Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu reģistra 2007. gada 11. janvāra informācija Nr. 1-4-4839/id "Par politiskās organizācijas (partijas) statūtiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.01.2007., Nr. 12 https://www.vestnesis.lv/ta/id/151741

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Finanšu ministrijas lēmums Nr.5

Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu nodibinājumam "Slimojošo bērnu kultūras aprūpes fonds"

Vēl šajā numurā

19.01.2007., Nr. 12

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Uzņēmumu reģistrs

Veids: informācija

Numurs: 1-4-4839/id

Pieņemts: 11.01.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu reģistra dienesta informācija Nr.1–4–4839/id

Rīgā 2007.gada 11.janvārī

Par politiskās organizācijas (partijas) statūtiem

 

Pamatojoties uz likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 48.pantu un Pārejas noteikumu 1.punktu, nosūtām publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” politiskās organizācijas (partijas) statūtus.

Pielikumā: politiskās organizācijas (partijas) “Politiskā partija “A8 partija”” statūtu kopija.

Galvenā valsts notāra vietniece I.Panasova

 


 

POLITISKĀ PARTIJA “A8 partija”

Reģistrēta politisko organizāciju reģistrā 2007.gada 8.janvārī ar Nr.40008110046


 

Statūti

Apstiprināti dibināšanas kongresā 08.12.2006.

1.nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. Politiskā partija “A8 partija” (turpmāk – Partija) uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus, lai, aktīvi iesaistoties politikā, sasniegtu kopīgos politiskos mērķus.

2. Partija darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, šiem statūtiem un programmai.

3. Partijas pilns nosaukums ir Politiskā partija “A8 partija”. Partijas nosaukuma saīsinājums ir “A8 partija”.

4. Partijai ir sava simbolika, kuras attēls pievienots šo statūtu pielikumā.

5. Partijas darbības teritorija ir Latvijas Republika.

6. Partijas pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas atrašanās vieta ir: Torņa iela 40, Medemciems, Olaines pag., Rīgas raj. LV–2127

7. Partija ir juridiska persona. 

2. nodaļa
Darbības mērķi, uzdevumi un metodes

8. Partijas darbības mērķi:

8.1. Latvijas valstiskuma stiprināšana;

8.2. Reģionālās attīstības veicināšana, lai arī ārpus lielajām pilsētām dzīvojošo labklājība tuvotos Eiropas Savienības attīstītāko dalībvalstu līmenim.

8.3. Racionālas un profesionālas saimnieciskās darbības nodrošināšana pašvaldībās, lai efektīvi izmantotu vietējos resursus un Eiropas Savienības radītās iespējas pašvaldību teritorijās dzīvojošo nodarbinātības un labklājības veicināšanai, kā arī harmoniskai reģionu attīstībai.

9. Partijas darbības uzdevumi un metodes:

9.1. Partija piedalās pašvaldību, Latvijas Republikas Saeimas un Eiropas parlamenta vēlēšanās, kā arī tautas nobalsošanas kampaņās;

9.2. Partija izvirza deputātu kandidātus;

9.3. Partija vada deputātu darbību pašvaldībās, Latvijas Republikas Saeimā un Eiroparlamentā;

9.4. Partija ar deputātu starpniecību īsteno Partijas programmu;

9.5. Partija iesaistās valsts pārvaldes institūciju izveidē.

10. Partija savā darbībā, īstenojot savus mērķus, balstās uz šādiem principiem:

10.1. valstiskumu un demokrātiju;

10.2. cilvēktiesībām;

10.3. taisnīgu un neatkarīgu tiesu;

10.4. privātīpašuma aizsardzību.

3.nodaļa
Partijas institūcijas

Partijas augstākā lēmējinstitūcija

11. Augstākā Partijas lēmējinstitūcija ir kongress.

12. Kongress tiek sasaukts ne retāk kā vienu reizi gadā. Kongresa norises vietu, laiku un darba kārtību nosaka Partijas pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija – valde. Arī ārkārtas kongresus sasauc valde.

13. Par Partijas kongresu Partijas valde ne vēlāk kā 15 dienu laikā pirms tā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” maksas paziņojumu likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” noteiktajā kārtībā.

14. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vai ir pārstāvēti vairāk nekā puse no Partijas biedriem.

15. Kongress lēmumus pieņem ar tajā pārstāvēto Partijas biedru vienkāršu balsu vairākumu. Balsošana kongresā ir atklāta. Kongress var lemt par aizklātu balsošanu.

