Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 274 "Dabas parka "Dvietes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.04.2007., Nr. 68 https://www.vestnesis.lv/ta/id/156394

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.275

Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.242 "Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas nolikums"

Vēl šajā numurā

26.04.2007., Nr. 68

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 274

Pieņemts: 24.04.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.274

Rīgā 2007.gada 24.aprīlī (prot. Nr.25 17.§)
Dabas parka "Dvietes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām" 14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas parka "Dvietes paliene" (turpmāk - dabas parks) aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas parka funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību un teritorijai raksturīgās ainavas saglabāšanu;

1.3. dabas parka apzīmēšanai dabā lietojamās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību;

1.4. dabas parkā esošo dabas pieminekļu - aizsargājamo koku - aizsardzības un izmantošanas kārtību.
2. Dabas parka teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
3. Dabas parka platība ir 4989 ha. Dabas parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežas - šo noteikumu 2.pielikumā.
4. Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm. Informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā. Informatīvo zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.
5. Lai nodrošinātu savvaļas sugu un biotopu aizsardzību, atbilstoši to izplatībai dabas parkā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

5.1. dabas lieguma zona;

5.2. dabas parka zona.
II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas parkā
6. Zemes īpašniekiem (lietotājiem) aizliegts savā īpašumā (lietojumā) ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kā arī pārvietošanos pa velomaršrutu un takām, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā un paredzētas dabas parka apskatei.
7. Jebkāda veida reklāma dabas parkā izvietojama dabā pēc Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes (turpmāk - reģionālā vides pārvalde) rakstiskas atļaujas saņemšanas.
8. Informāciju par dabas parka īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem biotopiem drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.
9. Visā dabas parkā aizliegts:

9.1. ierīkot atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tam nepiemērotās vietās;

9.2. bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, kā arī informācijas stendus un labiekārtojuma objektus;

9.3. dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams biotopu apsaimniekošanas pasākumu veikšanai, saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja un minētās darbības saskaņotas ar institūciju, kas atbild par ugunsdrošību un ugunsdzēsību;

9.4. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem un pajūgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai zinātnisko pētījumu veikšanu;

9.5. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām (izņemot ugunskurus pagalmos, ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ugunskurus tādu sanesumu sadedzināšanai, kurus palu ūdeņi atstāj uz pļavām un laukiem, un tādu ciršanas atlieku sadedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus un atjaunojot pļavas);

9.6. būvēt elektronisko sakaru tīklu torņus;

9.7. uzstādīt vēja ģeneratorus;

9.8. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja kāda kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem;

9.9. pļaut virzienā no lauka malām uz centru, izņemot gadījumus, kad citādi pļaušanu veikt nav iespējams un tiek ievēroti papildu nosacījumi dzīvnieku drošībai - vismaz uz trijām diennaktīm pļavas vidū tiek atstātas vismaz 20 x 20 metru lielas nenopļautas platības vai 20 metru platas nenopļautas joslas;

9.10. pārvietoties ar motorizēto ūdenstransportu, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

9.11. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams biotopu atjaunošanas un palienes hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu veikšanai (upju dabisko gultņu atjaunošanai, meliorācijas grāvju aizdambēšanai) un saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja;

9.12. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu un terašu pļavas;

9.13. atjaunot un ieaudzēt mežu vai pieļaut lauksaimniecības zemju dabisko apmežošanos;

9.14. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot medības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un kārtību;

9.15. nosusināt mitrājus;

9.16. medīt bebrus, izmantojot medību rīkus (lamatas, slazdus);

9.17. no 1.marta līdz 31.oktobrim veikt aviācijas lidojumus zemāk par 500 metriem, ja tas nav saistīts ar teritorijas apsaimniekošanu vai uzraudzību, zinātnisko pētījumu veikšanu vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;

9.18. no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

9.19. cirst dobumainus kokus un kokus ar lielām putnu ligzdām (diametrs pārsniedz 50 centimetru);

9.20. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

9.21. bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas:

9.21.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

9.21.2. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

9.21.3. veikt ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju;

9.21.4. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot meliorācijas sistēmu un grāvju uzturēšanas pārtraukšanu un bebru aizsprostu nojaukšanu ārpus dabas lieguma zonas;

9.21.5. veikt arheoloģiskās izpētes darbus.
10. Būvniecība dabas parkā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteikto kārtību un ierobežojumus.
III. Dabas lieguma zona
11. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu un atjaunotu mitrāju, palieņu pļavu un palieņu mežu biotopus un aizsargātu īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu - griezes (Crex crex), ķikuta (Gallinago media), baltā stārķa (Ciconia ciconia), ormanīša (Porzana porzana), melnā zīriņa (Chlidonias niger), mazā ērgļa (Aquila pomarina) - dzīvotnes un migrējošo ūdensputnu barošanās vietas, kā arī citu dabas lieguma zonā sastopamo īpaši aizsargājamo augu sugu un dzīvnieku sugu populācijas.
12. Dabas lieguma zonā aizliegts:

12.1. veikt zemes transformāciju, izņemot transformāciju (ja saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja):

12.1.1. izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu (telšu un atpūtas vietu, stāvlaukumu, tualešu, skatu torņu) būvniecībai un ierīkošanai;

12.1.2. ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurācijas, renovācijas vai rekonstrukcijas veikšanai;

12.1.3. palienes hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu veikšanai un biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai;

12.2. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

12.3. cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus saskaņā ar šo noteikumu 12.18.apakšpunktu un citiem normatīvajiem aktiem), ja valdaudzes vecums pārsniedz:

12.3.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadu;

12.3.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadu;

12.3.3. apšu audzēm - 30 gadu;

12.4. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz vispārējās lietošanas ceļiem;

12.5. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 cm (izņemot bīstamo koku novākšanu);

12.6. pēc kārtējā gada 1.aprīļa atstāt neizvāktus vai nesadedzinātus ārpus meža zemes cirstos kokus un krūmus vai to daļas;

12.7. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

12.8. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdošanas un iepirkšanas punktus;

12.9. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

12.10. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām;

12.11. lietot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

12.12. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

12.13. veikt upju padziļināšanu, izņemot upju padziļināšanu hidroloģiskā tīkla atjaunošanai, iepriekš saņemot reģionālās vides pārvaldes rakstisku atļauju;

12.14. ierīkot jaunus un padziļināt esošos meliorācijas grāvjus;

12.15. bojāt bebru dambjus un mītnes, izņemot gadījumus, kad bebru darbības dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi, tiek bojātas mežaudzes ārpus dabas lieguma zonas vai nav iespējama pļavu, tīrumu un dārzu apsaimniekošana;

12.16. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

12.17. bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas:

12.17.1. vākt dabas materiālus kolekcijām;

12.17.2. veikt zinātniskos pētījumus;

