Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.06.2007., Nr. 103 https://www.vestnesis.lv/ta/id/159545-pasvaldibas-komersanta-un-iestades-civilas-aizsardzibas-plana-struktura-ta-izstradasanas-un-apstiprinasanas-kartiba

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.424

Izglītības inovācijas fonda nolikums

Vēl šajā numurā

28.06.2007., Nr. 103

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 423

Pieņemts: 26.06.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.423

Rīgā 2007.gada 26.jūnijā (prot. Nr.37 13.§)

Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma 13.panta otro daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsar­dzības plāna struktūru, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību.

2. Noteikumi nav piemērojami objektiem, kuriem civilās aizsardzības plānu izstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā veicama ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem saistīto rūpniecisko avāriju riska novērtēšana, un noteiktajiem riska samazināšanas pasākumiem. 

II. Pašvaldības civilās aizsardzības plāna struktūra

3. Pašvaldības (rajona un republikas pilsētas) civilās aizsardzības plānā iekļauj šādu informāciju:

3.1. plāna mērķis, uzdevumi un prognozējamie rezultāti;

3.2. pašvaldības administratīvi teritoriālais un ekonomiskais raksturojums:

3.2.1. administratīvi teritoriālais sadalījums;

3.2.2. teritorijas ģeogrāfiskais, hidroģeoloģiskais, meteoroloģiskais un klimatiskais raksturojums;

3.2.3. iedzīvotāju skaits un blīvums;

3.2.4. rūpniecības un lauksaimniecības objekti, dzelzceļa līnijas, galvenie autoceļi, naftas un naftas produktu vadi, maģistrālie gāzes vadi, ostas, lidostas, hidroelektrostacijas un citi civilās aizsardzības sistēmai nozīmīgi objekti;

3.3. pašvaldības teritorijā iespējamie apdraudējumi (tai skaitā ar pārrobežu iedarbību):

3.3.1. dabas katastrofas;

3.3.2. tehnogēnās katastrofas;

3.3.3. sabiedriskās nekārtības, terora akti, bruņoti konflikti;

3.3.4. epidēmijas, epizootijas, epifitotijas;

3.4. minēto katastrofu iespējamās sekas;

3.5. civilās aizsardzības organizācija pašvaldībā:

3.5.1. personas, kas pašvaldībā atbildīgas par civilo aizsardzību, to pienākumi;

3.5.2. pašvaldības civilās aizsardzības komisijas sastāvs, komisijas locekļu pienākumi;

3.6. katastrofu pārvaldīšanā iesaistāmie resursi:

3.6.1. iesaistāmās institūcijas, to pienākumi, atbildīgās amatpersonas, tālruņu numuri, resursi;

3.6.2. mobilizējamie civilās aizsardzības formējumi attiecīgajā administratīvajā teritorijā un to materiāli tehniskais nodrošinājums;

3.6.3. valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji attiecīgajā admi­nistratīvajā teritorijā, noliktavu adreses, atbildīgās amatpersonas, tālruņu numuri, resursu nomenklatūra un daudzums;

3.7. katastrofu pārvaldīšanas organizēšana:

3.7.1. sakaru nodrošinājums, apziņošana, sabiedrības informēšana;

3.7.2. iedzīvotāju evakuācija:

3.7.2.1. pulcēšanās vietas;

3.7.2.2. evakuācijas maršruti;

3.7.2.3. transporta nodrošinājums;

3.7.2.4. evakuēto uzskaites nodrošināšana;

3.7.2.5. pagaidu izmitināšana;

3.7.2.6. ēdināšana;

3.7.2.7. evakuēto iedzīvotāju sociālā aprūpe, psiholoģiskā un medicīniskā palīdzība;

3.7.2.8. evakuēto iedzīvotāju īpašuma apsardze;

3.7.2.9. sadarbība ar citām pašvaldībām evakuēto iedzīvotāju uzņemšanai;

3.7.3. nodrošinājums ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to izsniegšana;

3.7.4. aizsargbūves attiecīgajā administratīvajā teritorijā, to izmantošana;

3.7.5. joda profilakses nodrošinājums;

3.7.6. kultūras vērtību aizsardzība vai evakuācija;

