Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 420 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.06.2007., Nr. 103 https://www.vestnesis.lv/ta/id/159557

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.421

Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par juridisko personu - Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā - pieprasījuma noguldījuma kontiem

Vēl šajā numurā

28.06.2007., Nr. 103

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 420

Pieņemts: 26.06.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.420

Rīgā 2007.gada 26.jūnijā (prot. Nr.37 8.§)
Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 88.nr.; 2000, 161./163.nr.; 2001, 182.nr.; 2003, 53., 137.nr.; 2004, 68.nr.; 2005, 92., 145.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 25.3 , 25.4 , 25.5 , 25.6 , 25.7 un 25.8punktu šādā redakcijā:

"25.3 Ugunsdrošības pasākumu pārskats - sabiedriski nozīmīgas būves būvprojekta sastāvdaļa, kurā sniegts būvprojektā paredzēto ugunsdrošības inženiertehnisko risinājumu apraksts, kā arī nepieciešamo ugunsdrošības pasākumu apraksts ēkas drošai ekspluatācijai.

25.4 Apvienotā projektēšana un būvdarbi - būvniecības veids, kurā būvdarbi tiek veikti vienlaikus ar būves projektēšanu, ja uz akceptēta izvērstā skiču projekta pamata ir izstrādāts tehniskais projekts veicamajiem būvdarbiem.

25.5 Ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma - ārējā un iekšējā ūdensvada sistēma, ventilācijas sistēma, ārējā un iekšējā elektroapgāde, ugunsaizsardzības sistēmas.

25.6 Inženiertīklu pievads - ārējā energoapgāde, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu apgādes sistēma, kas sastāv no pazemes vai (un) virszemes cauruļvadu, kabeļu (vadu) un tā tehnisko ietaišu kopuma no sadales tīkla līdz ēkas ievada noslēgierīcei vai ievada sadalnei.

25.7 Iekšējais inženiertīkls - elektronisko sakaru, elektroietaišu, cauruļvadu, iekārtu, ierīču aprīkojuma vai aprīkojuma kopums ēkās aiz ievada noslēgierīces vai ievada sadalnes.

25.8 Tehniskā shēma - inženiertīklu pievada vai iekšējo inženiertīklu tehniskā risinājuma un esošo inženierkomunikāciju attēlojums. Inženiertīkla pievada un iekšējā inženiertīkla shēmas var apvienot, ja to projektēšanu veic vienlaikus."

2. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Būvvalde 30 dienu laikā pēc būvniecības iesnieguma - uzskaites kartes reģistrācijas dienas izskata attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu (2.pielikums) vai būves nojaukšanas uzdevumu (2.pielikums) vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu, vai pieņem lēmumu par būvniecības publiskās apspriešanas rīkošanu (vai nerīkošanu) saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu."

3. Papildināt 35.1punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 75.punktā minētajā gadījumā plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņš ir četri gadi."

4. Papildināt noteikumus ar 37.1punktu šādā redakcijā:

"37.1 Būvniecības iesniegums - uzskaites karte un būvatļauja nav nepieciešama, izbūvējot, rekonstruējot vai renovējot šo noteikumu 3.2.2apakšnodaļā minētos inženiertīklu pievadus un iekšējos inženiertīklus esošām ēkām, kas pieņemtas ekspluatācijā."

5. Papildināt noteikumus ar 3.2.2apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.2.2 Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija

40.8 Attiecīgo sadales tīklu īpašnieks izsniedz tehniskos noteikumus inženiertīklu pievada un iekšējo inženiertīklu izbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas ierosinātājam (turpmāk - inženiertīklu izbūves ierosinātājs):

40.81. inženiertīklu pievada izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai;

40.82. iekšējo inženiertīklu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai, ja tas noteikts normatīvajā aktā.

40.9 Inženiertīklu izbūves ierosinātājs vienojas ar projektētāju par tehniskās shēmas izstrādi (trijos eksemplāros) saskaņā ar tehnisko noteikumu un normatīvo aktu prasībām.

40.10 Tehniskajai shēmai ir šādas daļas:

40.101. īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu kopijas;

40.102. dokumenti un materiāli saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem;

40.103. paskaidrojuma raksts, kam nepieciešamības gadījumā pievienojami aprēķini;

40.104. projektētāja parakstīts:

40.104.1. inženiertīklu pievada novietojuma attēlojums mērogā M 1:250 - M 1:1000 situācijas plānā vai topogrāfiskajā plānā;

40.104.2. iekšējo inženiertīklu izvietojums būves inventarizācijas plānā.

