Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumi Nr. 203 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti 1.3.1.1.1. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" un apakšaktivitāti 1.3.1.1.4. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.04.2008., Nr. 52 https://www.vestnesis.lv/ta/id/173272-noteikumi-par-darbibas-programmas-cilvekresursi-un-nodarbinatiba-papildinajuma-1-3-1-1-1-apaksaktivitates-atbalsts-nodarbinato-...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.221

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem"

Vēl šajā numurā

03.04.2008., Nr. 52

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 203

Pieņemts: 25.03.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.203

Rīgā 2008.gada 25.martā (prot. Nr.19 7.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti 1.3.1.1.1. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" un apakšaktivitāti 1.3.1.1.4. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.prioritātes "Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības veselības pasākumi" 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" 1.3.1.1.aktivitātes "Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, tai skaitā nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi" 1.3.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" un apakšaktivitāti 1.3.1.1.4. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām" (turpmāk - aktivitāte);

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kā arī kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.
2. Aktivitāte tiek finansēta saskaņā ar Eiropas Komisijas 2001.gada 12.janvāra Regulu (EK) Nr.68/2001 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2001.gada 13.janvārī, Nr. L 10, 20.-29.lpp.) par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu mācību atbalstam (turpmāk - Komisijas Regula Nr.68/2001).
3. Aktivitātes mērķis ir veicināt investīcijas cilvēkresursos, kā arī komersantu tiešo dalību darbaspēka kvalifikācijas celšanā, tādējādi sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgus un komercdarbības attīstību un ceļot ekonomikas konkurētspēju.
4. Aktivitātes mērķa grupa ir pie komersanta nodarbinātās personas un darba devēji - komersanti. Aktivitātes ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji ir apmācībā iesaistīto nodarbināto personu skaits.
5. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.
6. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija. Sadarbības iestādes funkcijas veic valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra". Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.
7. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

7.1. atbildīgā iestāde nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+2 un n+3 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (turpmāk - Padomes Regula Nr.1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

7.2. sadarbības iestāde:

7.2.1. izveido Eiropas Savienības fonda projektu iesniegumu (turpmāk - projekta iesniegums) vērtēšanas komisiju;

7.2.2. pirms projektu iesniegumu pieņemšanas izstrādā, apstiprina un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu, projekta īstenošanas līguma paraugu, starpposma un noslēguma pārskata formu, kā arī izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

7.2.3. izstrādā vērtēšanas komisijas darbības kārtību;

7.2.4. pēc vērtēšanas metodikas saskaņošanas ar atbildīgo iestādi atlasa projektu iesniegumus un nodrošina to vērtēšanu;

7.2.5. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzēju (turpmāk - projekta iesniedzējs);

7.2.6. slēdz līgumu ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu;

7.2.7. izvērtē un pieņem lēmumu par projektu grozījumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

7.2.8. informē par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un līguma nosacījumu izpildi;

7.2.9. nodrošina aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+2 un n+3 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes Regulas Nr.1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

7.2.10. analizē problēmas, kas saistītas ar aktivitāti un projektu īsteno­šanu, un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projektu īstenošanas uzlabošanu;

7.2.11. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

7.2.12. informē sabiedrību un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu un ar aktivitātes ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem;

7.2.13. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem.
8. Aktivitāti finansē no Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - fonds) līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais fonda finansējums ir 19 300 377 lati, kas tiek sadalīts šādām apakšaktivitātēm:

8.1. apakšaktivitātei 1.3.1.1.1. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komer­santu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām";

8.2. apakšaktivitātei 1.3.1.1.4. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komer­santu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām".
II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības
9. Aktivitātes ietvaros finansējumu var saņemt:

9.1. apakšaktivitātē 1.3.1.1.1. (partnerībā organizētām apmācībām):

9.1.1. biedrības, kuras reģistrētas biedrību un nodibinājumu reģistrā un kurās apvienojušies vismaz pieci vienas nozares komersanti vai pašnodarbināti speciālisti (turpmāk - biedrības);

9.1.2. darba devēju apvienības, kas apvieno vismaz piecus komersantus. Projekta iesniedzējs ir galvenais partneris, kurš atbild par projekta īstenošanu un kuru, savstarpēji vienojoties, nosaka partneri;

9.2. apakšaktivitātē 1.3.1.1.4. (komersantu individuāli organizētām apmācībām) - komercreģistrā reģistrēti komersanti.
10. Projektā, ko iesniedz biedrība, kurā apvienojušies vismaz pieci pašno­darbināti speciālisti, paredz apmācīt nodarbinātās personas (pašnodarbinātos vai pie komersanta nodarbinātos), lai tās iegūtu prasmes, kuras tām nepieciešamas pamatdarbā (darbā, ko nodarbinātie veikuši pēdējā gada laikā).
11. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finansējumu, ja projekts tiek īstenots kādā no neatbalstāmajām nozarēm: azartspēles un derības, tabakas izstrādājumu ražošana, alkoholisko dzērienu ražošana un darījumi ar nekustamo īpašumu.
12. Finansējuma piešķiršanas vispārīgie nosacījumi:

12.1. finansējumu var saņemt šādām darbībām:

12.1.1. vispārējām apmācībām - teorētiskām un praktiskām apmācībām, kurās iegūtās zināšanas un iemaņas izmantojamas arī citu komersantu darbībā vai citās darbības jomās;

12.1.2. speciālām apmācībām - teorētiskām un praktiskām apmācībām, kurās iegūtās zināšanas turpmāk izmantojamas konkrētā komersanta labā, bet nav izmantojamas citu komersantu labā vai citās darbības jomās;

12.2. finansējumu var saņemt šo noteikumu 9.punktā minētā persona (turpmāk- projekta iesniedzējs), ja:

12.2.1. tā ar tiesas lēmumu nav atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tās saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā vai biedrību un nodibinājumu reģistrā pieejamo informāciju tā neatrodas likvidācijas procesā;

12.2.2. tai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu;

12.2.3. tā nav sniegusi nepatiesu informāciju sadarbības iestādei saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

12.2.4. tās interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skar Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un komersantam vai biedrībai saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

12.2.5. tā nav saņēmusi vai neparedz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

12.2.6. tā nav pārkāpusi finansējuma saņemšanas nosacījumus;