3.7.7. sabiedriskās kārtības nodrošināšana, objektu apsardzība un aizsar­dzība;

3.7.8.  iedzīvotāju izglītošana civilajā aizsardzībā;

3.7.9. mājdzīvnieku aizsardzība;

3.7.10. avārijas izraisītā vides piesārņojuma ierobežošana un sanācijas pasākumi;

3.7.11. pārtikas un dzeramā ūdens (tai skaitā no artēziskajiem dziļur­bumiem) apgāde katastrofas gadījumā;

3.7.12. nodrošinājums ar energoresursiem (tai skaitā elektroģeneratoriem) energoapgādes traucējumu gadījumā;

3.7.13. avāriju rezultātā radušos bīstamo atkritumu un bezsaimnieka bīstamo atkritumu savākšana, nodošana uzglabāšanai vai pārstrādei;

3.7.14. pasākumi cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma attīrīšanai no piesār­ņojuma (dekontaminācija);

3.7.15. sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valstu glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām;

3.8. preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi (1.pielikums);

3.9. civilās aizsardzības plānā noteikto pasākumu pārbaude mācībās.

4. Pašvaldības civilās aizsardzības plānam pievieno:

4.1. rajona, rajona centra, republikas pilsētas karti vai kartes (mērogā 1:10000 vai 1:25000), kurās saskaņā ar apzīmējumiem (2.pielikums) norādīti:

4.1.1. paaugstinātas bīstamības objekti un teritorijas, kuras var ietekmēt iespējamo avāriju sekas;

4.1.2. plūdu apdraudētās teritorijas;

4.1.3. maģistrālie gāzes, naftas un naftas produktu vadi;

4.1.4. teritorijas ar paaugstinātu uguns­bīstamību (piemēram, meži, purvi);

4.1.5. artēziskie dziļurbumi;

4.1.6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo struktūr­vienību atrašanās vietas;

4.1.7. civilās aizsardzības patvertnes;

4.1.8. trauksmes sirēnu atrašanās vietas;

4.1.9. evakuācijas pulcēšanās vietas;

4.2. katastrofu pārvaldīšanā iesaistāmo institūciju apziņošanas shēmu;

4.3. pašvaldības civilās aizsardzības komisijas locekļu apziņošanas shēmu;

4.4. pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikumu un lēmumu par nolikuma apstiprināšanu;

4.5. paaugstinātas bīstamības objektu sarakstu;

4.6. sadarbības dokumentus (kopijas) civilās aizsardzības pasākumu no­drošināšanai;

4.7. ārpusobjektu civilās aizsardzības plānus. 

III. Komersanta objekta civilās aizsardzības plāna struktūra

5. Komersanta objekta civilās aizsardzības plānā iekļauj šādu informāciju:

5.1. plāna mērķis, uzdevumi un prognozējamie rezultāti;

5.2. komersanta objekta raksturojums:

5.2.1. nosaukums, juridiskā un atrašanās vietas adrese, reģistrācijas numurs komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā;

5.2.2. ģeogrāfiskais izvietojums;

5.2.3. apkārtnes meteoroloģiskais, hidroloģiskais un klimatiskais raksturojums;

5.2.4. komersanta objektā esošo ēku un būvju raksturojums, darbības raksturojums;

5.2.5. komersanta objekta struktūra;

5.2.6. darba laiks, cilvēku skaits komersanta objektā (darba laikā un ārpus darba laika);

5.3. tehnoloģiskie procesi un iekārtas;

5.4. vispārīgs inženiertehnisko sistēmu un aprīkojumu raksturojums:

5.4.1. ūdensapgāde (tai skaitā ugunsdzēsības vajadzībām);

5.4.2. kanalizācija;

5.4.3. elektroapgāde (tai skaitā nodrošinājums ar elektroģeneratoriem energoapgādes traucējumu gadījumā);

5.4.4. siltumapgāde;

5.4.5. ventilācija;

5.4.6. apsardzības sistēma;

5.5. komersanta objekta iekšējie apdraudējumi, tai skaitā bīstamās iekārtas un maksimālie objektā ražojamo, lietojamo, apsaimniekojamo vai uzglabājamo bīstamo vielu daudzumi;