12.17.3. ierīkot ūdenstransporta līdzekļu bāzes;

12.18. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus kopšanas cirtē, sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, ja nav saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja.
IV. Dabas parka zona
13. Dabas parka zona ir izveidota, lai saglabātu raksturīgo ainavu un kultūrvēsturisko vidi, kā arī veicinātu sugu un biotopu aizsardzību ārpus dabas lieguma zonas.
14. Dabas parka zonā aizliegts:

14.1. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

14.2. bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas:

14.2.1. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

14.2.2. veikt zemes transformāciju;

14.3. cirst kokus sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, ja nav saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja;

14.4. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus), ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

14.4.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadu;

14.4.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadu;

14.4.3. apšu audzēm - 30 gadu.
V. Dabas pieminekļi
15. Dabas parkā esošie dabas pieminekļi - aizsargājamie koki - ir vietējo un svešzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem).
16. 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

16.1. veikt jebkādu saimniecisko vai cita veida darbību, kura bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt dabas pieminekli vai mazināt tā dabisko estētisko nozīmi;

16.2. iegūt derīgos izrakteņus;

16.3. ierīkot atpūtas vietas un nometnes ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

16.4. bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas:

16.4.1. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākajai aizsardzībai un saglabāšanai;

16.4.2. veikt būvniecību;

16.5. veikt jebkādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

16.6. apkraut aizsargājamos kokus;

16.7. mainīt vides apstākļus - ūdens un koku barošanās režīmu;

16.8. iznīcināt vai bojāt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem vides aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

16.9. cirst kokus bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas.
17. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.274
Dabas parka "Dvietes paliene" funkcionālo zonu shēma

03.JPG (109049 bytes)

04.JPG (97657 bytes)

05.JPG (101874 bytes)

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.274
Dabas parka "Dvietes paliene" funkcionālo zonu robežu apraksts

I. Dabas parka zona

1. Dabas parka "Dvietes paliene" teritorija, kas neietilpst dabas lieguma zonā, ir dabas parka teritorija.

II. Dabas lieguma zona

2. Dabas lieguma zonas I daļas robežu koordinātu saraksts:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

2.1.

1.

629069

6221885

2.2.

2.

629066

6221851

2.3.

3.

629087

6221822

2.4.

4.

629118

6221796

2.5.

5.

629213

6221746

2.6.

6.

629225

6221753

2.7.

7.

629585

6221500

2.8.

8.

629895

6221483

2.9.

9.

629931

6221463

2.10.

10.

629956

6221462

2.11.

11.

629967

6221438

2.12.

12.

630215

6221416

2.13.

13.

630231

6221425

2.14.

14.

630281

6221417

2.15.

15.

630326

6221390

2.16.

16.

630454

6221374

2.17.

17.

630489

6221498

2.18.

18.

630554

6221470

2.19.

19.

630635

6221452

2.20.

20.

630734

6221468

2.21.

21.

630899

6221477

2.22.

22.

630954

6221470

2.23.

23.

631038

6221438

2.24.

24.

631252

6221307

2.25.

25.

631209

6221279

2.26.

26.

631170

6221215

2.27.

27.

631161

6221150

2.28.

28.

631202

6221083

2.29.

29.

631242

6221053

2.30.

30.

631281

6221124

2.31.

31.

631305

6221144

2.32.

32.

631437

6221037

2.33.

33.

631405

6220914

2.34.

34.

631446

6220866

2.35.

35.

631437

6220803

2.36.

36.

631459

6220790

2.37.

37.

631470

6220770

2.38.

38.

631496

6220761

2.39.

39.

631483

6220746

2.40.

40.

631568

6220576

2.41.

41.

631729

6220444

2.42.

42.

631681

6220396

2.43.

43.

631652

6220326

2.44.

44.

631674

6220283

2.45.

45.

631739

6220245

2.46.

46.

631883

6220011

2.47.

47.

631909

6219827

2.48.

48.

631948

6219761

2.49.

49.

631976

6219757

2.50.

50.

632007

6219816

2.51.

51.

632131

6219899

2.52.

52.

632436

6219493

2.53.

53.

632552

6219135

2.54.

54.

632487

6219064

2.55.

55.

632544

6218929

2.56.

56.

632553

6218861

2.57.

57.

632855

6218947

2.58.

58.

632868

6219058

2.59.

59.

632900

6219058

2.60.

60.

633073

6218741

2.61.

61.

633094

6218584

2.62.

62.

633130

6218533

2.63.

63.

633042

6218508

2.64.

64.

633007

6218373

2.65.

65.

632940

6218297

2.66.

66.

632941

6218094

2.67.

67.

632966

6218056

2.68.

68.

633090

6218089

2.69.

69.

633126

6217965

2.70.

70.

633209

6217947

2.71.

71.

633238

6217970

2.72.

72.

633343

6217839

2.73.

73.

633345

6217799

2.74.

74.

633392

6217784

2.75.

75.

633440

6217685

2.76.

76.

633468

6217668

2.77.

77.

633512

6217676

2.78.

78.

633556

6217651

2.79.

79.

633622

6217428

2.80.

80.

633770

6217553

2.81.

81.

633790

6217584

2.82.

82.

633882

6217514

2.83.

83.

633899

6217438

2.84.

84.

633871

6217434

2.85.

85.

633826

6217445

2.86.

86.

633807

6217436

2.87.

87.

633815

6217420

2.88.

88.

633783

6217392

2.89.

89.

633770

6217365

2.90.

90.

633736

6217325

2.91.

91.

634002

6217065

2.92.

92.

634110

6217037

2.93.

93.

634176

6217086

2.94.

94.

634192

6217068

2.95.

95.

634202

6217016

2.96.

96.

634209

6216791

2.97.

97.

634181

6216639

2.98.

98.

634161

6216648

2.99.

99.

633976

6216571

2.100.

100.

634076

6216524

2.101.

101.

633928

6216497

2.102.

102.

633907

6216491

2.103.

103.

633884

6216491

2.104.

104.

633854

6216467

2.105.

105.

633845

6216448

2.106.

106.

633822

6216438

2.107.

107.

633827

6216421

2.108.

108.

633821

6216410

2.109.

109.

633806

6216407

2.110.

110.

633789

6216410

2.111.

111.

633772

6216381

2.112.

112.

633747

6216312

2.113.

113.

633725

6216222

2.114.

114.

633697

6216236

2.115.

115.

633679

6216238

2.116.

116.

633701

6216333

2.117.

117.

633746

6216440

2.118.

118.

633751

6216470

2.119.

119.

633769

6216483

2.120.

120.

633744

6216528

2.121.

121.

633757

6216538

2.122.

122.

633705

6216666

2.123.

123.

633660

6216740

2.124.

124.

633576

6216823

2.125.

125.

633504

6216868

2.126.

126.

633445

6216886

2.127.

127.

633358

6216888

2.128.

