Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.04.2008., Nr. 59 https://www.vestnesis.lv/ta/id/173943

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.259

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"

Vēl šajā numurā

16.04.2008., Nr. 59

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 258

Pieņemts: 08.04.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.258

Rīgā 2008.gada 8.aprīlī (prot. Nr.22 12.§)

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.prioritātes "Sociālās iekļaušanas veicināšana" 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" 1.4.1.1.aktivitātes "Iedzīvotāju ekonomis­kās aktivitātes stimulēšana" 1.4.1.1.2.apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kā arī kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir sekmēt šo noteikumu 4.punktā minēto mērķa grupu iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, kā arī viņu darba prasmju un iemaņu pilnveidošana, organizējot aktīvos nodarbinātības pasākumus noteiktām personu grupām.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 6.punktā minētās darbības un izpildot šādus uzraudzības rādītājus:

3.1. iznākuma rādītāju – aktīvos nodarbinātības pasākumus noteiktām personu grupām pabeidz 480 bezdarbnieku, no kuriem:

3.1.1. Rīgas plānošanas reģionā – 45;

3.1.2. Vidzemes plānošanas reģionā – 48;

3.1.3. Kurzemes plānošanas reģionā – 52;

3.1.4. Zemgales plānošanas reģionā – 52;

3.1.5. Latgales plānošanas reģionā – 283;

3.2. rezultāta rādītāju – 40 procentu bezdarbnieku un darba meklētāju sešu mēnešu laikā pēc dalības projektā iekārtojas darbā.

4. Aktivitātes mērķa grupa ir:

4.1. bezdarbnieki, kuri atbilst Komisijas 2002.gada 5.decembra Regulas (EK) Nr.2204/2002 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, L 337, 13.12.2002., 3.–14.lp.) (turpmāk – Komisijas regula Nr.2204/2002) 2.panta "f" apakšpunktā noteiktajiem "neizde­vīga darba ņēmēja" kritērijiem (turpmāk – "neizdevīgie" darbinieki);

4.2. bezdarbnieki invalīdi.

5. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs izvēlas pasākumu īstenotāju, kas organizē šo noteikumu 6.1.2., 6.1.3. un 6.1.4.apakšpunktā minētos aktīvos nodarbinātības pasākumus noteiktām personu grupām (turp­māk – darba devējs) atbilstoši kārtībai, kas noteikta normatīvajā aktā par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.

6. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

6.1. aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšana noteiktām personu grupām:

6.1.1. šo noteikumu 4.punktā minētās mērķa grupas un darba devēju informēšana un piesaiste;

6.1.2. šo noteikumu 4.punktā minētās mērķa grupas nodarbināšana pie darba devēja un darbam nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguves nodrošināšana;

6.1.3. darba vietu pielāgošana invalīdu vajadzībām atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam;

6.1.4. invalīdu nodarbināšanai nepieciešamo speciālistu (ergoterapeitu, surdotulku vai pavadoņu) piesaiste;

6.2. projekta vadība;

6.3. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

7. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

8. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 2 977 667 lati, tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 2 531 016 latu un valsts budžeta finansējums – 446 651 lats.

9. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija. Atbildīgā iestāde:

9.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

9.2. nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu ierobežotam projektu iesniedzēju lokam;

9.3. sniedz informāciju projekta iesniedzējam projekta iesnieguma sagatavošanā un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

9.4. izvērtē projektu iesniegumus un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

9.5. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

9.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

9.7. saskaņo šo noteikumu 59.punktā minētos projekta grozījumus, bet, ja ir iebildumi, sniedz atzinumu par trūkumiem projekta grozījumos;

9.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tajā skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

9.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 8.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr.1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

10. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra. Sadarbības iestāde:

10.1. izstrādā vienošanās projektu;

10.2. slēdz vienošanos ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju;

10.3. izskata Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

10.4. sniedz Labklājības ministrijai informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību, lai īstenotu Eiropas Savienības fonda līdzfinansētos projektus un veiktu maksājumu;

10.5. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tajā skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un vada Padomes regulas Nr.1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

10.6. sniedz informāciju Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

10.7. pārbauda Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās vadošajai iestādei pārbaudes veikšanai;

10.8. apstiprina projekta grozījumus, ievērojot šo noteikumu 58., 59. un 60.punkta nosacījumus;

10.9. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

10.10. uzkrāj datus par projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

10.11. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu.

11. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs ir iestāde, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.

13. Ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, projekta iesniedzējs ir vienīgais Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs, kas vienojas ar sadar­bības iestādi par projekta īstenošanu.

14. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

15. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 2 977 667 lati.

III. Projektu iesniegumu atlase

16. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums), pamatojoties uz šo noteikumu 12.punktā noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam.

17. Uzaicinājumā norāda:

17.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

17.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

17.3. mājaslapas adresi internetā, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

17.4. mājaslapas adresi internetā, kurā ievietots vienošanās projekts.

18. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

18.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

18.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums) un šādiem pielikumiem:

18.2.1. projekta iesniedzēja aptaujas lapas par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

18.2.2. projekta budžetā paredzētā materiāli tehniskā nodrošinājuma (iekārtu un aprīkojumu iegādes, tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes) izmaksu aprēķinus pamatojošiem dokumentiem;

18.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

18.4. noformējot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā atbilstību šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem un 24.3.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

18.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām projekta aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas noteikumiem;

18.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 45., 46., 47., 48., 49. un 50.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežo­jumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

18.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

18.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi "oriģināls" vai "kopija"). Projekta iesniegums noformējams atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

18.7.2. elektroniski (projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajai un trešajai daļai);

18.8. šo noteikumu 16.punktā minētajā uzaicinājumā norādītā projektu iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot atbildīgās iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai minētais apgalvojums jāpamato. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par tā iesniegšanas laiku uzskata pasta nodaļas kalendāra zīmogā norādīto pasta sūtījuma pieņemšanas datumu. Ja projekta iesniegums tiek iesniegts personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata atbildīgās iestādes spiedogā uz projekta iesnieguma oriģināla norādīto saņemšanas datumu.

19. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

20. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

20.1. komisijas personālsastāvu (komisijas priekšsēdētāju, balsstiesīgos komisijas locekļus un to aizvietotājus) veido Labklājības ministrijas pārstāvji, un to apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

20.2. vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāja statusā;

20.3. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits deleģēts pārstāvis. Šādu deleģējumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

21. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

22. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 24.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās insti­tūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē mājaslapā internetā (www.lm.gov.lv/sf).

23. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakš­punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.3.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

24. Projekta iesniegumu vērtē pēc šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

24.1. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

24.1.1. vai projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

24.1.2. vai projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

24.1.3. vai projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona);

24.1.4. vai iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski);

24.1.5. vai projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

24.1.6. vai projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā;

24.1.7. vai ir iesniegts šo noteikumu 18.7.1.apakšpunktā minētais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.8. vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.9. vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 18.2.1. un 18.2.2.apakšpunktā minētie pielikumi;

24.1.10. vai projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.11. vai visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.12. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

24.1.13. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām;

24.1.14. vai projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā minēto finansējuma apmēru;

24.1.15. vai projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 15.punktā minēto maksimālo projekta finansējuma apmēru;

24.1.16. vai projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 45., 46., 47., 49. un 50.punktā minētajām izmaksām;

24.1.17. vai projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 48. un 50.punktā un 46.1., 46.2.1., 46.2.2., 46.2.5. un 47.1.apakšpunktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus;

24.1.18. vai projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 54.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

24.2. atbilstības kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

24.2.1. vai projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu;

24.2.2. vai projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota;

24.2.3. vai projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas;

24.2.4. vai projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu;

24.2.5. vai projekta iesniegumā plānotais iznākuma rādītājs un rezultāta rādītājs sekmē šo noteikumu 3.punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

24.2.6. vai projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas;

24.2.7. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

24.2.8. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

24.2.9. vai projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu;

24.2.10. vai projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

24.2.11. vai projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 56. un 57.punktā minētajām prasībām;

24.3. kvalitātes kritēriji (specifiski politikas ieviešanas kritēriji):

24.3.1. projekta iesniegums paredz teritoriju līdzsvarotu attīstību veicinošus instrumentus, nodrošinot pakalpojumu pieejamību, īpaši teritorijās ar augstu reģistrētā bezdarba līmeni;

24.3.2. projekta iesniegums ietver elastīgas reaģēšanas mehānismu uz izmaiņām darba tirgū, nodrošinot šādu mērķa grupu vajadzībām atbilstoša pakalpojuma sniegšanu un vajadzības gadījumā arī pielāgošanu:

24.3.2.1. jauniešiem bezdarbniekiem (15–24 gadu vecumā);

24.3.2.2. personām, kurām līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi;