40.11 Projektētājs saskaņo tehnisko shēmu ar inženiertīklu izbūves ierosinātāju, attiecīgo inženierkomunikāciju īpašnieku un, ja nepieciešams, ar citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, kuru īpašuma tiesības tiek skartas.

40.12 Izstrādāto tehnisko shēmu inženiertīklu izbūves ierosinātājs iesniedz būvvaldē. Būvvalde 10 darbdienu laikā to izskata un pieņem lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Būvvalde ir tiesīga noteikt papildu nosacījumus plānotās izbūves veikšanai atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

40.13 Ja inženiertīklu izbūve nav uzsākta, saskaņotās tehniskās shēmas derīguma termiņš ir viens gads.

40.14 Inženiertīklu pievadu izbūvi drīkst veikt attiecīgajā jomā sertificēta persona vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta persona, bet iekšējos inženiertīklus drīkst izbūvēt būvētājs, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

40.15 Izbūvētos inženiertīklu pievadus pieņem ekspluatācijā ar attiecīgā sadales tīkla īpašnieka izsniegtu atzinumu par inženiertīkla gatavību ekspluatācijai.

40.16 Izbūvētos iekšējos inženiertīklus pieņem ekspluatācijā ar attiecīgā tīkla īpašnieka izsniegtu apliecinājumu vai - atsevišķos gadījumos - ar sadales tīkla īpašnieka atzinumu, kā tas ir noteikts attiecīgo jomu reglamentējošos normatīvajos aktos.

40.17 Inženiertīklu izbūves ierosinātājs pēc inženiertīklu pievada izbūves pabeigšanas būvvaldē iesniedz saskaņotu inženiertīklu pievada novietojuma ģeodēzisko uzmērījumu (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā).

40.18 Inženiertīklu izbūves ierosinātājs pēc inženiertīklu pievadu izbūves pabeigšanas ir tiesīgs uzsākt pievada ekspluatāciju, ja attiecīgā sadales tīkla īpašnieks ir izsniedzis atzinumu par inženiertīklu pievada gatavību ekspluatācijai un izpildītas šo noteikumu 40.17punkta prasības.

40.19 Projektētājs atbild par izstrādātās tehniskās shēmas atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, kā arī par trešo personu īpašuma tiesību ievērošanu.

40.20 Inženiertīklu izbūves ierosinātājs atbild par:

40.201. inženiertīklu pievada un iekšējo inženiertīklu izbūvi atbilstoši saskaņotai tehniskajai shēmai;

40.202. attiecīgās teritorijas sakopšanu pēc būvdarbu veikšanas atbilstoši pašvaldības sais­tošajiem noteikumiem (norādījumiem)."

6. Svītrot 44.punktā vārdus "kura nedrīkst būt lielāka par šo noteikumu 9.pielikumā noteikto".

7. Svītrot 46.punktā vārdus "(saskaņā ar 9.pielikumu)".

8. Papildināt noteikumus ar 3.3.1apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.3.1 Apvienotā projektēšana un būvdarbi

46.1 Noteikumu 3.3.1apakšnodaļu piemēro, ja pasūtītājs vienojies ar atbildīgo projektētāju un saskaņojis ar attiecīgo būvvaldi būvprojekta (izvērstā skiču projekta un tehniskā projekta) izstrādāšanu un apvienoto projektēšanas un būvdarbu procedūru, bet nepiemēro šo noteikumu 59.punktā minētajos gadījumos un valsts vai pašvaldības finansētiem projektiem.

46.2 Atbildīgais projektētājs, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sastāvā esošajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, izstrādā būves metu. Būves mets kopā ar būvniecības iesniegumu - uzskaites karti iesniedzams būvvaldē.

46.3 Būvvalde pārbauda saņemto dokumentu atbilstību teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī aprēķinu, teritorijas un būvju augstuma rādītāju pareizību un pieņem lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu.

