes iela

Gatiņa iela

Igates iela

Ineša iela

Jaunības iela

Juglas iela

Juglas krastmala

Jumiķu iela

Kaktusu iela

Kanāla iela

Kārļa Egles iela

Karūsu iela

Kraujas iela

Krēgermuižas iela

Krosa iela

Kvēles iela

Laimas iela

Lejasciema iela

Lilastes iela

Madaru iela

Mākoņu iela

Makšķernieku iela

Maltuves iela

Mazā Berģu iela

Meiju iela

Melderu iela

Mežāres iela

Murjāņu iela

Oļu iela

Pakalniešu iela

Pāles iela

Parka iela

Pludiņu iela

Priedkalnes iela

Purva skvērs

Rijas iela

Rīvas iela

Rožu iela

Rožupes iela

Salamandras iela

Samu iela

Saulcerītes iela

Sīkā iela

Silciema iela

Skrudalienas iela

Skuju skvērs

Slēpotāju iela

Smilgu iela

Suitu iela

Susējas iela

Svīteres iela

Tadenavas iela

Tramplīna iela

Tūjas iela

Uguns iela

Ulža iela

Umurgas iela

Upesciema iela

Vangažu iela

Vējdzirnavu iela

Vidzemes aleja

Vīgriežu iela

Zaļumu iela

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Augusta Deglava iela, nepāra Nr. no 47 līdz 71

Dzelzavas iela, pāra Nr. no 38 līdz 42

Ežu iela

Gunāra Astras iela, nepāra Nr.

Kurmju iela

Nīcgales iela, nepāra Nr. no 1 līdz 33

Pūces iela

Purvciema iela, no Nr.39 līdz 50

Stirnu iela, līdz Nr.21

Upeņu iela

Viršu iela

Zileņu iela

Rīgas Purvciema vidusskola

Augusta Deglava iela, nepāra Nr., sākot no 65

Detlava Brantkalna iela

Dzelzavas iela, pāra Nr., sākot no 76

Gunāra Astras iela, pāra Nr.

Ilūkstes iela, nepāra Nr. no 101 līdz 109, Nr.101, 103, 107, 109

Pūces iela, Nr.32, 39, 41

Rīgas Teikas vidusskola

Aizkraukles iela

Aizpriežu iela

Aizsila iela

Ausmas iela

Āraišu iela

Bajāru iela

Biķernieku iela, pāra Nr. no 1 līdz 64

Brīvības gatve, pāra Nr. no 202 līdz 382

Burtnieku iela, no Nr.1 līdz 22

Dzērbenes iela, no Nr.5 līdz 39

Krīvu iela

Kuršu iela

Ķeguma iela, no Nr.1 līdz 30

Laimdotas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 47

Laimdotas iela, pāra Nr. no 2 līdz 34

Launkalnes iela

Leņķa iela

Lielvārdes iela, nepāra Nr. no 1 līdz 81

Lielvārdes iela, pāra Nr. no 2 līdz 70

Linezera iela

Mazā Ropažu iela

Pabažu iela

Pēkšēna iela

Pīkola iela

Pudiķa iela

Remīnes iela

Stāmerienas iela

Struktoru iela

Strupā iela

Stūrīša iela

Šmerļa iela

Tālivalža iela

Vasku iela

Zālīša iela

Zalkšu iela

Zemgaļu iela

Zemitāna laukums

Rīgas 16. vidusskola

Ainažu iela

Apogu iela

Bākūžu iela

Baltezera iela

Brīvības gatve, pāra Nr., sākot no 386

Ciemupes iela

Dzirnupes iela

Ineša iela

Juglas iela

Juglas krastmala

Krēgermuižas iela

Krosa iela

Kvēles iela

Liepkalna iela

Lilastes iela

Lorupes iela

Malienas iela, pāra Nr., sākot no 64

Mazā Juglas iela

Murjāņu iela

Pāles iela

Pelēdu iela

Pikukalna iela

Rīvas iela

Rotkalnu iela

Silciema iela

Skrudalienas iela

Slēpotāju iela

Smilškalnu iela

Strazdumuižas iela

Susējas iela

Svīteres iela

Tramplīna iela

Trūvertu iela

Tūjas iela

Ūdeļu iela

Umurgas iela

Vangažu iela

Veldres iela

Rīgas 21.vidusskola

Alojas iela

Arēnas iela

Aristida Briāna iela, nepāra Nr.

Duntes iela

Ēveles iela

Grostonas iela

Invalīdu iela

Jāņa Dikmaņa iela

Jāņa Krūmiņa iela

Krišjāņa Valdemāra iela, nepāra Nr., sākot no 79

Laktas iela

Mālpils iela

Nītaures iela

Skanstes iela

Sporta iela, nepāra Nr.

Straumes iela

Tomsona iela

Vesetas iela

Zaubes iela

Zirņu iela

Rīgas 30.vidusskola

Alojas iela

Annas iela

Aristida Briāna iela, pāra Nr.

Brīvības iela, nepāra Nr. no 109 līdz 191

Cēsu iela

Elku iela

Etnas iela

Ēveles iela, posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Miera ielai

Hospitāļu iela

Ierēdņu iela

Ieroču iela

Indrānu iela

Kareivju iela

Kaspara iela

Kazarmu iela

Klijānu iela

Klusā iela

Krišjāņa Valdemāra iela, pāra Nr., sākot no 48

Lāču iela

Lakstīgalu iela

Lejas iela

Maiznīcas iela

Mazā Klijānu iela

Mēness iela

Miera iela

Palīdzības iela

Senču iela

Silmaču iela

Šarlotes iela

Tallinas iela, no Nr.1 līdz 25

Trikātas iela

Upes iela

Rīgas 38.vidusskola

Aizkraukles iela

Aizpriežu iela

Aizsila iela

Apes iela

Ausmas iela

Austrumu iela

Āraišu iela

Bajāru iela

Bebrenes iela

Bērzaunes iela

Bērzpils iela

Biķernieku iela, līdz Nr.109

Brīvības gatve, nepāra Nr. no 191 līdz 251

Brīvības gatve, pāra Nr. no 202 līdz 288

Burtnieku iela

Dīvajas iela

Džutas iela, nepāra Nr.

Ezernieku iela

Ieriķu iela, nepāra Nr.