16. Tikai kongress ir tiesīgs:

16.1. pieņemt lēmumus par Partijas dibināšanu, likvidēšanu vai reorganizāciju;

16.2. apstiprināt un grozīt Partijas statūtus un programmu;

16.3. ievēlēt valdi un valdes kandidātus, Revīzijas komisiju un Ētikas komisiju;

16.4. izskatīt un apstiprināt valdes pārskatu par tās darbību kongresu starplaikā;

16.5. izskatīt Revīzijas komisijas atskaiti;

16.6. pieņemt lēmumus par citiem kongresā iesniegtajiem jautājumiem, kas saistīti ar Partiju un tās darbību.

 

Partijas pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija

17. Partijas pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir valde.

18. Valdi ievēlē no Partijas biedriem 7 (septiņu) valdes locekļu sastāvā, ieskaitot valdes priekšsēdētāju.

19. Valdi uz 2 (diviem) gadiem ievēlē kongress ar vienkāršu balsu vairākumu.

20. Valdes loceklim (–ļiem) izstājoties vai ilgstošas prombūtnes laikā valde savu locekļu skaitu papildina no valdes locekļu kandidātu vidus, kurus ievēlē kongress ar tādiem pašiem noteikumiem kā valdi. Valdes locekļu kandidātu skaits ir 3 (trīs).

 

21. Valdes pienākumi un tiesības:

21.1. vadīt Partijas darbu kongresu starplaikos;

21.2. organizēt kongresa lēmumu un Partijas programmas izpildi;

21.3. apstiprināt Partijas budžetu, Partijas algoto darbinieku sarakstu un noteikt viņu darba algu;

21.4. lemt par biedru uzņemšanu Partijā un izslēgšanu no Partijas;

21.5. atbilstoši Partijas programmai un kongresa lēmumiem veidot Partijas darbības stratēģiju un taktiku;

21.6. organizēt Partijas kongresus;

21.7 ierosināt Partijas statūtu grozījumus;

21.8. apstiprināt vēlēšanu sarakstus;

21.9. atbilstoši Partijas programmai apstiprināt Partijas vēlēšanu programmatiskos dokumentus;

22. Valde no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju.

23. Valdes sēdes.

23.1. Valde sanāk uz valdes sēdi ne retāk kā vienreiz mēnesī.

23.2. Valdes priekšsēdētājs var sasaukt valdes sēdi pēc savas iniciatīvas.

23.3. Ārkārtas valdes sēde valdes priekšsēdētājam jāsasauc, ja to pieprasa vismaz 3 (trīs) valdes locekļi.

23.4. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 4 (četri) valdes locekļi.

23.5. Valdes sēdēs piedalās arī Partijas ģenerālsekretārs, bet bez balsstiesībām.

24. Valde savus lēmumus pieņem ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu atklātā balsojumā. Ja balsis sadalās vienādi, tad izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja, bet viņa prombūtnē – sēdes vadītāja balss.

25. Valdes sēdes tiek protokolētas. Valdes sēžu protokolus paraksta visi piedalījušies valdes locekļi un sekretārs – protokolists.

 

Valdes priekšsēdētājs

26. Valdes priekšsēdētāju uz 1 (vienu) gadu ievēlē valde no valdes locekļu vidus. Valdes priekšsēdētājs vienlaikus ir arī Partijas priekšsēdētājs.

27. Valdes priekšsēdētāja pienākumi un tiesības:

27.1. vadīt valdes sēdes un organizēt valdes darbu;

27.2. saskaņojot ar valdi, pārstāvēt un izteikt Partijas viedokli plašsaziņas līdzekļos, parakstīt Partijas dokumentus un lēmumus;

27.3. pilnvarot Partijas biedrus atsevišķu uzdevumu veikšanai, par to sniedzot valdei pārskatu;

27.4. sniegt atskaiti kongresam par valdes darbību un valdei par savu darbu;

27.5. parakstīt Partijas saimnieciskos un finanšu dokumentus, pilnvaras, kā arī pieņemt un atbrīvot no darba Partijas algotos darbiniekus;

27.6. pārstāvēt Partiju attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, kā arī tiesā/šķīrējtiesā.

28. Valdes priekšsēdētājam ir paraksta tiesības.

 

Saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija

29. Partijas saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija ir Revīzijas komisija.

30. Revīzijas komisiju 3 (trīs) locekļu sastāvā uz 2 (diviem) gadiem ievēlē kongress no Partijas biedriem. Revīzijas komisijas vēlēšanās ievēlēti ir visvairāk balsu saņēmušie kandidāti.

