Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 20. jūnija rīkojums Nr. 381 "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jelgavā, Dobeles ielā 43". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.06.2007., Nr. 100 https://www.vestnesis.lv/ta/id/159277

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.382

Par valsts meža zemes privatizāciju

Vēl šajā numurā

22.06.2007., Nr. 100

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: rīkojums

Numurs: 381

Pieņemts: 20.06.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta rīkojums Nr.381

Rīgā 2007.gada 20.jūnijā (prot. Nr.36 4.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jelgavā, Dobeles ielā 43

 

1. Ministru kabinets (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, LV-1520) ir izskatījis sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LV Finance Group” (vienotais reģistrācijas Nr.43603025834, juridiskā adrese – Jelgava, Dobeles iela 43, LV-3001) 2006.gada 17.augustā iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 21.augustā ar Nr.1.237).

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LV Finance Group” ierosina privatizēt valstij piederošo nekustamo īpašumu Jelgavā, Dobeles ielā 43 (kadastra Nr. 0900 004 0006).

3. Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1. nekustamais īpašums Jelgavā, Dobeles ielā 43 (kadastra Nr. 0900 004 0006), sastāv no zemesgabala 5138 m2 platībā un divām nedzīvojamām ēkām (turpmāk – valsts īpašuma objekts). 2002.gada 17.septembrī valsts īpašuma objekts reģistrēts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0007 8047 (žurnālā Nr.300000319203) uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā;

3.2. valsts īpašuma objekts (kopš ēku nodošanas ekspluatācijā) atrodas Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūras “Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts” (turpmāk – institūts) lietošanā, jo ēkas tika būvētas īpaši institūta zinātnisko pētījumu vajadzībām;

3.3. institūts veic zinātnisko darbību, pamatojoties uz Zinātniskās darbības likuma 2.pantu. Lai nodrošinātu valsts pārvaldes funkcijas, institūtam ir nepieciešamas zinātniskajam darbam piemērotas telpas. Valsts īpašuma objekta telpas ir būvētas tā, lai tajās varētu organizēt pilnu zinātniskās izpētes darbu hidroinženierzinātnes apakšnozarēs – hidroloģijā, hidrotehniskajā būvniecībā un ūdenssaimniecībā, kā arī nodrošināt mācības, seminārus, konferences un citus ar zinātnisko darbu saistītus pasākumus. Valsts īpašuma objekta telpas tiek izmantotas šādi:

3.3.1. biroja ēku (kadastra apzīmējums 0900 004 0006 001) institūts izmanto profesionālai darbībai;

3.3.2. laboratorijas korpusu (kadastra apzīmējums 0900 004 0006 002) institūts izmanto zinātniskās pētniecības darbiem – hidrozālē modelē hidrotehniskās būves un stendos pēta drenāžas konstrukcijas;

3.4. institūts ir integrēts Latvijas Lauksaimniecības universitātē (turp­māk – LLU), kura ir atvasināta juridiska persona.

Saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 8.oktobra rīkojumu Nr.499 “Par valsts zinātniskās pētniecības institūta “Lauksaimniecības polimēri un ūdenssaimniecība” reorganizāciju” Zemkopības ministrijas pārziņā esošo valsts uzņēmumu bezpeļņas organizāciju valsts zinātniskās pētniecības institūtu “Lauksaimniecības polimēri un ūdenssaimniecība” pievienoja LLU kā patstāvīgu struktūrvienību ar juridiskas personas statusu. Institūta nosaukums pēc reorganizācijas ir valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums “Ūdens­saimniecības un zemes zinātniskais institūts”.

Saskaņā ar LLU 2004.gada 29.septembra Senāta lēmumu Nr.5-40 “Par LLU Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskā institūta reorganizāciju” valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums “Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts” tika pārveidots par LLU aģentūru “Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts”;

3.5. institūts ir Latvijā vienīgais zinātniskais institūts, kas 60 gadus risinājis Latvijas ūdenssaimniecībai un ekoloģiskajai situācijai nozīmīgas problēmas: ekoloģiskās situācijas izmaiņas meliorācijas ietekmē, antropogēnās slodzes nelabvēlīgās ietekmes samazināšana uz augsni un iekšējiem ūdeņiem, drenāžas hidroloģiskā darbība, drenu un citu jaunu konstrukciju izstrāde, pretplūdu pasākumu izstrāde Jēkabpils aizsardzībai, klimata izmaiņas un to varbūtēja ietekme uz Latvijas ūdens resursiem.

