Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 4.12.2007., Nr. 194 https://www.vestnesis.lv/ta/id/167292

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Vēl šajā numurā

04.12.2007., Nr. 194

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

 

Paziņojums par detālplānojumu

Saskaņā ar Salas pagasta padomes lēmumu, protokols nr.11 (29.11.2007.) 227.§, sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodota detālplānojuma 1.redakcija nekustāmajam īpašumam Rīgas rajonā, Salas pagastā, “Klijas” (kad. nr. 8088 005 0069).

Sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņš tiek noteikts no 04.12.2007 – 24.12.2007.

Detālplānojuma 1.redakcija apskatāma un rakstiskus priekšlikumus var iesniegt sabiedriskās apspriešanas laikā Salas pagasta padomē, katru darba dienu no plkst.8 līdz 17.

Par turpmāko detālplānojuma izstrādes procesu informācija tiks sniegta laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Rīgas Apriņķa Avīze”.

 

Paziņojums par Madonas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu

1999.–2012.gadam un Madonas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu nr.16

“Madonas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi 1999.–2012.gadam,

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Teritorijas plānošanas likums” 7.panta sestās daļas 2.punktu, LR Ministru kabineta noteikumu Nnr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 44., 45., 46., 47.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.pantu, 45.¹ pantu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, Madonas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Madonas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumus 1999.–2012.gadam.

2. Kā pašvaldības saistošos noteikumus nr.16 noteikt Madonas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu 1999.–2012.gadam projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

3. Madonas pilsētas domes saistošie noteikumi nr.16 “Madonas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi 1999.–2012.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” stājas spēkā ar dienu, kad lēmums publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

4. Lēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieņemšanas publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā “Stars”, norādot, ka ar apstiprinātajiem Madonas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem var iepazīties Madonas pilsētas domes būvvaldē (Saieta laukums 1, Madona).

5. Ar saistošo noteikumu nr.16 “Madonas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi 1999.–2012.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem 2005.gada 27.oktobrī apstiprināto Madonas pilsētas teritorijas plānojumu 1999.–2012.gadam un 2005.gada 27.oktobra Madonas pilsētas domes saistošos noteikumus nr.15 “Madonas pilsētas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi.

 

Paziņojums ar Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2004.–2016.gadam

galīgās redakcijas izskatīšanu

Saskaņā ar Garkalnes novada domes 25.04.2007. lēmumu (sēdes protokols nr.4, 26.§) ir pilnveidota “Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2004.–2016.gadam” redakcija. Teritorijas plānojuma izskatīšana notiks Garkalnes novada domes sēdē š.g. 18.decembrī pulksten 14 Garkalnes novada domē Brīvības gatvē 455, 1.stāva zālē.

 

Paziņojums par teritorijas plānojumu

Sakas novada dome ir veikusi precizējumus Sakas pagasta teritorijas plānojuma galīgajā redakcijā saskaņā ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 29.11.2007. atzinumu nr.7.1-22/11795/9 “Atzinums par Sakas pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju”.

Ar veiktajiem precizējumiem var iepazīties no 04.12.2007. līdz 27.12.2007. katru darba dienu no pulksten 8 līdz 16 Sakas novada domē Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Sakas novadā.

Sakas pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas sēde notiks 27.12.2007. pulksten 16.

 

Paziņojums detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Brocēnu novada dome 21.11.2007. sēdē ir pieņēmusi lēmumu (prot.nr.15, 14.§) apstiprināt Saldus rajona Brocēnu pilsētas lauku teritorijas nekustamā īpašuma “Pīpenes” (kad.nr.8425-003-0181) detālplānojumu un detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus izdot kā Brocēnu novada domes saistošos noteikumus nr.6.

Detālplānojums stājas spēkā ar dienu, kad lēmums publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Ar detālplānojumu var iepazīties Brocēnu novada domē Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

 

Paziņojums par teritorijas plānojumu

Krimūnu pagasta padome paziņo, ka pašvaldības teritorijas plānojuma galīgās redakcijas sabiedriskā apspriešana ir noteikta no 04.12.2007. līdz 28.12.2007.

Iepazīties ar Krimūnu pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju un atkārtoti iesniegt atzinumus un atsauksmes iespējams Krimūnu pagasta padomes telpās “Krimūnās”, Krimūnu pagastā, Dobeles rajonā, LV-3719, katru darba dienu no plkst.8 līdz 17.

Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sapulce paredzēta 19.12.2007. plkst.13 Krimūnu pagasta padomes telpās.

 

Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas 2.posma uzsākšanu Rīgas rajona Mārupes pagasta nekustamā īpašuma “Vilciņi” (kadastra nr.8076 009 0013) 1.zemes vienībai un (kadastra nr.8076 009 0013) 2.zemes vienībai

Saskaņā ar Mārupes pagasta padomes 26.09.2007. sēdes lēmumu nr.8.4. “Par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu” tiek uzsākta 2.sabiedriskā apspriešana un atzinumu saņemšana zemesgabala “Vilciņi” (kadastra nr.8076 009 0013) 1.zemes vienībai un (kadastra nr.8076 009 0013) 2.zemes vienībai.

Detālplānojuma izstrādātājs SIA “NAMS” informē, ka sabiedriskās apspriešanas 2.posms notiek no 2007.gada 4.decembra līdz 2007.gada 16.decembrim. Ar detālplānojuma projekta risinājumu var iepazīties Mārupes pagasta būvvaldē Mārupē, Daugavas ielā 29. Sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projekta risinājumiem notiks 2007.gada 6.decembrī pulksten 12 Mārupes pagasta būvvaldes telpās Mārupē, Daugavas ielā 29.

