Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 19. maija noteikumi Nr. 333 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.05.2008., Nr. 79 https://www.vestnesis.lv/ta/id/175673

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.334

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Politikas veidošanas, ieviešanas un tās ietekmes izvērtēšanas pilnveidošana"

Vēl šajā numurā

22.05.2008., Nr. 79

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 333

Pieņemts: 19.05.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.333

Rīgā 2008.gada 19.maijā (prot. Nr.31 3.§)

Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitāti “Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbi­nātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.1.pasākuma “Labāka regulējuma politika” 1.5.1.2.aktivitāti “Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm, sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un mazināt admi­nistra­tīvos šķēršļus iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, palielinot publiskās pārvaldes sniegto pamatpakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Šo noteikumu ietvaros ar nevalstiskajām organizācijām tiek apzīmētas biedrības un nodibinājumi atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam.

3. Aktivitātes mērķa grupas ir valsts pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu paš­valdības un to iestādes, publisko pakalpojumu lietotāji (iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas, interešu grupas un komersanti).

4. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 19.punktā minētās darbības un izpildot šo noteikumu 45.1.7.apakšpunktā minētos uzraudzības rādītājus.

5. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Aktivitātes īstenošanas laikā ierobežota projektu iesniegumu atlase notiek ne vairāk kā divas reizes, ievērojot šo noteikumu 28.punktā minētos nosacījumus.

7. Aktivitāti īsteno no šo noteikumu spēkā stāšanās līdz 2015.gada 30.jūnijam.

II. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde

8. Ar aktivitātes īstenošanu saistītos atbildīgās iestādes pienākumus un tiesības īsteno Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departaments (turpmāk – atbildīgā iestāde).

9. Ar aktivitātes īstenošanu saistītos sadarbības iestādes pienākumus un tiesības īsteno Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts (turpmāk – sadarbības iestāde).

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pakļautībā.

11. Aktivitātes ietvaros atbildīgā iestāde:

11.1. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turp­māk – vienošanās) projekta izstrādē;

11.2. veic aktivitātes īstenošanas uzraudzību, nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 15.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums, un piemēro n+3 un n+2 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

11.3. sniedz priekšlikumus vadošajai iestādei un šo noteikumu 69.punktā minētajai pasākuma “Labāka regulējuma politika” uzraudzības komitejai par aktivitātes īstenošanas pilnveidošanu;

11.4. izmanto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu aktivitātes īstenošanas uzraudzībai;

11.5. pieprasa no sadarbības iestādes un Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja (turpmāk – finansējuma saņēmējs) informāciju, kas nepie­ciešama uzraudzības un kontroles nodrošināšanai.

12. Aktivitātes ietvaros sadarbības iestāde:

12.1. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums);

12.2. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesnie­gumu vērtēšanas komisiju;

12.3. izstrādā projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku un projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku;

12.4. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem pārvaldes lēmumu par pro­jekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidī­šanu;

12.5. uzkrāj datus par projekta iesniegumiem un projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

12.6. izstrādā vienošanās projektu un slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju;

12.7. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

12.8. sniedz informāciju projekta iesniedzējam projekta iesnieguma sagatavošanas laikā un finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

12.9. sniedz normatīvajos aktos noteikto informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanai;

12.10. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un piemēro n+3 un n+2 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1.un 2.punktā minēto principu;

12.11. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas, sagatavo maksājuma uzdevumus un iesniedz tos maksājumu iestādē, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei vadošajai iestādei;

12.12. apstiprina grozījumus projektā;

12.13. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

12.14. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina projek­tu īstenošanas publicitāti.

III. Atbalsta sniegšanas nosacījumi

13. Projekta iesniedzējs var būt valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotas valsts politikas plānošanas un īstenošanas koordinēšanu.