128.

633404

6216940

2.129.

129.

632842

6217777

2.130.

130.

632782

6217928

2.131.

131.

632700

6218023

2.132.

132.

632679

6218008

2.133.

133.

632688

6217981

2.134.

134.

632587

6218016

2.135.

135.

632380

6218044

2.136.

136.

632332

6218007

2.137.

137.

632215

6218227

2.138.

138.

632204

6218232

2.139.

139.

632124

6218227

2.140.

140.

632110

6218247

2.141.

141.

632186

6218240

2.142.

142.

632214

6218270

2.143.

143.

632263

6218266

2.144.

144.

632300

6218294

2.145.

145.

632317

6218348

2.146.

146.

632313

6218393

2.147.

147.

632218

6218577

2.148.

148.

632170

6218642

2.149.

149.

632146

6218660

2.150.

150.

632146

6218731

2.151.

151.

632131

6218768

2.152.

152.

632124

6218675

2.153.

153.

632100

6218642

2.154.

154.

632087

6218560

2.155.

155.

632098

6218531

2.156.

156.

632098

6218496

2.157.

157.

632078

6218492

2.158.

158.

632072

6218440

2.159.

159.

632057

6218427

2.160.

160.

632015

6218535

2.161.

161.

632063

6218660

2.162.

162.

632085

6218781

2.163.

163.

632096

6218807

2.164.

164.

632048

6218931

2.165.

165.

631983

6219025

2.166.

166.

631871

6219020

2.167.

167.

631866

6219052

2.168.

168.

631838

6219063

2.169.

169.

631819

6219055

2.170.

170.

631807

6219038

2.171.

171.

631753

6219041

2.172.

172.

631725

6219025

2.173.

173.

631672

6219041

2.174.

174.

631623

6219023

2.175.

175.

631623

6219005

2.176.

176.

631614

6218989

2.177.

177.

631581

6218991

2.178.

178.

631586

6219084

2.179.

179.

631621

6219097

2.180.

180.

631725

6219198

2.181.

181.

631687

6219274

2.182.

182.

631625

6219520

2.183.

183.

631599

6219586

2.184.

184.

631599

6219611

2.185.

185.

631616

6219628

2.186.

186.

631503

6219850

2.187.

187.

631409

6219883

2.188.

188.

631337

6220026

2.189.

189.

631288

6220052

2.190.

190.

631287

6220069

2.191.

191.

631133

6220122

2.192.

192.

631059

6220133

2.193.

193.

631032

6220155

2.194.

194.

631048

6220235

2.195.

195.

631059

6220256

2.196.

196.

631053

6220314

2.197.

197.

631068

6220333

2.198.

198.

631127

6220350

2.199.

199.

631127

6220364

2.200.

200.

631018

6220368

2.201.

201.

631005

6220320

2.202.

202.

630954

6220221

2.203.

203.

630958

6220171

2.204.

204.

630944

6220112

2.205.

205.

630861

6219999

2.206.

206.

630635

6219865

2.207.

207.

630633

6219897

2.208.

208.

630650

6219918

2.209.

209.

630677

6219933

2.210.

210.

630652

6219957

2.211.

211.

630694

6219969

2.212.

212.

630765

6220021

2.213.

213.

630816

6220043

2.214.

214.

630869

6220101

2.215.

215.

630885

6220193

2.216.

216.

630883

6220240

2.217.

217.

630911

6220285

2.218.

218.

630922

6220333

2.219.

219.

630942

6220362

2.220.

220.

630914

6220381

2.221.

221.

630897

6220443

2.222.

222.

630874

6220464

2.223.

223.

630765

6220475

2.224.

224.

630723

6220518

2.225.

225.

630663

6220536

2.226.

226.

630630

6220537

2.227.

227.

630489

6220615

2.228.

228.

630462

6220615

2.229.

229.

630455

6220599

2.230.

230.

630351

6220643

2.231.

231.

630200

6220661

2.232.

232.

630200

6220685

2.233.

233.

630165

6220706

2.234.

234.

630018

6220723

2.235.

235.

629994

6220738

2.236.

236.

629936

6220808

2.237.

237.

629817

6220786

2.238.

238.

629751

6220817

2.239.

239.

629685

6220817

2.240.

240.

629516

6220924

2.241.

241.

629447

6220991

2.242.

242.

629304

6221007

2.243.

243.

629185

6221127

2.244.

244.

629131

6221121

2.245.

245.

629098

6221162

2.246.

246.

629089

6221209

2.247.

247.

629011

6221256

2.248.

248.

628986

6221279

2.249.

249.

628958

6221272

2.250.

250.

628771

6221444

2.251.

251.

628748

6221477

2.252.

252.

628705

6221494

2.253.

253.

628664

6221515

2.254.

254.

628654

6221539

2.255.

255.

628651

6221577

2.256.

256.

628568

6221661

2.257.

257.

628556

6221663

2.258.

258.

628588

6221727

2.259.

259.

628716

6221843

2.260.

260.

628756

6221864

2.261.

261.

628878

6221885

3. Dabas lieguma zonas II daļas robežu koordinātu saraksts:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

3.1.

1.

636090

6216918

3.2.

2.

636453

6216612

3.3.

3.

636677

6216527

3.4.

4.

636741

6216359

3.5.

5.

636854

6216322

3.6.

6.

636937

6216475

3.7.

7.

637083

6216661

3.8.

8.

637216

6216677

3.9.

9.

637552

6217105

3.10.

10.

637863

6216932

3.11.

11.

637845

6217547

3.12.

12.

638028

6217485

3.13.

13.

638066

6216570

3.14.

14.

637980

6216210

3.15.

15.

638060

6216142

3.16.

16.

638006

6216124

3.17.

17.

637631

6216195

3.18.

18.

637318

6216332

3.19.

19.

637179

6216336

3.20.

20.

637129

6216262

3.21.

21.

637123

6216159

3.22.

22.

637195

6216062

3.23.

23.

637229

6216047

3.24.

24.

637309

6215965

3.25.

25.

637383

6215891

3.26.

26.

637445

6215901

3.27.

27.

637462

6215880

3.28.

28.

637505

6215880

3.29.

29.

637543

6215934

3.30.

30.

637510

6216005

3.31.

31.

637517

6216021

3.32.

32.

637545

6216034

3.33.

33.

637569

6216033

3.34.

34.

637672

6215901

3.35.

35.

637762

6215745

3.36.

36.

637917

6215638

3.37.

37.

638071

6215629

3.38.

38.

638089

6215590

3.39.

39.

638414

6215419

3.40.

40.

638484

6215366

3.41.

41.

638573

6215334

3.42.

42.

638613

6215282

3.43.

43.

638670

6215259

3.44.

44.

638759

6215246

3.45.

45.

638811

6215266

3.46.

46.

638828

6215284

3.47.

47.

