Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.04.2008., Nr. 66 https://www.vestnesis.lv/ta/id/174620

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

29.04.2008., Nr. 66

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

AS IPS “LKB ASSET MANAGEMENT” SAĪSINĀTAIS 2007. GADA PĀRSKATS

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

01.01.2007.—31.12.2007.

LVL

11.04.2006.–31.12.2006.

LVL

Procentu ienākumi

6,644

2,062

Komisijas naudas ienākumi

2,725

-

Administratīvie izdevumi

(5,805)

(3,148)

Pārējie izdevumi

(2,500)

(1,233)

Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)

1,064

(2,319)BILANCE, saīsināta

31.12.2007.

LVL

31.12.2006.

LVL

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

3,994

119,672

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

117,417

-

Debitoru parādi

440

-

AKTĪVU KOPSUMMA

121,851

119,672

Pašu kapitāls kopā

118,745

117,681

Saistības kopā

3,106

1,991

SAISTĪBU KOPSUMMA

121,851

119,672NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS

Esmu veicis akciju sabiedrības “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “LKB Asset Management”” (turpmāk tekstā “Sabiedrība”) 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavota pievienotā Sabiedrības saīsinātā bilance 2007. gada 31. decembrī un peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2007.gadu (turpmāk tekstā “finanšu informācija”), revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Savā 2008. gada 31. marta revidenta ziņojumā par Sabiedrības 2007. gada finanšu pārrskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavota pievienotā finanšu informācija, es sniedzu atzinumu bez iebildēm.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās darbības finanšu rezultātiem 2007. gadā un manis veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētā finanšu informācija būtu jāizvērtē kopā ar Sabiedrības finanšu pārskatiem par 2007.gadu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavota pievienotā finanšu informācija, un attiecīgo revidentu ziņojumu.

Leo Ašmanis, LR Zvērināts revidents, sertifikāts Nr. 150

Rīgā 2008.gada 31.martā

Ar pilnu gada pārskatu var iepazīties IPS “LKB Asset Management” Jāņa Daliņa ielā 15, Rīgā, LV-1013, Latvija; tālr. 67221970.


 

AS IPS “ASTRA KRĀJFONDI” SAĪSINĀTAIS 2007.GADA PĀRSKATS

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

01.01. 2007.– 31.12.2007.

LVL

01.01. 2006.– 31.12.2006.

LVL

Pārskata perioda peļņa

39,883

10,850
BILANCE

31.12.2007.

LVL

31.12.2006.

LVL

AKTĪVU KOPSUMMA

306,241

261,887

Pašu kapitāls kopā

287,822

256,076

Saistības kopā

18,419

5,811

PASĪVU KOPSUMMA

306,241

261,887 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Astra Krājfondi”” akcionāram

Mēs esam veikuši AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības “Astra Krājfondi” 2007.gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības “Astra Krājfondi” 2007.gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008.gada 31.marta revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības “Astra Krājfondi” 2007.gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais 2007.gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības “Astra Krājfondi” 2007.gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības “Astra Krājfondi” finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī, tās 2007.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības “Astra Krājfondi” 2007.gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence Nr.17

Iveta Vimba

Personas kods: 2102XX-XXXXX

LR zvērināta revidente

Sertifikāts Nr. 153

Valdes locekle

Rīgā 2008.gada 11.aprīlī

Ar pilnu gada pārskatu var iepazīties IPS “Astra Krājfondi” J.Daliņa ielā 15, Rīgā, LV-1013, Latvija; tālr. 67221970.ATVĒRTĀ IEGULDĪJUMU FONDA “LKB SABALANSĒTAIS FONDS”

SAĪSINĀTAIS PĀRSKATS PAR PERIODU

NO 2006.GADA 10.NOVEMBRA LĪDZ 2007.GADA 31.DECEMBRIM

AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

31.12.2007.

LVL

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

113,223

Klasificēti kā patiesā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

293,661

Aizdevumi un debitoru parādi

35,045

Kopā aktīvi

441,929

Uzkrātie izdevumi

(1,179)

Kopā saistības

(1,179)

NETO AKTĪVI

440,750IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

10.11.2006.– 31.12.2007.