5.6. komersanta objektā iespējamo avāriju attīstības varianti, seku izvērtējums sliktākajiem avāriju attīstības variantiem ar smagām un vissma­gākajām sekām cilvēkiem un videi, tai skaitā ietekme uz teritoriju ārpus objekta;

5.7. informācija par to iedzīvotāju, blakus esošo objektu un iestāžu darbinieku skaitu, kurus var ietekmēt avārija komersanta objektā;

5.8. avāriju izcelšanās samazināšanas un attīstības ierobežojošie pasākumi komersanta objektā, tās izplatību ierobežojošās iekārtas un aprīkojums;

5.9. komersanta objekta ārējie apdraudējumi un to iespējamās sekas;

5.10. komersanta objekta darbības nodrošināšana apdraudējumu gadīju­mos;

5.11. civilās aizsardzības organizācija komersanta objektā:

5.11.1. atbildīgās personas par civilo aizsardzību objektā, to pienākumi;

5.11.2. katastrofu pārvaldīšanai izveidotā organizatoriskā struktūra, iesaistīto darbinieku pienākumi;

5.11.3. darbinieku apmācība civilās aizsardzības jautājumos un pirmās palīdzības sniegšanā;

5.12. resursi katastrofu pārvaldīšanai:

5.12.1. trauksmes un apziņošanas sistēma, sakaru nodrošinājums;

5.12.2. ugunsdrošības un ugunsdzēsības inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums;

5.12.3. individuālie aizsardzības līdzekļi un to izsniegšanas kārtība;

5.12.4. komersanta objektā pieejamo pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo materiālu saraksts un to izvietojums;

5.12.5. civilās aizsardzības aizsargbūves;

5.12.6. civilās aizsardzības vienības, to materiāli tehniskais nodrošinā­jums;

5.12.7. komersanta objekta ugunsdzēsības dienests, tā materiāli tehniskais nodrošinājums;

5.12.8. inženiertehnika, transports, darbarīki, speciālais apģērbs, materiālās rezerves vai uzkrājumi;

5.12.9. komersanta atbildīgajā glabāšanā esošās valsts materiālās rezerves, to iesaistīšana;

5.12.10. papildus iesaistāmie citu iestāžu un komersantu resursi;

5.13. katastrofu pārvaldīšanas organizēšana:

5.13.1. apziņošana, komersanta objektā nodarbināto un tieši apdraudētās apkārtējās teritorijas iedzīvotāju informēšana;

5.13.2. evakuācijas pasākumi;

5.13.3. pirmās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana;

5.13.4. sabiedriskās kārtības uzturēšana komersanta objektā un īpašuma apsardze;

5.13.5. pasākumi cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma attīrīšanai no piesārņojuma (dekontaminācija);

5.13.6. sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, avārijas dienestiem, valsts un pašvaldību iestādēm;

5.13.7. iedzīvotāju izglītošana civilajā aizsardzībā (ja minētos iedzīvotājus var ietekmēt avārija objektā);

5.14. preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi (3.pielikums);

5.15. plānoto pasākumu un resursu iesaistīšanas gatavības pārbaude.

6. Komersanta objekta civilās aizsardzības plānam pievieno:

6.1. karti mērogā vismaz 1:10000, kurā norādīta objekta atrašanās vieta;

6.2. komersanta objekta plānu, kurā norādītas būves, galvenās inženiertehniskās komunikācijas, avārijas izejas un evakuācijas ceļi, ugunsgrēka dzēšanas iekārtas, trauksmes ierīces, ugunsdzēsības ūdensapgādes avoti, bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri;

6.3. bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas, ja minētās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti var atrasties komersanta objektā;

6.4. darbinieku apziņošanas shēmu;

6.5. rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;

6.6. rīcības plānu nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumiem;

6.7. karti, kurā norāda objektā iespējamo avāriju seku ietekmes zonas ārpus komersanta objekta;

6.8. vienošanās vai līguma kopiju, ja komersants plāno katastrofu pārvaldīšanā papildus iesaistīt citu iestāžu vai komersantu resursus.

