Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 245 "Dabas lieguma "Mugurves pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.04.2007., Nr. 61 https://www.vestnesis.lv/ta/id/155763-dabas-lieguma-mugurves-plavas-individualie-aizsardzibas-un-izmantosanas-noteikumi

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.246

Veterināro zāļu izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība

Vēl šajā numurā

13.04.2007., Nr. 61

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 245

Pieņemts: 10.04.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.245

Rīgā 2007.gada 10.aprīlī (prot. Nr.23 22.§)
Dabas lieguma "Mugurves pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām" 14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma "Mugurves pļavas" (turpmāk - dabas liegums) aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. lieguma funkcionālo zonējumu;

1.3. lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas kārtību;

1.4. liegumā esošo dabas pieminekļu - aizsargājamo koku - aizsardzības un izmantošanas kārtību.
2. Dabas lieguma teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
3. Dabas lieguma platība ir 317 ha. Dabas lieguma funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts - šo noteikumu 2.pielikumā.
4. Dabas lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm. Informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.
5. Dabas liegumā ir šādas funkcionālās zonas:

5.1. regulējamā režīma zona;

5.2. dabas lieguma zona;

5.3. neitrālā zona.
II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas liegumā
6. Zemes īpašniekiem (lietotājiem) aizliegts savā īpašumā (lietojumā) ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kā arī takām, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā un paredzētas dabas lieguma apskatei.
7. Jebkāda veida reklāma dabas liegumā izvietojama pēc Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes (turpmāk - reģionālā vides pārvalde) rakstiskas atļaujas saņemšanas.
8. Informāciju par dabas liegumā esošajām īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem biotopiem drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.
9. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:

9.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tam nepiemērotās vietās;

9.2. bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, kā arī citus infrastruktūras objektus;

9.3. uzstādīt vēja ģeneratorus;

9.4. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot:

9.4.1. bebru aizsprostu nojaukšanu;

9.4.2. ūdens noteces samazināšanas pasākumus zemes īpašumos un šo īpašumu dalīšanas rezultātā izveidotajos jaunajos īpašumos ar kadastra numuru 50900090034, 50900100023, 50680060075, 50680060037 un 50680060100, ja šo darbību veikšanai iepriekš saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja;

9.4.3. biotopu atjaunošanas pasākumus, ja šo darbību veikšanai iepriekš saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja;

9.5. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeni personiskām vajadzībām;

9.6. veikt biotopu atjaunošanas pasākumus, ja nav saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja;

9.7. veikt arheoloģiskās izpētes darbus, ja nav Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstiska saskaņojuma minēto darbību veikšanai, kā arī nav saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja.
III. Regulējamā režīma zona
10. Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu Pededzes ielejai raksturīgu un īpaši jutīgu aizsargājamo biotopu - parkveida pļavu - saglabāšanu, kā arī citu īpaši jutīgu dabas liegumā esošo dabisko biotopu un īpaši aizsargājamo augu, dzīvnieku un sēņu sugu aizsardzību un apsaimniekošanu.
11. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta jebkāda saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:

11.1. teritorijas apmeklēšana;

11.2. zinātnisko pētījumu veikšana;

11.3. vides monitoringa veikšana;

11.4. meža ugunsdrošības pasākumu īstenošana, cilvēku glābšana un meklēšana;

11.5. pasākumu īstenošana, kas nepieciešami ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai, ja iepriekš saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja;

11.6. dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras ierīkošana īpaši norādītās vai speciāli ierīkotās vietās atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;

11.7. medības;

11.8. makšķerēšana, savvaļas sēņu, augu un to produktu ievākšana un iegūšana personiskām vajadzībām;