14. Projekta īstenošanā var iesaistīt sadarbības partneri – valsts tiešās pārvaldes iestādi.

15. Projektu finansē no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85 procenti no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, bet 15 procentu ir valsts budžeta finansējums. Kopē­jais aktivitātē pieejamais finansējums ir 2 533 112 latu, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 2 153 145 lati un valsts budžeta finansējums 379 967 lati.

16. Minimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā aktivitātē ir 1 000 000 latu. Maksimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā aktivitātē ir 1 500 000 latu.

17. Projekta īstenošanas laiks nepārsniedz šo noteikumu 7.punktā minēto termiņu.

18. Aktivitātes ietvaros finansē projektus, kas paredz pētījumu veikšanu par administratīvo šķēršļu samazināšanu un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu (lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, kā arī mazinātu administratīvos šķēršļus iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām), šo pētījumu rezultātu izplatīšanu un ieviešanu, kā arī apmācības publisko pakalpojumu sniedzējam.

19. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

19.1. projekta administrēšana;

19.2. pētījuma veikšana;

19.3. pētījuma rezultātu izplatīšana un ieviešana;

19.4. pieredzes apmaiņa;

19.5. metodisko, mācību un informatīvo materiālu izstrāde, publicēšana un izplatīšana;

19.6. semināru un konferenču organizēšana;

19.7. apmācības publisko pakalpojumu sniedzējiem un publisko varu realizējošo institūciju pārstāvjiem;

19.8. informācijas un publicitātes pasākumi.

20. Viens projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros var iesniegt vairāk nekā vienu projekta iesniegumu, nepārsniedzot šo noteikumu 15. un 16.punktā minētā finansējuma apmēru.

21. Projekta iesnieguma attiecināmās izmaksas tiek sadalītas šādās četrās izmaksu pozīcijās:

21.1. projekta administrēšanas izmaksas, kuru apmērs nepārsniedz piecus procentus no šo noteikumu 21.2. un 21.3.apakš­punktā minēto izmaksu kopsum­mas. Projekta administrēšanu organizē, pamatojoties uz uzņēmuma vai pakalpojumu līgumu;

21.2. materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma projekta specifisko aktivitāšu īstenošanas izmaksas. Tajās var paredzēt inventāra izmaksas projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai, ja vienas vienības vērtība nepārsniedz 150 latu un tā kalpošanas ilgums ir mazāks par gadu;

21.3. pārējās attiecināmās izmaksas:

21.3.1. konsultantu, ekspertu un speciālistu atalgojums;

21.3.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas sociālās garantijas, kuru izmaksa ir obligāta saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem;

21.3.3. ar semināru, konferenču un mācību organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas;

21.3.4. transporta izmaksas – degviela, noma, pakalpojuma pirkšana un sabiedriskā transporta izmantošana;

21.3.5. komandējumu izmaksas Latvijas Republikā un ārvalstīs saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem;

21.3.6. ar pētījumu veikšanu saistītās izmaksas;

21.3.7. telpu, materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma nomas izmaksas;

21.3.8. telpu, materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma uzturēšanas izmaksas;

21.3.9. ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītu pakalpojumu izmaksas (piemēram, tulkošana un iespieddarbi);

21.3.10. informācijas un publicitātes izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības struktūrfondu vadību;

21.4. neparedzētie izdevumi, kuru apmērs nepārsniedz piecus procentus no šo noteikumu 21.2. un 21.3.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas. Tie izlietojami šo noteikumu 21.2. un 21.3.apakšpunktā minēto izmaksu segšanai.

22. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus projektu ietvaros var plānot kā attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs pievienotās vērtības nodokļa summu nevar atgūt kā priekšnodokli atbilstoši nodokļu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

23. Papildus Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulas (EK) Nr.1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr.1784/1999 atcelšanu 11.panta otrās daļas nosacījumiem par neattiecināmām uzskata šādas izmaksas:

23.1. visu veidu prēmijas, materiālo stimulēšanu pēc ikgadējās novērtēša­nas un naudas balvas;

23.2. atvaļinājuma pabalstu darbiniekiem;

23.3. pabalstu darbinieka ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves gadījumā (darbiniekiem);

23.4. citu materiālo stimulēšanu, kas nav noteikta darba samaksu regla­mentējošajos normatīvajos aktos;

23.5. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;

23.6. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma izstrādāšanu.

