Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.04.2008., Nr. 66 https://www.vestnesis.lv/ta/id/174613

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Vēl šajā numurā

29.04.2008., Nr. 66

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

 

Paziņojums par detālplānojumu

LR Limbažu rajona Skultes padome 16.04.2008. pieņēma lēmumu (prot. nr. P-4, 6.§.12) apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Puķudārzs” Skultes pagastā un izdot saistošos noteikumus nr.21 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Puķudārzs” Skultes pagastā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.


Paziņojums par Kauguru pagasta teritorijas plānojumu

Kauguru pagasta padome paziņo, ka 2008.gada 16.aprīļa padomes sēdē (protokols nr.4, 18.§) ir pieņemts lēmums par Kauguru pagasta teritorijas plānojuma ar grozījumiem pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Iepazīties ar Kauguru pagasta teritorijas plānojuma pirmo redakciju iespējams Kauguru pagasta padomes telpās.

Sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņš noteikts no 2008.gada 23.aprīlim līdz 4.jūnijam.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2008.gada 22.maijā pulksten 18 Kauguru pagasta padomes telpās.

Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus par teritorijas plānojumu var iesniegt Kauguru pagasta padomē sabiedriskās apspriešanas laikā katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17 vai sūtīt pa pastu, adrese: Kauguru pagasta padome, “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Valmieras rajons, LV-4224; tālr. 64220889, 64281737, fakss 64220890, e-pasts: evija.melngalve-markitane@valmraj.lv.

Apmeklētājus katru dienu no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17 Kauguru pagasta padomes 7.kabinetā pieņem Evija Melngalve-Markitāne.


Varakļānu pagasta padome paziņo:

Saskaņā ar Varakļānu pagasta padomes 2008.gada 23.aprīļa lēmumu nr.2, protokols nr.5, tiek pilnveidota Varakļānu pagasta teritorijas plānojuma pirmā redakcija atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspiešanas rezultātiem un sagatavota Varakļānu pagasta teritorijas plānojuma galīgā redakcija.

Ar sagatavoto Varakļānu pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju var iepazīties, kā arī atkārtoti iesniegt atzinumus un atsauksmes no 2008.gada 29.aprīļa līdz 2008.gada 19.maijam Varakļānu pagasta padomes telpās darbdienās darba laikā.

Varakļānu pagasta padomes sēde, kurā tiks izskatīta Varakļānu pagasta teritorijas plānojuma galīgā redakcija, notiks 2008.gada 23.maijā pulksten 14 padomes sēžu zālē Latgales prospektā 12, Varakļānu pagasts, Madonas rajons.


Paziņojums par Valmieras rajona Vaidavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu

galīgās redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Vaidavas pagasta padome paziņo, ka pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas sabiedriskā apspriešana ir noteikta no 06.05.2008. līdz 27.05.2008.

Iepazīties ar Vaidavas pagasta pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju un atkārtoti iesniegt atzinumus un atsauksmes iespējams Vaidavas pagasta padomes telpās Skolas ielā 1, Vaidavā, Vaidavas pagastā, LV-4228, katru darbdienu no pulksten 8 līdz 17.

Teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sapulce paredzēta 23.05.2008. pulksten 18 kultūras centrā “Vaidava”.


Paziņojums par detālplānojumu Vārves pagastā

Pamatojoties uz Ventspils rajona Vārves pagasta padomes 27.03.2008. sēdes lēmumu, tiek uzsākta detālā plānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “MEŽSĒTAS” (zemesgabalam ar kad.nr.9884 010 0037).

Detālais plānojums tiek izstrādāts saskaņā ar Vārves pagasta teritorijas plānojumu, ar kuru var iepazīties Vārves pagasta padomē. Plānojuma mērķis – zemesgabala sadalīšana saskaņā ar atļauto teritorijas izmantošanu. Detālā plānojuma izstrādes vadītāja – A.Brālīte.Priekšlikumus var iesniegt Vārves pagasta padomē vai nosūtīt pa pastu, adrese: Skolas iela 1, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils rajons, LV-3623, divas nedēļas pēc publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.