Kastrānes iela

Kaukāza iela

Klūgu iela

Krīvu iela

Kroņu iela

Kuršu iela

Ķeguma iela

Laimdotas iela

Launkalnes iela

Lēdmanes iela

Leņķa iela

Lielvārdes iela

Linezera iela

Maija iela

Nautrēnu iela

Pabažu iela

Palmu iela

Pēkšēna iela

Piebalgas iela

Pīkola iela

Pudiķa iela

Raunas iela

Remīnes iela

Ropažu iela, nepāra Nr. no 1 līdz 61

Ropažu iela, pāra Nr. līdz 70

Sinoles iela

Stāmerienas iela

Stārķu iela

Starta iela

Struktoru iela

Strupā iela

Stūrīša iela

Tālivalža iela

Turaidas iela

Ūnijas iela, nepāra Nr. līdz 65

Ūnijas iela, pāra Nr. līdz 56

Vairoga iela

Vasku iela

Vidrižu iela

Vijciema iela

Zālīša iela

Zalkšu iela

Zemgaļu iela

Zemitāna laukums

Rīgas 45.vidusskola

Apes iela

Auduma iela

Austrumu iela

Bērzpils iela

Brīvības iela, nepāra Nr. no 169 līdz 191

Brīvības gatve, nepāra Nr. no 191 līdz 385

Caunes iela

Dzērbenes iela, Nr.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Džutas iela

Etnas iela

Indrānu iela

Kaspara iela

Kaukāza iela

Klijānu iela

Krimuldas iela

Krustabaznīcas iela, sākot no Nr.1 līdz 8

Lakstīgalu iela

Lēdmanes iela

Lizuma iela

Maija iela

Mārkalnes iela

Mazā Caunes iela

Mazā Klijānu iela

Palmu iela

Piebalgas iela

Raiskuma iela

Ropažu iela

Silmaču iela

Starta iela

Tirzas iela

Trikātas iela

Vairoga iela, sākot no Nr.1 līdz 8

Vāveres iela

Vidrižu iela

Vijciema iela

Rīgas 49.vidusskola

Alberta iela

Antonijas iela, pāra Nr., sākot no 8

Antonijas iela, nepāra Nr., sākot no 11

Aristida Briāna iela 2

Baznīcas iela

Brīvības iela, nepāra Nr. no 31 līdz 81

Bruņinieku iela, no Nr. 1 līdz 9

Dzirnavu iela, nepāra Nr. no 17 līdz 59

Dzirnavu iela, pāra Nr. no 16 līdz 56

Elizabetes iela, nepāra Nr. no 21 līdz 55

Emiļa Melngaiļa iela

Ģertrūdes iela, no Nr.1 līdz 12

Hanzas iela, nepāra Nr.1 un 3

Hanzas iela, pāra Nr. no 2 līdz 8

Jeruzalemes iela

Krišjāņa Valdemāra iela, pāra Nr. no 10 līdz 46

Krišjāņa Valdemāra iela, nepāra Nr. no 21 līdz 77

Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 1 līdz 15

Lāčplēša iela, pāra Nr. no 2 līdz 12

Maiznīcas iela

Miera iela, nepāra Nr. no 1 līdz 5

Skolas iela

Sporta iela, nepāra Nr. no 1 līdz 5

Stabu iela, līdz Nr.15

Strēlnieku iela, pāra Nr.

Šarlotes iela

Vesetas iela, pāra Nr. no 2 līdz 6

Zaļā iela

Zaubes iela

Rīgas 60.vidusskola

Augusta Deglava iela, nepāra Nr. no 25 līdz 63

Braslas iela

Dzelzavas iela, nepāra Nr. līdz 21

Dzelzavas iela, pāra Nr. līdz 36

Ieriķu iela, pāra Nr.

Kalsnavas iela

Kroņu iela

Madonas iela

Mārcienas iela

Nīcgales iela, pāra Nr.

Purvciema iela, sākot no Nr.1 līdz 38

Raiskuma iela

Saktas iela

Staiceles iela

Stārķu iela

Vaidavas iela, pāra Nr.

Varžu iela

Vējavas iela

Vēsmas iela

Rīgas 63.vidusskola

Acāliju iela

Amoliņa iela

Andreja iela

Auduma iela

Augstienes iela

Avotkalnu iela

Baibas iela

Baltezera iela

Baņutas iela

Berģu iela

Bērzkalnes iela

Brīvdabas iela

Brīvības gatve, nepāra Nr., sākot no 253

Brīvības gatve, pāra Nr. no 290 līdz 384

Caunes iela

Cīnītāju iela

Dzērbenes iela

Džutas iela, pāra Nr.

Egļu iela

Foreļu iela

Garkalnes iela

Gatiņa iela

Igates iela

Jaunības iela

Jumiķu iela

Kaktusu iela

Kanāla iela

Kārļa Egles iela

Karūsu iela

Kraujas iela

Krimuldas iela

Krustabaznīcas iela

Laimas iela

Lejasciema iela

Lizuma iela

Madaru iela

Mākoņu iela

Makšķernieku iela

Maltuves iela

Mazā Berģu iela

Mazā Caunes iela

Mazā Ropažu iela

Mārkalnes iela

Meiju iela

Melderu iela

Mežāres iela

Oļu iela

Pakalniešu iela

Parka iela

Pludiņu iela

Priedkalnes iela

Purva skvērs

Rijas iela

Ropažu iela, nepāra Nr., sākot no 63

Ropažu iela, pāra Nr., sākot no 72

Rožu iela

Rožupes iela

Salamandras iela

Samu iela

Saulcerītes iela

Sīkā iela

Skuju skvērs

Smilgu iela

Suitu iela

Šmerļa iela

Tadenavas iela

Tirzas iela

Uguns iela

Ulža iela

Upesciema iela

Vāveres iela

Vējdzirnavu iela

Vidzemes aleja

Vīgriežu iela

Zaļumu iela

Zanes iela

Rīgas 64.vidusskola

Ainavas iela

Dzelzavas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 49

Fazānu iela

Gunāra Astras iela

Ieriķu iela, pāra Nr. no 8 līdz 30

Induļa iela

Kriķu iela

Ķeguma iela

Medņu iela

Paipalu iela

Pīļu iela

Rubeņu iela

Stārķu iela

Stirnu iela, sākot no Nr.31

Sveķu iela

Teteru iela

Ūnijas iela, nepāra Nr., sākot no 61

Ūnijas iela, pāra Nr., sākot no 46

Upeņu iela

Vaidavas iela

Žagatu iela

Rīgas 74.vidusskola

Ainavas iela

Dzelzavas iela, pāra Nr. no 44 līdz 74

Dzelzavas iela, nepāra Nr. no 23 līdz 49

Fazānu iela

Gunāra Astras iela

Ieriķu iela, pāra Nr. no 50 līdz 86

Induļa iela

Kriķu iela

Ķeguma iela, sākot no Nr.48 līdz 70

Lielvārdes iela

Medņu iela

Paipalu iela

Pīļu iela

Rubeņu iela

Stirnu iela, nepāra Nr. no 31 līdz 71

Stirnu iela, pāra Nr. no 22 līdz 48

Sveķu iela

Teteru iela

Ūnijas iela, nepāra Nr. no 67 līdz 93

Ūnijas iela, pāra Nr. no 58 līdz 78

Upeņu iela

Vaidavas iela, nepāra Nr.

Žagatu iela

Rīgas 80.vidusskola

Andromedas gatve

Augusta Deglava iela, nepāra Nr., sākot no 85

Dzelzavas iela, nepāra Nr., sākot no 51

Dzelzavas iela, pāra Nr., sākot no 78

Dzilnas iela

Džohara Dudajeva gatve

Gunāra Astras iela, pāra Nr.

Ilūkstes iela, pāra Nr., sākot no 40

Lielvārdes iela, sākot no Nr.100

Marsa gatve

Varavīksnes gatve

Zvaigznāja gatve

Rīgas 84.vidusskola

Andromedas gatve

Augusta Deglava iela, nepāra Nr., sākot no 67

Detlava Brantkalna iela

Dzelzavas iela, nepāra Nr., sākot no 51

Dzelzavas iela, pāra Nr., sākot no 72

Dzilnas iela

Džohara Dudajeva gatve

Gunāra Astras iela, nepāra Nr.