Visas projekta risinājumos ieinteresētās fiziskās un juridiskās personas tiek lūgtas līdz sabiedriskās apspriešanas beigām iesniegt rakstiskus priekšlikumus, kas skar teritorijas attīstību un nākotnes izmantošanu, Mārupes pagasta būvvaldei, adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167. Iesniedzot priekšlikumus, iesniegumā nepieciešams norādīt: fiziskām personām pilnu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni; juridiskām personām – reģistrācijas numuru, pilnu juridisko adresi, kontakttālruni un kontaktpersonu. Detālplānojuma izstrādātājs ir tiesīgs neizskatīt iesniegtos priekšlikumus, kas netiks iesniegti iepriekšminētajā kārtībā un termiņos.

 

Paziņojums par detālplānojumu

Pamatojoties uz Valgundes novada domes lēmumu nr.10, 09.08.2007. “Par atļauju detālplānojuma izstrādei nekustamajā īpašumā” un darba uzdevumu nr. 7-09/2007, 11.10.2007. lēmums nr.12 “Par detālplānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašumā” ir uzsākta detālplānojuma izstrādāšana teritorijai “Aizvēji” Valgundes novadā, Jelgavas rajonā (zemes kadastra nr. 5486 004 0155).

Detālā plānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmais posms noteikts no 10.12.2007. līdz 28.12.2007. Rakstiskus priekšlikumu par izstrādājamo detālo plānojumu var iesniegt un iepazīties ar izejmateriāliem katru darba dienu Valgundes novada domē Celtnieku ielā 35, Valgundes nov., Jelgavas raj., LV-3017 vai SIA “Arhitektūra un Vide” Akadēmijas ielā 19 - 608, Jelgavā, LV-3001; telefons informācijai 29269076.

 

Paziņojums par teritorijas plānojumu

Ošupes pagasta padomes paziņo, ka ar 2007. gada 26. aprīļa Ošupes pagasta padoms lēmumu (protokols nr.5, 16.§) ir uzsākta “Ošupes pagasta teritorijas plānojuma” 1.redakcijas pilnveidošana un gala redakcijas sagatavošana.

Iepazīsties ar “Ošupes pagasta teritorijas plānojuma” un “Vides pārskata Ošupes pagasta teritorijas plānojumam” gala redakciju un atkārtoti iesniegt atzinumus un atsauksmes atbilstoši LR normatīvajiem aktiem var laikā no 2007. gada 3. decembra līdz 24. decembrim, Ošupes pagasta padomē Skolas ielā 4, Degumniekos, Ošupes pagastā, pie sekretāres no plkst. 9 līdz 16.

Ošupes pagasta padomes sēde par “Ošupes pagasta teritorijas plānojums” un “Vides pārskats Ošupes pagasta teritorijas plānojumam” gala redakcijas apstiprināšana notiks 2008. gada 23. janvāris plkst. 13 Ošupes pagasta padomē Skolas ielā 4, Degumniekos, Ošupes pagastā.

 

Paziņojums par Stelpes pagasta teritorijas plānojumu

Pamatojoties uz Stelpes pagasta padomes 2007.gada 13.novembra lēmumu (sēdes protokols nr.11, 8.§.) ar Stelpes pagasta teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju varēs iepazīties trīs nedēļas no dienas, kad šis sludinājums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Šajā laikā ar Stelpes plānojuma redakcijas materiāliem var iepazīties, kā arī sniegt atsauksmes Stelpes pagasta padomē (“Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pagasts) no plkst.8.30 – 16 vai SIA “Grupa 93” birojā (Avotu iela 10-11, Rīga, LV-1011, tālrunis 7217043, fakss 7217045).

 

Paziņojums par Rušonas pagasta teritorijas plānojumu

Riebiņu novada dome paziņo, ka ar 13.11.2007. ir pieņēmusi sēdes lēmumu (protokola nr.20, 3.§) “Par Rušonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakcijas un vides pārskata pilnveidošanu atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumam” ir nolēmusi:

1.Atcelt Riebiņu novada domes 21.06.2007. sēdes lēmumu nr. 1 (protokols nr. 12) par Riebiņu novada Rušonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas pieņemšanu kā Rušonas pagasta saistošos noteikumus.

2.Pilnveidot Rušonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu redakciju un vides pārskatu atbilstoši Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumam un sagatavot galīgo redakciju.

3.Sabiedriskās apspriešanas termiņš no 26.11.2007. līdz 07.12.2007.

4.Noteikt, ka ar Rušonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakciju un vides pārskatu var iepazīties Riebiņu novada mājas lapā: www.riebini.lv vai Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, Preiļu rajonā.

5.Noteikt, ka Rušonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakcija un vides pārskats tiks izskatīts Riebiņu novada domes sēdē 2007.gada 11. decembrī pulksten 14.

 

Paziņojums par Aronas pagasta Teritorijas plānojumu

Aronas pagasta padome informē, ka ar 14.11.2007. pagasta padomes lēmumu nr.9 ir apstiprināts Aronas pagasta Teritorijas plānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi nr. 7 “Aronas pagasta Teritorijas plānojuma 2007 - 2019 grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Ar apstiprināto Teritorijas plānojumu iespējams iepazīties Aronas pagasta padomē pie sekretāres Melioratoru ielā 3, Aronas pagastā, Madonas rajonā, darba dienās no plkst. 9 līdz 16, sākot no š.g. 26.novembra. Aronas pagasta Teritorijas plānojums stājas spēkā ar dienu, kad Aronas pagasta padomes lēmums nr.9 publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!