Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 1999. gada 31. augusta noteikumi Nr. 306 "Noteikumi par maksājumiem, izpērkot īpašumā piešķirto zemi lauku apvidos". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.09.1999., Nr. 286/289 https://www.vestnesis.lv/ta/id/17305

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.307

Grozījums Ministru Padomes 1993.gada 10.februāra lēmumā Nr.66 "Par normatīvo aktu apstiprināšanu zemes privatizācijai lauku apvidos"

Vēl šajā numurā

03.09.1999., Nr. 286/289

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 306

Pieņemts: 31.08.1999.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

1999.gada 31.augustā Noteikumi Nr. 306

Rīgā (prot. Nr. 44, 16.§)

Noteikumi par maksājumiem, izpērkot īpašumā piešķirto zemi lauku apvidos

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 18.pantu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķināma samaksa un veicami maksājumi par zemes reformas laikā īpašumā piešķirto zemi lauku apvidos.

2. Samaksas apmēru par īpašumā piešķirto zemi nosaka atbilstoši zemes vērtībai dienā, kad tā piešķirta lietošanā. Zemes novērtējumu (izņemot meža zemes novērtējumu) nosaka Valsts zemes dienests atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par lauku apvidu zemes kadastrālo vērtēšanu.

3. Meža zemes novērtējumu, kā arī samaksas apmēru par mežaudzi, kas atrodas uz meža zemes, nosaka Valsts meža dienests atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par mežaudzes novērtēšanas kārtību.

4. Samaksa aprēķināma par īpašumā piešķirtās zemes platību, kuras robežas nostiprinātas dabā ar noteikta parauga robežzīmēm un uzrādītas zemes lietojuma robežu ierādīšanas aktā.

5. Samaksa aprēķināma arī par zemi, ko mantinieki saņem īpašumā par samaksu virs mantojumā paredzētās zemes daļas. Ja mantiniekiem piešķirta līdzvērtīga zeme ar mežu, mantinieki maksā arī starpību starp līdzvērtīgās zemes ar mežu novērtējumu un mantojamās zemes novērtējumu.

6. Samaksu par īpašumā piešķirto zemi pēc tās personas pieprasījuma, kas iegūs zemi īpašumā (turpmāk - zemes ieguvējs), aprēķina Valsts zemes dienests. Aprēķinā iekļauj arī Valsts meža dienesta aprēķināto samaksu par meža zemēm, kā arī samaksu par mežaudzēm (tā norādāma atsevišķi). Samaksā par īpašumā piešķirto zemi nav iekļaujams zemes novērtējuma pieaugums, kas radies, zemes lietotājam par saviem līdzekļiem veicot meliorācijas un zemes pamatielabošanas pasākumus (par to izpildi zemes īpašuma pieprasītājs sniedz informāciju, iesniedzot pieprasījumu zemes saņemšanai īpašumā). Pamatielabošanas pasākumi ir apauguma novākšana, augsnes kūdrošana vai augsnes kārtas izveidošana, kā arī nosusināšanas tīkla ierīkošana un rekonstrukcija.

7. Valsts zemes dienests apstiprina samaksas apmēru rudzu vienībās, latos un privatizācijas sertifikātos.

8. Likumā noteiktā institūcija lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu zemes ieguvējiem izsniedz (nosūta) 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas.

9. Lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu zemes ieguvējs var apstrīdēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.

10. Pagasta padome pēc zemes ieguvēja lūguma var samazināt aprēķināto samaksu, ņemot vērā mērķi, kādam zeme tiek piešķirta, tās lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā, zemes ieguvēja ģimenes stāvokli un darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Samazinot aprēķināto samaksu, jāievēro normatīvi aprēķinātās samaksas par īpašumā piešķirto zemi samazināšanai (pielikums). Samaksas samazinājums par katru no minētajiem faktoriem nedrīkst pārsniegt 25 procentus, bet kopējais samazinājums - 75 procentus no aprēķinātās samaksas apmēra.

