• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumi Nr. 723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.09.2008., Nr. 143 https://www.vestnesis.lv/ta/id/181060-noteikumi-par-prasibam-kompetentam-institucijam-un-kompetentiem-specialistiem-darba-aizsardzibas-jautajumos-un-kompetences-nove...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.724

Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas piemērošanas kārtība attiecībā uz parasto dzelzceļu ritošā sastāva troksni

Vēl šajā numurā

16.09.2008., Nr. 143

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 723

Pieņemts: 08.09.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.723

Rīgā 2008.gada 8.septembrī (prot. Nr.63 12.§)
Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 9.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka prasības kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību.
2. Kompetentie speciālisti un kompetentās institūcijas sniedz uzņēmumam pakalpojumus darba aizsardzības jomā saskaņā ar savstarpēju vienošanos.
3. Kompetentie speciālisti un kompetentās institūcijas, sniedzot pakalpo­jumus darba aizsardzības jomā, sadarbojas ar uzņēmuma darba aizsardzības speciālistu vai citu uzņēmuma darba devēja norīkotu nodarbināto un uzticības personām, kā arī iesaista uzņēmuma nodarbinātos.
4. Ja kompetentais speciālists vai kompetentā institūcija uzņēmumā atklāj apstākļus, kas apdraud nodarbināto drošību un veselību, viņu pienākums ir par to nekavējoties ziņot uzņēmuma darba devējam, darba aizsardzības speciālistam vai citam darba devēja norīkotam nodarbinātajam un attiecīgajiem nodarbi­nātajiem.
5. Kompetentais speciālists, kompetentā institūcija un tās personāls, kas veic darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos, kā arī citus darba aizsardzības pakalpojumus, nedrīkst būt valsts uzraudzības un kontroles institūcija vai personāls, kas veic valsts kontroli un uzraudzību darba aizsardzības jomā.
6. Darba vides iekšējo uzraudzību un citus darba aizsardzības pakalpojumus uzņēmumiem drīkst sniegt speciālisti un institūcijas, kas atbilst šajos noteikumos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteiktajām prasībām. Kompetentais speciālists un kompetentā institūcija ir atbildīgi, lai tiem uzticētie uzdevumi tiktu veikti profesionāli, godprātīgi, tehniski lietpratīgi un atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.
7. Darba aizsardzības pakalpojumus kompetentais speciālists un kompe­tentā institūcija sniedz, izmantojot tādus tehniskos resursus, kas nodrošina viņu funkciju veikšanu pienācīgā kvalitātē.
8. Kompetentais speciālists un kompetentā institūcija nodrošina, lai darba vides riska pārbaužu un novērtēšanas rezultāti būtu objektīvi un neatkarīgi no jebkādas ietekmes, it īpaši finansiālas, kas var ietekmēt pārbaudes vai novērtējuma rezultātus.
II. Prasības kompetentiem speciālistiem un viņu kompetences novērtēšanas kārtība
9. Lai veiktu darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos, kompetentam speciālistam nepieciešamas augstākā līmeņa zināšanas (profesionālā augstākā izglītība) darba aizsardzībā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmai (profesiju standarts PS 0100 “Darba aizsardzības vecākais speciālists”).
10. Darba aizsardzības vecākais speciālists, kurš ieguvis šo noteikumu 9.punktā minēto izglītību, ko apliecina attiecīgs dokuments, ir pielīdzināms kompetentam speciālistam un ir tiesīgs veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos piecus gadus no izglītību apliecinošā dokumenta izdošanas dienas.
11. Pēc šo noteikumu 10.punktā minētā termiņa beigām darba aizsardzības vecākais speciālists (turpmāk – pretendents), lai iegūtu kompetenta speciālista sertifikātu, kas apliecina personas kompetenci darba aizsardzības jautājumos (turpmāk – kompetenta speciālista sertifikāts), vēršas personāla sertificēšanas institūcijā, kas ir akreditēta valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2004 “Atbilstības novērtēšana – Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” prasībām un par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – personāla sertifikācijas institūcija), un iesniedz personāla sertifikācijas institūcijā iesniegumu un šādus dokumentus:

11.1. izglītību apliecinošu dokumentu par profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā atbilstoši profesiju standartam PS 0100 “Darba aizsardzības vecākais speciālists” (kopiju) vai kompetenta speciālista sertifikātu par iepriekšējo darbības periodu (kopiju);

11.2. vienu vai vairākus dokumentus, kas apliecina pretendenta ne mazāk kā triju gadu praktisko darbību darba aizsardzības jomā pēdējo piecu gadu laikā (vai to kopijas);

11.3. dokumentus, kas apliecina pretendenta zināšanu apguvi par darba aizsardzības jautājumiem ne mazāk kā 100 stundu apmērā pēdējo piecu gadu laikā (kopijas);

11.4. derīgu pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi (kopiju), kas garantē kompetentā speciālista kļūdas dēļ radušos zaudējumu segšanu ne mazāk kā 10000 latu apmērā.
12. Ja pretendents strādā kompetentā institūcijā un neveic individuālo komercdarbību, šo noteikumu 11.4.apakšpunktā minētās apdroši­nāšanas polises kopijas vietā pretendents iesniedz personāla sertifikācijas institūcijā derīgu kompetentās institūcijas apdrošināšanas polisi (kopiju), ar kuru ir apdrošināta arī viņa darbība.
13. Personāla sertifikācijas institūcija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 11.punktā minēto dokumentu saņemšanas organizē pretendenta zināšanu un spēju pārbaudi (turpmāk – sertifikācijas eksāmens) un novērtē viņa kompetences atbilstību sertifikācijai pieteiktajā jomā, ņemot vērā profesiju standartā PS 0100 “Darba aizsardzības vecākais speciālists” noteiktās prasības, kā arī standartā LVS EN ISO/IEC 17024:2004 “Atbilstības novērtēšana – Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” un šajos noteikumos noteiktās prasības.
14. Personāla sertifikācijas institūcija neļauj pretendentam kārtot sertifikācijas eksāmenu un neizsniedz kompetenta speciālista sertifikātu, ja:

14.1. pretendenta kvalifikācija neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

14.2. pretendents nav iesniedzis šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus;

14.3. pretendents sniedzis nepatiesas ziņas;

14.4. pēdējo piecu gadu laikā pretendents ir vismaz trīs reizes administratīvi sodīts par nekvalitatīvu darba aizsardzības pakalpojumu (tai skaitā darba vides risku novērtēšana) sniegšanu uzņēmumiem.
15. Personāla sertifikācijas institūcija ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pirms sertifikācijas eksāmena paziņo pretendentam sertifikācijas eksāmena norises laiku, vietu un kārtību.
16. Ja personāla sertifikācijas institūcija šo noteikumu 14.punktā minēto iemeslu dēļ neļauj pretendentam kārtot sertifikācijas eksāmenu, pretendentam par to paziņo 30 dienu laikā no pretendenta iesnieguma saņemšanas brīža.
17. Pretendenta zināšanas un praktiskās iemaņas sertifikācijas eksāmenā vērtē personāla sertifikācijas institūcijas izveidota kompetento speciālistu sertifikācijas komisija (turpmāk – sertifikācijas komisija).
18. Sertifikācijas komisijas sastāvā ir personāla sertifikācijas institūcijas pārstāvis (komisijas priekšsēdētājs), kuram ir vismaz divu gadu praktiskā darba pieredze darba aizsardzības jomā, un pa vienam pārstāvim no Labklājības ministrijas un Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācijas (vismaz diviem sertifikācijas komisijas locekļiem nepieciešama augstākā izglītība darba aizsardzības jomā atbilstoši profesiju standartam PS 0100 “Darba aizsardzības vecākais speciālists”).
19. Sertifikācijas komisijai ir sekretārs. Sertifikācijas komisijas personāl­sastāvu, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju un sekretāru apstiprina personāla sertifikācijas institūcijas vadītājs.
20. Sertifikācijas komisijas sēdes sa­sauc komisijas priekšsēdētājs. Sertifi­kācijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās komisijas priekšsēdētājs un vismaz viens komisijas loceklis. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
21. Ierodoties uz sertifikācijas eksāmenu, pretendents uzrāda sertifikācijas komisijai personu apliecinošu dokumentu – pasi vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību.
22. Sertifikācijas eksāmenu veido divas daļas:

22.1. teorētiskā daļa – tests, kurā pretendents atbild uz 30 testa jautā­jumiem;

22.2. praktiskā daļa, kurā pretendents risina trīs iepriekš sagatavotus situāciju uzdevumus.
23. Kopējais sertifikācijas eksāmena laiks ir 90 minūtes. Sertifikācijas eksāmena laikā pretendents nedrīkst izmantot nekādus palīglīdzekļus.
24. Kopējais maksimālais eksāmenā iegūstamo punktu skaits ir 60 punkti. 30 punktus pretendents iegūst, ja pareizi atbildējis uz visiem testa jautājumiem (par katru pareizi atbildētu testa jautājumu – 1 punkts), un 30 punktus – ja pareizi atrisinājis un izskaidrojis trīs situāciju uzdevumus (par katru uzdevumu – 10 punkti).
25. Testa sagatavošanā personāla sertifikācijas institūcija izmanto Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācijas apstiprinātos testa jautājumus (katram jautājumam ir ne mazāk kā trīs, bet ne vairāk kā pieci atbilžu varianti) un ievēro šādu jautājumu sadalījumu atbilstoši profesiju standartā PS 0100 “Darba aizsardzības vecākais speciālists” minētajām jomām:

25.1. darba tiesību pamati – viens jautājums;

25.2. darba aizsardzība un ar to saistītie normatīvie akti – pieci jautājumi;

25.3. apkārtējās vides aizsardzība un ar to saistītie normatīvie akti – viens jautājums;

25.4. ražošanas tehnoloģiju drošība – trīs jautājumi;

25.5. darba vides riska faktori, to noteikšana, mērīšana un novērtēšana – pieci jautājumi;

25.6. darba aizsardzības apakšnozares – trīs jautājumi (katrs par savu nozari);

25.7. drošības līdzekļi darbā (kolektīvie, individuālie) – divi jautājumi;

25.8. arodveselības un darba medicīnas pamati – trīs jautājumi;

25.9. darba psiholoģijas pamati – divi jautājumi;

25.10. darba ergonomikas pamati – divi jautājumi;

25.11. bīstamo vielu (piemēram, ķīmisko) uzglabāšana un drošības pasākumi – divi jautājumi;

25.12. pedagoģija un izglītības psiholoģija – viens jautājums.
26. Sertifikācijas eksāmena otrajā daļā pretendents rakstiski sagatavo atbildes uz šādiem trīs situāciju uzdevumiem:

26.1. pretendents pēc dotā praktiskās situācijas apraksta novērtē darba vides riskus kādā nozares uzņēmumā, identificējot situācijā iespējamos darba vides riska faktorus un novērtējot risku darbinieku drošībai un veselībai (ja iespējams, bez papildu darba vides mērījumu veikšanas, ja nav iespējams, – norāda, kādi darba vides mērījumi konkrētajā situācijā nepieciešami);

26.2. pretendents pēc dotā praktiskās situācijas apraksta kādā nozares uzņēmumā nosaka situācijas atbilstību normatīvajiem aktiem, norādot konkrētajam situācijas aprakstam atbilstošos normatīvo aktu pārkāpumus un savu atbildi pamatojot ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

26.3. pretendents pēc dotā praktiskās situācijas apraksta nosaka nepiecie­šamos darba aizsardzības pasākumus kādā nozares uzņēmumā.
27. Sagatavojot situāciju uzdevumus, personāla sertifikācijas institūcija ievēro šādas prasības:

27.1. katru situāciju uzdevumu sagatavo par citu nozari (nedrīkst būt vairāki situāciju uzdevumi par vienu nozari) un to papildina ar situācijas vizuālo informāciju (attēls, fotogrāfija);

27.2. situāciju uzdevuma aprakstā norāda nozari (jomu), kurā uzņēmums darbojas, veicamos darbības procesus, darbu organizēšanas kārtību, izmantoto tehnoloģiju, nodarbinātā aprakstu (vecums, fizioloģiskās īpašības) un citu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu darba vides riskus un noteiktu atbilstību normatīvajiem aktiem;

