Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 27. februāra noteikumi Nr. 145 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Šengena" ierobežota konkursa nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 2.03.2007., Nr. 37 https://www.vestnesis.lv/ta/id/153857

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.146

Valsts speciālās izglītības centra nolikums

Vēl šajā numurā

02.03.2007., Nr. 37

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 145

Pieņemts: 27.02.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.145

Rīgā 2007.gada 27.februārī (prot. Nr.16 17.§)
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Šengena" ierobežota konkursa nolikums
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka Iekšlietu ministrijas (turpmāk - ministrija) kompe­tencē esošās Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk - finanšu instruments) prioritātes "Šengena" ierobežota konkursa (turpmāk - konkurss) ietvaros pieejamā līdzfinansējuma piešķiršanas, konkursa izsludināšanas, tā termiņa noteikšanas, individuālā projekta (turpmāk - projekts) iesnieguma sagatavošanas, iesniegšanas, vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas prasības.
2. Konkursa vadību nodrošina ministrija.
3. Projektu finansē no projekta iesniedzēja līdzekļiem un līdzfinansē no finanšu instrumenta līdzekļiem. Kopējais finanšu instrumenta līdzfinansējums, kas pieejams projektiem konkursā, ir 2881640 eiro.
4. No finanšu instrumenta vienam projektam pieprasītais līdzfinansējums nedrīkst būt mazāks par 250000 eiro un nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 3.punktā minēto kopējo konkursā pieejamo finanšu instrumenta līdzfinansējuma apjomu.
5. Prioritātes "Šengena" ietvaros finanšu instrumenta līdzfinansējums nepārsniedz 85 %, ja ne mazāk kā 15 % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām finansē no valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, bet finanšu instrumenta līdzfinansējums sedz pārējās projekta attiecināmās izmaksas.
6. Ja projekta īstenošanas gaitā kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz maksimālo projektam apstiprināto attiecināmo izmaksu summu, šo starpību sedz no projekta iesniedzēja līdzekļiem.
7. Finanšu ministrija (turpmāk - nacionālā vadošā iestāde) nodrošina projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo Latvijas Republikas normatīvo aktu un finanšu instrumenta vadlīniju, noteikumu un procedūru publicēšanu finanšu instrumenta Latvijas mājas lapā internetā (www.eeagrants.lv).
8. Ministrija izsludina konkursu, nosūtot rakstisku uzaicinājumu projektu iesniedzējiem, kā arī ievieto konkursa sludinājumu ministrijas mājas lapā internetā (www.iem.gov.lv) un finanšu instrumenta Latvijas mājas lapā internetā (www.eeagrants.lv).
II. Finanšu instrumenta līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi
9. Projekta iesniedzējs var būt Valsts policija, Iekšlietu ministrijas Infor­mācijas centrs un Ārlietu ministrija, kuri atbilstoši kompetencei nodrošina ar Latvijas pievienošanos Šengenas līgumam saistītu pasākumu ieviešanu.
10. Projekta iesniedzējs var iesniegt projektu viens pats vai kopā ar sadarbības partneri vai partneriem. Sadarbības partneris var būt Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāde, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrēta juridiska persona, valsts vai pašvaldības iestāde vai starptautiska organizācija, kas darbojas Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un atbilstoši kompetencei nodrošina ar Šengenas līgumu saistītu pasākumu ieviešanu.
11. Sadarbības partneris projektā var līdzdarboties gan kā tiešais partneris, kas ir tieši iesaistīts projekta īstenošanā, gan kā finanšu partneris, kas piedalās projekta finansēšanā. Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera savstarpējās attiecības nosaka juridiski noformēta sadarbības partneru vienošanās par pušu atbildību projekta ieviešanā, ieguldījuma apjomu un projekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto materiālo labumu īpašumtiesībām.
12. Lai pretendētu uz finanšu instrumenta līdzfinansējumu, noteikti šādi atbilstības kritēriji:

12.1. projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta ieviešanu un vadību, kā arī par projekta rezultātiem. Projekta iesniedzējs nedrīkst būt starpnieks;

12.2. projekta iesniedzējam un tā sadarbības partnerim ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai nodrošinātu savu projekta finansējuma daļu noteiktajā apmērā un projekta ieviešanas nepārtrauktību;

12.3. projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneris spēj pierādīt un apliecināt projekta īstenošanai nepieciešamo pieredzi vai izpratni par projekta darbības jomu, kā arī spēj nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo daudzumu cilvēku, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un pieredze;

12.4. ja projekta iesniegumā ietvertās aktivitātes saistītas ar valsts noslē­pumu, projekta iesniedzējs ir tiesīgs tās īstenot saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu";