12.2.7. projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā tā nav centusies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt sadarbības iestādes darbiniekus.
13. Ja projekta iesniedzējs, kas darbojas kādā no nozarēm, kurām nav paredzēts atbalsts, pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, tas nodrošina, lai projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta pabeigšanas atbalstāmās nozares projekta finanšu plūsma tiktu skaidri nodalīta no citu projekta iesniedzēja darbības nozaru finanšu plūsmām.
14. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē iepirkuma procedūru veikšanu Eiropas Savienības fonda līdzfinansētiem projektiem.
15. Projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju var saskaņot iepirkuma procedūras atbilstību normatīvo aktu prasībām ar sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde pārbauda iepirkuma procedūru pēc projekta īstenošanas līguma noslēgšanas.
III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības
16. Finansējums tiek piešķirts individuāli vai partnerībā organizētām vispārējām un speciālām apmācībām, ja apmācību sniedzējs ir juridiska vai fiziska persona un apmācību sniedzēja (pasniedzēja) kvalifikācija atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

16.1. pasniedzējam ir vismaz divu gadu pieredze nozarē, kurā tiks apmācīti nodarbinātie;

16.2. pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu.
17. Finansējums netiek piešķirts:

17.1. darbībām, kuras projekta iesniedzējs ir uzsācis pirms projekta īstenošanas līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi;

17.2. apmācībām augstākās izglītības programmās;

17.3. transportlīdzekļu vadītāja kursiem A1, A, B1, B, M kategorijas iegūšanai.
18. Sadarbības iestādei ir tiesības slēgt līgumu ar projekta iesniedzēju par projekta īstenošanu pēc 1.darbības programmas un darbības programmas papildinājuma apstiprināšanas Ministru kabinetā.
IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
19. Aktivitātes attiecināmās izmaksas ir šādas:

19.1. administrēšanas izmaksas (uz uzņēmuma vai pakalpojumu līguma pamata) - projektu vadības izmaksas šo noteikumu 26.1.1. un 26.2.apakšpunktā noteiktajiem projektu iesniegumiem, bet ne vairāk kā 5 % no projekta attiecināmo tiešo izmaksu kopsummas;

19.2. apmācību izmaksas:

19.2.1. pasniedzēju darba samaksa par darba stundām (tai skaitā darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), nepārsniedzot likmi - 55 lati stundā;

19.2.2. apmācībām izmantojamo mācību materiālu izmaksas par drukātiem vai audiovizuāli sagatavotiem materiāliem, kuri pēc apmācību beigām paliek projekta iesniedzēja darbinieku īpašumā (atbilstoši apmācīto darbinieku skaitam, kā arī viens papildu eksemplārs projekta iesniedzējam), nepārsniedzot likmi - 200 latu vienam darbiniekam;

19.2.3. tulku un tulkotāju pakalpojumu izmaksas, nepārsniedzot 10 % no apmācību kopējām attiecināmajām izmaksām;

19.2.4. apmācībām izmantojamo instrumentu un aprīkojuma nolietojums par mācību laiku saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām;

19.2.5. apmācībām izmantojamo telpu nomas maksa, nepārsniedzot 10 % no apmācību kopējām attiecināmajām izmaksām;

19.2.6. viesnīcas izmaksas pasniedzējiem un darbiniekiem, dienas nauda darbiniekiem apmācību norises vietā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām;

19.2.7. apmācībām izmantojamo iekārtu nomas izmaksas:

19.2.7.1. nepārsniedzot 40 % no apmācību kopējām attiecināmajām izmaksām, ja apmācības tiek īstenotas dabaszinātnēs, matemātikā un informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā (atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju);

19.2.7.2. nepārsniedzot 10 % no apmācību kopējām attiecināmajām izmaksām, ja apmācības tiek īstenotas citās izglītības tematiskajās grupās (atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju);

19.3. kas saistītas ar nodarbināto apmācību vajadzību noteikšanu, karjeras konsultācijām un zināšanu līmeņa testēšanu, nepārsniedzot 300 latu vienam darbiniekam;

19.4. nodarbināto un pasniedzēju transporta izmaksas:

19.4.1. sabiedriskā transporta (ekonomiskā klase) izmaksas;

19.4.2. transporta noma;

19.4.3. degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta autotransports vai arī ja transportlīdzeklis tiek nomāts;

19.5. vīzu un darba atļauju saņemšanas izmaksas;

19.6. to profesiju pārstāvjiem, kam pēc apmācību beigām profesionālās darbības veikšanai ir nepieciešams sertifikāts, - eksaminācijas un sertifikācijas izmaksas, nepārsniedzot 1000 latu vienam darbiniekam;

19.7. nodarbināto darba samaksa (tai skaitā darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) par darba stundām mācību apgūšanai, nepārsniedzot visu pārējo atbalstāmo izmaksu kopējo summu.
20. Aktivitātes neattiecināmās izmaksas ir šādas:

20.1. izmaksas, kas radušās pirms projekta īstenošanas līguma noslēgša­nas un pēc līgumā noteiktā projekta īstenošanas beigu datuma;

20.2. pievienotās vērtības nodoklis;

20.3. izmaksas, par kurām nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti;

20.4. aizdevumu procentu maksājumi;

20.5. izmaksas par tādām apmācībām, kuru saturs neatbilst šo noteikumu 3.punktā noteiktajam aktivitātes mērķim;

20.6. izmaksas par šo noteikumu 17.punktā noteiktajām apmācībām;

20.7. citas izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmās.
21. Aktivitātes ietvaros tiek finansētas tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, atbilst šajos noteikumos noteiktajiem izmaksu ierobežojumiem, ir samērīgas un pamatotas, un atbilst finanšu vadības principiem.
22. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir:

22.1. vispārējām apmācībām:

22.1.1. 80 % - maziem un vidējiem komersantiem;

22.1.2. 60 % - lieliem komersantiem;

22.2. speciālajām apmācībām:

22.2.1. 45 % - maziem un vidējiem komersantiem;

22.2.2. 35 % - lieliem komersantiem;

22.3. valodu apmācībām - 50 %.
23. Atbalsta intensitātes noteikšana:

23.1. atbalsta intensitāte tiek palielināta par 10 %, ja visi pieteiktie apmācību dalībnieki projekta ietvaros ietilpst īpašajās atbalsta grupās atbilstoši "neizdevīgo darbinieku" definīcijai saskaņā ar Komisijas Regulu Nr.68/2001;

23.2. atbalsta intensitāti aprēķina no šo noteikumu 19.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām;

23.3. ja projekta iesniedzējs ir biedrība, atbalsta intensitāti nosaka atbilstoši apmācību veidam un nodarbināto skaitam, ko plānots apmācīt no mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem, ievērojot šo noteikumu 22.punktā noteiktās maksimālās atbalsta intensitātes;

