Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumi Nr. 929 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts atbalsts nevalstiskajām organizācijām diskusijas veicināšanai sabiedrībā par Eiropas Savienības jautājumiem projektu konkursu veidā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.12.2007., Nr. 207 https://www.vestnesis.lv/ta/id/168577

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.930

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.236 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"

Vēl šajā numurā

28.12.2007., Nr. 207

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 929

Pieņemts: 18.12.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.929

Rīgā 2007.gada 18.decembrī (prot. Nr.70 93.§)
Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts atbalsts nevalstiskajām organizācijām diskusijas veicināšanai sabiedrībā par Eiropas Savienības jautājumiem projektu konkursu veidā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts valsts atbalsts ne­valstiskajām organizācijām, lai projektu konkursu veidā veicinātu diskusijas sabiedrībā par Eiropas Savienības jautājumiem, kā arī projektu konkursu vadības un uzraudzības kārtību, projekta finansēšanas nosacījumus, dokumentu iesniegšanas un reģistrēšanas kārtību, projektu izvērtēšanas, finansēšanas līgumu noslēgšanas, maksājumu veikšanas kārtību un neattaisnoti veikto izdevumu uzskaites un atmaksāšanas kārtību.
2. Projektu konkursus organizē valsts aģentūra "Eiropas Savienības informācijas aģentūra" (turpmāk - aģentūra).
3. Projektu iesniegumus konkursam ir tiesīgas iesniegt nevalstiskās organizācijas, kas atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam reģistrētas biedrību un nodibinājumu reģistrā (turpmāk - projekta iesniedzējs).
4. Projektu konkursu mērķis ir sabiedrībā veicināt diskusijas par Eiropas Savienības jautājumiem.
5. Projektu konkursos tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

5.1. sabiedrības informēšana - projekti nodrošina konkrētas mērķa grupas ar pēctecīgu, vispusīgu, objektīvu un aktuālu informāciju par Eiropas Savienību, iesaistot centrālās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, plašsaziņas līdzekļus;

5.2. līdzdalības veicināšana sabiedrībā - projekti sekmē sabiedrības līdzdalības iespējas jautājumu apspriešanā, lēmumu pieņemšanā, viedokļu noskaidrošanā par Eiropas Savienību un Latvijas dalību Eiropas Savienībā;

5.3. informācijas starpnieku rīcībspējas paaugstināšana - projekti nodrošina informācijas starpnieku (informācijas punktu, lektoru, plašsaziņas līdzekļu, nevalstisko organizāciju) rīcībspējas paaugstināšanu, lai aktivizētu komunikāciju par Eiropas Savienības jautājumiem un uzlabotu informācijas starpnieku koordinācijas mehānismu;

5.4. inovatīvas aktivitātes - projektos ietver inovatīvas aktivitātes, lai nodrošinātu komunikāciju ar sabiedrību par Eiropas Savienības jautājumiem.
6. Projekti ir īstenojami Latvijas Republikas teritorijā.
II. Projektu konkursu vadības funkcijas un tiesības
7. Aģentūra projektu konkursu organizēšanai veic šādas funkcijas:

7.1. izsludina projektu konkursus;

7.2. sadarbībā ar aģentūras konsultatīvo padomi izstrādā metodiskos ieteikumus projektu iesniedzējiem;

7.3. mēnesi pirms projektu iesniegumu pieņemšanas sākuma izsludina projektu iesniegumu konkursu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kopējo pieejamo finansējumu un prioritāros tematiskos virzienus. Izsludinātais termiņš, kopējais pieejamais finansējums un prioritārie tematiskie virzieni pēc publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" konkrētajam projektu iesniegumu konkursam netiek mainīti;

7.4. informē par projektu konkursiem aģentūras tīmekļa vietnē, ievietojot informāciju par pieteikšanās kārtību, noteikumiem, termiņiem, piešķirtajiem līdzekļiem un projektu rezultātiem;

7.5. veic iesniegto projektu administratīvo izvērtēšanu, nosakot to atbilstību šo noteikumu 3.punktā, kā arī III, IV un V nodaļā noteiktajām prasībām;

7.6. apstiprina projektu vērtēšanas komisijas sastāvu un nodrošina tās darbu;

7.7. sagatavo finansēšanas līgumus un noslēdz tos ar atbalstīto projektu iesniedzējiem;

7.8. veic maksājumus atbalstīto projektu iesniedzējiem;

