Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.12.2007., Nr. 202 https://www.vestnesis.lv/ta/id/168074

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Vēl šajā numurā

18.12.2007., Nr. 202

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

 

Paziņojums par teritoriālo plānojumu

Elejas pagasta padome paziņo, ka 2007. gada 13. decembrī ir apstiprināts Elejas pagasta teritoriālais plānojums (protokols nr. 19, 23.§) un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi nr. 7 “Elejas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Ar teritorijas plānojuma dokumentiem var iepazīties Elejas pagasta padomes telpās Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas rajonā, LV-3023.


Paziņojums par detālplānojuma izstrādi

Pamatojoties uz Cirmas pagasta padomes 05.12.2007. lēmumu, protokols nr.12, 8.§, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai ar kadastra nr.6850-002-0223, 12,6 ha platībā no 6850-002-0106 pie Bižu ezera:

– izstrādes vadītāja Inese Pivare, arhitekte teritorijas plānošanā;

– teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Cirmas pagasta teritorijas plānojumu – individuālās dzīvojamās apbūves teritorija (DZS);

– rakstiskie priekšlikumi iesniedzami Cirmas pagasta padomē līdz 2008.gada 31.janvārim.


Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas 2.posma sākšanu Rīgas rajona Ādažu novada d/s “Smilgas”.

Saistībā ar 2007.gada 27.novembra Ādažu novada domes sēdes lēmumu nr.13, 2.1.2.§, uzsākts detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas 2.posms. No 24.12.2007. līdz 14.01.2008. visas ieinteresētās personas var iepazīties ar izstrādāto detālplānojuma 1.redakciju un iesniegt priekšlikumus Ādažu novada būvvaldē Muižas ielā 5, Ādažos, Rīgas rajonā, minētajā termiņā katru darba dienu no pulksten 9 līdz 17. Plānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks būvvaldes telpās 2008.gada 10.janvārī no pulksten 16.30 līdz 17.

Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, prasības pieteikums nosūtāms Ādažu novada domei Gaujas ielā 16, Ādažos, Rīgas rajonā, LV-2164, norādot: fiziskām personām vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīves vietas adresi; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.


Paziņojums par detālplānojumu

Inčukalna novada dome saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19. oktobra noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 64. punktu, paziņo, ka Inčukalna novada domē 2007.gada 25.jūlijā ir pieņemts lēmums (sēdes prot.nr.8, 3.§) par nekustamā īpašuma “Kuplejas” 3.zemes vienības, kad.nr.8064-001-0040, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš – trīs nedēļas no sludinājuma publicēšanas laikrakstos “Rīgas Apriņķa Avīze” un “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojumu izstrādes vadītāja – arhitekte Dace Bērziņa, tālr. 29103226. Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Inčukalna novada būvvaldei, norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar Inčukalna novada teritorijas plānojumu, kā arī ar jautājumiem un priekšlikumiem var vērsties Inčukalna novada būvvaldē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, LV-2141. Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 8.30–13.00 un 14.00–19.00, ceturtdienās plkst. 8.30–13.00 un 14.00–17.00.


Paziņojums par detālplānojumu

Saskaņā ar Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 22.11.2007. lēmumu (protokols nr.12, 17.§) sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Limbažu rajona Salacgrīvas pilsētas zemesgabalu Lauteru ielā 2 (kadastra nr.6615 007 0082) un Lauteru ielā 2a (kadastra nr.6615 007 0151) detālplānojuma 1.redakcija. Ar detālplānojuma 1.redakciju varēs iepazīties Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domē (Salacgrīvā, Smilšu ielā 9) darba dienās no pulksten 9 līdz 18. Sabiedriskās apspriešanas termiņš – divas nedēļas no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008.gada 7.janvārī pulksten 14 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.

Visas ieinteresētās personas priekšlikumus detālplānojuma izstrādāšanai var iesniegt rakstiskā veidā projektēšanas birojā “ARHO” Rīgā, Ganību dambī 30a, LV-1005, katru darba dienu no pulksten 10 līdz 17.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – sertificēts arhitekts teritoriālplānošanā Viesturs Briedis (sertifikāta nr.10 – 0212).


Paziņojums par detālplānojumiem

Ādažu novada dome paziņo, ka ar 2007.gada 27.novembra domes sēdes lēmumu nr.13, 2.4.1.§, ir uzsākts nekustamā īpašuma “Dzelmītes” detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas 1.posms. Teritorijas plānotā izmantošana – lauku apbūves zona.

Ādažu novada dome paziņo, ka ar 2007.gada 27.novembra domes sēdes lēmumu nr.13, 2.4.3.§, ir uzsākts nekustamā īpašuma “Langas” detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas 1.posms. Teritorijas plānotā izmantošana – jaukta rūpniecības un darījumu iestāžu zona.

Ādažu novada dome paziņo, ka ar 2007.gada 27.novembra domes sēdes lēmumu nr.13, 2.4.2.§, ir uzsākts nekustamā īpašuma “Irbes” detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas 1.posms. Teritorijas plānotā izmantošana – lauku apbūves zona.

Ādažu novada dome paziņo, ka ar 2007.gada 27.novembra domes sēdes lēmumu nr.13, 2.4.4.§, ir uzsākts nekustamā īpašuma “Ranči” detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas 1. posms. Teritorijas plānotā izmantošana – lauku apbūves zona un mežaparka apbūves zona.

Par plānojumu izstrādes vadītāju apstiprināts arhitekts Silvis Grīnbergs.