23.4. ja nav iespējams nošķirt vispārējās apmācības no speciālajām apmācībām, piemēro zemāko atbalsta intensitāti.
24. Komersants var pretendēt uz šo noteikumu 22.1.1. un 22.2.1.apakš­punktā noteikto maksimālo atbalsta intensitāti, ja tas atbilst Komisijas 2001.gada 12.janvāra Regulas (EK) Nr.70/2001 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (publi­cēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2001.gada 13.janvārī, Nr. L 010, 33.-42.lpp.) un Komisijas 2004.gada 25.februāra Regulas (EK) Nr.364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr.70/2001, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2004.gada 28.februārī, Nr. L 063, 22.-29.lpp.), I pielikumā noteiktajiem kritērijiem.
25. Projekta iesniedzējs vienā projektu iesniegumu atlases kārtā drīkst iesniegt vairākus projektu iesniegumus. Projekta iesniedzējs drīkst iesniegt projektu iesniegumus katrā nākamajā projektu iesniegumu atlases kārtā arī tad, ja projekti, kas apstiprināti iepriekšējās projektu iesniegumu atlases kārtās, vēl nav pabeigti.
26. Viena projekta ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs ir:

26.1. komersantu individuāli organizētām apmācībām - 150 000 latu, ja projekta iesniedzēja visu viena kalendāra gada laikā šo noteikumu ietvaros apstiprināto projektu kopējais finansējuma apjoms nepārsniedz 20 % no projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma. Ja projektam pieprasītais finansējuma apjoms ir no 30 000 līdz 150 000 latu, ir izpildāmi šādi nosacījumi:

26.1.1. projekta iesniedzēja apgrozījums ir vairāk nekā 2 000 000 latu gadā vai projekta iesniedzēja ieguldījumi ir lielāki par 500 000 latiem (tiek ņemti vērā ieguldījumi komersanta pēdējā noslēgtā finanšu gadā);

26.1.2. projekta ietvaros tiks apmācīti vismaz 25 darbinieki;

26.2. partnerībā iesniegtam projektam - 250 000 latu;

26.3. maksimālais finansējums apmācībām vienam nodarbinātajam gadā nedrīkst pārsniegt 6000 latu.
27. Aktivitātes ietvaros sniegto finansējumu projektiem neapvieno ar citu finansējuma programmu vai individuālo finansējuma projektu ietvaros sniegto atbalstu.
V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana
28. Projektu iesniegumu iesniegšana tiek izsludināta individuāli organizē­tajām apmācībām ne retāk kā reizi ceturksnī, partnerībā organizētajām apmācī­bām - ne retāk kā reizi pusgadā.
29. Izsludinot projektu iesniegumu iesniegšanu, sadarbības iestādei ir tiesības noteikt vienam projektam maksimāli pieļaujamo finansējumu, nepārsniedzot šo noteikumu 26.punktā noteikto finansējuma apmēru.
30. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

30.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

30.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).
31. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi pirms uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, norādot projektu iesniegumu atlases ietvaros pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu atlases sākuma un beigu termiņu. Paziņojumā minētā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam, sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei un vadošajai iestādei.
32. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu. Projekta iesniegums sastāv no:

32.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums);

32.2. papildus iesniedzamiem dokumentiem:

32.2.1. deklarācija par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā, mazā vai vidējā komersanta statusam (iesniedz, ja finansējuma pretendents pretendē uz finansējumu, kas paredzēts mazajiem un vidējiem komersantiem) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo komersantu definīcijai;

32.2.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka komersantam nav nodokļu parādu (izziņa projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām), vai projekta iesniedzēja piekrišanas vēstule, kurā projekta iesniedzējs pilnvaro sadarbības iestādi no Valsts ieņēmuma dienesta pieprasīt gada pārskatu un izziņu (2.pielikums);

32.2.3. jaundibinātajiem komersantiem - operatīvo finanšu pārskats par laikposmu līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim (finanšu pārskats nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem);

32.2.4. partnerībā iesniegtam projektam, ja projektu iesniedz vismaz pieci vienas nozares komersanti, - katra partnera piekrišanas vēstule par dalību projektā;

32.2.5. partnerībā iesniegtam projektam pievienojami papildus iesniedza­mie dokumenti par katru projektā iesaistīto partneri (šo noteikumu 32.2.1. un 32.2.3.apakš­punktā minētie dokumenti (ja attiecas) un 32.2.2.apakšpunktā minētie dokumenti).
33. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz sadarbības iestādes elektronisko pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu.
34. Iesniedzamie dokumenti atbilst šādām prasībām:

34.1. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta, sagatavota datorrakstā latviešu valodā;

34.2. ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā;

34.3. projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtībai;

34.4. projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks;

34.5. projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir veikts latos.
35. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, ievēro šādas prasības (šo noteikumu 32.2.2.apakšpunktā minēto piekrišanas vēstuli iesniedz atsevišķi):

35.1. projekta iesniegumu iesniedz divos eksemplāros (oriģināls un kopija). Uz oriģināleksemplāra pirmās lapas ir norāde "oriģināls", uz kopijas pirmās lapas ir norāde "kopija";

35.2. katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz cietos vākos, caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām, pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti un uz uzlīmes ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, ir apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts.
36. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievēro šādas prasības:

36.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

36.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

36.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar to autora drošu elektronisku parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu atlases termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu atlases termiņa beigām.
37. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesniegšanas laiku uzskatāms sadarbības iestādes zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.
38. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par projekta iesniegšanas laiku uzskatāma diena, kad projekta iesniegums ir nodots pastā. Ja rodas šaubas, projekta iesniedzējam jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā.
39. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, par iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu pieņemšanas beigu termiņa.
40. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt savu projekta iesnieguma oriģinālu vai tā atvasinājumu ar juridisku spēku līdz projektu izvērtēšanas beigām, bet, ja projekts tiek apstiprināts, - līdz 2021.gada 31.decembrim.
41. Sadarbības iestāde 15 darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu atlases beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru.
VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana
42. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu no­drošina sadarbības iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk - komisija). Komisijas sastāvā ir pārstāvji no valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas pilnvarotie pārstāvji. Komisiju izveido šādā kārtībā:

42.1. komisijas vadītāju un balsstiesīgos komisijas locekļus apstiprina sadarbības iestādes vadītājs;