11.9. ceļu uzturēšana un rekonstrukcija, izņemot darbus, kas saistīti ar zemes transformāciju.
12. Regulējamā režīma zonā aizliegts cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus kopšanas cirtē, sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, ja nav saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja.
IV. Dabas lieguma zona
13. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu īpaši aizsargājamus pļavu biotopus (dzīvotnes), citus biotopus (dzīvotnes), kā arī īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu - griezes (Crex crex), ķikuta (Gallinago media), ormanīša (Porzana porzana) un lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) - dzīvotnes, mazā ērgļa (Aquila pomarina) barošanās vietas, kā arī īpaši aizsargājamo augu sugu dzīvotnes.
14. Dabas lieguma zonā aizliegts:

14.1. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

14.2. pļaut virzienā no lauka malām uz centru;

14.3. pļaut pļavas pirms 10.jūlija;

14.4. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) pļavas, tai skaitā palieņu, terašu un meža pļavas un lauces;

14.5. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

14.6. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja kāda kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem;

14.7. veikt zemes transformāciju, izņemot transformāciju:

14.7.1. skatu torņu būvniecībai šo noteikumu 1.pielikumā minētajās vietās;

14.7.2. īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai;

14.7.3. šo noteikumu 14.22.2. un 14.22.3.apakš­punktā minēto darbību veikšanai;

14.8. dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams biotopu apsaimniekošanas pasākumu veikšanai, teritorija neatrodas uz kūdras augsnēm, saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja un minētās darbības rakstiski saskaņotas ar institūciju, kas atbild par ugunsdrošību un ugunsdzēsību;

14.9. cirst kokus galvenajā un rekonstruktīvajā cirtē;

14.10. cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus saskaņā ar šo noteikumu 14.22.8.apakšpunktu un normatīvajiem aktiem, kas regulē mežu apsaimniekošanu), ja valdaudzes vecums pārsniedz:

14.10.1. priežu audzēm - 60 gadu;

14.10.2. egļu, bērzu, melnalkšņu un liepu audzēm - 50 gadu;

14.10.3. apšu audzēm - 30 gadu;

14.11. no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

14.12. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu vietu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

14.13. mežaudzēs cirst jebkura vecuma gobas, ozolus, kļavas, ošus, dobumainus kokus, kā arī sausokņus, kuru caurmērs resnākajā vietā pārsniedz 25 cm, un izvākt gobu, ozolu, kļavu un ošu kritalas, kuru caurmērs resnākajā vietā pārsniedz 25 cm, izņemot bīstamo koku (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) novākšanu;

14.14. cirst vai citādi iznīcināt atsevišķi augošus ozolus un aizvākt un iznīcināt to nokritušos zarus, izņemot bīstamo koku (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) novākšanu;

14.15. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem un pajūgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar minēto teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;

14.16. pārvietoties ar motorizēto ūdenstransportu, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

14.17. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

14.18. ierīkot nometnes, atpūtas vietas un celt teltis ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

14.19. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus, lai sadedzinātu ciršanas atliekas atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

14.20. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot medības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un kārtību;

14.21. ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

14.22. bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas:

14.22.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

14.22.2. veikt ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurā­ciju, renovāciju vai rekonstrukciju;

14.22.3. ierīkot jaunus ceļus;

14.22.4. vākt dabas materiālus kolekcijām;

14.22.5. veikt zinātniskos pētījumus;

14.22.6. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

14.22.7. ierīkot ūdenstransporta līdzekļu bāzes;

14.22.8. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus kopšanas cirtē, sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas;

14.22.9. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai.
15. Būvniecība lieguma zonā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.
V. Neitrālā zona
16. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu raksturīgās ainavas saglabāšanu, teritorijas attīstību un ilgtspējīgu saimniecisko izmantošanu viensētu pagalmos un piemājas zemēs.
17. Neitrālajā zonā aizliegts ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, ja nav saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja.
18. Būvniecība neitrālajā zonā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.
VI. Dabas pieminekļi
19. Šie noteikumi attiecas arī uz dabas liegumā esošajiem dabas pieminekļiem - aizsargājamiem kokiem - vietējo un svešzemju sugu dižkokiem (koki, kuru apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem).
20. 10 m rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

