Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 14. augusta noteikumi Nr. 555 "Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.08.2007., Nr. 134 https://www.vestnesis.lv/ta/id/162008

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par Latvijas un Somijas līgumu par klasificētās informācijas savstarpēju aizsardzību

Vēl šajā numurā

21.08.2007., Nr. 134

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 555

Pieņemts: 14.08.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.555

Rīgā 2007.gada 14.augustā (prot. Nr.45 5.§)

Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 3.panta otro daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro, uzturot un lietojot cilvēku pārvadāšanai paredzētas trošu ceļu iekārtas (turpmāk – trošu ceļi), lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi, kā arī trošu ceļu tehniskās uzraudzības kārtību.

2. Atkarībā no konstrukcijas trošu ceļus klasificē šādi:

2.1. trošu dzelzceļi un citas transport­iekārtas, kas aprīkotas ar riteņiem vai piekarierīcēm un kuru vilkmi nodrošina viena vai vairākas troses;

2.2. trošu gaisa piekarceļi ar kabīni (vagonu) pasažieriem, arī trošu ceļi, kas paredzēti cilvēku pārvietošanai pa gaisu pusvagonos vai krēslos;

2.3. slēpotāju pacēlāji un vilcēji, ja lietotājus un viņu aprīkojumu pārvieto, izmantojot trosi.

3. Šie noteikumi neattiecas uz:

3.1. liftiem, kuru darbību reglamentē normatīvie akti par liftiem;

3.2. tradicionālās uzbūves trošu piedziņas tramvajiem;

3.3. trošu ceļu iekārtām, ko izmanto lauksaimniecībā;

3.4. stacionārām vai pārvietojamām trošu ceļu iekārtām, ko izmanto gadatirgos un atrakciju parkos un kuras paredzētas izmantošanai par transport­līdzekli;

3.5. stacionārām trošu ceļu iekārtām, ko izmanto rūpniecībā;

3.6. trošu piedziņas prāmjiem;

3.7. zobstieņa tipa dzelzceļiem;

3.8. ķēžu piedziņas iekārtām.

4. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Latvijas standarts’’ iesniedz publicē­šanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk – piemērojamie standarti).

6. Trošu ceļu tehniskās pārbaudes ir tiesīga veikt akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – inspicēšanas institūcija), ja tā:

6.1. ir akreditēta valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2005 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” un šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

6.2. ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ radušos iespējamos zaudējumus, kas sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā.

7. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs novērtē un regulāri pārbauda inspicēšanas institūcijas atbilstību šo noteikumu 6.punktā minētajām prasībām.

2. Trošu ceļu uzturēšana

8. Trošu ceļa izvietojumu, atbilstošu un drošu lietošanu, apkalpošanu un tehnisko uzraudzību saskaņā ar ražotāja izsniegtajās lietošanas instrukcijās, piemērojamajos standartos un šajos noteikumos noteiktajām prasībām nodrošina trošu ceļa valdītājs (turpmāk – valdītājs).

9. Iznomājot vai nododot lietošanā citai personai trošu ceļu, šo noteikumu 8.punktā minētā atbildība nav deleģējama.

10. Atļauts lietot tikai Valsts darba inspekcijā reģistrētus trošu ceļus pēc to lietošanas atļaujas saņemšanas. Trošu ceļa lietošanas atļaujas izsniedz Valsts darba inspekcija, veicot attiecīgu ierakstu trošu ceļa pasē.

11. Katram trošu ceļam nepieciešama pase valsts valodā. Pasi konkrētam trošu ceļam (pielikums) aizpilda valdītājs.

12. Pārdodot, dāvinot vai kā citādi nododot trošu ceļu citam valdītājam, nodod arī trošu ceļa pasi. Datus par jauno valdītāju norāda trošu ceļa pasē. Valsts darba inspekcija pārreģistrē trošu ceļu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju.

13. Valdītājs nodrošina, lai apkalpojošam personālam būtu pieejama trošu ceļa lietošanas instrukcija. Instrukcijā norāda vismaz šādu informāciju:

13.1. trošu ceļa lietošanas kārtība paredzētajos lietošanas apstākļos un ārkārtas situācijās;

13.2. trošu ceļam veicamās tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības kārtība, kā arī pārbaudes, ko veic lietotājs;

13.3. trošu ceļa tehnoloģiskās shēmas, rasējumi, specifikācijas, diagram­mas un aprēķini, ja tie palīdz izprast instrukcijā sniegtās norādes.