Ilūkstes iela

Lielvārdes iela, sākot no Nr.101 līdz 139

Marsa gatve

Varavīksnes gatve

Zvaigznāja gatve

Rīgas 85.vidusskola

Augusta Deglava iela, nepāra Nr. no 33 līdz 63

Braslas iela

Dzelzavas iela, pāra Nr. līdz 70

Ežu iela

Gunāra Astras iela

Ieriķu iela, pāra Nr.

Kalsnavas iela

Kurmju iela

Madonas iela

Mārcienas iela

Nīcgales iela

Pūces iela

Purvciema iela

Saktas iela

Staiceles iela

Stārķu iela

Stirnu iela, līdz Nr.30

Upeņu iela

Varžu iela

Vējavas iela

Vēsmas iela

Viršu iela

Zileņu iela

Rīgas 89.vidusskola

Abzas iela

Bebrenes iela

Biķernieku iela

Celmu iela

Dīvajas iela

Druvienas iela

Ezernieku iela

Ežupes iela

Gaiļezera iela

Hipokrāta iela

Irbupītes iela

Juglas iela

Juglasciema bulvāris

Kaivas iela

Kalējgrāvja iela

Kvēles iela

Lēvenstrauta iela

Līduma iela

Malienas iela, pāra Nr. līdz 60

Malienas iela, nepāra Nr.

