Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumi Nr. 912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.12.2007., Nr. 206 https://www.vestnesis.lv/ta/id/168490-udensapgades-notekudenu-savaksanas-un-attirisanas-buvju-buvniecibas-kartiba

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.913

Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2008.gadā

Vēl šajā numurā

22.12.2007., Nr. 206

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 912

Pieņemts: 18.12.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Precizēts 18.01.2008., Latvijas Vēstnesis Nr.10 (3794)

Ministru kabineta noteikumi Nr.912

Rīgā 2007.gada 18.decembrī (prot. Nr.70 60.§)

Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtību, ja tās pilnīgi vai daļēji paredzēts būvēt par starptautisko finanšu institūciju, Eiropas Savienības vai tās dalībvalstu finanšu līdzekļiem. Būves projektē, būvē un pieņem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. ūdenssaimniecības būves – ūdens-apgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būves, kā arī tehnoloģiskās iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nodrošina vai ietekmē to darbību;

2.2. ūdenssaimniecības sistēma – ūdenssaimniecības būvju un insti­tucionālo vajadzību kopums, kas nepieciešams ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai konkrētā teritorijā, lai nodrošinātu teritorijas attīstību, vides aizsardzību un ekonomiskās intereses;

2.3. tehniski ekonomiskais pamatojums – ūdenssaimniecības sistēmas attīstības lietderības izvērtējums no tehniskā, ekonomiskā, institucionālā un vides aizsardzības viedokļa;

2.4. projekta pieteicējs – publisko vai privāto tiesību persona, kura sniedz publiskās lietošanas dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes vai notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus.

3. Lai nodrošinātu šo noteikumu izpildi, vides ministrs ar rīkojumu izveido Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija), kā arī apstiprina komisijas nolikumu.

II. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde

4. Projekta pieteicējs iesniedz Vides ministrijā iesniegumu par sākotnējo projekta ieceri (1.pielikums).

5. Komisija izvērtē iesniegumā ietverto informāciju un sākotnējās projekta ieceres pamatojumu un 20 darbdienu laikā pēc iesnieguma reģistrācijas sniedz rakstisku atzinumu. Atzinumā norāda prasības tehniski ekonomiskā pamatojuma saturam, apjomam, detalizācijai, kā arī turpmākās projekta dokumentācijas izstrādei. Komisija sniedz ieteikumus par tehniski ekonomiskā pamatojuma saturu un detalizāciju, pamatojoties uz šo noteikumu 7.punktu un 2.pielikumā minētajiem rādītājiem.

6. Projekta pieteicējs izstrādā tehniski ekonomisko pamatojumu, ņemot vērā šo noteikumu 7.punktā minētās prasības un komisijas ieteikumus attiecībā uz pamatojuma saturu un detalizāciju.

7. Tehniski ekonomiskais pamatojums ietver šādas daļas:

7.1. esošās situācijas izvērtējums:

7.1.1. projekta teritorijas raksturojums (tai skaitā aglomerācijas robežas un lielums (izteikts cilvēku ekvivalentos), iedzīvotāju skaits, iestādes un uzņēmumi, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, aglomerācijas piederība upes sateces baseinam), kā arī kartogrāfiskais materiāls;

7.1.2. ūdenssaimniecības sistēmas raksturojums:

7.1.2.1. no tehniskā viedokļa (tai skaitā visu centralizēto un decentralizēto ūdenssaimniecības sistēmu raksturojums, pakalpojumu nodrošinājuma līmenis, visu ūdenssaimniecības būvju raksturojums un tehniskais stāvoklis, jaudas un atbilstība pakalpojumu pieprasījumam, ūdens un notekūdeņu uzskaite, ūdens zudumi un infiltrācija, sistēmas uzraudzības nodrošinājums, sistēmas energoefektivitāte, kā arī sistēmas kartogrāfiskais materiāls);

7.1.2.2. no ekonomiskā viedokļa (tai skaitā pakalpojumu patērētāja un pakalpojumu sniedzēja ienākumi un izdevumi par pēdējiem trim gadiem, maksājumi par pakalpojumiem – struktūra, tarifi, pakalpojumu pašizmaksas aprēķins, pilna izmaksu segšanas analīze, pakalpojuma sniedzēja finanšu situācijas raksturojums par pēdējiem trim gadiem, kredītspējas analīze). Ja projekta pieteicējs sniedz vairāku veidu pakalpojumus, ietver tikai šajā apakšpunktā minēto informāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumiem;

7.1.2.3. no institucionālā viedokļa (tai skaitā pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss, sniegtie pakalpojumi (tai skaitā septisko dūņu savākšana, tīklu skalošana) un to sniegšanas teritorija, darbības licences un atļaujas, pakalpojumu organizācijas efektivitātes novērtējums, pamatlīdzekļu piederība, personāla kapacitāte);

7.1.2.4. no vides aizsardzības viedokļa (tai skaitā ūdens resursi un to kvalitāte, dzeramā ūdens kvalitāte, notekūdeņu radītais piesārņojums, attīrīto notekūdeņu apjomi un kvalitāte, novadītos notekūdeņus saņemošo ūdensobjektu kvalitāte, pazemes ūdeņu kvalitāte, notekūdeņu dūņu kvalitāte un turpmāka izmantošana, ūdenssaimniecības būvju tehniskā stāvokļa ietekme uz vidi, ūdenssaimniecības sistēmu atbilstība normatīvo aktu prasībām);

