Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumi Nr. 810 "Dabas parka "Pinku ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.11.2007., Nr. 193 https://www.vestnesis.lv/ta/id/167193

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.811

Slaucamo govju pārraudzības kārtība

Vēl šajā numurā

30.11.2007., Nr. 193

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 810

Pieņemts: 27.11.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.810

Rīgā 2007.gada 27.novembrī (prot. Nr.66 36.§)
Dabas parka "Pinku ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām" 14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas parka "Pinku ezers" (turpmāk - dabas parks) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas parka funkcionālo zonējumu;

1.3. dabas parka apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas kārtību;

1.4. dabas parkā esošo dabas pieminekļu - aizsargājamo koku - aizsardzības un izmantošanas kārtību.
2. Dabas parka teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārīgie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
3. Dabas parka platība ir 161 hektārs. Dabas parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežu apraksts - šo noteikumu 2.pielikumā.
4. Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm. Speciālās informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.
5. Dabas parkā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

5.1. dabas lieguma zona;

5.2. dabas parka zona.
II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas parka teritorijā
6. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kā arī takām, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā un paredzētas dabas parka apskatei.
7. Dabas aizsardzības pārvalde var noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par dabas parkā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.
8. Dabas parka teritorijā aizliegts:

8.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;

8.2. bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, kā arī citus infrastruktūras objektus;

8.3. pļaut pļavas virzienā no lauka malām uz centru;

8.4. nosusināt purvus;

8.5. dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams biotopu apsaimniekošanas pasākumu veikšanai un ir saņemta Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes (turpmāk - reģionālā vides pārvalde), kā arī par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgās institūcijas rakstiska atļauja;

8.6. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar ūdens motocikliem, motorlaivām, kuteriem un jahtām, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

8.7. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transport­līdzekļiem, mopēdiem un pajūgiem, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;

8.8. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus pagalmos, ugunskurus ciršanas atlieku sadedzinā­šanai atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un tādu ciršanas atlieku sadedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus pļavu atjaunošanas darbos;

8.9. izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā;

8.10. uzstādīt vēja ģeneratorus;

8.11. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot pagalmus, kā arī medības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un kārtību;

8.12. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeni personiskajām vajadzībām;

8.13. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem (tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem;

8.14. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, izņemot objektus, ko ierīko ar reģionālās vides pārvaldes rakstisku atļauju saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

8.15. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot:

8.15.1. bebru aizsprostu nojaukšanu;

8.15.2. biotopu atjaunošanas pasākumus, ja ir saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja;

8.16. bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas:

8.16.1. restaurēt, renovēt vai rekonstruēt inženierkomunikācijas un citas inženierbūves, kā arī renovēt vai rekonstruēt ceļus;

8.16.2. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

8.17. aizliegts būvēt un izvietot dabisko virszemes ūdensobjektu aizsarg­joslās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar filtrāciju gruntī, kā arī novadīt Pinku ezerā, Šarlotes dīķī, Bezdibeņa ezerā un tam apkārt esošajā purvā neattīrītus un attīrītus sadzīves, ražošanas un komunālos notekūdeņus un notekūdeņu dūņas.
9. Būvniecība dabas parkā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī vides aizsardzību un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.
III. Dabas lieguma zona
10. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu Pinku ezera īpaši aizsar­gājamos biotopus - mīkstūdens ezeru ar ezereņu (Isoetes), lobēliju (Lobelia) un krasteņu (Littorella) audzēm, ezeru ar pamīšziedu daudzlapes (Myriophyllum alterniflorum) audzēm, ezeru ar piekrastē dominējošu minerālgrunti un boreālos mežus, kas ir īpaši aizsargājamās putnu sugas - melnā stārķa (Ciconia nigra) - barošanās vieta, kā arī citu īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu dzīvotnes.
11. Dabas lieguma zonā aizliegts:

11.1. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

11.2. ierīkot jaunus ceļus, kā arī mainīt esošo ceļu platumu un ceļa trases novietojumu;

11.3. veikt zemes transformāciju, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams:

11.3.1. īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai;

11.3.2. šo noteikumu 8.15.1.apakšpunktā minēto darbību veikšanai, ja ir saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja;

11.4. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

11.5. cirst kokus galvenajā un rekonstruktīvajā cirtē;

11.6. cirst kokus kopšanas cirtē, izņemot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus saskaņā ar šo noteikumu 11.18.4.apakšpunktu un mežu apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ja valdaudzes vecums pārsniedz:

11.6.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadus;

11.6.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadus;

11.6.3. apšu audzēm - 30 gadus;

