Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rīgas domes 2007. gada 6. marta saistošie noteikumi Nr. 73 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 4.04.2007., Nr. 56 https://www.vestnesis.lv/ta/id/155410-par-interesu-un-pieauguso-neformalas-izglitibas-programmu-licencesanu

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

1992.gada 20.oktobra sēdes stenogramma
Rīta sēdē

Vēl šajā numurā

04.04.2007., Nr. 56

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rīgas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 73

Pieņemts: 06.03.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.73 

Rīgā 2007.gada 6.martā (prot. Nr.65, 8.§)

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu  

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta ceturtās daļas 12.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, kā arī kārtību, kādā tiek pārreģistrētas un anulētas licences.

2. Licenci interešu izglītības programmu īstenošanai (paraugs 1.pielikumā) un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (paraugs 2.pielikumā) izsniedz Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

3. Komisija darbojas saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta direktora apstiprinātu nolikumu. Komisijas sastāvā tiek iekļauti pieci kvalificēti nozares speciālisti. Komisijai adresētie iesniegumi un dokumenti iesniedzami Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentā. Komisijas piešķirtās licences tiek izsniegtas Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentā. 

II. Licences saņemšanas kārtība

4. Lai saņemtu licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, licences pieprasītājs – juridiska persona Komisijai iesniedz:

4.1. noteikta parauga rakstveida iesniegumu (paraugs 3.pielikumā);

4.2. pilnvaru iesnieguma iesniegšanai un licences saņemšanai;

4.3. komersanta apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

4.4. Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

4.5. izglītības iestādes nolikuma kopiju (uzrādot oriģinālu);

4.6. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju (uzrādot oriģinālu);

4.7. valsts aģentūras “Sabiedrības veselības aģentūra” atzinuma (forma 208/u) kopiju par vietas un telpu atbilstību noteiktajām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);

4.8. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un pilnīgu norēķināšanos ar budžetu (derīga vienu mēnesi no izdošanas datuma);

4.9. licencējamo programmu valsts
valodā;

4.10. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu.

5. Lai saņemtu licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, licences pieprasītājs – fiziska persona Komisijai iesniedz:

5.1. noteikta parauga rakstveida iesniegumu (paraugs 4.pielikumā);

5.2. privātprakses sertifikāta, kuru izsniegusi izglītības un zinātnes ministra apstiprināta sertifikācijas komisija, kopiju (uzrādot oriģinālu);

5.3. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju (uzrādot oriģinālu);

5.4. valsts aģentūras “Sabiedrības veselības aģentūra” atzinuma (forma 208/u) kopiju ar vietas un telpu atbilstību noteiktajām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);

5.5. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un pilnīgu norēķināšanos ar budžetu (derīga vienu mēnesi no izdošanas datuma);

5.6. licencējamo programmu valsts
valodā.

6. Licencējamā programma sastāv no:

6.1. programmas mērķa formulējuma;

6.2. programmas uzdevumiem;

6.3. programmas ilguma stundās;

6.4. plānoto rezultātu apraksta;

6.5. izglītības satura apraksta;

6.6. programmas īstenošanas plāna;

6.7. informācijas par programmas materiālo un finansiālo nodrošinājumu;

6.8. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksta, norādot lektora absolvēto mācību iestādi, iegūto izglītību un kvalifikāciju, pievienojot izglītību un iesniegto programmu īstenošanai nepieciešamo papildizglītību apliecinošo dokumentu latviešu valodā vai arī notariāli apstiprinātu tulkojumu kopijas (uzrādot oriģinālus).

7. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju, 10 darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes nosūtot vēstuli licences pieprasītājam. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta pieprasītā informācija un (vai) dokumenti.

8. Komisija programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā 30 dienas pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci. Par licences izsniegšanas atteikumu licences pieprasītājs tiek rakstveidā informēts 10 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.

9. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

9.1. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

9.2. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie darbinieki un finansiālie resursi nenodrošina programmu īstenošanu;

9.3. sniegtas nepatiesas ziņas;

9.4. licencējamā programma neatbilst interešu un pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem.

10. Ja Komisija pieņem lēmumu atteikt programmas licencēšanu, licences pieprasītājs atkārtoti iesniegt iesniegumu attiecīgās programmas īstenošanai drīkst ne agrāk kā 3 mēnešus pēc atteikuma saņemšanas.

11. Licenci paraksta Komisijas vadītājs.

12. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

13. Licenci tās pieprasītājam izsniedz 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

14. Pirms licences saņemšanas licences pieprasītājs samaksā valsts nodevu saskaņā ar Ministru kabineta 16.02.1999. noteikumu Nr.48 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem” 1.1.apakšpunktu un 2.punktu.