Mežciema iela

Nautrēnu iela

Ošupītes iela

Padebešu iela

Palsas iela

Pečorītes iela

Pietēnupes iela

Sedas iela

Sergeja Eizenšteina iela

Sidraburgas iela

Sinoles iela

Šmerļa iela

Tebras iela

Urdziņas iela

Veldres iela

Rīgas 100. vidusskola

Bērzaunes iela

Biķernieku iela, nepāra Nr. līdz 109

Burtnieku iela, sākot no Nr.20

Ieriķu iela, nepāra Nr., sākot no 1

Ieriķu iela, pāra Nr., sākot no 40

Kastrānes iela

Klūgu iela

Kroņu iela, sākot no Nr.1 līdz 10

Ķeguma iela, nepāra Nr. no 29 līdz 39

Ķeguma iela, pāra Nr. no 38 līdz 46

Laimdotas iela, nepāra Nr., sākot no 51

Laimdotas iela, pāra Nr., sākot no 34

Lielvārdes iela

Raunas iela

Stārķu iela

Stirnu iela, sākot no Nr.67 līdz 71

Turaidas iela

Ūnijas iela

Vairoga iela, sākot no Nr.9

Mežciema pamatskola

Abzas iela

Biķernieku iela, nepāra Nr., sākot no 111

Biķernieku iela, pāra Nr. no 120 līdz 128

Celmu iela

Druvienas iela

Ežupes iela

Gaiļezera iela

Hipokrāta iela, sākot no Nr.5

Irbupītes iela

Juglas iela

Juglasciema bulvāris

Kaivas iela

Kalējgrāvja iela

Lēvenstrauta iela

Līduma iela

Malienas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 39

Malienas iela, pāra Nr. no 2 līdz 36

Mežciema iela

Nautrēnu iela

Ošupītes iela

Padebešu iela

Palsas iela

Pečorītes iela

Pietēnupes iela

Sergeja Eizenšteina iela

Sidraburgas iela

Šmerļa iela

Urdziņas iela

Zemgales priekšpilsēta

Ziemeļvalstu ģimnāzija

Aizputes iela

Aleksandra Bieziņa iela

Anniņmuižas iela

Apuzes iela

Augšzemes iela

Babītes iela

Beberbeķu 5.līnija

Beberbeķu 6.līnija

Beberbeķu 7.līnija

Beberbeķu 9.līnija

Ciema iela

Čuguna iela

Fridriha Candera iela

Gaviezes iela

Gramzdas iela

Grenču iela

Imantas 12.līnija

Imantas 13.līnija

Imantas 15.līnija

Imantas 16.līnija

Imantas 17.līnija

Imantas 18.līnija

Irlavas iela

Jāņa Endzelīna iela

Jūrkalnes iela

Kalnciema iela, pāra Nr., sākot no 82

Kalnciema iela, nepāra Nr., sākot no 69

Kaltuves iela

Karpu iela

Kukšu iela

Labraga iela

Liedes iela

Lieģu iela

Mežmalas iela

Mikus iela

Mūkupurva iela

Naudītes iela

Nīgrandes iela

Nīkrāces iela

Paula Lejiņa iela

Platones iela

Pleskodāles iela

Plūmju iela

Priedaines iela

Purmsātu iela

Raušu iela

Remtes iela

Rikšotāju iela

Rostokas iela

Rucavas iela

Ruses iela

Salgales iela

Sapala iela

Sātiņu iela

Sieksātes iela

Skrīnes iela

Stendes iela

Šampētera iela

Turlavas iela

Ulmales iela

Upesgrīvas iela

Valgales iela

Valtaiķu iela

Vecaines iela

Ventas iela

Virgas iela

Volguntes iela

Zalves iela

Zantes iela

Zaru iela

Zasulauka iela

Zebrenes iela

Zolitūdes iela, sākot no Nr.31

Rīgas Angļu ģimnāzija

Abavas iela

Adulienas iela

Aizupes iela

Alsungas iela

Amulas iela

Apguldes iela

Apriķu iela

Ārlavas iela

Asītes iela

Astras iela

Atgāzenes iela

Aurenieku iela

Bramberģes iela

Brigādes iela

Brūkleņu ielas posms līdz Sīpeles ielai

Cēres iela

Cīruļu iela

Codes iela

Daibes ielas posms līdz Upesgrīvas ielai

Dāliju ielas posms līdz Upesgrīvas ielai

Dauguļu ielas posms līdz Sīpeles ielai

Dikļu ielas posms līdz Upesgrīvas ielai

Dīķa iela

Drustu ielas posms līdz Upesgrīvas ielai

Druvas ielas posms līdz Upesgrīvas ielai

Dzelzceļa iela

Elejas iela

Engures iela

Ģimnastikas iela, sākot no Nr.7

Ģimnastikas iela, pāra Nr., sākot no 8

Imulas iela

Īvandes iela

Īves iela

Jaunmoku iela

Jaunpils iela

Kabiles ielas posms līdz Sīpeles ielai

Kalvenes ielas posms līdz Sīpeles ielai

Kantora ielas posms līdz Upesgrīvas ielai

Kārļa Ulmaņa gatve

Kravas iela

Krūzes ielas posms, sākot no Jaunpils ielas

Kurmales ielas posms līdz Sīpeles ielai

Kurmenes ielas posms līdz Sīpeles ielai

Kursīšu ielas posms līdz Sīpeles ielai

Laidzes iela

Lauteres iela

Lestenes iela

Lībagu iela

Līdaku iela

Līdera iela

Līves iela, sākot no Nr.10

Lutriņu iela

Makša iela

Mazirbes iela

Mežotnes ielas posms līdz Upesgrīvas ielai

Ojāra Vācieša iela, nepāra Nr., sākot no 41

Ojāra Vācieša iela, pāra Nr., sākot no 12

Ozolnieku iela

Paltmales iela

Pampāļu iela

Penkules iela

Planīcas iela

Plēsuma iela

Posma iela

Priedkalna iela

Raudas iela

Robežu iela

Rudbāržu iela

Sārtes iela

Sējas iela

Sīpeles iela

Slampes iela

Spāres iela

Spirgus iela

Spoles iela

Tēriņu ielas posms līdz Sīpeles ielai

Tīreļa iela

Ugāles iela

Vecauces iela

Vecmoku iela

Vecsaules iela

Velēnu iela

Zemītes iela

Zuteņu iela

Zvārdes iela

Rīgas Šampētera vidusskola

Aleksandra Bieziņa iela

Brigādes iela

Elejas iela

Grenču iela

Jūrkalnes iela

Kalnciema iela, nepāra Nr., sākot no 69

Kalnciema iela, pāra Nr., sākot no 82

Karpu iela

Mikus iela

Mūkupurva iela

Plēnes iela

Pleskodāles iela

Remtes iela, līdz Nr.20

Sapala iela

Stendes iela

Šampētera iela

Vecaines iela

Ventspils iela, nepāra Nr., sākot no 65

Ventspils iela, pāra Nr., sākot no 60

Volguntes iela

Zalves iela

Zasulauka iela

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

Aizputes iela

Aleksandra Bieziņa iela

Anniņmuižas iela

Augšzemes iela

Babītes iela

Beberbeķu 5.līnija

Beberbeķu 6.līnija

Beberbeķu 7.līnija

Bebrenes iela

Ciema iela

Čuguna iela

Gaviezes iela

Gramzdas iela

Imantas 12.līnija

Imantas 13. līnija

Imantas 15.līnija

Imantas 16.līnija

Imantas 17.līnija

Imantas 18. līnija

Jāņa Endzelīna iela

Kaltuves iela

Labraga iela

Liedes iela

Lieģu iela

Mežmalas iela

Naudītes iela

Nīgrandes iela

Nīkrāces iela

Paula Lejiņa iela

Platones iela

Plēnes iela

Plūmju iela

Priedaines iela

Purmsātu iela

Raušu iela

Rikšotāju iela

Rostokas iela

Ruses iela

Salgales iela

Sātiņu iela

Sieksātes iela

Skrīnes iela

Turlavas iela

Ulmales iela

Valgales iela

Valtaiķu iela

Virgas iela

Zantes iela

Zaru iela

Zebrenes iela

Zolitūdes iela, nepāra Nr. no 21 līdz 75

Zolitūdes iela, pāra Nr. no 30 līdz 46

Rīgas 47.vidusskola

Akaču iela

Altonavas iela

Antenas iela

Armitsteda iela

Asteres iela

Āpšu iela

Basu iela

Bauskas iela