638992

6215342

3.48.

48.

639020

6215424

3.49.

49.

638987

6215547

3.50.

50.

638993

6215564

3.51.

51.

639016

6215589

3.52.

52.

639016

6215670

3.53.

53.

639020

6215705

3.54.

54.

639033

6215743

3.55.

55.

639066

6215789

3.56.

56.

639286

6215785

3.57.

57.

639313

6215791

3.58.

58.

639351

6215808

3.59.

59.

639385

6215829

3.60.

60.

639435

6215870

3.61.

61.

639437

6215912

3.62.

62.

639393

6215937

3.63.

63.

639372

6215978

3.64.

64.

639339

6216165

3.65.

65.

639291

6216261

3.66.

66.

639259

6216283

3.67.

67.

639226

6216366

3.68.

68.

639273

6216385

3.69.

69.

639236

6216479

3.70.

70.

639270

6216543

3.71.

71.

639303

6216539

3.72.

72.

639331

6216560

3.73.

73.

639320

6216580

3.74.

74.

639316

6216610

3.75.

75.

639396

6216625

3.76.

76.

639399

6216572

3.77.

77.

639380

6216561

3.78.

78.

639366

6216492

3.79.

79.

639383

6216407

3.80.

80.

639453

6216240

3.81.

81.

639645

6216233

3.82.

82.

639639

6215934

3.83.

83.

639604

6215860

3.84.

84.

639669

6215834

3.85.

85.

639689

6215790

3.86.

86.

639694

6215744

3.87.

87.

639695

6215687

3.88.

88.

639533

6215721

3.89.

89.

639412

6215494

3.90.

90.

639550

6215435

3.91.

91.

639543

6215385

3.92.

92.

639626

6215351

3.93.

93.

639613

6215301

3.94.

94.

639615

6215281

3.95.

95.

639639

6215266

3.96.

96.

640207

6215143

3.97.

97.

640263

6215121

3.98.

98.

640290

6215086

3.99.

99.

640308

6215051

3.100.

100.

640375

6215014

3.101.

101.

640338

6215001

3.102.

102.

640397

6214957

3.103.

103.

640560

6214915

3.104.

104.

640568

6214878

3.105.

105.

640743

6214866

3.106.

106.

640843

6214812

3.107.

107.

640908

6214829

3.108.

108.

640948

6214799

3.109.

109.

640954

6214755

3.110.

110.

640976

6214687

3.111.

111.

641031

6214718

3.112.

112.

641087

6214711

3.113.

113.

641150

6214779

3.114.

114.

641133

6214889

3.115.

115.

641009

6214972

3.116.

116.

640889

6215017

3.117.

117.

640837

6215070

3.118.

118.

640748

6215101

3.119.

119.

640748

6215123

3.120.

120.

640781

6215174

3.121.

121.

640717

6215217

3.122.

122.

640667

6215198

3.123.

123.

640630

6215200

3.124.

124.

640589

6215267

3.125.

125.

640546

6215296

3.126.

126.

640445

6215580

3.127.

127.

640681

6215520

3.128.

128.

640663

6215828

3.129.

129.

640724

6215831

3.130.

130.

640996

6215774

3.131.

131.

641034

6216101

3.132.

132.

641110

6216086

3.133.

133.

641178

6216062

3.134.

134.

641600

6215788

3.135.

135.

641496

6215681

3.136.

136.

641589

6215550

3.137.

137.

641661

6215391

3.138.

138.

641709

6215420

3.139.

139.

641774

6215281

3.140.

140.

641831

6215307

3.141.

141.

641989

6214973

3.142.

142.

642018

6214973

3.143.

143.

642038

6214922

3.144.

144.

642047

6214844

3.145.

145.

642070

6214802

3.146.

146.

642087

6214725

3.147.

147.

642129

6214705

3.148.

148.

642156

6214629

3.149.

149.

642161

6214492

3.150.

150.

642140

6214485

3.151.

151.

642143

6214433

3.152.

152.

642173

6214397

3.153.

153.

642178

6214369

3.154.

154.

642170

6214304

3.155.

155.

642095

6214326

3.156.

156.

642073

6214325

3.157.

157.

641970

6214226

3.158.

158.

641933

6214208

3.159.

159.

641898

6214206

3.160.

160.

641854

6214213

3.161.

161.

641808

6214233

3.162.

162.

641686

6214321

3.163.

163.

641509

6214504

3.164.

164.

641473

6214533

3.165.

165.

641431

6214547

3.166.

166.

641372

6214595

3.167.

167.

641286

6214724

3.168.

168.

641234

6214757

3.169.

169.

641171

6214712

3.170.

170.

641136

6214667

3.171.

171.

641078

6214627

3.172.

172.

641015

6214585

3.173.

173.

640995

6214559

3.174.

174.

641007

6214561

3.175.

175.

641037

6214529

3.176.

176.

641127

6214472

3.177.

177.

641132

6214457

3.178.

178.

641198

6214399

3.179.

179.

641389

6214202

3.180.

180.

641262

6214173

3.181.

181.

641263

6214139

3.182.

182.

641284

6214124

3.183.

183.

641352

6214103

3.184.

184.

641437

6214113

3.185.

185.

641485

6214146

3.186.

186.

641589

6214090

3.187.

187.

641626

6214033

3.188.

188.

641665

6214014

3.189.

189.

641701

6214025

3.190.

190.

641762

6214181

3.191.

191.

641770

6214228

3.192.

192.

641799

6214227

3.193.

193.

641810

6214137

3.194.

194.

641804

6214070

3.195.

195.

641886

6213993

3.196.

196.

641930

6213998

3.197.

197.

642008

6213988

3.198.

198.

642052

6213969

3.199.

199.

642117

6213922

3.200.

200.

642136

6213892

3.201.

201.

642172

6213872

3.202.

202.

642165

6213836

3.203.

203.

642206

6213806

3.204.

204.

642168

6213760

3.205.

205.

642085

6213698

3.206.

206.

642105

6213751

3.207.

207.

642057

6213760

3.208.

208.

642024

6213751

3.209.

209.

641993

6213779

3.210.

210.

641931

6213813

3.211.

211.

641862

6213837

3.212.

212.

641769

6213894

3.213.

213.

641741

6213883

3.214.

214.

641734

6213845

3.215.

215.

641791

6213787

3.216.

216.

641816

6213772

3.217.

217.

641851

6213736

3.218.

218.

642012

6213613

3.219.

219.

641987

6213576

3.220.

220.

641968

6213530

3.221.

221.

641955

6213474

3.222.

222.

641916

6213071

3.223.

223.

641807

6213151

3.224.

224.

641740

6213175

3.225.

225.

641653

6213182

3.226.

226.

641640

6213204

3.227.

227.

641597

6213208

3.228.

228.

641564

6213221

3.229.

229.

641531

6213212

3.230.

230.

