Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.03.2008., Nr. 49 (3833) https://www.vestnesis.lv/ta/id/173004

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Vēl šajā numurā

28.03.2008., Nr. 49 (3833)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

 

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu

Tukuma pilsētas dome paziņo, ka tiek izskatīta detālplānojuma zemesgabalam “Spīdoņi” Tukumā 1.redakcija.

Tukuma pilsētas domes 20.03.2008. lēmums “Par detālplānojuma zemesgabalam “Spīdoņi” 1.redakciju” (prot. nr.3, 15.§):

1. Nodot detālplānojuma zemesgabalam “Spīdoņi” 1.redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

2. Noteikt publiskās apspriešanas rakstisku priekšlikumu un atsauksmju (norādot iesniedzēja vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontakttālruni) iesniegšanas vietu: Tukuma pilsētas dome Pils ielā 18, Tukumā, pieņemamajā istabā pirmdienās plkst. 8.00–18.00, piektdienās plkst. 8.00–16.00, pārējās darbdienās plkst. 8.00–17.00.

3. Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas termiņš sākās pēc publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ilgst 3 nedēļas.

Visi interesenti ar detālplānojuma 1.redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes Tukuma pilsētas domē no 28.03.2008 līdz 18.04.2008.

Teritorijas plānotāja Z.Skrūzkalne

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Engures pagastā

Pamatojoties uz Engures pagasta padomes 2008.gada 19.februāra lēmumu (sēdes protokols nr.3, 10.§), ir uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumiem “Kalnrozes”, kadastra nr.9050 007 0221, “Lāčsētas”, kadastra nr.9050 008 0281, “Jaunsmiltiņi”, kadastra nr.9050 008 0261, “Atvasaras”, kadastra nr.9050 008 0283, Apšuciemā, Engures pagastā, Tukuma rajonā. Saskaņā ar Engures pagasta teritorijas plānojumu zemesgabala daļai plānotā (atļautā) izmantošana ir mazstāvu, savrupmāju un lauku apbūves dzīvojamās teritorijas (M) un daļai jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas (J).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Engures pagasta padomē darbdienās darba laikā divu nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas. Detālplānojuma izstrādes vadītājs Rihards Locis. Iesniedza Mārcis Mistris (mob. tālr. 29336755).


Paziņojums par Dobeles rajona Dobeles pagasta teritorijas plānojuma

galīgās redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Dobeles pagasta padome paziņo, ka teritorijas plānojuma galīgās redakcijas sabiedriskā apspriešana ir noteikta no 01.04.2008. līdz 22.04.2008.

Iepazīties ar Dobeles pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju un atkārtoti iesniegt atzinumus un atsauksmes iespējams Dobeles pagasta padomes telpās Brīvības iela 11, Dobelē, LV- 3701.

Teritorijas plānojuma galīgo redakciju paredzēts izskatīt Dobeles pagasta padomes sēdē 24.04.2008. plkst. 14.00.


Paziņojums par Lauceses pagasta teritorijas plānojuma grozījumu

un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Lauceses pagasta 2008.gada 6.marta lēmumu nr.50 (prot.nr.5, 1.§) tiek pagarināts Laucesas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu sabiedriskās apspriešanas otrais posms līdz 2008.gada 9.jūnijam un tiek uzsākta stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra Laucesas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem. Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas posms noteikts no 03.04.2008. līdz 12.05.2008.

Plānošanas dokumenta izstrādātājs: Laucesas pagasta padome.

Plānošanas dokumenta īstenošanas ilgums: 12 gadi.

Ar plānošanas dokumenta projektu ir iespēja iepazīties Laucesas pagasta padomē darbdie nās no pulksten 9 līdz 12, kā arī mājaslapā – www.laucese.lv.

Ar Vides pārskata projektu varēs iepazīties Laucesas pagasta padomē darbdie nās no pulksten 9 līdz 12, kā arī mājaslapā www.laucese.lv no 2008.gada 3.aprīļa.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes vieta un laiks: 29.04.2008. pulksten 14 Laucesas pagasta kultūras namā.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt Laucesas pagasta padomes lietu pārvaldniecei līdz 2008.gada 12.maijam. Tālr. uzziņām 65476860, 65476861.


Paziņojums

Babītes pagasta padome saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumiem nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” paziņo, ka 2008.gada 19.martā ir pieņemts lēmums (sēdes prot. nr.4, 17.§) par nekustamā īpašuma “Dūdas”, kad. nr. nr.8048-003-0330 detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un lēmums (sēdes prot. nr.4, 5.§) par nekustamā īpašuma “Paceplīši”, kad.nr.8048 007 0320 detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu atzinumu saņemšanai un sabiedriskajai apspriešanai, kas noteikta trīs nedēļas no paziņojuma publicēšanas laikrakstos “Rīgas Apriņķa Avīze” un “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojumos tiek paredzēta apbūve savrupmāju un mazstāvu dzīvojamajās teritorijās. Detālplānojumu izstrādes vadītāja - pašvaldības teritorijas plānotāja Dzirkstīte Paņko. Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Babītes pagasta padomes būvvaldei, norādot: fiziskām personām - vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar izstrādātajiem detālplānojumiem, kā arī ar jautājumiem un priekšlikumiem var vērsties Babītes pagasta būvvaldē, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, LV-2107. Apmeklētāju pieņemšana, iepriekš piesakoties, notiek pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18 un ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 18, pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 līdz 13.30.