14. Valdītājam aizliegts lietot trošu ceļu:

14.1. ja tam nav trošu ceļa pases;

14.2. ja tam nav šo noteikumu 13.punktā minētās lietošanas instrukcijas;

14.3. ja šajos noteikumos noteiktajā termiņā un gadījumos nav veikta tehniskā pārbaude;

14.4. ja nav norīkots atbildīgais speciālists un personāls;

14.5. ja nav uzstādītas vai ir bojātas drošības un signalizācijas ierīces;

14.6. ja nav veikta trošu ceļa riska analīze saskaņā ar šiem noteikumiem.

15. Valdītājs uztur trošu ceļu lietošanas kārtībā un nodrošina:

15.1. trošu ceļa apkalpošanai pietiekamu skaitu personāla, kas ir apmācīts un instruēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību, lietojot darba aprīkojumu, kā arī nodrošina personāla apmācību trošu ceļa apkalpošanas jautājumos, ņemot vērā trošu ceļa konstrukciju un lietošanas apstākļus;

15.2. trošu ceļa tehniskās apkopes un darbu izpildes instrukciju izstrādāšanu un izsniegšanu apkalpojošajam personālam, kā arī apkalpojošā personāla darba instrukciju izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu atbilstoši ražotāja instrukcijām;

15.3. rakstiski norīko atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par trošu ceļa tehnisko stāvokli, tā pareizu lietošanu un tehnisko apkopi (turpmāk – atbildīgais speciālists);

15.4. trošu ceļa riska analīzi saskaņā ar šo noteikumu 3.2.apakšnodaļu;

15.5. trošu ceļa pases un lietošanas instrukcijas uzrādīšanu Valsts darba inspekcijas amatpersonām un inspicēšanas institūciju pārstāvjiem normatīvajos aktos par trošu ceļu iekārtām noteiktajā kārtībā;

15.6. savlaicīgu trošu ceļa tehnisko pārbaužu veikšanu saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu;

15.7. ziņošanu Valsts darba inspekcijai par avārijām vai nelaimes gadījumiem, kas notikuši, lietojot trošu ceļu, normatīvajos aktos par nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību noteiktajā kārtībā.

16. Valdītājs nodrošina atbildīgo speciālistu ar trošu ceļa pasi, trošu ceļa lietošanas instrukcijām un apkalpojošā personāla darba drošības instrukcijām.

17. Atbildīgajam speciālistam ir šādi pienākumi:

17.1. uzturēt trošu ceļu atbilstošā tehniskā stāvoklī;

17.2. nodrošināt šo noteikumu 16.punktā minētās dokumentācijas atbilsto­šu uzglabāšanu;

17.3. uzraudzīt, lai apkalpojošā personāla kvalifikācija atbilstu šo noteikumu 15.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām;

17.4. sagatavot trošu ceļu šajos noteikumos noteiktajām tehniskajām pārbaudēm un būt klāt minētajās pārbaudēs;

17.5. ja konstatēti nepieļaujami defekti vai instrukciju pārkāpumi, lietojot trošu ceļu, apturēt tā darbību un nodrošināt trūkumu novēršanu;

17.6. instruēt apkalpojošo personālu darba vietā un organizēt atkārtotas un ārpuskārtas zināšanu pārbaudes;

17.7. norādīt trošu ceļa pasē visus datus par trošu ceļa uzturēšanu un apkalpošanu, veiktos pasākumus, kas ietekmē trošu ceļa drošu lietošanu, kā arī šajos noteikumos noteikto tehnisko pārbaužu rezultātus;

17.8. pārtraukt trošu ceļa darbību, ja tā lietošana apdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi, kā arī ja paredzētajos termiņos nav veiktas trošu ceļa tehniskās pārbaudes.

