Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.08.2008., Nr. 122 https://www.vestnesis.lv/ta/id/179476

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

08.08.2008., Nr. 122

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

Pārbaudes ziņojums Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem

Mēs esam veikuši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk tekstā “Aģentūra”) sagatavotā pārskata par valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk tekstā “Shēma”) darbību 2007.gadā, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais pārskats, pārbaudi saskaņā ar Starptautisko revīzijas standartu 2400 “Finanšu pārskatu pārbaudes ziņojumi”. 2008.gada 15.jūlijā mēs izsniedzām pārbaudes ziņojumu, ka, pārbaudot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sagatavoto pārskatu par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2007.gadā, mūsu uzmanības lokā nav nonākuši tādi apstākļi vai fakti, kas liktu uzskatīt, ka pārskats par Shēmas darbību nesniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Shēmas finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī un tās darbības rezultātiem 2007.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts fondēto pensiju likumu un Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumiem Nr.107 “Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbības pārskatu”.

Saīsinātais pārskats par Shēmas darbību 2007.gada visos būtiskos aspektos atbilst iepriekš minētajam pārskatam par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2007.gadā, pēc kura tas sagatavots un par kuru mēs sniedzām pārbaudes ziņojumu.

Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par Shēmas finansiālo stāvokli, tās darbības rezultātiem pārskata gadā un izpratni par mūsu veiktās pārbaudes apjomu, saīsinātais pārskats par Shēmas darbību jālasa kopā ar pilnu pārskatu par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2007.gadā, pēc kura tas tika sagatavots, un mūsu pārbaudes ziņojumu, kas tika izsniegts par šo pārskatu.

Stephen Young KPMG Baltics SIA Licence Nr.55

Inga Lipšāne Zvērināta revidente Sertifikāts Nr.112

Rīgā, Latvija

2008. gada 23. jūlijā

 

VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU PĀRSKATS

I. AKTĪVI

2007

LVL

2006

LVL

Līdzekļu pārvaldītāju pārvaldījumā esošie shēmas līdzekli (neto aktīvi)

Valsts kases ieguldījumu plāns

-

12 251 526

“Hansa Fondi” ieguldījumu plāns “Stabilitāte”

14 973 559

7 207 044

“Hansa Fondi” ieguldījumu plāns “Dinamika”

92 045 418

48 055 279

SEB sabalansētais plāns

7 930 435

3 988 115

SEB aktīvais plāns

40 418 553

19 238 554

SEB Latvijas plāns

2 214 114

501 705

SEB Eiropas plāns

5 161 168

2 833 737

Parex Universālais pensiju plāns

8 753 456

3 516 980

Parex Aktīvais pensiju plāns

37 612 683

18 651 233

NORVIK ieguldījumu plāns “Daugava”

3 084 843

959 154

NORVIK ieguldījumu plāns “Gauja”

3 136 291

669 390

NORVIK ieguldījumu plāns “Venta”

1 757 361

320 340

Baltikums universālais ieguldījumu plāns

320 756

221 735

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

1 674 667

211 925

Suprema Fondi ieguldījumu plāns “Jūrmala”

1 354 355

9 522

Suprema Fondi ieguldījumu plāns “Rivjēra”

11 7191

68 095

Suprema Fondi ieguldījumu plāns “Safari”

41 8945

13 3981

Astra Krājfondi pensiju plāns “Klasika”

4 010 545

1 940 067

Astra Krājfondi pensiju plāns “Ekstra”

2 264 714

1 692 332

Astra Krājfondi pensiju plāns “Ekstra Plus”

4 255 789

859 588

Astra Krājfondi pensiju plāns “Komforts”

616 986

35 519

Konservatīvais ieguldījumu plāns “DnB NORD 1”

1 753 597

151 289

Sabalansētais ieguldījumu plāns “DnB NORD 2”

3 275 912

1 208 606

Aktīvais ieguldījumu plāns “DnB NORD 3”

6 389 712

2 349 465

BTB Konservatīvais plāns

18 8671

29 831

BTB Aktīvais plāns

1 192 633

149 375

Shēmas līdzekļi ieguldījumu plānos kopā

244 922 354

127 254 387

VSAA rīcībā esošie shēmas līdzekļi

(43 510)