Bērzupes iela

Bieķensalas iela

Biešu iela

Brunavas iela

Bukaišu iela

Bukas iela

Buru iela

Cepļa iela

Ceraukstes iela

Dandāles iela

Daudzeses iela

Dignājas iela

Doles iela

Džūkstes iela

Garozes iela

Graudu iela, nepāra Nr. no 1 līdz 45

Graudu iela, pāra Nr. no 2 līdz 56

Gulbju iela

Gustava iela

Ģimnastikas iela, pāra Nr. no 2 līdz 6

Ģimnastikas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 5

Ilmājas iela

Irbenes iela

Jelgavas iela

Kalētu iela

Kāļu iela

Kartupeļu iela

Kazdangas iela

Koku iela

Komētas iela

Konrāda iela

Ķekavas iela

Laivu iela

Lapotnes iela

Lejupes iela

Liesmas iela

Līvciema iela

Lucavsalas iela

Ludviķa iela

Mālu iela

Mazā Bauskas iela

Mazā Cepļa iela

Mazā Stērstu iela

Medzes iela

Mūkusalas iela

Neļķu iela

Neretas iela

Padures iela

Pastendes iela

Pērkones iela

Pīpeņu iela

Priekules iela

Putnu iela

Rāceņu iela

Rendas iela

Rubas iela

Sapņu iela

Satiksmes iela

Saulkalnes iela

Silenes iela

Sīpolu iela

Skaistkalnes iela

Spārnu iela

Stabules iela

Staburaga iela

Staļģenes iela

Stāvā iela

Stelpes iela

Stērstu iela

Sūnu iela

Svētes iela

Šautuves iela

Tadaiķu iela

Taures iela

Telts iela

Tērvetes iela

Tipogrāfijas iela

Tīruma iela

Tumes iela

Vadakstes iela

Vaiņodes iela

Valdeķu iela, līdz Nr.49

Vanagu iela

Vēja iela

Vienības gatves posms līdz Graudu ielai

Viesītes iela

Villaines iela

Zaļenieku iela

Zāļu iela

Ziepju iela

Ziepniekkalna iela

Rīgas 53.vidusskola

Akmeņu iela

Aleksandra Grīna bulvāris

Amālijas iela

Apuzes iela, sākot no Nr.1 līdz 7

Augļu iela

Baložu iela, sākot no Nr.1 līdz 13

Bāriņu iela

Baseina iela

Bišu iela

Dobeles iela

Dreiliņu iela, pāra Nr. no 2 līdz 10

Dreiliņu iela, nepāra Nr. no 1 līdz 17

Eduarda Smiļģa iela

Ernestīnes iela

Fridriha Candera iela

Gumijas iela

Hermaņa iela

Irlavas iela, sākot no Nr.1 līdz 5

Kalnciema iela, pāra Nr. no 14 līdz 80

Kapseļu iela

Kokles iela

Kukšu iela

Ķemeru iela

Ķivuļu iela

Lapu iela

Lavīzes iela

Lielirbes iela

Ļermontova iela

Mazā Bišu iela

Mazā Nometņu iela

Medus iela

Melnsila iela, no Nr.1 līdz 10

Nāras iela

Nometņu iela

Ojāra Vācieša iela, Nr.1 un 2

Olgas iela

Ormaņu iela

Remtes iela

Rucavas iela

Sabiles iela

Slokas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 13

Smārdes iela

Strazdu iela

Struteles iela

Talsu iela

Tempļa iela

Upesgrīvas iela

Vasaras iela

Ventas iela

Ventspils iela, nepāra Nr., sākot no 65

Ventspils iela, pāra Nr., sākot no 60

Vesera iela

Zeļļu iela

Zvanu iela

Žubīšu iela

Rīgas 61.vidusskola

Abavas iela

Adulienas iela

Aizupes iela

Alsungas iela

Altonavas iela

Amulas iela

Apguldes iela

Apriķu iela

Ārlavas iela

Asītes iela

Astras iela

Atpūtas iela

Aurenieku iela

Bramberģes iela

Brūkleņu iela, nepāra Nr. līdz 81

Brūkleņu iela, pāra Nr. līdz 68

Cēres iela

Cieceres iela

Cigoriņu iela

Codes iela

Daibes iela

Dāliju iela

Dauguļu iela

Dikļu iela

Drustu iela

Druvas iela

Engures iela

Friča Brīvzemnieka iela

Grobiņas iela

Imulas iela

Īvandes iela

Īves iela

Jaunmoku iela

Jaunpils iela

Kabiles iela

Kalvenes iela

Kantora iela

Kārļa Ulmaņa gatve

Kauguru iela

Kolkasraga iela

Krūzes iela

Kurmenes iela

Kursīšu iela

Laidzes iela

Lauteres iela

Lestenes iela

Līdaku iela

Līdera iela

Liepājas iela

Līves iela

Lutriņu iela

Magoņu iela

Makša iela

Māras aleja

Margrietas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 7

Margrietas iela, pāra Nr. no 2 līdz 10

Mārupes iela

Mazā Nometņu iela

Mazirbes iela

Mēmeles iela

Mērsraga iela

Meteora iela

Mežotnes iela

Naujenes iela

Nomales iela

Ojāra Vācieša iela

Ozolnieku iela

Paltmales iela

Pampāļu iela

Pārslas iela

Penkules iela

Pilsoņu iela

Planīcas iela

Plēsuma iela

Posma iela

Priedkalna iela

Raudas iela

Robežu iela

Rudbāržu iela

Sārtes iela

Saules aleja

Sīpeles iela

Slampes iela

Spāres iela

Spirgus iela

Spoles iela

Tīreļa iela

Torņakalna iela

Tukuma iela

Ugāles iela

Vecauces iela

Vecmoku iela

Vecsaules iela

Velēnu iela

Ventspils iela, nepāra Nr. līdz 63

Ventspils iela, pāra Nr. līdz 58

Vilku iela

Zemaišu iela

Zemītes iela

Zuteņu iela

Zvārdes iela

Rīgas 94.vidusskola

Bātas iela

Bērzlapu iela

Beverīnas iela

Blīdenes iela

Brucenes iela

Bruknas iela

Graudu iela, nepāra Nr. līdz 45

Graudu iela, pāra Nr. līdz 58

Jāņa Čakstes gatve

Līvciema iela

Mālu iela

Mežkalna iela

Misas iela

Ozolciema iela, pāra Nr., sākot no 26

Sērenes iela

Spulgas iela

Tīraines iela

Tumes iela

Valdeķu iela, pāra Nr., sākot no 50

Vienības gatve, pāra Nr. no 140 līdz 192

Zaļenieku iela, sākot no Nr.19

Rīgas 95.vidusskola

Atgāzenes iela

Bātas iela

Bauskas iela

Bērzlapu iela

Beverīnas iela

Brucenes iela

Bruknas iela

Graudu iela

Ģimnastikas iela

Ilmājas iela

Irbenes iela

Jāņa Čakstes gatve

Kartupeļu iela

Koku iela

Līvciema iela

Ozolciema iela

Rītausmas iela

Satiksmes iela

Saulkalnes iela

Sērenes iela

Spulgas iela

Tadaiķu iela

Tīraines iela

Valdeķu iela, sākot no Nr.50

Vienības gatve

Zaļenieku iela

Friča Brīvzemnieka pamatskola

Akaču iela

Akmeņu iela

Amālijas iela

Astras iela

Atpūtas iela

Augļu iela

Baložu iela

Bāriņu iela

Baseina iela

Bišu iela

Cieceres iela

Cigoriņu iela

Dobeles iela

Dreiliņu iela, pāra Nr. no 2 līdz 10

Dreiliņu iela, nepāra Nr. no 1 līdz 17

Eduarda Smiļģa iela

Ernestīnes iela

Friča Brīvzemnieka iela

Grobiņas iela

Gumijas iela

Gustava iela

Hermaņa iela

Indriķa ielas posms līdz Torņakalna ielai

Kalnciema iela, pāra Nr. no 14 līdz 80

Kapseļu iela

Kauguru iela

Kokles iela

Kolkasraga iela

Krūzes ielas posms līdz Jaunpils ielai

Ķemeru iela

Ķivuļu iela

Laivu iela

Lapu iela

Lavīzes iela

Lielirbes iela

Liepājas iela

Ļermontova iela

Magoņu iela

Māras aleja

Margrietas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 7

Margrietas iela, pāra Nr. no 2 līdz 10

Mārupes iela

Mazā Bišu iela