20.1. veikt saimniecisko vai cita veida darbību, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību vai kuras rezultātā tiek vai var tikt bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā nozīme;

20.2. iegūt derīgos izrakteņus;

20.3. iznīcināt vai bojāt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem dabas aizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

20.4. apkraut aizsargājamos kokus;

20.5. mainīt vides apstākļus - ūdens un koku barošanās režīmu;

20.6. veikt zemes transformāciju;

20.7. bez reģionālās vides pārvaldes rak­stiskas atļaujas:

20.7.1. veikt dabas pieminekļu apsaim­niekošanas pasākumus to turp­mākajai aiz­sardzībai un saglabāšanai;

20.7.2. cirst kokus.
21. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams (koks apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.245
Dabas lieguma "Mugurves pļavas" funkcionālo zonu shēma

01.JPG (98066 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.245
Dabas lieguma "Mugurves pļavas" funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts

I. Dabas lieguma zona

1. Dabas lieguma "Mugurves pļavas" teritorija, kas neietilpst regulējamā režīma zonā un neitrālajā zonā, ir dabas lieguma zona.

II. Regulējamā režīma zona

2. Regulējamā režīma zonas I daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

2.1.

1.

676735

6334888

2.2.

2.

676748

6334814

2.3.

3.

676817

6334730

2.4.

4.

676813

6334721

2.5.

5.

676803

6334720

2.6.

6.

676767

6334733

2.7.

7.

676759

6334733

2.8.

8.

676737

6334726

2.9.

9.

676727

6334716

2.10.

10.

676704

6334637

2.11.

11.

676680

6334594

2.12.

12.

676677

6334551

2.13.

13.

676668

6334514

2.14.

14.

676666

6334466

2.15.

15.

676655

6334466

2.16.

16.

676628

6334496

2.17.

17.

676651

6334546

2.18.

18.

676644

6334554

2.19.

19.

676633

6334587

2.20.

20.

676696

6334725

2.21.

21.

676668

6334769

3. Regulējamā režīma zonas II daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

3.1.

1.

676609

6334492

3.2.

2.

676606

6334448

3.3.

3.

676544

6334420

3.4.

4.

676536

6334426

3.5.

5.

676548

6334448

4. Regulējamā režīma zonas III daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

4.1.

1.

676585

6334112

4.2.

2.

676581

6334106

4.3.

3.

676580

6334079

4.4.

4.

676579

6334073

4.5.

5.

676562

6334047

4.6.

6.

676553

6334038

4.7.

7.

676511

6334016

4.8.

8.

676499

6334014

4.9.

9.

676479

6334018

4.10.

10.

676493

6334125

4.11.

11.

676501

6334140

4.12.

12.

676515

6334142

4.13.

13.

676560

6334135

5. Regulējamā režīma zonas IV daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

5.1.

1.

676563

6334565

5.2.

2.

676573

6334559

5.3.

3.

676623

6334502

5.4.

4.

676610

6334501

5.5.

5.

676561

6334472

5.6.

6.

676543

6334458

5.7.

7.

676529

6334441

5.8.

8.

676528

6334434

5.9.

9.

676533

6334414

5.10.

10.

676522

6334397

5.11.

11.

676512

6334396

5.12.

12.

676475

6334380

5.13.

13.

676467

6334369

5.14.

14.

676459

6334339

5.15.

15.

676461

6334298

5.16.

16.

676461

6334244

5.17.

17.

676448

6334215

5.18.

18.

676445

6334193

5.19.

19.

676448

6334178

5.20.

20.

676439

6334152

5.21.

21.

676432

6334098

5.22.

22.

676441

6334060

5.23.

23.

676455

6334023

5.24.

24.

676467

6334011

5.25.

25.

676504

6333994

5.26.

26.

676523

6334001

5.27.

27.

676570

6334042

5.28.

28.

676588

6334072

5.29.

29.

676589

6334091

5.30.

30.

676587

6334111

5.31.

31.

676603

6334116

5.32.