Minēto detālplānojumu sabiedriskās apspriešanas 1.posma termiņš – 2008.gada 18.janvāris.

Ādažu pagasta teritorijas plānojums un Ādažu pagasta attīstības programma pieejami Ādažu novada būvvaldē. Apmeklētāju pieņemšana un rakstisko priekšlikumu iesniegšana Ādažu novada būvvaldē Muižas ielā 5 pirmdienās no pulksten 10 līdz 13 un no 14 līdz 18 un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 13 un no 14 līdz 17.


Paziņojums par Iršu pagasta teritorijas plānojumu

Iršu pagasta padome 2007.gada 26.novembrī pieņēma lēmumu “Par Iršu pagasta teritorijas plānojuma 2007.–2019.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu nr.6 “Iršu pagasta teritorijas plānojuma 2007.–2019.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” (prot.nr.10, 1.§).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. un 43.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6. un 7.pantu, Ministru kabineta noteikumu nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45. un 46.pantu un Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 29.10.2007. vēstuli nr.1-22/9882/8481 “Atzinums par Iršu pagasta teritorijas plānojumu”, Iršu pagasta padome nolemj:

1. 1. Apstiprināt Iršu pagasta teritorijas plānojumu 2007.–2009.gadam (neatņemama šī lēmuma sastāvdaļa ir Iršu pagasta teritorijas plānojuma 2007.–2019.gada plānojuma dokumentācija).

2. Izdot Iršu pagasta padomes saistošos noteikumus nr.6 “Iršu pagasta teritorijas plānojuma 2007.–019.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Noteikumu teksts 1.pielikumā.

3. Divu nedēļu laikā pēc Iršu pagasta teritorijas plānojuma stāšanās spēkā iesniegt zināšanai:

3.1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā – Iršu pagasta teritorijas plānojuma eksemplāru, pievienojot grafiskās daļas kartes (plānus) (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā);

3.2. Valsts zemes dienestā – normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kartībā apliecinātu Iršu pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu kopiju, kā arī grafiskās daļas karti (plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (digitālā veidā, vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā);

3.3. Reģionālajā vides pārvaldē – grafiskās daļas karti (plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (digitālā veidā, vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā).

4. Ne vēlāk kā divas nedēļas pēc lēmuma pieņemšanas publicēt to laikrakstos “Staburags” un “Latvijas Vēstnesis”, norādot, ka ar apstiprināto Iršu pagasta teritorijas plānojumu var iepazīties Iršu pagasta padomē, “Kūlēni”, Iršu pagasts, Aizkraukles rajons.

5. Iršu pagasta teritorijas plānojums 2007.–2019.gadam stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu publicēts “Latvijas Vēstnesis”.

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi Iršu pagasta padomes priekšsēdētājs Pēteris Keišs.

Padomes priekšsēdētājs P.Keišs

Ar Iršu pagasta teritorijas plānojuma saistošajiem noteikumiem var iepazīties Iršu pagasta padomē, “Kūlēni”, Iršu pagasts, Aizkraukles rajons, LV-5108, katru darba dienu pašvaldības darba laikā.


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2007. gada 26. novembra lēmumu (sēdes protokols nr. 19) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Aģītes” (kadastra nr. 8033 001 0734, 1,56 ha platībā). Saskaņā ar Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu, detālplānojuma teritorijā plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija (SA). Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās darba laikā, divu nedēļu laikā no šīs publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma izstrādes vadītājs Normunds Līcis (tālr. 67142519). Detālplānojumu izstrādā SIA “Grupa 93”. Tālrunis informācijai 7217043. Pieņemamais laiks: pirmdienās, trešdienās no plkst. 9 līdz 11, SIA “Grupa 93” birojā Rīgā, Avotu ielā 10-11. Par turpmākajiem detālplānojuma izstrādes un sabiedriskās apspriešanas pasākumiem informācija tiks ievietota laikrakstā “Saulkrastu Domes Ziņas“ un “Latvijas Vēstnesis”.


Paziņojums par teritorijas plānojumu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumiem nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72.pantu Valmieras pagasta padome paziņo, ka 29.11.2007. ir pieņemts lēmums ar protokola nr.14, 10.§, “Par detālplānojumu zemes īpašumā “Lejaspaegļi”” kā galīgo redakciju un izdoti saistošie noteikumi nr.7.

Ar detālplānojumu “Zemes īpašumā “Lejaspaegļi”” var iepazīties Valmieras pagasta būvvaldē Vanagu ielā 4, Valmieras pagastā, katru darba dienu no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17.


Paziņojums par teritorijas plānojumu

Saskaņā ar Sidrabenes pagasta padomes 2007.gada 11.decembra lēmumu, protokols nr.13, 1.§, ir nodota atkārtotai sabiedriskajai apspriešana Sidrabenes pagasta teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam 1.redakcija un Vides pārskats.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2007.gada 20.decembra līdz 2008.gada 31.janvārim.

Ar Sidrabenes pagasta teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu var iepazīties un iesniegt atsauksmes Sidrabenes pagasta padomes ēkā, “Vīgriezes”, Sidrabenes pagasts, Jelgavas rajons, no 20.12.2007. līdz 31.01.2008. katru darba dienu no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 16. Sabiedriskās apspriešanas noslēguma sēde plānota 2008.gada 1.februārī pulksten 14. Informācija pa tālr. 63085677.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!