LVL

Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

2,020

Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

12,390

Kopā ienākumi

14,410

Atlīdzība Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(3,667)

Atlīdzība Turētājbankai

(1,021)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(409)

Kopā izdevumi

(5,097)

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

5,033

Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(18,544)

Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(13,511)

IEGULDĪJUMU REZULTĀTĀ GŪTAIS NETO AKTĪVU (SAMAZINĀJUMS)

(4,198)

NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

10.11.2006.– 31.12.2007. LVL

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

0

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)

(4,198)

Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

455,956

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

(11,008)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā kopā

440,750

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

440,750

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

0

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

62,189

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

7.0280

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

7.0873
REVIDENTA ZIŅOJUMS (SAĪSINĀTS)

Esmu veicis ASTRA KRĀJFONDI atvērtā ieguldījumu fonda “LKB Sabalansētais fonds” (turpmāk tekstā “Fonds”) finanšu pārskatu par periodu no 2006.gada 10.novembra līdz 2007.gada 31.decembrim, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Savā 2008.gada 26.marta revidenta ziņojumā par Fonda finanšu pārskatiem par periodu no 2006.gada 10.novembra līdz 2007.gada 31.decembrim, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, es sniedzu atzinumu bez iebildēm.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Fonda finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī, tā darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām periodā no 2006.gada 10.novembra līdz 2007.gada 31.decembrim un manis veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar Fonda finanšu pārskatiem par periodu no 2006.gada 10.novembra līdz 2007.gada 31.decembrim, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo revidentu ziņojumu.

Leo Ašmanis, LR Zvērināts revidents, sertifikāts Nr.150

Rīgā 2008.gada 26.martāATVĒRTĀ IEGULDĪJUMU FONDA “LKB OBLIGĀCIJU FONDS” SAĪSINĀTAIS PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2006.GADA 10.NOVEMBRA LĪDZ 2007.GADA 31.DECEMBRIM

AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

31.12.2007.

LVL

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

71,007

Klasificēti kā patiesā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

247,750

Aizdevumi un debitoru parādi

29,896

Kopā aktīvi

348,653

Uzkrātie izdevumi

(879)

Kopā saistības

(879)

NETO AKTĪVI

347,774

IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

10.11.2006.– 31.12.2007. LVL

Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

3,748

Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

11,623

Kopā ienākumi

15,371

Atlīdzība Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

(2,426)

Atlīdzība Turētājbankai

(843)

Pārējie fonda pārvaldes izdevumi

(352)

Kopā izdevumi

(3,621)

Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(1,454)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(20,692)

Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(22,146)

IEGULDĪJUMU REZULTĀTĀ GŪTAIS NETO AKTĪVU (SAMAZINĀJUMS)

(10,396)

NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

10.11.2006.- 31.12.2007. LVL

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

0

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu (samazinājums)

(10,396)

Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas

360,310

Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi

(2,140)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā kopā

347,774

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

347,774

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā

0

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās

50,946

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā

7,0280

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās

6,8263REVIDENTA ZIŅOJUMS (SAĪSINĀTS)

Esmu veicis ASTRA KRĀJFONDI atvērtā ieguldījumu fonda “LKB Obligāciju fonds” (turpmāk tekstā “Fonds”) finanšu pārskatu par periodu no 2006. gada 10. novembra līdz 2007.gada 31.decembrim, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Savā 2008.gada 26.marta revidenta ziņojumā par Fonda finanšu pārskatiem par periodu no 2006.gada 10.novembra līdz 2007.gada 31.decembrim, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, es sniedzu atzinumu bez iebildēm.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Fonda finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī, tā darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām periodā no 2006.gada 10.novembra līdz 2007.gada 31.decembrim un manis veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar Fonda finanšu pārskatiem par periodu no 2006.gada 10.novembra līdz 2007.gada 31.decembrim, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo revidentu ziņojumu.

Leo Ašmanis, LR Zvērināts revidents, sertifikāts Nr.150

Rīgā 2008.gada 26.martā

Ar pilnu gada pārskatu var iepazīties IPS “Astra Krājfondi” J.Daliņa ielā 15, Rīgā, LV-1013, Latvija; tālr. 67221970.ASTRA KRĀJFONDI PENSIJU PLĀNA “KLASIKA” SAĪSINĀTAIS 2007.GADA PĀRSKATS

AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

31.12.2007.

LVL

31.12.2006.

