Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 560 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.08.2008., Nr. 123 https://www.vestnesis.lv/ta/id/179636-noteikumi-par-darbibas-programmas-cilvekresursi-un-nodarbinatiba-papildinajuma-1-4-1-2-2-apaksaktivitati-socialas-rehabilitacij...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.608

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas "NVO kapacitātes stiprināšanas programma" apakšprojektu iesniegumu trešā un ceturtā atklātā konkursa nolikums

Vēl šajā numurā

12.08.2008., Nr. 123

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 560

Pieņemts: 14.07.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.560

Rīgā 2008.gada 14.jūlijā (prot. Nr.49 30.§)

Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.prioritātes “Sociālās iekļaušanas veicināšana” 1.4.1.pasākuma “Sociālā iekļaušana” 1.4.1.2.aktivitātes “Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” 1.4.1.2.2.apakš­aktivitāti “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekti) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir pilnveidot atbalsta sistēmu (tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus) personām ar invaliditāti – ar redzes un dzirdes traucējumiem, mazinot sociālās atstumtības risku, ieviešot jaunus sociālā atbalsta pasākumus rehabilitācijas, nodarbinātības un sociālo pakalpojumu jomā iespējami tuvāk personas dzīvesvietai.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā minētās atbalstāmās darbības un izpildot šādus uzraudzības rādītājus:

3.1. iznākuma rādītājs – 468 personas ar dzirdes traucējumiem un
1002 personas ar redzes traucējumiem saņēmušas pilnveidotos sociālās rehabilitācijas pakalpo­jumus;

3.2. rezultāta rādītājs – 294 personas, kas saņēmušas Eiropas Sociālā fonda finansētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, iesaistās izglītības apguvē, profesionālajā rehabilitācijā vai nodarbinātībā sešu mēnešu laikā pēc dalības projektā.

4. Aktivitātes mērķa grupa ir personas ar redzes traucējumiem un personas ar dzirdes traucējumiem.

5. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

5.1. speciālistu sagatavošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi darbam ar personām, kurām ir redzes vai dzirdes traucējumi;

5.2. motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana visos Latvijas plānošanas reģionos;

5.3. specializētu palīglīdzekļu nodrošināšana personām ar redzes traucējumiem;

5.4. apmācītu suņu – pavadoņu – nodrošināšana personām ar redzes traucējumiem;

5.5. zīmju valodas attīstība personām ar dzirdes traucējumiem;

5.6. projekta vadība (atbalstāma šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam);

5.7. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

7. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 3 782 518 la­tu, tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 3 215 141 lats un valsts budžeta finansējums 567 377 lati.

8. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija. Atbildīgā iestāde:

8.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

8.2. nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu ierobežotam projektu iesniedzēju lokam;

8.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju projekta iesnieguma sagatavošanā un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

8.4. izvērtē projektu iesniegumus un pieņem pārvaldes lēmumu vai izdod administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.5. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

8.6. piedalās līguma par projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) un vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

8.7. saskaņo šo noteikumu 76.punktā minētos projekta grozījumus, bet, ja ir iebildumi, sniedz atzinumu par trūkumiem projekta grozījumos;

8.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tajā skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais attiecināmais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr.1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

9. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra. Sadarbības iestāde:

9.1. izstrādā līguma un vienošanās projektu;

9.2. slēdz līgumu vai vienošanos ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējiem;

9.3. izskata Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

9.4. sniedz atbildīgajai iestādei informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību, lai īstenotu Eiropas Savienības fonda līdzfinansētos projektus un veiktu maksājumus;

9.5. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tajā skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un vada Padomes regulas Nr.1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

9.6. sniedz informāciju Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējam par līguma vai vienošanās noteikumu izpildi;

9.7. pārbauda Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei vadošajai iestādei;

9.8. apstiprina projekta grozījumus, ievērojot šo noteikumu 75., 77. un 78.punktā minēto, kā arī 76.punktā minētajā gadījumā, ja atbildīgā iestāde atbilstoši šo noteikumu 8.7.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem ir saskaņojusi projekta grozījumus;

9.9. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

9.10. uzkrāj datus par projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

9.11. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu.

