Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par Baldones pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.03.2008., Nr. 49 https://www.vestnesis.lv/ta/id/173039

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts robežsardze: Par robežsardzes delegācijas darba vizīti Ukrainā

Vēl šajā numurā

28.03.2008., Nr. 49

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Baldones pilsētas ar lauku teritoriju dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 10

Pieņemts: 21.03.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes saistošie noteikumi Nr.10

Baldonē 2007.gada 21.martā

Par Baldones pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem

Apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007.gada 21.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.6, 39.§)

Grozījumi: ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes  2008.gada 20.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 (prot.Nr.4, 26.§)

 

I. Vispārīgie nosacījumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Baldones pašvaldības sociālo pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Baldones pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

3. Pabalstus piešķir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Baldones administratīvajā teritorijā.

4. Pašvaldība izmaksā citus pabalstus pēc tam, kad apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai.

5. Baldones pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:

5.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;

5.2. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;

5.3. dzīvokļa pabalsts;

5.4. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;

5.5. pabalsts bērnu izglītībai un audzināšanai;

5.6. pabalsts bāreņiem;

5.7. pabalsts audžuģimenēm;

5.8. pabalsts sodu izcietušai personai;

5.9. bērna piedzimšanas pabalsts;

5.10. citi pabalstu veidi.

II. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

6. Pašvaldībā noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis vienai personai ir Ls 40 mēnesī.

7. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.97 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu” un kuras ienākumi, neskaitot pašvaldības sociālos pabalstus un pirmos 50 latus no bērna kopšanas pabalsta, ir zemāki par Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni, un kura ir gatava līdzdarboties situācijas uzlabošanā.

8. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.96 “Kārtība, kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”.

9. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

III. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

10. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi, t.sk. ģimenes locekļa nāve) piešķir līdz Ls 500 vienai personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.

11. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā desmit dienu laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

12. Pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā piešķir mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, – Ls 50, bet personai, kura atzīta par trūcīgu, Ls 100.

13. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.

IV. Pabalsti maznodrošinātām ģimenēm (personām)

14. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai. Pašvaldībā noteiktais mazno­drošinātas ģimenes ienākumu līmenis ir Ls 110 vienai personai mēnesī, bet vecuma pensionāram vai invalīdam, kuram nav likumīgu apgādnieku, kuri spēj sniegt palīdzību, – Ls 130 mēnesī. 

(grozījumi izdarīti saskaņā ar 2008.gada 20.februāra domes sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 26.§))

15. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai.

V. Dzīvokļa pabalsts

16. Pabalstu piešķir maznodrošinātai ģimenei (personai):

16.1. par dzīvojamo telpu īri (kop.plat. 32 m2 vienai pers.+ 18 m2 katrai nākamai personai) vai komunāliem maksājumiem līdz Ls 30 dzīvoklim mēnesī;

16.2. pabalsts apkurei sezonā Ls 60 līdz Ls 100 atkarībā no mājokļa lieluma (pabalstu apkurei pārskaita nama apsaimniekotājam) vai vienreizējs pabalsts malkas iegādei līdz Ls 80 sezonā;

16.3. viena telefona (dzīvoklī) abonentmaksai līdz Ls 4 mēnesī;

16.4. citiem izdevumiem par dzīvokli – atbilstoši maksājumu kvītī norādītajai summai, iesniegt maksājumu kvītis ne vecākas par trim mēnešiem;

16.5.dzīvokļa pabalstu 1.grupas invalīdiem un politiski represētām pensijas vecuma personām piešķir, neizvērtējot personas ienākumus. 