LVL

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

272,291

18,987

Klasificēti kā patiesā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

1,494,071

1,181,354

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

2,247,694

740,214

Kopā aktīvi

4,014,056

1,942,006

Klasificētas kā patiesā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

(164)

(743)

Uzkrātie izdevumi

(3,347)

(1,196)

Kopā saistības

(3,511)

(1,939

NETO AKTĪVI

4,010,545

1,940,067

IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

01.01.2007.- 31.12.2007. LVL

01.01.2006.- 31.12.2006. LVL

Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

78,508

33,817

Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

74,337

42,251

Kopā ienākumi

152,845

76,068

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam

(22,306)

(16,295)

Atlīdzība Turētājbankai

(4,459)

(2,910)

Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi

(800)

(750)

Kopā izdevumi

(27,565)

(19,955)

Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(1,918)

(4,451)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(72,822)

(5,842)

Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(74,740)

(10,293)

IEGULDĪJUMU REZULTĀTĀ GŪTAIS NETO AKTĪVU PIEAUGUMS

50,540

45,820

NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

01.01.2007.- 31.12.2007. LVL

01.01.2006.- 31.12.2006. LVL

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

1,940,067

1,224,363

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

50,540

45,820

No VSAA saņemtās naudas summas

3,077,388

1,184,731

VSAA izmaksātās naudas summas

(1,057,450)

(514,847)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā kopā

2,070,478

715,703

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

4,010,545

1,940,067

Plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā

1,743,835

1,128,671

Plāna daļu skaits pārskata perioda beigās

3,540,794

1,743,835

Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata perioda sākumā

1.1125291

1.0847830

Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata perioda beigās

1.1326681

1.1125291NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS

Esmu veicis ASTRA KRĀJFONDI pensiju plāna “KLASIKA” (turpmāk tekstā “Plāns”) 2007.gada finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Savā 2008.gada 26.marta revidenta ziņojumā par Plāna 2007.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, es sniedzu atzinumu bez iebildēm.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī, tā darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2007.gadā un manis veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar Plāna 2007.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo revidentu ziņojumu.

Leo Ašmanis, LR Zvērināts revidents, sertifikāts Nr.150

Rīgā 2008.gada 26.martāASTRA KRĀJFONDI PENSIJU PLĀNA “EKSTRA” SAĪSINĀTAIS 2006.GADA PĀRSKATS

AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

31.12.2007

LVL

31.12.2006

LVL

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

223,094

33,546

Klasificēti kā patiesā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

1,147,288

1,175,627

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

898,308

485,076

Kopā aktīvi

2,268,690

1,694,249

Klasificētas kā patiesā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

-

(710)

Uzkrātie izdevumi

(3,976)

(1,207)

Kopā saistības

(3,976)

(1,917)

NETO AKTĪVI

2,264,714

1,692,332IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

01.01.2007.- 31.12.2007. LVL

01.01.2006.- 31.12.2006. LVL

Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

37,809

23,969

Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

49,310

28,418

Dividendes

2,723

2,594

Kopā ienākumi

89,842

54,981

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam

(28,538)

(21,037)

Atlīdzība Turētājbankai

(3,374)

(2,488)

Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi

(800)

(750)

Kopā izdevumi

(32,712)

(24,275)

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

33,991

(1,099)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

(27,537)

34,033

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

6,454

32,934

IEGULDĪJUMU REZULTĀTĀ GŪTAIS NETO AKTĪVU PIEAUGUMS

63,584

63,640

NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

01.01.2007.- 31.12.2007. LVL

01.01.2006.- 31.12.2006. LVL

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

1,692,332

984,484

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

63,584

63,640

No VSAA saņemtās naudas summas

1,255,260

1,079,040

VSAA izmaksātās naudas summas

(746,462)

(434,832)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā kopā

572,382

707,848

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

2,264,714

1,692,332

Plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā

1,464,625

884,869

Plāna daļu skaits pārskata perioda beigās

1,890,855

1,464,625

Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata perioda sākumā

1.155471

1.112577

Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata perioda beigās

1.197719

1.155471
NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS

Esmu veicis ASTRA KRĀJFONDI pensiju plāna “EKSTRA” (turpmāk tekstā “Plāns”) 2007.gada finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Savā 2008.gada 26.marta revidenta ziņojumā par Plāna 2007.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, es sniedzu atzinumu bez iebildēm.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī, tā darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2007.gadā un manis veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar Plāna 2007.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo revidentu ziņojumu.

