Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.08.2008., Nr. 126 https://www.vestnesis.lv/ta/id/179792

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Vēl šajā numurā

15.08.2008., Nr. 126

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

 

Paziņojums par detālplānojumu: “Enkuri”, “Jaunliras”, “Katrīnas”, “Krastiņi”

Salaspils novada dome 30.07.2008. sēdē (lēmums nr.16, 33.§) nolēma:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus nr.32/2008 “Rīgas rajona Salaspils novada nekustamā īpašuma “Enkuri” detālplānojums” (pielikums nr.17).

2. Uzdot īpašniekiem izpildīt detālplānojuma realizācijas kārtību.

3. Noteikt, ka apstiprinātie saistošie noteikumi nr.32/2008 “Rīgas rajona Salaspils novada nekustamā īpašuma “Enkuri” detālplānojums” ir ar Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju domes 25.09.2002. lēmumu (prot.nr.16, 4.§) ar grozījumiem 31.08.2005. (prot.nr.19, 68.§) “Apstiprināt Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju Attīstības plāna 1.redakciju (Teritoriālās attīstības programmas 3.redakciju un Teritorijas plānojuma (Ģenerālā plāna) 1.redakciju bez labojumiem kā galīgo redakciju un kā pašvaldības saistošos noteikumus” apstiprinātā Salaspils novada teritorijas plānojuma neatņemamā sastāvdaļa.

4. Detālplānojums stājas spēkā ar dienu, kad šis lēmums tiek publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Skultes pagasta padome 18.06.2008. sēdē (lēmums P-6, 5.§.13.) nolēma:

Apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Jaunliras” Skultes pagastā.

1. Izdot saistošos noteikumus nr.30 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunliras” Skultes pagastā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

2. Lēmumu publicēt laikrakstā “Auseklis” un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Salas pagasta padome 30.07.2008. sēdē (lēmums nr.7, 81.§) nolēma:

1. Saskaņā ar LR MK 04.11.2004. noteikumu nr.883 Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1.p. apstiprināt detālplānojuma “Katrīnas”, kad.nr.80880050232, redakciju par galīgo redakciju.

2. Saskaņā ar LR MK 04.11.2004. noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72.p. detālplānojumu un tā grafisko daļu izdot kā saistošos noteikumus nr.81 “Zemesgabala “Katrīnas”, kad.nr.80880050232, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

3. Saskaņā ar noslēgtā līguma par detālplānojuma izstrādāšanu 2.9.p. detālplānojuma ierosinātājam līdz 2008.gada 30.augustam iesniegt Salas pagasta Būvvaldē apliecinošu dokumentu par minētā darba izpildi.

Salas pagasta padome 30.07.2008. sēdē (lēmums nr.7, 80.§) nolēma:

1. Saskaņā ar LR MK 04.11.2004. noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1.p. apstiprināt detālplānojuma “Krastiņi”, kad.nr.80880020010, redakciju par galīgo redakciju.

2. Saskaņā ar LR MK 04.11.2004. noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72.p. detālplānojumu un tā grafisko daļu izdot kā saistošos noteikumus nr.80 “Zemesgabala “Krastiņi”, kad.nr.80880020010, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

3. Saskaņā ar noslēgtā līguma par detālplānojuma izstrādāšanu 2.9.p. detālplānojuma ierosinātājam līdz 2008.gada 30.augustam iesniegt Salas pagasta Būvvaldē apliecinošu dokumentu par minētā darba izpildi.

Ar plānojumu materiāliem var iepazīties pašvaldību būvvaldēs darba laikā.

 

Paziņojums par detālplānojumiem: “Upenieki”, “Līdumi”

Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju dome 2008.gada 30.jūlijā pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols nr.12, 43.§):

1. Apstiprināt iesniegto detālplānojuma redakciju zemesgabalam Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā “Upenieki”, zemes kadastra nr.8033 003 2901, par galīgo redakciju.

2. Izdot saistošos noteikumus nr.17 “Par detālplānojuma zemes gabalam Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā „Upenieki”, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis

Ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Saulkrastu pilsētas Būvvaldē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, domes darba laikā.

Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju dome 2008.gada 30.jūlijā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā “Līdumi”, kadastra nr.8033 004 0585, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols nr.12, 41.§). Zemesgabals atrodas Saulkrastu lauku teritorijā pie Atvaru ceļa.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš no 2008.gada 20.augusta līdz 10.septembrim. Sabiedriskās apspriešanas laikā detālplānojuma pirmā redakcija būs izstādīta Saulkrastu pilsētas domes ēkas 1.stāva vestibilā Raiņa ielā 8. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Saulkrastu būvvaldē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darbdienās darba laikā.

Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, prasības pieteikums nosūtāms Saulkrastu būvvaldei, norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008.gada 28.augustā plkst. 17.00 Saulkrastu būvvaldē.

 

Paziņojums par Susāju pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas

projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

· Susāju pagasta padome paziņo, ka 2008.gada 13.augustā pagasta padomes sēdē (protokols nr.8, 1.§) ir pieņemts lēmums par Susāju pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

· Teritorijas plānojuma izstrādātājs: Susāju pagasta padome, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

· Sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņš: no 2008.gada 18.augusta līdz 29.septembrim.