27.3. šo noteikumu 26.2. un 26.3.apakš­punktā minēto situāciju uzdevumu aprakstā papildus šo noteikumu 27.2.apakšpunktā minētajai informācijai norāda riska faktorus, kam nodarbinātais tiek pakļauts (ja nepieciešams, norāda arī konkrētu ekspozīcijas līmeni).
28. Lēmumu par sertifikācijas eksāmena rezultātiem sertifikācijas komisija pieņem 15 dienu laikā pēc eksāmena.
29. Sertifikācijas eksāmenu uzskata par nokārtotu, ja pretendents nav pārsniedzis šo noteikumu 23.punktā minētos laika ierobežojumus un ieguvis vismaz 70 % no sertifikācijas eksāmena kopējā punktu skaita (vismaz 42 punktus) – testa daļā pareizi atbildējis uz vismaz 60 % jautājumu un situāciju uzdevumos ieguvis vismaz 60 % no kopējā situāciju uzdevumu punktu skaita (vismaz 18 punktus).
30. Sertifikācijas komisijas sekretārs komisijas lēmumu pretendentam paziņo piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. Ja ir pieņemts lēmums izsniegt kompetentā speciālista sertifikātu, paziņojumā norāda sertifikāta izsniegšanas laiku un vietu.
31. Personām, kuras ir nokārtojušas sertifikācijas eksāmenu, personāla sertifikācijas institūcija izsniedz kompetentā speciālista sertifikātu. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi.
32. Kompetentā speciālista sertifikātā norāda sertificētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, sertifikāta izdošanas datumu, sertifikāta derīguma termiņu, sertifikācijas jomu, sertifikāta numuru, personāla sertifikācijas institūcijas nosaukumu un sertificētās personas parakstu, sertifikāta izmantošanas nosacījumus un ierobežojumus, kā arī citu standartā LVS EN ISO/IEC 17024:2004 “Atbilstības novērtēšana – Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” minēto informāciju.
33. Sertifikātu apstiprina ar personāla sertifikācijas institūcijas atbildīgās personas parakstu un minētās institūcijas zīmogu.
34. Ja pretendents nav nokārtojis sertifikācijas eksāmenu, personāla sertifikācijas institūcija viņam nosūta attiecīgu paziņojumu. Paziņojumā norāda sertifikācijas eksāmena rezultātus, kā arī kārtību, kādā pretendents var atkārtoti pieteikties kārtot sertifikācijas eksāmenu. Pretendents var atkārtoti pieteikties kārtot sertifikācijas eksāmenu ne agrāk kā 30 dienas pēc iepriekšējā sertifikācijas eksāmena kārtošanas.
35. Pretendents, kura sertifikācijas eksāmena rezultāti nav ieskaitīti krāpšanās dēļ, eksāmena atkārtotai kārtošanai var pieteikties ne agrāk kā pēc gada.
36. Personāla sertifikācijas institūcijas pienākums ir anulēt izsniegto kompetentā speciālista sertifikātu, ja tā konstatē, ka:

36.1. kompetentais speciālists neatbilst šo noteikumu prasībām;

36.2. kompetentais speciālists pārkāpis kompetentā speciālista sertifikāta izmantošanas nosacījumus;

36.3. kompetentais speciālists pārkāpis viņa darbības jomu regulējošos normatīvos aktus;