24. Projekta iesniegumā paredzētajām attiecināmajām izmaksām jābūt reālām, pamatotām, atbilstošām projekta specifikai, mērķim un šo noteikumu 21. un 22.punktā minētajām prasībām.

25. Projekta īstenošanas gaitā izmaksas uzskata par attiecināmām, ja tās:

25.1. radušās periodā, ko nosaka vienošanās ar finansējuma saņēmēju;

25.2. nepieciešamas projekta īstenošanai, paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā un veiktas, ievērojot atbilstīgas finanšu vadības – ekono­miskuma un efektivitātes – principus;

25.3. veiktas un uzskaitītas finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera grāmatvedības uzskaitē un nodalītas no pārējām izmaksām;

25.4. iespējams identificēt un pārbaudīt, un tās apliecina attiecīgi maksā­jumu pamatojošu dokumentu oriģināli.

IV. Projekta iesnieguma iesniegšana

26. Sadarbības iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi, pamatojoties uz šo noteikumu 13.punktu, nosūta uzaicinājumu projekta iesniedzējam.

27. Uzaicinājumā norāda:

27.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu;

27.2. aktivitātei pieejamo finansējumu;

27.3. projekta iesnieguma iesniegšanas adresi;

27.4. mājaslapas adresi internetā, kur atrodamas šādas ziņas:

27.4.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība tā nosūtīšanai pa pastu, iesniegšanai personīgi vai elektroniska dokumenta formā;

27.4.2. projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie materiāli (šie noteikumi un palīgmateriāli projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai).

28. Ierobežotu projektu iesniegumu otro atlasi sadarbības iestāde organizē, tikai iestājoties šo noteikumu 54.2. vai 59.2.apakš­punktā minētajiem nosacījumiem.

29. Projektu iesniegumu iesniedz sadarbības iestādē līdz uzaicinājumā norādītā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegšanas termiņš nav mazāks par mēnesi no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas. Projekta iesniegumu noraida, ja tas saņemts pēc norādītā iesniegšanas termiņa beigām.

30. Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidla­pas (1.pielikums) un tās pielikumiem:

30.1. projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla dzīves gaitu apraksts (CV);

30.2. sadarbības partnerības apliecinājums (ja attiecināms);

30.3. pilnvarojumu apliecinoši dokumenti (ja attiecināms);

30.4. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās.

31. Projekta iesniegumu aizpilda latviešu valodā datorrakstā.

32. Projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz vienā no šādiem veidiem:

32.1. papīra formā piecos eksemplāros (viens oriģināls un četras kopijas). Projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

32.2. elektroniska dokumenta formā. Projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, izmantojot XML datņu formātu.

33. Papīra formā iesniegtajam projekta iesnieguma oriģinālam pievieno projekta iesnieguma elektronisko versiju (elektroniskā datu nesējā). Uz datu nesēja norāda šādu informāciju:

33.1. aktivitātes numurs;

33.2. projekta iesniedzēja nosaukums;

33.3. projekta nosaukums.

34. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, visus dokumentus (oriģi­nāls, četras kopijas un elektroniskā versija) ievieto slēgtā aploksnē. Uz aplok­snes ir:

34.1. norāde “Ierobežotas pieejamības informācija”;

34.2. sadarbības iestādes nosaukums un adrese;

34.3. projekta iesniedzēja nosaukums un adrese;

34.4. aktivitātes numurs un nosaukums;

34.5. projekta nosaukums.

