• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 236 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.04.2007., Nr. 61 https://www.vestnesis.lv/ta/id/155754

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.237

Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi

Vēl šajā numurā

13.04.2007., Nr. 61

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 236

Pieņemts: 10.04.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.236

Rīgā 2007.gada 10.aprīlī (prot. Nr.23 6.§)

Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 24.panta otro daļu

 

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts kase budžeta finansētajām institūcijām piešķir asignējumus un nodrošina to izpildi atbilstoši apropriācijai, kas noteikta likumā par valsts budžetu kārtējam gadam (turpmāk – valsts budžeta likums).

II. Asignējumu piešķiršana

2. Piecu darbdienu laikā pēc saimnieciskā gada valsts budžeta likuma pieņemšanas Saeimā otrajā lasījumā vai finanšu ministra apstiprinātiem valsts darbībai nepieciešamiem valsts budžeta izdevumiem, aizdevumiem un aizņēmumu limitiem ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrija) sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā priekšlikumus par dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem sadalījumu pa saimnieciskā gada mēnešiem (turpmāk – dotācijas sadalījums) atbilstoši maksājumu termiņiem, ņemot vērā šādus nosacījumus:

2.1. atalgojumu un pārējos kārtējos regulāros izdevumus plāno atbilstoši izmaksu laika grafikiem;

2.2. finansējumu, kas piešķirts Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto vai finansēto projektu un pasākumu finansēšanai, plāno atbilstoši noteiktajiem maksājumu grafikiem;

2.3. iemaksas starptautiskajās organizācijās plāno atbilstoši maksājumu grafikiem;

2.4. iegādes pamatkapitāla atjaunošanai plāno saskaņā ar prognozēto valsts iepirkumu procedūru gaitu;

2.5. investīcijas plāno atbilstoši prognozētajiem darba grafikiem un maksājumu grafikiem par izpildītajiem darbiem.

3. Finanšu ministrija apkopo ministriju iesniegtos priekšlikumus par dotācijas sadalījumu. Ja tiek konstatētas neprecizitātes, Finanšu ministrija par to informē attiecīgo ministriju, un tā precizē dotācijas sadalījumu. Finanšu ministrs pieņem lēmumu par ministrijas dotācijas sadalījumu, un Finanšu ministrija divu darbdienu laikā pēc valsts budžeta likuma izsludināšanas nosūta minēto lēmumu Valsts kasei un ministrijai.

4. Finanšu ministrs pieņem lēmumu par PHARE un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu līdzekļu sadali starp projektiem programmu (apakšpro­grammu) ietvaros saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, un Finanšu ministrija piecu darbdienu laikā pēc valsts budžeta likuma izsludināšanas vai finanšu ministra apstiprinātajiem valsts budžeta izdevumiem nosūta minēto lēmumu Valsts kasei un ministrijai.

5. Valsts sekretārs un centrālās valsts iestādes vadītājs, ņemot vērā finanšu ministra lēmumu par dotācijas sadalījumu, kā arī ministrijai apstiprināto valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta apropriāciju, nosaka padotībā esošajām budžeta finansētajām institūcijām – programmu un apakšprogrammu izpildītā­jām – gada resursu un izdevumu apjomu, norādot dotācijas sadalījumu, un iesniedz Valsts kasē informāciju par noteiktajiem programmu un apakšpro­grammu izpildītājiem.

6. Budžeta finansētās institūcijas saskaņā ar ministrijas noteikto gada resursu un izdevumu apjomu sagatavo budžeta finansēto institūciju un pasā­kumu finansēšanas plānu projektus sadalījumā pa mēnešiem, nosakot resursus izdevumu segšanai un izdevumus atbilstoši finansēšanas plānam (pielikums).

7. Budžeta finansētās institūcijas atsevišķus finansēšanas plānu projektus izstrādā, ja:

7.1. piešķirta apropriācija vairāku programmu un apakšprogrammu izpildei;

7.2. projekta īstenošanai paredzēta ārvalstu finanšu palīdzība;

7.3. PHARE projekta īstenošanai paredzēts valsts budžeta finansējums;

7.4. Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai valsts budžeta līdzdalība noteikta attiecināmos un neattiecināmos izdevumos;

7.5. paredzēta apropriācija investīciju projekta īstenošanai;

7.6. Eiropas Savienības fondu un citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta īstenošanai pēc noslēgtajiem līgumiem paredzēta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

7.7. projekta īstenošanai paredzēts Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums;

7.8. piešķirta apropriācija pārējo saistību izpildei;

7.9. apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

8. Budžeta finansētās institūcijas sagatavotos finansēšanas plānu projektus iesniedz ministrijā, kurai valsts budžeta likumā noteikta apropriācija attiecīgajai valsts budžeta programmai vai apakšpro­grammai.

