Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Tautas skaitīšanas likums. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.11.1999., Nr. 370/371 https://www.vestnesis.lv/ta/id/15457

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par nodarbinātības jauno struktūru laukos

Vēl šajā numurā

10.11.1999., Nr. 370/371

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Likumprojekts

Tautas skaitīšanas likums

Saeimas dok.nr.1243; likumprojekts nr.283

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas  1999.gada 4.novembrī iesniegts izskatīšanai Saeimā 3.lasījumā

1.pants

Tautas skaitīšana ir noteiktā laikā veikts periodisks valsts mēroga pasākums, kurā tiek iegūta sabiedrības un valsts pārvaldes vajadzībām nepieciešamā statistiskā informācija par valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem un viņu mājokļiem valstī kopumā, kā arī pa tās administratīvajām teritorijām.

2.pants

Šis likums nosaka, kā organizējama un veicama tautas skaitīšana, tautas skaitīšanas objektus, informācijas avotus, tautas skaitīšanas sagatavošanas un veikšanas darbu galvenos izpildītājus, iedzīvotāju un tautas skaitīšanā iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus, kā arī tautas skaitīšanā iegūto datu izmantošanu.

3.pants

(1) Tautas skaitīšana tiek veikta ne retāk kā reizi 10 gados.

(2) Kārtējās tautas skaitīšanas datumu un ilgumu nosaka Ministru kabinets ne vēlāk kā trīs gadus pirms tautas skaitīšanas.

4.pants

Tautas skaitīšanu veic un tās sagatavošanu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk — Pārvalde) sadarbībā ar citām valsts institūcijām, pašvaldībām un nevalstiskajām oganizācijām, ievērojot šo likumu un citus normatīvos aktus.

5.pants

(1) Tautas skaitīšanu organizē un tautas skaitīšanā iesaistīto valsts institūciju un pašvaldību darbību koordinē Ministru kabineta izveidota Tautas skaitīšanas komisija (turpmāk likumā — Komisija). Komisijas priekšsēdētājs ir ekonomikas ministrs, tās priekšsēdētāja vietnieks — Pārvaldes priekšnieks, Komisijas locekļi — tautas skaitīšanā iesaistīto valsts institūciju un pašvaldību pilnvaroti pārstāvji.

(2) Komisija darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu, kas nosaka tās izveidošanas kārtību, tiesības un pienākumus, finansēšanas kārtību un citus ar tās organizatorisko darbību saistītus jautājumus.

6.pants

Tautas skaitīšana norit saskaņā ar kārtējās tautas skaitīšanas programmu (turpmāk — Programma), kas satur jautājumus, uz kuriem tautas skaitīšanas laikā iegūstamas atbildes. Programmu izstrādā Pārvalde, un to apstiprina Ministru kabinets.

7.pants

(1) Tautas skaitīšanas objekti ir fiziskās personas, kas reģistrētas Latvijas Republikas iedzīvotāju reģistrā, kā arī tās fiziskās personas, kas nav reģistrētas Latvijas Repulikas iedzīvotāju reģistrā, bet ir tiesīgas reģistrēties, izņemot:

1) fiziskās personas, kas uzturas ārpus Latvijas ilgāk par vienu gadu. Šis noteikums nav attiecināms uz Latvijas Republikas diplomātiskām personām un militārpersonām, kā arī viņu ģimenes locekļiem;

2) fiziskās personas, kas ieceļojušas un uzturas Latvijā mazāk par vienu gadu.

(2) Tautas skaitīšanā vācama un apkopojama šā panta pirmajā daļā minēto uzskaitāmo personu mājokļus raksturojoša informācija.

8.pants

(1) Programmā paredzētās informācijas iegūšanai izmanto skaitītāju metodi, skaitīšanas lapu pašaizpildīšanas metodi, citas Pārvaldes izstrādātas un Komisijas apstiprinātas metodes, kā arī dažādu šo metožu kombinējumu, ņemot vērā konkrētos apstākļus.

(2) Pārvalde Programmā paredzēto informāciju pilnā apjomā vai daļēji iegūst no valsts un pašvaldību institūciju, kā arī privātpersonu rīcībā esošajiem reģistriem un informācijas sistēmām. Šādos gadījumos attiecīgie jautājumi iedzīvotājiem netiek uzdoti.

(3) Valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām ir pienākums sniegt Pārvaldei programmā paredzēto informāciju.

9.pants

(1) Programmā paredzētās informācijas iegūšanai Pārvaldes pilnvarotas personas (turpmāk — Skaitītāji) iedzīvotāju dzīvesvietās veic iedzīvotāju aptauju vai precizē iedzīvotāju sagatavoto informāciju.

(2) Iedzīvotāju pienākums ir pēc pieprasījuma sniegt patiesu informāciju Skaitītājiem, ievērojot šo likumu, valsts statistikas likumu un Programmu.

(3) Skaitītājam ir tiesības pieprasīt uzrādīt iedzīvotājiem personu apliecinošus dokumentus vienīgi gadījumos, lai precizētu iedzīvotāja sniegtu Programmā paredzētu informāciju.

(4) Pārvaldes pilnvarotajiem Skaitītājiem, uzrādot Pārvaldes izsniegtu apliecību, ir tiesības apmeklēt iedzīvotājus viņu mājokļos laikā no pulksten 7 līdz 21, lai iegūtu Programmā paredzēto informāciju.