· Iepazīties ar Susāju pagasta teritorijas plānojuma 1.redakciju var Susāju pagasta padomē Tautas ielā 6, Viļakā, LV-4583.

·Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2008.gada 18.septembrī plkst. 14.00 Susāju pagasta padomes telpās.

· Priekšlikumus un rakstiskas atsauksmes var iesniegt Susāju pagasta padomē Tautas ielā 6, Viļakā, LV-4583, līdz 29.septembrim.

·Apmeklētāju pieņemšanas laiks katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 16.00.

 

Sunākstes pagasta padomes paziņojums

Sunākstes pagasta padome informē, ka 31.07.2008. pagasta padomes sēdē tika pieņemts lēmums (prot. nr.8, 1.§) “Par Sunākstes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.3/2008 “Sunākstes pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu””.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 44., 45., 46.punktu Sunākstes pagasta padome, nolemj:

1. Apstiprināt Sunākstes pagasta teritorijas plānojumu 2008.–2020.gadam un izdot saistošos noteikumus Nr.3/2008 “Sunākstes pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

2. Publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Sunākstes pagasta padomes lēmumu, ar kuru apstiprināts Sunākstes pagasta teritorijas plānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi.

3. Divu nedēļu laikā pēc pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā iesniegt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā Sunākstes pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas eksemplāru papīra formā un elektroniski.

4. Ar apstiprināto Sunākstes pagasta teritorijas plānojumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties Sunākstes pagasta padomē, “Palmas”, Sunākstes pagasts, Aizkraukles rajons, LV-5130, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

5. Sunākstes pagasta teritorijas plānojums 2008.–2020.gadam stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma par teritorijas plānojuma apstiprināšanu un pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam “Svempi 1” Cēsu rajona Amatas novada Amatas pagastā

Amatas novada dome paziņo, ka ar 2007.gada 19.aprīļa domes lēmumu nr.8 (prot.nr.8) uzsākta detālplānojuma izstrāde zemesgabalam “Svempi 1” Cēsu rajona Amatas novada Amatas pagastā. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Amatas novada domes teritorijas plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs A.Lukjanovs, tālr. 64127938.

Sabiedriskās apspriešanas pirmais posms – priekšlikumu iesniegšana – notiks no 18.augusta līdz 8.septembrim. Ar sabiedriskās apspriešanas pirmā posma materiāliem var iepazīties Amatas novada domē tās darba laikā. Sabiedriskās apspriešanas pasākums notiks 08.09.2008. plkst. 17.00 Amatas novada domē.

Ieinteresētās personas rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus šī detālpānojuma izstrādei var iesniegt vai nosūtīt līdz 10.09.2008. Cēsu rajona Amatas novada domē “Ausmās”, Amatas novads, p.n. Drabeši, Cēsu rajons, LV-4140, darbdienās plkst. 8.30–17.00 (norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi).

 

Paziņojums par detālplānojuma Saulkrastos, Dzeņu ielā 3, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju dome 2008.gada 30.jūlijā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma Saulkrastos, Dzeņu ielā 3, zemes kadastra nr.8013 004 0134, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols nr.12, 42.§). Zemesgabals atrodas Vidrižu un Dzeņu ielas stūrī.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš no 2008.gada 25.augusta līdz 15.septembrim. Sabiedriskās apspriešanas laikā detālplānojuma pirmā redakcija būs izstādīta Saulkrastu pilsētas domes ēkas 1.stāva vestibilā Raiņa ielā 8. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Saulkrastu Būvvaldē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darbdienās darba laikā.

Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, prasības pieteikums nosūtāms Saulkrastu būvvaldei, norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008.gada 28.augustā plkst. 17.30 Saulkrastu būvvaldē. Iesniedza Elizabete Kraukle.

 

Paziņojums par detālplānojumu Salacgrīvā

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome ar 2008.gada 18.jūnija sēdes lēmumu nr.210 nolemj: nodot izstrādātā detālplānojuma Salacgrīvā, Sila ielā 34B, pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Detālplānojuma sabiedriskā apspriešana tiek noteikta no 2008.gada 27.augusta līdz 27.septembrim. Iedzīvotāju sapulce detālplānojuma apspriešanai tiek izziņota 15.septembrī pulksten 16 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes ēkā.

Ar projekta materiāliem var iepazīties un iesniegt ierosinājumus rakstiskā veidā līdz 15.09.2008. Salacgrīvas Būvvaldē Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, tālr. 64071993, arhitektu birojā “Rīgers”, tālr. 67333235, Rīgā, Skolas ielā 21-203, LV-1010, darbdienās no pulksten 9 līdz 17, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi.

Arturs Krauklis

 

Paziņojums

Vecumu pagasta padome informē, ka 2008.gada 16.jūlija sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols nr.7) par Teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu un sabiedriskās apspriešanas II posma organizēšanu no 30.07.2008 līdz 14.08.2008.

Divu nedēļu laikā interesenti var iepazīties ar plānojuma galīgo redakciju un atkārtoti iesniegt atzinumus un atsauksmes Vecumu pagasta padomē.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!