Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.11.2007., Nr. 182 https://www.vestnesis.lv/ta/id/166116

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.733

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana"

Vēl šajā numurā

13.11.2007., Nr. 182

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 732

Pieņemts: 30.10.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.732 

Rīgā 2007.gada 30.oktobrī (prot. Nr.61 13.§)

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.prioritātes "Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības veselības pasākumi" 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" 1.3.1.1.aktivitātes "Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk. nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi" 1.3.1.1.3.apakšaktivitāti "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" (turpmāk – aktivitāte), tai skaitā aktivitātes mērķi, iznākuma rādītājus, atbalstāmās darbības, aktivitātei pieejamo finansējumu, maksimālo pieļaujamo Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apmēru, Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) minimālo un maksimālo attiecināmo izmaksu kopsummu, projekta iesnieguma veidlapu, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kārtību, kādā pieņem un paziņo lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, un projektu īstenošanas nosacījumus;

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir cilvēkresursu attīstība, paaugstinot darba meklētāju un bezdarbnieku konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielinot iespēju integrēties darba tirgū.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā minētās darbības un izpildot šādus uzraudzības rādītājus:

3.1. iznākuma rādītāju – atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits – 36000 personu;

3.2. rezultāta rādītāju – 40 procenti bezdarbnieku un darba meklētāju sešu mēnešu laikā pēc apmācībām iekārtojas darbā.

4. Aktivitāti un projektus tās ietvaros īsteno, ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto kārtību par aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanu un īstenošanu, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

5. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

5.1. profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošana, apmācība pie darba devēja;

5.2. konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi – neformālās izglītības apguve un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguve;

5.3. specifisku pakalpojumu sniegšana mērķgrupu bezdarbniekiem apmācību laikā (ergoterapeita pakalpojumi, surdotulka pakalpojumi, specializēta transporta nodrošināšana bezdarbniekam invalīdam);

5.4. projekta vadība;

5.5. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. 2007.– 2013.gada plānošanas periodā atbildīgā iestāde minēto atlasi organizē vismaz divas reizes.

7. Aktivitātei pieejamais finansējums ir 23135607 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 19665266 lati un valsts budžeta finansējums 3470341 lats.

8. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija. Labklājības ministrija:

8.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisiju;

8.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

8.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

8.4. izvērtē projektu iesniegumus un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.5. uzkrāj datus par projekta iesniegumiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

8.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

8.7. saskaņo šo noteikumu 61.punktā minētos projekta grozījumus vai sniedz atzinumu par trūkumiem projekta grozījumos;

8.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

9. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra. Nodarbinātības valsts aģentūra:

9.1. izstrādā vienošanās projektu;

9.2. slēdz vienošanos ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju;

9.3. izskata Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojam;

9.4. sniedz normatīvajos aktos noteikto informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai;

9.5. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un vada Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

9.6. sniedz informāciju Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

9.7. veic Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu pārbaudi, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās vadošajai iestādei pārbaudes veikšanai;

9.8. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 61.punktu;

9.9. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

9.10. uzkrāj datus par projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

9.11. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu.

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta iesniedzējs ir iestāde, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.

12. Ja projekts tiek apstiprināts, projekta iesniedzējs ir vienīgais Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs, kurš vienojas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

13. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

14. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 11596266 lati.

III. Projektu iesniegumu atlases kārtība

15. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) saskaņā ar prasībām, kuras šo noteikumu 11.punktā noteiktas projekta iesniedzējam.

16. Uzaicinājumā norāda:

16.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

16.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 kalendāra dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

16.3. mājaslapu internetā, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (noteikumi un palīgmateriāli projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai).

17. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

17.1. projekta iesniedzējs iesniedz ne vairāk kā divus projekta iesniegumus;

17.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (pielikums) un šādi pielikumi:

17.2.1. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

17.2.2. projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma nomas izmaksu aprēķinus pamatojošie dokumenti;

17.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

17.4. noformējot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā atbilstību šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu administratīvajiem kritērijiem. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 24.2.apakš­punktā minētajiem projektu iesniegumu atbilstības kritērijiem un 24.3.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu kvalitātes kritērijiem;

17.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību – aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, plānotajām projekta aktivitātēm, sagaidāmajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, projekta īstenošanas noteikumiem un attiecināmo izmaksu plānojumu;

17.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53. un 54.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām un to apjoma ierobežojumiem, sniedzot plānoto projekta izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem. Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta fnansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

17.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

17.7.1. papīra formā trijos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināleksemplārs un divi – kopijas (ar attiecīgām norādēm "oriģināls" vai "kopija"). Projekta iesniegums noformējams atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par lietvedību;

17.7.2. elektroniski (projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajai un trešajai daļai);

17.8. šo noteikumu 15.punktā minētajā uzaicinājumā norādītā projektu iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku ir uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot atbildīgās iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai minētais apgalvojums jāpamato. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

18. Atbildīgā iestāde reģistrē saņemto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz, nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

19. Pēc šo noteikumu 18.punktā noteikto darbību veikšanas atbildīgā iestāde pārbauda, vai projekta iesniegums atbilst šādiem nosacījumiem:

19.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

19.2. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

19.3. projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona);

19.4. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski);

19.5. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

19.6. projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā.