7.1.3. plānotās ūdenssaimniecības sistēmas jaudas un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana atbilstoši būvniecību un vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī šo prasību izpildes paredzamie termiņi;

7.1.4. būvniecības vai citu darbību ierobežojumi konkrētajā teritorijā, kas saistīti ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un kultūrvēsturiskiem pieminekļiem, vai citi ierobežojumi;

7.2. ilgtermiņa investīciju programma:

7.2.1. ūdenssaimniecības sistēmas attīstības alternatīvie risinājumi un to salīdzinājums (tai skaitā tehnisko risinājumu izmaksu aprēķins, ūdenssaimniecības sistēmas paredzamo ekspluatācijas izmaksu aprēķins vismaz 30 gadu ilgam laikposmam, vides ieguvumu salīdzinājums);

7.2.2. ūdenssaimniecības sistēmas attīstības prognozes:

7.2.2.1. no tehniskā viedokļa (tai skaitā pakalpojumu pieprasījuma prognozes, nepieciešamā sistēmas kapacitāte, lai nodrošinātu pakalpojumu visā teritorijā atbilstoši teritorijas plānojumam vai teritorijas attīstības programmai (ja pašvaldībai nav spēkā esoša teritorijas plānojuma), izvēlēto risinājumu un tehnoloģiju atbilstība prognozētajam pieprasījumam, projekta mērķiem un vides prasībām, izvēlēto iekārtu un aprīkojuma atbilstība tehniskajām prasībām);

7.2.2.2. no ekonomiskā viedokļa (tai skaitā centralizētas vai decentralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas vai individuālo risinājumu piemērošanas pamatojums, principa "piesārņotājs maksā" piemērošana, izmaksu pilnas segšanas principa ieviešanas veicināšanas pasākumi);

7.2.2.3. no institucionālā viedokļa (tai skaitā pakalpojumu sniegšanas organizācijas optimizācija un pakalpojumu sniedzēja kapacitātes paaugstināšana, tai skaitā projekta ieviešanas nodrošināšanai);

7.2.2.4. no vides aizsardzības viedokļa (tai skaitā dzeramā ūdens resursu pieejamības izpēte, radītā un vidē novadītā piesārņojuma apjoma prognozes, upju baseinu apsaimniekošanas plāna ieviešanai nepieciešamās aktivitātes, ilgtspējīgas attīstības principu ievērošana, notekūdeņu dūņu izmantošanas iespēju analīze, vides kvalitātes prasību nodrošināšana decentralizēto vai individuālo ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu gadījumos);

7.2.3. izvēlētais ilgtermiņa risinājums un prioritārie pasākumi (tehniski, ekonomiski un no vides viedokļa pamatotākais risinājums ilgtermiņa attīstībai, tai skaitā būvniecības vietas izvēle, pilns izmaksu aprēķins, prioritāšu noteikšana);

7.3. prioritārā investīciju programma:

7.3.1. projektā ietverto ūdenssaimniecības būvju paredzamās būvniecības izvērtējums (tai skaitā tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma detalizēts tehniskais apraksts un izvēles pamatojums, nepieciešamo pakalpojumu līgumu apraksts, detalizēts izmaksu aprēķins, paredzamais projekta ieviešanas laika grafiks, ieguvumi no projekta īstenošanas (arī tehniskie, vides un ekonomiskie ieguvumi), grafiskais un kartogrāfiskais materiāls, kas attēlo projektā paredzamo būvniecību);

7.3.2. ietekmes uz vidi analīze (tai skaitā pozitīvās un negatīvās ietekmes uz vidi analīze, piesārņojuma samazinājuma aprēķins, ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru veikšanas nepieciešamība, projekta ieguldījums vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību ieviešanā, atbilstība vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām pēc projekta realizācijas, vides monitoringa prasību nodrošinājums);

7.3.3. investīciju efektivitātes finanšu un ekonomiskā analīze un finanšu plāns (tai skaitā prognozētie ienākumi un izdevumi, tarifi, iedzīvotāju maksātspējas analīze, aizņēmuma atmaksas aprēķini, prognozējamās uzņēmuma finanšu situācijas (ņemot vērā projekta ieviešanas ietekmi) analīze, principa "piesārņotājs maksā" piemērošana, jutīguma analīze, projekta finanšu plāna ietvaros izstrādātās projekta līgumu naudas plūsmas prognozes, finansējuma plāns pa finanšu avotiem un gadiem, valsts atbalsta (tajā skaitā Eiropas Savienības fondu finansējuma) apmēra pamatojums (ja tiek paredzēts), finanšu līdzekļu ieguldījuma sadalījums attiecībā uz Eiropas Savienības direktīvu prasību ieviešanu);

7.3.4. institucionālo pasākumu ieviešanas plāns (tai skaitā ūdenssaimniecības būvju ekspluatācijas un apkalpošanas nodrošinājums, projekta vadības nodrošināšana, nepieciešamā darbinieku apmācība, zemes īpašumtiesību jautājumi);

7.3.5. nosacījumi pieslēgumu izveidei, ja tiek izbūvēti vai rekonstruēti ūdensapgādes vai kanalizācijas ārējie tīkli;

7.4. projekta iepirkumu stratēģija (tai skaitā būvprojektēšanas un būvdarbu veikšanas izvērtējums un tehniskās un ekonomiskās lietderības salīdzinājums, lai pamatotu apvienoto vai atsevišķo būvprojektēšanas un būvdarbu veikšanas iepirkumu rīkošanu). 