7.9. veic projektu uzraudzību un kontroli atbilstoši šo noteikumu IX nodaļā noteiktajām prasībām;

7.10. konstatē neatbilstības projektu ieviešanā, pamatojoties uz projekta iesniegumu vai projekta pārskatu;

7.11. pieprasa neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu no projekta īstenotāja atbilstoši šo noteikumu X nodaļā noteiktajām prasībām;

7.12. piecu darbdienu laikā sniedz atbildes uz jautājumu par projektu konkursiem.
8. Aģentūrai, organizējot projektu konkursus, ir šādas tiesības:

8.1. veikt pārbaudes atbalstīto projektu iesniedzēju projektu ieviešanas gaitā;

8.2. pieprasīt atbalstītā projekta iesniedzējam sagatavot ziņojumu par projekta izpildes gaitu, norādot nepieciešamo informāciju un ziņojuma sagatavošanas termiņu. Ziņojuma sagatavošanas termiņš nav mazāks par piecām darbdienām.
III. Projekta iesnieguma sagatavošana
9. Projekta iesniedzējs iesniegumu sagatavo datorrakstā latviešu valodā, aizpildot iesnieguma veidlapas A, B un C sadaļu (1.pielikums). Projekta iesniegumam pievieno:

9.1. projekta vadības personu (projekta vadītāja, projekta īstenošanas darba grupas locekļu, konsultantu, lektoru) dzīves gājuma aprakstus;

9.2. projekta iesniedzēja statūtu, satversmes vai nolikuma kopiju;

9.3. ja projektā paredzēts trešās puses līdzfinansējums, - piesaistītā līdzfinansētāja garantijas vēstuli, kurā norādīts apstiprinājums dalībai projektā ar līdzfinansējumu un precīza līdzfinansējuma summa.
10. Projekta iesniegumam pievienoto dokumentu kopijas apliecina atbilstoši normatīvo aktu prasībām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā.
11. Aģentūrai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par projekta iesniegumu. Projekta iesniedzējs nepieciešamo informāciju sniedz divu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
IV. Projektu iesniegumu iesniegšanas un reģistrēšanas kārtība
12. Par projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu aģentūra informē atbilstoši šo noteikumu 7.3. un 7.4.apakšpunktā noteiktajām prasībām.
13. Projekta iesniedzējs šo noteikumu III nodaļā minētos dokumentus ar norādi "Projektu konkursam" iesniedz aģentūrā personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniska dokumenta veidā uz aģentūras elektroniskā pasta adresi. Ja minētos dokumentus iesniedz elektroniski, tos noformē atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
14. Ja projekta iesniegumu aģentūrā iesniedz personīgi, par projekta iesniegšanas datumu uzskata aģentūras zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku.
15. Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.
16. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par tā iesniegšanas datumu uzskata laiku, kad tas ir nosūtīts uz aģentūras elektroniskā pasta adresi. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai šis apgalvojums jāpamato.
17. Projekta iesniegumu personīgi vai pa pastu iesniedz vienā vai vairākās aizlīmētās aploksnēs četros eksemplāros (oriģinālu un trīs kopijas), attiecīgi norādot "oriģināls" vai "kopija". Iesnieguma oriģinālu cauršuj (caurauklo) kopā ar visiem pielikumiem, pievieno arī iesnieguma veidlapu elektroniskā formā uz elektroniskā datu nesēja (vienā eksemplārā).
18. Projekta iesniedzējam ir tiesības atsaukt projekta iesniegumu, izņemot gadījumu, ja ar aģentūru ir noslēgts projekta finansēšanas līgums.
V. Projekta finansēšanas nosacījumi
19. Projekta iesniegumā pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 500 latiem un lielāks par 2500 latiem.
20. Projekta iesniedzējam jāpiedalās projektā ar līdzfinansējumu vismaz 20 % apmērā no kopējām projekta izmaksām.
21. Līdzfinansējums var būt:

21.1. cilvēku brīvprātīgā darba novērtējums naudas izteiksmē, kas aprēķināts atbilstoši normatīvajiem aktiem darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpju jomā;

21.2. projekta iesniedzēja, sadarbības partnera mantas vai pakalpojumu ieguldījums naudas izteiksmē;

21.3. trešās puses līdzekļi;

21.4. projekta iesniedzēja finansējums.
22. Projektu konkursu ietvaros finansējums netiek piešķirts:

22.1. organizāciju administratīvo izdevumu segšanai, kas nav tieši saistīti ar projekta aktivitāšu īstenošanu;

22.2. jau īstenotiem projektiem diskusijas veicināšanai sabiedrībā par Eiropas Savienības jautājumiem;

22.3. darba braucieniem ārpus Latvijas Republikas teritorijas;

22.4. aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt peļņu;

22.5. vairāk par 30 % pamatlīdzekļu iegādei, kuru izmaksas paredzēts segt no aģentūras piešķirtā finansējuma;

22.6. projekta īstenotāja un sadarbības partneru saistību izpildei, tai skaitā zaudējumu, soda naudas, līgumsodu un procentu maksājumu segšanai;

22.7. projektus, kuru īstenošana nav iespējama šo noteikumu 38.punktā noteiktajā termiņā, sākot no finansēšanas līguma parakstīšanas.
23. Projekta budžeta paredzētajās izmaksās tiek iekļautas attiecināmo nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksas.
VI. Projektu izvērtēšanas kārtība
24. Projektu iesniegumus vērtē divās kārtās:

24.1. atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem;

24.2. atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.
25. Projektu iesniegumus pirmajā kārtā vērtē aģentūras direktora apstiprināti aģentūras pārstāvji, pārbaudot:

25.1. vai projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 3.punktā noteiktajām prasībām;

25.2. vai projekta iesniegums atbilst šo noteikumu III, IV un V nodaļā noteiktajām prasībām.
26. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam šo noteikumu 25.punktā norādītajam kritērijam, aģentūras pārstāvji uzdod projekta iesniedzējam precizēt projekta iesniegumu un šo noteikumu 13.punktā noteiktajā kārtībā iesniegt aģentūrā. Ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 11.punktā noteiktajā termiņā nesniedz pieprasīto informāciju vai nenovērš konstatētās neatbilstības, projekta iesniegums tiek noraidīts.
27. Projektu iesniegumus pirmajā kārtā izvērtē divu nedēļu laikā pēc noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.
28. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 25.punktā norādītajiem kritērijiem, tas tiek virzīts vērtēšanai otrajā kārtā.
29. Projektu iesniegumus otrajā kārtā vērtē aģentūras direktors, aģentūras konsultatīvās padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks darba grupai, kas izveidota, lai koordinētu komunikāciju ar sabiedrību par Eiropas Savienības jautājumiem (turpmāk - vērtēšanas komisija).
30. Projektu iesniegumi otrajā kārtā tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem, piešķirot attiecīgu punktu skaitu (kopā 25 punkti):

30.1. projekta nozīmīgums (10 punkti):

30.1.1. projekta atbilstība tematiskajiem virzieniem kārtējam gadam (5 punkti);

30.1.2. projekta nozīmīgums diskusijas veicināšanai sabiedrībā par Eiropas Savienības jautājumiem (5 punkti);

30.2. projekta laika un aktivitāšu plāna samērojamība (5 punkti);

30.3. izdevumu plānojums un projekta iesniedzēja iepriekšējā pieredze (kopā 10 punkti):

30.3.1. izvirzīto mērķu, uzdevumu un plānoto aktivitāšu samērojamība ar plānotajiem izdevumiem (5 punkti);