18. Trošu ceļa apkalpojošajam personālam ir šādi pienākumi:

18.1. saskaņā ar darba instrukcijām un atbildīgā speciālista rīkojumiem un norādījumiem ievērot visas darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības trošu ceļa lietošanas laikā;

18.2. apstādināt trošu ceļa darbību un ziņot atbildīgajam speciālistam vai valdītājam, ja turpmākā trošu ceļa lietošana apdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi, kā arī šādos gadījumos:

18.2.1. ir bojātas trošu ceļa drošības ierīces, kas atklāj jebkuru trošu ceļa iekārtu defektu, kurš rada draudus trošu ceļa lietotājiem, un brīdina par to, kā arī reaģē uz jebkuru paredzamo ārējo norisi, kura var radīt draudus trošu ceļa lietotājiem vai apkalpojošajam personālam;

18.2.2. ir bojātas trošu ceļa troses;

18.2.3. trošu ceļa nesošajās vai atbalsta konstrukcijās ir konstatētas plaisas, bojājumi vai pārrāvumi;

18.2.4. ir strāvas padeves traucējumi automātiskajām vadības sistēmām, kontroles mēraparātiem, signalizācijai un automātiskajām drošības ierīcēm;

18.2.5. ir notikusi avārija vai nelaimes gadījums, lietojot trošu ceļu;

18.2.6. ir izcēlies ugunsgrēks vai kāda cita ārkārtas situācija, kas apdraud drošu trošu ceļa lietošanu;

18.2.7. citos gadījumos, kas paredzēti apkalpojošā personāla darba instrukcijās;

18.3. uzturēt darba kārtībā iekāpšanas un izkāpšanas zonas;

18.4. regulēt pasažieru piekļuvi un trans­portēšanu saskaņā ar lietošanas instrukciju un norādījumiem pasažieriem.

19. Darbināt trošu ceļu bez apkalpojošā personāla tiešas klātbūtnes aizliegts.

3. Drošības prasības trošu ceļu lietošanai

3.1. Trošu ceļu droša lietošana

20. Trošu ceļu lieto, ņemot vērā trošu ceļa konstrukciju, attiecīgās teritorijas reljefa īpatnības, atmosfēras un meteoroloģiskos faktorus, kā arī iespējamos objektus un šķēršļus, kas atrodas trošu ceļa tuvumā uz zemes vai gaisā, lai, lietojot trošu ceļu vai veicot glābšanas darbus, neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi.

21. Katrs trošu ceļš ir apgādāts ar drošības ierīci, kas nodrošina iespēju jebkurā laikā trošu ceļu izslēgt, izmantojot rokas vadību. Trošu ceļu nevar iedarbināt no jauna, kamēr nav veikti nepieciešamie drošības pasākumi.

22. Starp trošu ceļa transportlīdzekļiem, vilcējierīcēm, sliedēm, trosēm, kā arī iespējamiem objektiem un šķēršļiem, kas atrodas trošu ceļa tuvumā uz zemes vai gaisā, ievēro drošības attālumus, ņemot vērā trošu un transportlīdzekļu vertikālo un horizontālo kustību uz priekšu vai sāniem visnelabvēlīgākajos paredzamajos lietošanas apstākļos.

23. Trošu ceļa transportlīdzekļu vai vilcējierīču maksimālo ātrumu, minimālo attālumu starp transportlīdzekļiem vai vilcējierīcēm, kā arī paātrinājuma un bremzēšanas režīmu izvēlas tādu, lai garantētu drošu trošu ceļa lietošanu saskaņā ar šo noteikumu 3.2.apakšnodaļu.

24. Trošu ceļa transportlīdzekļu un vilcējierīču kustību organizē tā, lai nepakļautu riskam cilvēkus, ņemot vērā viņu iespējamo aktīvo ietekmi uz transportlīdzekļu un vilcējierīču kustību.

25. Šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētajos gadījumos ir nodrošināta iespēja jebkurā brīdī apstādināt trošu ceļu arī visnelabvēlīgākajos lietošanas apstākļos attiecībā uz pieļaujamo slodzi un trīšu saķeres spējām. Bremzēšanas ceļš ir tik īss, cik nepieciešams drošai trošu ceļa lietošanai.