9. Ministrija pārbauda un apstiprina budžeta finansētās institūcijas vai pasākuma finansēšanas plānus. Tos kopā ar finansēšanas plānu sarakstu ne vēlāk kā astoņas darbdienas pirms saimnieciskā gada sākuma vai piecas darbdienas pirms kārtējā mēneša sākuma elektroniski iesniedz Valsts kasē.

10. Valsts kase pārbauda ministrijas iesniegto budžeta finansēto institūciju un pasākumu finansēšanas plānu atbilstību valsts budžeta likumam un divu darbdienu laikā tos reģistrē.

11. Valsts kase atver kontu katram šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētajam finansēšanas plānam un nākamajā darbdienā informē budžeta finansēto institūciju par konta atvēršanu.

12. Valsts kase, pamatojoties uz budžeta finansēto institūciju un pasāku­mu finansēšanas plāniem, mēneša pirmajā darbdienā piešķir:

12.1. dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem;

12.2. mēneša asignējumus.

III. Asignējumu izpilde

13. Budžeta finansētās institūcijas veic maksājumus no Valsts kasē atvērtajiem kontiem saskaņā ar Ministru kabineta instrukciju par maksājumu izpildi Valsts kasē.

14. Valsts kase izpilda budžeta finansēto institūciju iesniegtos maksājumu uzdevumus, nepieļaujot izdevumus, kas pārsniedz no gada sākuma piešķirtā asignējuma apjomu, kā arī konta atlikumu. Valsts kase nodrošina budžeta finansētajām institūcijām konta izrakstus par iepriekšējā darbdienā veiktajiem maksājumiem.

15. Valsts kase katra mēneša pirmajā darbdienā nodrošina budžeta finansēto institūciju ar konta kopsavilkuma pārskatu par kases ieņēmumiem un veiktajiem izdevumiem saskaņā ar budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām par laikposmu no gada sākuma līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai. Budžeta finansētā institūcija salīdzina institūcijas grāmatvedības uzskaites datus un līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam iesniedz Valsts kasē apstiprinātu kopsavilkuma pārskatu. Ja minētais termiņš netiek ievērots, Valsts kase līdz apstiprinātā pārskata saņemšanai var noteikt attiecīgā konta lietošanas ierobežojumus.

16. Valsts kase līdz attiecīgā perioda septītajai darbdienai nodrošina ministrijai kopsavilkuma pārskatu par katru ceturksni un saimniecisko gadu. Ministrija pārbauda kopsavilkuma pārskatu un iesniedz to Valsts kasē divu darbdienu laikā. Ja minētais termiņš netiek ievērots, Valsts kase līdz pārskata saņemšanai var noteikt attiecīgā konta lietošanas ierobežojumus.

17. Valsts kase, izvērtējot budžeta finansētās institūcijas iesniegumu, līdz mēneša desmitajam datumam var veikt kases izdevumu korekcijas par iepriekšējo mēnesi šādos gadījumos:

17.1. kļūdaini pārskaitītas maksājumu summas;

17.2. norēķini ar darbiniekiem (audzēkņiem) vienas budžeta iestādes ietvaros;

17.3. summas, kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā atmaksātas ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumen­tu projektu un pasākumu īstenošanas gaitā;

17.4. pārmaksas (debitoru parādu atmaksas), kas radušās kārtējā budžeta gada laikā. Debitoru parādu summu atmaksu par iepriekšējo budžeta gadu ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.

18. Budžeta finansētās institūcijas izstrādā grozījumus finansēšanas plānos, ja:

18.1. ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem neatbilst finansēšanas plānā mēnesim apstiprinātajam apjomam un ir nepieciešams palielināt vai samazināt mēneša asignējumus;

18.2. nepieciešams pārdalīt mēnesī noteikto dotācijas apjomu no vispārē­jiem ieņēmumiem likumā noteiktās programmas vai apakšprogrammas ietvaros;

18.3. saskaņā ar finanšu ministra rīkojumu ir palielināta apropriācija;

18.4. ir stājušies spēkā grozījumi valsts budžeta likumā;

18.5. ar Ministru kabineta lēmumu ir samazināti vai aizkavēti asignējumi;

18.6. saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu ir veikta līdzekļu pārdale atbilstoši valsts budžeta likumam;

18.7. konta mēneša kopsavilkuma pārskatā atskaites perioda izdevumu izpilde ir mazāka par 85 procentiem no finansēšanas plānā šim periodam apstiprinātā izdevumu apjoma.

19. Izmaiņas finansēšanas plānos pēc grozījumu izdarīšanas valsts budže­ta likumā ministrija nodrošina divu nedēļu laikā pēc minēto grozījumu spēkā stāšanās.