35. Projekta iesniegumu iesniedz kopā ar projekta iesniedzēja pavadvēstuli. Pavad­vēstulē norāda projekta iesniedzēja nosaukumu, aktivitātes numuru un nosaukumu, kā arī projekta nosaukumu. Projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniska dokumenta formā vai nosūtot pa pastu.

36. Sadarbības iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā un piešķir tam reģistrācijas numuru. Projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī projekta iesniedzējam izsniedz vai piecu darbdienu laikā nosūta pa pastu apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu.

37. Šo noteikumu 27.punktā minētajā uzaicinājumā norādītais projektu iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad sadarbības iestāde pieņem un reģistrē projektu iesniegumus:

37.1. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad tas saņemts un reģistrēts sadarbības iestādē;

37.2. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku ir uzskatāms brīdis, kad tas reģistrēts sadarbības iestādes elektroniskā pasta informācijas sistēmā. Projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām;

37.3. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā vai nosūta pa pastu, projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma nosūtīšanu laikus, lai tas tiktu saņemts sadarbības iestādē ne vēlāk kā šo noteikumu 27.punktā minētajā uzaicinājumā norādītajā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā;

37.4. ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai ir saņemts pēc noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

V. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

38. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestādes izveidotā ierobežotas projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisija darbojas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu nolikumu.

39. Komisijas sastāvā ar balsstiesībām iekļauj sadarbības iestādes, Ekono­mikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta un Tieslietu ministrijas pārstāvjus.

40. Komisijas sastāvā novērotāja statusā var iekļaut atbildīgās iestādes, vadošās iestādes, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvi.

41. Komisijas locekļa prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

42. Komisija aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu izvērtēšanai var pieaicināt ekspertus.

43. Lai noteiktu projekta iesnieguma un projekta iesniedzēja tehnisko atbilstību, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem:

43.1. projekta iesniegums ir aizpildīts datorrakstā (ja attiecināms);

43.2. projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā;

43.3. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts;

43.4. ir iesniegts šajos noteikumos noteiktais projekta iesnieguma eksem­plāru skaits (viens oriģināls un četras kopijas, un tās ir atbilstoši aplie­cinātas (ja attiecināms));

43.5. projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) (ja attieci­nāms);

43.6. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šajos noteikumos noteik­tajai projekta iesnieguma veidlapai;

43.7. projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja institūcijas atbildīgā amatpersona vai pilnvarotā persona;

43.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šajos noteikumos noteiktie pielikumi:

43.8.1. projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla dzīves gaitu apraksts (CV);

43.8.2. sadarbības partnerības apliecinājums (ja attiecināms);

43.8.3. pilnvarojumu apliecinoši dokumenti (ja attiecināms);

43.9. projekta finanšu aprēķins ir veikts nacionālajā valūtā;

43.10. projekta attiecināmie izdevumi atbilst šajos noteikumos noteikta­jām attiecināmajām izmaksām;

43.11. pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par 1000 000 latu un nepārsniedz 1 500 000 latu;

43.12. projektā plānotās attiecināmās izmaksas nepārsniedz noteiktos izmaksu ierobežojumus;

43.13. projekta īstenošanas termiņš nav ilgāks par 2015.gada 30.jūniju.

44. Lai noteiktu projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstību aktivitātē minētajiem nosacījumiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem:

44.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

44.2. projekta iesniegums atbilst noteiktajam mērķim – uzlabot uzņēmēj­darbības vidi un mazināt administratīvos šķēršļus iedzīvotājiem un nevalstis­kajām organizācijām, palielinot publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti;

44.3. projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes institūcija, kas atbildīga par vienotas valsts politikas plānošanas un īstenošanas koordinēšanu.