46.4 Atbildīgais projektētājs, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumu, izstrādā izvērsto skiču projektu, kuram ir šādas daļas:

46.41. vispārīgā daļa:

46.41.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

46.41.2. zemes gabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli;

46.41.3. paskaidrojuma raksts un, ja nepieciešams, pašvaldības noteiktie atbildīgā projektētāja parakstītie apliecinājumi;

46.42. arhitektūras daļa:

46.42.1. teritorijas sadaļa (vispārīgie rādītāji, situācijas plāns un ģenerālplāns ar inženiertīklu savietoto plānu, piesaistes plāns, vertikālais plānojums, labiekārtojuma - apzaļumojuma plāns, seguma plāns un eksplikācija, satiksmes organizācijas shēma, būvlaukuma organizācijas shēma);

46.42.2. arhitektūras sadaļa (plāni, fasādes, griezumi, fasāžu apdare un krāsu risinājums);

46.42.3. tehnoloģisko iekārtu izvietojums (sabiedrisko ēku projektiem), ja tas noteikts plānošanas un arhitektūras uzdevumā;

46.43. inženierrisinājumu daļa:

46.43.1. nulles cikla tehniskais projekts;

46.43.2. ārējie inženiertīkli (ģenerālplāni ar projektējamiem inženiertīkliem, garenprofili, griezumi, mezgli, galveno materiālu saraksti visiem projektējamajiem inženiertīkliem);

46.44. darbu organizēšanas projekts (ja darbu veikšanas projekta nepieciešamību nosaka Latvijas būvnormatīvs LBN 310);

46.45. ugunsdrošības pasākumu pārskats (sabiedriski nozīmīgām būvēm).

46.5 Izvērsto skiču projektu iesniedz būvvaldē šo noteikumu 102.punktā noteiktajā kārtībā. Būvvalde pieņem lēmumu akceptēt izvērsto skiču projektu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu šo noteikumu 4.9.apakšnodaļā noteiktajā kārtībā.

46.6 Lai saņemtu būvatļauju, pasūtītājs papildus šo noteikumu 5.1.apakšnodaļā minētajiem dokumentiem būvvaldē iesniedz atbildīgā projektētāja parakstītu apliecinājumu par tehniskā projekta izstrādāšanu un autoruzraudzību minētajā objektā (12.pielikums), kā arī pieaicinātā būvuzrauga saistību rakstu.

46.7 Pamatojoties uz akceptētu izvērsto skiču projektu, būvvalde izsniedz būvatļauju visam būvobjektam kopumā.

46.8 Šo noteikumu 99.1punktā minētajiem objektiem nepieciešams ekspertīzes atzinums:

46.81. izvērstajā skiču projektā ietvertajām projekta daļām un sadaļām;

46.82. par tehniskā projekta daļām un sadaļām, kurām nav veikta ekspertīze izvērstā skiču projekta ekspertīzes posmā.

46.9 Šo noteikumu 46.82.apakšpunktā minētais ekspertīzes atzinums un būvuzņēmēja apliecinājums par nulles cikla izbūvi atbilstoši akceptētajam izvērstajam skiču projektam iesniedzams būvvaldē. Ēkas konstruktīvās daļas tehniskais projekts ir jāizstrādā līdz nulles cikla darbu pabeigšanai.

46.10 Izmaiņas akceptētajā izvērstajā skiču projektā, ja tās neskar ārējos inženiertīklus, teritoriju, arhitektūru, ēkas drošību (konstrukcijas, ugunsdrošības pasākumus), funkciju, darba organizācijas projektu, izstrādājot attiecīgus rasējumus, kurus parakstījis atbildīgais projektētājs un pasūtītājs, autor­uzraugs reģistrē autoruzraudzības žurnālā bez saskaņošanas būvvaldē.

46.11 Izmaiņas izstrādātajā tehniskajā projektā, ja tās neskar akceptēto izvērsto skiču projektu, veic autoruzraudzības kārtībā, reģistrējot tās autoruzraudzības žurnālā. Ja tehniskā projekta risinājumi atšķiras no izvērstajā skiču projektā ietvertajiem risinājumiem, jāizstrādā un būvvaldē jāakceptē izvērstā skiču projekta izmaiņas.

46.12 Izvērsto skiču projektu un, ja nepieciešams, tehniskā projekta sadaļas saskaņo šo noteikumu 4.7.apakšnodaļā noteiktajā kārtībā."