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta iesniedzējs var būt:

11.1. biedrība, kura ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kuras darbības mērķis ir sekmēt personu ar dzirdes trau­cējumiem ie­kļau­šanos sabiedrībā un kura šā mērķa sasniegšanai sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus visā Latvijā, tai ir reģionālās struktūrvienības visos Latvijas plānošanas re­ģionos, kā arī tā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam, kas sniedz pakalpojumus personām ar dzirdes traucējumiem, – biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”;

11.2. valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu koordinē valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu.

12. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs projekta īstenošanā veido partnerību ar:

12.1. sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nedzirdīgo savienības Zīmju valodas centrs” šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās dar­bības īstenošanai;

12.2. laikrakstu “Kopsolī” šo noteikumu 5.7.apakšpunktā minētās at­balstā­mās darbības īstenošanai.

13. Šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai slēdz līgumu ar pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzēju izvēlas atbilstoši normatīvo aktu prasībām publisko iepirkumu jomā. Minētais projekta iesniedzējs veido partnerību ar Lat­vijas Neredzīgo biedrību.

14. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

15. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma:

15.1. šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – 1 576 531 lats;

15.2. šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – 2 205 987 lati.

III. Projektu iesniegumu atlase

16. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) saskaņā ar šo noteikumu 11.punktā noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam.

17. Uzaicinājumā norāda:

17.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

17.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par
30 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

17.3. mājaslapu internetā, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

17.4. mājaslapu internetā, kurā ievietots līguma un vienošanās projekts.

18. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šādas prasības:

18.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

18.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums) un šādiem pielikumiem:

18.2.1. projekta iesniedzēja aptaujas lapas par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

18.2.2. projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu, aprīkojuma un telpu īres un nomas izmaksu aprēķinus pamatojošiem dokumentiem;

18.2.3. sadarbības līguma par projekta īstenošanu, ja, īstenojot šo noteikumu 12. un 13.punktā minēto partnerību, pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ar sadarbības partneri noslēgts minētais sadarbības līgums;

18.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

18.4.  noformējot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā atbilstību šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem un 24.3.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

18.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas noteikumiem;

18.6.  aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55. un 56. punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs valsts budžeta finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

18.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt vienā no šādām formām:

18.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

18.7.2. elektroniski (projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam);

18.8. projekta iesniegumu iesniedz šo noteikumu 16.punktā minētajā uzaicinājumā norādītajā termiņā personīgi, pa pastu vai elektroniski. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot atbildīgās iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai minētais apgalvojums jāpamato. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par tā iesniegšanas laiku uzskata pasta nodaļas kalendāra zīmogā norādīto pasta sūtījuma pieņemšanas datumu. Ja projekta iesniegums tiek iesniegts personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskata atbildīgās iestādes spiedogā uz projekta iesnieguma oriģināla norādīto saņemšanas datumu.

19. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

20. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

20.1. komisijas personālsastāvu (komisijas priekšsēdētāju, balsstiesīgos komisijas locekļus un to aizvietotājus) veido Labklājības ministrijas pārstāvji, un to apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

20.2. vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāja statusā;

20.3. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

21. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

22. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 24.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Šajā punktā minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē mājaslapā internetā (www.lm.gov.lv/sf).

23. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

24. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

24.1. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

24.1.1. vai projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

24.1.2. vai projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

24.1.3. vai projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona);

24.1.4. vai iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski);

24.1.5. vai projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

24.1.6. vai projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā;

24.1.7. vai ir iesniegts šo noteikumu 18.7.1.apakšpunktā minētais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.8. vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.9. vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 18.2.1., 18.2.2. un 18.2.3.apakšpunktā minētie pielikumi;

24.1.10. vai projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.11. vai visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.12. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

24.1.13. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām;

24.1.14. vai projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Sociālā fonda finan­sējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā minēto finansējuma apmēru;

24.1.15. vai projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 15.punktā minēto maksimālo projekta finansējuma apmēru;

24.1.16. vai projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 47., 48., 50., 51., 52., 54. un 55.punktā minētajām izmaksām;

24.1.17. vai projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 49., 51., 53. un 56.punktā minēto izmaksu pozīciju un 55.1.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas apmēra ierobežojumus;

24.1.18. vai projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 70.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

24.2. atbilstības kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

24.2.1. vai projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu;

24.2.2. vai projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota;

24.2.3. vai projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas;

24.2.4. vai projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu;

24.2.5. vai projekta iesniegumā plānotais iznākuma rādītājs un rezultāta rādītājs sekmē šo noteikumu 3.punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

24.2.6. vai projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas;

24.2.7. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

24.2.8. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

24.2.9. vai projekta iesniegumā ir definēts sadarbības modelis (tajā skaitā pušu tiesības un pienākumi projekta īstenošanā) ar iesaistīto sadarbības partneri (attiecināms, ja projektu plānots īstenot sadarbībā ar sadarbības partneri);

24.2.10. vai projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu;

24.2.11. vai projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

24.2.12. vai projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 72. un 73.punktā izvirzītajām prasībām;

24.2.13. vai projekta iesniedzēja sadarbības partneris atbilst šo noteikumu 12. un 13.punktā minētajām prasībām;

24.3. kvalitātes kritēriji (specifiski politikas ieviešanas atbilstības kritēriji):

24.3.1. projekta iesniegumā paredzēts – pilnveidojot atbalsta sistēmu personām ar invaliditāti, tajā iesaistīs personas ar redzes vai dzirdes traucējumiem, kā arī ņems vērā viņu viedokli un rekomendācijas;

24.3.2. projekts sniedz tiešu ieguldījumu, lai apmierinātu pieprasījumu pēc sociālās rehabilitācijas un mērķa grupas atbalsta pakalpojumiem (saskaņā ar klientu vajadzību un apmierinātības novērtējumu par sniegtajiem pakal­pojumiem);

24.3.3. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību katrā plānošanas reģionā;

24.3.4. projekts paredz nodrošināt pakalpojuma sasniedzamību (pieejamību);

24.3.5. projekta iesniegums ietver līdzšinējo ieguldījumu analīzi un pēctecības novērtējumu;

24.3.6. projekta iesniegumā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti;

24.3.7. projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi;

24.3.8. projekta iesniegums paredz sinerģiju ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda sniegto atbalstu infrastruktūras pilnveidošanai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem, nodrošinot mērķ­tiecīgu, visaptverošu un savstarpēji papildinošu atbalstu.

25. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.1.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

25.1. projekta iesniegums paredz mērķa grupas tiešu līdzdalību vismaz vienā projekta īstenošanas aktivitātē – pieci punkti;

25.2. projekta iesniegumā plānotas aktivitātes, lai aptaujātu personas ar redzes vai dzirdes traucējumiem, pirms sākta atbalsta sistēmas pilnveidošana personām ar invaliditāti, – trīs punkti.

26. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10 punktu. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

26.1. projektā plānots izstrādāt un ieviest divas vai vairāk motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmas mērķa grupai, kurai līdz šim šādas programmas nebija pieejamas, – septiņi punkti;

26.2. projektā plānots izstrādāt un ieviest vienu motivācijas vai sociālās rehabilitācijas programmu mērķa grupai, kurai līdz šim šāda programma nebija pieejama, – trīs punkti;

26.3. projekta iesniegumā ir apzināti kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie speciālisti un paredzēts nodrošināt to piesaistīšanu – trīs punkti.

27. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir trīs punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

27.1. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību visos plānošanas reģionos – trīs punkti;

27.2. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību trijos līdz četros plānošanas reģionos – divi punkti;

27.3. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību vienā līdz divos plānošanas reģionos – viens punkts.

28. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir seši punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

28.1. projekta ietvaros plānoti elastīgi pakalpojumu saņemšanas laiki (piemēram, pilnu darba dienu, atsevišķu darbdienu vakaros, sestdienās, svētdienās) – trīs punkti;

28.2. projekta iesniegums paredz, ka pakalpojuma saņemšanas vieta ir sasniedzama ar sabiedrisko transportu, – trīs punkti.

29. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.5.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir trīs punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

29.1. projekta iesniegums ietver līdzšinējo ieguldījumu analīzi un pēctecības novērtējumu – trīs punkti;

29.2. projekta iesniegums neietver līdzšinējo ieguldījumu analīzi un pēctecības novērtējumu – nulle punktu.

30. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.6.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

30.1. projekta iesniegumā paredzēta tieša pozitīva ietekme – pieci punkti;

30.2. projekta iesniegumā paredzēta netieša pozitīva ietekme – trīs punkti;

30.3. projekts neattiecas uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti – nulle punktu.

31. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.7.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir seši punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

31.1. projekta iesniegumā iekļauta projekta īstenošanas termiņu risku analīze – divi punkti;

31.2. projekta iesniegumā iekļauta projekta īstenošanas finanšu risku analīze – divi punkti;

31.3. projekta iesniegumā iekļauta aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīze – divi punkti.

32. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.8.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir divi punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

32.1. projekta iesniegums paredz sinerģiju ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda sniegto atbalstu infrastruktūras pilnveidošanai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem – divi punkti;

32.2. projekts neparedz sinerģiju ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda sniegto atbalstu infrastruktūras pilnveidošanai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem – nulle punktu.

V. Pārvaldes lēmuma un administratīvā akta par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņemšana un paziņošana

33. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

33.1. tā atbilstība šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktā minētajiem attiecināmajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”;

33.2. šo noteikumu 24.3.1., 24.3.2., 24.3.3., 24.3.4., 24.3.5., 24.3.6., 24.3.7. un 24.3.8.apakš­punktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā tas saņem punktu skaitu, kas ir vienāds ar šo noteikumu 37.4., 37.5., 37.6., 37.7., 37.8., 37.9., 37.10. un 37.11.apakšpunktā attiecīgajam kvalitātes kritērijam noteikto minimāli iegūstamo punktu skaitu vai lielāks par to.

34. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs šo noteikumu 42.punktā minētajā termiņā novērš iesniegumā esošos trūkumus, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

34.1. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 24.1.7., 24.1.8., 24.1.9., 24.1.10., 24.1.11., 24.1.12., 24.1.13., 24.1.14., 24.1.15., 24.1.16., 24.1.17. un 24.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, izņemot gadījumu, ja projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 18.2.2.apakšpunktā minētais pielikums;

34.2. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 24.2.2., 24.2.3., 24.2.4., 24.2.5., 24.2.6., 24.2.7., 24.2.8., 24.2.9., 24.2.10., 24.2.11., 24.2.12. un 24.2.13.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem.

35. Šo noteikumu 34.punktā minētais nosacījums var ietvert:

35.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

35.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

35.3. šo noteikumu 18.2.1.apakšpunktā minētā pielikuma pievienošanu un šo noteikumu 18.2.3.apakšpunktā minētā pielikuma pievienošanu, ja ar sadarbības partneri sadarbības līgums ir noslēgts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

35.4. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 49., 51., 53. un 56.punktā minētās izmaksu pozīcijas un 55.1.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas apmēra ierobežojumus;

35.5. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 34.1.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem.

36. Ja šo noteikumu 34. un 35.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 24.punktā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde pārvaldes lēmumu vai administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem.