Paziņojums par detālplānojumu Vārves pagastā

Pamatojoties uz Ventspils rajona Vārves pagasta padomes 2008.gada 27.marta sēdes lēmumu nr.5/1.2 sabiedriskai apspriešanai tiek nodota nekustamā īpašuma “Līdakas” (kadastra nr.9884 010 0105) un nekustamā īpašuma “Straumes”(kadastra 9884 010 0048, 9884 010 0049) detālplānojumu 1.redakcija, kura sabiedriskās apspriešanas otrais posms tiek noteikts trīs nedēļas pēc sludinājuma laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Ar detālplānojumu 1.redakciju var iepazīties Vārves pagasta padomē Skolas ielā 1, p.n. Zūras, Vārves pagasts, Ventspils rajons, LV-3623, katru darbdienu pagasta padomes darba laikā.


Paziņojums par detālplānojumu Vārves pagastā

Vārves pagasta padome informē, ka ar 27.03.2008. padomes lēmumu nr.5/1.1. ir apstiprināti saistošie noteikumi nr. DVA 04/08 “Detālais plānojums, kods 2007/17, Vārves pagasta Cirpstenes ciema nekustamā īpašuma “VOLDEMĀRI” teritorijai ar kadastra numuru 9884 001 0058”.

Ar saistošiem noteikumiem var iepazīties Vārves pagasta padomē Vārvē, Ventspils rajonā.


Paziņojums par detālplānojumiem Iecavas novadā

SIA “ASSET investīciju birojs”, reģ.nr.40003901114, paziņo, ka, pamatojoties uz 2008.gada 8.aprīļa Iecavas novada domes lēmumu “Par domes lēmumu atcelšanu un detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Iecavas novada “Virzīši”, “Zaļlauki”, “Airīši”” (prot.nr.4, 17.1.p.) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem “Virzīši”, kad.nr. 40640100809, “Zaļlauki”, kad.nr. 40640103260, un “Airīši”, kad.nr. 40640101837, un pieguļošo ceļu teritorijām.

Izstrādes vadītājs – SIA “ASSET investīciju birojs”, reģ.nr. 40003901114, pārstāvis Igors Čašins, tālr. 28358385.

Īpašumi “Virzīši” un “Zaļlauki” pirms detālplānojuma izstrādes iekļauti Iecavas novada teritorijas plānojumā kā lauku apbūves teritorijas, īpašums “Airīši” pirms detālplānojuma izstrādes iekļauti Iecavas novada teritorijas plānojumā kā savrupmāju apbūves teritorija. Detālplānojuma izstrādes mērķis: izstrādāt detālplānojumu, paredzot teritorijas sadalīšanu parcelēs dzīvojamo ēku apbūvei.

Rakstiskos priekšlikumus lūdzu iesniegt Iecavas novada Domes kancelejā, Skolas ielā 4, 2.stāvā, darbdienās no 29.04.2008. līdz 23.05.2008. no plkst.8 līdz 16, pārtraukums no 12.30 līdz 13.30, tai skaitā norādot:

fiziskajām personām – vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi, juridiskajām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontaktpersonu.


Paziņojums par teritorijas plānojumu un vides pārskatu

Riebiņu novada dome paziņo, ka atkārtoti tiek izsludināta Rušonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakcijas un vides pārskata sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas termiņš 3 nedēļas no lēmuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Ar Rušonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakciju un vides pārskatu var iepazīties Riebiņu novada mājaslapā www.riebini.lv vai Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļā Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, Preiļu rajonā.


Paziņojums par teritorijas plānojumu

Saukas pagasta padome paziņo, ka saskaņā ar LR MK 2004.gada noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 43.4.pantu Saukas pagasta padome informē, ka 2008.gada 14.maijā pulksten 13 Saukas pagasta padomes sēžu zālē Saukas pagastā, Jēkabpils rajonā, LV-5224, notiks Saukas pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas izskatīšanas sēde.


Paziņojums par Sabiles novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Sabiles novada dome paziņo, ka ar 2008.gada 23.aprīļa lēmumu (prot.6, 1.§) ir apstiprināts Sabiles novada teritorijas plānojums.

Sabiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir izdoti kā saistošie noteikumi nr.9 “Talsu rajona Sabiles novada teritorijas plānojums”.

Ar apstiprināto teritorijas plānojumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties Sabiles novada domē Sabilē, Pilskalna ielā 6, 14. kabinetā katru darbdienu pašvaldības darba laikā.


Paziņojums par teritorijas plānojumu

Sunākstes pagasta padome paziņo, ka teritorijas plānojuma pilnveidotai gala redakcijai noteikts sabiedriskās apspriešanas termiņš – 3 nedēļas no publicēšanas brīža laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Ar Sunākstes pagasta teritorijas plānojuma 2008.–2020.gadam pilnveidotās gala redakcijas materiāliem var iepazīties Sunākstes pagasta padomes telpās, “Palmas”, Sunākste, Aizkraukles rajons, katru darbdienu no pulksten 9 līdz 17.