32.

676613

6334115

5.33.

33.

676623

6334106

5.34.

34.

676623

6334132

5.35.

35.

676645

6334123

5.36.

36.

676662

6334122

5.37.

37.

676674

6334123

5.38.

38.

676677

6334109

5.39.

39.

676703

6334079

5.40.

40.

676706

6334070

5.41.

41.

676704

6334029

5.42.

42.

676690

6334000

5.43.

43.

676663

6333961

5.44.

44.

676638

6333939

5.45.

45.

676585

6333871

5.46.

46.

676561

6333809

5.47.

47.

676517

6333839

5.48.

48.

676513

6333845

5.49.

49.

676516

6333864

5.50.

50.

676543

6333901

5.51.

51.

676504

6333938

5.52.

52.

676521

6333954

5.53.

53.

676542

6333955

5.54.

54.

676555

6333940

5.55.

55.

676557

6333921

5.56.

56.

676540

6333866

5.57.

57.

676540

6333858

5.58.

58.

676545

6333849

5.59.

59.

676557

6333856

5.60.

60.

676557

6333859

5.61.

61.

676551

6333863

5.62.

62.

676550

6333868

5.63.

63.

676572

6333931

5.64.

64.

676571

6333939

5.65.

65.

676552

6333964

5.66.

66.

676524

6333967

5.67.

67.

676508

6333960

5.68.

68.

676482

6333926

5.69.

69.

676482

6333900

5.70.

70.

676460

6333916

5.71.

71.

676446

6333918

5.72.

72.

676435

6333917

5.73.

73.

676422

6333908

5.74.

74.

676408

6333878

5.75.

75.

676409

6333830

5.76.

76.

676419

6333816

5.77.

77.

676454

6333790

5.78.

78.

676463

6333758

5.79.

79.

676458

6333752

5.80.

80.

676457

6333734

5.81.

81.

676465

6333710

5.82.

82.

676455

6333709

5.83.

83.

676441

6333698

5.84.

84.

676439

6333689

5.85.

85.

676440

6333686

5.86.

86.

676452

6333685

5.87.

87.

676458

6333692

5.88.

88.

676462

6333692

5.89.

89.

676478

6333686

5.90.

90.

676478

6333681

5.91.

91.

676465

6333680

5.92.

92.

676459

6333669

5.93.

93.

676460

6333664

5.94.

94.

676466

6333657

5.95.

95.

676468

6333645

5.96.

96.

676462

6333626

5.97.

97.

676398

6333717

5.98.

98.

676409

6333718

5.99.

99.

676427

6333729

5.100.

100.

676437

6333760

5.101.

101.

676430

6333788

5.102.

102.

676409

6333801

5.103.

103.

676402

6333809

5.104.

104.

676398

6333826

5.105.

105.

676398

6333857

5.106.

106.

676403

6333858

5.107.

107.

676405

6333861

5.108.

108.

676395

6333881

5.109.

109.

676407

6333893

5.110.

110.

676412

6333905

5.111.

111.

676411

6333924

5.112.

112.

676418

6333934

5.113.

113.

676437

6333944

5.114.

114.

676462

6333965

5.115.

115.

676465

6333972

5.116.

116.

676466

6333985

5.117.

117.

676463

6333992

5.118.

118.

676444

6334014

5.119.

119.

676423

6334021

5.120.

120.

676414

6334021

5.121.

121.

676407

6334028

5.122.

122.

676405

6334041

5.123.

123.

676407

6334054

5.124.

124.

676426

6334096

5.125.

125.

676423

6334110

5.126.

126.

676423

6334131

5.127.

127.

676451

6334276

5.128.

128.

676447

6334354

6. Regulējamā režīma zonas V daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

6.1.

1.

675508

6333886

6.2.

2.

675449

6333746

6.3.

3.

675439

6333741

6.4.

4.

675416

6333749

6.5.

5.

675388

6333748

6.6.

6.

675383

6333753

6.7.

7.

675382

6333762

6.8.