31. Revīzijas komisija no savu locekļu vidus ievēlē revīzijas komisijas priekšsēdētāju.

32. Revīzijas komisijas locekļi nevar būt valdes locekļi.

33. Revīzijas komisijas locekļiem ir tiesības piedalīties valdes sēdēs kā novērotājiem.

34. Revīzijas komisijas locekļiem ir tiesības pieprasīt valdei un citām Partijas institūcijām visus ar Partijas lietvedību, finansiālo un saimniecisko darbību saistītos dokumentus.

35. Revīzijas komisija Partijas finansiālās un saimnieciskās darbības pārbaudi veic un Partijas grāmatvedību revidē ne retāk kā reizi gadā.

36. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.

37. Revīzijas komisija sniedz pārskatu kongresam par Partijas saimnieciskās un finansiālās darbības atbilstību likumam un statūtiem.

 

Ētikas komisija

38. Partijas ētikas komisiju 3 (trīs) locekļu sastāvā uz 2 (diviem) gadiem ievēlē kongress no Partijas biedriem. Ievēlēti ir visvairāk balsu saņēmušie kandidāti.

39. Ētikas komisijas priekšsēdētāju Ētikas komisijas locekļi ievēlē no sava vidus.

40. Ētikas komisijas pienākumi un tiesības:

40.1. izskatīt konfliktsituācijas Partijā, kā arī izvērtēt atsevišķu Partijas biedru neētisku un amorālu rīcību;

40.2. ierosināt valdei izskatīt jautājumu par Partijas biedru izslēgšanu;

40.3. piedalīties valdes sēdēs pie jautājumu izskatīšanas par biedru izslēgšanu.

41. Ētikas komisijas lēmumam ir ieteicošs raksturs.

 

Sekretariāts

42. Partijas organizatorisko un saimniecisko darbu veic Partijas sekretariāts.

43. Sekretariātu vada ģenerālsekretārs, kuru pēc valdes priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina valde.

 

Ģenerālsekretārs

44. Ģenerālsekretāra pienākumi un tiesības:

44.1. vadīt Partijas sekretariātu;

44.2. kārtot Partijas biedru reģistru;

44.3. savas kompetences ietvaros parakstīt Partijas saimnieciskos un finanšu dokumentus, pieņemt un atbrīvot no darba Partijas algotos darbiniekus;

44.4. organizēt Partijas lietvedību, grāmatvedību, saimnieciskos u.c. darbus;

44.5. veikt un organizēt darbus, kas sais­tīti ar Partijas piedalīšanos vēlēšanās;

44.6. savas kompetences ietvaros pilnvarot Partijas biroja darbiniekus vai citus Partijas biedrus veikt biroja kompetencē ietilpstošas darbības.

45. Ģenerālsekretāram ir paraksta tiesības.

4. nodaļa
Tiesiskās attiecības ar teritoriālajām struktūrvienībām

46. Partija var izveidot teritoriālas struktūrvienības – nodaļas.

46.1. Lēmumu par nodaļu izveidošanu pieņem Valde pēc biedru grupas pieteikuma.

46.2. Nodaļas savā darbībā vadās pēc valdes apstiprināta nolikuma. Kandidātus nodaļu vadītājiem izvirza nodaļas no sava vidus, vadoties pēc Valdes apstiprināta nolikuma, bet valde lemj par viņu apstiprināšanu. Nodaļas savu finansiālo un saimniecisko darbību organizē atbilstoši valsts noteiktajiem normatīvajiem aktiem, nodaļas nolikumam un Valdes lēmumiem.

46.3. Nodaļu vārdā ar viņu rīcībā esošajām finansēm un mantu atbilstoši Kongresa lēmumiem, Valdes apstiprinātajam nolikumam un Partijas budžetam rīkojas nodaļu vadītāji.

46.4. Informāciju par nodaļas darbību, tajā skaitā saimnieciskās un finanšu atskaites, nodaļas vadītājs regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī, iesniedz Valdei.

47. Ja no Partijas atdalās vai tiek izslēgta Partijas teritoriālā struktūrvienība, kas izveido jaunu politisku vai sabiedrisku organizāciju, Partijas īpašums un finanšu līdzekļi, ko ieguvusi teritoriālā struktūrvienība saviem spēkiem, pilnībā un nedalāmi paliek Partijai.