24.3.2.3. invalīdiem;

24.3.2.4. personām pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs;

24.3.2.5. personām, kuras ilgāk par gadu ir bezdarbnieka statusā;

24.3.2.6. citiem bezdarbniekiem atbilstoši nacionālajiem nodarbinātības veicināšanas un sociālās iekļaušanas politikas plānošanas dokumentiem, ievēro­jot Komisijas regulas Nr.2204/2002 2.pantā noteiktos "neizdevīga darba ņēmēja" kritērijus;

24.3.3. projekts veicina valsts, pašvaldību iestāžu un privātā sektora sadarbību;

24.3.4. projekta iesniegumā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti;

24.3.5. projekta iesniedzējs līdzšinējā darbībā ir nodrošinājis un orga­nizējis līdzvērtīgus pakalpojumus, veicinot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu ekonomisko aktivitāti, pašiniciatīvu un iekļaušanos darba dzīvē;

24.3.6. projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinoši pasākumi.

25. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.1.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 11 punktu. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

25.1. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir 10,01 procents un vairāk, – pieci punkti;

25.2. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir no 7,01 līdz 10,00 procentiem, – četri punkti;

25.3. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir no 5,00 līdz 7,00 procentiem, – divi punkti;

25.4. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir līdz 4,99 procentiem, – 0 punktu.

26. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10 punktu. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

26.1. projekta iesniegums pamato gatavību nodrošināt atbilstoša pakalpojuma sniegšanu visām šo noteikumu 24.3.2.apakš­punktā minētajām mērķa grupām – 10 punktu;

26.2. projekta iesniegums pamato gatavību nodrošināt atbilstoša pakalpojuma sniegšanu četrām līdz piecām šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajām mērķa grupām – septiņi punkti;

26.3. projekta iesniegums pamato gatavību nodrošināt atbilstoša pakalpojuma sniegšanu trim šo noteikumu 24.3.2.apakš­punktā minētajām mērķa grupām – četri punkti;

26.4. projekta iesniegums pamato gatavību nodrošināt atbilstoša pakalpojuma sniegšanu divām šo noteikumu 24.3.2.apakš­punktā minētajām mērķa grupām – divi punkti.

27. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir četri punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

27.1. projekta aktivitāšu īstenošanā paredzēta vairāk nekā divu šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā minēto sektoru iesaiste – četri punkti;

27.2. projekta aktivitāšu īstenošanā paredzēta divu šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā minēto sektoru iesaiste – divi punkti.

28. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

28.1. projekta iesniegums paredz tiešu pozitīvu ietekmi – pieci punkti;

28.2. projekta iesniegums paredz netiešu pozitīvu ietekmi – trīs punkti;

28.3. projekta iesniegums neattiecas uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti – 0 punktu.

29. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.5.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir četri punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un punktu skaitu:

29.1. projekta iesniedzējam ir vairāk nekā triju gadu pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu organizēšanā un sniegšanā – četri punkti;

29.2. projekta iesniedzējam ir viena līdz divu gadu pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu organizēšanā un sniegšanā – divi punkti.

30. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.6.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir seši punkti. Minētā kvalitātes kritērija atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakškritērijus un punktu skaitu:

30.1. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi – divi punkti;

30.2. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi – divi punkti;

30.3. projekta iesniegums satur aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi – divi punkti.

V. Lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņemšana un paziņošana

31. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

31.1. tā atbilstība šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktā minētajiem attiecināmajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem ir novērtēta ar "Jā";

31.2. šo noteikumu 24.3.1., 24.3.2., 24.3.3., 24.3.4., 24.3.5. un 24.3.6.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā tas saņem tādu punktu skaitu, kas ir vienāds ar šo noteikumu 35.4., 35.5., 35.6., 35.7., 35.8. un 35.9.apakšpunktā attiecīgajam kvalitātes kritērijam noteikto minimāli iegūstamo punktu skaitu vai lielāks par to.

32. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs šo noteikumu 40.punktā minētajā termiņā novērš projekta iesniegumā esošos trūkumus, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

32.1. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 24.1.7., 24.1.8., 24.1.9., 24.1.10., 24.1.11., 24.1.12., 24.1.13., 24.1.14., 24.1.15., 24.1.16., 24.1.17. un 24.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, izņemot gadījumu, ja projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 18.2.2.apakšpunktā minētais pielikums;

32.2. projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 24.2.2., 24.2.3., 24.2.4., 24.2.5., 24.2.6., 24.2.7., 24.2.8., 24.2.9., 24.2.10. vai 24.2.11.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem.