Gala redakcija tiks izskatīta 2008.gada 29.maija pagasta padomes sēdē pulksten 14 pagasta padomē. Saskaņā ar MK 2004.gada 19.oktobra noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.1 punktu pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pilnveidotās galīgās redakcijas noteikšanas netiks veiktas izmaiņas teritorijas plānotajā (atļautajā) izmantošanā un tās aprobežojumos.


Paziņojums par nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 46, Ventspilī, detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Ventspils pilsētas dome ar 2008.gada 21.aprīļa lēmumu nr.88 (protokols nr.6, 9.§) ‘’Par nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 46, Ventspilī detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” nolēma nodot sabiedriskai apspriešanai izstrādātā detālplānojuma nekustamajam īpašumam Zvaigžņu ielā 46, Ventspilī 1. redakciju.

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas otrais posms tiek organizēts laika posmā no 30.04.2008. līdz 28.05.2008.

Ar detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas materiāliem varēs iepazīties Ventspils pilsētas domes Iedzīvotāju informācijas centrā (Andreja ielā 3), Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Akmeņu ielā 2/4), Gāliņciema bibliotēkā (Kuldīgas ielā 110), Pārventas bibliotēkā (Lidotāju ielā 11) darbdienās plkst. 10.00–17.00 (bibliotēkās līdz plkst. 18.00)

Ar detālplānojuma 1.redakcijas materiāliem, Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu (2006.–2018.) un Ventspils pilsētas attīstības programmu (2007.–2013.) sabiedriskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Ventspils pilsētas domes ēkas 2.stāva 23.kabineta priekštelpā darbdienās plkst. 8.00–16.00 un Ventspils portālā (www.ventspils.lv).

Rakstiskus priekšlikumus, atsauksmes (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā, domes Kancelejā un domes Iedzīvotāju informācijas centrā vai nosūtot pa pastu (adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV – 3601) līdz 26.05.2008. ieskaitot. Viedokli var izteikt arī Ventspils portālā līdz 26.05.2008. ieskaitot.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme, tikšanās ar detālplānojuma izstrādātajiem SIA “WESTHAUS” un Ventspils pilsētas domes pārstāvjiem notiks 15.05.2008. plkst. 17.30 Ventspils pilsētas domes (Jūras ielā 36, Ventspilī) 2.stāva mazajā zālē.

Apmeklētāju pieņemšana notiek domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas Teritoriālplānošanas un zemes ierīcības dienestā (Jūras ielā 36, Ventspilī, 19.kabinets) pirmdienās plkst. 9.00.–12.00 un 13.00–18.00, bet trešdienās plkst. 9.00.–12.00.


Paziņojums par Saldus rajona Zvārdes pagasta teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu

Zvārdes pagasta padome paziņo, ka ar 24.04.2008. lēmumu (protokols nr. 5/ 1.§) Zvārdes pagasta teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija tiek nodota sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Zvārdes pagasta teritorijas plānojums izstādīts Zvārdes pagasta padomē Mežniecībā”, Striķos, Saldus rajonā, LV-3883.

Sabiedriskās apspriešanas norises laiks - trīs nedēļas no šī paziņojuma publicēšanas. Paskaidrojumus par Zvārdes teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju var saņemt sabiedriskās apspriedes sanāksmes laikā, kas notiks Zvārdes pagasta Striķu Tautas namā 20.05.2008. plkst.13.

Atkārtoti atsauksmes un atzinumus var iesniegt Zvārdes pagasta padomē “Mežniecībā”, Striķos, Saldus rajonā, LV-3883. Apmeklētāju pieņemšana un rakstisko priekšlikumu iesniegšana Zvārdes pagasta padomē darba dienās no pulksten 9 līdz 15; kontakttālrunis 26417638.


Paziņojums par detālplānojumu “Lapegles” Skultes pagastā

Pamatojoties uz Limbažu rajona Skultes pagasta padomes 16.04.2008. lēmumu P-4,6.§14., apstiprināts detālplānojums “Lapegles”, kad.nr.66760071310, un saistošie noteikumi nr.23. Ar plānojuma materiāliem var iepazīties pašvaldības būvvaldē darba laikā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!