Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Izsoles. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.04.2007., Nr. 62 https://www.vestnesis.lv/ta/id/155931

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Komercreģistra ziņas

Vēl šajā numurā

17.04.2007., Nr. 62

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Izsoles

Izsole

Daugavpils rajona Naujenes pagasta padome, adrese: Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils raj., LV-5462, organizē smilts-grants un smilts 256 000 m3 ieguves tiesību atkārtotu izsoli smilts–grants un smilts atradnē “Butišķi” (zemesgabals 8.43 ha platībā ar kadastra nr.44740070347) līdz 2016.gada 16.oktobrim.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt darbdienās (plkst. 9.00–12.00, 13.00– 17.00) Naujenes pagasta padomes ēkā, adrese: Skolas iela 6, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils raj., tālr. uzziņām 5476848, 5476855.

Izsolāmā objekta apskates vieta un laiks: īpašuma apskates laiks ir noteikts 2007.gada 26.aprīlī plkst. 14.00 iepriekš piesakoties pa tālruni 5476855. Kontaktpersona: Aleksandrs Aizbalts, Naujenes pagasta padomes izpilddirektors.

Pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta, laiks: pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2007.gada 10.maijam plkst. 13.30. Izsole notiks 2007.gada 10.maijā plkst. 13.30 Skolas ielā 6, Naujenē, Naujenes pagastā

Izsolāmās mantas nosacītā cena:

Izsoles sākumcena – Ls 1,50 par 1 m3 smilts-grants un smilts plānotā ieguves apjoma;

Nodrošinājuma apmērs un iemaksas kārtība: izsoles dalībnieki pirms izsoles iesniedz nodrošinājumu 10% apmērā no smilts-grants un smilts maisījuma atradnes plānotā ieguves apjoma summas – Ls 38 400. Reģistrācijas maksa – Ls 100.

Izsoles veids: rakstiska izsole.

Samaksas kārtība: izsoles uzvarētājam ir jāapmaksā atradnes “Butišķi” nekustamā īpašuma nodoklis vienreiz ceturksnī, zemes nomas maksa, nosolītā cena, saskaņā ar līguma nosacījumiem.


Nekustamā īpašuma izsole

Mazsalacas pilsētas dome izsludina nekustamā īpašuma atsavināšanu (pārdošanu) izsolē ar augšupejošu soli par latiem.

Nekustamais īpašums - Rīgas ielā 16, Mazsalacā, Valmieras rajonā, kas sastāv no trīs ēkām un zemesgabala ar kopējo platību 0,2555 ha.

Objekta nosacītā cena Ls 75 000.

Norēķinu veikšanas kārtība - 100% latos.

Izsoles reģistrācijas maksa ir Ls 20, nodrošinājums - 10 % no objekta nosacītās cenas.

Izsole notiks 2007.gada 30.maijā plkst.15 Mazsalacas pilsētas domē, Mazsalacā, Pērnavas ielā 4.

Ar izsoles Noteikumiem var iepazīties un dalībnieku reģistrācija notiek Mazsalacā, Pērnavas

ielā 4, Mazsalacas pilsētas domes telpās, darba dienās no plkst. 9 līdz 12 un no 13 līdz 16, līdz 2007. gada 29. maija, plkst. 14.

Par izsolāmās mantas apskates laiku iespējams vienoties pa tālr. 4207844.


Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.20 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Tirgus iela 7, Ventspils, trešajā izsolē pārdod Raimondam Tīlam piederošo nekustamā īpašuma ½ domājamo daļu.

Nekustamais īpašums – zemesgabals ar kopējo platību 6,8 ha, uz zemesgabala atrodas dzīvojamā māja un saimniecības ēkas, kadastra nr. 9844 008 0010.

Nekustamā īpašuma adrese - “Jaunjoriņi”, Ances pagasts, Ventspils rajons.

Parādnieks – Raimonds Tīls.

Piedzinējs – Anita Ābola.

Nekustamā īpašuma novērtējums – Ls 19 100.