10.pants

Kārtību, kādā iegūstama informācija par Latvijas Republikas diplomātiskajām personām, viņu ģimenes locekļiem, kā arī personām, kas Latvijas valsts uzdevumā strādā starptautiskajās organizācijās un kas pagaidām dzīvo ārpus valsts teritorijas, par personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir slēgta tipa militāras apmetnes, par Latvijas Republikas militārpersonām un viņu ģimenes locekļiem, kas pagaidām dzīvo ārpus Latvijas valsts teritorijas, kā arī par personām, kas dzīvo veco ļaužu pansionātos (centros), bērnu–bāreņu aprūpes centros, bērnunamos—patversmēs, atrodas ieslodzījuma vietās, nosaka Ministru kabinets.

11.pants

Pārvaldei ir tiesības saņemt Programmā paredzēto informāciju no valsts un pašvaldību institūciju, kā arī privātpersonu rīcībā esošajiem reģistriem un informācijas sistēmām bez maksas.

12.pants

Pašvaldības sadarbībā ar vietējām statistikas nodaļām un citām valsts institūcijām nodrošina skaitīšanas norisi savā administratīvajā teritorijā, kā arī nodrošina:

1) lai ielu nosaukumi un ēku numuri būtu piestiprināti pie ēkām labi redzamā vietā;

2) iespēju Skaitītājiem lietot pašvaldību datu bāzes par iedzīvotājiem un ēkām;

3) par samaksu Skaitītājus ar darba telpām, kuras ir atbilstoši iekārtotas un aprīkotas ar sakaru līdzekļiem.

13.pants

Pārvalde:

1) apstiprina skaitīšanas lapas un tautas skaitīšanas rezultātu kopsavilkuma statistisko tabulu komplektu;

2) vispusīgi un savlaicīgi informē iedzīvotājus par kārtējo tautas skaitīšanu, tās nepieciešamību, mērķiem, iegūto datu izmantošanu, iedzīvotāju pienākumiem tautas skaitīšanā;

3) koordinē un kontrolē citu tautas skaitīšanā un tās sagatavošanā iesaistīto institūciju darbu tiem uzdoto pienākumu izpildē;

4) sadarbībā ar pašvaldībām veic skaitītāju komplektēšanu un apmācību;

5) nodrošina programmā paredzētās informācijas ieguvi no iedzīvotājiem, pārbauda, statistiski apstrādā un analizē to;

6) izstrādā un realizē pasākumus, lai nodrošinātu tautas skaitīšanā iegūstamās informācijas augstu kvalitāti, kā arī pēc tautas skaitīšanas materiālu saņemšanas izlases veidā veic to kontrolpārbaudes;

7) sešu mēnešu laikā pēc kārtējās tautas skaitīšanas iesniedz ekonomikas ministram ziņojumu par tautas skaitīšanas gaitu un galvenajiem rezultātiem. Ekonomikas ministrs Pārvaldes iesniegto ziņojumu izskata un divu mēnešu laikā iesniedz informāciju Ministru kabinetā;

8) publicē tautas skaitīšanas kopsavilkuma datus statistikas datu krājumos un izplata tos, izmantojot citus informācijas līdzekļus. Katrai pašvaldībai ir tiesības bez maksas saņemt tautas skaitīšanas kopsavilkuma tabulas par tās administratīvo teritoriju;

9) nodrošina sabiedrību ar galvenajiem tautas skaitīšanas rezultātiem, publicējot tos izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un datu krājumos. Par budžeta līdzekļiem nodrošina ar tautas skaitīšanas datu krājumiem publiskās bibliotēkas, kā arī rada iespēju lietotājiem izmantot tos datorizētā veidā;

10) saglabā tautas skaitīšanā iegūtos individuālos datus par iedzīvotājiem, viņu ģimenēm un mājokļiem. Skaitīšanas lapas vai to elektroniskie attēli un citi informācijas nesēji, kuri satur individuālos datus, kā arī tautas skaitīšanā iegūto datu apstrādes rezultātā iegūtās kopsavilkuma statistiskās tabulas glabājamos pastāvīgi.

14.pants

Tautas skaitīšanā apkopoto informāciju, kas nav publicēta, ikviena fiziskā vai juridiskā persona var iegūt Valsts statistikas likumā noteiktajā kārtībā.

15.pants

(1) Tautas skaitīšanā no iedzīvotājiem iegūtā individuālā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija saskaņā ar Informācijas atklātības likumu. Tā nav izsniedzama publiskai izmantošanai fiziskajām un juridiskajām personām. Šī informācija izmantojama vienīgi statistiskiem nolūkiem — kopsavilkumu izdarīšanai un datu grupēšanai, sociālekonomisko parādību un procesu analīzei un publiskai izmantošanai tiek sagatavota vispārēju statistisku datu veidā vai citā netiešā formā.

(2) Pārvaldes darbinieku un citu tautas skaitīšanā iesaistīto personu pienākums saskaņā ar Informācijas atklātības likumu un Valsts statistikas likumu ir neizpaust viņu rīcībā esošo ierobežotas pieejamības informāciju.

16.pants

Izdevumi, kas saistīti ar tautas skaitīšanu, tiek segti no valsts budžeta.

Pārejas noteikums

Šā likuma 3.panta otrā daļa un 6.pants stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!