26. Trošu ceļa iekārtas vadības ierīces uztur tā, lai tās būtu drošas, izturētu paredzēto lietošanas slodzi un ārējo faktoru, mitruma, augstas vai zemas temperatūras, elektromagnētisko traucējumu iedarbību un neradītu bīstamas situācijas arī tad, ja notikusi kļūme lietošanā.

27. Trošu ceļu uztur darba kārtībā, izmantojot piemērotas saziņas iekārtas, kas ļauj apkalpojošam personālam savstarpēji sazināties, kā arī informēt lietotājus ārkārtas situācijās.

28. Trošu ceļa vilcējierīces uztur tā, lai paredzamajos lietošanas apstākļos nepieļautu cilvēku pakļaušanu ievainošanas riskam, kā arī garantētu apkalpojošā personāla drošību saskaņā ar darba aizsardzības normatīvajiem aktiem.

29. Ja saskaņā ar ražotāja lietošanas instrukcijām trošu ceļš paredzēts bērnu un cilvēku ar kustību traucējumiem pārvadāšanai, trošu ceļu nodrošina ar viņiem piemērotām ierīcēm.

30. Trošu ceļu iekāpšanas un izkāpšanas laukumos labi saskatāmā veidā izvieto šādu informāciju par trošu ceļa drošu lietošanu:

30.1. trošu ceļa nosaukums;

30.2. drošības prasības;

30.3. trošu ceļa darba laiks.

31. Norādes, kas attiecas uz drošības prasībām trošu ceļa pasažieriem, kur iespējams, veido kā piktogrammas.

32. Zonas, kurās lietotājiem ir aizliegts ieiet, norobežo ar norobežojošām barjerām vai, kur tas nav iespējams, ar brīdinājuma lenti.

33. Trošu ceļa valdītājs nodrošina, lai uz trošu ceļa redzamā vietā būtu norādīts trošu ceļa reģistrācijas numurs, ražotāja noteiktais maksimālais apkalpojamo pasažieru skaits, kā arī nākamās tehniskās pārbaudes datums (rakstu zīmju augstums ne mazāks par 50 mm).

3.2. Riska analīze

34. Katram trošu ceļam pirms lietošanas uzsākšanas, kā arī pēc rekon­strukcijas valdītāja pieaicināta inspicēšanas institūcijas kompetenta persona veic riska analīzi, kas ietver trošu ceļa drošības un ietekmes uz apkārtējo vidi izvērtēšanu, lietojot trošu ceļu. Kompetentā persona, pamatojoties uz pieredzi, nosaka iespējamos riska faktorus trošu ceļa lietošanas laikā.

35. Trošu ceļa riska analīzes rezultātus un secinājumus dokumentē, kā arī norāda veicamos pasākumus, lai trošu ceļa apakšsistēmas un drošības sastāv­daļas atbilstu šo noteikumu 3.1.apakšnodaļā minētajām prasībām.

36. Riska analīzi veic visiem trošu ceļa ražotāja noteiktajiem lietošanas režīmiem, kā arī paredzot apkārtējās vides un visnelabvēlīgāko situāciju ietekmi. Analīzē izmanto piemērojamajos standartos noteikto metodi, ņemot vērā trošu ceļa tehniskās iespējas un sarežģītību.

37. Riska analīzi veic arī šo noteikumu 18.2.1.apakšpunktā minētajām drošības ierīcēm. Veicot riska analīzi, paredz drošības ierīču ietekmi uz trošu ceļu un ar to saistītajām apakšsistēmām, lai pārliecinātos, ka:

37.1. drošības ierīces var reaģēt uz sākotnēji konstatēto traucējumu vai kļūmi un saglabā stāvokli, kas garantē drošību, ja nepieciešams pāriet uz darbošanos mazāk aktīvā režīmā;

37.2. drošības ierīces ļauj novērtēt to traucējumu varbūtību un atbilst drošības līmenim, kas ir līdzvērtīgs tam, kas nodrošināts ar drošības ierīcēm, kuras atbilst šo noteikumu 37.1. un 37.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

3.3. Trošu ceļa remonts vai rekonstrukcija

38. Trošu ceļa remonts ir pamatelementu nomaiņa, nemainot trošu ceļa konstrukciju un tehniskos raksturojumus, vai to elementu metināšana vai nomaiņa, kuru robežvērtības ir izmantotas slodžu aprēķinos (turpmāk – remonts).