Leo Ašmanis, LR Zvērināts revidents, sertifikāts Nr.150

Rīgā 2008.gada 26.martāASTRA KRĀJFONDI PENSIJU PLĀNA “EKSTRA PLUS”

SAĪSINĀTAIS 2007.GADA PĀRSKATS

AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

31.12.2007

LVL

31.12.2006

LVL

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

667,892

151,799

Klasificēti kā patiesā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

195,417

517,331

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

1,644,173

191,810

Kopā aktīvi

4,263,482

860,940

Klasificētas kā patiesā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

(946)

(624)

Uzkrātie izdevumi

(6,747)

(728)

Kopā saistības

(7,693)

(1,352)

NETO AKTĪVI

4,255,789

859,588

IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

01.01.2007.- 31.12.2007. LVL

15.08.2006.- 31.12.2006. LVL

Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

66,916

3,753

Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

83,563

6,647

Dividendes

2,364

-

Kopā ienākumi

152,843

10,400

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam

(37,312)

(1,617)

Atlīdzība Turētājbankai

(4,664)

(370)

Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi

(973)

(507)

Kopā izdevumi

(42,949)

(2,494)

Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)

(9,691)

(228)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

(138,004)

9,820

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

(147,695)

9,592

IEGULDĪJUMU REZULTĀTĀ GŪTAIS NETO AKTĪVU PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)

(37,801)

17,498

NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

01.01.2007.- 31.12.2007. LVL

15.08.2006.- 31.12.2006. LVL

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

859,588

0

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

(37,801)

17,498

No VSAA saņemtās naudas summas

3,810,200

849,853

VSAA izmaksātās naudas summas

(376,198)

(7,763)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā kopā

3,396,201

859,588

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

4,255,789

859,588

Plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā

835,147

0

Plāna daļu skaits pārskata perioda beigās

4,130,236

835,147

Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata perioda sākumā

1.0292644

1.0

Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata perioda beigās

1.0303985

1.0292644NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS

Esmu veicis ASTRA KRĀJFONDI pensiju plāna “EKSTRA PLUS” (turpmāk tekstā “Plāns”) 2007.gada finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Savā 2008.gada 26.marta revidenta ziņojumā par Plāna 2007.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, es sniedzu atzinumu bez iebildēm.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī, tā darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2007.gadā un manis veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar Plāna 2007.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo revidentu ziņojumu.

Leo Ašmanis, LR Zvērināts revidents, sertifikāts Nr. 150

Rīgā, 2008.gada 26.martāASTRA KRĀJFONDI PENSIJU PLĀNA “KOMFORTS”

SAĪSINĀTAIS 2007.GADA PĀRSKATS

AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS

31.12.2007

LVL

31.12.2006

LVL

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

252,430

9,111

Klasificēti kā patiesā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

116,455

18,892

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

249,026

7,568

Kopā aktīvi

617,911

35,571

Klasificētas kā patiesā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

(66)

(28)

Uzkrātie izdevumi

(859)

(24)

Kopā saistības

(925)

(52)

NETO AKTĪVI

616,986

35,519

IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

01.01.2007.- 31.12.2007. LVL

15.08.2006.- 31.12.2006. LVL

Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

8,728

183

Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

3,841

197

Kopā ienākumi

12,569

380

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam

(1,103)

-

Atlīdzība Turētājbankai

(348)

(14)

Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi

(150)

(20)

Kopā izdevumi

(1,601)

(34)

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

(1,089)

8

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

(6,667)

292

Kopā ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

(7,756)

300

IEGULDĪJUMU REZULTĀTĀ GŪTAIS NETO AKTĪVU PIEAUGUMS

3,212

646

NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS

01.01.2007.- 31.12.2007. LVL

15.08.2006.- 31.12.2006. LVL

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā

35,519

0

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums

3,212

646

No VSAA saņemtās naudas summas

593,562

36,597

VSAA izmaksātās naudas summas

(15,307)

(1,724)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā kopā

581,467

35,519

Neto aktīvi pārskata perioda beigās

616,986

35,519

Plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā

34,600

0

Plāna daļu skaits pārskata perioda beigās

580,699

34,600

Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata perioda sākumā

1.0265459

1.0

Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata perioda beigās

1.0630388

1.0265459

 


NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS

Esmu veicis ASTRA KRĀJFONDI pensiju plāna “KOMFORTS” (turpmāk tekstā “Plāns”) 2007.gada finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Savā 2008. gada 26. marta revidenta ziņojumā par Plāna 2007.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, es sniedzu atzinumu bez iebildēm.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī, tā darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2007.gadā un manis veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar Plāna 2007.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti pievienotie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo revidentu ziņojumu.