7. Ja komersanta objektā var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku, bet komer­santa objekts nav paaugstinātas bīstamības objekts, komersanta objekta civilās aizsardzības plānu izstrādā tādā apjomā, ciktāl uz minēto objektu attiecināmas šo noteikumu 5. un 6.punktā minētās prasības, ņemot vērā objekta struktūru, saimniecisko darbību, kā arī iespējamos iekšējos un ārējos apdraudējumus. 

IV. Iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra

8. Iestādes civilās aizsardzības plānā iekļauj šādu informāciju:

8.1. plāna mērķis, uzdevumi un prognozējamie rezultāti;

8.2. īss iestādes raksturojums:

8.2.1. iestādes nosaukums, kā arī tās ministrijas vai citas institūcijas nosaukums un adrese, kuras padotībā atrodas iestāde;

8.2.2. ģeogrāfiskais izvietojums;

8.2.3. apkārtnes meteoroloģisko un hidroloģisko apstākļu raksturojums;

8.2.4. darbības raksturojums;

8.2.5. iestādes struktūra;

8.2.6. darba laiks, cilvēku skaits iestādē;

8.3. vispārīgs inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma raksturojums:

8.3.1. ūdensapgāde (tai skaitā ugunsdzēsības vajadzībām);

8.3.2. kanalizācija;

8.3.3. elektroapgāde (tai skaitā nodrošinājums ar elektroģeneratoriem energoapgādes traucējumu gadījumos);

8.3.4. siltumapgāde;

8.3.5. ventilācija;

8.3.6. apsardzības sistēma;

8.4. iestādes iekšējie apdraudējumi, tai skaitā bīstamās iekārtas un tādu bīstamo vielu maksimālie daudzumi, kuras lieto, apsaimnieko vai uzglabā iestādē;

8.5. avāriju ar bīstamo vielu noplūdi attīstības varianti iestādē, to seku izvērtējums;

8.6. bīstamo vielu noplūdi ierobežojošie pasākumi iestādē, bīstamo vielu noplūdes izplatību ierobežojošās iekārtas un aprīkojums;

8.7. iestādes ārējie apdraudējumi un to iespējamās sekas;

8.8. iestādes darbības nodrošināšana apdraudējumu gadījumos;

8.9. civilās aizsardzības organizācija iestādē:

8.9.1. atbildīgās personas par civilo aizsardzību iestādē, to pienākumi;

8.9.2. katastrofu pārvaldīšanai izveidotā organizatoriskā struktūra, iesaistīto darbinieku pienākumi;

8.9.3. darbinieku apmācība civilās aizsardzības jautājumos;

8.10. resursi katastrofu pārvaldīšanai:

8.10.1. trauksmes un apziņošanas sistēma, sakaru nodrošinājums;

8.10.2. ugunsdrošības un ugunsdzēsības inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums;

8.10.3. individuālie aizsardzības līdzekļi un to izsniegšanas kārtība;

8.10.4. civilās aizsardzības aizsargbūves;

8.10.5. mobilizējamie civilās aizsardzības formējumi, to materiāli tehniskais nodrošinājums;

8.10.6. transports, speciālais apģērbs, materiālās rezerves vai uzkrājumi;

8.10.7. iestādes atbildīgajā glabāšanā esošās valsts materiālās rezerves, to iesais­tīšana;

8.10.8. papildus iesaistāmie citu iestāžu un komersantu resursi;

8.11. katastrofu pārvaldīšana:

8.11.1. apziņošana iestādē;

8.11.2. evakuācijas pasākumi;

8.11.3. pirmās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana;

8.11.4. sabiedriskās kārtības uzturēšana iestādē un īpašuma apsardze;

8.11.5. sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, avārijas dienestiem, valsts un pašvaldību iestādēm;

8.12. preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi (3.pielikums).