8. Izstrādāto un projekta pieteicēja apstiprināto tehniski ekonomisko pamatojumu projekta pieteicējs iesniedz Vides ministrijā (papīra formā vai elektroniski). Ja pieteicējs nav pašvaldība, tehniski ekonomiskajam pamatojumam pievieno pašvaldības lēmumu par tā saskaņošanu. Lēmumos par apstiprināšanu un saskaņošanu ietver projekta nosaukumu un tehniski ekonomiskā pamatojuma dokumenta nosaukumu un izstrādes datumu, prioritārās investīciju programmas finanšu plānu un galveno projekta komponenšu aprakstu. Projekta pieteicējs iesniedz Vides ministrijā vienu tehniski ekonomiskā pamatojuma eksemplāru (oriģinālu) ar visiem pielikumiem:

8.1. papīra formā tehniski ekonomisko pamatojumu iesniedz caurauklotu, lapas ir numurētas. Ja tehniski ekonomisko pamatojumu sūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;

8.2. elektroniski tehniski ekonomisko pamatojumu iesniedz atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Ja tehniski ekonomisko pamatojumu iesniedz elektroniski, par tā iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad tehniski ekonomiskais pamatojums ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja tehniski ekonomisko pamatojumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tam jābūt izstrādātam DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā.

III. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izvērtēšana

9. Tehniski ekonomisko pamatojumu komisija izvērtē saskaņā ar vides ministra apstiprinātu kārtību. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izvērtēšanai komisija var pieaicināt ekspertus.

10. Komisija 30 darbdienu laikā pēc tehniski ekonomiskā pamatojuma saņemšanas to izvērtē un akceptē vai pieprasa veikt tajā labojumus. Izvērtējot tehniski ekonomisko pamatojumu, komisija ņem vērā:

10.1. plānoto ūdenssaimniecības būvju būvniecības (projekta pasākumu un komponentu) pamatotību;

10.2. plānoto komponentu fizisko apjomu pamatotību, to samazināšanas iespējas;

10.3. indikatīvo izmaksu pamatotību;

10.4. finanšu un ekonomiskajā analīzē izmantoto pieņēmumu un iegūto rezultātu pamatotību;

10.5. projekta finansēšanas iespējas, tai skaitā projekta pieteicēja kredītspēju;

10.6. tehnisko risinājumu pamatotību;

10.7. izvēlēto alternatīvu un prioritāšu pamatotību;

10.8. izvēlētās iepirkuma līguma formas pamatotību, ja tehniski ekonomiskajā pamatojumā ir atzīta par lietderīgu apvienotā būvprojektēšanas un būvdarbu veikšanas iepirkuma rīkošana;

10.9. prioritārās investīciju programmas īstenošanas periodu. 

11. Komisija, pamatojoties uz tehniski ekonomiskajā pamatojumā iekļauto informāciju, pārliecinās par projekta finansiālo ilgtspējību. Projekts ir finansiāli ilgtspējīgs, ja:

11.1. projekta pieteicēja ieņēmumi pil-nībā sedz darbības izmaksas;

11.2. projekta naudas plūsmas prognoze ir pozitīva visā pārskata periodā;

11.3. sabiedrisko pakalpojumu tarifi, īstenojot prioritāro investīciju programmu, ir adekvāti sabiedrisko pakalpojumu lietotāju ieņēmumiem.

12. Komisija izvērtē, vai prioritārajā investīciju programmā iekļauto aktivitāšu izmaksas ir samērīgas un pamatotas un vai tehniski ekonomiskajā pamatojumā ir iekļauti skaidri pieņēmumi izmaksu aprēķinam.

13. Ja komisija ir pieprasījusi veikt labojumus tehniski ekonomiskajā pamatojumā, projekta pieteicējs pēc attiecīgo labojumu veikšanas atkārtoti iesniedz tehniski ekonomisko pamatojumu Vides ministrijā. Komisija tehniski ekonomiskā pamatojuma atkārtotu izvērtēšanu veic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

14. Ja tehniski ekonomiskajā pamatojumā ir pierādīts, ka ir lietderīgi rīkot apvienoto būvprojektēšanas un būvdarbu iepirkumu, komisijas akceptētais tehniski ekonomiskais pamatojums ir pamats šāda iepirkuma rīkošanai.

15. Komisijas akceptētais tehniski ekonomiskais pamatojums ir pamats būvprojekta izstrādei. Lai saņemtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu, projekta pieteicējs pašvaldības būvvaldē iesniedz komisijas akceptēto tehniski ekonomisko pamatojumu.

16. Būvprojektu izstrādā atbilstoši komisijas akceptētajam tehniski ekonomiskajam pamatojumam. Izstrādājot būvprojektu, nedrīkst mainīt tehniski ekonomiskajā pamatojumā noteikto objekta vietu un tehniskos risinājumus, izņemot gadījumus, ja būvprojektā ieteiktie risinājumi ir ekonomiski izdevīgāki, tehniski pamatoti un nodrošina tādus pašus rezultātus kā tehniski ekonomiskajā pamatojumā minētie.