641405

6213295

3.231.

231.

641383

6213276

3.232.

232.

641308

6213315

3.233.

233.

641201

6213343

3.234.

234.

641168

6213341

3.235.

235.

641160

6213373

3.236.

236.

641132

6213414

3.237.

237.

641103

6213423

3.238.

238.

640823

6213601

3.239.

239.

640778

6213532

3.240.

240.

640768

6213469

3.241.

241.

640715

6213487

3.242.

242.

640696

6213480

3.243.

243.

640722

6213312

3.244.

244.

640721

6213205

3.245.

245.

640742

6213189

3.246.

246.

640745

6213100

3.247.

247.

640696

6213119

3.248.

248.

640677

6213111

3.249.

249.

640668

6213097

3.250.

250.

640672

6213067

3.251.

251.

640542

6212997

3.252.

252.

640525

6212995

3.253.

253.

640511

6212982

3.254.

254.

640505

6212953

3.255.

255.

640521

6212940

3.256.

256.

640528

6212917

3.257.

257.

640509

6212882

3.258.

258.

640489

6212929

3.259.

259.

640469

6212954

3.260.

260.

640410

6212910

3.261.

261.

640412

6212952

3.262.

262.

640392

6212971

3.263.

263.

640356

6212932

3.264.

264.

640338

6212943

3.265.

265.

640342

6212982

3.266.

266.

640379

6213019

3.267.

267.

640386

6213048

3.268.

268.

640377

6213082

3.269.

269.

640378

6213105

3.270.

270.

640256

6213299

3.271.

271.

640224

6213378

3.272.

272.

640249

6213614

3.273.

273.

640218

6213702

3.274.

274.

640178

6213731

3.275.

275.

640083

6213773

3.276.

276.

640154

6213892

3.277.

277.

640156

6213946

3.278.

278.

640131

6213958

3.279.

279.

640054

6214029

3.280.

280.

640002

6214045

3.281.

281.

639992

6214073

3.282.

282.

639999

6214094

3.283.

283.

640054

6214149

3.284.

284.

639998

6214216

3.285.

285.

640000

6214267

3.286.

286.

639988

6214317

3.287.

287.

639973

6214357

3.288.

288.

639949

6214390

3.289.

289.

639882

6214426

3.290.

290.

639816

6214428

3.291.

291.

639780

6214480

3.292.

292.

639711

6214489

3.293.

293.

639671

6214578

3.294.

294.

639515

6214634

3.295.

295.

639483

6214629

3.296.

296.

639460

6214606

3.297.

297.

639439

6214613

3.298.

298.

639425

6214658

3.299.

299.

639322

6214701

3.300.

300.

639305

6214738

3.301.

301.

639277

6214754

3.302.

302.

639256

6214782

3.303.

303.

639215

6214775

3.304.

304.

639205

6214761

3.305.

305.

639178

6214763

3.306.

306.

639173

6214802

3.307.

307.

639145

6214807

3.308.

308.

639085

6214733

3.309.

309.

639062

6214737

3.310.

310.

639058

6214765

3.311.

311.

639024

6214806

3.312.

312.

638921

6214721

3.313.

313.

638785

6214748

3.314.

314.

638703

6214680

3.315.

315.

638652

6214662

3.316.

316.

638479

6214653

3.317.

317.

638439

6214646

3.318.

318.

638349

6214616

3.319.

319.

638281

6214576

3.320.

320.

638242

6214565

3.321.

321.

638181

6214512

3.322.

322.

638030

6214470

3.323.

323.

638033

6214500

3.324.

324.

637973

6214571

3.325.

325.

637981

6214617

3.326.

326.

638043

6214655

3.327.

327.

638059

6214689

3.328.

328.

638063

6214719

3.329.

329.

638149

6214797

3.330.

330.

638177

6214815

3.331.

331.

638178

6214860

3.332.

332.

638035

6214867

3.333.

333.

637969

6214812

3.334.

334.

637863

6214689

3.335.

335.

637833

6214701

3.336.

336.

637733

6214557

3.337.

337.

637674

6214594

3.338.

338.

637634

6214638

3.339.

339.

637593

6214631

3.340.

340.

637563

6214647

3.341.

341.

637538

6214687

3.342.

342.

637492

6214724

3.343.

343.

637475

6214751

3.344.

344.

637406

6214803

3.345.

345.

637309

6214844

3.346.

346.

637254

6214811

3.347.

347.

637203

6214835

3.348.

348.

637193

6214899

3.349.

349.

637032

6214977

3.350.

350.

637017

6215034

3.351.

351.

636873

6215008

3.352.

352.

636827

6215040

3.353.

353.

636767

6215040

3.354.

354.

636767

6215070

3.355.

355.

636749

6215113

3.356.

356.

636707

6215151

3.357.

357.

636728

6215194

3.358.

358.

636652

6215298

3.359.

359.

636615

6215271

3.360.

360.

636571

6215344

3.361.

361.

636612

6215354

3.362.

362.

636608

6215379

3.363.

363.

636568

6215395

3.364.

364.

636548

6215391

3.365.

365.

636493

6215521

3.366.

366.

636485

6215565

3.367.

367.

636466

6215580

3.368.

368.

636444

6215582

3.369.

369.

636422

6215577

3.370.

370.

636369

6215528

3.371.

371.

636348

6215518

3.372.

372.

636292

6215525

3.373.

373.

636280

6215522

3.374.

374.

636059

6215379

3.375.

375.

635980

6215425

3.376.

376.

636042

6215511

3.377.

377.

635960

6215603

3.378.

378.

635826

6215701

3.379.

379.

635697

6215746

3.380.

380.

635581

6215774

3.381.

381.

635549

6215793

3.382.

382.

635470

6215761

3.383.

383.

635467

6215744

3.384.

384.

635439

6215735

3.385.

385.

635414

6215747

3.386.

386.

635254

6215870

3.387.

387.

635190

6215855

3.388.

388.

635145

6215822

3.389.

389.

635069

6215898

3.390.

390.

635076

6215924

3.391.

391.

634796

6215992

3.392.

392.

634684

6216032

3.393.

393.

634702

6216081

3.394.

394.

634703

6216140

3.395.

395.

634642

6216172

3.396.

396.

634646

6216181

3.397.

397.

634582

6216206

3.398.

398.

634526

6216131

3.399.

399.

634522

6216166

3.400.

400.

634445

6216179

3.401.

401.

634411

6216173

3.402.

402.

634337

6216242

3.403.

403.

634319

6216264

3.404.

404.

634304

6216253

3.405.

405.

634267

6216275

3.406.

406.

634219

6216405

3.407.

407.

634182

6216475

3.408.

408.

634165

6216495

3.409.

409.

634156

6216499

3.410.

410.

634189

6216626

3.411.

411.

634232

6216614

3.412.

412.

634256

6216617

3.413.

413.