(grozījumi izdarīti saskaņā ar 2008.gada 20.februāra domes sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 26.§)

VI. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

17. Pabalstu piešķir maznodrošinātai ģimenei (personai):

17.1. veselības apdrošināšanas polises iegādei – Ls 50;

17.2. stacionārās ārstēšanas izdevumu kompensācijai – 50% apmērā no izdevumiem vai ne vairāk kā Ls 80;

17.3. primārās veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijai – 50% apmērā no izdevumiem;

17.4. medikamentu un slimnieka kopšanas līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijai – 50%, bet trūcīgām personām un nepilngadīgiem bērniem – 100% apmērā no izdevumu summas;

17.5. rehabilitācijas kursa apmaksai bērnam invalīdam sociālās rehabilitācijas institūcijā – (“Atelpas brīdis” ģimenei, kurā aug bērns invalīds )100% apmērā 1 reizi gadā;

17.6. zobu ārstēšanas un protezēšanas izdevumu segšanai – Ls 50 viena gada laikā;

17.7. okulista sniegto pakalpojumu un briļļu apmaksai – līdz Ls 50 viena gada laikā;

17.8. pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai 1.grupas invalīdiem un politiski represētām pensijas vecuma personām piešķir, neizvērtējot personas ienākumus.

18. Kopējā pabalsta summa medicīnas pakalpojumu apmaksai vienai ģimenei (personai) ir līdz Ls 150 viena gada laikā, lai saņemtu pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai, jāiesniedz pakalpojumu apmaksas dokumenti, kas nav vecāki par trīs mēnešiem.

(grozījumi izdarīti saskaņā ar 2008.gada 20.februāra domes sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 26.§))

VII. Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai

19. Tiesības saņemt šo pabalsta veidu ir maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, kā arī nepilngadīgo bērnu aizbildņiem:

19.1. skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei – Ls 50 vienam bērnam, ko izmaksā vienu reizi gadā;

19.2. ēdināšanas apmaksai pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem 50% apmērā vai auklītes pakalpojumu apmaksai līdz Ls 50 mēnesī, bet ēdināšanas apmaksai 5-6 gadīgo obligātās apmācības audzēkņiem 100% apmērā;

19.3. brīvpusdienas skolēniem; par iesaistīšanos bērnu pēcpusdienas centra pasākumos vasaras brīvlaikā skolēniem ir iespēja saņemt brīvpusdienas skolā mācību gada pirmajam pusgadam;

19.4. ceļa izdevumu apmaksai skolēniem uz internātskolām;

19.5. bērnu vasaras nometņu apmaksai līdz Ls 80 vienam bērnam;

19.6. cita veida vienreizējiem pabalstiem ģimenēm ar bērniem;

19.7. bērniem invalīdiem un bērniem ar īpašām vajadzībām pabalstus piešķir, neizvērtējot ģimenes ienākumus.

(grozījumi izdarīti saskaņā ar 2008.gada 20.februāra domes sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 26.§))

VIII. Pabalsts bāreņiem

20. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteiktajā kārtībā.

21. Pabalsta apmēri:

21.1. patstāvīgās dzīves uzsākšanai – Ls 100, izmaksā vienu reizi;

21.2. dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai – līdz Ls 30, izmaksā katru mēnesi, līdz pašvaldība nodrošina ar dzīvojamo telpu;

21.3. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – Ls 200, izmaksā vienu reizi vai par šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru;

21.4. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – Ls 60, izmaksā katru mēnesi, ja bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, ir sekmīgs tās audzēknis, nav stājies laulībā.

IX. Pabalsts audžuģimenēm

22. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.174 “Audžuģimeņu noteikumi” noteiktajā kārtībā.

23. Pabalsta apmēri:

23.1. pabalsts bērna uzturam – Ls 70, izmaksā katru mēnesi;

23.2. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – Ls 50, izmaksā katru mēnesi.

(grozījumi izdarīti saskaņā ar 2008.gada 20.februāra domes sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 26.§))

X. Pabalsts sodu izcietušai personai

24. Personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas, piešķir vienreizēju pabalstu Ls 40, neizvērtējot viņa finansiālo un materiālo stāvokli.

25. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas, ko apliecina izziņa.

XI. Bērna piedzimšanas pabalsts

26. Tiesības saņemt pabalstu (papildus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātajam pabalstam) par katru jaundzimušo bērnu ir vienam no viņa vecākiem, ja viņa dzīvesvieta deklarēta Baldones pašvaldības administratīvajā teritorijā un šajā teritorijā reģistrēts arī bērna dzimšanas fakts.

27. Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam un ja šis pabalsts nav jau izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

28. Pabalsta apmērs ir Ls 50 par katru jaundzimušo, adoptēto vai aizbildnībā paņemtu bērnu.

29. Pabalsts pieprasāms trīs mēnešu laikā no bērna dzimšanas, adopcijas vai aizbildnībā ņemšanas dienas.

30. Pabalsta pieprasītājam jāiesniedz bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, vai bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu vai tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.

31. Pabalsts netiek piešķirts, kad bērns ir valsts apgādībā.

XII. Citi pabalstu veidi

32. Pabalsts politiski represētām personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Baldones administratīvajā teritorijā, – Ls 30, sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. 

(grozījumi izdarīti saskaņā ar 2008.gada 20.februāra domes sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 26.§))

33. Pabalsts 80, 85, 90 gadu un visās turpmākajās jubilejās – Ls 50, bet, sasniedzot 100 gadu jubileju, – Ls 100.

34. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā Ls 50 līdz Ls 100, vienojoties ar klientu, iespējams apmaksāt preču iegādi vai pakalpojumus.

35. Pabalsts par piedalīšanos pagaidu sabiedriskajos darbos teritorijas sakopšanā – Ls 0,75 par nostrādātu stundu, neizvērtējot personas ienākumus. 

(grozījumi izdarīti saskaņā ar 2008.gada 20.februāra domes sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 26.§))

XIII. Pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

36. Pabalsta pieprasītājs – klients pats vai viņa pilnvarota persona – vēršas domes sociālajā dienestā ar rakstisku iesniegumu, aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet, ja klients ir invalīds vai pensionārs, kas griežas pēc palīdzības pirmoreiz, arī invalīda apliecību vai pensionāra apliecību, kā arī iesniedz citus pieprasītos dokumentus. Rakstveida iesniegumu un tam pievienotos dokumentus klients var nosūtīt sociālajam dienestam arī pa pastu.

37. Iesniegumā jānorāda problēma, tās risināšanai vēlamais sociālās palīdzības veids, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas noteikti Ministru kabineta 25.11.2006. noteikumos Nr. 946 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”.

38. Sociālais dienests iekārto pabalsta vai pakalpojuma pieprasītāja lietu, kas glabājama piecus gadus pēc pabalsta izmaksas vai pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām, un piecu darba dienu laikā pēc visu pieprasījuma izskatīšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas:

38.1. novērtē klienta vajadzības pēc sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības;

38.2. pārbauda klienta ienākumus;

38.3. atbilstoši pašvaldības budžetā iedalītajiem līdzekļiem izvērtē iespējas sniegt klienta vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību;

38.4. izvērtē klienta vai viņa ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas.

39. Sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību, atbilstoši likumam “Par sociālo drošību”.

40. Sociālais dienests kā pašvaldības administrācijas struktūrvienība, kas pārzina sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības sniegšanas kārtību pašvaldībā, var pieņemt motivētu lēmumu par sociālā pabalsta vai pakalpojuma atteikumu, ja klients vai viņa pilnvarotā persona dienesta noteiktajā termiņā neiesniedz normatīvajos aktos noteiktos dienesta pieprasītos dokumentus. Atteikums klientam neliedz iespēju griezties pēc palīdzības atkārtoti pēc visu noteikto dokumentu sagatavošanas.

41. Ja pēc rakstiskā iesnieguma un visu dokumentu izvērtēšanas sociālais dienests atzīst, ka iesniegums ir izskatāms domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē, atzinums kopā ar rakstisko iesniegumu un saņemtajiem dokumentiem tiek nodots komitejas priekšsēdētājam iekļaušanai komitejas sēdes darba kārtībā.

42. Ar deputātu – Sociālo jautājumu komitejas locekļu – lēmumu klientam var atteikt sociālās palīdzības vai sociālā pakalpojuma sniegšanu, uzdodot sociālajam dienestam sagatavot atteikuma vēstuli, pamatojot atteikuma iemeslu, ja maznodrošināta (trūcīga) ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona:

42.1. atsakās līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā;

42.2. neuzrāda patiesos ienākumus;

42.3. citos LR spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

43. Ja deputāti – Sociālo jautājumu komitejas locekļi atzīst, ka klienta lūgums ir apmierināms, sociālā dienesta sagatavotais lēmuma projekts tiek iesniegts izskatīšanai pilsētas domes sēdē.

