Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.10.2008., Nr. 154 https://www.vestnesis.lv/ta/id/181901

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dokumentu, zīmogu atsaukumi

Vēl šajā numurā

03.10.2008., Nr. 154

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Dažādi sludinājumi

 

Paziņojums

Ropažu novada dome 27.08.2008. (prot.nr.8) apstiprināja Ropažu novada pašvaldības 27.08.2008. saistošos noteikumus nr.21 “Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 30.01.2008. saistošajos noteikumos nr.1 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novadā 2008.gadā””.

Ar saistošo noteikumu saturu var iepazīties Ropažu novada domē Sporta ielā 1, Ropažu novadā, Rīgas rajonā, un Ropažu novada pašvaldības laikrakstā “Ropažu Vēstis” un Ropažu novada pašvaldības mājaslapā www.ropazi.lv.

 

Paziņojums

Iekšlietu ministrijas valsts aģentūra “Materiālās rezerves” informē par 66.realizācijai nodotajiem administratīvo pārkāpumu lietās izņemtajiem transportlīdzekļiem un 67.realizācijai, mērķis – pārstrādei (speciāla atļauja), nodotajiem administratīvo pārkāpumu lietās izņemtajiem transportlīdzekļiem.

Sīkāka informācija mājaslapā www.matrez.gov.lv.

Piedāvājumi sūtāmi trīs darbdienu laikā no sludinājuma publicēšanas (publikācijas dienu neieskaitot). Piedāvājumus sūtīt pa faksu 67218644 vai iesniegt personīgi Rīgā, Piedrujas ielā 5, 30.kabinetā.

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2008.gada 15.oktobrī pulksten 15 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271.telpā RTU ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P-02 atklātā sēdē SERGEJS ČERTOKS aizstāvēs promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai par tēmu “Fizikālie un ķīmiskie procesi un to vadīšanas iespējas kvalitatīvas būvkeramikas iegūšanai”.

Oficiālie recenzenti: LZA īst. loc., Dr. chem. Tālis Millers, LZA īst. loc., Dr. habil. chem. Uldis Sedmalis, Dr. nat. rer. Heinrich Mörtel (Vācija, Erlangenas–Nirnbergas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv/zinatne.

 

Paziņojums

2008. gada 16. oktobrī plkst. 17.30 Ventspils pilsētas domes zālē notiks īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas lieguma “Būšnieku ezera krasts”, ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu “Staldzenes stāvkrasts” un “Dampeļu atsegums” dabas aizsardzības plānu sabiedriskā apspriešana. Ar plāniem var iepazīties Ventspils pilsētas domē, iedzīvotāju informācijas centrā un pilsētas bibliotēkās. Rakstiskus priekšlikumus iesniegt līdz 2008. gada 15. oktobrim Ventspils pilsētas domē vai plāna izstrādātājam - SIA “REMM”, Dakterlejas ielā 3-2, Dundagā, LV-3270. Tel. 9127455; e-pasts: remm@dundaga.lv.

 

Precizējot iepriekš publicēto

Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2008.gada 18.septembrī laidienā nr.145 publicētais paziņojums pareizi lasāms:

Personas, kas pretendē uz ēku, kuras atrodas uz man piederoša zemes gabala Pļaviņās, Daugavas ielā 104 (kadastra numurs 32130010836), īpašuma tiesībām, lūdzu viena mēneša laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas rakstiski par to paziņot man, Arvīdam Briedim, Rīgā, Slokas ielā 195-58, LV-1067. Pēc iepriekšminētā termiņa beigām nekādas pretenzijas netiks izskatītas.

 

Paziņojums

ASV bezpeļņas sabiedrība “Baltijas Amerikas uzņēmējdarbības fonds”, turpmāk – Fonds, kura vārdā rīkojas Allied Irish Banks, p.l.c. Latvijas filiāle, turpmāk – Banka, ar šo paziņo VALDIM SKOSAM, pers. kods 2305XX-XXXXX, turpmāk – Parādnieks, ka saskaņā ar 2006.gada 4.jūlija Aizdevuma līguma nr. EMR-2886 (ar hipotēku) 12.3.1.punktu, turpmāk – Aizdevuma līgums, ir iestājies Aizdevuma līguma saistību neizpildes gadījums.