12.5. iesniegtais projekts tiks īstenots sabiedrības interesēs.
13. Finanšu instrumenta horizontālās prioritātes (projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) 9. un 10.punkts) ir:

13.1. ilgtspējīga attīstība (vides, ekonomiskā un sociālā);

13.2. dzimumu līdztiesība;

13.3. labas pārvaldības prakse;

13.4. divpusējās attiecības.
14. Prioritātes "Šengena" mērķis ir veicināt Latvijas valsts pārvaldes iestāžu spēju nodrošināt Šengenas konvencijas prasību efektīvu izpildi.
15. Prioritātes "Šengena" apakšprioritāte ir policijas sadarbības attīstība, lai veicinātu gatavību dalībai Šengenas informācijas sistēmā. Prioritātes "Šengena" ietvaros īpaši atbalstāmas šādas aktivitātes:

15.1. SIRENE Latvijas biroja darbības veicināšana, lai nodrošinātu Šengenas acquis prasībām atbilstošu dalību Šengenas informācijas sistēmā;

15.2. Valsts policijas darbības veicināšana un policijas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, lai nodrošinātu Šengenas konvencijas prasību izpildi;

15.3. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra darbības veicināšana, pilnveidojot sodu reģistra uzskaiti un nodrošinot nacionālās informācijas sistēmas un SIRENE Latvijas biroja tehnoloģisko un informatīvo resursu palīdzības procesu pārvaldības sistēmas ieviešanu;

15.4. Latvijas Republikas diplomātisko un ārvalstu konsulāro pārstāv­niecību darbības veicināšana, uzlabojot Šengenas informācijas sistēmas ieviešanu.
16. Projekta aktivitātes īsteno Latvijas Republikā, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, ja tādējādi tiek nodrošināta prioritātes mērķu sasniegšana. Aktivitātes, kas saistītas ar investīcijām būvdarbos, ēku rekon­struēšanas, renovācijas vai restaurēšanas darbos, nekustamā īpašuma iegādē un iekārtu uzstādīšanā, īsteno Latvijā.
17. Viens projekta iesniedzējs var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, ja tas pamato, ka spēs izpildīt visus šo noteikumu 12.punktā minētos kritērijus un nodrošināt, lai vienā projektā minētās aktivitātes netiktu iekļautas citos projektos.
18. Projekta iesniedzējs visas projekta aktivitātes īsteno un visus projekta ietvaros paredzētos maksājumus veic līdz 2011.gada 30.aprīlim.
19. Projekta finanšu aprēķini ir veicami eiro. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par finanšu aprēķinu aritmētisko pareizību. Izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma izstrādāšanu, neuzskata par attiecināmajām izmaksām.
III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana
20. Projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums) sagatavo angļu valodā, aizpildot projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju MS Excel formātā (pieejama finanšu instrumenta Latvijas mājas lapā internetā (www.eeagrants.lv, sadaļa "Pieteikuma veidlapa") un starptautiskajā mājas lapā (www.eeagrants.org, sadaļa "Projects")). Projekta iesniedzējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto ziņu pareizību un precizitāti. Šo noteikumu 21.punktā minētos dokumentus latviešu valodā projekta iesnieguma veidlapas 11.punktā nenorāda.
21. Projekta iesniegumam pievieno:

21.1. šādus dokumentus latviešu
valodā:

21.1.1. īss projekta apraksts (ne vairāk kā 3200 rakstu zīmes), kurā norādīts projekta mērķis, galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti;

21.1.2. partnerības apliecinājums projektam (ja projekts paredz partne­rības veidošanu, partnerības apliecinājumu iesniedz par katru projektā iesaistīto sadarbības partneri uz attiecīgās iestādes veidlapas) (2.pielikums);

21.1.3. tās iestādes vai juridiskās personas izziņa, kura pēc projekta apstiprināšanas piešķirs kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus (ja tādus ir paredzēts piesaistīt), izziņā norādot piešķiramā finansējuma apjomu;

21.1.4. projekta vadībā iesaistīto personu dzīves apraksts (CV);

21.1.5. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja projekts paredz partnerības veidošanu) apliecinājums, ka projekta ietvaros veiktās piegādes, iekārtu uzstādīšana, būvdarbi, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbi tiks veikti projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašumā vai valdījumā esošajā īpašumā, kas netiks pārdots vai kā citādi atsavināts no projekta īstenošanas uzsākšanas līdz tā pabeigšanai, kā arī turpmāko 10 gadu laikā, ja vien noslēgtajā granta līgumā nav noteikts citādi;

21.1.6. projekta iesniedzēja apliecinājumu, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu;

21.1.7. projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) 11.punktā projekta iesniedzēja minētie dokumenti;