8.

675396

6333780

6.9.

9.

675398

6333788

6.10.

10.

675395

6333795

6.11.

11.

675381

6333796

6.12.

12.

675370

6333794

6.13.

13.

675361

6333800

6.14.

14.

675348

6333819

6.15.

15.

675346

6333829

6.16.

16.

675348

6333852

6.17.

17.

675361

6333872

6.18.

18.

675381

6333872

6.19.

19.

675389

6333881

6.20.

20.

675392

6333900

6.21.

21.

675396

6333908

6.22.

22.

675403

6333916

6.23.

23.

675405

6333929

6.24.

24.

675420

6333934

6.25.

25.

675423

6333937

7. Regulējamā režīma zonas VI daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

7.1.

1.

675750

6333256

7.2.

2.

675750

6333260

7.3.

3.

675754

6333269

7.4.

4.

675760

6333272

7.5.

5.

675783

6333274

7.6.

6.

675793

6333278

7.7.

7.

675798

6333283

7.8.

8.

675802

6333290

7.9.

9.

675807

6333293

7.10.

10.

675813

6333293

7.11.

11.

675823

6333296

7.12.

12.

675827

6333299

7.13.

13.

675831

6333304

7.14.

14.

675835

6333314

7.15.

15.

675838

6333314

7.16.

16.

675858

6333327

7.17.

17.

675888

6333339

7.18.

18.

675895

6333343

7.19.

19.

675900

6333360

7.20.

20.

675915

6333375

7.21.

21.

675936

6333383

7.22.

22.

675944

6333391

7.23.

23.

675950

6333390

7.24.

24.

675957

6333382

7.25.

25.

675963

6333381

7.26.

26.

675968

6333382

7.27.

27.

675995

6333411

7.28.

28.

676002

6333414

7.29.

29.

676005

6333423

7.30.

30.

675994

6333452

7.31.

31.

675994

6333458

7.32.

32.

676029

6333405

7.33.

33.

676038

6333387

7.34.

34.

676042

6333374

7.35.

35.

676046

6333349

7.36.

36.

676042

6333326

7.37.

37.

676035

6333318

7.38.

38.

676026

6333313

7.39.

39.

676022

6333313

7.40.

40.

676000

6333322

7.41.

41.

675977

6333327

7.42.

42.

675955

6333330

7.43.

43.

675943

6333331

7.44.

44.

675911

6333337

7.45.

45.

675898

6333335

7.46.

46.

675882

6333329

7.47.

47.

675875

6333322

7.48.

48.

675862

6333303

7.49.

49.

675850

6333263

7.50.

50.

675844

6333253

7.51.

51.

675835

6333243

7.52.

52.

675829

6333238

7.53.

53.

675818

6333233

7.54.

54.

675816

6333232

7.55.

55.

675786

6333248

7.56.

56.

675771

6333254

8. Regulējamā režīma zonas VII daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

8.1.

1.

676717

6333997

8.2.

2.

676761

6333980

8.3.

3.

676806

6333945

8.4.

4.

676822

6333920

8.5.

5.

676829

6333880

8.6.

6.

676768

6333815

8.7.

7.

676732

6333782

8.8.

8.

676694

6333771

8.9.

9.

676682

6333771

8.10.

10.

676584

6333791

8.11.

11.

676592

6333839

8.12.

12.

676656

6333843

8.13.

13.

676663

6333859

8.14.

14.

676657

6333882

8.15.

15.

676702

6333953

8.16.

16.

676690

6333967

9. Regulējamā režīma zonas VIII daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

9.1.

1.

676852

6334818

9.2.

2.

676855

6334813

9.3.

3.

676847

6334801

9.4.

4.

676843

6334786

9.5.

5.

676848

6334736

9.6.

6.

676847

6334722

9.7.

7.

676843

6334708

9.8.

8.

676828

6334698

9.9.

9.

676802

6334706

9.10.

10.

676792

6334700

9.11.

11.

676790

6334693

9.12.

12.