45. Lai noteiktu projekta iesnieguma nozīmīgumu identificēto problēmu risināšanā un projekta iesniedzēja spēju to īstenot, kā arī atlasītu prioritāri atbalstāmos projektu iesniegumus, kas projekta iesniegumam ļautu gūt lielāku atbalstu, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem:

45.1. projekta iesnieguma pamatojuma vērtēšanas kritēriji:

45.1.1. cik lielā mērā projekta īstenošana spēs risināt 1.darbības program­mā “Cilvēkresursi un nodarbinātība” minētās problēmas administratīvā sloga mazināšanas jomā;

45.1.2. cik lielā mērā projekta īstenošana risinās 1.5.1.2.aktivitātes “Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” mērķa grupas vajadzības;

45.1.3. projekta ieguldījums horizontālo prioritāšu īstenošanā:

45.1.3.1. vai projektā paredzēta tieša pozitīva ietekme vai netieša pozitīva ietekme uz makroekonomiskās stabilitātes horizontālo prioritāti;

45.1.3.2. vai projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienādu iespēju horizontālo prioritāti;

45.1.4. cik loģiska ir kopējā projekta uzbūve (projekta sadaļu savstarpējā atbilstība un papildinātība);

45.1.5. projekta aktivitāšu izvērtējums (aktivitāšu formulējums, aktivitāšu nepieciešamība un atbilstība projekta mērķu un sagaidāmo rezultātu sasnieg­šanā, laika grafika novērtējums);

45.1.6. projekta ilgtspējas izvērtējums (projekta rezultātu finansiālā, institucionālā un politiskā ilgtspēja);

45.1.7. vai projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji vai rezultātu rādītāji sekmē šādu uzraudzības rādītāju sasniegšanu:

45.1.7.1. iznākuma rādītāji: īstenots pasākumu plāns uzņēmējdarbības administratīvo šķēršļu mazināšanai – 4 (bāzes vērtība 2004.gadā – 1, rādītājs 2009.gadā – 0); īstenots pasākumu plāns administratīvo šķēršļu mazināšanai iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām – 3 (bāzes vērtība 2004.gadā – 0, rādītājs 2009.gadā – 0);

45.1.7.2. rezultāta rādītāji: pozitīva vērtējuma pieaugums par adminis­tratīvo šķēršļu samazināšanos uzņēmējiem – 0,3 (bāzes vērtība 2004.gadā – 0,1, rādītājs 2009.gadā – 0,1); pozitīvā vērtējuma pieaugums par administratīvo šķēršļu samazināšanos iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām – 0,3 (bāzes vērtība 2004.gadā un rādītājs 2009.gadā nav noteikts);

45.1.8. vai projektā plānotie publicitātes un informācijas pasākumi nodrošina projekta publicitāti un atbilst projektā plānotajām aktivitātēm;

45.2. projekta īstenošanas kapacitātes vērtēšanas kritēriji:

45.2.1. projekta administrēšanā iesaistītā personāla pieredze projektu vadībā;

45.2.2. projekta iesniedzēja un projekta īstenošanā iesaistītā personāla tehniskā vai profesionālā kapacitāte (projekta personāla pieredze un zināšanas 1.5.1.2.aktivitātes “Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpo­jumu kvalitātes uzlabošana” darbības jomā);

45.2.3. projekta īstenošanas materiāltehniskā nodrošinājuma plānojums;

45.2.4. projekta iesniegumā paredzētais projekta funkciju un pienākumu sadalījums ir atbilstošs (skaidri definēts funkciju un pienākumu sadalījums starp iesaistītajām institūcijām un projekta administrēšanā iesaistīto personālu, funkcijas un pienākumi ir sadalīti atbilstoši kompetencei un pieredzei);

45.2.5. projekta iesniegumā paredzētais projekta vadības un uzraudzības mehānisms ir atbilstošs (vadības, kontroles, uzraudzības un kvalitātes kontroles mehānismu izvērtējums);

45.2.6. projekta īstenošanā iesaistīto sadarbības partneru izvēle ir pama­tota (norādīts plānotais sadarbības modelis; sadarbības partnera loma definēta atbilstoši tā kompetencei un pieredzei);