Hipotekārie kreditori un viņu prasījumi nav zināmi.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 616.p.2.d. nekustamā īpašuma solīšana sākās no summas, kas atbilst 60% no sākumcenas pirmajā izsolē

Izsole notiks 2007.gada 22.maijā pulksten 12.30 Ventspilī, Tirgus ielā 7, zvērinātas tiesu izpildītājas I.Kaluginas biroja telpās.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģ. nr. LV08076411647, depozīta kontā nr. LV42RIKO0002023180341, AS “DnB NORD” Latvija”, kods RIKOLV2X ir jāiemaksā nodrošinājums 10% no novērtējuma summas. Informācija pa tālr. 3624319, 26464013.


Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.20 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Tirgus iela 7, Ventspils, pirmajā izsolē pārdod Normundam Jansonam piederošo nekustamo īpašumu.

Nekustamais īpašums – nosaukums “Eglīši”, zemesgabals ar kopējo platību 52,2 ha. “Atzīme” – ceļa servitūts caur saimniecību Pāvali 0,3 km garumā. Uz zemesgabala atrodas saimniecības ēka un palīgceltnes. Ziru pagasta zemesgrāmatas nodalījums nr.66, kadastra nr. 9890 001 0137.

Nekustamā īpašuma adrese - “Eglīši”, Ziru pagasts, Ventspils rajons.

Parādnieks – Normunds Jansons.

Piedzinējs – Andris Sladzs, ar prasījumu par Ls 50 219,98.

Hipotekārais kreditors – Andris Sladzs, ar nostiprinātu hipotēku par Ls 5000.

Nekustamā īpašuma novērtējums – Ls 58 800.

Citi hipotekārie kreditori un viņu prasījumi nav zināmi.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles sākumcena saskaņā ar CPL 607.1.pantu tiks paziņota izsoles dienā

Izsole notiks 2007.gada 18.jūnijā pulksten 11.30 Ventspilī, Tirgus ielā 7, zvērinātas tiesu izpildītājas I.Kaluginas biroja telpās.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģ. nr. LV08076411647, depozīta kontā nr. LV42RIKO0002023180341, AS “DnB NORD”, kods RIKOLV2X ir jāiemaksā nodrošinājums 10% no novērtējuma summas. Informācija pa tālr. 3624319, 26464013.


Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas 137. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs A.Vildavs paziņo, ka 2007. gada 28. maijā plkst.10 tiesu izpildītāja prakses vietā Dambja ielā 12, Jelgavā, 4.stāvā, 5.kabinetā, nekustamajam (dzīvokļa) īpašumam nr.17 “Rozessala” 10, Mežāres pag., Jēkabpils raj., tiek rīkota labprātīga otrā izsole saskaņā ar īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā nosacījumiem:

1.Nekustamā īpašuma sastāvs.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma nr.17 Jēkabpils rajonā, Mežāres pagastā, “Rozessalā”10, ar kopējo platību 75,7 kv.m, kas veido 757/12267 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, nostiprinātas Mežāres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.39617.

2.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1.nostiprināta hipotēka par labu AS “Hansabanka” par summu LVL 4480;

2.2.dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām.

3.Izsoles sākumcena LVL 3000 (trīs tūkstoši latu).

4.Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1.nosolītā augstākā cena pircējam ( izsoles uzvarētājam ) jāsamaksā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5.Tiesības nekustamā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1.nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības.

6.Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1.izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2.neviens no tiem, kas piedalījušies izsolē, nesola maksāt sākumcenu;

6.3.pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

7.Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāsamaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.2 ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1. punktā noteiktajā kārtībā vai pretendents nesola izsoles sākumcenu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

7.3.izsoles solis – LVL 50 (piecdesmit lati);

7.4.Izsole atzīstama par notikušu arī tādā gadījumā, ja izsolē ieradies tikai viens pircējs, kas sola maksāt izsoles sākumcenu;

7.5.izsoles vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.6.ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs pēc AS “Hansabanka” lūguma rīko otro un, ja nepieciešams, tad arī trešo izsoli, katras nākamās izsoles sākumcenu nosaka atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta pirmajā un otrajā daļā norādītajiem noteikumiem.

Izsoles nodrošinājums LVL 300 iemaksājams kontā LV08LHZB3000076137002, VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka, kods LHZBLV22, saņēmējs - zvērināts tiesu izpildītājs Artis Vildavs, pers.kods 2801XX-XXXXX.


Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.20 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Tirgus iela 7, Ventspils, pirmajā izsolē pārdod Igoram Kislijam piederošo nekustamo īpašumu.

Nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums nr.40, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes 519/39665 ar kopējo platību 51,9 kv.m, Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums nr.3168 40, kadastra nr. 1700 901 8239.

Nekustamā īpašuma adrese: Ventas iela 2-40, Liepāja, LV-3416.

Parādnieks – Igors Kislijs.

Piedzinējs – Andris Sladzs, prasījums – Ls 5300,31.

Hipotekārais kreditors – Nordea Bank Finland Plc, reģ. nr.40003486767, pirmā hipotēka par Ls 13 247,86.

Nekustamā īpašuma novērtējums – Ls 27 500.

Citi hipotekārie kreditori un viņu prasījumi nav zināmi.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles sākumcena saskaņā ar CPL 607.1 .pantu tiks paziņota izsoles dienā

Izsole notiks 2007.gada 21.maijā pulksten 11.30 Ventspilī, Tirgus ielā 7, zvērinātas tiesu izpildītājas I.Kaluginas biroja telpās.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģ. nr. LV08076411647, depozīta kontā nr. LV42RIKO0002023180341, AS “DnB NORD”, kods RIKOLV2X ir jāiemaksā nodrošinājums 10% no novērtējuma summas. Informācija pa tālr. 3624319, 26464013.


Nekustamā īpašuma izsole

Valkas rajona Palsmanes pagasta pašvaldība paziņo, ka 2007.gada 23.maijā plkst. 14 atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, kas notiks Palsmanes pagasta pašvaldības telpās Valkas rajonā, Palsmanes pagastā, Pagasta namā, tiks pārdots Palsmanes pagasta pašvaldībai piederošais dzīvoklis nr. 8 mājā “SAULIEŠI”, kopplatība 31,2 kv.m.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir LVL 2000.

Nodrošinājums LVL 200, izsoles dalībnieku reģistrācijas maksa LVL 20 (ieskaitot PVN) ir jāiemaksā Palsmanes pagasta pašvaldībai, reģ.nr.90000069099, norēķinu kontā nr. LV92 UNLA 0016 0111 3061 6, a/s SEB “Latvijas Unibanka” Smiltenes filiāle.

Pirkuma maksa par objektu veicama latos.

Saņemt izsoles noteikumus un iesniegt pieteikumus reģistrācijai var Palsmanes pagasta padomē darba dienās no plkst. 9 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 16, līdz 22.05.2007. plkst. 16. Sīkāka informācija pa tālruni 4773754.

Objektu var apskatīt iepriekš saskaņotā laikā, piezvanot pa tālruni 4773754.


Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.20 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Tirgus iela 7, Ventspils, trešajā izsolē pārdod SIA ‘Alkas” piederošo nekustamo īpašumu.

Nekustamais īpašums – neapbūvēts zemesgabals ar kopējo platību 2.2 ha. Mērsraga pagasta zemesgrāmatas nodalījums nr. 100000097839, kadastra nr. 8878 002 0123.

Nekustamā īpašuma adrese - ‘Purvziedi”, Mērsraga pagasts, Talsu rajons

Parādnieks – SIA ‘Alkas”, D.Brantkalna iela 13-78, Rīga.

Piedzinējs – “Nord/LB Latvija” AS, Smilšu iela 6, Rīga, prasījums par Ls 5 963,74 un AS “Latvijas Krājbanka, Palasta iela 1, Rīga, prasījums par Ls 4458,61.

Nekustamā īpašuma novērtējums – Ls 2600.

Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu – ceļa servitūts 0,08ha par labu nekustamiem īpašumiem Zaķi, Mežgravas, Bezmeri, Pļaviņas, Eglaines un VAS Latvijas valsts meži.

Citi hipotekārie kreditori un viņu prasījumi nav zināmi.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 616.p.2.d. nekustamā īpašuma solīšana sākās no summas, kas atbilst 60% no sākumcenas pirmajā izsolē – Ls 7698,16.