Leo Ašmanis, LR Zvērināts revidents, sertifikāts Nr.150

Rīgā 2008.gada 26.martā

Ar pilniem ASTRA KRĀJFONDI pensiju plānu gada pārskatiem var iepazīties IPS “Astra Krājfondi” J.Daliņa ielā 15, Rīgā, LV-1013, Latvija; tālr. 67221970.

 

 

 

AS “AKCIJU KOMERCBANKA “BALTIKUMS””

KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS 2007.GADA PĀRSKATS

AS “AKCIJU KOMERCBANKA “BALTIKUMS””

KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2007

2006

Koncerns

Banka

Koncerns

Banka

LVL’000

LVL’000

LVL’000

LVL’000

Procentu ienākumi

4 970

4 868

2 835

2 777

Procentu izdevumi

(1 680)

(1 684)

(965)

(974)

Tīrie procentu ienākumi

3 290

3 184

1 870

1 803

Komisijas naudas ienākumi

2 735

2 705

1 293

1 246

Komisijas naudas izdevumi

(595)

(591)

(304)

(325)

Tīrie komisijas ienākumi

2 140

2 114

989

921

Neto peļņa/ (zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu instrumentiem

(720)

(759)

(12)

(73)

Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas neto peļņa

446

449

311

314

Ieguldījuma īpašuma atzīšanas pārtraukšanas un pārvērtēšanas peļņa

189

-

238

-

Apdrošināšanas neto peļņa

20

-

27

-

Citi parastie ienākumi

161

123

120

56

Kopā ienākumi no pamatdarbības

5 526

5 111

3 543

3 021

Administratīvie izdevumi

(2 732)

(2 424)

(1 784)

(1 554)

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojums

(95)

(91)

(76)

(72)

Pārējie izdevumi

(95)

(57)

(53)

(45)

Neto rezultāts no uzkrājumu veidošanas

nedrošiem parādiem

(99)

(87)

3

3

Izdevumi uzkrājumu veidošanai

(108)

(88)

(12)

(11)

Uzkrājumu samazināšanas ienākumi

9

1

15

14

Kopā pamatdarbības izdevumi

(3 021)

(2 659)

(1 910)

(1 668)

Pārskata gada peļņa pirms uzņēmuma

ienākuma nodokļa aprēķina

2 505

2 452

1 633

1 353

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

(488)

(488)

(222)

(221)

Pārskata gada peļņa

2 017

1 964

1 411

1 132

Attiecināma uz:

Bankas akcionāriem

2 009

1 964

1 393

1 132

Mazākuma daļu

8

-

18

-

Pārskata gada peļņa

2 017

1 964

1 411

1 132

Peļņa uz akciju

0,192

0,188

0,229

0,186


Aleksandrs Peškovs

Padomes priekšsēdētājs

Aldis Reims

Valdes priekšsēdētājs


2008.gada 31.martā


AS “AKCIJU KOMERCBANKA “BALTIKUMS””