17. Tehniski ekonomisko pamatojumu pārstrādā (precizējot un papildinot sadaļas, kuras skar veiktās izmaiņas) un iesniedz komisijā atkārtotai izvērtēšanai un komisijas akcepta saņemšanai šādos gadījumos:

17.1. ja tiek mainīts prioritārās investīciju programmas finanšu apmērs un izmaiņas pārsniedz 20 % no projekta kopējām izmaksām;

17.2. ja tiek mainīti plānotie prioritārajā investīciju programmā minētie fiziskie apjomi (piemēram, cauruļvadu trašu garumi, izbūvējamo iekārtu jaudas) un izmaiņas pārsniedz 5 % (naudas izteiksmē) no tehniski ekonomiskajā pamatojumā akceptētās prioritārās investīciju programmas būvdarbu apjoma.

18. Komisijas akcepta derīguma termiņš ir divi gadi. Projekta pieteicējs sešu mēnešu laikā pēc komisijas akcepta saņemšanas un turpmāk reizi sešos mēnešos līdz akcepta derīguma termiņa beigām sniedz komisijai informāciju par projekta īstenošanas gaitu, tai skaitā par šo noteikumu 17.1. un 17.2.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildi.

IV. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumus Nr.129 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 30.nr.).

20. Tehniski ekonomiskie pamatojumi, kas izstrādāti un iesniegti Vides ministrijā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav obligāti jāpapildina un jāprecizē atbilstoši šajos noteikumos tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei noteiktajām prasībām.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 23.decembri.


 

Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.912

Iesniegums par sākotnējo projekta ieceri(projekta pieteicēja nosaukums,adrese, PVN reģistrācijas dati, tālruņa un faksa numurs)


1. Informācija par projektu

1.1. Projekta nosaukums
1.2. Projekta mērķis
1.3. Projekta īstenošanas periods
1.4. Situācijas apraksts jomā, kurā paredzēts īstenot projektu. Projekta īstenošanas pamatojums
1.5. Projekta īstenošanai nepieciešamo pasākumu un paredzamo komponenšu apraksts
1.6. Projekta pieteicēja raksturojums (juridiskais statuss, institucionālā struktūra un kapacitāte ūdenssaimniecības jomā)
1.7. Projekta īstenošanai plānotās kopējās izmaksas un plānotie finanšu avoti, LVL
1.8. Informācija par pašvaldību vai teritoriju, kurā tiks īstenots projekts

1.8.1. Vai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā ieplānota attiecīgā būvniecība, ir spēkā esošs teritorijas plānojums


1.8.2. Vai saskaņā ar teritorijas plānojumu ir izstrādāts detālplānojums

(ja ir, tad paskaidrot, kad un kādam laikposmam minētā dokumentācija ir izstrādāta un kad apstiprināta; norādīt saistošos noteikumus, ar kuriem pieņemti konkrētie plānošanas dokumenti)


1.8.3. Vai projekta iecere atbilst:

a) vietējās pašvaldības teritorijas attīstības programmai;

b) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ja tāds ir izstrādāts


1.8.4. Vai ir izstrādāta pašvaldības vai projektā iesaistītās teritorijas īstermiņa (prioritārā) investīciju programma

(ja ir, tad paskaidrot, kad un kādam laikposmam minētā dokumentācija ir izstrādāta un kad apstiprināta)


1.8.5. Vai ir izstrādāta

a) pašvaldības ilgtermiņa investīciju programma;

b) projektā iesaistītās teritorijas ilgtermiņa investīciju programma

(ja ir, tad paskaidrot, kad un kādam laikposmam minētā dokumentācija ir izstrādāta un kad apstiprināta)


1.8.6. Vai projekta iecere atbilst pašvaldības vai projektā iesaistītās teritorijas:

a) īstermiņa (prioritārai) programmai

b) ilgtermiņa investīciju programmai


1.9. Vai ir sagatavots tehniski ekonomiskais pamatojums (ja ir, norādīt datumu, kad tas ir apstiprināts ar pašvaldības lēmumu (vai saskaņots ar pašvaldības lēmumu, ja projekta pieteicējs nav pašvaldība))?
1.10. Vai ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums vai ietekmes sākotnējais novērtējums? (ja ir, norādīt datumu un lēmuma numuru)
2. Vispārīgie dati

2.1. Pašvaldības:

a) kopējais iedzīvotāju skaits

b) projektā iesaistīto iedzīvotāju skaits


2.2. Pašvaldības:

a) kopējā teritorija (km2)

b) projekta teritorija (km2)


2.3. Teritorijas izmantošanas veida atbilstība vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam, ja tādi ir izstrādāti


2.4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas noteiktais pašvaldības teritorijas attīstības indekss


2.5. Zemes īpašuma juridiskais statussProjekta pieteicēja
pilnvarotais pārstāvis


(amats, paraksts un tā atšifrējums un paraksta datums)

Iesnieguma rekvizītus „amats, paraksts un tā atšifrējums un paraksta datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.