24 577

AKTĪVI KOPĀ

244 878 844

127 278 964

II. SHĒMAS NETO AKTĪVI

244 878 844

127 278 964

III. SHĒMAS DALĪBNIEKU PENSIJAS KAPITĀLS

244 878 844

127 278 964

Iveta Purne

Labklājības ministre

Inese Šmitiņa

VSAA direktore

 

Saīsinātais Valsts fondēto pensijas shēmas 2007.gada darbības pārskats

Šis ir saīsinātais gada pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2007.gadā. Pilna apjoma pārskats ir pieejams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā internetā: www.vsaa.lv.

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu kustības pārskats

2007

LVL

2006

LVL

I. LĪDZEKĻU IEMAKSAS UN IZMAKSĀTAIS PENSIJAS KAPITĀLS

Līdzekļu iemaksas shēmā

112 808 158

41 830 157

VSAA izdevumi shēmas administrēšanai no veiktajām iemaksām

(591 682)

(499 124)

Neto līdzekļu iemaksas shēmā pārskata periodā

112 216 476

41 331 033

Izmaksātais pensijas kapitāls

(379 416)

(149 661)

Neto shēmas līdzekļu iemaksas un izmaksātais pensijas kapitāls

111 837 060

41 181 372

II. SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪŠANA

Ieguldījumu ieņēmumi

7 603 307

3 720 304

Ieguldījumu pārvaldes izdevumi

(2 558 795)

(l 422 284)

Nodokļi un nodevas

(80)

Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts (neto)

718 388

1 447 261

Shēmas līdzekļu ieguldīšanas rezultāts

5 762 820

3 745 281

Neto ieņēmumi pārskata periodā

117 599 880

44 926 653

III. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ

127 278 964

82 352 311

IV. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS

244 878 844

127 278 964

Iveta Purne

Labklājības ministre

Inese Šmitiņa

VSAA direktore

 

 

SIA “Komerccentrs DATI grupa”, reģ. nr. LV 40003115371

Saīsinātā konsolidētā bilance par 2007.gadu (latos)

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

650 748

Apgrozāmie līdzekļi

4 742 304

Aktīvu kopsumma

5 393 052

Pasīvs

Pašu kapitāls

233 035

Kreditori, uzkrājumi

5 160 017

Pasīvu kopsumma

5 393 052

SIA “Komerccentrs DATI grupa” valde

Saīsinātais konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins par 2007.gadu (latos)

Neto apgrozījums

11 564 198

Bruto peļņa

1 304 953

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

4949

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

- 7328

SIA “Komerccentrs DATI grupa” valde

 

Saīsinātais zvērināta revidenta ziņojums par SIA “Komerccentrs DATI grupa”,

reģ. nr. LV 40003115371, konsolidēto 2007.gada pārskatu

Mēs veicām SIA “Komerccentrs DATI grupa” 2007.gada konsolidētajā pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju, kas ietver 2007.gada 31.decembra bilanci, 2007.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošo informāciju pielikumā.

Mūsuprāt, iepriekšminētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA “Komerccentrs DATI grupa” grupas finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī , kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2007.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Konsolidēto pārskatu likumu.

“Rodl & Partner” SIA

Revidentu sabiedrība, licence Nr.95

Iveta Rukovska

Zvērināta revidente, sertifikāts Nr.43, Valdes locekle

 

 

SIA “Lage Ko” gada pārskats par 2007.gadu

FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums

Piezīmes

numurs

2007.g.

LVL

2006.g.

LVL

Neto apgrozījums

1

7 075 215

4 936 776

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

2

2 581 440

1 860 999

Bruto peļņa vai zaudējumi

4 493 775

3 075 777

Pārdošanas izmaksas

3

4 059 850

2 753 911

Administrācijas izmaksas

4

181 527

106 002

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

5

36 750

4502

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

6

8409

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

7

1881

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

8

170 956

81 257

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

111 665

139 109

Nekustamo īpašuma nodoklis

9

4349

7736

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu

10

16 980

13 822

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi

11

2051

16 987

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

92 387

134 538

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!