KONSOLIDĒTĀ UN BANKAS BILANCE

Aktīvi

2007

2006

Koncerns

Banka

Koncerns

Banka

LVL’000

LVL’000

LVL’000

LVL’000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku

11 816

11 816

7 065

7 063

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

40 415

40 412

21 874

21 864

Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

13 512

13 121

10 285

9 574

Vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

13 235

12 892

9 665

9 515

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

33

-

546

-

Atvasinātie finanšu instrumenti

229

229

59

59

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

15

-

15

-

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi

2 126

10

1 931

10

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

2 116

-

1 921

-

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

10

10

10

10

Kredīti un debitoru parādi

25 076

24 584

16 863

16 293

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

1 329

1 133

43

43

Ieguldījumi meitas un asociēto sabiedrību pamatkapitālā

3 071

5 930

-

4 598

Nemateriālie aktīvi

212

81

237

82

Pamatlīdzekļi

359

352

108

97

Ieguldījumu īpašums

545

-

1 111

-

Pārējie aktīvi

274

268

376

362

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

30

24

140

116

Kopā aktīvi

98 765

97 731

60 033

60 102


Pasīvi

2007

2006

Koncerns

Banka

Koncerns

Banka

LVL’000

LVL’000

LVL’000

LVL’000

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1 501

1 501

6 149

6 149

Atvasinātie līgumi

188

188

-

-

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

82 735

82 901

43 568

44 824

Termiņsaistības pret kredītiestādēm

-

-

2 151

1 770

Noguldījumi

72 142

72 291

37 904

39 527

Emitētās obligācijas

10 593

10 610

3 513

3 527

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

103

95

127

123

Uzkrājumi

65

52

23

14

Uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības

254

254

127

127

Pārējās saistības

170

149

183

181

Apdrošināšanas saistības

664

-

731

-

Kopā saistības

85 680

85 140

50 908

51 418

Kapitāls un rezerves

Apmaksātais pamatkapitāls

10 525

10 525

7 450

7 450

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

17

17

17

17

Nesadalītā peļņa

2 361

2 049

1 484

1 217

Uz Bankas akcionāriem attiecināmais kapitāls un rezerves

12 903

12 591

8 951

8 684

Mazākuma daļa

182

-

174

-

Kopā kapitāls un rezerves

13 085

12 591

9 125

8 684

Kopā pasīvi

98 765

97 731

60 033

60 102

Ārpusbilances posteņi

Iespējamās saistības


Aleksandrs Peškovs

Padomes priekšsēdētājs

Aldis Reims

Valdes priekšsēdētājs


2008.gada 31.martā


Revidentu ziņojums

AS “Akciju komercbanka “Baltikums””

Esam veikuši AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” (turpmāk “Banka”) un Koncerna konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas beidzās 2007.gada 31.decembrī, pēc kuriem sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2008.gada 31.martā mēs izteicām atzinumu, ka finanšu pārskati, pēc kuriem sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Bankas un Koncerna darbības rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas beidzas 2007.gada 31.decembrī, saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos atbilst iepriekš minētajiem finanšu pārskatiem, pēc kuriem tie sagatavoti un par kuriem mēs izteicām atzinumu.

Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par Bankas un Koncerna finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu pārskata gadā un izpratni par mūsu veiktās revīzijas apjomu, saīsinātie finanšu pārskati jālasa kopā ar finanšu pārskatiem, pēc kuriem tie tika sagatavoti, un mūsu atzinumu, kas izteikts par šiem finanšu pārskatiem.

Stephen Young Inga Lipšāne

KPMG Baltics SIA Zvērināta revidente

Licence Nr.55 Sertifikāts Nr.112

Rīgā, Latvijā

2008.gada 14.aprīlīAS IPS „Finasta Asset Management” saīsināts pārskats

par laika periodu no 2006. gada 11. jūlija līdz 2007. gada 31. decembrim

un revidentu ziņojums


Ar pilnu AS IPS „Finasta Asset Management” pārskatu var iepazīties birojā Rīgā, Tirgoņu ielā 8.


Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu

no 2006. gada 11. jūlija līdz 2007. gada 31. decembrim (Ls)


Procentu ienākumi

1 329

Dividenžu ienākumi

868

Komisijas naudas ienākumi

31 730

Komisijas naudas izdevumi

(664)

Neto peļņa no klasificētajiem kā patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

21 040

Ārvalstu valūtas tirdzniecība un pārvērtēšanas peļņa

702

Administratīvie izdevumi

(26 540)

Nolietojums

(517)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(1 073)

Pārskata gada peļņa

26 875

Peļņa uz vienu akciju

0.26875


Bilance 2007. gada 31. decembrī (Ls)


Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

11 957

Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

106 598

Debitoru parādi

13 091

Pamatlīdzekļi

957

Kopā aktīvi

132 603

Saistības

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ieņēmumi

4 794

Nodokļu saistības

934

Kopā saistības

5 728

Kapitāls un rezerves

Apmaksātais pamatkapitāls

100 000

Pārskata gada nesadalītā peļņa

26 875

Kopā kapitāls un rezerves:

126 875

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

132 603

 


REVIDENTU ZIŅOJUMS

AS IPS „FINASTA ASSET MANAGEMENT” akcionāriem

Mēs esam veikuši AS IPS „FINASTA ASSET MANAGEMENT” 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie AS IPS „FINASTA ASSET MANAGEMENT” 2007. gada finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 26. marta revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par AS IPS „FINASTA ASSET MANAGEMENT” 2007. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti AS IPS „FINASTA ASSET MANAGEMENT” 2007. gada saīsinātie finanšu pārskati.