9. Svītrot 50.punktu.

10. Svītrot 51.punktā vārdus "atzinumā vai".

11. Izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Būvvaldes pienākums ir savlaicīgi izsniegt šo noteikumu 35.punktā minēto plānošanas un arhitektūras uzdevumu vai būves nojaukšanas uzdevumu, pamatotu atteikumu vai lēmumu, kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumā vai būves nojaukšanas uzdevumā norādīt nepieciešamos tehniskos noteikumus un citus dokumentus."

12. Aizstāt 58.1punktā vārdus "piemērošana tām būvkonstrukcijām un inženierkomunikācijām" ar vārdiem "piemērošana ēkām, to daļām, būvkonstrukcijām un inženierkomunikācijām".

13. Aizstāt 61.punktā vārdu "atļaujā" ar vārdu "uzdevumā".

14. Papildināt noteikumus ar 62.5.apakš­punktu šādā redakcijā:

"62.5. mazēkas nojaukšanai, ja šīs darbības saskaņotas būvvaldē."

15. Izteikt 77.punktu šādā redakcijā:

"77. Ja paredzēta būvobjekta nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām, skiču projektu izstrādā visam būvobjektam kopumā, norādot būves galveno lietošanas veidu (funkciju) atbilstoši Būvju klasifikācijai, bet tehnisko projektu var izstrādāt katrai nododamajai būves kārtai atsevišķi."

16. Svītrot 81.punktu.

17. Izteikt 89.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"89.1.3. paskaidrojuma raksts ar būves tehniskajiem rādītājiem un norādi par būves galveno lietošanas veidu (funkciju) atbilstoši Būvju klasifikācijai;".

18. Izteikt 89.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"89.2.2. arhitektūras sadaļa, tai skaitā būves telpu grupu lietošanas veida eksplikācija, kuru pievieno konkrētā stāva plānam;".

19. Svītrot 89.5.3.apakšpunktu.

20. Papildināt noteikumus ar 89.6. un 89.7.apakš­punktu šādā redakcijā:

"89.6. būvdarbu organizācija;

89.7. ugunsdrošības pasākumu pārskats (sabiedriski nozīmīgām būvēm):

89.7.1. apraksts, kas ietver būves ugunsdrošības raksturlielumus;

89.7.2. ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (ēku un būvju izvietošana, ārējo inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana);

89.7.3. ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēku un būvju ugunsdrošības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un būvju īpatnības);

89.7.4. evakuācijas nodrošināšana;

89.7.5. ugunsaizsardzības sistēmas (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas);

89.7.6. paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;

89.7.7. manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu);

89.7.8. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā."

21. Papildināt noteikumus ar 94.1punktu šādā redakcijā:

"94.1 Nacionālajai drošībai svarīgiem valsts objektiem, paaugstinātas bīstamības objektiem un sabiedriski nozīmīgām būvēm nodrošina seismisko noturību saskaņā ar piemērojamā standarta LVS EN 1998-1 "8. Eirokodekss - Seismiski izturīgu konstrukciju projektēšana - 1.daļa: Vispārīgie noteikumi - Seismiskās iedarbes un noteikumi ēkām" prasībām."

22. Svītrot 95.punkta trešajā teikumā vārdus "saskaņā ar noteikumu 9.pielikumu".

23. Izteikt 102.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Būvvalde 30 dienu laikā pieņem lēmumu akceptēt būvprojektu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu."

24. Izteikt 110.punktu šādā redakcijā:

"110. Ja būvdarbi nav uzsākti, akceptētā izvērstā skiču projekta vai akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš ir divi gadi."

25. Aizstāt 121.punktā vārdus "licencēts būvuzņēmējs" ar vārdiem "būvkomersantu reģistrā reģistrēta persona".

26. Aizstāt 136.punktā vārdus "licencēta juridiska persona" ar vārdiem "būvkomersantu reģistrā reģistrēta persona".

27. Izteikt 155.punktu šādā redakcijā:

"155. Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu (7., 8. un 11.pielikums)."

28. Papildināt noteikumus ar 159.3.apakš­punktu šādā redakcijā:

"159.3. būvniecība notiek, piemērojot apvienoto projektēšanas un būvdarbu procedūru."

29. Papildināt noteikumus ar 161.7.apakš­punktu šādā redakcijā:

"161.7. būvniecība notiek, piemērojot apvienoto projektēšanas un būvdarbu procedūru."