Izsole notiks 2007.gada 22.maijā pulksten 11.30 Ventspilī, Tirgus ielā 7, zvērinātas tiesu izpildītājas I.Kaluginas biroja telpās.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģ. nr. LV08076411647, depozīta kontā nr. LV42RIKO0002023180341, AS “DnB NORD” kods RIKOLV2X ir jāiemaksā nodrošinājums 10% no novērtējuma summas. Informācija pa tālr. 3624319, 26464013.


Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.20 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Tirgus iela 7, Ventspils, otrajā izsolē pārdod Allai Murunovai piederošo nekustamo īpašumu.

Nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums nr. 83, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 012 0462), daļa 368/51563, platība 36,8 kv.m.

Nekustamā īpašuma adrese: Mežu iela 43-83, Liepāja, LV-3405.

Parādniece – Alla Murunova.

Piedzinējs – Andris Sladzs.

Nekustamā īpašuma novērtējums – Ls 18 000.

Hipotekārais kreditors – Andris Sladzs, ar nostiprinātu hipotēku par Ls 5600.

Citi hipotekārie kreditori un viņu prasījumi nav zināmi.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 616.p.1.d. nekustamā īpašuma solīšana sākās no summas, kas atbilst 75% no sākumcenas pirmajā izsolē – Ls 13 961,40.

Izsole notiks 2007.gada 18.maijā pulksten 12.30 Ventspilī, Tirgus ielā 7, zvērinātas tiesu izpildītājas I.Kaluginas biroja telpās.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģ. nr. LV08076411647, depozīta kontā nr. LV42RIKO0002023180341, AS “DnB NORD” Latvija”, kods RIKOLV2X ir jāiemaksā nodrošinājums 10% no novērtējuma summas. Informācija pa tālr. 3624319, 26464013.


Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa nr.20 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Tirgus iela 7, Ventspils, trešajā izsolē pārdod Ligitai Goršanovai piederošo nekustamo īpašumu.

Nekustamais īpašums – zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 9870 004 0163, kopējā platība 0,067 ha, uz zemesgabala atrodas nedzīvojamā ēka.

Nekustamā īpašuma adrese - “Žati“, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils rajons.

Parādnieks – Ligita Goršanova.

Piedzinējs – Andris Sladzs.

Nekustamā īpašuma novērtējums – Ls 14 600.

Hipotekārais kreditors – Andris Sladzs, ar nostiprinātu hipotēku par Ls 10 000.

Citi hipotekārie kreditori un viņu prasījumi nav zināmi.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 616.p.2.d. nekustamā īpašuma solīšana sākās no summas, kas atbilst 60% no sākumcenas pirmajā izsolē – Ls 8760.

Izsole notiks 2007.gada 18.maijā pulksten 11.30 Ventspilī, Tirgus ielā 7, zvērinātas tiesu izpildītājas I.Kaluginas biroja telpās.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģ. nr. LV08076411647, depozīta kontā nr. LV42RIKO0002023180341, AS ‘DnB NORD” Latvija”, kods RIKOLV2X ir jāiemaksā nodrošinājums 10% no novērtējuma summas. Informācija pa tālr. 3624319, 26464013.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas 87.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Augustova, prakses vieta - Rīga, K.Ulmaņa gatve 2, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu dzīvokli nr.49 Rīgā, Ģimnastikas ielā 6. Kopīpašuma 6160/277620 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, t.sk. nojume (lit.004) ar zemesgabalu Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums nr.100000169922. Kopējā platība 61,50 kv.m, kadastra nr.0100 923 2201.

Parādnieks - Aleksandrs Jefruškins.

Piedzinēja - Gita Gaidamoviča, Rīga, Valdeķu iela 21-21.

Hipotekārie kreditori un to prasījumi nav zināmi. Visām personām, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība un izsoles sākumcena Ls 12 268.

Izsole notiks 2007.gada 18. maijā, plkst.13 Rīgā, K.Ulmaņa gatvē 2, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā.

Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas, reģ.nr.20037210078, depozīta kontā nr.LV43RTMB0000268805806, Rietumu banka, RTMBLV2X ir jāiemaksā 10 % nodrošinājums Ls 1226,80. Tel.7611808.


Nekustamā īpašuma izsole

Smiltenes pilsētas dome nodod privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu ar pārdošanas metodi, nepiemērojot pretendentu atlasi.

Pārdošanas metode - atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli par latiem.