Vides ministrs R.VējonisVides ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.912

Standarta rādītāji tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei

I. Projekta teritorija, kurā paredzēta ūdenssaimniecības būvju būvniecība

1. Teritorijas raksturojums

1.1. rajons(-i), kurā iekļauta projekta teritorija


1.2. administratīvā centra nosaukums


1.3. pašvaldības vai teritorijas platība (km2)


1.4. pašvaldības vai teritorijai piegulošās administratīvās teritorijas (nosaukumi)


1.5. nozīmīgākie ceļi


1.6. nozīmīgākās inženiertehniskās komunikācijas


1.7. novada veidošanas perspektīva


1.8. reljefa raksturojums


1.9. dabiskās un mākslīgās ūdenstilpes


1.10. sateces baseinu nosaukumi


1.11. ekosistēmu raksturojums (bioloģiskā daudzveidība un tās nozīme šajā teritorijā)


1.12. aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru


1.13. dažādas nozīmes aizsargjoslas un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru


1.14. teritorijas plānojumā noteiktais teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veids, noteiktie teritorijas aprobežojumi


1.15. citi rādītāji, ja nepieciešams2. Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra projekta teritorijā

Rādītāji

Faktiskie dati

Prognoze

20....

20....

20...

20...

2.1. iedzīvotāju skaits kopā, t.sk.

2.1.1. nodarbinātie (darbspējīgā vecumā)

2.1.2. bezdarbnieki

2.1.3. nepilngadīgie

2.1.4. pensionāri

2.2. mājsaimniecību skaits kopā

2.3. vidējie mājsaimniecību ienākumi uz vienu iedzīvotāju (latos)

2.4. citi rādītāji, ja nepieciešams


3. Iestāžu un komersantu raksturojums projekta teritorijā

Iestādes, komersanta nosaukums un darbības virziens

Nodarbināto skaits

Pakalpojumu nodrošinājums

ūdensapgāde, patēriņš (m3)

kanalizācija, patēriņš (m3)

ja nav, norādīt, līdz kuram gadam plānots nodrošināt pakalpojumu

ūdensapgāde

kanalizācija


4. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja ūdenssaimniecības nozarē strādājošo darbinieku raksturojums


Strādājošie

Izglītība

pilnā slodzē

daļējā slodzē

augstākā

vidējā

pamata

ūdensapgāde

kanalizācija

ūdensapgāde

kanalizācija

Darbinieku skaits

5. Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes nodrošināšanai

5.1. komercsabiedrības izveidošana (vai apvienošanās ar blakusesošo pašvaldību uzņēmumiem, veidojot kopīgu ūdenssaimniecības uzņēmumu)


5.2. ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu pārskatu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem


5.3. vadības un uzskaites (piemēram, finanšu, ūdens patēriņa, energoresursu) datorizācija


5.4. stratēģiskā attīstības plāna izstrāde (ja nav, norādīt, līdz kuram gadam plānots izstrādāt)


5.5. pievienotās vērtības nodokļa uzskaites kārtība


5.6. personāla optimizācija


5.7. personāla apmācība


5.8. citi rādītāji, ja nepieciešams6. Pēdējos trijos gados īstenotie, pašlaik īstenojamie un plānotie ūdenssaimniecības investīciju projekti

Projekta nosaukums un mērķis

Projekta kopējais finansējums (latos)

Finanšu avoti un to līdzfinansējums (latos)

Projekta īstenošanas periods

no______gada

līdz____gadam


7. Pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti

Plānošanas dokumenta nosaukums

Plānošanas dokumenta statuss

Kādam laikposmam izstrādāts

Kādi pasākumi plānoti ūdenssaimniecības attīstībā


II. Ūdenssaimniecības sistēmas raksturojums

8. Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizācija apdzīvotās vietās

Apdzīvotās vietas nosaukums

Dzeramā ūdens patēriņš .....gadā (m3)

Pieslēgumu skaits attiecībā pret iedzīvotāju skaitu, kanalizācija

Pieslēgumu skaits attiecībā pret iedzīvotāju skaitu, ūdensapgāde

Tīklu garums, ūdensapgāde (km)

Tīklu garums, kanalizācija (km)

Ūdens­apgādes sistēma

Kanalizā­cijas sistēma


Ūdensapgādes sistēmas raksturojums (katrai apdzīvotai vietai)

9. Akas

9.1. Akas raksturojums

Aka

Urbuma gads

Akas dziļums (m)

Atļautais ūdeņu ieguves daudzums

Īpatnējais debets (l/s)

Funkcionālā nozīme

Aizsargjoslas raksturojums

m3/dnn

m3/gadā


9.2. Akas darbība

Aka

Izsūknētais ūdens gadā (m3)

Sūknis

sūkņa marka

ražība (l/s)

elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)

fiziskais nolietojums (%)


10. Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas

10.1. Raksturojumi

Iekārtas tips un marka

Izbūves gads

Jauda (l/s)

Fiziskais nolietojums (%)

Tehniskais stāvoklis

Ēkas stāvoklis

faktiskā

projektētā
10.2. Procesa un iekārtu apraksts; citi rādītāji

10.2.1. mehāniskā ūdens sagatavošana


10.2.2. ķīmiskā ūdens sagatavošana


10.2.3. bioloģiskā ūdens sagatavošana


10.2.4. ūdens sagatavošanas iekārtu aprīkojums


10.2.4.1. filtri


10.2.4.2. kompresori


10.2.4.3. aeratori


10.2.4.4. filtru skalošanas sistēma


10.2.4.5. ūdens mērītāji


10.2.4.6. skalojamā ūdens rezervuāri


10.2.4.7. skalošanas sūkņi


10.2.4.8. dozatori


10.2.4.9. ķīmiskie reaģenti


10.2.4.10. citas iekārtas


10.2.5. dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu teritorijas raksturojums