Mūsuprāt, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos atbilst AS IPS „FINASTA ASSET MANAGEMENT” 2007. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par AS IPS „FINASTA ASSET MANAGEMENT” finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar AS IPS „FINASTA ASSET MANAGEMENT” 2007. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.


SIA Potapoviča un Andersone,

zvērinātu revidentu komercsabiedrības

licence Nr.99, vārdā

Kristīne Potapoviča

SIA „Potapoviča un Andersone” rīkotājdirektore

Atbildīgā zvērinātā revidente

Sertifikāta Nr.99


Rīga, Latvija

2008. gada 26. martā


AS IBS “Prudentia”

Gada pārskats par 2007.gadu

Vadības ziņojums

Darbības veids

PRUDENTIA sniedz korporatīvo finanšu konsultatīvos un citus pakalpojumus, kas saistīti ar uzņēmēju un uzņēmējsabiedrību konsultēšanu darījumos, kas saistīti ar uzņēmumu akciju (kapitāla daļu) vai aktīvu pirkšanu, pārdošanu, apvienošanu, sadalīšanu, novērtēšanu, kā arī citus pakalpojumus finanšu un stratēģisko konsultāciju jomā.

Sabiedrības īss darbības apraksts pārskata gadā

2007.gads sabiedrībai ir bijis visumā veiksmīgs. Sabiedrībai, salīdzinot to ar iepriekšējo gadu, ir pieaudzis apgrozījums par 112%, tīrā peļņa par 210%.

Sabiedrība 2007.gadā ir turpinājusi nostiprināt savu vadošo pozīciju korporatīvo finanšu tirgū Latvijā, paplašinājusi klientu bāzi, kas atspoguļojas apgrozījuma pieaugumā. Sabiedrība ir pabeigusi vairākus veiksmīgus darījumus, lielākais no tiem ir AS “Lode” pārdošana finanšu investoriem.

Pārskata gadā Sabiedrība ir pārdevusi visas sev piederošās SIA “KB Invest” kapitāla daļas sakarā ar konkrētā investīciju projekta pabeigšanu.

2007.gadā Sabiedrība ir kļuvusi par starptautisko neatkarīgu investīciju banku apvienības Global M&A biedru, kas ir ļāvis Sabiedrībai paplašināt savu klientu bāzi un nodrošinājis optimālāku informācijas apmaiņu par investīciju iespējām Latvijā un pasaulē.

Arī 2008.gadā sabiedrība plāno nostiprināt savas pozīcijas Latvijā korporatīvo finanšu tirgū, papildus tam līdzdalība Global M&A paver arī daudzas starptautiskas sadarbības iespējas.

2008.gadā Sabiedrība plāno gan apgrozījuma, gan pelņas rādītāju pieaugumu. Tas balstīts uz jau veiktajām iestrādēm 2007.gadā, kā arī prognozēto tirgus pieaugumu kopumā.

Notikumi pēc pārskata gada pēdējas dienas

Būtiski notikumi pēc pārskata gada beigām nav bijuši.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība

Uzņēmums nav paredzējis darbības veida maiņu, toties tiks paplašināts esošais darbības apjoms tieši korporatīvo pakalpojumu jomā.

Priekšlikumi par uzņēmuma pelņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu

Par peļņas izlietošanu akcionāri lems pēc 2007.gada pārskata apstiprināšanas.


K.Krastiņš

Valdes priekšsēdētājs

R.Martinsons

Valdes loceklis

A.Lobakovs

Valdes loceklis


2008.gadā 17.martā


Pelņas vai zaudējumu aprēķins par 2007.gadu

Piezīmes

nr.

2007

LVL

2006

LVL

Procentu ienākumi

14 310

3190

Procentu izdevumi

(1759)

(2024)

Dividenžu ienākumi

1

25 100

15 172

Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)

2969

(391)

Pārējie ienākumi

2

1 023 936

482 940

Pārējie izdevumi

3

(442 438)

(199 279)

Administratīvie izdevumi

4

(191 746)

(124 237)

Nolietojums

5

(37 454)

(49 389)

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

392 918

125 982

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(55 122)

(18 218)

Atliktā uzņēmumu ienākuma ieņēmumi/ (izmaksas)

6

2088

1717

Pārskata gada peļņa

339 884

109 481


Pielikums ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.