39. Trošu ceļa rekonstrukcija ir trošu ceļa:

39.1. galveno darba parametru – trošu ceļa garuma, vilcējierīču tipa, pacelšanas ātruma, attāluma starp vilcējierīcēm, apkalpojamo pasažieru skaita, dzinēja jaudas – maiņa;

39.2. vadības ierīču maiņa;

39.3. drošības sastāvdaļas nomaiņa ar citu drošības sastāvdaļu;

39.4. ieeju un izeju skaita palielināšana vai pārvietošana.

40. Veicot remontu vai rekonstrukciju, ievēro normatīvajos aktos par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām noteiktās būtiskās drošības prasības.

41. Pēc trošu ceļa rekonstrukcijas pirms uzsākta trošu ceļa lietošana valdītājs nodrošina ārkārtas tehniskās pārbaudes veikšanu saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu.

42. Visus datus par trošu ceļa remontiem vai rekonstrukcijām, kā arī par tehniskajām pārbaudēm, kas veiktas pēc remontiem vai rekonstrukcijām, dokumentē un pievieno trošu ceļa pasei.

4. Trošu ceļa tehniskās pārbaudes

43. Trošu ceļa tehniskās pārbaudes ir šādas:

43.1. pirmreizējā tehniskā pārbaude, ko veic pirms trošu ceļa reģistrēšanas Valsts darba inspekcijā;

43.2. kārtējās tehniskās pārbaudes, ko veic trošu ceļa lietošanas laikā;

43.3. ārkārtas tehniskās pārbaudes, ko veic šo noteikumu 50.punktā noteiktajos gadījumos.

44. Trošu ceļa tehnisko pārbaudi pēc valdītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma veic inspicēšanas institūcija saskaņā ar piemērojamajiem standartiem un šo noteikumu 4.nodaļā noteiktajām prasībām.

45. Pirmreizējā un ārkārtas tehniskajā pārbaudē:

45.1. novērtē šo noteikumu 11. un 13.punktā minēto dokumentāciju un tās atbilstību šajos noteikumos un normatīvajos aktos par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām noteiktajām prasībām, kā arī pārbauda jaunu iekārtu atbilstības apliecinājuma dokumentus;

45.2. vizuāli novērtē trošu ceļa sastāvdaļas, apakšsistēmas, ieejas un izejas, norobežojošās konstrukcijas, būvkonstrukcijas un metālkonstrukcijas, pārbauda to tehnisko stāvokli un atbilstību šo noteikumu 11. un 13.punktā minētajai dokumentācijai;

45.3. trošu gaisa piekarceļam ar kabīni (vagonu) veic statisko pārbaudi ar slodzi 2,0 no nominālās slodzes 30 minūtes un dinamisko pārbaudi ar slodzi 1,1 no nominālās slodzes;

45.4. trošu ceļam, kas paredzēts cilvēku pārvietošanai pa gaisu pusvagonos vai krēslos, veic dinamisko pārbaudi ar slodzi 1,25 no nominālās slodzes, ja projektētājs nav noteicis citādu pārbaudes veidu;

45.5. veic elektroinstalācijas sazemējuma un izolācijas pretestības atbilstības mērījumus;

45.6. pārbauda trošu ceļu darbībā, lai pārliecinātos par trošu ceļa elementu funkcionētspēju ražotāja paredzētajos apstākļos;

45.7. pārbauda valdītāja veiktās riska analīzes datu atbilstību faktiskajiem apstākļiem.

46. Kārtējā tehniskajā pārbaudē:

46.1. vizuāli novērtē trošu ceļa sastāvdaļas, apakšsistēmas, ieejas un izejas, norobežojošās konstrukcijas, būvkonstrukcijas un metālkonstrukcijas, pārbauda to tehnisko stāvokli;

46.2. trošu gaisa piekarceļam ar kabīni (vagonu) veic statisko pārbaudi ar slodzi 2,0 no nominālās slodzes 30 minūtes un dinamisko pārbaudi ar slodzi 1,1 no nominālās slodzes;

46.3. trošu ceļam, kas paredzēts cilvēku pārvietošanai pa gaisu pusvagonos vai krēslos, veic dinamisko pārbaudi ar slodzi 1,25 no nominālās slodzes, ja projektētājs nav noteicis citādu pārbaudes veidu;

46.4. veic elektroinstalācijas sazemējuma un izolācijas pretestības atbilstības mērījumus;

46.5. pārbauda trošu ceļu darbībā, lai pārliecinātos par trošu ceļa elementu funkcionētspēju ražotāja paredzētajos apstākļos.