42.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.
43. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes izstrādāta un apstiprināta kārtība.
44. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai komisija varētu izvērtēt projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, vai ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, tad projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā tam piešķir zemāko novērtējumu.
45. Projektu iesniegumus partnerībā organizētām apmācībām vērtē pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums):

45.1. kvalitātes kritēriji:

45.1.1. projekta vadības kapacitāte;

45.1.2. projekta izmaksu pamatotība;

45.1.3. projekta iesniedzēja nozares eks­porta potenciāls;

45.1.4. projekta saistība ar jaunas ražotnes atvēršanu vai esošo ražotņu paplašināšanu, komersanta pamatkapitāla palielināšanu vai ieguldījumiem pamatlīdzekļos;

45.1.5. horizontālā prioritāte "makro­ekonomiskā stabilitāte" - pieprasītā atbalsta intensitāte;

45.1.6. horizontālā prioritāte "ilgtspējīga attīstība" - projektā paredzētas vides vai energoefektivitātes apmācības;

45.1.7. horizontālā prioritāte "vienādas iespējas" - nediskriminācijas principu ievērošana;

45.1.8. horizontālā prioritāte "informācijas sabiedrība" - projektā paredzētas apmācības darbam ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;

45.2. atbilstības kritēriji:

45.2.1. projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 9.1., 12.2.1. un 12.2.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām;

45.2.2. projekta nozare atbilst šo noteikumu 12.punktā noteiktajām prasībām un saimnieciskās darbības statistiskajai klasifikācijai;

45.2.3. projekta izmaksu atbilstības kritēriji:

45.2.3.1. projekta izmaksas atbilst šo noteikumu 19., 20., 21., 22., 23., 24. un 26.punktā noteiktajām prasībām;

45.2.3.2. projekta izmaksas ir aprēķinātas aritmētiski pareizi;

45.2.3.3. projekta aktivitātes ir skaidri definētas un atbilst projekta mērķim;

45.2.4. projekta ieviešanas termiņš atbilst šo noteikumu 67.punktam;

45.3. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

45.3.1. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 32.1.apakšpunktā noteiktajai projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti, un tas ir noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

45.3.2. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta;

45.3.3. projekta iesnieguma oriģināls ir ar sanumurētām lapām;

45.3.4. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu -, un tas atbilst šo noteikumu 34.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām;

45.3.5. projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks, un tas atbilst šo noteikumu 34.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām;

45.3.6. projekta iesniegumā ir skaidri formulētas apmācību vajadzības nozarē;

45.3.7. projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir veikts latos;

45.3.8. projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā;

45.3.9. projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā;

45.3.10. projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros.
46. Projektu iesniegumus komersantu individuāli organizētām apmācībām vērtē pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums):

46.1. kvalitātes kritēriji:

46.1.1. projekta izmaksu pamatotība;

46.1.2. projekta iesniedzēja nozares eks­porta potenciāls;

46.1.3. projekta saistība ar jaunas ražotnes atvēršanu vai esošo ražotņu paplašināšanu, komersanta pamatkapitāla palielināšanu vai ieguldījumiem pamatlīdzekļos;

46.1.4. horizontālā prioritāte "teritorijas līdzsvarota attīstība" - projekta atrašanās vieta;

46.1.5. horizontālā prioritāte "makroekonomiskā stabilitāte" - pieprasītā atbalsta intensitāte;

46.1.6. horizontālā prioritāte "vienādas iespējas" - nediskriminācijas principu ievērošana;

46.1.7. horizontālā prioritāte "informācijas sabiedrība" - projektā paredzētas apmācības darbam ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;

46.2. atbilstības kritēriji:

46.2.1. projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji:

46.2.1.1. projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 9.2., 12.2.1. un 12.2.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām;

46.2.1.2. projekta iesniedzējs ir pareizi noteicis savu statusu (mazais vai vidējais komersants);

46.2.2. projekta nozare atbilst šo noteikumu 12.punktā noteiktajām prasībām un saimnieciskās darbības statistiskajai klasifikācijai;

46.2.3. projekta izmaksu atbilstības kritēriji:

46.2.3.1. izmaksas atbilst šo noteikumu 19., 20., 21., 22., 23., 24. un 26.punktā noteiktajām prasībām;

46.2.3.2. projekta izmaksas ir aprēķinātas aritmētiski pareizi;

46.2.3.3. projekta aktivitātes ir skaidri definētas un atbilst projekta mērķim;

46.2.4. projekta ieviešanas termiņš atbilst šo noteikumu 67.punktam;

46.3. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

46.3.1. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 32.1.apakšpunktā noteiktajai projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti, un tas ir noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

46.3.2. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta;

46.3.3. projekta iesnieguma oriģināls ir ar sanumurētām lapām;

46.3.4. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu -, un tas atbilst šo noteikumu 34.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām;

46.3.5. projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks, un tas atbilst šo noteikumu 34.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām;

46.3.6. projekta iesniegumā ir skaidri formulētas apmācību vajadzības pie komersanta;

46.3.7. projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir veikts latos;

46.3.8. projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā;

46.3.9. projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā;

46.3.10. projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros.
47. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" - atbilst, "Nē" - neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 45. un 46.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.
48. Vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 45.3.8.apakšpunktā (partnerībā organizētām apmācībām) vai 46.3.8.apakšpunktā (komersantu individuāli organizētām apmācībām) minētajai prasībai. Vērtēšanu par atbilstību pārējiem administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un kvalitātes kritērijiem turpina tad, ja nav konstatēta neatbilstība šo noteikumu 45.3.8. vai 46.3.8.apakšpunktā minētajam kritērijam.
49. Kritēriju vērtēšanas secība:

49.1. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 45.3.8. vai 46.3.8.apakš­punktā minētajam neprecizējamam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību neprecizējamiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem (partnerībā organizētām apmācībām - kritēriji, kas minēti šo noteikumu 9.1.apakšpunktā, 11.punktā, 12.2.1. un 34.4.apakšpunktā, individuāli organizētām apmācībām - kritēriji, kas minēti šo noteikumu 9.2.apakšpunktā, 11.punktā, 12.2.1. un 34.4.apakšpunktā);

49.2. ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no neprecizējamajiem atbilstības vai administratīvajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu par atbilstību pārējiem kritērijiem neturpina;