10.2.5.1. piebraucamie ceļi


10.2.5.2. teritorijas labiekārtošana


10.2.5.3. teritorijas iežogojums un apgaismošana


10.2.6. stāvokļa un darbības novērtējums11. Ūdens uzkrāšanas tilpnes (ūdens torņi, hidrofori, rezervuāri)

Ūdens tilpne/tips

Izbūves gads

Darba tilpums (m3)

Tvertnes augstums (m)

Tvertnes materiāls

Fiziskais nolietojums (%)


12. Ūdens apgādes tīkli

12.1. Rādītāji un to raksturojums

12.1.1. ūdensapgādes sistēmas izbūves gadi


12.1.2. spiediens sistēmā (atmosfēras)


12.1.3. sacilpojuma raksturojums (ir/nav)


12.1.4. reģistrēto avāriju skaits gadā


12.1.5. ūdens zudumi gadā (m3)12.2. Cauruļvadi

Cauruļvadu materiāls

Cauruļvadu garums kopā (m)

t.sk. pēc cauruļvadu diametra (mm)

20

25

...

60

80

100

120

140

...

12.2.1. M.1 - kaļamais ķets12.2.2. M.2 - melnais tērauds12.2.3. PVC - poli­vinilhlorīds12.2.4. PE - polietilēns12.2.5. azbests12.2.6. keramika12.2.7. citi
13. Ūdens rezerves ugunsdzēšanas vajadzībām, to raksturojums

Apbūves objekti (ēku grupas)

Dabiskās virszemes ūdens tilpnes

Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes

Ugunsdzēsības hidranti (skaits)

nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem (m)


14. Dzeramā ūdens kvalitāte

Analīzes vieta un datums

Dzelzs (mg/l)

Mangāns (mg/l)

Ūdens duļķainība

Citi piemaisījumi

14.1. akās

14.1.1. (akas Nr.un nosaukums)

14.1.2. (akas Nr.un nosaukums)

14.2. aiz sagatavošanas iekārtas (datums)

14.3. pie patērētāja (pie māju pievadiem) (datums)

14.4. pēc projekta īstenošanas pie patērētāja

Normatīvās prasībasPatērētājam pieņemama bez būtiskām izmaiņāmKanalizācijas sistēmas raksturojums (katrai apdzīvotai vietai)

15. Kanalizācijas tīkli

15.1. Rādītāji un to raksturojums

15.1.1. kanalizācijas sistēmas tipi (dalītā, apvienotā (lietus un sadzīves))


15.1.2. kanalizācijas sistēmas izbūves gadi


15.1.3. reģistrēto avāriju skaits gadā


15.1.4. notekūdeņu daudzums gadā pie ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtā (m3)


15.1.5. lietusūdens infiltrācija gadā pie ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtā (m3)15.2. Cauruļvadi

Cauruļvadu materiāls

Cauruļvadu garums kopā (m)

t.sk. pēc cauruļvadu diametra (mm)

50

100

150

200

250

300

...

...

...

15.2.1. Pašteces tīkli

15.2.1.1. M.1 - kaļa­mais ķets15.2.1.2. M.2 - melnais tērauds15.2.1.3. PVC - poli­vinilhlorīds15.2.1.4. PE - poli­etilēns15.2.1.5. azbests15.2.1.6. keramika15.2.1.7. dzelzsbetons15.2.1.8. citi15.2.2. Spiedvadi

15.2.2.1. M.1 - kaļa­mais ķets15.2.2.2. M.2 - melnais tērauds15.2.2.3. PVC - poli­vinilhlorīds15.2.2.4. PE - poli­etilēns15.2.2.5. azbests15.2.2.6. keramika15.2.2.7. dzelzsbetons15.2.2.8. citi materiāli
16. Kanalizācijas sūkņu staciju raksturojums

Sūkņu stacija/ sūkņu marka

Izbūves gads

Sūkņu skaits

Notekūdeņu apjoma mērītājs (ir/nav)

Notekūdeņu apjoms (m3/gadā)

Sūkņu ražība

(l/s)

Elektro­enerģijas patēriņš (kWh/gadā)

Nolietojums (%)


17. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

17.1. Raksturojums

Iekārtas tips un marka

Izbūves gads

Maksimālā jauda (m3/dnn)

Fiziskais nolietojums (%)

Tehniskais stāvoklis

Apkalpes ēkas stāvoklis

faktiskā

projektētā
17.2. Rādītāji

17.2.1. projektētā jauda vidējai dienas plūsmai (m3/dnn)


17.2.2. projektētā bioloģiskā jauda (cilvēku ekvivalents)


17.2.3. reālais apjoms, kas nonācis notekūdeņu attīrīšanas iekārtās iepriekšējā gadā (m3)17.3. Procesa un iekārtu apraksts, citi rādītāji

