Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 18. septembra noteikumi Nr. 631 "Videi kaitīgu preču atkritumu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība un kārtība, kādā nosaka personu, kura drīkst veikt apsaimniekošanas sistēmu auditu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.09.2007., Nr. 153 https://www.vestnesis.lv/ta/id/163509-videi-kaitigu-precu-atkritumu-iepakojuma-un-vienreiz-lietojamo-galda-trauku-un-piederumu-apsaimniekosanas-sistemu-auditesanas-k...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.632

Dekoratīvo ābeļu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika

Vēl šajā numurā

21.09.2007., Nr. 153

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 631

Pieņemts: 18.09.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.631

Rīgā 2007.gada 18.septembrī (prot. Nr.52 21.§)
Videi kaitīgu preču atkritumu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība un kārtība, kādā nosaka personu, kura drīkst veikt apsaimniekošanas sistēmu auditu
Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 23.panta sestās daļas 3. un 4.punktu un 24.panta trešās daļas 6. un 7.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā nosaka personu, kura drīkst veikt videi kaitīgu preču at­kritumu apsaimniekošanas sistēmu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sis­tēmu un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sis­tēmas auditu (turpmāk - apsaimnieko­šanas sistēmu auditors);

1.2. videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtību;

1.3. izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtību.
2. Videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trau­ku un piederumu apsaimniekotājs (turpmāk - apsaim­niekotājs), kura līgum­partneri nemaksā nodokli par videi kaitīgām precēm, preču vai izstrādājumu iepakojumu vai vienreiz lietojamiem galda traukiem un pie­derumiem, sagatavo pār­skatu par videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu un norāda aprēķinātā nodokļa apmēru (turpmāk - pārskats). Pārskatu papīra formā un elektroniski iesniedz pārbaudei tādam apsaimnieko­šanas sistēmu auditoram, kas nav piedalījies pārskata sagatavošanā un ir neatkarīgs no apsaimniekotāja.
3. Apsaimniekotājs:

3.1. nodrošina apsaimniekošanas sistēmu auditoram pieeju apsaimnieko­tāja rīcībā esošajai dokumentācijai par sadarbību ar apsaim­niekošanas sistēmas dalībniekiem (turpmāk - līgumpartneri) un komersantiem, kuri nodarbojas ar videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu savākšanu, atpakaļ pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi un reģenerāciju;

3.2. ļauj pārliecināties par apsaimniekošanas sistēmas darbību un sniedz citu nepieciešamo informāciju pēc apsaimniekošanas sistēmu auditora piepra­sījuma.
II. Apsaimniekošanas sistēmu audits
4. Apsaimniekošanas sistēmu auditoram ir tiesības pieprasīt un saņemt in­for­māciju no:

4.1. komersantiem, kuri nodarbojas ar videi kaitīgu preču atkritumu, izlie­totā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu savākšanu, atpakaļ pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi un reģe­nerāciju, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar apsaimniekotāju, kurš iesnie­dzis pār­skatu;

4.2. apsaimniekotāja līgumpartneriem - dabas resursu nodokļa maksātā­jiem.
5. Apsaimniekošanas sistēmu auditors mēneša laikā no pārskata saņem­šanas dienas sagatavo ziņojumu par pārskata audita rezultātiem. Ziņojumu ie­sniedz apsaimniekotājam papīra formā divos eksemplāros un elektroniski.
6. Lai pārliecinātos par auditētā pārskata pilnī­gumu un pareizību, apsaimniekošanas sistēmu auditors šo noteikumu 5.punktā minētajā ziņojumā apliecina auditētā pārskata at­bil­stību normatīvajos aktos par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām prasībām un apsaim­niekošanas plānam. Apsaimniekošanas sistēmu auditors pārskatu pārbauda saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Pārskatu atzīst par atbilstošu, ja:

6.1. dati ir patiesi un tajos nav pretrunu;

6.2. videi kaitīgu preču un to atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu uzskaite ir pilnīga un atbilstoša;

6.3. dati ir apkopoti par atbilstošu periodu un atbilst apsaimniekošanas sistēmas dalībnieku faktiskajai saimnieciskajai darbībai;