49.3. ja projekta iesniegums atbilst visiem neprecizējamiem administra­tīvajiem un atbilstības kritērijiem, vērtē projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem (partnerībā organizētām apmācībām - kritēriji, kas minēti šo noteikumu 45.1.1., 45.1.2., 45.1.3., 45.1.4., 45.1.5., 45.1.6., 45.1.7. un 45.1.8.apakšpunktā, individuāli organizētām apmācībām - kritēriji, kas minēti šo noteikumu 46.1.1., 46.1.2., 46.1.3., 46.1.4., 46.1.5., 46.1.6. un 46.1.7.apakš­punktā);

49.4. visus vienā projektu iesniegumu atlasē iesniegtos projektu iesniegumus, kuros vērtēta atbilstība kvalitātes kritērijiem, sarindo dilstošā secībā pēc kvalitātes kritērijos iegūtā punktu skaita (projektu iesniegumus, kas iesniegti partnerībā organizētām apmācībām, un projektu iesniegumus, kas iesniegti individuāli organizētām apmācībām, sarindo atsevišķi). Pēc pārējiem precizējamiem atbilstības un administratīvajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tos projektu iesniegumus, kuri saņēmuši pietiekamu punktu skaitu, lai saņemtu finansējumu.
50. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas lēmumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu partnerībā organizēto apmācību projektiem, ja izpildīti šādi nosacījumi:

50.1. projekta iesniegums atbilst visiem atbilstības kritērijiem un visiem administratīvajiem kritērijiem, izņemot šo noteikumu 53.2.apakšpunktā minētos gadījumus;

50.2. projekta iesniegums ir saņēmis vismaz 45 punktus par atbilstību kvalitātes kritērijiem;

50.3. projekta iesniegums izsludinātās projektu iesniegumu atlases finansējuma ietvaros ir saņēmis augstāku vērtējumu par atbilstību kvalitātes kritērijiem, salīdzinot ar citiem projektu iesniegumiem. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, pieņemot lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, priekšroku dod projekta iesniegumam ar mazāku atbalsta intensitāti.
51. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas lēmumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu komersanta individuāli organizēto apmācību projektiem, ja izpildīti šādi nosacījumi:

51.1. projekta iesniegums atbilst visiem atbilstības kritērijiem un visiem administratīvajiem kritērijiem, izņemot šo noteikumu 53.1.apakšpunktā minēto gadījumu;

51.2. projekta iesniegums ir saņēmis vismaz 35 punktus par atbilstību kvalitātes kritērijiem;

51.3. projekta iesniegums izsludinātās projektu iesniegumu atlases finansējuma ietvaros ir saņēmis augstāku vērtējumu par atbilstību kvalitātes kritērijiem, salīdzinot ar citiem projektu iesniegumiem. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, pieņemot lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, priekšroku dod projekta iesniegumam ar mazāku atbalsta intensitāti.
52. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas lēmumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja:

52.1. projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam neprecizējamam atbilstības kritērijam vai administratīvajam kritērijam;

52.2. projekta iesniegums šo noteikumu 45.1.1. un 45.1.2. vai 46.1.1.apakšpunktā minētajā kritērijā nav saņēmis nevienu punktu (0 punktu);

52.3. sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam saskaņā ar kvalitātes kritērijiem komersanta individuāli organizēto apmācību projektiem vai kvalitātes kritērijiem partnerībā organizēto apmācību projektiem, projekta iesniegums izsludinātās projektu iesniegumu atlases finansējuma ietvaros nav saņēmis pietiekamu punktu skaitu un tam nepietiek finansējuma.
53. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu:

53.1. komersanta individuāli organizēto apmācību projektiem jāprecizē projekta iesniegums atbilstoši projektu iesniegumu atbilstības un administra­tīvajiem vērtēšanas kritējiem, izņemot atbilstības kritērijus, kas minēti šo noteikumu 9.2.apakš­punktā, 11.punktā un 12.2.1.apakšpunktā, un administratīvo kritēriju, kas minēts šo noteikumu 34.4.apakšpunktā;

53.2. partnerībā organizēto apmācību projektiem jāprecizē projekta iesniegums atbilstoši projektu iesniegumu atbilstības un administratīvajiem vērtēšanas kritējiem, izņemot atbilstības kritērijus, kas minēti šo noteikumu 9.1.apakšpunktā, 11.punktā un 12.2.1.apakšpunktā, un administratīvo kritēriju, kas minēts šo noteikumu 34.4.apakšpunktā;

53.3. jāprecizē projekta iesnieguma izmaksu tāme, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas. Precizējot izmaksu tāmi, attiecināmo izmaksu kopsummu, finansējuma apjomu un intensitāti nedrīkst palielināt;

53.4. jāsniedz papildu informācija, ja projekta iesniegumā nav ietverta pilnīga informācija vai tā nav skaidri saprotama;

53.5. no projekta attiecināmajām izmaksām jāsvītro izmaksas, kas šo noteikumu 20.punktā noteiktas kā neattiecināmas;

53.6. jāprecizē finansējuma apjoms atbilstoši šo noteikumu 26.punkta prasībām;

53.7. jāprecizē projekta īstenošanas laiks;

53.8. jāapliecina Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu samaksa;

53.9. projekta iesniegumā skaidri jādefinē apmācību vajadzības;

53.10. jāprecizē komersanta statuss (mazais vai vidējais komersants);

53.11. projekta iesniegums jānoformē atbilstoši šo noteikumu 34. un 35. vai 36.punkta prasībām.
54. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde norāda projekta iesniedzējam pieprasīto papildu vai precizējamo informāciju, kas minēta šo noteikumu 53.punktā, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama. Pēc informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts.
55. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim kalendāra mēnešiem no lēmuma nosūtīšanas dienas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē izvērtēšanai. Sadarbības iestāde izvērtē projekta iesniedzēja sniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajam nosacījumam. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai arī nosacījumi netiek izpildīti lēmumā noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no parakstīšanas datuma nosūta projekta iesniedzējam.
56. Šo noteikumu 53.punktā minēto nosacījumu izpildei paredzēto termiņu nepagarina.
57. Kārtību, kādā projekta iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt vai pārsūdzēt pieņemtos lēmumus, nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums. Šo noteikumu 55.punktā minētā atzinuma tiesiskums izvērtējams vienlaikus ar pieņemto lēmumu tiesiskuma izvērtējumu.
VII. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi
58. Sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz noslēguma vai starpposma pārskatu.
59. Finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja mājaslapā internetā (ja tāda ir) par projekta īstenošanas gaitu ne retāk kā reizi trijos mēnešos.
60. Finansējuma saņēmējs saņem finansējumu, ja ir izpildīti šādi nosa­cījumi:

60.1. projekta iesniedzējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

60.2. projekta iesniedzējs projekta īstenošanai ir atvēris atsevišķu norēķinu kontu bankā, kurā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi;

60.3. līgums par projekta īstenošanu noslēgts, pirms projekta iesniedzējs ir uzsācis projekta atbalstāmās darbības. Ja projekta īstenotājs ir uzsācis projekta īstenošanu pirms projekta īstenošanas līguma noslēgšanas, par šīm darbībām tas nevar saņemt finansējumu šo noteikumu ietvaros;

60.4. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;

60.5. ir sagatavots un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā iesniegts sadarbības iestādē starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījums. Maksājuma pieprasījumam ir pievienotas dokumentu kopijas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

60.6. pēc sadarbības iestādes veiktās projekta īstenošanas pārbaudes un iesniegtā noslēguma vai starpposma pārskata pārbaudes projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām.
61. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina finansējuma summu šādos gadījumos:

61.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

61.2. ja nav īstenota kāda no projekta īstenošanas līgumā paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

61.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

61.4. ja projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

61.5. ja finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis sadarbības iestādei nepatiesu informāciju;

61.6. ja iepirkumu procedūra nav veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
62. Sadarbības iestādei ir tiesības noslēguma vai starpposma pārskata izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar noslēguma vai starpposma pārskata izvērtēšanu.
63. Sadarbības iestādei ir tiesības noslēguma vai starpposma pārskata iz­vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.
64. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot projekta īstenošanai atvērto iesniedzēja bankas kontu, kurš norādīts maksājuma pieprasījumā.
65. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt finansē­jumu:

65.1. individuāli organizētām apmācībām - ne vairāk kā trijās daļās, kur starpposma maksājumu var saņemt par pilnu sešu mēnešu periodu, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz 12 mēnešus;

65.2. partnerībā organizētām apmācībām - starpposma maksājumu var saņemt par pilnu triju mēnešu periodu vai tad, ja starpposma pārskatu iesniedz par summu, kas pārsniedz 20 000 latu.
66. Starpposma maksājumu var pieprasīt tikai pēc tādu projektā paredzēto aktivitāšu pabeigšanas, kad ir īstenota konkrēta apmācību programma vai programmas.
67. Noslēguma pārskatu sadarbības iestādē iesniedz divu gadu laikā pēc projekta īstenošanas līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi.
68. Starpposma vai noslēguma maksājumu veic pēc attiecīgā projekta posma pabeigšanas.
Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.203

KN203P1_PAGE_01.JPG (89284 bytes)

KN203P1_PAGE_02.JPG (72789 bytes)

KN203P1_PAGE_03.JPG (79325 bytes)

KN203P1_PAGE_04.JPG (73036 bytes)

KN203P1_PAGE_05.JPG (23497 bytes)

KN203P1_PAGE_06.JPG (45964 bytes)

KN203P1_PAGE_07.JPG (56016 bytes)

KN203P1_PAGE_08.JPG (149479 bytes)

KN203P1_PAGE_09.JPG (105645 bytes)

KN203P1_PAGE_10.JPG (87398 bytes)

KN203P1_PAGE_11.JPG (129971 bytes)

KN203P1_PAGE_12.JPG (99226 bytes)

KN203P1_PAGE_13.JPG (116355 bytes)

KN203P1_PAGE_14.JPG (114711 bytes)

KN203P1_PAGE_15.JPG (107852 bytes)

KN203P1_PAGE_16.JPG (113619 bytes)

KN203P1_PAGE_17.JPG (64087 bytes)

KN203P1_PAGE_18.JPG (191304 bytes)

KN203P1_PAGE_19.JPG (59894 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.203
Projekta iesniedzēja piekrišanas vēstule
KN203P2.JPG (62501 bytes)
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.203
Vērtēšanas kritēriji
1.3.1.1.1. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām"

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem.

Ja vērtējums ir negatīvs:

1) projekta iesniegumu noraida (apzīmējums - N);

2) pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošinās atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā (apzīmējums - P)

Punktu skaits

Min - 35 punkti
(visu kritēriju kopsumma)

1

Projekta vadības kapacitāte

 

N
Min - 20

1.1.

Projekta iesniedzēja vadības kapacitāte ir atbilstoša projekta lielumam

20

 

1.2.

Projekta iesniedzēja vadības kapacitāte nav atbilstoša projekta lielumam

0

 

2.

Projekta iesnieguma izmaksu tāmē paredzētas pamatotas un projekta mērķim, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošas attiecināmās izmaksas

 

N
Min - 20

2.1.

Projekta iesnieguma izmaksu tāmē paredzētas pamatotas un projekta mērķim, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošas attiecināmās izmaksas

20

 

2.2.

Projekta iesnieguma izmaksu tāmē paredzētas nepamatotas un projekta mērķim, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem neatbilstošas attiecināmās izmaksas

0

 

3.

Nozares eksporta potenciāls (CSP dati par pēdējiem 3 gadiem)

 

N
Min -5

3.1.

Nozare eksportē vairāk nekā 69 % saražotā

15

 

3.2.

Nozare eksportē 60 %-69 % saražotā

12

 

3.3.

Nozare eksportē 50 %-59 % saražotā

8

 

3.4.

Nozare eksportē mazāk nekā 50 % saražotā

5

 

4.

Projekts saistīts ar jaunas ražotnes atvēršanu vai esošo ražotņu paplašināšanu, uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu vai ieguldījumiem pamatlīdzekļos.

Par katru partneri, kura darbinieki tiek apmācīti saistībā ar jaunas ražotnes atvēršanu vai esošo ražotņu paplašināšanu, uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu vai ieguldījumiem pamatlīdzekļos, tiek piešķirts viens punkts

5

N
Min - 0

1.1.

KVALITĀTES KRITĒRIJI PA HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

   

5.

Horizontālā prioritāte "Ilgtspējīga attīstība"

Projekts ietver vides aizsardzības vai energoefektivitātes apmācības

 

N
Min - 0

5.1.

Projekts ietver vides aizsardzības vai energoefektivitātes apmācības

10

 

5.2.

Projekts neietver vides aizsardzības vai energoefektivitātes apmācības

0

 

6.