17.3.1. mehāniskā notekūdeņu attīrīšana


17.3.1.1. aka ar restēm


17.3.1.2. nostādinātājs


17.3.2. bioloģiskā notekūdeņu attīrīšana


17.3.2.1. sūkņu stacija


17.3.2.2. smilšu ķērājs


17.3.2.3. aerotanki


17.3.2.4. nostādinātāji


17.3.2.5. izlaide


17.3.2.6. dūņu recirkulācijas tanki


17.3.2.7. biodīķi


17.3.2.8. dūņu apstrāde un dūņu lauki


17.3.3. apkalpes ēka


17.3.3.1. kontroles panelis


17.3.3.2. plūsmu mērītāji


17.3.3.3. laboratorijas iekārtas


17.3.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aprīkojums


17.3.4.1. sūkņi


17.3.4.2. kompresori


17.3.4.3. aeratori


17.3.4.4. dūņu apstrādes iekārtas


17.3.4.5. mikseri


17.3.5. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijas raksturojums


17.3.5.1. piebraucamie ceļi


17.3.5.2. teritorijas labiekārtošana


17.3.5.3. teritorijas iežogojums un apgaismošana


17.3.6. stāvokļa un darbības novērtējums18. Dūņu apsaimniekošana

18.1. dūņu apstrādes tehnoloģiskais risinājums


18.2. dūņu uzkrājēja tilpums (m3)


18.3. toksisko vielu piemaisījums (ir/nav)


18.4. vidējais saražotais dūņu sausnes daudzums gadā (tonnas)


18.5. uzkrāto un apstrādāto dūņu deponēšanas vai izmantošanas tehnoloģiskais risinājums19. Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte

Analīzes vieta un datums

Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l)

SV1

BSP52

ĶSP3

Pkop4

Nkop5

19.1. pirms notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (datums)


19.2. aiz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (datums)


19.3. reģionālās vides pārvaldes noteiktās prasības


19.4. pēc projekta realizācijas


19.5. normatīvos noteiktās prasības


Piezīmes:

1 SV – suspendētās vielas

2 BSP5 – bioloģiskais skābekļa patēriņš

3 ĶSP – ķīmiskais skābekļa patēriņš

4 Pkop – kopējais fosfors

5 Nkop – kopējais slāpeklis


III. Ilgtermiņa investīciju programma

20. Alternatīvo tehnisko risinājumu salīdzinājums

Salīdzināšanas kritēriji

pirmā alternatīva

(piemēram, esošās iekārtas renovācija)

otrā alternatīva

(piemēram, jaunas iekārtas uzstādīšana (vai izbūve))

20.1. Ūdensapgādes sistēma

20.1.1. projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos)20.1.1.1. iekārtu izmaksas20.1.1.2. montāžas un piegādes izmaksas20.1.1.3. projektēšana20.1.2. iekārtu ekspluatācijas izmaksas (lati/gadā)20.1.2.1. darbaspēka izmaksas20.1.2.2. elektroenerģijas izmaksas20.1.2.3. reaģenti20.1.2.4. materiāli un uzturēšana20.1.3. piegādes un uzstādīšanas termiņš (mēneši)20.1.4. iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi)20.1.5. alternatīvas stiprā puse20.1.6. alternatīvas vājā puse20.2. kanalizācijas sistēma

20.2.1. projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos)20.2.1.1. iekārtu izmaksas20.2.1.2. montāžas un piegādes izmaksas20.2.1.3. projektēšana20.2.2. iekārtu ekspluatācijas izmaksas (lati/gadā)20.2.2.1. darbaspēka izmaksas20.2.2.2. elektroenerģijas izmaksas20.2.2.3. reaģenti20.2.2.4. materiāli un uzturēšana20.2.3. piegādes un uzstādīšanas termiņš (mēneši)20.2.4. iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi)20.2.5. alternatīvas stiprā puse20.2.6. alternatīvas vājā puse
21. Ilgtermiņa investīciju programma (detalizē atkarībā no projektā plānotajiem pasākumiem)

Nr.
p.k.

Pasākums (investīciju projekta komponents)

Pasākuma apraksts

Kvantitatīvie mērķi

Plānotās izmaksas (latos)

Plānotais īstenošanas gads

21.1. Investīciju projekti AAA apdzīvotā vietā

(piemērs)

21.1.1.

ūdens ņemšanas vietas sakārtošana un ierīkošana

jauni artēziskie urbumi, veco aku tamponēšana, aizsargbūves
21.1.2.

ūdens apgādes sistēmas paplašināšana

jaunu tīklu izbūve un jauni pieslēgumi
21.1.3.

nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana

ūdens apgādes tīklu nomaiņa, ūdenstorņa izbūve vai rekonstrukcija, skaitītāju uzstādīšana
21.1.4.

ūdens kvalitātes uzlabošana

ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve vai rekonstrukcija
21.1.5.

kanalizācijas sistēmas paplašināšana

jaunu tīklu izbūve un jauni pieslēgumi
21.1.6.

kanalizācijas noplūžu samazināšana

kanalizācijas tīklu nomaiņa, sūkņu staciju izbūve vai rekonstrukcija
21.1.7.

notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana

esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija vai jaunu celtniecība
21.1.8.

institucionālā attīstība un informatīvā kampaņa

darbinieku apmācība, iedzīvotāju un iestāžu informēšana par ūdens taupīšanu
21.2. Investīciju projekti BBB apdzīvotā vietāPiezīmes.