30.3.2. projekta iesniedzēja pieredze un kompetence (5 punkti).
31. Projekta iesniegums netiek tālāk vērtēts, ja tas šo noteikumu 30.1.apakšpunktā norādītajā kritērijā iegūst mazāk par 6 punktiem.
32. Ja otrajā vērtēšanas kārtā projekta iesniegums neiegūst vismaz 15 punktus, tas tiek noraidīts.
33. Atbalstīti tiek tie projektu iesniegumi, kas ieguvuši lielāko punktu skaitu.
34. Ja vairāki projektu iesniegumi iegūst vienādu punktu skaitu, lēmums par atbalstāmo projekta iesniegumu tiek pieņemts vērtēšanas komisijā, par kritēriju izvēloties iegūto punktu skaitu projekta nozīmīguma sadaļā.
35. Vērtēšanas komisija lēmumu par atbalstāmajiem projektu iesniegumiem pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, bet ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc projektu konkursu pirmās izvērtēšanas kārtas noslēguma.
36. Ja vērtēšanas komisija projektam ir nolēmusi piešķirt valsts atbalstu, aģentūra piecu darbdienu laikā par to informē projektu iesniedzēju.
37. Lēmums par projekta iesnieguma atbalstīšanu vai noraidīšanu tiek noformēts atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai.
VII. Līguma noslēgšana un projektu ieviešana
38. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma atbalstīšanu noslēdz finansēšanas līgumu ar projekta iesniedzēju (turpmāk - finansējuma saņēmējs).
39. Projekta ieviešanas termiņš ir ne ilgāks kā astoņi mēneši, sākot no finansēšanas līguma noslēgšanas datuma.
40. Ja kāds no projekta konkursā uzvarējušajiem projekta iesniedzējiem atsakās slēgt finansēšanas līgumu vai atsauc projekta iesniegumu, finansēšanas līgumu slēdz ar projekta iesniedzēju, kurš ieguvis nākamo lielāko punktu skaitu.
VIII. Maksājumu veikšana
41. Finansējuma saņēmējs atver bankas kontu, kas paredzēts tikai projektu konkursa ietvaros saņemtajam finansējumam no aģentūras.
42. Aģentūra piecu darbdienu laikā no finansēšanas līguma spēkā stāšanās dienas veic avansa maksājumu 80 % apmērā no kopējā piešķirtā finansējuma šo noteikumu 41.punktā minētajā bankas kontā.
43. Aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 47.punktā minēto pārskatu apstiprināšanas veic gala maksājumu finansējuma saņēmējam.
IX. Projektu uzraudzība un kontrole
44. Projektu konkursa uzraudzību īsteno aģentūras direktora pilnvarotās personas. Pilnvarotajām personām ir tiesības:

44.1. veikt ar projektu konkursu saistīto finanšu līdzekļu uzskaites un satura dokumentu pārbaudi projekta īstenotāja juridiskajā adresē;

44.2. apmeklēt projektu īstenotāju organizētās aktivitātes atbalstīto projektu ietvaros;

44.3. intervēt projektu īstenošanā iesaistītās personas;

44.4. piedalīties ar projektu īstenošanu saistītās sanāksmēs pie finansējuma saņēmēja.
45. Finansējuma saņēmējs mēnesi pēc finansēšanas līguma termiņa beigām iesniedz aģentūrā pārskatu (latviešu valodā) par projekta saturisko izpildi un piešķirtā finansējuma izlietojumu (2.pielikums).
46. Aģentūrai ir tiesības no finansējuma saņēmēja pieprasīt papildu informāciju par projekta pārskatu. Finansējuma saņēmējs nepieciešamo informāciju iesniedz divu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
47. Ja nav nepieciešama papildu informācija un finansējuma saņēmējam nav nepareizi, nepamatoti un nelikumīgi veiktu izdevumu, aģentūra projekta pārskatu izskata un apstiprina mēneša laikā.
X. Neattaisnoti veikto izdevumu uzskaite un atmaksāšana
48. Aģentūra nodrošina finansējuma saņēmēja nepareizi, nepamatoti un nelikumīgi veikto izdevumu uzskaiti un atmaksāšanu.
49. Pieņemot lēmumu par finansējuma saņēmēja neattaisnoti veikto izdevumu atmaksāšanu, aģentūra norāda:

49.1. finansējuma saņēmēja rekvizītus;

49.2. pārskata punktu, kurā konstatēta neatbilstība;

49.3. konstatētās neatbilstības aprakstu;

49.4. atmaksājamo summu;

49.5. atmaksāšanas termiņu.
50. Par šo noteikumu 49.punktā noteikto lēmumu aģentūra rakstiski informē finansējuma saņēmēju triju darbdienu laikā.
51. Ja finansējuma saņēmējs nevar atmaksāt neattaisnoti veiktos izdevumus noteiktajā termiņā un apmērā, tas vienojas ar aģentūru par finansējuma atmaksāšanas grafiku.
52. Ja finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc noteiktā termiņa beigām nav atmaksājis neattaisnoti veiktos izdevumus un nav vienojies par citu finanšu līdzekļu atmaksas grafiku, aģentūra uzsāk tiesvedības procesu ar finansējuma saņēmēju par finansējuma saņēmēja neattaisnoti veiktajiem izdevumiem.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.929
Projekta iesnieguma veidlapas paraugs

19.JPG (105714 bytes)

20.JPG (97282 bytes)

21.JPG (61102 bytes)

22.JPG (105005 bytes)

23.JPG (35211 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.929
Projekta pārskata paraugs

26.JPG (96800 bytes)

27.JPG (102063 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!