Institūtā radīta jauna zinātnes nozare – drenāžas hidroloģija, kas ir ieguvusi starp­tautisku atzinību;

3.6. institūtā strādā 33 darbinieki, tai skaitā 10 zinātņu doktori un 16 zinātniskie darbinieki. Institūta zinātnisko tēmu risināšanā piedalās arī LLU Lauku inženieru fakultātes pasniedzēji;

3.7. 2006.gada 7.februārī institūts ir reģistrēts Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā (reģistrācijas apliecība Nr.521055);

3.8. institūts veic zinātniskos pētījumus pēc Latvijas Zinātnes padomes, Zemkopības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma, piedalās Latvijas Zinātnes padomes projektos par biogēno vielu un smago metālu emisijas un noplūdes pakāpeniskas samazināšanas pasākumu izstrādi drenētās platībās, tai skaitā platībās ar paaugstinātu šo vielu emisiju, pēta dažādu apūdeņošanas paņēmienu efektivitāti intensīvos augļu dārzos un lauksaim­niecībā izmantojamo zemju hidrotehniskās meliorācijas sistēmu pilnveidošanas ekoloģiskos aspektus, kā arī mazo upju apsaimniekošanas hidroloģiskos un ekoloģiskos aspektus;

3.9. institūts piedalās UNESCO koordinēto programmu īstenošanā:

3.9.1. Starptautiskās Hidroloģijas programmas (VI etaps, 2002.–2007.gads) tēmu “Globālās izmaiņas un ūdens resursi” un “Starptautisko upju sateces baseinu dinamika” risināšanā;

3.9.2. projektā “Ūdens resursu un vides ilgtspējīgas attīstības procesu kompleksais novērtējums Sedas purva teritorijai” (Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāts);

3.9.3. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zinātnes programmā;

3.10. institūts saskaņā ar līgumu (līgums Nr.3/20060), kas noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “UPONOR LATVIA”, veic līgumdarbu “Lietus ūdeņu skataku vāku caurplūdes salīdzinošie mērījumi”;

3.11. institūts veic ievērojamu darbu LLU bakalauru, maģistrantu un doktorantu apmācībā. Tiek vadītas nodarbības Lauku inženieru fakultātes studentiem, maģistrantiem un doktorantiem, kā arī attiecīgo kvalifikācijas darbu izstrāde. Doktorantūras studiju programma hidroinženierzinātnē ir starptautiski akreditēta līdz 2010.gadam.

Turpmāk paredzēta vēl plašāka institūta līdzdalība jauno speciālistu sagatavošanā, tai skaitā institūta bāzes izmantošana pētniecībā.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizā­cijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu Ministru kabinets, lemjot par valsts īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piektajā daļā noteikts, ka tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai šī valsts īpašuma privatizācijas ierosinājumu Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkciju veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts nepieciešams.

5. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā minētajiem valsts pārvaldes principiem valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Saglabājot valsts īpašumā valsts īpašuma objektu, valsts arī turpmāk nodrošinās institūta zinātnisko, pedagoģisko un profesionālo darbību, jo tas ir Latvijā vienīgais zinātniskais institūts ūdenssaimniecības un vides aizsardzības jomā.

6. Ikvienas personas tiesību ierobežojumu pamatā ir apstākļi un argumen­ti, kādēļ tas vajadzīgs, tātad ierobežojums tiek noteikts svarīgu interešu labā. Tādēļ atteikumam, kas radītu personas tiesību ierobežojumu, ir jāatbilst samērī­guma principam, proti, ja publiska vara ierobežo personas tiesības un likumiskās intereses, ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības un indivīda interesēm.

7. No minētajiem apsvērumiem secināms, ka valsts īpašuma objekta privatizācija neatbilstu valsts interesēm, jo, privatizējot ēkas, kuras ir būvētas un pielāgotas zinātniskā darba veikšanai, tiktu pārtraukti valsts nozīmes pētījumi saistībā ar Latvijas ūdenssaimniecību un vides aizsardzību.

8. Ievērojot minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo daļu, Ministru kabinets nolemj noraidīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LV Finance Group” privatizācijas ierosinājumu un atteikt nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu.

9. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010) mēneša laikā no rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!