45.3. projekta iesnieguma budžeta vērtēšanas kritēriji:

45.3.1. projekta iesniegumā paredzētās izmaksas ir pamatotas un nepie­ciešamas projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai un aktivitāšu īstenošanai;

45.3.2. projekta budžetā paredzētās izmaksas atbilst vidējām tirgus cenām;

45.3.3. projekta izmaksas ir samērojamas ar sagaidāmajiem projekta rezultātiem;

45.4. specifiskie kvalitātes kritēriji:

45.4.1. projekta iesniedzējam ir pieredze politikas plānošanas, politikas ietekmes sistēmas izveidē, normatīvās bāzes izvērtēšanā un pilnveidē administratīvo procedūru vienkāršošanai un uzlabošanai, kā arī ar citu labāka regulējuma politikas instrumentu izmantošanu saistītu pasākumu, programmu vai projektu vadībā un īstenošanā;

45.4.2. projekta iesniedzējam ir vadoša loma valsts pārvaldes attīstības politikas izstrādē, koordinēšanā, īstenošanas pārraudzībā;

45.4.3. projektā noteiktas prioritārās jomas administratīvo šķēršļu mazināšanā (darbinieku pieņemšana darbā un atlaišana no darba, īpašuma reģistrācija, nodokļu maksāšana, ārējā tirdzniecība, licenču iegūšana, investoru tiesību aizsargāšana un uzņēmējdarbības uzsākšana), kā arī paredzēts mehānisms prioritāro jomu aktualizēšanā.

46. Projekta iesnieguma atbilstību katram šo noteikumu 43. un 44.punktā minētajam kritērijam vērtē ar “Jā” un “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst).

47. Atbilstību kvalitātes kritērijiem, kuru kopīgā vērtējuma īpatsvars ir 80 procentu no maksimāli iespējamā punktu skaita, vērtē šādi:

47.1. projekta iesnieguma atbilstību katram šo noteikumu 45.1., 45.2. un 45.3.apakš­punktā minētajam kritērijam vērtē ar punktu skaitu no viens līdz pieci saskaņā ar šādu vērtējumu: “1” – ļoti vāji, “2” – vāji, “3” – apmierinoši vai neitrāli, “4” – labi, “5” – ļoti labi (izņemot šo noteikumu 45.1.3.apakš­punktā minētos kritērijus);

47.2. projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 45.1.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem vērtē ar punktiem “0”, “3” vai “5” saskaņā ar šādu vērtējumu: “0” – projekts šo jomu neskar; “3” – projektam ir netieša pozitīva ietekme, “5” – projektam ir tieša pozitīva ietekme;

47.3. vērtējumā par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 45.1.1., 45.1.2. un 45.2.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem iegūtie punkti tiek reizināti ar koeficientu “2”;

47.4. ja projekta īstenošanā netiek iesaistīti sadarbības partneri, atbilstība šo noteikumu 45.2.6.apakšpunktā minētajam kritērijam tiek vērtēta ar “3”.

48. Atbilstību kvalitātes kritērijiem, kuru kopīgā vērtējuma īpatsvars ir 20 procentu no maksimāli iespējamā punktu skaita, vērtē šādi:

48.1. projekta iesnieguma atbilstību katram šo noteikumu 45.4.apakš­punktā minētajam kritērijam vērtē ar punktiem “0” un “1” (“0” – nosacījums nav izpildīts, “1” – nosacījums ir izpildīts);

48.2. vērtējumā par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 45.4.1. un 45.4.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem iegūtie punkti tiek reizināti ar koeficientu “10”, un 45.4.3.apakšpunktā iegūtie punkti tiek reizināti ar koeficientu “6”.

49. Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu:

49.1. projekta iesnieguma pamatojuma vērtēšanas kritērijiem (šo notei­kumu 45.1.apakšpunkts), ja kopējais punktu skaits nav mazāks par 33 punktiem;

49.2. projekta īstenošanas kapacitātes vērtēšanas kritērijiem (šo noteiku­mu 45.2.apakšpunkts), ja kopējais punktu skaits nav mazāks par 21 punktu;

49.3. projekta iesnieguma budžeta vērtēšanas kritērijiem (šo noteikumu 45.3.apakš­punkts), ja kopējais novērtējuma punktu skaits nav mazāks par 10 punktiem.

50. Ja tiek konstatēta projekta iesnieguma neatbilstība vismaz vienam šo noteikumu 43. un 44.punktā minētajam kritērijam vai kopējais punktu skaits ne­atbilst šo noteikumu 49.1., 49.2. vai 49.3.apakšpunktam, komisija pārtrauc projekta iesnieguma vērtēšanu un iesaka pro­jekta iesniegumu noraidīt.

51. Pēc projekta iesnieguma kvalitātes kritēriju izvērtēšanas projekta iesniegumam tiek piešķirts noteikts kopējais punktu skaits.

52. Projekta iesniegumu komisija virza apstiprināšanai vai apstiprināšanai ar nosacījumu (izņemot, ja tiek konstatēts vismaz viens no šo noteikumu 50.punktā minētajiem gadījumiem).

53. Projekta iesniegumu komisija virza apstiprināšanai ar nosacījumu, ja nepieciešami precizējumi šo noteikumu 45.1.5.apakš­punktā un 45.3.apakšpunktā minētajā kritērijā atbilstoši šo noteikumu 57.punktam.

54. Sadarbības iestāde pieņem lēmumu par:

54.1. projekta iesnieguma apstiprināšanu finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, ja komisija ir ieteikusi projekta iesniegumu apstiprināt vai apstiprināt ar nosacījumu;

54.2. projekta iesnieguma noraidīšanu finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, ja komisija ir ieteikusi projekta iesniegumu noraidīt.

55. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to informē projekta iesniedzēju.

56. Lēmumam par projekta iesnieguma apstiprināšanu sadarbības iestāde pievieno informāciju par nosacījumiem, ar kuriem saskaņā tiks slēgta vienošanās.

57. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus. Minētie precizējumi var ietvert:

57.1. projekta aktivitāšu plānojuma precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 45.1.5.apakš­punktā minētā kritērija vērtējumā izteiktajiem norādījumiem (laika grafika izmaiņas, nepārsniedzot plānoto projekta īstenošanas laiku, aktivitāšu sadalīšana vai izslēgšana);

57.2. projekta budžeta precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 45.3.apakš­punktā minētā kritērija vērtējumā izteiktajiem norādījumiem (samazināšana vai izslēgšana, aritmētiskas atbilstības nodrošināšana), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.4.apakšpunktā minētos ierobežojumus;

57.3. citu darbību veikšanu projekta iesnieguma tehniskās atbilstības nodrošināšanai.

58. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina sadarbības iestādes noteiktajā termiņā (kas nepārsniedz 30 darbdienas) un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi iesniedz sadarbības iestādei izvērtēšanai.

59. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu 58.punktā minēto informāciju, sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajam nosacījumam un:

59.1. ja atzinums ir pozitīvs, divu darbdienu laikā informē projekta iesniedzēju par nosacījumiem, ar kuriem saskaņā tiks slēgta vienošanās;

59.2. ja atzinums ir negatīvs, jo projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nav to nodrošinājis šo noteikumu 58.punktā minētajā termiņā, uzskatāms, ka projekta iesniegums ir noraidīts. Ja lēmums tiek apstrīdēts, atzinuma tiesiskums izvērtējams vienlaikus ar pieņemtā lēmuma tiesiskuma izvērtējumu.