Projektā nodrošināts nediskriminācijas princips, paredzot aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības un aktīvās novecošanās tiesību pamatprincipu ievērošanu, kā arī tiesību pamatprincipu ievērošanu personām ar invaliditāti

 

N
Min - 0

 

Projektā paredz šādus pamatprincipus:

1) projektā tiks apmācīti darbinieki, kas atbilst Komisijas Regulas (EK) Nr.68/2001 definīcijai par "neizdevīgiem darbiniekiem":

   
 

a) persona, kas jaunāka par 25 gadiem, kurai iepriekš nav bijis pirmā regulāri apmaksātā darba

   
 

b) persona, kurai ir fizisko, garīgo vai psihisko traucējumu radīta ievērojama darba nespēja, bet kura tomēr spēj konkurēt darba tirgū

   
 

c) darbinieks migrants, kurš pārvietojas vai ir pārvietojies Kopienā, vai kļūst par Kopienas rezidentu, lai uzsāktu darbu, un kuram ir vajadzīgas profesionālās un/vai valodas mācības

   
 

d) persona, kas vēlas atsākt darbu pēc vismaz triju gadu pārtraukuma, jo īpaši persona, kas pametusi darbu, lai saskaņotu darba un ģimenes dzīvi, - pirmajos sešos mēnešos pēc pieņemšanas darbā

   
 

e) persona, kas vecāka par 45 gadiem un kas nav ieguvusi vidējo izglītību vai tai līdzvērtīgu izglītību

   
 

f) persona, kas ilgu laiku bijusi nenodarbināta, t.i., persona, kas bez darba bijusi 12 secīgus mēnešus, - pirmajos sešos mēnešos pēc pieņemšanas darbā

   
 

2) projekta iesniedzējs ir apzinājis projekta mērķa grupas sociālo portretu, t.sk. sadalījumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes

   
 

3) projektā ir paredzēti speciāli pasākumi, ņemot vērā darbinieku atšķirīgās vajadzības saistībā ar dzimumu, vecuma grupu un citiem iespējamiem sociālās atstumtības riskiem

   

6.1.

Projektā paredzēta 3 pamatprincipu ievērošana

10

 

6.2.

Projektā paredzēta 2 pamatprincipu ievērošana

8

 

6.3.

Projektā paredzēta 1 pamatprincipa ievērošana

6

 

6.4.

Projektā nav paredzēta pamatprincipu ievērošana

0

 

7.

Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"

Pieprasītā atbalsta intensitāte

 

N
Min - 0

7.1.

Pieprasītā atbalsta intensitāte ir samazināta vairāk nekā par 5 procentpunktiem no maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes projektam

10

 

7.2.

Pieprasītā atbalsta intensitāte ir maksimāli pieļaujamā vai samazināta ne vairāk kā par 5 procentpunktiem no maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes projektam

0

 

8.

Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedrība"

Projekts ietver apmācības darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām

 

N
Min - 0

8.1.

Projekts ietver apmācības darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām

10

 

8.2.

Projekts neietver apmācības darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām

0

 

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 

1.

Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

   

1.1.

Projekta iesniedzējs ir komersants, nozares asociācija vai darba devēju apvienība, kas partneru vienošanās rezultātā tiek noteikta par galveno partneri

 

N

1.2.

Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu

 

P

1.3.

Projekta iesniedzējs nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā

 

N

2.

Projekta iesnieguma atbilstības kritēriji

   

2.1.

Projekta nozare

   

2.1.1.

Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir noteikta saskaņā ar NACE 2.red.

 

P

2.1.2.

Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir atbalstāma.

Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts ir:

a) alkoholisko dzērienu un tabakas ražošanas nozares

b) azartspēļu nozare

c) operācijas ar nekustamo īpašumu

 

N

3.

Projekta izmaksas

   

3.1.

Projekta atbalstāmās izmaksas atbilst noteiktajām attiecināmajām izmaksām

 

P

3.2.

Projekta izmaksas (kopējās projekta atbalstāmās izmaksas, kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi, un ir ievēroti programmā noteiktie atbalstāmo izmaksu ierobežojumi

 

P

3.3.

Pieprasītais atbalsta apmērs ir aprēķināts pareizi

 

P

3.4.

Pieprasītais atbalsta apmērs nepārsniedz noteikto maksimālo atbalsta apmēru

 

P

3.5.

Plānotie izdevumi ir samērīgi, ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina (fiziski izmērāmu) rezultātu rašanos

 

P

4.

Projekta ieviešanas termiņš nepārsniedz noteikto termiņu

 

P

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 

1.

Projekta iesniegums

   

1.1.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām

 

P

1.2.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

 

P

1.3.

Projekta iesnieguma oriģināls ir ar sanumurētām lapām

 

P

1.4.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

 

P

1.5.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks

 

N

1.6.

Projekta iesniegumā ir skaidri formulētas apmācību vajadzības nozarē

 

P

1.7.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats

 

P

1.8.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu pieņemšanas termiņā

 

N

1.9.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā

 

P

1.10.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros

 

P

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.203
Vērtēšanas kritēriji
1.3.1.1.4. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām"

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem.

Ja vērtējums ir negatīvs:

1) projekta iesniegumu noraida (apzīmējums - N);

2) pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošinās atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā (apzīmējums - P)

Punktu skaits

Min - 35 punkti
(visu kritēriju kopsumma)

1.

Projekta iesnieguma izmaksu tāmē paredzētas pamatotas un projekta mērķim, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošas attiecināmās izmaksas

N
Min - 20

1.1.

Projekta iesnieguma izmaksu tāmē paredzētas pamatotas un projekta mērķim, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošas attiecināmās izmaksas

20

1.2.

Projekta iesnieguma izmaksu tāmē paredzētas nepamatotas un projekta mērķim, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem neatbilstošas attiecināmās izmaksas

0

2.

Nozares eksporta potenciāls (CSP dati par pēdējiem 3 gadiem)

N
Min - 5

2.1.

Nozare eksportē vairāk nekā 69 % saražotā

30

2.2.

Nozare eksportē 60 %-69 % saražotā

20

2.3.

Nozare eksportē 50 %-59 % saražotā

10

2.4.

Nozare eksportē mazāk nekā 50 % saražotā

5

3.

Projekts saistīts ar jaunas ražotnes atvēršanu vai esošo ražotņu paplašināšanu, uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu vai ieguldījumiem pamatlīdzekļos

N
Min-0

3.1.

Projekts saistīts ar jaunas ražotnes atvēršanu vai esošo ražotņu paplašināšanu, uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu vai ieguldījumiem pamatlīdzekļos

20

3.2.