Paziņojums par detālplānojumu Salaspils novadā

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 12.03.2008. lēmumu nr.5, 28.§, nodota otrā posma sabiedriskajai apspriešanai - trīs nedēļas no sludinājuma brīža un atzinumu saņemšanai - detālplānojuma “Enkuri”, kad.nr.80310080236, 1. redakcija. Publiskā sapulce tiek organizēta 10.04.2008. plkst.16 Salaspils novada domes 2.stāva foajē pie ziņojumu dēļa.

Ar plānojumu materiāliem iepazīties un rakstiskus priekšlikumus var iesniegt, norādot dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi, reģistrācijas numuru pašvaldības kancelejā darba laikā vai SIA “MerKo” Sarkandaugavas ielā 26/8, Rīgā, LV-1005, iepriekš piesakoties pa tel. 67393331.


Paziņojums

Limbažu rajona Ainažu pilsētas dome 12.11.2007. sēdē nr.15 pieņēma lēmumu par detālplānojuma Ainažu pilsētā, Valdemāra ielā 78, uzsākšanu, detālplānojuma vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu, lai izvērtētu un pamatotu īpašuma sadalīšanu un apbūves iespējamību. Detālplānojuma izstrādātājs SIA “Nagla IF”, projekta vadītāja I.Pivare.

Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš – 2 nedēļas no publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Rakstiski priekšlikumi jāiesniedz, norādot dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi, reģistrācijas numuru, SIA “Nagla IF”, Ogre, Grīvas prospekts 4-17, LV-5001. Tālr./fakss 65022417.


Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam

“Gaujas NP Līgatnes pagasts” galīgās redakcijas apstiprināšanu

Līgatnes pagasta padome 19.03.2008. (sēdes protokols nr.4, p.7.7.) ir pieņēmusi lēmumu “Par Gaujas nacionālā parka administrācijas iesniegumu”, kurā apstiprināta SIA “GB Arhitekti” (reģ. nr. 40003937412) izstrādātā detālplānojuma galīgā redakcija nekustamajam īpašumam “Gaujas NP Līgatnes pagasts” Cēsu rajona Līgatnes pagastā (kadastra numurs 42620010182). Ar detālplānojumu var iepazīties Līgatnes pagasta padomē “Birzēs”, Līgatnes pagastā, Cēsu rajonā, darba laikā.


Paziņojums par detālplānojumu Ropažu novadā

Saskaņā ar Ropažu novada domes 27.02.2008. sēdes lēmumu (sēdes protokols nr.02, 18.§) “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Doņi”, ”Spēles”, ”Graudiņi” ir uzsākta detālplānojuma izstrādāšana zemes vienībai “Doņi”, kadastra apzīmējums 8084 009 0468, 8084 009 0591, “Spēles”, kadastra apzīmējums 8084 009 0132, 8084 009 0584, “Graudiņi”, kadastra apzīmējums 8084 009 0295.

Par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināts Būvvaldes teritorijas plānotājs Jānis Blaus.

Rakstiskus priekšlikumus par izstrādājamajiem detāliem plānojumiem var iesniegt un iepazīties ar izejmateriāliem pirmdienās, ceturtdienās Ropažu novada domes Būvvaldē no plkst.9 līdz 17 Sporta ielā 1, telefons informācijai 7918350, 7918221.


Paziņojums

Inešu pagasta padome paziņo, ka ar 2008.gada 26.marta lēmumu nr.7 (prot.nr.6) ir apstiprināts Inešu pagasta teritorijas plānojums. Inešu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir izdoti kā saistošie noteikumi nr.3 “Inešu pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2008.–2020.g.”. Ar apstiprināto teritorijas plānojumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties Inešu pagasta padomē, “Pils”, Ineši, Inešu pagasts, Cēsu rajons, katru darbdienu pašvaldības darba laikā.


Paziņojums par detālplānojuma izstrādi

SIA “ASSET investīciju birojs”, reģ.nr.40003901114, paziņo, ka, pamatojoties uz 2008.gada 11.marta Iecavas novada domes lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Bauskas rajona Iecavas novadā “Irbulēni””, (prot.nr.3, 16.2.p.) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Irbulēni””, kad.nr.40640120072, un pieguļošā ceļa teritorijai.

Izstrādes vadītājs – SIA “ASSET investīciju birojs”, reģ.nr.40003901114, pārstāvis Igors Čašins, tālr. 28358385.

Īpašums “Irbulēni” pirms detālplānojuma izstrādes iekļauts Iecavas novada teritorijas plānojumā kā lauksaimniecībā izmantojamā teritorija. Detālplānojuma izstrādes mērķis: izstrādāt detālplānojumu, paredzot teritorijas sadalīšanu parcelēs dzīvojamo ēku apbūvei.

Rakstiskus priekšlikumus lūdzu iesniegt Iecavas novada domes kancelejā Skolas ielā 4, 2.stāvā, no 01.04.2008. līdz 18.04.2008., darba laiks: plkst. 8.00–16.00, pārtraukums plkst. 12.30–13.30, norādot:

- fiziskajām personām – vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi,

- juridiskajām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontaktpersonu.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!