11.7. no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot krūmu ciršanu pagalmos un meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

11.8. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektrolīniju uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

11.9. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla ir lielāks par 25 centimetriem, izņemot bīstamos kokus, kā arī izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 centimetriem, izņemot svaigos vēja gāztos ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāra un to atstāšana mežaudzē var veicināt kaitēkļu masveida savairošanos;

11.10. ierīkot nometnes, atpūtas vietas un celt teltis ārpus šo noteikumu 1.pielikumā īpaši norādītām un speciāli ierīkotām vietām;

11.11. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

11.12. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdošanas un iepirkšanas punktus;

11.13. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

11.14. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

11.15. ierīkot iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

11.16. celt un ierīkot hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams aizsargājamo biotopu atjaunošanai un ir saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja;

11.17. audzēt vai turēt sprostos zivis, piebarot zivis, kā arī papildināt zivju krājumus, izņemot plēsīgo zivju sugu krājumu papildināšanu;

11.18. ierīkot ūdenstransporta līdzekļu piestātnes un bāzes;

11.19. bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas:

11.19.1. atjaunot mežu sējot vai stādot un ieaudzēt mežu;

11.19.2. vākt dabas materiālus kolekcijām;

11.19.3. veikt zinātniskos pētījumus;

11.19.4. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus kopšanas cirtē, sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma.
VI. Dabas parka zona
12. Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu īpaši aizsargājamos biotopus - vilkakūlas (Nardus stricta) pļavas, dabiski distrofus un eitrofus ezerus -, kā arī lai sekmētu dabas aizsardzības prasībām atbilstošu tūrisma un atpūtas infrastruktūras attīstību.
13. Dabas parka zonā aizliegts:

13.1. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

13.2. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus, izņemot augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus, ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

13.2.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadus;

13.2.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadus;

13.2.3. apšu audzēm - 30 gadus;

13.3. no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot krūmu ciršanu pagalmos un meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku ciršanu un novākšanu;

13.4. bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas:

13.4.1. veikt zemes transformāciju;

13.4.2. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdens­slēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

13.4.3. cirst kokus sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma.
V. Dabas pieminekļi
14. Dabas parkā esošie dabas pieminekļi - aizsargājamie koki - ir vietējo un svešzemju sugu dižkoki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem.
15. 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

15.1. veikt jebkādu saimniecisko vai cita veida darbību, kura bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt dabas pieminekli vai mazināt tā dabisko estētisko nozīmi;

15.2. ierīkot atpūtas vietas un nometnes, celt teltis ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

15.3. veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

15.4. apkraut aizsargājamos kokus;

15.5. mainīt vides apstākļus - ūdens un barošanās režīmu;

15.6. veikt zemes transformāciju;

15.7. iznīcināt vai bojāt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

15.8. bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas:

15.8.1. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

15.8.2. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākai aizsardzībai un saglabāšanai;

15.8.3. celt pazemes būves;

15.8.4. cirst kokus.
16. Aizsargājamā koka nociršana vai novākšana pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un ir saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja.
VI. Noslēguma jautājums
17. Zemes transformācija dabas lieguma zonā ir atļauta, ja saņemta zemes transformācijas atļauja līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.810
Dabas parka "Pinku ezers" funkcionālo zonu shēma
Vides ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
2. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.810
Dabas parka "Pinku ezers" funkcionālo zonu robežu apraksts

I. Dabas lieguma zona

1. Dabas lieguma zonas robežu koordinātu saraksts:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

1.1.

1.

359666

320071

1.2.

2.

359657

320082

1.3.

3.

359639

320087

1.4.

4.

359621

320083

1.5.

5.

359608

320071

1.6.

6.

359596

320052

1.7.

7.

359592

320011

1.8.

8.

359589

319980

1.9.

9.

359587

319906

1.10.

10.

359595

319864

1.11.

11.

359619

319794

1.12.

12.

359595

319797

1.13.

13.

359544

319840

1.14.

14.

359511

319875

1.15.

15.

359499

319883

1.16.

16.

359474

319875

1.17.

17.

359449

319849

1.18.

18.

359431

319804

1.19.

19.

359422

319757

1.20.

20.

359422

319726

1.21.

21.

359440

319660

1.22.

22.

359479

319610

1.23.

23.

359540

319534

1.24.

24.

359570

319501

1.25.

25.

359613

319467

1.26.

26.

359632

319446

1.27.

27.

359659

319442

1.28.

28.

359712

319450

1.29.

29.

359732

319436

1.30.

30.

359743

319396

1.31.

31.

359740

319372

1.32.

32.

359725

319338

1.33.

33.

359718

319311

1.34.