60. Ja projekta iesniegums ir noraidīts, sadarbības iestāde rīkojas šo noteikumu 55. un 61.punktā noteiktajā kārtībā.

61. Lēmumā par projekta iesnieguma noraidīšanu sadarbības iestāde iekļauj informāciju par projekta iesnieguma noraidīšanas iemesliem un projekta iesniedzējam izsniedz četras projekta iesnieguma kopijas.

62. Šo noteikumu 43., 44. un 45.punktā minētie projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji un šajos noteikumos noteiktā
projekta iesnieguma vērtēšanas sistēma apkopota projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju kopumā (2.pieli­kums). Minētie vērtēšanas kritēriji apstiprināti Uzraudzības komitejā.

VI. Projekta īstenošanas nosacījumi

63. Pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju noslēdz vienošanos, kurā atrunāti līgumslēdzēju pušu pienākumi un tiesības, kā arī kārtība un nosacījumi (tai skaitā finansēšanas nosacījumi un maksāšanas kārtība), kas jāievēro, lai nodrošinātu projekta īstenošanu.

64. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam un sniedz pārskatus sadarbības iestādei par īstenošanas progresu un finanšu izlietojumu saskaņā ar vienošanos.

65. Finansējuma saņēmējs projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu uzsāk pēc tam, kad noslēgta vienošanās.

66. Projekta īstenošanai ir atvērts atsevišķs konts Valsts kasē, no kura tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu sais­tītie maksājumi.

67. Grozījumus projektā veic atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

68. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

VII. Aktivitātes īstenošanas uzraudzība

69. Aktivitātes uzraudzības funkcijas veic pasākuma “Labāka regulējuma politika” uzraudzības komiteja (turpmāk – pasākuma uzraudzības komiteja).

70. Pasākuma uzraudzības komitejai ir šādi uzdevumi:

70.1. izskatīt atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja sniegto informāciju par aktivitātes īstenošanu;

70.2. izskatīt atbildīgās iestādes priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentos un lemt par to virzību izskatīšanai Uzraudzības komitejā;

70.3. sniegt priekšlikumus par pasākuma “Labāka regulējuma politika” uzraudzības procesa pilnveidošanu.

71. Pasākuma uzraudzības komitejai ir šādas tiesības:

71.1. pieprasīt un saņemt no atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja informāciju, kas saistīta ar aktivitātes īstenošanu;

71.2. pasākuma uzraudzības komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām pieaicināt nozaru speciālistus un ekspertus.

72. Pasākuma uzraudzības komiteju vada Valsts kancelejas direktors. Sekretariāta funkcijas veic atbildīgā iestāde.

73. Pasākuma uzraudzības komiteja darbojas saskaņā ar nolikumu. Nolikumu atklātā balsošanā apstiprina ar balsu vairākumu, piedaloties vismaz divām treš­daļām pasākuma uzraudzības komitejas balsstiesīgo locekļu.

74. Pasākuma uzraudzības komitejas sēdes notiek ne retāk kā reizi ceturksnī.

75. Pasākuma uzraudzības komitejas sastāvā ar balsstiesībām iekļauj to ministriju un pašvaldību pārstāvjus, kuras iesaistītas labāka regulējuma politikas plānošanā un īstenošanā, kā arī Valsts kancelejas, atbildīgās iestādes un sociālo partneru pārstāvjus.

76. Pasākumu uzraudzības komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties vadošās iestādes, sertifikācijas iestādes, sadarbības iestādes un tādu nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuras iesaistītas labāka regulējuma politikas plānošanā un īstenošanā.

77. Pasākuma uzraudzības komitejas personālsastāvu, pamatojoties uz iestāžu un organizāciju pilnvarojumiem, apstiprina Ministru prezidents.

Ministru prezidents I.Godmanis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās N.Broks

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 23.maiju.


 

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada  19.maija noteikumiem Nr.333

 

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās N.Broks

 


 

2.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada  19.maija noteikumiem Nr.333

 

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās N.Broks

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!