9. Iestādes civilās aizsardzības plānam pievieno:

9.1. karti mērogā vismaz 1:10000, kurā norādīta iestādes atrašanās vieta;

9.2. iestādes plānu, kurā norādītas galvenās inženiertehniskās komunikācijas, avārijas izejas un evakuācijas ceļi, ugunsgrēka dzēšanas iekārtas, trauk­smes ierīces, ugunsdzēsības ūdensapgādes avoti, bīstamo vielu uzglabāšanas vietas;

9.3. bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu aprakstus, ja minētās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti var atrasties iestādē;

9.4. darbinieku apziņošanas shēmu;

9.5. rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;

9.6. rīcības plānu nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumiem;

9.7. vienošanās vai līguma kopiju, ja iestāde plāno katastrofu pārvaldīšanai iesaistīt papildu resursus no citām iestādēm vai komersantiem.

10. Ja iestādē var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku, bet iestāde nav pa­augstinātas bīstamības objekts, iestādes civilās aizsardzības plānu izstrādā tādā apjomā, ciktāl uz iestādi attiecināmas šo noteikumu 8. un 9.punktā minētās prasības, ņemot vērā iestādes struktūru, funkcijas, uzdevumus un kompetenci, kā arī iespējamos iekšējos un ārējos apdraudējumus.  

V. Civilās aizsardzības plānu izstrādāšana un apstiprināšana

11. Pašvaldības civilās aizsardzības plānu izstrādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālā struktūrvienība sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību, un to apstiprina pašvaldības priekšsēdētājs.

12. Republikas pilsētas civilās aizsardzības plānu var apvienot ar attiecīgu rajona civilās aizsardzības plānu pēc saskaņošanas ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Apvienoto plānu apstiprina attiecīgās domes (padomes) priekšsēdētājs.

13. Pašvaldības civilās aizsardzības plānu izstrādā trijos eksemplāros. Vienu plāna eksemplāru glabā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, otru – pašvaldībā, trešo – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

14. Komersanta objekta vai iestādes civilās aizsardzības plānu apstiprina komercsabiedrības vadītājs, individuālais komersants vai iestādes vadītājs.

15. Komersanta objekta vai iestādes civilās aizsardzības plānu saskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo struktūrvienību.

16. Ja vairāki komersanti, kas atrodas vienā ēkā, katrs izstrādā civilās aizsardzības plānu, komersanta civilās aizsardzības plānu papildus saskaņo ar ēkas īpašnieku. Ja tas nav iespējams (piemēram, ēkas īpašnieks uzturas ārvalstīs), plānu saskaņo ar ēkas apsaimniekotāju.

17. Ja vairākas iestādes, kas atrodas vienā ēkā, katra izstrādā civilās aizsardzības plānu, iestādes civilās aizsardzības plānu papildus saskaņo ar ēkas īpašnieku (valdītāju). Ja tas nav iespējams (piemēram, ēkas īpašnieks (valdītājs) uzturas ārvalstīs), plānu saskaņo ar ēkas apsaimniekotāju.

18. Valsts drošības iestādes, aizsardzības iestādes, ieslodzījuma vietu objekta, nacionālajai drošībai svarīga valsts objekta civilās aizsardzības plānu izstrādā, apstiprina un glabā saskaņā ar tādu normatīvo aktu prasībām, kuri reglamentē valsts noslēpuma aizsardzību.

19. Komercsabiedrības vadītājs, individuālais komersants vai iestādes vadītājs nodrošina objekta vai iestādes darbinieku iepazīstināšanu ar civilās aizsardzības plānu.

20. Komersanta objekta vai iestādes plānu izstrādā divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā komersanta objektā vai iestādē, bet otru pēc attiecīga pieprasījuma iesniedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā.

21. Civilās aizsardzības plānu precizē katru gadu, ņemot vērā pašvaldībā, iestādē vai  komersanta objektā notikušās pārmaiņas, grozījumus normatīvajos aktos un citus faktorus, kas var ietekmēt plānā iekļauto pasākumu izpildi. 

VI. Noslēguma jautājumi

22. Komersantu objektu un iestāžu civilās aizsardzības plānus izstrādā līdz 2007.gada 31.decembrim, pašvaldību civilās aizsardzības plānus izstrādā līdz 2008.gada 1.jūlijam.

23. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.jūliju.

 
 

1.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.423

01.JPG (30133 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

 
 

2.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.423

02.JPG (74487 bytes)

03.JPG (33924 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

 
 

3.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.42

04.JPG (53948 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!