34.

359729

319292

1.35.

35.

359712

319282

1.36.

36.

359697

319284

1.37.

37.

359681

319270

1.38.

38.

359681

319223

1.39.

39.

359690

319187

1.40.

40.

359702

319157

1.41.

41.

359756

319105

1.42.

42.

359792

319092

1.43.

43.

359804

319077

1.44.

44.

359798

319049

1.45.

45.

359795

319023

1.46.

46.

359802

318989

1.47.

47.

359822

318940

1.48.

48.

359844

318915

1.49.

49.

359874

318900

1.50.

50.

359910

318898

1.51.

51.

359963

318893

1.52.

52.

359990

318878

1.53.

53.

360002

318843

1.54.

54.

360023

318837

1.55.

55.

360056

318846

1.56.

56.

360074

318841

1.57.

57.

360115

318795

1.58.

58.

360155

318713

1.59.

59.

360159

318693

1.60.

60.

360153

318674

1.61.

61.

360259

318669

1.62.

62.

360280

318712

1.63.

63.

360275

318716

1.64.

64.

360251

318713

1.65.

65.

360148

318786

1.66.

66.

360280

318912

1.67.

67.

360325

318849

1.68.

68.

360340

318873

1.69.

69.

360349

318879

1.70.

70.

360225

319148

1.71.

71.

360230

319182

1.72.

72.

360228

319202

1.73.

73.

360209

319233

1.74.

74.

360195

319278

1.75.

75.

360142

319321

1.76.

76.

360233

319410

1.77.

77.

360252

319408

1.78.

78.

360261

319403

1.79.

79.

360282

319379

1.80.

80.

360283

319399

1.81.

81.

360274

319430

1.82.

82.

360260

319474

1.83.

83.

360243

319498

1.84.

84.

360230

319517

1.85.

85.

360203

319543

1.86.

86.

360173

319551

1.87.

87.

360155

319559

1.88.

88.

360145

319581

1.89.

89.

360161

319620

1.90.

90.

360151

319621

1.91.

91.

360100

319537

1.92.

92.

360047

319453

1.93.

93.

360009

319453

1.94.

94.

359997

319567

1.95.

95.

360082

319730

1.96.

96.

360035

319770

1.97.

97.

359966

319712

1.98.

98.

359890

319783

1.99.

99.

359862

319840

1.100.

100.

359939

319932

1.101.

101.

359894

320001

1.102.

102.

359889

320104

1.103.

103.

359873

320143

1.104.

104.

359887

320216

1.105.

105.

360204

318912

1.106.

106.

360106

318928

1.107.

107.

360109

319093

1.108.

108.

360089

319118

1.109.

109.

360017

319166

1.110.

110.

360011

319244

1.111.

111.

360092

319227

1.112.

112.

360133

319210

1.113.

113.

360164

319172

1.114.

114.

360187

319129

1.115.

115.

360175

319107

1.116.

116.

360169

319082

1.117.

117.

360182

319063

1.118.

118.

360196

319051

II. Dabas parka zona

2. Dabas parka zonā ietilpst visa tā dabas parka "Pinku ezers" teritorija, kas neietilpst dabas lieguma zonā.

Vides ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
3. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.810
Speciālā informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai un tās lietošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai (turpmāk - zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) - gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma - baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums - tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars - baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta propor­cijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šī pielikuma 3.1. un 3.2.apakš­punktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem.

4. Zīmes izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
4 pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.810
Aizsargājamie koki - vietējo un svešzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.
p.k.

Suga

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

1

2

3

4

I. Vietējās sugas

1.

Apse (Populus tremula L.)

3,5

35

2.

Baltalksnis (Alnus incana (L.) Moench)

1,6

25

3.

Āra bērzs (Betula pendula Roth)

3,0

33

4.

Purva bērzs (Betula pubescens Ehrh.)

3,0

32

5.

Pūpolvītols (Salix caprea L.)

1,9

22

6.

Egle (Picea abies (L.) Karst.)

3,0

37

7.

Hibrīdais alksnis (Alnus x pubescens Tausch)

1,5

32

8.

Parastā goba (Ulmus glabra Huds.)

4,0

28

9.

Parastā ieva (Padus avium Mill.)

1,7

22

10.

Parastā kļava (Acer platanoides L.)

3,5

27

11.

Parastā liepa (Tilia cordata Mill.)

4,0

33

12.

Parastā vīksna (Ulmus laevis Pall.)

4,0

30

13.

Melnalksnis (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)

3,0

30

14.

Parastais osis (Fraxinus excelsior L.)

4,0

34

15.

Parastais ozols (Quercus robur L.)