K.Krastiņš

Valdes priekšsēdētājs

R.Martinsons

Valdes loceklis

A.Lobakovs

Valdes loceklis


2008.gadā 17.martā


Bilance 2007.gada 31.decembrī

Piezīmes

nr.

2007

LVL

2006

LVL

AKTĪVI

598 349

342 182

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

7

461 370

121 771

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

58 481

Kredīti un debitoru parādi

8

26 051

43 148

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

9

34 407

23 305

Pamatlīdzekli

10

51 957

61 642

Nemateriālie aktīvi

11

9390

13 266

Ieguldījumi radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā

12

15 174

17 174

Pārējie aktīvi

3395

SAISTĪBAS

598 349

342 182

Nodokļu saistības

13

34247

9241

Atliktā nodokļa saistības

14

3848

5936

Pārējās saistības

15

67 543

62 678

Kapitāls un rezerves

Apmaksātais pamatkapitāls

16

101 943

101 200

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

100

100

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

50 784

53 546

Pārskata gada peļņa

339 884

109 481


Pielikums ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.

K.Krastiņš

Valdes priekšsēdētājs

R.Martinsons

Valdes loceklis

A.Lobakovs

Valdes loceklis


2008.gadā 17.martā

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

A/S IBS “PRUDENTIA” akcionāriem

Ziņojums par finanšu pārskatiem

Mēs esam veikuši pievienotā AS IBS “PRUDENTIA” 2007.gada pārskatā ietverto finanšu pārskatu, kas atspoguļoti no 6. līdz 27.lappusei, revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver 2007.gada 31.decembra bilanci, 2007.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Vadības atbildība par finanšu pārskatu sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006.gada 24.februārī apstiprinātajiem noteikumiem nr.46 “Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi”. Šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šiem finanšu pārskatiem. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatos. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskatu sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatos sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai.:

Atzinums

Mūsuprāt, iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AS IBS “PRUDENTIA” finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2007.gadā saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006.gada 24.februārī apstiprinātajiem noteikumiem nr.46 “Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi”.

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2007.gadu, kas atspoguļots 4.lappusē, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2007.gada finanšu pārskatos atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA “Briede, Vīndedze un Meijubers”

zvērinātu revidentu komercsabiedrība, licence nr.29

Niāra Vīndedze

Atbildīgā zvērinātā revidente, sertifikāta nr.114

Valdes locekle

Rīga, Latvija

2008.gada 17.martā


Naudas plūsmas pārskats par 2007.gadu (pēc tiešās metodes)

Piezīmes

nr.

2007

LVL

2006

LVL

1. Pamatdarbības naudas plūsma

1. No klientiem saņemtā nauda

1 040 517

452 508

2. Piegādātājiem izmaksātā nauda

(544 669)

(276 990)

3. Darbiniekiem izmaksātā nauda

(33 332)

(36 524)

4. Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības

2964

224

5. Procentu ieņēmumi

14310

3115

6. Samaksātie procenti

(1759)

(1894)

7. Samaksātie nodokli

(87935)

(41 372)

Pamatdarbības neto naudas plūsma

390 096

99 067

2. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

i .Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde

(5661)

(6656)

2. Ieguldījumu iegāde

(83 161)

3. Ieņēmumi no ieguldījumu realizācijas

58 481

98 263

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

52 820

8446

3. Finansēšanas darbības naudas plūsma

1. Saņemtā nauda no akciju kapitāla emisijas

2. Saņemtā nauda no aizņēmumiem

14 456

38 290

3. Samaksātā nauda par aizdevumu dzēšanu, izsniegšanu

(25 208)

(20 734)

4. Izmaksātas dividendes

(117 665)

(22 185)

5. Saņemtas dividendes

25 100

15 050

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

(103 317)

10 421

Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums (samazinājums)

339 599

117 934

Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā:

121 771

3837

Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās:

461 370

121 771


Pielikums ir neatņemama šī finanšu pārskatu sastāvdaļa.


K.Krastiņš

Valdes priekšsēdētājs

R.Martinsons

Valdes loceklis

A.Lobakovs

Valdes loceklis


2008.gadā 17.martā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!