634278

6216601

3.414.

414.

634302

6216564

3.415.

415.

634329

6216557

3.416.

416.

634349

6216560

3.417.

417.

634360

6216613

3.418.

418.

634333

6216640

3.419.

419.

634321

6216684

3.420.

420.

634264

6216810

3.421.

421.

634388

6216878

3.422.

422.

634481

6216902

3.423.

423.

634547

6216909

3.424.

424.

634594

6216800

3.425.

425.

634660

6216796

3.426.

426.

634767

6216625

3.427.

427.

634859

6216563

3.428.

428.

635007

6216525

3.429.

429.

635032

6216577

3.430.

430.

635055

6216633

3.431.

431.

635107

6216636

3.432.

432.

635161

6216575

3.433.

433.

635176

6216547

3.434.

434.

635261

6216528

3.435.

435.

635337

6216530

3.436.

436.

635369

6216510

3.437.

437.

635396

6216565

3.438.

438.

635419

6216540

3.439.

439.

635480

6216534

3.440.

440.

635545

6216549

3.441.

441.

635587

6216592

3.442.

442.

635619

6216599

3.443.

443.

635619

6216561

3.444.

444.

635640

6216530

3.445.

445.

635828

6216513

3.446.

446.

635832

6216536

3.447.

447.

635874

6216583

3.448.

448.

635883

6216611

3.449.

449.

635863

6216632

3.450.

450.

635882

6216669

3.451.

451.

635856

6216708

3.452.

452.

635900

6216776

3.453.

453.

635872

6216835

4. Dabas lieguma zonas III daļas robežu koordinātu saraksts:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

4.1.

1.

645706

6214832

4.2.

2.

645759

6214732

4.3.

3.

645944

6214467

4.4.

4.

645951

6214414

4.5.

5.

645974

6214401

4.6.

6.

645982

6214419

4.7.

7.

646149

6214149

4.8.

8.

646229

6213961

4.9.

9.

646082

6213865

4.10.

10.

646015

6214053

4.11.

11.

645965

6214091

4.12.

12.

645965

6214141

4.13.

13.

645919

6214129

4.14.

14.

645915

6214057

4.15.

15.

645881

6213994

4.16.

16.

645838

6213939

4.17.

17.

645766

6213899

4.18.

18.

645710

6213886

4.19.

19.

645695

6213880

4.20.

20.

645655

6213886

4.21.

21.

645623

6213881

4.22.

22.

645575

6213854

4.23.

23.

645551

6213822

4.24.

24.

645526

6213815

4.25.

25.

645495

6213821

4.26.

26.

645479

6213829

4.27.

27.

645461

6213830

4.28.

28.

645445

6213824

4.29.

29.

645372

6213799

4.30.

30.

645042

6213641

4.31.

31.

645033

6213650

4.32.

32.

644967

6213559

4.33.

33.

644958

6213518

4.34.

34.

644938

6213502

4.35.

35.

644922

6213505

4.36.

36.

644897

6213474

4.37.

37.

644865

6213474

4.38.

38.

644891

6213430

4.39.

39.

644897

6213384

4.40.

40.

644975

6213281

4.41.

41.

644997

6213293

4.42.

42.

645068

6213201

4.43.

43.

645109

6213216

4.44.

44.

645126

6213187

4.45.

45.

645240

6213215

4.46.

46.

645262

6213178

4.47.

47.

645289

6213152

4.48.

48.

645292

6213125

4.49.

49.

645337

6212983

4.50.

50.

645447

6213000

4.51.

51.

645417

6212943

4.52.

52.

645433

6212798

4.53.

53.

645633

6212386

4.54.

54.

645749

6212428

4.55.

55.

645778

6212412

4.56.

56.

645826

6212438

4.57.

57.

645885

6212328

4.58.

58.

645919

6212289

4.59.

59.

645932

6212238

4.60.

60.

645967

6212172

4.61.

61.

645970

6212135

4.62.

62.

645999

6212095

4.63.

63.

646026

6212017

4.64.

64.

646022

6211962

4.65.

65.

645839

6211963

4.66.

66.

645829

6211757

4.67.

67.

645975

6211762

4.68.

68.

646001

6211756

4.69.

69.

646001

6211582

4.70.

70.

646159

6211579

4.71.

71.

646148

6211345

4.72.

72.

646131

6211321

4.73.

73.

646127

6211279

4.74.

74.

646061

6211278

4.75.

75.

646045

6211188

4.76.

76.

645942

6211168

4.77.

77.

645933

6211193

4.78.

78.

645929

6211307

4.79.

79.

645913

6211322

4.80.

80.

645749

6211327

4.81.

81.

645746

6211294

4.82.

82.

645758

6211158

4.83.

83.

645738

6211125

4.84.

84.

645703

6211110

4.85.

85.

645683

6211111

4.86.

86.

645686

6210973

4.87.

87.

645694

6210902

4.88.

88.

645729

6210754

4.89.

89.

645742

6210733

4.90.

90.

645772

6210732

4.91.

91.

645783

6210605

4.92.

92.

645788

6210446

4.93.

93.

645802

6210437

4.94.

94.

645836

6210404

4.95.

95.

645874

6210353

4.96.

96.

645906

6210341

4.97.

97.

645854

6210335

4.98.

98.

645836

6210304

4.99.

99.

645825

6210255

4.100.

100.

645678

6210244

4.101.

101.

645576

6210226

4.102.

102.

645498

6210200

4.103.

103.

645481

6210123

4.104.

104.

645453

6210106

4.105.

105.

645311

6209957

4.106.

106.

645285

6209913

4.107.

107.

645349

6209817

4.108.

108.

645354

6209799

4.109.

109.

645442

6209677

4.110.

110.

645565

6209471

4.111.

111.

645600

6209451

4.112.

112.

645568

6209433

4.113.

113.

645565

6209404

4.114.

114.

645619

6209377

4.115.

115.

645666

6209373

4.116.

116.

645690

6209342

4.117.

117.

645695

6209285

4.118.

118.

645750

6209252

4.119.

119.

645804

6209198

4.120.

120.

645813

6209181

4.121.

121.

645722

6209104

4.122.

122.

645686

6209052

4.123.

123.

645663

6209034

4.124.

124.

645618

6209056

4.125.

125.

645457

6209240

4.126.

126.

645353

6209387

4.127.

127.

645313

6209493

4.128.

128.

645285

6209478

4.129.

129.

645198

6209448

4.130.

130.

645163

6209442

4.131.

131.

645154

6209425

4.132.

132.

645151

6209401

4.133.

133.

645176

6209383

4.134.

134.

645198

6209345

4.135.

135.

645172

6209321

4.136.

136.

645112

6209355

4.137.

137.

645086

6209341

4.138.

138.

645079

6209318

4.139.

139.

645067

6209315

4.140.

140.

644736

6209087

4.141.

141.