Īpašums atrodas Dārza ielā 36 B, Smiltenē, Valkas rajonā.

Īpašums sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 9415 003 0406) ar kopējo platību 1633 kv.m (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit trīs kvadrātmetri).

Atsavināmā objekta sākumcena ir 32 700 (trīsdesmit divi tūkstoši septiņi simti latu).

Nodrošinājuma apmērs Ls 3200 (trīs tūkstoši divi simti latu).

Maksāšanas līdzekļi – 100% latos.

Objektu var apskatīt Smiltenē, Dārza ielā 36B, iepriekš piesakoties pa tālruni 4774845 vai 4774844.

Izsole notiks 2007. gada 14. maijā plkst. 10 Smiltenes pilsētas domes zālē Pils ielā 2, Smiltenē.

Maksa par izsoles noteikumiem ir Ls 15 (piecpadsmit lati 00 santīmi). Lai saņemtu izsoles noteikumus, jāgriežas Smiltenes pilsētas domes grāmatvedībā – 3. kabinetā, Pils ielā 2, Smiltene, - ar lūgumu, izrakstīt rēķinu. Nekustamā īpašuma Dārza ielā 36B, Smiltenē, izsoles noteikumu saņemšanai. Izsoles noteikumus var saņemt Smiltenes pilsētas domē pie sekretāres. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2007. gada 7.maijam plkst. 17 Smiltenes pilsētas domē.

Kontaktpersona – Aiga Sorokina, tel. 4774845.


Nekustamā īpašuma izsole

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome pārdod izsolē, rakstiskas izsoles veidā nekustamo īpašumu Liepu ielā 6, Svētciemā, Salacgrīvas lauku teritorijā (kadastra nr. 6672 007 0044), kas sastāv no :

- zemesgabala 0,4621 ha ,

- kantora – kluba ēkas ar terasi un pagrabu.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus reģistrācijai iesniegt Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domē līdz 2007.gada 26.aprīlim, Smilšu ielā 9, katru darba dienu no plkst.8 līdz 13. Izsole notiks 2007.gada 26.aprīlī plkst.15, tālrunis uzziņām 4071986, 4071982.

Izsoles objekta nosacītā cena - Ls 70 000.

Reģistrācijas maksa - Ls 30 (tais skaitā PVN18%).

Nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.

Izsoles nodrošinājuma apmērs un reģistrācijas maksa jāpārskaita Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes kontā – Latvijas Hipotēku un zemes banka, kods LHZBLV22, konts LV14 LHZB 4001 1041 4100 1.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas 87.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Augustova, prakses vieta K.Ulmaņa gatve 2, pārdod trešajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā par brīvu cenu parādniecei Lolitai Ofrosimovai, pers.kods 1511XX-XXXXX, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas rajonā, Garkalnes pagastā, Garkalnē, Vidzemes šosejā 23a-1, kadastra nr.8060 900 0248, nodalījuma nr.2494-1, kas nostiprināta kā pirmā hipotēka par labu Robertam Krūtkrāmelim. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek Roberta Krūtkrāmeļa, pers. kods 0209XX-XXXXX, labā.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1.dzīvokļa īpašums nr.1, kas atrodas Vidzemes šosejā 23a, Garkalnes pag., Garkalnē, Rīgas raj., ar kopējo platību 63,9 kv.m, kadastra nr. 8060 900 0248, ierakstīts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. nostiprināta pirmā hipotēka un atsavināšanas aizliegums par labu Robertam Krūtkrāmelim, pers. kods 0209XX-XXXXX.

3. Izsoles sākumcena:

3.1. LVL 33 000 (trīsdesmit trīs tūkstoši lati), saskaņā ar 7.3.p.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc izsoles;

4.2. Pirkuma maksa ir jāieskaita izsoles rīkotāja kontā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras patur īpašnieks:

5.1. izsolē pārdodamajā nekustamajā īpašumā īpašnieks Lolita Ofrosimova, pers. kods 1511XX-XXXXX, nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1.izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2.izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē – Latvijas lati;

6.4. izsolē var piedalīties tie pretendenti, kas ir samaksājuši 10%, vai LVL 5500 (pieci tūkstoši pieci simti Latvijas lati un nulle santīmi);

6.5. izsoles solis jeb cenas pieauguma summa Ls 1000,- (viens tūkstotis Latvijas lati);

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kas sola maksāt izsoles sākumcenu;

6.7. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.8. pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, ja, pretendents nosolīdams visaugstāko cenu, neiemaksā atlikušo summu 4.1. punktā noteiktajā laikā.