20. Grozījumus finansēšanas plānos šo noteikumu 18.punktā minētajos gadījumos apstiprina šo noteikumu 9. un 10.punktā noteiktajā kārtībā.

21. Ja saskaņā ar paredzamajiem grozījumiem valsts budžeta likumā kāda no ministrijas programmām vai apakšprogrammām netiek iekļauta valsts budžetā vai samazināta tās apropriācija, bet attiecīgajos kontos saglabājies atlikums vai faktiskā izpilde pārsniedz grozījumos paredzamo apropriāciju, ministrija nodrošina attiecīgās valsts budžeta programmas vai apakšprogrammas izpildi saskaņā ar paredzamajiem grozījumiem.

22. Ja budžeta finansētā institūcija programmas vai apakšprogrammas izpildē konkursa kārtībā iesaista citas ministrijas padotībā esošu budžeta finan­sēto institūciju un citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, tā iesaistītajai institūcijai sastāda atsevišķu finansēšanas plānu, vienlaikus precizējot esošo attiecīgās programmas vai apakšprogrammas finansēšanas plānu. Finansēšanas plānus apstiprina ministrija, kurai valsts budžeta likumā noteikta apro­priācija attiecīgajai programmai vai apakš­programmai.

23. Ministrija katru mēnesi izvērtē valsts budžeta programmu un apakš­programmu izpildi. Ja izdevumu izpilde laikposmā no gada sākuma līdz iepriekšējam mēnesim (ieskaitot) ir mazāka par 85 procentiem no finansēšanas plānā šim periodam apstiprinātā izdevumu apjoma, ministrija pieprasa budžeta finansētajai institūcijai sagatavot grozījumus finansēšanas plānos un iesniedz Valsts kasē finansēšanas plānus atbilstoši šo noteikumu 9.punktam.

24. Finanšu ministrija katru ceturksni izvērtē ministriju valsts budžeta programmu un apakšprogrammu izpildi. Ja izdevumu izpilde laikposmā no gada sākuma līdz iepriekšējam ceturksnim (ieskaitot) ir mazāka par 85 procentiem no attiecīgās valsts budžeta programmas vai apakšpro­grammas finansēšanas plānā šim periodam apstiprinātā izdevumu apjoma, Finanšu ministrija var pieprasīt ministrijai iesniegt finansēšanas plānu grozījumus atbilstoši veicamo darbu vai pasākumu izpildes termiņiem.

25. Valsts kase, pamatojoties uz budžeta finansētās institūcijas iesniegumu, slēdz kontus, ja tajos nav līdzekļu atlikuma.

26. Ja gada laikā budžeta finansētās institūcijas kontā nav bijis apgrozījuma un kontā ir atlikums, Valsts kase pēc saskaņošanas ar budžeta finansēto institūciju to ieskaita valsts budžeta nenodokļu ieņēmumos un kontu slēdz.

27. Budžeta finansēto institūciju pamatbudžeta kontos esošos līdzekļu atlikumus uz 31.decembri, kas radušies no to ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem vai ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem, Valsts kase saskaņā ar valsts budžeta likumu un budžeta finansēto institūciju iesniegumiem līdz 10.janvārim ieskaita nākamajam saimnieciskajam gadam atvērtajos kontos, ja minēto ieņēmumu atlikums nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru. Speciālā budžeta kontu atlikumus Valsts kase, pamatojoties uz budžeta finansēto institūciju iesniegumiem, līdz 10.janvārim iegrāmato nākamajam saimnieciskajam gadam atvērtajos kontos pilnā apmērā.

28. Ja saskaņā ar valsts budžeta likumu kāda no budžeta programmām vai apakšprogrammām nav iekļauta ministrijas budžetā, bet šo programmu vai apakšprogrammu attiecīgajos kontos iepriekšējā gada beigās saglabājies līdzekļu atlikums no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem, Valsts kase, pamatojoties uz ministrijas iesniegumu, šo kontu līdzekļu atlikumus līdz 10.janvārim ieskaita atsevišķā kontā.

29. Valsts sekretārs un centrālās valsts iestādes vadītājsatbild par finan­sēšanas plānu sagatavošanu atbilstoši valsts budžeta likumam un to savlaicīgu iesniegšanu Valsts kasē saskaņā ar šiem noteikumiem. Budžeta izpildītāji nodro­šina piešķirto asignējumu izpildi atbilstoši valsts budžeta likumā noteiktajai apropriācijai saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību.

IV. Noslēguma jautājumi

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumus Nr.429 “Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 86.nr.).

31. Šo noteikumu 13.punkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 14.aprīli.


 

Pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.236

04.JPG (99465 bytes)

05.JPG (166283 bytes)

06.JPG (136028 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!