644702

6209020

4.142.

142.

644652

6208952

4.143.

143.

644421

6209034

4.144.

144.

644412

6209050

4.145.

145.

644381

6209058

4.146.

146.

644066

6209269

4.147.

147.

644116

6209427

4.148.

148.

644178

6209558

4.149.

149.

644304

6209770

4.150.

150.

644305

6209793

4.151.

151.

644375

6209901

4.152.

152.

644322

6209902

4.153.

153.

644324

6210085

4.154.

154.

644296

6210178

4.155.

155.

644296

6210219

4.156.

156.

644325

6210267

4.157.

157.

644287

6210359

4.158.

158.

644361

6210332

4.159.

159.

644320

6210457

4.160.

160.

644305

6210614

4.161.

161.

644220

6210719

4.162.

162.

644154

6210687

4.163.

163.

644024

6210589

4.164.

164.

643975

6210676

4.165.

165.

643901

6210598

4.166.

166.

643861

6210715

4.167.

167.

643831

6210969

4.168.

168.

643861

6211024

4.169.

169.

643848

6211058

4.170.

170.

643751

6211048

4.171.

171.

643699

6211130

4.172.

172.

643675

6211263

4.173.

173.

643901

6211267

4.174.

174.

643986

6211233

4.175.

175.

644022

6211380

4.176.

176.

644034

6211377

4.177.

177.

644062

6211489

4.178.

178.

644106

6211598

4.179.

179.

644154

6211642

4.180.

180.

644191

6211634

4.181.

181.

644235

6211687

4.182.

182.

644293

6211840

4.183.

183.

644288

6211872

4.184.

184.

644221

6211867

4.185.

185.

644110

6211678

4.186.

186.

644069

6211770

4.187.

187.

644050

6211874

4.188.

188.

644000

6211877

4.189.

189.

643974

6211928

4.190.

190.

644000

6212061

4.191.

191.

643988

6212100

4.192.

192.

643963

6212128

4.193.

193.

643940

6212276

4.194.

194.

643945

6212315

4.195.

195.

644014

6212321

4.196.

196.

644062

6212362

4.197.

197.

644082

6212399

4.198.

198.

643968

6212591

4.199.

199.

643945

6212574

4.200.

200.

643903

6212592

4.201.

201.

643864

6212641

4.202.

202.

643792

6212680

4.203.

203.

643697

6212691

4.204.

204.

643679

6212630

4.205.

205.

643666

6212465

4.206.

206.

643643

6212463

4.207.

207.

643502

6212536

4.208.

208.

643468

6212540

4.209.

209.

643442

6212498

4.210.

210.

643382

6212660

4.211.

211.

643307

6212732

4.212.

212.

643110

6212813

4.213.

213.

642976

6212854

4.214.

214.

642964

6212872

4.215.

215.

642744

6212993

4.216.

216.

642595

6213008

4.217.

217.

642515

6213004

4.218.

218.

642459

6213011

4.219.

219.

642471

6213034

4.220.

220.

642256

6213102

4.221.

221.

642085

6213102

4.222.

222.

642050

6213072

4.223.

223.

641947

6213088

4.224.

224.

641987

6213479

4.225.

225.

642004

6213551

4.226.

226.

642041

6213625

4.227.

227.

642215

6213769

4.228.

228.

642258

6213760

4.229.

229.

642318

6213783

4.230.

230.

642465

6213782

4.231.

231.

642523

6213773

4.232.

232.

642544

6213799

4.233.

233.

642583

6213819

4.234.

234.

642611

6213814

4.235.

235.

642622

6213862

4.236.

236.

642610

6213884

4.237.

237.

642590

6213901

4.238.

238.

642572

6213895

4.239.

239.

642518

6213902

4.240.

240.

642527

6214004

4.241.

241.

642555

6214023

4.242.

242.

642568

6214051

4.243.

243.

642573

6214153

4.244.

244.

642468

6214198

4.245.

245.

642446

6214223

4.246.

246.

642381

6214247

4.247.

247.

642207

6214274

4.248.

248.

642182

6214314

4.249.

249.

642190

6214347

4.250.

250.

642357

6214319

4.251.

251.

642409

6214350

4.252.

252.

642520

6214279

4.253.

253.

642631

6214232

4.254.

254.

642822

6214171

4.255.

255.

642892

6214173

4.256.

256.

643178

6214066

4.257.

257.

643264

6214047

4.258.

258.

643273

6214084

4.259.

259.

643656

6214108

4.260.

260.

643686

6213923

4.261.

261.

643901

6213936

4.262.

262.

644009

6213906

4.263.

263.

644031

6213912

4.264.

264.

644042

6213890

4.265.

265.

644368

6213967

4.266.

266.

644355

6213988

4.267.

267.

644568

6214153

4.268.

268.

644574

6214178

4.269.

269.

644613

6214119

4.270.

270.

644714

6214132

4.271.

271.

644733

6214223

4.272.

272.

645009

6214259

4.273.

273.

645014

6214265

4.274.

274.

644979

6214349

4.275.

275.

645055

6214369

4.276.

276.

645048

6214391

4.277.

277.

645189

6214453

4.278.

278.

645290

6214478

4.279.

279.

645326

6214464

4.280.

280.

645394

6214527

4.281.

281.

645489

6214651

4.282.

282.

645555

6214756

4.283.

283.

645577

6214747

4.284.

284.

645702

6214784

4.285.

285.

645694

6214825

4.286.

286.

644639

6211831

4.287.

287.

644657

6211766

4.288.

288.

644653

6211738

4.289.

289.

644664

6211711

4.290.

290.

644666

6211676

4.291.

291.

644630

6211565

4.292.

292.

644630

6211494

4.293.

293.

644579

6211438

4.294.

294.

644567

6211395

4.295.

295.

644498

6211327

4.296.

296.

644471

6211289

4.297.

297.

644470

6211260

4.298.

298.

644486

6211187

4.299.

299.

644477

6211102

4.300.

300.

644517

6211102

4.301.

301.

644528

6211055

4.302.

302.

644563

6211083

4.303.

303.

644579

6211106

4.304.

304.

644597

6211113

4.305.

305.

644615

6211066

4.306.

306.

644648

6211034

4.307.

307.

644636

6211043

4.308.

308.

644680

6211041

4.309.

309.

644694

6211028

4.310.

310.

644692

6211009

4.311.

311.

644715

6211012

4.312.

312.

644694

6210949

4.313.

313.

644650

6210871

4.314.

314.

644634

6210802

4.315.

315.

644657

6210746

4.316.

316.

644683

6210742

4.317.

317.

644699

6210719

4.318.

318.

644704

6210681

4.319.

319.

644733

6210661

4.320.

320.

644750

6210629

4.321.

321.

644731

6210622

4.322.

322.

644729

6210598

4.323.

323.

644683

6210587

4.324.

324.