5,0

32

16.

Parastais skābardis (Carpinus betulus L.)

1,9

20

17.

Parastais pīlādzis (Sorbus aucuparia L.)

1,7

21

18.

Parastā priede (Pinus sylvestris L.)

3,0

38

19.

Šķetra (Salix pentandra L.)

1,6

22

20.

Zviedrijas kadiķis (Juniperus communis L. var. suecica Ait.)

0,8

11

II. Svešzemju sugas

21.

Skujkoki

21.1.

Balzama baltegle (Abies balsamea (L.) Mill.)

1,5

24

21.2.

Eiropas baltegle (Abies alba Mill.)

2,7

32

21.3.

Eiropas ciedrupriede (Pinus cembra L.)

1,6

22

21.4.

Eiropas lapegle (Larix decidua Mill.)

3,2

39

21.5.

Kanādas tsuga (hemlokegle) (Tsuga canadensis (L.) Carr.)

1,3

15

21.6.

Krievijas lapegle (Larix ledebourii (Rupr.) Cin.)

3,0

34

21.7.

Melnā priede (Pinus nigra Arnold)

1,9

23

21.8.

Menzīsa duglāzija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)

2,4

-

21.9.

Rietumu tūja (Thuja occidentalis L.)

1,4

16

21.10.

Sibīrijas baltegle (Abies sibirica Ledeb.)

1,8

30

21.11.

Sibīrijas ciedrupriede (Pinus sibirica Du Tour)

1,9

22

21.12.

Veimutpriede (Pinus strobus L.)

2,7

36

21.13.

Vienkrāsas baltegle (Abies concolor (Gord. & Glend) Lindl. ex Hildebr.)

1,7

32

22.

Lapu koki

22.1.

Ailantlapu riekstkoks (Juglans ailanthifolia Carr.)

1,4

20

22.2.

Āra bērzs, šķeltlapu (Betula pendula 'Crispa')

1,6

25

22.3.

Baltā robīnija (Robinia pseudoacacia L.)

1,9

20

22.4.

Baltais vītols (Salix alba L.)

4,5

20

22.5.

Britānijas goba (Ulmus glabra var. montana Lindquist)

3,2

30

22.6.

Duglasa krustābele (Crataegus douglasii Lindl.)

0,8

10

22.7.

Dzeltenais bērzs (Betula aleghaniensis Britt.)

1,2

15

22.8.

Hibrīdpīlādzis (Sorbus hybrida (L.) L.)

1,0

10

22.9.

Holandes liepa (Tilia x europaea L.)

2,8

26

22.10.

Kalnu kļava (Acer pseudoplatanus L.)

2,2

20

22.11.

Krimas liepa (Tilia x euchlora K. Koch)

1,9

20

22.12.

Lauku kļava (Acer campestre L.)

1,5

18

22.13.

Mandžūrijas riekstkoks (Juglans mandshurica Maxim.)

1,6

18

22.14.

Papeles un to hibrīdi (Populus ģints)

5,0

35

22.15.

Papīra bērzs (Betula papyrifera Marsh.)

1,6

20

22.16.

Parastais dižskābardis (Fagus sylvatica L.)

3,8

-

22.17.

Parastais dižskābardis, purpurlapu (Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia')

3,1

30

22.18.

Parastais ozols, piramidālais (Quercus robur 'Fastigiata')

2,4

24

22.19.

Parastā goba, lietussargveida (Ulmus glabra 'Camperdown')

1,9

-

22.20.

Parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum L.)

3,0

23

22.21.

Pelēkais riekstkoks (Juglans cinerea L.)

2,8

20

22.22.

Pensilvānijas osis (Fraxinus pennsylvanica Marsh.)

2,0

23

22.23.

Platlapu liepa (Tilia platyphyllos Scop.)

3,1

27

22.24.

Punktainā krustābele (Crataegus punctata Jacq.)

1,0

8

22.25.

Saldķirsis (Cerasus avium (L.) Moench)

1,6

12

22.26.

Sarkanais ozols (Quercus rubra L.)

1,9

27

22.27.

Sarkstošais vītols (Salix x rubens Schrank)

3,1

25

22.28.

Stepju goba (Ulmus minor L.)

2,2

20

22.29.

Sudraba kļava (Acer saccharinum L.)

3,2

26

22.30.

Sudrabvītols (Salix alba 'Sericea')

4,5

20

22.31.

Vācijas krustābele (Crataegus alemanniensis Cin.)

0,7

10

22.32.

Zaļais osis (Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima (Vahl) Fern.)

2,0

23

22.33.

Zviedrijas pīlādzis (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.)

1,9

12

Vides ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!