15. Valsts nodeva 10 dienu laikā no Komisijas lēmuma par licences izsniegšanu pieņemšanas jāieskaita Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pamatbudžeta kontā Nr.LV91UNLA0021000016010 šādā apmērā:

15.1. par licences izsniegšanu – Ls 50;

15.2. par licences derīguma termiņa pagarināšanu – Ls 5.

16. Pēc licences pieprasītāja iesnieguma saņemšanas Komisija, izvērtējot licencējamās programmas mērķi un mērķauditoriju, var pieņemt lēmumu:

16.1. atbrīvot licences pieprasītāju no valsts nodevas samaksas, ja licencējamās programmas nosaukumā un mērķos norādīts, ka programma paredzēta bezdarbnieku apmācībai;

16.2. samazināt valsts nodevu, nosakot to Ls 10 apmērā, ja licencējamās programmas īsteno pašvaldības izglītības iestāžu vecāku atbalsta fondi vai licencējamās programmas nosaukumā un mērķos norādīts, ka programma paredzēta invalīdu apmācībai.

17. Licences nozaudēšanas gadījumā Komisija pēc licences pieprasītāja rakstveida iesnieguma saņemšanas izsniedz pieprasītās licences dublikātu, uz kura ir atzīme “Dublikāts”.

18. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences īpašnieks rakstiski paziņo par to Komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot attiecīgo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus). 

III. Licences derīguma termiņa pagarināšanas kārtība

19. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpašnieks iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms licences derīguma termiņa beigām.

20. Iesniegumam par licences derīguma termiņa pagarināšanu pievieno:

20.1. izsniegtās licences kopiju;

20.2. dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai;

20.3. valsts aģentūras “Sabiedrības veselības aģentūra” atzinuma (forma 208/u) kopiju par vietas un telpu atbilstību noteiktajām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);

20.4. izziņu par izmaiņām programmas īstenošanas materiāli tehniskajā bāzē;

20.5. izziņu par izmaiņām programmas īstenošanai nepieciešamo pedagogu sarakstā;

20.6. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un pilnīgu norēķināšanos ar budžetu (derīga vienu mēnesi no izdošanas datuma).

21. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.

22. Komisija pieņem lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt licences derīguma termiņu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.  

IV. Licences anulēšanas kārtība

23. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

23.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu;

23.2. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

23.3. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie darbinieki un finansiālie resursi nenodrošina kvalitatīvu programmas īstenošanu;

23.4. ir iesniegtas nepatiesas ziņas;

23.5. izglītības iestāde vai juridiskā persona tiek likvidēta.

24. Par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek informēts rakstveidā 10 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas. Ja licence tiek anulēta, tās īpašniekam jāpārtrauc licencē norādītās programmas īstenošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

25. Informācija par interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas licences anulēšanu tiek publicēta presē 10 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas un par to tiek informētas iestādes, kuras veic kontroles funkcijas. 

V. Licences izsniegšanas kārtība

26. Licenci izsniedz uz diviem gadiem. Licences derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, derīguma termiņu.

27. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu un pēc maksājuma uzdevuma par valsts nodevas samaksu uzrādīšanas.  

VI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu izpildes kontrole

28. Atbildība par komercdarbības veikšanu bez licences saņemšanas vai komercdarbības turpināšanu pēc licences anulēšanas vai tās derīguma termiņa izbeigšanās iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

29. Administratīvā pārkāpuma protokolu par saistošo noteikumu neievērošanu sastāda Rīgas pašvaldības policijas darbinieki.

30. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Rīgas pašvaldības policija.

31. Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments ir atbildīgs par sais­tošo noteikumu izpildes novērošanu. 

VII. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

32. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt, vēršoties pie Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta direktora.

33. Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta direktora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Noslēguma jautājumi

34. Saistošie noteikumi publicējami likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

35. Licences, kuras licences pieprasītājam izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

36. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 14.11.2000. lēmumu Nr.9051 “Par interešu izglītības programmu licencēšanu”.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā 2007.gada 7.martā


 

1.pielikums

Rīgas domes 06.03.2007.

saistošajiem noteikumiem Nr.73

Paraugs

01.JPG (87033 bytes)

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

 


2.pielikums

Rīgas domes 06.03.2007.

saistošajiem noteikumiem Nr.73

Paraugs

02.JPG (76702 bytes)

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

 


3.pielikums

Rīgas domes 06.03.2007.

saistošajiem noteikumiem Nr.73

Paraugs

03.JPG (67706 bytes)

04.JPG (111600 bytes)

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

 


4.pielikums

Rīgas domes 06.03.2007.

saistošajiem noteikumiem Nr.73

Paraugs

05.JPG (60982 bytes)

06.JPG (84215 bytes)

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!