Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2008. gada 6. marta likums "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.03.2008., Nr. 47 https://www.vestnesis.lv/ta/id/172871-grozijumi-likuma-par-latvijas-republikas-uznemumu-registru-

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi likumā "Par sociālo drošību"

Vēl šajā numurā

26.03.2008., Nr. 47

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 06.03.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8., 22.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 2.panta piekto daļu.

2. 4.pantā:

aizstāt 5.punktā vārdus "dokumentu kopijas un izrakstus" ar vārdiem "dokumentu atvasinājumus";

papildināt pantu ar 5.2 punktu šādā redakcijā:

"52) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos aktualizē Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstāmās ziņas;".

3. Papildināt likumu ar 4.3 un 4.4 pantu šādā redakcijā:

"4.3 pants. Kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošana

Ja pēc pārrobežu apvienošanas iegūstošo kapitālsabiedrību paredzēts reģistrēt citā dalībvalstī, Uzņēmumu reģistrs atbilstoši šā likuma 14.panta noteikumiem pārbauda, vai Latvijā reģistrētā pievienojamā kapitālsabiedrība ir veikusi visas likumā noteiktās darbības, kas nepieciešamas pārrobežu apvienošanas pabeigšanai, un izsniedz pirmsapvienošanas apliecību, ja likumā noteiktās darbības ir veiktas. Pirmsapvienošanas apliecība tiek izsniegta Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos.

Ja pēc pārrobežu apvienošanas iegūstošā kapitālsabiedrība tiek reģistrēta Latvijā, Uzņēmumu reģistrs atbilstoši šā likuma 14.panta noteikumiem pārbauda pārrobežu apvienošanas likumību saistībā ar pārrobežu apvienošanas pabeigšanu vai jaunas kapitālsabiedrības dibināšanu pārrobežu apvienošanas rezultātā.

Ja pēc pārrobežu apvienošanas iegūstošā kapitālsabiedrība tiek reģistrēta Latvijā, Uzņēmumu reģistrs par pārrobežu apvienošanas spēkā stāšanos nekavējoties paziņo tam reģistram, kurā attiecīgajai citā dalībvalstī reģistrētai pievienojamai sabiedrībai bija jāiesniedz dokumenti.

Dalībvalsts šā panta izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Īslandes Republika, Norvēģijas Karaliste un Lihtenšteinas Firstiste.

4.4 pants. Ierakstu izdarīšanas tiesiskais pamats

Uzņēmumu reģistra amatpersona izdara ierakstus Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, pamatojoties uz ieinteresētās personas pieteikumu, tiesas nolēmumu vai valsts pārvaldes iestādes lēmumu. Ierakstus, pamatojoties uz valsts pārvaldes iestādes lēmumu, izdara tiesību subjekta darbības apturēšanas vai atjaunošanas gadījumā.

Uzņēmumu reģistra amatpersonai, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra informāciju, ir tiesības Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros aktualizēt ziņas par fiziskajām personām (vārds, uzvārds, personas kods, ziņas par personas nāvi), ja likumā noteiktajā termiņā nav saņemts pieteikums vai tiesas nolēmums par attiecīgu izmaiņu ierakstīšanu."

4. Papildināt 5.panta septīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Gada pārskats un tam pievienojamie dokumenti lietā glabājas tikai elektroniskā formā."

5. 6.panta piektajā daļā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

"Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības apturēšanu, atjaunošanu vai izbeigšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāms:";

papildināt daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) valsts pārvaldes iestādes lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības apturēšanu vai atjaunošanu."

6. 7.pantā:

aizstāt sestajā daļā vārdus "dokumentu norakstiem un izrakstiem" ar vārdiem "dokumentu atvasinājumiem";

papildināt pantu ar jaunu devīto daļu šādā redakcijā:

"Visi ieraksta izdarīšanai nepieciešamie dokumenti un citi likumā noteiktie dokumenti Uzņēmumu reģistram iesniedzami papīra formā vai elektroniski. Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniski, izmantojama internetā Uzņēmumu reģistra mājaslapā pieejamā speciālā tiešsaistes forma.";

uzskatīt līdzšinējo devīto daļu par desmito daļu.

7. Aizstāt 8.panta trīspadsmitajā daļā vārdus "dokumentu norakstiem" ar vārdiem "dokumentu atvasinājumiem".

8. 9.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc Saeimas, Ministru kabineta, tiesīb­aizsardzības, kontroles institūciju un citu valsts pārvaldes iestāžu, kā arī tiesu izpildītāju pieprasījuma Uzņēmumu reģistrs bez maksas sniedz visu nepieciešamo informāciju no reģistriem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.";

aizstāt otrās daļas otrajā teikumā vārdus "dokumentu izrakstu, kopiju" ar vārdiem "dokumentu atvasinājumu";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistrs izsniedz reģistrācijas lietā esošo dokumentu atvasinājumus papīra formā vai elektroniski, ja saņemts rakstveida (tajā skaitā elektronisks) pieprasījums no ieinteresētās personas. Ikviens var pieprasīt no Uzņēmumu reģistra izziņu, ka attiecīgās ziņas Uzņēmumu reģistra žurnālā un tam pievienotajos dokumentos nav ierakstītas. Izsniedzamo dokumentu atvasinājumu pareizību apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja vien šo dokumentu pieprasītājs neatsakās no šāda apliecinājuma. Papīra dokumentu elektroniskā atvasinājuma pareizību apliecina Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Elektroniskā dokumenta atvasinājums papīra formā apliecināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tajā gadījumā, ja dokumenta pieprasītājs nepārprotami pieprasījis šāda apliecinājuma sniegšanu.";

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistrs nodrošina to, ka Maksātnespējas likumā noteiktie maksātnespējas reģistra ieraksti, kreditoru sapulces darba kārtība, kā arī administratora paziņojums kreditoriem par kreditoru sapulci ir pieejams internetā Uzņēmumu reģistra mājaslapā. Par minēto ierakstu un dokumentu apskati Uzņēmumu reģistra mājaslapā valsts nodeva nav maksājama.";

uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par piekto daļu.

9. Izteikt 14.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"Pārbaudot Komerclikuma 28.pantā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tikai tad, ja:

1) komersanta pieteiktā firma sakrīt ar komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu firmu;

2) starp komersanta pieteikto firmu un komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā jau ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu firmu vienīgā atšķirība ir atstarpes un pieturzīmes starp firmā lietotajiem burtiem un cipariem vai lielo un mazo burtu lietošana."

10. Aizstāt 18.7 panta otrajā daļā vārdus "tiesas nolēmuma vai publiska reģistra informāciju" ar vārdiem "vai tiesas nolēmumu".

11. Izteikt 18.10 panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Maksātnespējas reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti maksātnespējas reģistrā, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Maksātnespējas reģistrācijas lietai pievienojamos dokumentus glabā attiecīgā maksātnespējas subjekta reģistrācijas lietā."

12. Papildināt 19.pantu pēc pirmā teikuma ar tekstu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs pieņem lēmumu mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs to var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Šā likuma normas, kas nosaka personas tiesības saņemt ziņas elektroniski no Uzņēmumu reģistra žurnāla un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem, piemērojamas attiecībā uz ziņām, kuras Uzņēmumu reģistra žurnālā reģistrētas pēc 1997.gada 1.janvāra."

14. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2003.gada 15.jūlija direktīvas 2003/58/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 68/151/EEK attiecībā uz atklātības prasībām dažāda veida uzņēmējsabiedrībām;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 6.martā.
Valsts prezidenta vietā Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2008.gada 26.martā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!