37. Atbildīgā iestāde pārtrauc un neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

37.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 24.1.1., 24.1.2., 24.1.3., 24.1.4., 24.1.5. vai 24.1.6.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

37.2. projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 18.2.2.apakšpunktā minētais pielikums;

37.3. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 24.2.1.apakšpunktā minētajam atbilstības kritērijam;

37.4. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.1.apakšpunktā minētajam kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

37.5. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajam kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

37.6. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā minētajam kritērijam ir zemāks par diviem punktiem;

37.7. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.4.apakšpunktā minētajam kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

37.8. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.5.apakšpunktā minētajam kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

37.9. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.6.apakšpunktā minētajam kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

37.10. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.7.apakšpunktā minētajam kritērijam ir zemāks par četriem punktiem;

37.11. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.8.apakšpunktā minētajam kritērijam ir zemāks par diviem punktiem.

38. Pārvaldes lēmumu vai administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde kopā ar pamatojošiem dokumentiem (izrakstu no komisijas sēdes protokola ar komisijas pārvaldes lēmumu vai administratīvo aktu) piecu darbdienu laikā no pārvaldes lēmuma vai administratīvā akta pieņemšanas dienas nosūta projekta iesniedzējam.

39. Pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par līguma vai vienošanās slēgšanas noteikumiem.

40. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma vai administratīvā akta pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz līgumu vai vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei pārvaldes lēmumu vai administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 18.7.2.apakšpunktā minētajā kārtībā.

41. Pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 34. un 35.punktu.

42. Ja pieņemts pārvaldes lēmums vai administratīvais akts par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, lēmumā vai administratīvajā aktā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par lēmumā vai administratīvajā aktā ietverto nosacījumu izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

43. Komisija izvērtē šo noteikumu 42.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 42.punktā minētā termiņa beigām sagatavo atzinumu par pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā ietverto nosacījumu izpildi. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā pārvaldes lēmumam vai administratīvajam aktam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

44. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 43.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei – pārvaldes lēmumu vai administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas. Sadarbības iestāde slēdz līgumu vai vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 18.7.2.apakšpunktā minētajā kārtībā.

45. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atzinumu, ka pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 43.punktā minētā termiņa beigām.

46. Ja pieņemts pārvaldes lēmums vai administratīvais akts noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā vai administratīvajā aktā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 38.punktā minētajiem dokumentiem projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesniedzēja iesniegtās projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 18.7.2.
apakšpunktā minētajā kārtībā.

VI. Projekta īstenošanas noteikumi

47. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

47.1. netiešās izmaksas jeb projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagata­vošanas izmaksas (plāno tikai šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs);

47.2. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu pozīcijās:

47.2.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;

47.2.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

47.2.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

47.3. neparedzētās izmaksas.

48. Šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un tā pamatojošās doku­mentācijas sagatavošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas.

49. Šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt 0,1 procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

50. Šo noteikumu 47.2.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

50.1. iekšzemes transporta izdevumus šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

50.2. uzturēšanās izdevumus viesnīcā (naktsmītnē) šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja projektā plānota uzturēšanās viesnīcā (naktsmītnē);

50.3. ēdināšanas izdevumus šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja projektā plānots nodrošināt ēdināšanu.

51. Šo noteikumu 47.2.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas: iekārtu, inventāra un aparatūras remonta izmaksas, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas, kā arī amortizācijas izmaksas, ja tās attiecināmas uz projekta īstenošanas periodu un amortizējamie aktīvi nav iegādāti,
izmantojot publisko finansējumu. Šīs
izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt 10 procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

52. Šo noteikumu 47.2.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

52.1. atlīdzības izmaksas (izņemot prēmijas un naudas balvas, pabalstus un kompensācijas) un uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.4. un 5.5.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

52.2. informatīvo materiālu, kancelejas preču, transporta pakalpojumu, tulkošanas pakalpojumu, kā arī telpu īres un nomas izmaksas vai komunālo pakalpojumu izmaksas šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.5.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

52.3. mācību materiālu izmaksas šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

52.4. telpu īres un nomas izmaksas vai komunālo pakalpojumu izmaksas un apsardzes izmaksas šo noteikumu 5.3.apakš­punktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

52.5. elektronisko sakaru izmaksas šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmu ieviešanai (ja tiek sniegts e-pakalpojums);

52.6. iepirkuma procedūru īstenošanas izmaksas;

52.7. informēšanas un publicitātes pasākumu izmaksas.