11. Zemes ieguvēja pienākums ir trīs mēnešu laikā pēc lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā saņemšanas noslēgt ar valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (turpmāk - banka) nodaļu, kas apkalpo teritoriju, kurā atrodas attiecīgais zemesgabals, līgumu par zemes īpašuma izpirkšanu (turpmāk - zemes izpirkšanas līgums) vai līdz privatizācijas sertifikātu derīguma termiņa beigām veikt šo noteikumu 17.punktā minēto priekšapmaksu. Ja minētajā termiņā zemes izpirkšanas līgums zemes ieguvēja vainas dēļ nav noslēgts vai līdz privatizācijas sertifikātu derīguma termiņa beigām priekšapmaksa nav veikta, Valsts zemes dienests pārskata samaksas apmēru par īpašumā piešķirto zemi un, ja tas tiek mainīts, pieņem lēmumu par samaksas apmēru par īpašumā piešķirto zemi.

12. Zemes izpirkšanas līguma noslēgšanas kārtību pēc saskaņošanas ar banku apstiprina Valsts zemes dienests.

13. Zemes izpirkšanas līgumā paredzētais maksimālais zemes izpirkšanas laiks:

13.1. zemnieku un piemājas saimniecību zemēm - 20 gadu;

13.2. zemēm, kas piešķirtas individuālajiem augļu dārziem, dzīvojamo māju, vasarnīcu un garāžu celtniecībai un uzturēšanai, - 10 gadu;

13.3. zemēm, kas piešķirtas visām pārējām vajadzībām, - pieci gadi.

14. Par nesamaksāto izpirkšanas maksas daļu maksājami likumiskie procenti. Zemnieku saimniecībām, kurām uz dienu, kad zeme piešķirta īpašumā, nav ēku vai kuras izveidotas uz nekultivētām zemēm, ar pagasta padomes lēmumu zemes izpirkšanas līgumā paredzama izpirkšanas maksājumu atlikšana uz laiku līdz sešiem gadiem, skaitot no dienas, kad zeme piešķirta īpašumā. Procenti no izpirkšanas maksas par šo laiku nav aprēķināmi.

15. Izpirkšanas maksājumi par īpašumā piešķirto zemi kārtojami bankā noteiktajos termiņos un kārtībā. Maksājumus var veikt:

15.1. skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu;

15.2. privatizācijas sertifikātos (arī īpašuma kompensācijas sertifikātos).

16. Pirms zemes izpirkšanas līguma parakstīšanas zemes ieguvējs bankā iemaksā visu aprēķināto summu vai daļu no tās, par ko zemes izpirkšanas līgumā izdarāmi attiecīgi ieraksti.

17. Zemes ieguvējam ir tiesības pirms zemes izpirkšanas līguma parakstīšanas veikt zemes izpirkšanas maksājumu privatizācijas sertifikātos saskaņā ar masveidā noteikto zemesgabala kadastrālo vērtību, kura noteikta atbilstoši zemes lietojumu pārskata plānam (turpmāk - priekšapmaksa), izņemot par meža zemi un mežaudzi, kā arī par zemesgabalu, kura platība pārsniedz 10 hektāru. Šajā gadījumā netiek aprēķināts šo noteikumu 10.punktā minētais samaksas samazinājums.

18. Ja vispārīgā kārtībā noteiktā zemesgabala vērtība atšķiras no masveidā noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, kura noteikta atbilstoši zemes lietojumu pārskata plānam, papildmaksājumi netiek veikti vai vērtības starpība netiek atmaksāta.

19. Pieteikumu par priekšapmaksu zemes ieguvējs iesniedz bankas nodaļā, kas apkalpo teritoriju, kurā atrodas attiecīgais zemesgabals.

20. Pieteikumam par priekšapmaksu jāpievieno:

20.1. Valsts zemes dienesta izziņa par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā un tiesībām iegūt zemi īpašumā par samaksu, kā arī par izpērkamās zemes platību un zemes izpirkšanai nepieciešamo privatizācijas sertifikātu skaitu;

20.2. pašvaldības izziņa par to, ka zemes ieguvējam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda.