644648

6210601

4.325.

325.

644623

6210633

4.326.

326.

644520

6210678

4.327.

327.

644513

6210709

4.328.

328.

644488

6210743

4.329.

329.

644461

6210735

4.330.

330.

644444

6210759

4.331.

331.

644342

6210845

4.332.

332.

644275

6210961

4.333.

333.

644237

6211080

4.334.

334.

644213

6211263

4.335.

335.

644227

6211332

4.336.

336.

644172

6211345

4.337.

337.

644139

6211402

4.338.

338.

644201

6211549

4.339.

339.

644242

6211604

4.340.

340.

644272

6211621

4.341.

341.

644290

6211620

4.342.

342.

644293

6211586

4.343.

343.

644339

6211681

4.344.

344.

644381

6211706

4.345.

345.

644464

6211844

4.346.

346.

644508

6211867

4.347.

347.

644579

6211858

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.274
Informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai un tās lietošanas kārtība

1. Informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai (turpmāk - zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

06.JPG (6899 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) - gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma - baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums - tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars - baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šī pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.274
Aizsargājamie koki - vietējo un svešzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr. p.k.

Suga

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

1

2

3

4

I. Vietējās sugas

1.

Apse (Populus tremula L.)

3,5

35

2.

Baltalksnis (Alnus incana (L.) Moench)

1,6

25

3.

Āra bērzs (Betula pendula Roth)

3,0

33

4.

Purva bērzs (Betula pubescens Ehrh.)

3,0

32

5.

Pūpolvītols (Salix caprea L.)

1,9

22

6.

Egle (Picea abies (L.) Karst.)

3,0

37

7.

Hibrīdais alksnis (Alnus x pubescens Tausch)

1,5

32

8.

Parastā goba (Ulmus glabra Huds.)

4,0

28

9.

Parastā ieva (Padus avium Mill.)

1,7

22

10.

Parastā kļava (Acer platanoides L.)

3,5

27

11.

Parastā liepa (Tilia cordata Mill.)

4,0

33

12.

Parastā vīksna (Ulmus laevis Pall.)

4,0

30

13.

Melnalksnis (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)

3,0

30

14.

Parastais osis (Fraxinus excelsior L.)

4,0

34

15.

Parastais ozols (Quercus robur L.)

5,0

32

16.

Parastais skābardis (Carpinus betulus L.)

1,9

20

17.

Parastais pīlādzis (Sorbus aucuparia L.)

1,7

21

18.

Parastā priede (Pinus sylvestris L.)

3,0

38

19.

Šķetra (Salix pentandra L.)

1,6

22

20.

Zviedrijas kadiķis (Juniperus communis L. var. suecica Ait.)

0,8

11

II. Svešzemju sugas

21.

Skujkoki

21.1.

Balzama baltegle (Abies balsamea (L.) Mill.)

1,5

24

21.2.

Eiropas baltegle (Abies alba Mill.)

2,7

32

21.3.

Eiropas ciedrupriede (Pinus cembra L.)

1,6

22

21.4.

Eiropas lapegle (Larix decidua Mill.)

3,2

39

21.5.

Kanādas tsuga (hemlokegle) (Tsuga canadensis (L.) Carr.)

1,3

15

21.6.

Krievijas lapegle (Larix ledebourii (Rupr.) Cin.)

3,0

34

21.7.

Melnā priede (Pinus nigra Arnold)

1,9

23

21.8.

Menzīsa duglāzija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)

2,4

-

21.9.

Rietumu tūja (Thuja occidentalis L.)

1,4

16

21.10.

Sibīrijas baltegle (Abies sibirica Ledeb.)

1,8

30

21.11.

Sibīrijas ciedrupriede (Pinus sibirica Du Tour)

1,9

22

21.12.

Veimutpriede (Pinus strobus L.)

2,7

36

21.13.

Vienkrāsas baltegle (Abies concolor (Gord. & Glend) Lindl. ex Hildebr.)

1,7

32

22.

Lapu koki

22.1.

Ailantlapu riekstkoks (Juglans ailanthifolia Carr.)

1,4

20

22.2.

Āra bērzs, šķeltlapu (Betula pendula 'Crispa')

1,6

25

22.3.

Baltā robīnija (Robinia pseudoacacia L.)

1,9

20

22.4.

Baltais vītols (Salix alba L.)

4,5

20

22.5.

Britānijas goba (Ulmus glabra var. montana Lindquist)

3,2

30

22.6.

Duglasa krustābele (Crataegus douglasii Lindl.)

0,8

10

22.7.

Dzeltenais bērzs (Betula aleghaniensis Britt.)

1,2

15

22.8.

Hibrīdpīlādzis (Sorbus hybrida (L.) L.)

1,0

10

22.9.

Holandes liepa (Tilia x europaea L.)

2,8

26

22.10.

Kalnu kļava (Acer pseudoplatanus L.)

2,2

20

22.11.

Krimas liepa (Tilia x euchlora K. Koch)

1,9

20

22.12.

Lauku kļava (Acer campestre L.)

1,5

18

22.13.

Mandžūrijas riekstkoks (Juglans mandshurica Maxim.)

1,6

18

22.14.

Papeles un to hibrīdi (Populus ģints)

5,0

35

22.15.

Papīra bērzs (Betula papyrifera Marsh.)

1,6

20

22.16.

Parastais dižskābardis (Fagus sylvatica L.)

3,8

-

22.17.

Parastais dižskābardis, purpurlapu (Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia')

3,1

30

22.18.

Parastais ozols, piramidālais (Quercus robur 'Fastigiata')

2,4

24

22.19.

Parastā goba, lietussargveida (Ulmus glabra 'Camperdown')

1,9

-

22.20.

Parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum L.)

3,0

23

22.21.

Pelēkais riekstkoks (Juglans cinerea L.)

2,8

20

22.22.

Pensilvānijas osis (Fraxinus pennsylvanica Marsh.)

2,0

23

22.23.

Platlapu liepa (Tilia platyphyllos Scop.)

3,1

27

22.24.

Punktainā krustābele (Crataegus punctata Jacq.)

1,0

8

22.25.

Saldķirsis (Cerasus avium (L.) Moench)

1,6

12

22.26.

Sarkanais ozols (Quercus rubra L.)

1,9

27

22.27.

Sarkstošais vītols (Salix x rubens Schrank)

3,1

25

22.28.

Stepju goba (Ulmus minor L.)

2,2

20

22.29.

Sudraba kļava (Acer saccharinum L.)

3,2

26

22.30.

Sudrabvītols (Salix alba 'Sericea')

4,5

20

22.31.

Vācijas krustābele (Crataegus alemanniensis Cin.)

0,7

10

22.32.

Zaļais osis (Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima (Vahl) Fern.)

2,0

23

22.33.

Zviedrijas pīlādzis (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.)

1,9

12

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!