676797

6334670

9.13.

13.

676795

6334612

9.14.

14.

676773

6334588

9.15.

15.

676794

6334490

9.16.

16.

676788

6334448

9.17.

17.

676775

6334433

9.18.

18.

676828

6334362

9.19.

19.

676915

6334345

9.20.

20.

676914

6334286

9.21.

21.

676904

6334274

9.22.

22.

676867

6334270

9.23.

23.

676855

6334264

9.24.

24.

676853

6334256

9.25.

25.

676862

6334243

9.26.

26.

676817

6334255

9.27.

27.

676814

6334246

9.28.

28.

676760

6334204

9.29.

29.

676732

6334163

9.30.

30.

676740

6334110

9.31.

31.

676720

6334079

9.32.

32.

676697

6334111

9.33.

33.

676686

6334141

9.34.

34.

676697

6334181

9.35.

35.

676734

6334239

9.36.

36.

676736

6334252

9.37.

37.

676731

6334296

9.38.

38.

676715

6334310

9.39.

39.

676688

6334358

9.40.

40.

676679

6334437

9.41.

41.

676686

6334545

9.42.

42.

676691

6334568

9.43.

43.

676734

6334696

9.44.

44.

676747

6334715

9.45.

45.

676764

6334721

9.46.

46.

676801

6334709

9.47.

47.

676821

6334710

9.48.

48.

676831

6334716

9.49.

49.

676833

6334723

9.50.

50.

676836

6334735

9.51.

51.

676830

6334776

9.52.

52.

676830

6334787

9.53.

53.

676836

6334802

10. Regulējamā režīma zonas IX daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

10.1.

1.

677207

6334923

10.2.

2.

677318

6334786

10.3.

3.

677327

6334742

10.4.

4.

677234

6334732

10.5.

5.

677221

6334710

10.6.

6.

677152

6334781

10.7.

7.

677056

6334766

10.8.

8.

677048

6334776

10.9.

9.

677027

6334773

10.10.

10.

677012

6334778

10.11.

11.

676996

6334789

10.12.

12.

676976

6334812

10.13.

13.

677001

6334875

10.14.

14.

677001

6334881

10.15.

15.

676999

6334890

10.16.

16.

677001

6334897

10.17.

17.

677010

6334904

10.18.

18.

677018

6334907

10.19.

19.

677024

6334904

10.20.

20.

677033

6334896

10.21.

21.

677041

6334874

10.22.

22.

677048

6334863

10.23.

23.

677068

6334853

10.24.

24.

677085

6334850

10.25.

25.

677114

6334856

11. Regulējamā režīma zonas X daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

11.1.

1.

676180

6333527

11.2.

2.

676190

6333522

11.3.

3.

676231

6333479

11.4.

4.

676240

6333478

11.5.

5.

676252

6333484

11.6.

6.

676255

6333489

11.7.

7.

676261

6333490

11.8.

8.

676276

6333497

11.9.

9.

676280

6333503

11.10.

10.

676285

6333509

11.11.

11.

676286

6333525

11.12.

12.

676290

6333528

11.13.

13.

676293

6333534

11.14.

14.

676295

6333551

11.15.

15.

676306

6333554

11.16.

16.

676322

6333552

11.17.

17.

676346

6333532

11.18.

18.

676337

6333526

11.19.

19.

676325

6333523

11.20.

20.

676315

6333498

11.21.

21.

676317

6333495

11.22.

22.

676325

6333494

11.23.

23.

676332

6333503

11.24.

24.

676345

6333503

11.25.

25.

676348

6333501

11.26.

26.

676363

6333485

11.27.

27.

676375

6333427

11.28.

28.

676372

6333415

11.29.

29.

676361

6333405

11.30.

30.

676349

6333404

11.31.

31.

676334

6333411

11.32.

32.

676302

6333478

11.33.

33.

676293

6333480

11.34.

34.

676283

6333474

11.35.

35.

676281

6333479

11.36.

36.

676270

6333476

11.37.