21. Banka reģistrē saņemto pieteikumu par priekšapmaksu, zemes ieguvēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, attiecīgā zemesgabala adresi un zemes izpirkšanai nepieciešamo privatizācijas sertifikātu skaitu, kā arī izsniedz zemes ieguvējam izziņu, kurā norādīts privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas konta numurs un pārskaitāmais privatizācijas sertifikātu skaits. Priekšapmaksai par lauku apvidu zemi banka atver katrai pašvaldībai atsevišķu privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas kontu.

22. Zemes ieguvējs var veikt priekšapmaksu tikai no sava privatizācijas sertifikātu konta, kurš norādīts pieteikumā par priekšapmaksu.

23. Veicot priekšapmaksu, privatizācijas sertifikātu pārveduma uzdevumā papildus jābūt atzīmei par priekšapmaksu.

24. Ja zemes lietojuma un izpirkuma tiesības pēc priekšapmaksas veikšanas pāriet citai fiziskajai personai, šai personai nav jāveic izpirkšanas maksājumi. Šajā gadījumā fiziskajai personai, kurai pārgājušas zemes lietojuma un izpirkuma tiesības, slēdzot zemes izpirkšanas līgumu, jāsniedz bankai ziņas par priekšapmaksas veikšanu (maksātāja privatizācijas sertifikātu konta numurs, vārds, uzvārds, personas kods, attiecīgā zemesgabala adrese un zemes izpirkšanai pārskaitītie privatizācijas sertifikāti).

25. Priekšapmaksas veikšanai iemaksātos privatizācijas sertifikātus banka dzēš tāpat kā par zemes izpirkumu saņemtos privatizācijas sertifikātus.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs V.Makarovs

 

Pielikums

Ministru kabineta

1999.gada 31.augusta noteikumiem Nr.306

Normatīvi aprēķinātās samaksas par īpašumā piešķirto zemi samazināšanai

1. Aprēķināto samaksu par īpašumā piešķirto zemi (ņemot vērā šīs zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā) var samazināt divu procentu apmērā par katru pilnu gadu, sākot no dienas, kad zeme piešķirta lietošanā zemes īpašuma pieprasītājam zemnieku vai piemājas saimniecībai, individuālajam augļu dārzam vai – dārzkopības sabiedrības biedriem – dzīvojamās mājas celtniecībai vai uzturēšanai.

2. Samaksu par īpašumā piešķirto zemi, ņemot vērā zemes īpašuma pieprasītāja darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kā arī ģimenes sastāvu, var samazināt šādā apmērā:

(% no aprēķinātās samaksas summas)

Nr. p.k.

Zemes lietošanas mērķis

Aprēķinātā samaksas summa (rudzu vienībās – tonnās)

Samazinājums par katru lauksaimniecībā un mežsaimniecībā nostrādāto darba gadu

Samazinājums, ņemot vērā ģimenes stāvokli (nepilngadīgo bērnu skaitu ģimenē)

divi

trīs un vairāk

1.

Zemnieku un piemājas saimniecībai

līdz 10

10,1–25

25,1–50

50,1–100

vairāk par 100

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

15

12

9

6

3

25

22

17

12

6

2.

Individuālajam augļu dārzam un dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai

neatkarīgi no summas

3,0

15

25

3. Darba stāžs lauksaimniecībā un mežsaimniecībā ir zemes īpašuma pieprasītāja nostrādātie darba gadi lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumos, organizācijās un iestādēs vai ražošanas uzņēmumos, kuri apkalpo šīs nozares (meliorācijā, agroķīmijā, agroapgādē), kā arī zemnieku saimniecībās.

4. Šis pielikums nav piemērojams, veicot priekšapmaksu.

Ekonomikas ministrs V.Makarovs

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!