20. Ja atbildīgā iestāde konstatē projekta iesnieguma neatbilstību vismaz vienam no šo noteikumu 19.punktā minētajiem nosacījumiem, tā pieņem lēmumu nevērtēt projekta iesniegumu, informē par to projekta iesniedzēju un atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesniedzēja iesniegtās projekta iesnieguma kopijas vai projekta iesniegumu elektroniskā dokumenta formā (projekta iesniegumam jābūt sagatavotam atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti).

IV. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

21. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisiju izveido šādā kārtībā:

21.1. komisijas personālsastāvu (komisijas priekšsēdētāju, balsstiesīgos komisijas locekļus un to aizvietotājus) ieceļ no Labklājības ministrijas personāla vidus, un to apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

21.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji;

21.3. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits deleģēts pārstāvis. Šādu deleģējumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

22. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts nolikums.

23. Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 24.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās insti­tūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē mājaslapā internetā (www.lm.gov.lv/sf).

24. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

24.1. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

24.1.1. vai ir iesniegts šo noteikumu 17.7.1.apakšpunktā minētais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināleksemplāra un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.2. vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā); 

24.1.3. vai projekta iesniegums ir pil­nībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 17.2.1. un 17.2.2.apakšpunktā minētie pielikumi;

24.1.4. vai projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģināleksemplāram (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.5. vai visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināleksemplāra un kopiju) lapas ir numurētas (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā); 

24.1.6. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

24.1.7. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts;

24.1.8. vai projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Savienības līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 13.punktā minēto līdzfinansējuma apmēru; 

24.1.9. vai projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā minēto maksimālo projekta finansējuma apjomu;

24.1.10. vai projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst šo noteikumu 45., 46., 48., 50., 51., 52., 53. un 54.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām; 

24.1.11. vai projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 47., 49., 50. un 53.punktā minētos izmaksu ierobežojumus;

24.1.12. vai projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst vienam no šo noteikumu 56.punktā minētajiem projekta īstenošanas periodiem;

24.2. atbilstības kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

24.2.1. vai projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu;

24.2.2. vai projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota;

24.2.3. vai projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas;

24.2.4. vai projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu;

24.2.5. vai projekta iesniegumā plānotie iznākumu rādītāji un rezultātu rādītāji sekmē šo noteikumu 3.punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

24.2.6. vai projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas;

24.2.7. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

24.2.8. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

24.2.9. vai projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu;

24.2.10. vai projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

24.2.11. vai projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 58. un 59.punktā noteiktajām prasībām;

24.3. kvalitātes kritēriji (specifiski politikas ieviešanas atbilstības kritēriji):

24.3.1. projekts paredz teritoriju līdzsvarotu attīstību veicinošus instrumentus, nodrošinot pakalpojumu pieejamību, īpaši teritorijās ar augstu reģistrētā bezdarba līmeni un teritorijās ar lielu brīvo darba vietu skaitu;

24.3.2. projekts nodrošina atbilstoša pakalpojuma sniegšanu personām no šādām mērķa grupām:

24.3.2.1. jauniešiem bezdarbniekiem (15–24 gadu vecumā);

24.3.2.2. pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem un darba meklētājiem (vecākiem par 55 gadiem);

24.3.2.3. invalīdiem (atbilstoši invalīda vajadzībām nodrošinot ergoterapeita pakalpojumus, surdotulku, specializēto transportu, mācību un prakses vietas pielāgojumus);

24.3.2.4. personām sešu mēnešu laikā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (bērna kopšanas perioda) beigām;

24.3.2.5. ilgstošiem bezdarbniekiem (bez darba ilgāk par vienu gadu);

24.3.2.6. imigrantiem;

24.3.2.7. citiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem atbilstoši vietējā darba tirgus situācijai;

24.3.3. projekts nodrošina sniedzamo pakalpojumu (īstenoto izglītības programmu) atbilstību aktuālajam un prognozētajam darba tirgus pieprasījumam attiecīgajā teritorijā;

24.3.4. projekta aktivitātes sekmē informācijas sabiedrības attīstību, paredzot mērķa grupas apmācību darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām;

24.3.5. projekts nodrošina līdz šim veikto ieguldījumu pēctecību;

24.3.6. projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti.

25. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.1.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10 punktu un tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakš­kritērijus un punktu skaitu:

25.1. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir 15,01 procents un vairāk, – četri punkti;

25.2. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir no 10,01 līdz 15,00 procentiem, – trīs punkti;

25.3. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir no 5,00 līdz 10,00 procentiem, – divi punkti;

25.4. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir līdz 4,99 procentiem, – viens punkts.

26. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10 punktu un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

26.1. projekts nodrošina atbilstoša pakalpojuma sniegšanu visām šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajām mērķa grupām – 10 punktu;

26.2. projekts nodrošina atbilstoša pakalpojuma sniegšanu vismaz piecām šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajām mērķa grupām – pieci punkti;

26.3. projekts nodrošina atbilstoša pakalpojuma sniegšanu mazāk nekā piecām šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajām mērķa grupām – divi punkti.

27. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10 punktu un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

27.1. projektā ir pamatota analīze par sniedzamo pakalpojumu (īstenoto izglītības programmu) atbilstību aktuālajam un prognozētajam darba tirgus pieprasījumam attiecīgajā teritorijā – 10 punktu;

27.2. projektā nav pamatotas analīzes par sniedzamo pakalpojumu (īstenoto izglītības programmu) atbilstību aktuālajam un prognozētajam darba tirgus pieprasījumam attiecīgajā teritorijā – 0 punktu.

28. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

28.1. projekts paredz mērķa grupas apmācībai darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām – pieci punkti;

28.2. projekts neparedz mērķa grupas apmācībai darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām – 0 punktu.

29. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.5.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

29.1. projekts nodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu pēctecību – pieci punkti;

29.2. projekts nenodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu pēctecību – 0 punktu.

30. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.6.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10 punktu un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

30.1. projektam ir tieša pozitīva ietekme – 10 punktu;

30.2. projektam ir netieša pozitīva ietekme – pieci punkti;

30.3. projekts neattiecas uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti – 0 punktu.

V. Kārtība, kādā pieņem un paziņo lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu

31. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tā atbilstība šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktā minētajiem attiecināmajiem adminis­tratīvajiem un atbilstības kritērijiem ir novērtēta ar "Jā" un tas šo noteikumu 24.3.1., 24.3.2., 24.3.3., 24.3.4., 24.3.5. un 24.3.6.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņem tādu punktu skaitu, kas ir vienāds ar šo noteikumu 33.3., 33.4., 33.5., 33.6., 33.7. un 33.8.apakš­punktā attiecīgajam kvalitātes kritērijam noteikto minimāli iegūstamo punktu skaitu vai lielāks par to.

32. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs šo noteikumu 40.punktā minētajā termiņā novērš iesniegumā esošo neatbilstību šo noteikumu 24.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

32.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, izņemot gadījumu, ja projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 17.2.2.apakš­punktā minētais pielikums;

32.2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 24.2.2., 24.2.3., 24.2.4., 24.2.5., 24.2.6., 24.2.7., 24.2.8., 24.2.9., 24.2.10. un 24.2.11.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem.

33. Atbildīgā iestāde pārtrauc un neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

33.1. projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 17.2.2.apakšpunktā minētais pielikums;

33.2. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 24.2.1.apakšpunktā minētajam atbilstības kritērijam;

33.3. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.1.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par septiņiem punktiem;

33.4. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

33.5. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par 10 punktiem;

33.6. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.4.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

33.7. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.5.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

33.8. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.6.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem.

34. Šo noteikumu 32.punktā minētais nosacījums var ietvert:

34.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

34.2. šo noteikumu 17.2.1.apakšpunktā minētā pielikuma pievienošanu;

34.3. nepieciešamo apliecinājumu pievienošanu;

34.4. attiecināmo izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 47., 49., 50. un 53.punktā minētos izmaksu ierobežojumus;

34.5. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

35. Ja šo noteikumu 32. un 34.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē cita šo noteikumu 24.punktā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem.

36. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde kopā ar pamatojošiem dokumentiem (izrakstu no komisijas sēdes protokola ar komisijas lēmumu) piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

37. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas nosacījumiem.

38. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

39. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 32. un 34.punktu.

40. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajai iestādei izvērtēšanai.

41. Atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu 40.punktā minēto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajam nosacījumam.

42. Ja atzinums ir pozitīvs, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.punktā minētā atzinuma sagatavošanas informē Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju un sadarbības iestādi, kas slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējam nosūta atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei – lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas vai projekta iesniegumu elektroniskā dokumenta formā (projekta iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

43. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi šo noteikumu 40.punktā minētajā termiņā vai šo noteikumu 41.punktā minētais atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu neizpildi atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā nosūta projekta iesniedzējam.