Pamatojoties uz Aizdevuma līguma 12.3.punktu, Banka ar šo pieprasa tūlītēju visa aizdevuma, kavēto procentu un līgumsoda atmaksu EUR 108491,31 apmērā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no šī brīdinājuma publicēšanas.

Banka brīdina, ka gadījumā, ja minētajā termiņā parāds netiks atmaksāts, Banka vērsīsies tiesā ar pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, lūdzot vērst piedziņu uz visu Parādniekam piederošo mantu un naudas līdzekļiem.

 

Paziņojums

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA 2008. gada 14.oktobrī plkst. 11.00 Rīgā, Brīvības ielā 55, 3.stāvā ORGANIZĒ UZKLAUSĪŠANAS SANĀKSMI par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas saņemto Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” vispārējo pasta pakalpojumu tarifu projektu.

Aicinām visus interesentus piedalīties šajā sanāksmē. Ar vispārējo pasta pakalpojumu tarifu projektu un sanāksmes norises kārtību var iepazīties mājaslapā www.sprk.gov.lv. Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” paziņojums par vispārējo pasta pakalpojumu tarifu projektu publicēts 2008.gada 5.septembra laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (“Latvijas Vēstnesis”, 2008.gads, nr.138.). Lūdzam pieteikt dalību sanāksmē līdz 2008.gada 13.oktobrim pa tālr. 67097220, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv , vai personīgi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas sekretariātā Rīgā, Brīvības ielā 55, 2.stāvā.

Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku skaits ir ierobežots.

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumiem nr.668 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumam “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai” izsludina Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumam “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai” projektu iesniegumu pieņemšanu.

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2008.gada 3.novembra līdz 2008.gada 15.decembrim.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums – LVL 2 170 835 (divi miljoni viens simts septiņdesmit astoņi simti trīsdesmit pieci lati).

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapas www.lad.gov.lv  sadaļā “ES atbalsts”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs juridiskai personai atbilstoši tās juridiskajai adresei, fiziskai personai atbilstoši projekta īstenošanas adresei. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” saskaņā ar 2008.gada 15.septembra Ministru kabineta noteikumiem nr.754 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2008.gada 15.novembra līdz 2008.gada 15.decembrim.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir LVL 3 040 616 (trīs miljoni četrdesmit tūkstoši seši simti sešpadsmit lati).

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir trīs gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas ar Lauku atbalsta dienestu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā “ES atbalsts”.

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs – juridiskām personām pēc juridiskās adreses, fiziskām personām – pēc projekta īstenošanas adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā www.lad.gov.lv.

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” aktivitātei “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās” saskaņā ar 2008.gada 15.septembra Ministru kabineta noteikumiem nr.748 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” aktivitātes “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās” īstenošanai.

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2008.gada 3.novembra līdz 2008.gada 5.decembrim.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir LVL 843 360 (astoņi simti četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit lati).

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā “ES atbalsts”.

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs – juridiskām personām pēc juridiskās adreses, fiziskām personām – pēc projekta īstenošanas adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Atbalsts uzņēmuma radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” apakšpasākumam “Enerģijas ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības izcelsmes biomasas” saskaņā ar 2008.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumiem nr.696 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” apakšpasākumam “Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas”.

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2008.gada 3.novembra līdz 2008.gada 3.decembrim.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir LVL 10 000 000 (desmit miljoni latu).

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir trīs gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas ar Lauku atbalsta dienestu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā “ES atbalsts”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Rīgā, Republikas laukumā 2, 906.kabinetā; tālr. 67027873.

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” saskaņā 2008.gada 15.septembra Ministru kabineta noteikumiem nr.753 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai.

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2008.gada 3.novembra līdz 2008.gada 5.decembrim.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir LVL 5 320 422 (pieci miljoni trīs simti divdesmit tūkstoši četri simti divdesmit divi lati).

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir trīs gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas ar Lauku atbalsta dienestu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā “ES atbalsts”.

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs – juridiskām personām pēc juridiskās adreses, fiziskām personām – pēc projekta īstenošanas adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā www.lad.gov.lv.