6.4. atšķirība starp auditoram iesniegtajiem datiem (kopējais videi kaitīgu preču un to atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjoms) un pārbaudes rezultātiem nepār­sniedz 10 procentus no kopējā videi kaitīgu preču un to atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjoma, kā arī nav pieļautas citas būtiskas neatbilstības.
7. Apsaimniekošanas sistēmu auditora uzdevums ir konstatēt, vai pārskats nesatur nepilnīgu, kļūdainu vai nepatiesu informāciju par:

7.1. preču vai izstrādājumu iepakojuma materiāla veidu un svaru, ja attiecīgais iepakojums pievienots precēm vai izstrā­dājumiem vai ievests kopā ar pre­cēm un izmantots savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

7.2. mazumtirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā realizēto vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veidu un svaru;

7.3. realizēto un savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto videi kaitīgu preču veidu un apjomu (svars vai skaits);

7.4. videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepa­kojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu savākšanu, atpakaļ pieņemšanu, apstrādi un pārstrādi vai reģenerāciju vai izvešanu pārstrādei vai reģenerācijai uz citām valstīm (turpmāk - apsaimniekošanas sistēma).
8. Apsaimniekošanas sistēmu auditors pārbauda apsaimniekošanas sis­tēmas darbību un pārskatā ietverto informāciju, kā arī izvērtē pārskatam pievie­noto dokumentu atbilstību normatīvajos aktos par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām prasībām saistībā ar uzskaiti, nodokļa aprēķināšanu un atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā:

8.1. izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjoms un klasifikācija pa materiāla veidiem;

8.2. videi kaitīgu preču un to atkritumu apjoms un klasifikācija pa veidiem un kate­gorijām;

8.3. aprēķiniem piemērotā dabas resursu nodokļa likme un aprēķinātais dabas resursu nodoklis;

8.4. savākto un atpakaļ pieņemto videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjoms;

8.5. Latvijas Republikā apstrādāto, pārstrādāto un reģenerēto videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjoms;

8.6. uz citām valstīm izvesto un apstrādāto, pārstrādāto un reģenerēto videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjoms;

8.7. kopējais apstrādāto, pārstrādāto un reģenerēto videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjoms.
9. Apsaimniekošanas sistēmu auditors pārbauda pārskatu pēc:

9.1. stratēģiskās analīzes - pārbaude tiek pamatota uz visu apsaim­niekotāja veikto darbību stratēģisku analīzi un to atbilstību normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu un apsaim­niekošanas plānam;

9.2. procesa analīzes - pārbaude tiek pamatota uz apsaimniekotāja vai ap­saim­niekošanas sistēmas dalībnieku iesniegto datu un informācijas ticamības novērtēšanu. Ja nepieciešams, auditors iesniegto informāciju pārbauda atkritumu savākšanas, atpakaļ pieņemšanas, apstrādes, pārstrādes vai reģenerācijas vietā;

9.3. riska analīzes - pārbaude tiek pamatota uz riska apsaimniekošanas pos­mu noteikšanu, kā arī apsaimniekotāja darbības aspektu noteikšanu, kuru dēļ varētu kļūdaini noteikt kopējo videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjomu.
10. Apsaimniekošanas sistēmu auditors ir atbildīgs par tās informācijas neizpaušanu, kuru apsaimniekotājs klasificējis kā ierobežotas pieejamības informāciju.
III. Persona, kura drīkst veikt apsaimniekošanas sistēmu auditu
11. Par apsaimniekošanas sistēmu auditoru drīkst būt no apsaimniekotāja neatkarīga juridiska persona, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu" un kas atbilst šo noteikumu 12.punktā noteiktajām prasībām, un par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai kuru akreditējusi citas Eiropas Savienības dalībvalsts atbilstības novērtēšanas institūcija.
12. Apsaimniekošanas sistēmu auditoru akreditē, ja:

12.1. tas pārzina administratīvās prasības par pārbaudāmajām darbībām;

12.2. tas prot sagatavot informāciju par:

12.2.1. preču un izstrādājumu iepakojumu;

12.2.2. videi kaitīgu preču un vienreiz lietojamo galda trauku un piede­rumu apjomu;

12.2.3. videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma, kā arī vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu savākšanu, atpakaļ pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi un reģenerāciju vai izvešanu apstrādei, pārstrādei un reģenerācijai uz citām valstīm;

12.3. tas pārzina vides pārvaldības sistēmu;