36.4. pretendents sertifikāta saņemšanai ir sniedzis nepatiesas ziņas.
37. Ja, pamatojoties uz šo noteikumu 36.punktā minētajiem gadījumiem, pieņemts lēmums anulēt kompetentā speciālista sertifikātu, personāla sertifikācijas institūcija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas izsniedz vai nosūta attiecīgajai personai pamatotu rakstisku lēmumu par sertifikāta anulēšanu.
38. Kompetentais speciālists, kura kompetentā speciālista sertifikāts ir anulēts, sertifikācijas eksāmena atkārtotai kārtošanai var pieteikties ne agrāk kā pēc diviem gadiem no kompetenta speciālista sertifikāta anulēšanas dienas.
39. Ja kompetentā speciālista sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies, kompetentais speciālists atkārtoti iesniedz personāla sertifikācijas institūcijā iesniegumu un visus šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus un kārto sertifikācijas eksāmenu.
40. Personāla sertifikācijas institūcija ne retāk kā reizi trijos mēnešos nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšējā ceturksnī sertificēto kompetento speciālistu sarakstu (norāda kompetento speciālistu vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru un izdošanas datumu), kā arī informāciju par anulētajiem kompetento speciālistu sertifikātiem.
41. Valsts darba inspekcija pēc šo noteikumu 40.punktā minētās informācijas saņemšanas nodrošina tās publisku pieejamību.
42. Personāla sertifikācijas institūcija informē citas personāla sertifikā­cijas institūcijas par personām, kurām tā šo noteikumu 14.3. un 14.4.apakš­punktā minēto iemeslu dēļ ir atteikusi iespēju kārtot sertifikācijas eksāmenu, un kompetentajiem speciālistiem, kuriem tā ir anulējusi sertifikātu.
43. Personāla sertifikācijas institūcija reģistrē izsniegtos kompetentā speciālista sertifikātus kompetento speciālistu sertifikātu reģistrācijas žurnālā. Informāciju par kompetento speciālistu novērtēšanu un sertifikāciju glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc kompetentā speciālista sertifikāta izsniegšanas.
44. Kompetentais speciālists neizpauž informāciju, ko tas ieguvis, pildot darba uzdevumus, izņemot to informāciju, kuru oficiāli pieprasa tiesīb­aizsardzības iestādes vai iestādes, kas saskaņā ar darba aizsardzības normatīvajiem aktiem veic valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā.
45. Pirms praktiskās darbības uzsākšanas kompetentais speciālists apdrošina savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu pakalpojuma saņēmējam nodarītos zaudējumus, kas varētu rasties viņa profesionālās darbības dēļ, bet ne mazāk kā 10000 latu apmērā. Kompetentā speciālista civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai visā viņa darbības periodā.
III. Prasības kompetentajām institūcijām un to kompetences novērtēšanas kārtība
46. Kompetentā institūcija ir tiesīga veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos, ja par to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ir publicēts attiecīgs paziņojums un tā nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:

46.1. tā nodrošina standartā LVS EN ISO 9001:2001 “Kvalitātes vadības sistēmas – Prasības” noteiktās prasības, un tās kompetence darba aizsardzības jautājumos ir novērtēta atbilstoši šo noteikumu prasībām;

46.2. kompetentā institūcija ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamās kļūdas dēļ pakalpojuma saņēmējam radušos zaudējumus, kas sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā, bet ne mazāk kā 20000 latu apmērā. Kompetentās institūcijas civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai visā kompetentās institūcijas darbības periodā.
47. Šo noteikumu 7.punktā noteikto prasību par tehniskajiem resursiem kompetentā institūcija izpilda vienā no šādiem veidiem:

47.1. kompetentās institūcijas rīcībā ir laboratorija, kas šajā jomā akreditēta valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” vai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs atzītā akre­ditācijas institūcijā atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” prasībām un par kuru Ekonomi­kas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – akreditēta laboratorija);

47.2. darba vides faktoru mērījumi tiek veikti saskaņā ar darba aizsardzības normatīvajiem aktiem un normatīvajiem aktiem par mērījumu veikšanu, izmantojot kalibrētu mēraparatūru;