Mazā Nometņu iela, pāra Nr. no 2 līdz 86

Mazā Nometņu iela, nepāra Nr. no 1 līdz 87

Medus iela

Melnsila iela, sākot no Nr.1 līdz 10

Mēmeles iela

Mērsraga iela

Meteora iela

Nāras iela

Nomales iela

Nometņu iela

Ojāra Vācieša iela, nepāra Nr. no 1 līdz 39

Ojāra Vācieša iela, pāra Nr. no 2 līdz 10

Olgas iela

Ormaņu iela

Pārslas iela

Pilsoņu iela

Puķu iela

Raudas iela

Sabiles iela

Saules aleja

Slokas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 13

Smārdes iela

Strazdu iela

Struteles iela

Talsu iela

Tempļa iela

Torņakalna iela

Tukuma iela

Uzvaras bulvāris

Vanagu iela

Vasaras iela

Ventspils iela, nepāra Nr. no 1 līdz 59

Ventspils iela, pāra Nr. no 2 līdz 52

Vesera iela

Vilkaines iela

Vilku iela

Zeļļu iela

Zemaišu iela

Zvanu iela

Žubīšu iela

Rīgas Bišumuižas pamatskola

Antenas iela

Asteres iela

Bauskas iela

Bieķensalas iela

Brunavas iela

Bukaišu iela

Buru iela

Ceraukstes iela

Dignājas iela

Doles iela

Džūkstes iela

Graudu iela

Gulbju iela

Kartupeļu iela

Kazdangas iela

Komētas iela

Ķekavas iela

Lapotnes iela

Lejupes iela

Lucavsalas iela

Mālu iela

Mazā Bauskas iela

Mazā Stērstu iela

Medzes iela

Mūkusalas iela

Neļķu iela

Padures iela

Priekules iela

Putnu iela

Rubas iela

Sapņu iela

Sīpolu iela

Skaistkalnes iela

Spārnu iela

Stabules iela

Staburaga iela

Stērstu iela

Šautuves iela

Tīruma iela

Tumes iela

Zāļu iela

Ziepju iela

Ziepniekkalna iela

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Akaču iela

Āpšu iela

Armitsteda iela

Atgāzenes iela

Bārbeles iela

Basu iela

Bātas iela

Bērzlapu iela

Bērzupes iela

Beverīnas iela

Biešu iela

Bikstu iela

Blīdenes iela

Briņģu iela

Bukas iela

Cepļa iela

Dandāles iela

Daudzeses iela

Dīķa iela

Garozes iela

Graudu iela, sākot no Nr.5

Gulbenes iela

Gustava iela

Ilmājas iela

Indriķa iela

Irbenes iela

Jelgavas iela

Kāļu iela

Kaplavas iela

Kartupeļu iela

Konrāda iela

Laivu iela

Liesmas iela

Līvciema iela

Ludviķa iela

Mazā Cepļa iela

Misas iela

Neretas iela

Olīvu iela

Pastendes iela

Pērkones iela

Pīpeņu iela

Rendas iela

Silenes iela

Spulgas iela

Staļģenes iela

Stāvā iela

Stelpes iela

Sūnu iela

Svētes iela

Tadaiķu iela

Tērvetes iela

Tipogrāfijas iela

Vadakstes iela

Vaiņodes iela

Valdeķu iela, līdz Nr.49

Vanagu iela

Vēja iela

Vienības gatve

Viesītes iela

Vilkaines iela

Zaļenieku iela

Rīgas 5.pamatskola

Ābolu iela

Bārbeles iela

Bātas iela

Bērzlapu iela

Bikstu iela

Blīdenes iela

Brucenes iela

Bruknas iela

Jāņa Čakstes gatve

Kaplavas iela

Ozolciema iela

Rītausmas iela

Sējas iela

Sērenes iela

Spulgas iela

Tīraines iela

Valdeķu iela, sākot no Nr.50

Vienības gatve

Rīgas Ziepniekkalna sākumskola

Ābolu iela

Bārbeles iela

Basu iela

Bātas iela

Bērzlapu iela

Beverīnas iela

Bikstu iela

Blīdenes iela

Briņģu iela

Brucenes iela

Bruknas iela

Dzelzceļa iela

Graudu iela

Irbenes iela

Jāņa Čakstes gatve

Kaplavas iela

Kartupeļu iela

Līvciema iela

Mālu iela

Mežkalna iela

Misas iela

Ozolciema iela, pāra Nr. līdz 24

Rāceņu iela

Rītausmas iela

Sērenes iela

Spulgas iela

Tērvetes iela

Tumes iela

Valdeķu iela, nepāra Nr., sākot no 51

Vienības gatves posms no Graudu ielas

Zaļenieku iela

Ziemeļu rajons

Puškina licejs

Alekša iela

Allažu iela

Aptiekas iela

Āžu iela

Bukultu iela

Ceļinieku iela

Dambja iela

Degvielas iela

Duntes iela

Ganību dambis, sākot no Nr.23

Hāpsalas iela

Ilzenes iela

Kadiķu iela

Kundziņsalas 1.līnija

Kundziņsalas 2.līnija

Kundziņsalas 3.līnija

Kundziņsalas 4.līnija

Kundziņsalas 6.līnija

Kundziņsalas 7.līnija

Kundziņsalas 8.līnija

Kundziņsalas 9.līnija

Kundziņsalas 10.līnija

Kundziņsalas 11.līnija

Kundziņsalas 12.līnija

Kundziņsalas 13.līnija

Kundziņsalas 14.līnija

Kundziņsalas 15.līnija

Kundziņsalas 16.līnija

Kundziņsalas 1.šķērslīnija

Kundziņsalas 4.šķērslīnija

Kundziņsalas 5.šķērslīnija

Kundziņsalas 6.šķērslīnija

Kundziņsalas 7.šķērslīnija

Kundziņsalas 8.šķērslīnija

Kundziņsalas 9.šķērslīnija

Kundziņsalas 13.šķērslīnija

Kundziņsalas 15.šķērslīnija

Limbažu iela

Mazā Ozolu iela

Ozolu iela

Patversmes iela

Pededzes iela

Priežu iela

Rāmuļu iela

Rankas iela

Sarkandaugavas iela

Sīmaņa iela

Sliežu iela, no Nr.1 līdz 27

Sofijas iela

Tilta iela

Tvaika iela, no Nr.1 līdz 14

Uriekstes iela

Vējzaķsala

Viestura prospekts, no Nr.1 līdz 29

Vītolu iela

Ziemeļu iela

Rīgas Jāņa Poruka vidusskola

Abulas iela

Atlasa iela

Augstrozes iela

Cirīša iela

Čiekurkalna 1.līnija

Čiekurkalna 2.līnija

Čiekurkalna 1.šķērslīnija

Čiekurkalna 2.šķērslīnija

Čiekurkalna 3.šķērslīnija

Čiekurkalna 4.šķērslīnija

Čiekurkalna 5.šķērslīnija

Čiekurkalna 6.šķērslīnija

Čiekurkalna 7.šķērslīnija

Čiekurkalna 8.šķērslīnija

Čiekurkalna 9.šķērslīnija

Dzirnezera iela

Ezermalas iela

Gaujas iela

Kadiķu iela

Katvara iela

Ķīšezera iela

Liepupes iela

Mazā Ozolu iela

Paltes iela

Rusova iela

Sāruma iela

Saulkrastu iela

Skultes iela

Sprukstes iela

Stienes iela

Talejas iela

Tēraudlietuves iela

Tilta iela

Ungura iela

Viskaļu iela

Rīgas Kultūru vidusskola

Alūksnes iela

Andrejostas iela

Ausekļa iela

Dzirnavu iela, no Nr.1 līdz 15

Eduarda iela

Emiļa Melngaiļa iela

Ganību dambis, līdz Nr.22

Ganu iela

Hanzas iela, nepāra Nr., sākot no 5

Hanzas iela, pāra Nr., sākot no 14

Kalpaka bulvāris, nepāra Nr. no 1 līdz 11

Katrīnas iela

Katrīnas dambis

Krišjāņa Valdemāra iela, nepāra Nr. no 1 līdz 19

Lapeņu iela

Lenču iela

Lugažu iela

Mastu iela

Mazā Alūksnes iela

Mazā Piena iela

Mazā Vējzaķsala

Mednieku iela

Nikolaja Rēriha iela

Pētersalas iela

Piena iela

Pulkveža Brieža iela

Rūpniecības iela

Sakaru iela

Sermuliņu iela

Strēlnieku iela, nepāra Nr.

Trapenes iela

Valkas iela

Vašingtona laukums

Vējzaķsala

Veru iela

Vēžu iela

Vidus iela

Vīlandes iela

Vingrotāju iela

Rīgas Rīnūžu vidusskola

Airu iela

Aizvēja iela

Āķa iela, pāra Nr.