21.2. šādus dokumentus angļu valodā:

21.2.1. garantijas vēstule (apliecinājums) par projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja projekts paredz partnerības veidošanu) plānotiem projektā ieguldāmiem līdzekļiem;

21.2.2. projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) 11.punktā projekta iesniedzēja minētie dokumenti. Ja pielikumā pievienotie dokumenti ir liela apjoma, angļu valodā iesniedz tikai to kopsavilkumus, kas satur būtiskāko informāciju.
22. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš konkursā ir trīs kalendāra mēneši no konkursa izsludināšanas dienas. Konkursa sludinājumā norāda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku).
23. Konkursa projekta iesniegumu projekta iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona iesniedz ministrijā vai nosūta ministrijai pa pastu.
24. Ministrija izskata tos projektu iesniegumus, kuri ir saņemti konkursa sludinājumā norādītajā termiņā.
25. Pa faksu vai elektroniski nosūtītus projektu iesniegumus neizskata. Ja projekta iesniegums saņemts pēc konkursa sludinājumā norādītā termiņa, to neatver, un ministrija informē projekta iesniedzēju par vietu un laiku, kad projekta iesniegumu neizskatītu var saņemt atpakaļ.
26. Iesniedzot projekta iesniegumu, uz aploksnes norāda šādu infor­māciju:

26.1. adresātu - Iekšlietu ministrija, Raiņa bulvāris 6, Rīga, LV-1050;

26.2. uzrakstu "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Šengena" ierobežotais konkurss";

26.3. pilnu projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;

26.4. projekta nosaukumu;

26.5. norādi "neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas".
27. Projekta iesniegumu un visus šo noteikumu 21.punktā minētos dokumentus iesniedz vienā vai vairākās aizlīmētās un apzīmogotās aploksnēs vai kastēs piecos eksemplāros - oriģinālu un četras kopijas, uz projekta iesnieguma veidlapas attiecīgi norādot "oriģināls" un "kopija". Ja aploksnes vai kastes ir vairākas, tās sanumurē. Projekta iesniegumi (gan oriģināls, gan kopijas) ar pielikumiem ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas lietvedības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tie ir cauršūti (cauraukloti), apzīmogoti un parakstīti, paraksts ir atšifrēts, kā arī norādīts lappušu skaits un caurauklošanas datums.
28. Projekta iesnieguma oriģinālam pievieno projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums), tās 11.punktā projekta iesniedzēja minēto pielikumu un šo noteikumu 21.1.1.apakšpunktā minētā dokumenta elektronisko versiju disketē vai kompaktdiskā (CD), uz kura norāda šādu
informāciju:

28.1. prioritāte "Šengena";

28.2. pilns projekta iesniedzēja nosaukums;

28.3. projekta nosaukums.
29. Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un konkursu nosūta ministrijai uz e-pasta adresi kanceleja@iem.gov.lv vai pa pastu.
30. Ja ministrija ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms konkursa sludinājumā norādītā termiņa beigām saņem ieinteresētās personas rakstisku vēstuli ar jautājumu par projekta iesnieguma sagatavošanu un konkursu, tā piecu darbdienu laikā pēc vēstules saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un nosūta to elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu ieinteresētajai personai. Ja jautājums saņemts elektroniski, ministrija atbildi ieinteresētajai personai nosūta elektroniski.
31. Lai atbildes uz saņemtajiem jautājumiem būtu pieejamas visām ieinteresētajām personām, ministrija tās publicē mājas lapā internetā (www.iem.gov.lv), nenorādot jautājuma autoru.
IV. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana
32. Ministrija izstrādā konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk - vērtēšanas komisija) nolikumu. Nolikumā nosaka vērtēšanas komisijas izveidošanas un darbības kārtību.
33. Ministrija organizē projektu iesniegumu atvēršanu pēc konkursa sludinājumā norādītā termiņa beigām. Uz iesniegumu atvēršanu uzaicina piedalīties visus projektu iesniedzējus. Iesniegumu atvēršanas sanāksmē ministrija nosauc projektu iesniedzējus un projektu nosaukumus.
34. Projektu iesniegumus vērtē divos posmos:

34.1. projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši administratīvās atbilstības kritērijiem;