47.3. kompetentā institūcija ir noslēgusi sadarbības līgumus ar akreditē­tām laboratorijām par darba vides faktoru mērījumiem.
48. Kompetentā institūcija savu tehnisko resursu izvērtēšanai sagatavo darba vides risku novērtēšanas aprakstu. Darba vides risku novērtēšanas aprakstā iekļauj arī aprakstu par darba vides faktoru mērījumu nodrošināšanu. Minēto procedūras aprakstu kompetentā institūcija sertifikācijas procesā uzrāda šo noteikumu 49.punktā minētajai kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijai.
49. Lai izpildītu šo noteikumu 46.1.apakš­punktā minētās prasības un apliecinātu savu kompetenci darba aizsardzības jautājumos, kompetentā institūcija vēršas kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijā, kas šajā jomā ir akreditēta valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” vai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs atzītā akreditācijas institūcijā atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17021:2007 “Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju” prasībām (turpmāk – kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija).
50. Kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija kompetences novērtēšanu darba aizsardzības jomā veic atbilstoši standarta LVS EN ISO 9001:2001 “Kvalitātes vadības sistēmas – Prasības” un šo noteikumu prasībām.
51. Novērtējot institūciju kompetenci darba aizsardzības jomā, kvalitātes sis­tēmu sertifikācijas institūcija papildus šo noteikumu 50.punktā minētā standarta prasībām ņem vērā:

51.1. prasības kompetentās institūcijas personālam atbilstoši šo noteikumu 69., 70., 71., 72. un 73.punktam;

51.2. institūcijas resursu un tehnisko iespēju atbilstību paredzētajiem pakalpojumiem.
52. Kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija neveic kompetentās institūcijas sertificēšanu, ja tā pēdējo triju gadu laikā ir vismaz trīs reizes administratīvi sodīta par šo noteikumu neievērošanu vai nekvalitatīvu darba aizsardzības pakalpojumu (tai skaitā darba vides risku novērtēšana) sniegšanu uzņēmumiem.
53. Ja institūcijas kompetence novērtēta kā atbilstoša šo noteikumu 50.punktā minētā standarta un šo noteikumu prasībām, kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija izsniedz tai kvalitātes sistēmas sertifikātu, norādot tajā institūcijas atbilstību šo noteikumu prasībām.
54. Pēc šo noteikumu 53.punktā minētā kvalitātes sistēmas sertifikāta izsniegšanas kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija sertifikāta derīguma periodā ne retāk kā reizi gadā veic kompetentās institūcijas darbības pārbaudi, novērtējot kompetentās institūcijas atbilstību šo noteikumu 50.punktā minētā standarta un šo noteikumu prasībām un īpašu uzmanību pievēršot šādiem jautājumiem:

54.1. kompetentās institūcijas personāla atbilstība šo noteikumu 69., 70., 71., 72. un 73.punktā noteiktajām prasībām;

54.2. kompetentās institūcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ne mazāk kā 20000 latu apmērā, kas garantē kompetentās institūcijas kļūdas dēļ radušos zaudējumu segšanu.
55. Veicot šo noteikumu 54.punktā minēto kompetentās institūcijas darbī­bas pārbaudi, kvalitātes sistēmas sertifikācijas institūcija apmeklē vismaz vienu uzņēmumu, kam kompetentā institūcija veikusi darba vides iekšējo uzraudzību (tai skaitā riska novērtēšanu), īpašu uzmanību pievēršot kompetentās institūcijas veiktajam darba vides risku novērtējumam, sastādītajam preventīvo pasākumu plānam, kā arī šo noteikumu 74.punktā minēto prasību ievērošanai.
56. Kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija anulē kvalitātes sistēmas sertifikātu, ja kompetentā institūcija vairs neatbilst šo noteikumu 50.punktā minētā standarta un šajos noteikumos noteiktajām prasībām vai arī prasības minētās atbilstības nodrošināšanai netiek izpildītas noteiktajā termiņā.
57. Kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija piecu darbdienu laikā no kvalitātes sistēmas sertifikāta izsniegšanas vai anulēšanas dienas nosūta šo informāciju Labklājības ministrijai.
58. Pēc kvalitātes sistēmas sertifikāta iegūšanas kompetentā institūcija, kura vēlas, lai Labklājības ministrija par to publicē paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, iesniedz Labklājības ministrijā iesniegumu. Iesniegumā norāda:

58.1. uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru komercreģistrā, juridisko un faktisko adresi;

58.2. uzņēmuma vadītāju (vārdu, uzvārdu);

58.3. darbības jomu, kurā izziņojama kompetentā institūcija;

58.4. ja kompetentā institūcija ir kāda uzņēmuma struktūrvienība, ziņas par piederību uzņēmumam;