AAA – konkrēts apdzīvotās vietas nosaukums

BBB – konkrēts apdzīvotās vietas nosaukums


IV Prioritārā investīciju programma

Izmaksas

22. Prioritārās investīciju programmas pasākumi

Pasākums (investīciju projekta komponents)

Pasākuma mērķis

Pasākuma raksturojums (veicamie uzdevumi)

Tehnoloģisko iekārtu raksturojums


23. Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas

Pasākums (projekta komponenti)

Izmaksu veids

Vienas vienības izmaksas (latos)

Daudzums

Izmaksas kopā (latos)

23.1. Attiecināmās izmaksas


Kopā23.2. Neattiecināmās izmaksas


Kopā


Pavisam kopā24. Plānotās prioritārās investīciju programmas finanšu avoti

24.1. finansētājs

Summa (latos)

Statuss

24.1.1. pašu līdzekļi24.1.2. ES fonds24.1.3. valsts budžets24.1.4. kredīta līdzekļi (norādiet līdzekļu avotu)Kopā
25. Prioritārās investīciju programmas īstenošanas laika grafiks

Pasākums (projekta komponenti)

20 .gads, pa ceturkšņiem

20 .gads, pa ceturkšņiem

20 .gads, pa ceturkšņiem

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
Tehnisko risinājumu alternatīvas

26. Alternatīvo tehnisko risinājumu salīdzinājums

Salīdzināšanas kritēriji

pirmā alternatīva

(piemēram, esošās iekārtas renovācija)

otrā alternatīva

(piemēram, jaunas iekārtas uzstādīšana
(vai izbūve))

26.1. Pasākums (investīciju projekta komponents) AAA

26.1.1. projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos)26.1.1.1. iekārtu izmaksas26.1.1.2. montāžas un piegādes izmaksas26.1.1.3. projektēšana26.1.2. iekārtu ekspluatācijas izmaksas (lati/gadā)26.1.2.1. darbaspēka izmaksas26.1.2.2. elektroenerģijas izmaksas26.1.2.3. reaģenti26.1.2.4. materiāli un uzturēšana26.1.3. piegādes un uzstādīšanas termiņš (mēneši)26.1.4. iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi)26.1.5. alternatīvas stiprā puse26.1.6. alternatīvas vājā puse26.2. Pasākums (investīciju projekta komponents) BBB

Prioritārās investīciju programmas ietekme uz vidi

27. Prioritārās investīciju programmas ietekmes uz vidi novērtējums

Rādītājs

Paskaidrojumi

Esošais līmenis

Līmenis pēc projekta īstenošanas

27.1. Ūdensapgāde27.1.1. apkalpes zona

pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita27.1.2. pieslēguma rādītājs

95 % pieslēgumu (minim.) apkalpes zonas robežās27.1.3. apgādes ilgums

nepārtraukti 24 stundas diennaktī27.1.4. ūdens kvalitāte

atbilstība Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām26.1.4.1. dzelzs26.1.4.2. mangāns26.1.4.3. duļķainība26.1.4.4. citi27.1.5. spiediens

minimālais spiediens - 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās27.1.6. plūsmas rādītājs

minimālais plūsmas rādītājs - 7,2 l/min pie patērētāja27.1.7. apgādes stabilitāte (drošība)

stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas var rasties stacijas un iekārtu darbības traucējumu vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ, nav ilgāks par 6 stundām. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai27.1.8. ugunsdzēsība

minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laikposmam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji27.2. Kanalizācija27.2.1. apkalpes zona

pieslēgumu skaits (procentos)27.2.2. pieslēguma rādītājs

95 % pieslēgumu (minim.) apkalpes zonas robežās27.2.3. pārplūšana (hidrauliska)

pārplūšana atkārtotu lietusgāžu laikā hidrauliskās pārslodzes dēļ ir pieļaujama ne biežāk kā reizi 50 gados27.2.4. pārplūšana (iekārtu darbības traucējumi)

pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums, ja radušies stacijas vai iekārtu darbības traucējumi, nedrīkst būt biežāk kā reizi 5 gados27.2.5. apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība

pārplūde nav pieļaujama, pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietusūdens desmitkārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nedrīkst notikt biežāk par 10 reizēm gadā27.2.6. standarti attiecībā uz izplūstošajiem notekūdeņiem

atbilstība reģionālās vides pārvaldes prasībām26.2.6.1. SV (suspendētās vielas)26.2.6.2. BSP5 (bioloģiskais skābekļa patēriņš)26.2.6.3. ĶSP (ķīmiskais skābekļa patēriņš)26.2.6.4. Pkop (kopējais fosfors)26.2.6.5. Nkop (kopējais slāpeklis)27.2.7. standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu

atbilstība Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" prasībām.

Vides, īpaši augsnes, aizsardzība, izmantojot notekūdeņu dūņas (lauksaimniecībā, dārzniecībā, mežsaimniecībā).

Neizmantojamās dūņas noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi būtu minimāla
Projekta kopējās izmaksas


Finansējums


Projekta pieteicēja lēmums par līdzfinansējumu


Projekta stadija


Projekta nozīme


Projekta īstenošanā iesaistīto īpašumu juridiskais statuss


Projekta pieteicēja kapacitātes izvērtējums


Vides ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!