44. Ja pieņemts lēmums noraidīt projekta iesniegumu tādēļ, ka nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesniedzēja iesniegtās projekta iesnieguma kopijas vai projekta iesniegumu elektroniskā dokumenta formā (projekta iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

VI. Projekta īstenošanas noteikumi

45. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

45.1. projekta administrēšanas izmaksas;

45.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

45.3. pārējās attiecināmās projekta īstenošanas izmaksas, tai skaitā:

45.3.1. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas;

45.3.2. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;

45.3.3. pakalpojumu izmaksas;

45.4. neparedzētās izmaksas.

46. Šo noteikumu 45.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

46.1. projekta administrēšanā iesaistīto darbinieku mēnešalga vai atalgojums darbiniekiem par konkrēta darba vai pakalpojuma izpildi, ja darbinieki projekta īstenošanā ir nodarbināti pilnu darba laiku;

46.2. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

46.3. iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni projekta īstenošanas uzraudzībai, tai skaitā dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi;

46.4. pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi;

46.5. izdevumi komunālajiem pakalpojumiem;

46.6. biroja preces un inventārs.

47. Šo noteikumu 45.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz 10 procentus no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

48. Šo noteikumu 45.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas – iekārtu, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana, īre un noma.

49. Šo noteikumu 45.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz divus procentus no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

50. Šo noteikumu 45.3.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver projekta iesnieguma sagatavošanā uz uzņēmuma līguma pamata piesaistītā personāla vai pakalpojuma izmaksas, kas nepārsniedz 0,1 procentu no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

51. Šo noteikumu 45.3.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

51.1. stipendijas, ieskaitot stipendijas neformālās izglītības ieguves laikā;

51.2. īres vai transporta izdevumu kompensācijas apmācību laikā.

52. Šo noteikumu 45.3.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

52.1. iepirkumu procedūru īstenošanas izmaksas;

52.2. projekta ietvaros sniegto pakalpojumu neatkarīga izvērtējuma izmaksas;

52.3. uz uzņēmuma līguma vai darba līguma pamata pieaicināto ergoterapeitu, surdotulku un pavadoņu izmaksas:

52.3.1. mēneša amatalga vai atalgojums par konkrēta darba vai pakalpojuma izpildi;

52.3.2. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (ja tās ir attiecināmas);

52.3.3. telpu nomas izmaksas konsultāciju nodrošināšanai (ja tās ir attiecināmas);

52.4. aktīvo nodarbinātības pasākumu – profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas un konkurētspējas paaugstināšanas – izmaksas;

52.5. specializētā transporta izmaksas bezdarbniekam invalīdam;

52.6. sabiedrības informēšanas un publicitātes izmaksas.

53. Noteikumu 45.4.apakšpunktā noteiktās neparedzētās izmaksas projekta īstenošanai nepārsniedz piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

54. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas atkarībā no tā, vai Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi paredzēti apliekamu vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav paredzēti likumā "Par pievienotās vērtības nodokli".

55. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem nav attiecināmas izmaksas, kas nav norādītas šo noteikumu 45., 46., 48., 50., 51., 52., 53. un 54.punktā vai neatbilst šo noteikumu 47., 49., 50. un 53.punktā noteiktajam izmaksu ierobežojumam, kā arī tādas izmaksas, par kurām nav noslēgti līgumi projekta aktivitāšu īstenošanas laikā un par kurām maksājumi nav veikti vienošanās noteiktajā termiņā.

56. Projektu īstenošanu plāno vienā no šādiem laikposmiem:

56.1. no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz 2010.gada 31.decembrim;

56.2. no 2011.gada 1. janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim.

57. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija, nodrošinot pakalpojumu pieejamību īpaši teritorijās ar augstu bezdarba līmeni un teritorijās ar lielu brīvo darba vietu skaitu. Projekta ietvaros starptautiskā sadarbība nav attiecināma.

58. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktos informācijas un publicitātes pasākumus.

59. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

60. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

61. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

61.1. projekta mērķi;

61.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

61.3. projekta īstenošanas termiņu;

61.4. sagaidāmiem projekta rezultātiem;

61.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

62. Nepārsniedzot šo noteikumu 47., 49., 50. un 53.punktā minētos attiecināmo izmaksu ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

62.1. izmaksu pārdali šo noteikumu 45.punktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmām izmaksām;

62.2. izmaksu pārdali šo noteikumu 46., 48., 51. un 52.punktā minēto izmaksu apakš­pozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējām attiecināmām izmaksām;

62.3. šo noteikumu 53.punktā minēto izmaksu pārdali.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 14.novembri.


 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.732

01.JPG (76466 bytes)

02.JPG (46180 bytes)

03.JPG (100493 bytes)

04.JPG (49270 bytes)

05.JPG (78182 bytes)

06.JPG (81464 bytes)

17.JPG (81117 bytes)

18.JPG (52246 bytes)

07.JPG (68691 bytes)

08.JPG (59268 bytes)

09.JPG (37747 bytes)

10.JPG (35193 bytes)

11.JPG (32479 bytes)

12.JPG (111400 bytes)

Labklājības ministre D.Staķe

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!