30. Izteikt 5.7.apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"5.7. Būvdarbu apturēšana, pārtraukšana, būves konservācija, būves nojaukšana un iepriekšējā stāvokļa atjaunošana".

31. Izteikt 167. un 168.punktu šādā redakcijā:

"167. Lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu un būves konservāciju var pieņemt pasūtītājs, būvvalde vai Valsts būvinspekcija. Būvvaldes vai Valsts būvinspekcijas lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu un būves konservāciju var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

168. Lēmumā par būvdarbu pārtraukšanu un būves konservāciju norāda:

168.1. būvdarbu pārtraukšanas un būves konservācijas iemeslus;

168.2. būvdarbu pārtraukšanas un būves konservācijas nosacījumus (arī pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu būves un tās atsevišķu daļu un konstrukciju drošību, stabilitāti un neaizskaramību, kā arī būves konservācijas darbu veikšanas projekta apjomu, ja tas ir nepieciešams);

168.3. būvobjekta stāvokli pēc būvdarbu pārtraukšanas un par būves konservāciju atbildīgās personas."

32. Izteikt 170.punktu šādā redakcijā:

"170. Ja pasūtītājs, pārtraucot būvdarbus, neizpilda šo noteikumu prasības, kā arī Būvniecības likuma 31.pantā noteiktajos gadījumos pašvaldība ir tiesīga, iepriekš brīdinot pasūtītāju, nojaukt vai citādi sakārtot attiecīgo būvi, kā arī veikt būves konservācijas darbus. Visus ar būves nojaukšanu, konservāciju vai sakārtošanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks."

33. Izteikt 171.punktu šādā redakcijā:

"171. Ja pašvaldība saskaņā ar Būvniecības likuma 30.pantu ir pieņēmusi lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriek­šējā stāvokļa atjaunošanu), pasūtītājs šajos noteikumos noteiktajā kārtībā būvvaldē iesniedz būves nojaukšanas iesniegumu - uzskaites karti un nojaukšanas darbu veikšanas projektu."

34. Papildināt 5.7.apakšnodaļu ar 171.1 un 171.2punktu šādā redakcijā:

"171.1 Pašvaldība lēmumā par būvniecības radīto seku novēršanu norāda:

171.11. būvniecības radītās sekas;

171.12. būvniecības radīto seku novēršanas pamatojumu;

171.13. kādi darbi veicami būvniecības radīto seku novēršanai (būves vai tās daļas nojaukšana, iepriekšējā stāvokļa atjaunošana);

171.14. termiņš, kurā jāveic darbi būvniecības radīto seku novēršanai.

171.2 Ja pasūtītājs neveic pašvaldības lēmumā par būvniecības radīto seku novēršanu norādītos pasākumus, pašvaldība ir tiesīga veikt visus lēmumā norādītos pasākumus būvniecības radīto seku novēršanai un pasūtītājs sedz visus ar būvniecības radīto seku novēršanu saistītos izdevumus."

35. Izteikt 172.1punktu šādā redakcijā:

"172.1 Renovējot, rekonstruējot vai nojaucot būvi, ja iespējams, veic būvmateriālu reciklēšanu. Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apglabā atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām."

36. Papildināt pārejas jautājumus ar 187.punktu šādā redakcijā:

"187. Noteikumu 94.1punkts stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri."

37. Aizstāt 2. un 2.1pielikuma 4.nodaļas nosaukumā vārdus "Īpašie noteikumi" ar vārdiem "Īpašie noteikumi (valsts un pašvaldību institūciju izdotie tehniskie noteikumi vai prasības)".

38. Izteikt 2.pielikuma 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. Ugunsdrošības prasības (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) tikai sabiedriski nozīmīgām būvēm".

39. Aizstāt 5.pielikumā vārdus "licences nr." ar vārdiem "būvkomersanta reģistrācijas apliecības nr."

40. Svītrot 9.pielikumu.

41. Papildināt noteikumus ar 11.pielikumu šādā redakcijā:

"11.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

06.JPG (58739 bytes)

07.JPG (85071 bytes)

42. Papildināt noteikumus ar 12.pielikumu šādā redakcijā:

"12.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112

Atbildīgā projektētāja apliecinājums

08.JPG (40984 bytes)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs J.Strods

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!