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Saskaņā ar 2008.gada 15.septembra Ministru kabineta noteikumiem nr.755 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”” Lauku atbalsta dienests izsludina Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” ietvaros izstrādāto projekta iesniegumu pieņemšanu.

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2008.gada 15.novembra līdz 2008.gada 15.decembrim.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums – LVL 1 520 305 (viens miljons pieci simti divdesmit tūkstoši trīs simti pieci lati).

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā “ES atbalsts”.

Projektu īstenošanas beigu datums ir trīs gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un Lauku atbalsta dienestu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija” saskaņā ar 2008.gada 21.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem nr.299 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija””.

Ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2008.gada 3.novembra līdz 2008.gada 3.decembrim.

Ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir LVL 25  874 144 (divdesmit pieci miljoni astoņi simti septiņdesmit četri tūkstoši viens simts četrdesmit četri lati).

LAD struktūrvienība

Finansējuma apmērs, LVL

Austrumlatgales RLP

3  444 313

Dienvidkurzemes RLP

3 586 241

Dienvidlatgales RLP

3  116 903

Lielrīgas RLP

1  763 847

Viduslatvijas RLP

2  458 325

Zemgales RLP

3  610 398

Ziemeļaustrumu RLP

2  143 469

Ziemeļkurzemes RLP

2  348 152

Ziemeļvidzemes RLP

3  402 496

 

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir trīs gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas ar Lauku atbalsta dienestu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapas www.lad.gov.lv  sadaļā “ES atbalsts”.

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) – juridiskām personām pēc juridiskās adreses, fiziskām personām – pēc projekta īstenošanas adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā www.lad.gov.lv.

 

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Atbalsts uzņēmuma radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” saskaņā ar 2008.gada 21.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem nr.300 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”.

Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2008.gada 3.novembra līdz 2008.gada 3.decembrim.

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir LVL 8 338 203 (astoņi miljoni trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti trīs lati).

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir trīs gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas ar Lauku atbalsta dienestu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapas www.lad.gov.lv  sadaļā “ES atbalsts”.

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs – juridiskām personām pēc juridiskās adreses, fiziskām personām – pēc projekta īstenošanas adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā: www.lad.gov.lv.

 

Par Pokrovas kapsētu

Pokrovas kapsētas (Vissvētās Dievmātes Patvēruma kapsēta) apsaimniekotājs SIA “FONDS PC” un Labdarības biedrība “Vēstures izteka” informē, ka laika posmā no 1998.gada līdz 2008.gadam, sakarā ar kapsētas rekonstrukciju ir veikta neuzraudzīto un neidentificēto kapavietu aktēšana Pokrovas kapos Rīgā, Mēness ielā 3. Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.47.p.6.10., kā arī Pokrova kapsētas uzturēšanas noteikumiem: Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu. Visas kapavietas, kas netiek identificētas piecu gadu laikā pēc kapsētas pārņemšanas, tiek atzītas par neuzraudzītām.

Uzaicinām personas, kas noteiktajā kārtībā nav noslēgušas apbedījuma saglabāšanas līgumu, trīsdesmit dienu laikā no paziņojuma publikācijas dienas ierasties Pokrova kapsētas kantorī Rīgā, Mēness ielā 3, otrdienās no plkst.9 līdz 13, ceturtdienās no plkst.13 līdz 17, lai nodrošinātu apbedījumu uzturēšanu. Pēc šī termiņa beigām pretenzijas netiks pieņemtas un aktēto kapavietu atjaunošana vairs nebūs iespējama.

 

Par Pokrovas kapsētu

Pokrovas kapsētas (Vissvētās Dievmātes Patvēruma kapsēta) apsaimniekotājs SIA “FONDS PC” informē, ka ir izbeigts līgums ar Labdarības biedrību “Vēstures izteka”. Lūdzam visas personas, kas bija noslēgušas līgumus ar Labdarības biedrību “Vēstures izteka”, trīsdesmit dienu laikā no paziņojuma publikācijas dienas ierasties Pokrova kapsētas kantorī Rīgā, Mēness ielā 3, otrdienās no plkst.9 līdz 13, ceturtdienās no plkst.13 līdz 17, lai nodrošinātu līgumu noslēgšanu ar pašreizējo kapu apsaimniekotāju.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!