33. Šo noteikumu 32.punktā minētais nosacījums var ietvert:

33.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

33.2. projekta īstenošanas uzsākšanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

33.3. šo noteikumu 18.2.1.apakšpunktā minētā pielikuma pievienošanu;

33.4. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 48. un 50.punktā minētās izmaksu pozīcijas, kā arī šo noteikumu 46.1., 46.2.1., 46.2.2., 46.2.5. un 47.1.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas apmēra ierobežojumus;

33.5. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.1.7., 24.1.8., 24.1.9., 24.1.10., 24.1.11., 24.1.12., 24.1.13., 24.1.14., 24.1.15., 24.1.16., 24.1.17. un 24.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem.

34. Ja šo noteikumu 32. un 33.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 24.punktā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem.

35. Atbildīgā iestāde pārtrauc un neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu, un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

35.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 24.1.1., 24.1.2., 24.1.3., 24.1.4., 24.1.5. un 24.1.6.apakšpunktā minētajiem administra­tīvajiem kritērijiem;

35.2. projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 18.2.2.apakšpunktā minētais pielikums;

35.3. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 24.2.1.apakšpunktā minētajam atbilstības kritērijam;

35.4. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.1.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par deviņiem punktiem;

35.5. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.2.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par diviem punktiem;

35.6. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.3.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par diviem punktiem;

35.7. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.4.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

35.8. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.5.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par diviem punktiem;

35.9. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.6.apakš­punktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem.

36. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde kopā ar pamatojošiem dokumen­tiem (izrakstu no komisijas sēdes protokola ar komisijas lēmumu) piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

37. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās noteikumiem.

38. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 18.7.2.apakšpunktā minētajā kārtībā.

39. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus, ievērojot šo noteikumu 32. un 33.punktu.

40. Ja pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajai iestādei.

41. Komisija izvērtē šo noteikumu 40.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā termiņa beigām sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

42. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 18.7.2.apakšpunktā minētajā kārtībā.

43. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atzinumu, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.punktā minētā termiņa beigām.

44. Ja pieņemts lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 36.punktā minētajiem dokumentiem projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesniedzēja iesniegtās projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 18.7.2.apakš­punktā minētajā kārtībā.

VI. Projekta īstenošanas noteikumi

45. Projekta ietvaros plāno šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

45.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu pozīcijās:

45.1.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas – atbalstam darba devējiem "neizdevīgu" darbinieku un bezdarbnieku invalīdu nodarbināšanai;

45.1.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

45.2. neparedzētās izmaksas.

46. Šo noteikumu 45.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

46.1. atlīdzības (ikmēneša darba alga) izmaksas "neizdevīgu" darbinieku nodarbināšanai – ikmēneša darba alga, ko ikmēneša dotācijas veidā piešķir 50 % apmērā no algu izmaksām viena gada laikā, ievērojot to, ka ikmēneša dotācijas apmērs nedrīkst pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

46.2. bezdarbnieku invalīdu nodarbināšanai:

46.2.1. atlīdzības (ikmēneša darba alga) izmaksas – ikmēneša darba alga, ne mazāka par valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

46.2.2. atlīdzības (piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi) izmaksas bezdarbnieka invalīda darba vadītājam – 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;

46.2.3. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas bezdarbniekam invalīdam;

46.2.4. atlīdzības (izņemot prēmiju un naudas balvu, pabalstu un kompen­sāciju) izmaksas un uzņēmuma līguma izmaksas par ergoterapeita, surdotulka un pavadoņa pakalpojumu sniegšanu, ja tā vienīgais uzdevums ir palīdzība strādājošam invalīdam;

46.2.5. izmaksas šo noteikumu 6.1.3.
apakš­punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, tajā skaitā iekārtu un aprīkojuma iegādes un tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas, ko plāno kā neattiecināmās izmaksas un finansē no valsts budžeta līdzekļiem šo noteikumu 53.4., 53.5. un 53.6.apakšpunktā noteiktajā kārtībā, piešķir kā vienreizēju dotāciju, lai pielāgotu darba vietas darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem invalīdiem. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 1000 latu apmērā par vienas darba vietas pielāgošanu.