47. Trošu ceļa kārtējo pārbaudi veic reizi gadā. Dinamisko pārbaudi trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvietošanai pa gaisu pusvagonos vai krēslos, veic reizi trijos gados.

48. Slēpotājiem paredzētos trošu ceļus pārbauda pirms to lietošanas sezonas sākuma, katru ceturto tehnisko pārbaudi veic vasaras periodā.

49. Trošu ceļa ārkārtas tehniskās pārbaudes veic pēc:

49.1. trošu ceļa atkārtotas montāžas, ja trošu ceļš tiek uzstādīts citā vietā;

49.2. trošu ceļa rekonstrukcijas;

49.3. Valsts darba inspekcijas amatpersonas pamatota pieprasījuma, izmeklējot nelaimes gadījumus, kas notikuši trošu ceļa lietošanas dēļ.

50. Inspicēšanas institūcija trošu ceļa pasē izdara ierakstu par trošu ceļa tehniskās pārbaudes rezultātiem un izsniedz valdītājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim tehniskās pārbaudes protokolu. Ja inspicēšanas institūcija pārbaudē konstatē, ka trošu ceļš atbilst šajos noteikumos un piemērojamajos standartos noteiktajām prasībām, inspicēšanas institūcija uz pārbaudītā trošu ceļa redzamā vietā blakus trošu ceļa ražotāja datu plāksnei piestiprina bīstamās iekārtas drošības pārbaudes zīmi.

51. Ja inspicēšanas institūcija pārbaudē konstatē trošu ceļa neatbilstību šajos noteikumos un piemērojamajos standartos noteiktajām prasībām, valdītāja pienākums ir novērst neatbilstību un pieaicināt inspicēšanas institūciju atkārtotas pārbaudes veikšanai.

52. Ja trošu ceļš pēc atkārtotas pārbaudes neatbilst šajos noteikumos un piemērojamajos standartos noteiktajām prasībām vai rada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi, inspicēšanas institūcija nekavējoties par to brīdina valdītāju, kā arī paziņo likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 12.pantā minētajām institūcijām.

5. Trošu ceļu valsts uzraudzība un kontrole

53. Valsts darba inspekcija veic valsts uzraudzību un kontrolē, vai trošu ceļi ir reģistrēti Valsts darba inspekcijā un tiek lietoti atbilstoši šo noteikumu prasībām.

54. Valsts darba inspekcija, veicot trošu ceļa uzraudzību un kontroli tā lietošanas laikā, anulē lietošanas atļauju, veicot attiecīgu ierakstu trošu ceļa pases 6.punktā, ja tā konstatē, ka:

54.1. valdītājs gada laikā ir atkārtoti administratīvi sodīts par trošu ceļu iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

54.2. valdītājs nav norīkojis atbildīgo speciālistu saskaņā ar šo noteikumu 15.3.apakšpunktu;

54.3. trošu ceļam nav veiktas tehniskās pārbaudes šo noteikumu 4.nodaļā noteiktajā kārtībā.

55. Šo noteikumu 54.punktā minētā lēmuma pārsūdzēšana neatbrīvo valdītāju no lēmumā noteikto prasību izpildes un nedod tiesības turpināt trošu ceļa lietošanu.

6. Noslēguma jautājumi

56. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumus Nr.95 “Tehniskās uzraudzības noteikumi trošu gaisa piekarceļiem ar kabīni (vagonu) pasažieriem” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 32.nr.).

57. Ja pasažieriem paredzētajam trošu gaisa piekarceļam ar kabīni (vagonu) veikta tehniskā pārbaude un atzinums par to izsniegts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atzinums ir derīgs līdz tajā norādītā termiņa beigām.

58. Noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs J.Strods

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

 

Pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 14.augusta noteikumiem Nr.555

Ekonomikas ministrs J.Strods

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!