Ālantu iela

Albatrosu iela

Aļģu iela

Atlantijas iela

Attekas iela

Audupes iela

Augusta Dombrovska iela

Āmu iela

Bākas iela

Baltāsbaznīcas iela

Birztalu iela

Blāzmas iela

Ciedru iela

Ciņu iela

Cirsmas iela

Dūņu iela

Garciema iela

Gāršas iela

Gliemežu iela

Ipalas iela

Jūdzes iela

Kalngales iela

Kāpu prospekts

Kreimeņu iela

Krusas iela

Kūduma iela

Ķīļu iela

Ķīšu iela

Ledus iela

Liedaga iela

Lietus iela

Mangaļsalas iela

Mangaļu prospekts

Mazsalacas iela

Meldru iela

Mērnieku iela

Murdu iela

Ovīšu iela

Paceplīša iela

Pakalnes iela

Palejas iela

Pauguru iela

Piekrastes iela

Plekstes iela

Pludmales iela

Puikules iela

Putu iela

Rīnūžu iela

Ruduļu iela

Saivas iela

Sarmas iela

Saulgriežu iela

Sēkļu iela

Selgas iela

Sīgu iela

Sniega iela

Stāvvadu iela

Stiebru iela

Šalkones iela

Taures iela

Tauvas iela

Tilaudu iela

Traleru iela

Treiliņu iela

Vabu iela

Vaduguņu iela

Vasarnieku iela

Vecāķu prospekts

Vecdaugavas iela

Vecmīlgrāvja 1.līnija

Vēdzeļu iela

Veiksmes iela

Vēlavu iela

Viesuļu iela

Vijolīšu iela

Vimbu iela

Vižņu iela

Zandartu iela

Ziedu iela

Ziemeļblāzmas iela

Zivju iela

Zvejas iela

Zvejniekciema iela

Rīgas 10. vidusskola

11.novembra krastmala, no Nr.1 līdz 15

Alberta iela

Andreja Pumpura iela

Antonijas iela

Dzirnavu iela, no Nr.1 līdz 41

Elizabetes iela, no Nr.21 līdz 47

Emiļa Melngaiļa iela

Ganu iela

Hanzas iela

Jeruzalemes iela

Jura Alunāna iela

Kalpaka bulvāris, nepāra Nr. no 1 līdz 11

Krišjāņa Valdemāra iela, nepāra Nr. no 1 līdz 19

Lenču iela

Mednieku iela

Nikolaja Rēriha iela

Pulkveža Brieža iela, pāra Nr., sākot no 2

Strēlnieku iela

Vingrotāju iela

Zaļā iela

Rīgas 13. vidusskola

Alūksnes iela

Andreja Pumpura iela

Andrejostas iela

Ausekļa iela

Citadeles iela

Eksporta iela

Elizabetes iela, līdz Nr.21

Ganību dambis, nepāra Nr. līdz 17

Ganību dambis, pāra Nr. līdz 22

Hanzas iela, nepāra Nr., sākot no 5

Hanzas iela, pāra Nr. no 14 līdz 22

Kaķasēkļa dambis

Katrīnas dambis

Katrīnas iela

Kronvalda bulvāris

Lapeņu iela

Lugažu iela

Mastu iela

Mazā Alūksnes iela

Mazā Piena iela

Mazā Vējzaķsala

Miķeļa iela

Muitas iela

Noliktavas iela

Pētersalas iela

Piena iela

Pulkveža Brieža iela, nepāra Nr.