53. Šo noteikumu 47.3.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlietojamas iepriekš neplānotu izmaksu segšanai projekta attiecināmo tiešo izmaksu ietvaros.

54. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas atkarībā no tā, vai projekta ietvaros iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi paredzēti apliekamu vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav paredzēti likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”.

55. Šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs papildus šo noteikumu 47.2. un 47.3.apakšpunktā minētajām attiecināmo izmaksu pozīcijām plāno šādas izmaksas, kas uzskatāmas par netiešajām izmaksām:

55.1. projekta administrēšanas izmaksas šo noteikumu 5.6.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, tajā skaitā šādas izmaksu apakšpozīcijas: atlīdzības izmaksas (izņemot prēmijas un naudas balvas), projekta īstenošanas uzraudzībai nepieciešamo iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi), pasta un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas, telpu apsaimniekošanas izmaksas, kā arī biroja preču un inventāra izmaksas (kancelejas preču un nebūtisku inventāra priekšmetu izmaksas, ja to vērtība ir līdz 150 latiem par vienību un to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

55.2. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas un pasta un elektronisko sakaru izmaksas.

56. Šo noteikumu 55.punktā minētās izmaksas plāno kā neattiecināmās izmaksas, un tās finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Šo izmaksu apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

57. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 7.punktā, neattiecina izmaksas:

57.1. kas nav norādītas šo noteikumu 47., 48., 50., 51., 52. un 54.punktā vai kas neatbilst šo noteikumu 49., 51. un 53.punktā minētajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

57.2. par kurām nav saistību projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 48.punktā minētās izmaksas) un par kurām maksājumi nav veikti līgumā vai vienošanās noteiktajā termiņā;

57.3. šo noteikumu 55.punktā minētās izmaksas.

58. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir personām ar redzes traucējumiem un personām ar dzirdes traucējumiem.

59. Šo noteikumu 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir personām ar redzes traucējumiem.

60. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs un 11.2.
apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja sadarbības partneris – 13.punktā minētais pakalpojuma sniedzējs – ne vēlāk kā mēnesi pirms šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakš­punktā minēto darbību uzsākšanas paziņo par iesniegumu pieņemšanas vietas adresi, iesniegumu pieņemšanas laiku un to iesniegšanas veidu, kā arī citu informāciju, lai būtu iespējams saņemt šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstu. Minēto paziņojumu publicē laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Diena”, laikrakstā “Kopsolis” (ja atbalstu plānots piešķirt personām ar dzirdes traucējumiem), žurnālā “Rosme” (ja atbalstu plānots piešķirt personām ar redzes traucējumiem), Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja mājaslapā internetā, kā arī izplata ar citu plašsaziņas līdzekļu palīdzību.

61. Lai saņemtu šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstu:

61.1. persona ar redzes traucējumiem iesniedz iesniegumu par atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 13.punktā minētajam pakalpojuma sniedzējam. Iesniegumam pievieno:

61.1.1. Rīgas pilsētas 9.veselības un darbspēju ekspertīzes nodaļas (specializētās acu komisijas) izsniegtās invalīda apliecības kopiju vai sertificēta oftalmologa atzinumu, kas apliecina, ka personas redzes asums labāk redzošajai acij ar maksimālu korekciju ir zemāks par 0,1 un redzes lauks sašaurinās mazāk par 20 grādiem no fiksācijas punkta (ja persona pretendē uz šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minēto atbalstu);

61.1.2. Rīgas pilsētas 9.veselības un darbspēju ekspertīzes nodaļas (specializētās acu komisijas) izsniegtās 1.grupas invalīda apliecības kopiju (ja persona pretendē uz šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minēto atbalstu);

61.2. persona ar dzirdes traucējumiem iesniedz iesniegumu par atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam. Iesniegumam pievieno ģimenes ārsta vai ausu, kakla un deguna speciālista konsultatīvā atzinuma kopiju, kas apliecina 3.pakāpes vai smagāku vājdzirdību.

62. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs un 13.punktā minētais pakalpojuma sniedzējs reģistrē šo noteikumu 61.punktā minētos iesniegumus to saņemšanas secībā.

63. Pēc šo noteikumu 61.punktā minēto iesniegumu izskatīšanas šo noteikumu 13.punktā minētais pakalpojuma sniedzējs pieņem lēmumu par šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minētā atbalsta piešķiršanu personai ar redzes traucējumiem vai atteikumu piešķirt atbalstu.

64. Pēc šo noteikumu 61.punktā minēto iesniegumu izskatīšanas šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs pieņem lēmumu par šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētā atbalsta piešķiršanu personai ar dzirdes traucējumiem vai atteikumu piešķirt atbalstu.

65. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs un 13.punktā minētais pakalpojuma sniedzējs piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu. Ja pieņemts lēmums, kurā atteikts piešķirt šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstu, norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

66. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs un 13.punktā minētais pakalpojuma sniedzējs pēc tam, kad pieņemts šo noteikumu 63. vai 64.punktā minētais lēmums par šo noteikumu 5.2., 5.3. vai 5.4.apakšpunktā minētā atbalsta piešķiršanu, slēdz ar personu rakstisku līgumu par šo noteikumu 5.2., 5.3. vai 5.4.
apakšpunktā minēto darbību veikšanu.

67. Atbalstu šo noteikumu 4.punktā minētās mērķa grupas pārstāvjiem sniedz šo noteikumu 61.punktā minēto iesniegumu saņemšanas hronoloģiskā secībā, kamēr pieejams 9.2.apakšpunktā minētajā līgumā vai vienošanās ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējiem noteiktais finansējums šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakš­punktā minēto darbību veikšanai.

68. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, sniedzot šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto atbalstu, un 13.punktā minētais pakalpojuma sniedzējs, sniedzot šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4.apakš­punktā minēto atbalstu, darbojas kā sociālo pakalpojumu sniedzēji Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē.

69. Šo noteikumu 63. un 64.punktā minētos lēmumus var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktoram. Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

70. Projekta īstenošanu plāno no līguma vai vienošanās noslēgšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.

71. Projektu īsteno visā Latvijā. Projekta ietvaros ir attiecināma starptautiskā sadarbība Eiropas Savienības ietvaros.

72. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

73. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

74. Šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētais Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda finansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājuma veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību, maksimālajā apmērā noteikto avansa maksājumu saņem atbilstoši līguma noteikumiem.

75. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

76. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

76.1. projekta mērķi;

76.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

76.3. projekta īstenošanas termiņu;

76.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

76.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

77. Nepārsniedzot šo noteikumu 49., 51. un 53.punktā minētos attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

77.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 47.2.1., 47.2.2. un 47.2.3.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējās attiecināmās izmaksu summas;

77.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 50., 51. un 52.punktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām. Izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 47.2.1., 47.2.2. un 47.2.3.apakš­punktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmās izmaksu summas;

77.3. šo noteikumu 53.punktā minēto izmaksu pārdali.

78. Ja Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs ir šo noteikumu 11.2.apakš­punktā minētais projekta iesniedzējs, tas šo noteikumu 77.punktā noteiktajā kārtībā papildus var veikt izmaksu pārdali starp šo noteikumu 55.1.apakšpunktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot 10 pro­centu no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās izmaksu summas.

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 13.augustu.


 

 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.560

Pielikums

Labklājības ministre I.Purne

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!