Projekts nav saistīts ar jaunas ražotnes atvēršanu vai esošo ražotņu paplašināšanu, uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu vai ieguldījumiem pamatlīdzekļos

0

1.1.

KVALITĀTES KRITĒRIJI PA HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

4.

Horizontālā prioritāte "Teritorijas līdzsvarota attīstība"

Projektu īsteno īpaši atbalstāmajā teritorijā. Projekta īstenošanas vieta ir tā uzņēmuma adrese, kurā tiek apmācīti darbinieki un veikta saimnieciskā darbība

N
Min - 0

4.1.

Projektu īsteno īpaši atbalstāmajā teritorijā

10

4.2.

Projektu īsteno ārpus īpaši atbalstāmās teritorijas un ārpus Rīgas un Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Krimuldas, Ķekavas, Mālpils, Mārupes, Olaines, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas, Stopiņu novada

5

4.3.

Projektu īsteno Rīgā vai Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Krimuldas, Ķekavas, Mālpils, Mārupes, Olaines, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas, Stopiņu novadā

0

5.

Projektā nodrošināts nediskriminācijas princips, paredzot aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības un aktīvās novecošanās tiesību pamatprincipu ievērošanu, kā arī tiesību pamatprincipu ievērošanu personām ar invaliditāti

N
Min - 0

Projektā paredz šādus pamatprincipus:

1) projektā tiks apmācīti darbinieki, kas atbilst Komisijas Regulas (EK) Nr.68/2001 definīcijai par "neizdevīgiem darbiniekiem":

a) persona, kas jaunāka par 25 gadiem, kurai iepriekš nav bijis pirmā regulāri apmaksātā darba

b) persona, kurai ir fizisko, garīgo vai psihisko traucējumu radīta ievērojama darba nespēja, bet kura tomēr spēj konkurēt darba tirgū

c) darbinieks migrants, kurš pārvietojas vai ir pārvietojies Kopienā, vai kļūst par Kopienas rezidentu, lai uzsāktu darbu, un kuram ir vajadzīgas profesionālās un/vai valodas mācības

d) persona, kas vēlas atsākt darbu pēc vismaz triju gadu pārtraukuma, jo īpaši persona, kas pametusi darbu, lai saskaņotu darba un ģimenes dzīvi, - pirmajos sešos mēnešos pēc pieņemšanas darbā

e) persona, kas vecāka par 45 gadiem un kas nav ieguvusi vidējo izglītību vai tai līdzvērtīgu izglītību

f) persona, kas ilgu laiku bijusi nenodarbināta, t.i., persona, kas bez darba bijusi 12 secīgus mēnešus, - pirmajos sešos mēnešos pēc pieņemšanas darbā

2) projekta iesniedzējs ir apzinājis projekta mērķa grupas sociālo portretu, t.sk. sadalījumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes

3) projektā ir paredzēti speciāli pasākumi, ņemot vērā darbinieku atšķirīgās vajadzības saistībā ar dzimumu, vecuma grupu un citiem iespējamiem sociālās atstumtības riskiem

5.1.

Projektā paredzēta 3 pamatprincipu ievērošana

10

5.2.

Projektā paredzēta 2 pamatprincipu ievērošana

8

5.3.

Projektā paredzēta 1 pamatprincipa ievērošana

6

5.4.

Projektā nav paredzēta pamatprincipu ievērošana

0

6.

Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"

Pieprasītā atbalsta intensitāte

N
Min - 0

6.1.

Pieprasītā atbalsta intensitāte ir samazināta vairāk nekā par 5 procentpunktiem no maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes projektam

5

6.2.

Pieprasītā atbalsta intensitāte ir maksimāli pieļaujamā vai samazināta ne vairāk kā par 5 procentpunktiem no maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes projektam

0

7.

Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedrība"

Projekts ietver apmācības darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām

N
Min - 0

7.1.

Projekts ietver apmācības darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām

5

7.2.

Projekts neietver apmācības darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām

0

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

1

Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

1.1.

Projekta iesniedzējs ir komersants

N

1.2.

Projekta iesniedzējs ir pareizi noteicis savu statusu (mazais vai vidējais komersants)

P

1.3.

Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu

P

1.4.

Projekta iesniedzējs nav atzīts par maksāt­nespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā

N

2.

Projekta iesnieguma atbilstības kritēriji

2.1.

Projekta nozare

2.1.1.

Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir noteikta saskaņā ar NACE 2.red.

P

2.1.2.

Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir atbalstāma.

Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts ir:

a) alkoholisko dzērienu un tabakas ražošanas nozares

b) azartspēļu nozare

c) operācijas ar nekustamo īpašumu

N

3.

Projekta izmaksas

3.1.

Projekta atbalstāmās izmaksas atbilst noteiktajām attiecināmajām izmaksām

P

3.2.

Projekta izmaksas (kopējās projekta atbalstāmās izmaksas, kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi, un ir ievēroti programmā noteiktie atbalstāmo izmaksu ierobežojumi

P

3.3.

Pieprasītais atbalsta apmērs ir aprēķināts pareizi

P

3.4.

Pieprasītais atbalsta apmērs nepārsniedz noteikto maksimālo atbalsta apmēru

P

3.5.

Plānotie izdevumi ir samērīgi, ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina (fiziski izmērāmus) rezultātus

P

3.6.

Projekta atbalsta apjoms nepārsniedz 20 % no komersanta pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma

P

3.7.

Projektiem, kuru pieprasītais atbalsta apjoms ir 30 000-150 000 latu, ievēro šādus nosacīju­mus:

a) projekta iesniedzēja apgrozījums ir lielāks par 2 milj. latu gadā vai

b) projekta iesniedzēja ieguldījumi pārsniedz 500 000 latu gadā (tiek ņemti vērā ieguldījumi komersanta pēdējā noslēgtajā finanšu gadā) un

c) projekta ietvaros tiks apmācīti vismaz 25 darbinieki

P

4.

Projektu plānots pabeigt divu gadu laikā pēc projekta īstenošanas līguma noslēgšanas

P

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

1.

Projekta iesniegums

1.1.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām

P

1.2.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

1.3.

Projekta iesnieguma oriģināls ir ar sanumurētām lapām

P

1.4.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

P

1.5.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks

N

1.6.

Projekta iesniegumā ir skaidri definētas uzņēmuma apmācību vajadzības

P

1.7.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats

P

1.8.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu pieņemšanas termiņā

N

1.9.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā

P

1.10.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros

P

Ekonomikas ministrs K.Gerhards

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!