Republikas laukums

Rūpniecības iela

Sakaru iela

Sermuliņu iela

Trapenes iela

Valkas iela

Vašingtona laukums

Veru iela

Vēžu iela

Vidus iela

Vīlandes iela

Vingrotāju iela

Rīgas 28.vidusskola

Ādažu iela

Alekša iela

Allažu iela

Aplokciema iela

Aptiekas iela

Āžu iela

Briežu iela

Bukultu iela

Carnikavas iela

Ceļinieku iela

Čiekuru iela

Dambja iela

Degvielas iela

Duntes iela

Ezera iela

Ganību dambis, sākot no Nr.23

Gaujienas iela

Hāpsalas iela

Ilzenes iela

Kaķasēkļa dambis

Krapes iela

Kundziņsalas 1.līnija

Kundziņsalas 2.līnija

Kundziņsalas 3.līnija

Kundziņsalas 4.līnija

Kundziņsalas 6.līnija

Kundziņsalas 7.līnija

Kundziņsalas 8.līnija

Kundziņsalas 9.līnija

Kundziņsalas 10.līnija

Kundziņsalas 11.līnija

Kundziņsalas 12.līnija

Kundziņsalas 13.līnija

Kundziņsalas 14.līnija

Kundziņsalas 15.līnija

Kundziņsalas 16.līnija

Kundziņsalas 1.šķērslīnija

Kundziņsalas 2.šķērslīnija

Kundziņsalas 4.šķērslīnija

Kundziņsalas 5.šķērslīnija

Kundziņsalas 6.šķērslīnija

Kundziņsalas 7.šķērslīnija

Kundziņsalas 8.šķērslīnija

Kundziņsalas 9.šķērslīnija

Kundziņsalas 10.šķērslīnija

Kundziņsalas 13.šķērslīnija

Kundziņsalas 15.šķērslīnija

Lādes iela

Lāpstu iela

Lēdurgas iela

Limbažu iela

Mazā Vējzaķsala

Mežnoras iela

Mīlgrāvja iela

Mores iela

Ostas iela

Ostas prospekts

Ozolu iela

Patversmes iela

Pededzes iela

Priežu iela

Rāmuļu iela

Rankas iela

Sāremas iela

Sarkandaugavas iela

Sīmaņa iela

Sliežu iela

Sofijas iela

Sprīdīša iela

Tvaika iela

Uriekstes iela

Viestura prospekts

Vītolu iela

Vitrupes iela

Zāģeru iela

Ziemeļu iela

Rīgas 29.vidusskola

Ādažu iela

Aplokciema iela

Atpūtas iela

Briežu iela

Carnikavas iela

Čiekuru iela

Ezera iela

Gaujienas iela

Krapes iela

Lādes iela

Lāpstu iela

Lēdurgas iela

Ledus iela

Mežnoras iela

Mīlgrāvja iela

Mores iela

Ostas iela

Ostas prospekts

Sliežu iela, sākot no Nr.27

Sprīdīša iela

Tvaika iela, sākot no Nr.16

Viestura prospekts, sākot no Nr.31 līdz 79

Vitrupes iela

Zāģeru iela

Rīgas 31.vidusskola

Airu iela

Aizvēja iela

Āķa iela

Ālantu iela

Albatrosu iela

Aļģu iela

Āmu iela

Atlantijas iela

Attekas iela

Audupes iela

Augusta Dombrovska iela

Bākas iela

Baltāsbaznīcas iela

Birztalu iela

Blāzmas iela

Ciedru iela

Ciņu iela

Cirsmas iela

Dukura iela

Dūņu iela

Garciema iela

Gāršas iela

Gliemežu iela

Ipalas iela

Jūdzes iela

Kalngales iela

Kāpu prospekts

Kāvu iela

Kreimeņu iela

Krusas iela

Kūduma iela

Ķīļu iela

Ķīšu iela

Laivinieku iela

Ledus iela

Liedaga iela

Lielurgas iela

Lietus iela

Mangaļsalas iela

Mangaļu prospekts

Martas Rinkas iela

Mazsalacas iela

Meldru iela

Mērnieku iela

Murdu iela

Omuļu iela

Ovīšu iela

Paceplīša iela

Pakalnes iela

Palejas iela

Pauguru iela

Piekrastes iela

Plekstes iela

Pludmales iela

Puikules iela

Punduru iela

Putu iela

Rīnūžu iela

Ruduļu iela

Rūpnīcas iela

Saivas iela

Sarmas iela

Saulgriežu iela

Sēkļu iela

Selgas iela

Sīgu iela

Skuju iela

Sniedzes iela

Sniega iela

Staru iela

Stāvvadu iela

Stiebru iela

Šalkones iela

Tauvas iela

Tilaudu iela

Traleru iela

Treiliņu iela

Trīšu iela

Vabu iela

Vaduguņu iela

Vasarnieku iela

Vecāķu prospekts

Vecdaugavas iela

Vecmīlgrāvja iela

Vecmīlgrāvja 1.līnija

Vēdzeļu iela

Veiksmes iela

Vēlavu iela

Venteru iela

Viesuļu iela

Vijolīšu iela

Vimbu iela

Vižņu iela

Zandartu iela

Ziedu iela

Ziemeļblāzmas iela

Zivju iela

Zvejas iela

Zvejniekciema iela

Rīgas 37.vidusskola

Abulas iela

Annas Sakses iela

Atlasa iela

Augstrozes iela

Bergenas iela

Bernātu iela

Brēmenes iela

Briges iela

Cimzes iela

Cirīša iela

Čiekurkalna 1.līnija

Čiekurkalna 2.līnija

Čiekurkalna 1.šķērslīnija

Čiekurkalna 2.šķērslīnija

Čiekurkalna 3.šķērslīnija

Čiekurkalna 4.šķērslīnija

Čiekurkalna 5.šķērslīnija

Čiekurkalna 6.šķērslīnija

Čiekurkalna 7.šķērslīnija

Čiekurkalna 8.šķērslīnija

Čiekurkalna 9.šķērslīnija

Dzirnezera iela

Emīla Dārziņa iela

Ernsta Bergmaņa iela

Ezermalas iela

Gatartas iela

Gaujas iela

Gdaņskas iela

Glika iela

Hamburgas iela

Inčukalna iela

Janševska prospekts

Kārļa Vatsona iela

Katvara iela

Klaipēdas iela

Kokneses prospekts

Ķīles iela

Ķīšezera iela

Lībekas iela

Liepupes iela

Līgatnes iela

Mailes iela

Mailīšu iela

Mātera iela

Meža prospekts

Mežezera iela

Mirdzas Ķempes iela

Nesaules iela

Paltes iela

Pāvu iela

Pēterupes iela

Poruka iela

Rusova iela

Sāruma iela

Saulkrastu iela

Siguldas prospekts

Skultes iela

Sprukstes iela

Stendera iela

Stienes iela

Stokholmas iela

Sudrabu Edžus iela

Ščecinas iela

Talejas iela

Tēraudlietuves iela

Ungura iela

Varoņu iela

Velmes iela

Viļa Olava iela

Vinču iela

Visbijas prospekts

Viskaļu iela

Vismāras iela

Rīgas 46.vidusskola

Āķa iela, nepāra Nr.

Anitas iela

Apļa iela

Augusta Dombrovska iela, nepāra Nr. no 1 līdz 43

Augusta Dombrovska iela, pāra Nr. no 6 līdz 44

Auklu iela

Āliņģu iela

Draudzības iela

Dukura iela

Edžiņa gatve

Emmas iela

Gāles iela

Kadagas iela

Kātu iela

Kāvu iela

Langas iela

Lielurgas iela

Martas Rinkas iela

Mazurgas iela

Meldru iela, sākot no Nr.2 līdz 12

Melīdas iela

Mildas iela

Namdaru iela

Natālijas iela

Omuļu iela

Punduru iela

Rūpnīcas iela

Skuju iela

Sniedzes iela

Staru iela

Traktoru iela

Trīsciema iela

Trīsciema 1. līnija

Trīsciema 2. līnija

Trīsciema 3. līnija

Trīsciema 4. līnija

Trīsciema 5. līnija

Trīsciema 6. līnija

Trīsciema 7. līnija

Trīsciema 8. līnija

Trīsciema 9. līnija

Trīsciema 10. līnija

Trīšu iela

Vanadziņa gatve

Vecāķu prospekts, nepāra Nr. no 9 līdz 17

Vecāķu prospekts, pāra Nr. no 2 līdz 18

Vecmīlgrāvja iela

Vecmīlgrāvja 1.līnija, sākot no Nr.2 līdz 28

Vecmīlgrāvja 1.līnija, sākot no Nr.31 līdz 37

Vecmīlgrāvja 2.līnija

Vecmīlgrāvja 5.līnija

Vecmīlgrāvja 6.līnija

Vizuļu iela

Rīgas 7.pamatskola

Apļa iela

Arāju iela

Auklu iela

Aveņu iela

Baraviku iela

Gaileņu iela

Jaunciema 2.līnija

Jaunciema 3.līnija

Jaunciema 4.līnija

Jaunciema 5.līnija

Jaunciema 6.līnija

Jaunciema 1.šķērslīnija

Jaunciema 2.šķērslīnija

Jaunciema 3.šķērslīnija

Jaunciema 4.šķērslīnija

Jaunciema 5.šķērslīnija

Jaunciema 6.šķērslīnija

Jaunciema 7.šķērslīnija

Jaunciema 8.šķērslīnija

Jaunciema 9.šķērslīnija

Jaunciema 10.šķērslīnija

Jaunciema gatve

Kadagas iela

Kalmju iela

Kātu iela

Langas iela

Lapsukalna iela

Līču iela

Mazurgas iela

Mežvidu iela

Niedru iela

Ozolkalnu iela

Rudzu iela

Steķu iela

Šalku iela

Trīsciema iela

Trīsciema 1. līnija

Trīsciema 2. līnija

Trīsciema 3. līnija

Trīsciema 4. līnija

Trīsciema 5. līnija

Trīsciema 6. līnija

Trīsciema 7. līnija

Trīsciema 8. līnija

Trīsciema 9. līnija

Trīsciema 10. līnija

Vārpu iela

Vēdas iela

Vinču iela

Vizuļu iela

Mežaparka sākumskola

Annas Sakses iela

Bergenas iela

Bernātu iela

Brēmenes iela

Briges iela

Cimzes iela

Emīla Dārziņa iela

Ernsta Bergmaņa iela

Ezermalas iela

Gatartas iela

Gdaņskas iela

Glika iela

Hamburgas iela

Inčukalna iela

Janševska prospekts

Kārļa Vatsona iela

Klaipēdas iela

Kokneses prospekts

Ķīles iela

Lībekas iela

Līgatnes iela

Mailes iela

Mailīšu iela

Mātera iela

Meža prospekts

Mežezera iela

Mirdzas Ķempes iela

Nesaules iela

Pāvu iela

Pēterupes iela

Poruka iela

Siguldas prospekts

Stendera iela

Stokholmas iela

Sudrabu Edžus iela

Ščecinas iela

Varoņu iela

Velmes iela

Viļa Olava iela

Visbijas prospekts

Vismāras iela

Rīgas Sarkandaugavas sākumskola

Alekša iela

Allažu iela

Aptiekas iela

Āžu iela

Bukultu iela

Ceļinieku iela

Dambja iela

Degvielas iela

Duntes iela

Ganību dambis, sākot no Nr.23

Hāpsalas iela

Ilzenes iela

Kadiķu iela

Kundziņsalas 1.līnija

Kundziņsalas 2.līnija

Kundziņsalas 3.līnija

Kundziņsalas 4.līnija

Kundziņsalas 6.līnija

Kundziņsalas 7.līnija

Kundziņsalas 8.līnija

Kundziņsalas 9.līnija

Kundziņsalas 10.līnija

Kundziņsalas 11.līnija

Kundziņsalas 12.līnija

Kundziņsalas 13.līnija

Kundziņsalas 14.līnija

Kundziņsalas 15.līnija

Kundziņsalas 16.līnija

Kundziņsalas 1.šķērslīnija

Kundziņsalas 4.šķērslīnija

Kundziņsalas 5.šķērslīnija

Kundziņsalas 6.šķērslīnija

Kundziņsalas 7.šķērslīnija

Kundziņsalas 8.šķērslīnija

Kundziņsalas 9.šķērslīnija

Kundziņsalas 13.šķērslīnija

Kundziņsalas 15.šķērslīnija

Limbažu iela

Mazā Ozolu iela

Ozolu iela

Patversmes iela

Pededzes iela

Priežu iela

Rāmuļu iela

Rankas iela

Sāremas iela

Sarkandaugavas iela

Sīmaņa iela

Sliežu iela, līdz Nr.27

Sofijas iela

Tilta iela

Tvaika iela, līdz Nr.14

Uriekstes iela

Vējzaķsala

Viestura prospekts, no Nr.1 līdz 29

Vītolu iela

Ziemeļu iela

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

 
 

2.pielikums

Rīgas domes 02.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.134

RIGA134P2.JPG (49337 bytes)

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!