37.

676261

6333447

11.38.

38.

676258

6333444

11.39.

39.

676251

6333444

11.40.

40.

676238

6333453

11.41.

41.

676183

6333506

11.42.

42.

676178

6333517

III. Neitrālā zona

12. Neitrālās zonas I daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

12.1.

1.

675161

6333004

12.2.

2.

675369

6332977

12.3.

3.

675373

6332972

12.4.

4.

675318

6332926

12.5.

5.

675283

6332905

12.6.

6.

675290

6332887

12.7.

7.

675281

6332887

12.8.

8.

675273

6332884

12.9.

9.

675136

6332908

13. Neitrālās zonas II daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

13.1.

1.

675634

6333172

13.2.

2.

675635

6333162

13.3.

3.

675629

6333123

13.4.

4.

675630

6333073

13.5.

5.

675607

6333056

13.6.

6.

675573

6333049

13.7.

7.

675542

6333056

13.8.

8.

675517

6333075

13.9.

9.

675502

6333102

13.10.

10.

675499

6333136

13.11.

11.

675512

6333169

13.12.

12.

675538

6333192

13.13.

13.

675574

6333201

13.14.

14.

675610

6333192

14. Neitrālās zonas III daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

14.1.

1.

676561

6333326

14.2.

2.

676631

6333257

14.3.

3.

676517

6333243

14.4.

4.

676456

6333184

14.5.

5.

676451

6333161

14.6.

6.

676462

6333102

14.7.

7.

676456

6333080

14.8.

8.

676463

6333046

14.9.

9.

676450

6333030

14.10.

10.

676426

6333029

14.11.

11.

676410

6333047

14.12.

12.

676393

6333050

14.13.

13.

676366

6333021

14.14.

14.

676348

6333036

14.15.

15.

676351

6333041

14.16.

16.

676408

6333307

14.17.

17.

676530

6333297

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.245
Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai un tās lietošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk - zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

02.JPG (5381 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmā) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) - gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma - baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums - tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars - baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šī pielikuma 3.1. un 3.2.apakš­punktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem.

4. Zīmes izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.245
Aizsargājamie koki - vietējo un svešzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr. p.k.

Suga

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

1

2

3

4

I. Vietējās sugas

1.

Apse (Populus tremula L.)

3,5

35

2.

Baltalksnis (Alnus incana (L.) Moench)

1,6

25

3.

Āra bērzs (Betula pendula Roth)

3,0

33

4.

Purva bērzs (Betula pubescens Ehrh.)

3,0

32

5.

Pūpolvītols (Salix caprea L.)

1,9

22

6.

Egle (Picea abies (L.) Karst.)

3,0

37

7.

Hibrīdais alksnis (Alnus x pubescens Tausch)

1,5

32

8.

Parastā goba (Ulmus glabra Huds.)

4,0

28

9.

Parastā ieva (Padus avium Mill.)

1,7

22

10.

Parastā kļava (Acer platanoides L.)

3,5

27

11.

Parastā liepa (Tilia cordata Mill.)

4,0

33

12.

Parastā vīksna (Ulmus laevis Pall.)

4,0

30

13.

Melnalksnis (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)

3,0

30

14.

Parastais osis (Fraxinus excelsior L.)

4,0

34

15.

Parastais ozols (Quercus robur L.)

5,0

32

16.

Parastais skābardis (Carpinus betulus L.)

1,9

20

17.

Parastais pīlādzis (Sorbus aucuparia L.)

1,7

21

18.

Parastā priede (Pinus sylvestris L.)

3,0

38

19.

Šķetra (Salix pentandra L.)

1,6

22

20.

Zviedrijas kadiķis (Juniperus communis L. var. suecica Ait.)

0,8

11

II. Svešzemju sugas

21.

Skujkoki

21.1.

Balzama baltegle (Abies balsamea (L.) Mill.)

1,5

24

21.2.

Eiropas baltegle (Abies alba Mill.)

2,7

32

21.3.