34.2. projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un ar pievienošanos Šengenas konvencijai saistītiem stratēģiskās plānošanas dokumentiem.
35. Ministrija reģistrē projektu iesniegumus un piešķir tiem identifikācijas numurus. Vērtēšanas komisija pārbauda projektu iesniegumus atbilstoši administratīvās atbilstības kritērijiem, kas noteikti finanšu instrumentu regulējošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Administratīvās vērtēšanas mērķis ir pārbaudīt, vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms kvalitātes un specifisko vērtēšanas kritēriju (atbilstība ar pievienošanos Šengenas līgumam saistītajiem stratēģiskās plānošanas dokumentiem) pārbaudei.
36. Ja projekta iesniegumā iekļautā informācija nav pietiekama vai tā ir neskaidra, ministrija pēc administratīvās atbilstības pārbaudes rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam sniegt papildu informāciju vai skaidrojumu, nosūtot pieprasījumu gan pa pastu, gan uz projekta iesniedzēja norādīto faksa numuru.
37. Ja projekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma nosūtīšanas iesniedz nepieciešamos papildinājumus, nosūtot faksu, kā arī iesniedzot tos personīgi vai nosūtot pa pastu, projekta iesniegumu atbilstoši administratīvās atbilstības kritērijiem vērtē atkārtoti.
38. Ja pēc atkārtotas pārbaudes projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam administratīvās atbilstības kritērijam vai šo noteikumu 4., 10. vai 16.punktā noteiktajām prasībām, to noraida.
39. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma neatbilstību nosūta pa pastu projekta iesniedzējam pamatotu atteikumu, norādot attiecīgo administratīvās atbilstības kritēriju vai kritērijus, kuri nav izpildīti.
40. Projektu iesniegumus, kuri atbilst administratīvās atbilstības kritērijiem, vērtēšanas komisija vērtē atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti finanšu instrumentu regulējošos Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kā arī vērtē to atbilstību ar pievienošanos Šengenas līgumam saistītiem stratēģiskās plānošanas dokumentiem.

41. Kopējo iegūto punktu skaitu projekta iesniegumam aprēķina šādi:

KK 100, kur
KKmax

KK - kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopējais vērtējums;

KKmax - kvalitātes vērtēšanas kritēriju maksimālais punktu skaits - 15,25.

42. Vērtēšanas komisija pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas sarindo projektu iesniegumus prioritārā secībā atbilstoši vērtēšanas procesā iegūtajam vērtējumam, sagatavo atbalstāmo projektu iesniegumu sarakstu un iesniedz to ministrijai.
43. Ministrija nosūta nacionālajai vadošajai iestādei projektu iesniegumus (oriģinālu un vienu kopiju) kopā ar pamatotu atzinumu un vērtēšanas komisijas protokolu par projektu iesniegumu atbilstību.
44. Projekta iesnieguma vērtēšana nacionālajā vadošajā iestādē un vadības komitejā, kā arī lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma iesniegšanu Finanšu instrumenta birojam, lai Norvēģijas Ārlietu ministrija pieņemtu galīgo lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, notiek saskaņā ar finanšu instrumentu regulējošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.februāra noteikumiem Nr.145
Projekta iesnieguma veidlapa angļu valodā

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.februāra noteikumiem Nr.145
Partnerības apliecinājums projektam .
(projekta nosaukums)

Lai nodrošinātu veiksmīgu projekta ieviešanu, projekta iesniedzējs un sadarbības partneris piekrīt šādiem labas partnerības prakses principiem:

1. Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ministrijā sadarbības partneris izlasa projekta iesniegumu un izprot savu lomu projekta īstenošanā.

2. Sadarbības partneris pilnvaro projekta iesniedzēju parakstīt sadarbības līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un ministriju un pārstāvēt to visos ar projekta īstenošanu saistītajos darījumos.

3. Projekta iesniedzējs regulāri konsultējas ar sadarbības partneri un sniedz pilnīgu informāciju par projekta īstenošanas gaitu.

4. Sadarbības partneris saņem projekta iesniedzēja sastādīto progresa pārskatu kopijas.

5. Projekta iesniedzējs pirms priekšlikumu iesniegšanas par būtiskām izmaiņām projektā (piemēram, izmaiņas, kas saistītas ar aktivitātēm vai partneriem) vienojas ar sadarbības partneri. Ja šādu vienošanos panākt nav iespējams, projekta iesniedzējs par to informē līgumslēdzēju institūciju un iesniedz tai attiecīgos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām.

Esmu izlasījis līgumslēdzējā institūcijā iesniegtā projekta iesniegumu un piekrītu tā saturam. Apņemos ievērot labas partnerības principus. Ja projekta iesniegums būs apstiprināts līdzfinansējuma saņemšanai no finanšu instrumentiem, garantēju finansējumu šādā apmērā: ______ eiro, tas ir, _____ % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Vārds, uzvārds

______________________________________________________________

Organizācija

______________________________________________________________

Amats

______________________________________________________________

Paraksts

_____________________________________________ Z.v.

Datums un vieta

______________________________________________________________

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!