12.4. tam ir augstākā izglītība un pieredze videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanā.
IV. Noslēguma jautājums
13. Līdz 2008.gada 1.septembrim apsaimniekošanas sistēmu auditu var veikt apsaimniekošanas sistēmu auditori, kuri ir reģistrēti Vides pārraudzības valsts birojā.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.septembra noteikumiem Nr.631
Pārskata pārbaudes jautājumi
1. Par preču vai izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederu­miem:

1.1. Vai ir uzskaitīti visi Latvijas Republikas teritorijā iepakojumā reali­zēto un savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto preču vai izstrā­dājumiem pievienotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piede­rumu materiālu veidi un iepakojamo materiālu veidu daudzums - svars kilogramos?

1.2. Vai dokumenti, kas apliecina preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiālu veidu un svaru, atbilst normatīvo aktu prasībām?

1.3. Vai apsaimniekotājs aprēķinājis dabas resursu nodokli atbilstoši nor­matīvajos aktos noteiktajām likmēm par katru preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veida un svara vienību?

1.4. Vai apsaimniekotāja pārskatā minētie dati par izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiālu svaru atbilst apsaim­niekotāja līgumpartneru grāmatvedības uzskaites dokumentos, reģistros un kopsavilkumos uzrādītajiem datiem?

1.5. Vai izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošana ir veikta atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām?

1.6. Vai uz citu valsti pārstrādei vai reģenerācijai izvestā izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu pārstrāde notikusi atbilstoši attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību aktos minētajām prasībām?

1.7. Vai apsaimniekotāja reģenerētā izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu procentuālais apjoms atbilst normatīvajos aktos noteiktajam reģenerējamam apjomam attiecīgā laikposmā?

1.8. Vai apsaimniekotājs piemēro apsaimniekošanas plānā un līgumā ar Vides ministriju paredzēto apsaimniekošanas sistēmu?

1.9. Vai apsaimniekotājs ir nodrošinājis apsaimniekošanas sistēmas plāna darbību?

2. Par videi kaitīgām precēm:

2.1. Vai apsaimniekotāja līgumpartneri ir uzskaitījuši visas videi kaitīgās preces, kas realizētas un tiek izmantotas savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai?

2.2. Vai apsaimniekotāja līgumpartneri nodrošina, ka videi kaitīgās preces tiek uzskaitītas un to svars pareizi noteikts?

2.3. Vai apsaimniekotāja līgumpartneri uzskaitē izmanto normatīvajos aktos paredzētos dokumentus?

2.4. Vai apsaimniekotāja līgumpartnera uzskaitītās videi kaitīgās preces ir klasificētas nodokļa likmju grupās atbilstoši videi kaitīgo preču klasifikācijai?

2.5. Vai apsaimniekotāja līgumpartnera uzskaitē izmantotie dokumenti, kas pamato videi kaitīgu preču svaru, ir noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām?

2.6. Vai apsaimniekotāja līgumpartnera iesniegtās ziņas no uzskaites reģistriem atbilst tām ziņām, ko apsaimniekotājs uzrāda pārskatā?

2.7. Vai apsaimniekotāja pārskatā minētās ziņas par savāktajiem un atpakaļ pieņemtajiem videi kaitīgo preču apjomiem ir pamatotas?

2.8. Vai apsaimniekotāja pārskatā minētās ziņas par apstrādātajiem videi kaitīgo preču apjomiem ir pamatotas?

2.9. Vai apsaimniekotājs nodrošina videi kaitīgo preču atkritumu nodošanu pārstrādei apstrādes uzņēmumam, kas ir saņēmis atbilstošu vides normatīvajos aktos noteiktu atļauju?

2.10. Vai apsaimniekotājs nodrošina videi kaitīgo preču atkritumu savāk­šanas vai atpakaļ pieņemšanas, atkārtotas izmantošanas, apstrādes, pārstrādes un reģenerācijas apjomu izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecīgā laikposmā?

2.11. Vai apsaimniekotājs piemēro apsaim­niekošanas plānā un līgumā ar Vides ministriju paredzēto apsaimniekošanas sistēmu?

2.12. Vai apsaimniekotājs ir nodrošinājis apsaimniekošanas sistēmas plāna darbību?
Vides ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!