5. nodaļa
Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi

48. Par Partijas biedru var kļūt jebkurš 18 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis un persona, kurai saskaņā ar likumu “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi un kurš iestājies Partijā individuāli, ievērojot šo statūtu noteikumus.

49. Par biedra uzņemšanu Partijā lemj valde uz fiziskās personas rakstveida iesnieguma pamata.

50. Valde var izslēgt biedru no Partijas, ja:

50.1. biedrs neievēro vai pārkāpj Partijas statūtus, programmu un Partijas institūciju vai amatpersonu kompetences robežās pieņemtos lēmumus,

50.2. vairāk nekā trīs (3) mēnešus bez attaisnota iemesla nav maksājis biedru naudu apmēros un kārtībā, kas apstiprināta Partijas kongresā,

50.3. veic darbību citas politiskas partijas interesēs.

51. Biedra izslēgšanu par amorālu un/vai neētisku rīcību ierosina Partijas Ētikas komisija.

52. Valde var noteikt Partijas biedra kandidāta statusu, nosakot laiku, pēc kura tā lemj par kandidāta uzņemšanu Partijā.

6. nodaļa
Biedru tiesības un pienākumi

53. Partijas biedru tiesības:

53.1. vēlēt Partijas institūcijas un/vai amatpersonas, kā arī tikt ievēlētam Partijas institūcijās un/vai amatos;

53.2. izteikt savu viedokli par izskatāmajiem jautājumiem kongresa laikā;

53.3. saņemt informāciju par Partijas institūciju darbu un ievēlēto deputātu darbību;

53.4. kandidēt Partijas vēlēšanu sarakstos;

53.5. vērsties Partijas Ētikas komisijā strīdu izskatīšanai un atsevišķu Partijas biedru rīcības izvērtēšanai;

53.6. izstāties no Partijas jebkurā laikā, par to rakstveidā paziņojot valdei.

54. Partijas biedru pienākumi:

54.1. ievērot Partijas statūtus, programmu, lēmumus un pildīt tos;

54.2. pildīt Partijas uzdevumus;

54.3. piedalīties Partijas darbā;

54.4. kongresa noteiktajā apmērā un termiņos maksāt biedru naudu;

54.5. ar savu darbību un piemēru veicināt Partijas labo slavu.

7. nodaļa
Institūcija, kura ir tiesīga pieņemt lēmumus par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu

55. Lēmumus par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu ir tiesīga pieņemt valde.

8. nodaļa
Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība

56. Partijas finanšu līdzekļus veido:

56.1. iestāšanās nauda;

56.2. biedru nauda;

56.3. fizisko personu ziedojumi;

56.4. ienākumi no Partijas uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības;

56.5. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu.

57. Biedru naudas un iestāšanās naudas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka kongress.

58. Par Partijas mantas un finanšu līdzekļu izlietošanu lēmumus pieņem valde.

9. nodaļa
Pašlikvidēšanās un reorganizācijas kārtība

59. Lēmumu par Partijas pašlikvidāciju vai reorganizāciju, apvienojoties ar citu organizāciju, sadaloties vai pievienojoties citai organizācijai, pieņem kongress.

60. Lēmums par pašlikvidāciju ir pieņemts, ja par to kongress nobalso ar ne mazāk kā divu trešdaļu balsu vairākumu.

61. Ja no Partijas atdalās vai tiek izslēgta Partijas biedru grupa, kas izveido jaunu politisku vai sabiedrisku organizāciju, Partijas īpašums un finanšu līdzekļi pilnībā un nedalāmi paliek Partijai.

10. nodaļa
Mantas un f
inanšu līdzekļu izlietošanas kārtība, likvidējot Partiju ar kongresa lēmumu

62. Ja kongresā pieņemts lēmums par Partijas pašlikvidāciju, kongress ievēlē likvidācijas komisiju, kura izstrādā mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību, nokārto saistības ar juridiskajām un fiziskajām personām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

63. Visa pēc Partijas pašlikvidācijas atlikusī manta nododama biedrībām un fondiem, kas veic sociālo palīdzību bez vecākiem palikušo bērnu uzturēšanas iestādēm.

Valdes priekšsēdētājs M.Vanags


 

Politiskās partijas “A8 partija” statūtu pielikums Nr.1

Politiskās partijas “A8 partija” simbolika

01.JPG (5289 bytes)

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!