47. Šo noteikumu 45.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

47.1. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai. Šī izmaksu apakšpozīcija nedrīkst pārsniegt 0,1 procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

47.2. iepirkumu procedūru īstenošanas izmaksas;

47.3. sabiedrības informēšanas un publicitātes izmaksas.

48. Šo noteikumu 45.2.apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlieto iepriekš neplānotu izmaksu segšanai projekta attiecināmo tiešo izmaksu ietvaros.

49. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas atkarībā no tā, vai projekta ietvaros iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi paredzēti apliekamu vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav paredzēti likumā "Par pievienotās vērtības nodokli".

50. Šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenoša­nai projekta administrēšanas izmaksas, tajā skaitā atlīdzības (izņemot prēmiju un naudas balvu) izmaksas, iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi) projekta īstenošanas uzraudzībai, pasta un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas, komunālo pakalpojumu izmaksas, kā arī biroja preču un inventāra izmaksas (kancelejas preču un nebūtiskā inventāra priekšmetu (vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) izmaksas) plāno kā neattiecināmās izmaksas, un tās finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Šīs izmaksas ir uzskatāmas par netiešajām izmaksām, un tās nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

51. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 8.punktā, neattiecina izmaksas:

51.1. kas nav norādītas šo noteikumu 45., 47. un 49.punktā, 46.1., 46.2.1., 46.2.2., 46.2.3. un 46.2.4.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 48.punktā un 46.1., 46.2.1., 46.2.2., 46.2.5. un 47.1.apakšpunktā minētajiem attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumiem;

51.2. par kurām Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nav uzņēmies saistības projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētās izmaksas) un par kurām maksājumi nav veikti vienošanās noteiktajā termiņā;

51.3. šo noteikumu 46.2.5.apakšpunktā un 50.punktā minētās izmaksas.

52. Sniedzot atbalstu darba devējiem "neizdevīgo" darbinieku nodarbi­nāšanai, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs ievēro šādas prasības:

52.1. "neizdevīgo" darbinieku nodarbināšanai paredzēto finanšu atbalstu darba devējiem Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs sniedz saskaņā ar Komisijas regulā Nr.2204/2002 noteiktajām prasībām;

52.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs ar šo noteikumu 5.punktā minētajā kārtībā izvēlēto darba devēju slēdz līgumu par pasākuma īstenošanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu darba devējs nodrošina:

52.2.1. darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar pasākumos iesaistītajiem "neizdevīgajiem" darbiniekiem. Ja darba līgumu slēdz uz noteiktu laiku, darba līguma termiņš nedrīkst būt īsāks par 12 mēnešiem;

52.2.2. kvalificētu darba vadītāju, kurš palīdz pasākumos iesaistītajiem "neizdevīgajiem" darbiniekiem apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā nodarbina "neizdevīgo" darbinieku;

52.3. "neizdevīgo" darbinieku nodarbināšanai paredzētā finanšu atbalsta sniegšanas laiks nepārsniedz 12 mēnešus;

52.4. "neizdevīgo" darbinieku nodarbināšana netiek organizēta pie darba devējiem, kuri darbojas Komisijas regulas Nr.2204/2002 1.panta 2.punkta otrajā daļā noteiktajās saimnieciskās darbības nozarēs vai īsteno 1.panta 3.punktā noteiktos pasākumus, kā arī ja darba devējs nav ievērojis regulas 5.panta 3.punkta nosacījumus;

52.5. komercdarbības atbalstu "neizdevīgo" darbinieku nodarbināšanai var paredzēt vienlaikus ar citiem komercdarbības atbalsta pasākumiem, ievērojot Komisijas regulas Nr.2204/2002 8.panta 4.punkta nosacījumus;

52.6. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina "neizdevīgo" darbinieku nodarbināšanai piešķirtā finanšu atbalsta uzskaiti un uzraudzību Komisijas regulas Nr.2204/2002 10.pantā noteiktajā kārtībā.