7. Nenotikusi izsole:

7.1. izsole uzskatāma par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.pantā paredzētajā kārtībā;

7.2. ja izsole atzīta par nenotikušu piemēro Civilprocesa likuma 615.pantā paredzēto kārtību;

7.3. ja izsole atzīstama par nenotikušu, izsoles rīkotājs pēc hipotekārā kreditora pieprasījuma var rīkot otro un attiecīgi trešo izsoli šajos pārdošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un tas ir: otrās izsoles sākumcena atbilst 75% no sākumcenas pirmajā izsolē, bet trešā izsole atbilst 60% no sākumcenas pirmajā izsolē.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustāmo īpašumu ir tiesības, kas neatļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas, reģ.nr.LV20037210078 depozīta kontā nr.

LV 43RTMB 0000268805806, AS “Rietumu banka”, kods RTMBLV2X.

Izsole notiks 2007.gada 18.maijā plkst.11 Rīgas apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā Rīgā, K.Ulmaņa gatvē 2, 6.stāvā, tel.7611808.


Nekustamā īpašuma izsole

Valkas rajona Palsmanes pagasta pašvaldība paziņo, ka 2007.gada 25.maijā plkst. 14 atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, kas notiks Palsmanes pagasta pašvaldības telpās Valkas rajonā, Palsmanes pagastā, Pagasta namā, tiks pārdots Palsmanes pagasta pašvaldībai piederošs nekustāmais īpašums “SILAINE”, kas sastāv no 1 zemesgabala 93,4 ha platībā, t.sk. mežs 82,8 ha, kadastra nr.94740070043.

Izsolāmā objekta nosacītā cena ir LVL 100 000.

Nodrošinājums LVL 10 000, izsoles dalībnieku reģistrācijas maksa LVL 50 (ieskaitot PVN) ir jāiemaksā Palsmanes pagasta pašvaldībai, reģ.nr.90000069099, norēķinu kontā nr. LV92 UNLA 0016 0111 3061 6 a/s SEB “Latvijas Unibanka” Smiltenes filiāle.

Pirkuma maksa par objektu veicama latos.

Saņemt izsoles noteikumus un iesniegt pieteikumus reģistrācijai var Palsmanes pagasta padomē darba dienās no plkst. 9 līdz 12 un no plkst.13 līdz 16, līdz 24.05.2007. plkst. 16. Sīkāka informācija pa tālruni 4773754.

Objektu var apskatīt iepriekš saskaņotā laikā, piezvanot pa mob. tālruni 29106693.


Precizējums

Precizējums publikācijai “Latvijas Vēstnesī” nr.43 (13.03.2007.): Rīgas apgabaltiesas 87.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova 1.izsolē pārdod nekustamo īpašumu Rīgā, Kauguru ielā 3, un izsole notiks š.g. 15.maijā pulksten 10.


Nekustamā īpašuma izsole

Kuldīgas pilsētas dome saskaņā ar “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

1) zemesgabalu Kuldīgā, Vidus ielā 1.

Zemesgabals izmantojams individuālo dzīvojamo māju apbūvei, platība – 1810 m². Nosacītā cena Ls 4000, drošības nauda Ls 400. Izsole notiks Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2007.gada 21.maijā pulksten 10.

2) zemesgabalu Kuldīgā, Valciņu ielā 16A.

Zemesgabals izmantojams individuālo dzīvojamo māju apbūvei, platība – 1632 m². Nosacītā cena Ls 3000, drošības nauda Ls 300. Izsole notiks Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2007.gada 21.maijā pulksten 11.

Dalībnieku reģistrācija līdz 18.maijam pulksten 16.

Izsoles noteikumus un informāciju par objektiem var saņemt Kuldīgas domes informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Informācija pa tālr. 3323839, 29907189, e-pasts: liga.akermane@kuldiga.lv.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!