XIV. Klienta līdzdarbības pasākumi

44. Klientam ir pienākums:

44.1. sniegt ziņas, kas nepieciešamas viņa iesnieguma izskatīšanai;

44.2. ierasties personiski Sociālajā dienestā vai uzturēt kontaktus ar dienestu ar sava pilnvarotā pārstāvja starpniecību;

44.3. pakļauties medicīniskajai izmeklēšanai, ieteiktajām ārstēšanās un atveseļošanas procedūrām;

44.4. parakstot līdzdalības līgumu, iesaistīties nodarbinātību veicinošos pasākumos un piedalīties sabiedriskajos darbos; meklēt un izmantot visas iespējas legāli palielināt pelnītspēju, atrast darbu, kārtot īres un pakalpojumu maksājumus;

44.5. aktīvi atbalstīt Sociālā dienesta veiktos pasākumus klientu motivēšanā – atmest nevēlamus ieradumus (alkohols, narkotikas, azartspēles), mācīties, pārkvalificēties, izmantot rehabilitācijas iespējas, sākt strādāt;

44.6. atļaut sociālā dienesta darbiniekiem apmeklēt klienta pastāvīgo dzīvesvietu, uzrādīt pieprasītos dokumentus īpašuma, naudas uzkrājumu un ienākumu izvērtēšanai.

45. Par trūcīgu atzītai ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai ienākumi jādeklarē:

45.1. vienu reizi trijos mēnešos, ja ģimenē ir darbaspējīga persona;

45.2. vienu reizi sešos mēnešos, ja neviens no ģimenes locekļiem nav darbaspējīgs.

XV. Izvērtēšanas kritēriji sociālās palīdzības saņemšanai

46. Izvērtējot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas materiālo situāciju, Sociālā dienesta darbiniekam ir pienākums noskaidrot ģimenes (personas) ienākumus un saņemt dokumentus:

46.1. izziņu par ienākumiem pēdējos trīs mēnešos;

46.2. izziņu par bezdarbnieka statusu, izziņu par bezdarbnieka pabalsta lielumu un darba meklētāja (bezdarbnieka) apmeklējuma uzskaites lapu;

46.3. uzturlīdzekļu maksājumu apjomu, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā, bet, ja uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz tiesas izpildītāja izziņa par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību;

46.4. apgādnieka zaudējuma pensijas apmēru, ja kāds no apgādniekiem ir miris;

46.5. izziņas par likumīgo apgādnieku ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā vai informāciju par viņa sociālo statusu;

46.6. jebkurus citus dokumentus, kas raksturo personas sociālo vai veselības stāvokli (rēķini, čeki, kvītis, receptes u.c.).

47. Lai izvērtētu klienta sociālo situāciju, Sociālā dienesta darbiniekiem ir tiesības ģimeni (personu) apmeklēt mājās, uzrādot Sociālā dienesta darbinieka identifikācijas karti.

48. Apgādnieks ir atzīstams par palīdzēt nespējīgu, ja attiecībā uz viņu pierādīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

48.1. apgādniekam, izņemot valsts pabalstus un pensijas, nav citu ienākumu;

48.2. apgādnieka ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru uz katru apgādnieka ģimenes locekli;

48.3. apgādnieks mācās vai studē ārzemēs.

49. Atsevišķi dzīvojoša apgādnieka ienākumus un materiālo stāvokli, pamatojoties uz pieprasītāja vai apgādnieka iesniegumu, novērtē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā apgādnieks ir reģistrējis savu dzīvesvietu.

XVI. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība un noteikumu izpildes kontrole

50. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt domē.

51. Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

XVII. Saistošo noteikumu publicēšana

52. Saistošie noteikumi “Par Baldones pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” publicējami un tie stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Konsolidēti

– Grozījumi Baldones pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības 2007.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 “Par Baldones pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”,
apstiprināti ar Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 20.februāra sēdes lēmumu (prot. Nr.4, 26.§.).

Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!