58.5. atbildīgo kontaktpersonu (vārdu, uzvārdu, tālruņa, faksa numuru un elektroniskā pasta adresi, ja tāda ir).
59. Kompetentā institūcija šo noteikumu 58.punktā minētajam iesniegu­mam pievieno šādus dokumentus:

59.1. kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijas izsniegtu kompetentās institūcijas kvalitātes sistēmas sertifikāta kopiju;

59.2. darba devēja apliecinājumu par šo noteikumu 69.punktā minēto speciālistu nodarbināšanu, norādot viņu darba līgumu noslēgšanas datumu, numuru un termiņu;

59.3. kompetentās institūcijas personāla zināšanas un kompetenci aplieci­nošu dokumentu (piemēram, universitātes diploma, sertifikātu) kopijas;

59.4. pierādījumus par kompetentās institūcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ne mazāk kā 20000 latu apmērā, kas garantē kompetentās institūcijas kļūdas dēļ radušos zaudējumu segšanu;

59.5. ja kompetentā institūcija ir kāda uzņēmuma struktūrvienība, – uzņē­muma struktūrshēmu;

59.6. kompetentās institūcijas plānoto pakalpojumu aprakstu.
60. Ja šo noteikumu 59.4.apakšpunktā minētās prasības izpildei kompe­tentā institūcija izmanto apdrošināšanas polisi, tajā atsevišķi norāda vismaz šo noteikumu 69.punktā minēto speciālistu atbildības apdrošināšanu un papildus polisei iesniedz kvīti vai bankas maksājuma uzdevumu, kas apliecina veikto samaksu par apdrošināšanas polisi.
61. Kompetentās institūcijas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata labklājības ministra izveidotā pretendentu izvērtēšanas komisija (turpmāk – komisija), kas darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem un Labklājības ministrijas apstiprinātu nolikumu.
62. Pēc šo noteikumu 58. un 59.punktā minēto dokumentu saņemšanas komisija 10 darbdienu laikā tos izvērtē un sniedz Labklājības ministrijas atbildīgajai amatpersonai priekšlikumu publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par kompetentās institūcijas kvalitātes sistēmas sertifikāta iegūšanu vai tā atteikumu, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības. Ja pieņemts lēmums atteikt paziņošanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, komisijas priekšsēdētājs pretendentam nosūta rakstisku atteikumu, norādot tā iemeslus un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
63. Komisija pieņem lēmumu atteikt publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par kompetentās institūcijas kvalitātes sistēmas sertifikāta iegūšanu, ja:

63.1. nav iesniegti visi šo noteikumu 58. un 59.punktā minētie dokumenti;

63.2. kādam no iesniegtajiem dokumentiem ir beidzies derīguma termiņš vai tajā minētā informācija nav patiesa;

63.3. ir sniegtas nepatiesas ziņas.
64. Ja pēc komisijas atteikuma kompetentā institūcija novērš trūkumus un atkārtoti iesniedz attiecīgu iesniegumu, to izskata vispārējā kārtībā.
65. Ja komisijas pieņemto lēmumu atteikt publicēt paziņojumu, jo nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, kompetentā institūcija uzskata par nepamatotu, kompetentā institūcija ir tiesīga komisijas lēmumu apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot rakstisku iesniegu­mu Labklājības ministrijas valsts sekretāram.
66. Labklājības ministrijas valsts sekretārs 20 darbdienu laikā izskata kompetentās institūcijas iesniegumu par komisijas lēmuma apstrīdēšanu, organizē atkārtotu kompetentās institūcijas iesniegto dokumentu izvērtējumu, pieņem lēmumu par komisijas lēmuma atstāšanu spēkā vai tā atcelšanu un informē kompetento institūciju par savu lēmumu. Labklājības ministrijas valsts sekretāra lēmumu kompetentā institūcija var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
67. Labklājības ministrija 10 darbdienu laikā no pozitīva lēmuma pieņemšanas nosūta publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par institūcijas atzīšanu par kompetentu institūciju, bet reizi pusgadā – to kompetento institūciju sarakstu, kurām pēdējā pusgada laikā sertifikāts ir anulēts. Pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Labklājības ministrija 10 darbdienu laikā nosūta paziņojumu kompetentajai institūcijai un ievieto savā mājaslapā internetā informāciju par kompetento institūciju.
68. Labklājības ministrija atsauc paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un svītro kompetento institūciju no mājaslapā publicētā kompetento institūciju saraksta, ja kompetentajai institūcijai ir anulēts kvalitātes sistēmas sertifikāts vai pēdējo triju gadu laikā kompetentā institūcija ir vismaz trīs reizes administratīvi sodīta par šo noteikumu neievērošanu vai nekvalitatīvu darba aizsardzības pakalpojumu (tai skaitā darba vides risku novērtēšana) sniegšanu uzņēmumiem.
69. Kompetentā institūcija nodarbina vismaz šādus speciālistus:

69.1. darba aizsardzības vecākais speciālists;

69.2. arodslimību ārsts vai arodveselības ārsts.
70. Kompetentā institūcija var nodarbināt vienu speciālistu, ja minētajam speciālistam ir darba aizsardzības vecākā speciālista un arodslimību ārsta vai darba aizsardzības vecākā speciālista un arodveselības ārsta izglītība un kvalifikācija.
71. Kompetentās institūcijas darbiniekus, kuri ieguvuši augstākā līmeņa zināšanas (profesionālo augstāko izglītību) darba aizsardzībā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmai (profesiju standarts PS 0100 “Darba aizsardzības vecākais speciālists”), sertificē atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām.
72. Kompetentajā institūcijā nodarbinātajiem arodslimību ārstiem vai arodveselības ārstiem nepieciešama augstākā medicīniskā izglītība, kas iegūta akreditētā pilna laika medicīnas studiju programmā, un jāspecializējas arodslimību ārsta (profesijas kods 2221-05) vai arodveselības ārsta (profesijas kods 2221-06) specialitātē Ārstniecības likumā noteiktajā kārtībā, kā arī tas jāapliecina ar profesionālās kvalifikācijas sertifikātu.
73. Sniedzot darba aizsardzības pakalpojumu, atkarībā no uzņēmuma darbības jomas un veicamā uzdevuma (darba aizsardzības pakalpojuma) rakstura kompetentā institūcija papildus šo noteikumu 69.punktā minētajiem speciālistiem uzdevuma izpildei piesaista attiecīgās nozares speciālistu vai citus speciālistus.
74. Sniedzot darba aizsardzības pakalpojumu uzņēmumam, kas nodar­bojas ar komercdarbību atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām komerc­darbības veidiem, kuros obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija, darba vides iekšējo uzraudzību (tai skaitā darba vides riska novērtēšanu) uzņēmumā kopīgi veic abi šo noteikumu 69.punktā minētie kompetentās institūcijas speciālisti (darba aizsardzības vecākais speciālists un arodslimību ārsts vai arodveselības ārsts), apstiprinot ar savu parakstu gan darba vides risku novērtējumu, gan sastādīto darba aizsardzības pasākumu plānu.
75. Lai garantētu kompetentās institūcijas personāla objektivitāti, tā atalgojums nedrīkst būt atkarīgs no uzņēmuma darba vietu pārbaužu rezultātiem.
76. Kompetentā institūcija (tās personāls) neizpauž trešajām personām informāciju, ko tā ieguvusi, pildot darba uzdevumus, izņemot to informāciju, kuru oficiāli pieprasa tiesībaizsardzības iestādes vai iestādes, kas saskaņā ar darba aizsardzības normatīvajiem aktiem veic valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā.
77. Kompetentā institūcija sniedz pakalpojumus un pilda noteiktās saistības atbilstoši kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijas apliecinātai kvalitātes sistēmai, nodrošinot pakalpojumu efektivitāti.
IV. Noslēguma jautājumi
78. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumus Nr.101 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 27.nr.).
79. Kvalitātes sistēmu sertifikāti, ko kompetentās institūcijas ir ieguvušas atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumiem Nr.101 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”, ir derīgi līdz šajos sertifikātos norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim.
80. Šo noteikumu 11.3.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.
81. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.
Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!