Eiropas ciedrupriede (Pinus cembra L.)

1,6

22

21.4.

Eiropas lapegle (Larix decidua Mill.)

3,2

39

21.5.

Kanādas tsuga (hemlokegle) (Tsuga canadensis (L.) Carr.)

1,3

15

21.6.

Krievijas lapegle (Larix ledebourii (Rupr.) Cin.)

3,0

34

21.7.

Melnā priede (Pinus nigra Arnold)

1,9

23

21.8.

Menzīsa duglāzija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)

2,4

-

21.9.

Rietumu tūja (Thuja occidentalis L.)

1,4

16

21.10.

Sibīrijas baltegle (Abies sibirica Ledeb.)

1,8

30

21.11.

Sibīrijas ciedrupriede (Pinus sibirica Du Tour)

1,9

22

21.12.

Veimutpriede (Pinus strobus L.)

2,7

36

21.13.

Vienkrāsas baltegle (Abies concolor (Gord. & Glend) Lindl. ex Hildebr.)

1,7

32

22.

Lapu koki

22.1.

Ailantlapu riekstkoks (Juglans ailanthifolia Carr.)

1,4

20

22.2.

Āra bērzs, šķeltlapu (Betula pendula 'Crispa')

1,6

25

22.3.

Baltā robīnija (Robinia pseudoacacia L.)

1,9

20

22.4.

Baltais vītols (Salix alba L.)

4,5

20

22.5.

Britānijas goba (Ulmus glabra var. montana Lindquist)

3,2

30

22.6.

Duglasa krustābele (Crataegus douglasii Lindl.)

0,8

10

22.7.

Dzeltenais bērzs (Betula aleghaniensis Britt.)

1,2

15

22.8.

Hibrīdpīlādzis (Sorbus hybrida (L.) L.)

1,0

10

22.9.

Holandes liepa (Tilia x europaea L.)

2,8

26

22.10.

Kalnu kļava (Acer pseudoplatanus L.)

2,2

20

22.11.

Krimas liepa (Tilia x euchlora K. Koch)

1,9

20

22.12.

Lauku kļava (Acer campestre L.)

1,5

18

22.13.

Mandžūrijas riekstkoks (Juglans mandshurica Maxim.)

1,6

18

22.14.

Papeles un to hibrīdi (Populus ģints)

5,0

35

22.15.

Papīra bērzs (Betula papyrifera Marsh.)

1,6

20

22.16.

Parastais dižskābardis (Fagus sylvatica L.)

3,8

-

22.17.

Parastais dižskābardis, purpurlapu (Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia')

3,1

30

22.18.

Parastais ozols, piramidālais (Quercus robur 'Fastigiata')

2,4

24

22.19.

Parastā goba, lietussargveida (Ulmus glabra 'Camperdown')

1,9

-

22.20.

Parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum L.)

3,0

23

22.21.

Pelēkais riekstkoks (Juglans cinerea L.)

2,8

20

22.22.

Pensilvānijas osis (Fraxinus pennsylvanica Marsh.)

2,0

23

22.23.

Platlapu liepa (Tilia platyphyllos Scop.)

3,1

27

22.24.

Punktainā krustābele (Crataegus punctata Jacq.)

1,0

8

22.25.

Saldķirsis (Cerasus avium (L.) Moench)

1,6

12

22.26.

Sarkanais ozols (Quercus rubra L.)

1,9

27

22.27.

Sarkstošais vītols (Salix x rubens Schrank)

3,1

25

22.28.

Stepju goba (Ulmus minor L.)

2,2

20

22.29.

Sudraba kļava (Acer saccharinum L.)

3,2

26

22.30.

Sudrabvītols (Salix alba 'Sericea')

4,5

20

22.31.

Vācijas krustābele (Crataegus alemanniensis Cin.)

0,7

10

22.32.

Zaļais osis (Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima (Vahl) Fern.)

2,0

23

22.33.

Zviedrijas pīlādzis (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.)

1,9

12

Vides ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!