53. Sniedzot atbalstu darba devējiem bezdarbnieku invalīdu nodarbinā­šanai, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs ievēro šādas prasības:

53.1. bezdarbnieku invalīdu nodarbināšanai paredzēto finanšu atbalstu darba devējiem Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra regulu (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, L 379, 28.12.2006., 5.–10.lp.) (turpmāk – Komisijas regula Nr.1998/2006);

53.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs ar šo noteikumu 5.punktā minētajā kārtībā izvēlēto darba devēju slēdz līgumu par pasākuma īstenošanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu darba devējs nodrošina:

53.2.1. darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem invalīdiem. Ja darba līgumu slēdz uz noteiktu laiku, darba līguma termiņš nedrīkst būt īsāks par 12 mēnešiem;

53.2.2. kvalificētu darba vadītāju, kurš palīdz pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem invalīdiem apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā nodarbina "neizdevīgo" darbinieku;

53.2.3. bezdarbniekiem invalīdiem piedāvāto darba vietu pielāgošanu atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam;

53.2.4. bezdarbniekiem invalīdiem nepieciešamos surdotulku, pavadoņu un citu speciālistu pakalpojumus;

53.2.5. izdevumu segšanu par bezdarbnieku invalīdu veselības pārbaudēm, kas paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm;

53.3. bezdarbnieku invalīdu nodarbināšanai paredzēto finanšu atbalstu darba devējiem sniedz vismaz divus gadus;

53.4. iesaistot pasākumos bezdarbniekus invalīdus, darba devēju piedā­vātās darba vietas pirms bezdarbnieka invalīda pieņemšanas darbā izvērtē un nepieciešamos darba vietas pielāgojumus nosaka Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja izvēlēts ergoterapeits;

53.5. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja izvēlēts ergoterapeits pēc piedāvātās darba vietas novērtēšanas Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējam iesniedz rakstisku atzinumu par darba vietas atbilstību bezdarb­nieka invalīda nodarbināšanai un darba vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem (aprīkojumu, tehniskajām sistēmām) atbilstoši bezdarbnieka invalīda funkcionālā traucējuma veidam, smaguma pakāpei un veicamajam darbam. Ja ergoterapeits atzinumā norāda, ka bezdarbnieka invalīda nodarbināšana darba devēja piedāvātajā darba vietā nav iespējama, pasākums pie izvēlētā darba devēja netiek īstenots;

53.6. bezdarbnieka invalīda nodarbināšanai piedāvātās darba vietas pielāgošanas noteikumus nosaka Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja un darba devēja līgumā par pasākumu īstenošanu;

53.7. pirms finanšu atbalsta piešķiršanas bezdarbnieku invalīdu nodarbināšanai Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs pārbauda, vai darba devējam piešķirtais finanšu atbalsts nepalielinās kopējo de minimis atbalsta apjomu, ko darba devējs saņēmis attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados, līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr.1998/2006 2.panta 2.punktā noteikto maksimālo apmēru;

53.8. finanšu atbalstu nepiešķir bezdarbnieku invalīdu nodarbināšanai saimnieciskās darbības nozarēs, kuras minētas Komisijas regulas Nr.1998/2006 1.panta 1.punktā;

53.9. saņemto finanšu atbalstu bezdarbnieku invalīdu nodarbināšanai darba devējs nedrīkst apvienot ar citu komercdarbības atbalstu attiecībā uz tām pašām kompensējamām izmaksām.

54. Projekta īstenošanu plāno no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz 2013.gada 31.decembrim.

55. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija, nodrošinot pakalpojumu pieejamību īpaši teritorijās ar augstu bezdarba līmeni. Projekta ietvaros starptautiskā sadarbība nav attiecināma.

56. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

57. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

58. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

59. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

59.1. projekta mērķi;

59.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

59.3. projekta īstenošanas termiņu;

59.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

59.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu apmēru vai to sadalījumu pa gadiem.

60. Nepārsniedzot šo noteikumu 48. un 50.punktā un 46.1., 46.2.1., 46.2.2., 46.2.5. un 47.1.apakšpunktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

60.1. izmaksu pārdali šo noteikumu 45.1.1. un 45.1.2.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmajām izmaksām;

60.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 46.1., 46.2.1., 46.2.2., 46.2.3. un 46.2.4. apakš­punktā un 47.punktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 45.1.1. un 45.1.2.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmās izmaksu summas;

60.3. šo noteikumu 48.punktā minēto izmaksu pārdali;

60.4. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 46.2.5.apakšpunktā un 50.punktā minētajām apakšpozīcijām attiecīgās izmaksu pozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 % no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās izmaksu summas.

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 17.aprīli.

Pielikums ZIP

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

 

Pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.258

01.JPG (57270 bytes)

02.JPG (52107 bytes)

03.JPG (98631 bytes)

04.JPG (72705 bytes)

05.JPG (89410 bytes)

06.JPG (104782 bytes)

07.JPG (84863 bytes)

08.JPG (82446 bytes)

09.JPG (47071 bytes)

10.JPG (151950 bytes)

Labklājības ministre I.Purne

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!